AktualnościPRZEJMOWANIE NIERUCHOMOŚCI

Przejmowanie nieruchomości pod drogi krajowe - POBIERZ DOKUMENT
20.10.2020

Prezentacja z Rady Budowy S3 Bolków - Kamienna Góra z dnia 13 października 2020 dostępna poniżej (plik PDF 56,2MB):

Prezentacja z Rady Budowy
19.10.2020

W dniach 13-17.10.2020 na terenie budowy występowały silne opady deszczu utrudniające poruszanie się maszyn po budowie na portalu południowym przy Tunelu TS-26. Wystąpiły również utrudnienia w prowadzeniu robót drogowych i mostowych.

Na całej Trasie Głównej przeprowadzane są nadzory środowiskowe, archeologiczne, prace geodezyjne, wycinka drzew i krzewów. Odhumusowanie, rozbiórki obiektów. Profilowanie i zagęszczanie podłoża, oraz utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu. Wykonawca realizuje prace w zakresie budowy Tunelu TS-26, gdzie zostało wykonano zabezpieczenie skarpy czołowej na portalu południowym i wykop. Przygotowano zaplecze budowy. W zakresie Tunelu TS-32 zostało wykonane odhumusowanie terenu obiektu. Wykonawca prowadzi prace przygotowawcze na obiekcie WS-36.
15.10.2020

W ubiegłym tygodniu na teren budowy dotarła pierwsza z czterech wiertnic tunelowych Jumbo Drill. Jest to nowoczesna maszyna, która jest używana do wiercenia otworów strzałowych pod kotwy skalne.

Aktualnie na terenie budowy pracują średnio 18 jednostek sprzętowych (Spycharki/Równiarki, Koparki, Herwester, Forwarder, Ładowarka, Podnośnik koszowy, Wciągarka LKT81). Średnie zatrudnienie wynosi około 28 osób.
Na całej Trasie Głównej przeprowadzane są nadzory środowiskowe, archeologiczne, prace geodezyjne, wycinka drzew i krzewów. Odhumusowanie, rozbiórki obiektów. Profilowanie i zagęszczanie podłoża, oraz utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu.
Wykonawca realizuje prace w zakresie budowy Tunelu TS-26, gdzie zostało przygotowane zaplecze Budowy, są prowadzone wykopy na portalu południowym.
14.10.2020

W dniach 13-14.10.2020 r. z powodów licznych opadów deszczu doszło do utrudnień w postępie prac na Budowie.
13.10.2020

W dniu 13.10.2020 r. w siedzibie Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Budowy nr 25, tematem spotkania było omówienie postępu prac i robót na budowie oraz problemów występujących na Kontrakcie.
12.10.2020

W dniu 12.10.2020 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na drodze DP3464D relacji:
gr. pow. - Jaczków - Świebodzice, dz. nr 613 ob. Stare Bogaczowice.
07.10.2020

W dniu 07.10.2020 r. odbyła się Rada Techniczna, tematem spotkania było omówienie postępu prac i robót na budowie oraz problemów występujących na Kontrakcie.
04.10.2020

W dniach 28.09 - 04.10.2020 r. na terenie budowy wykonywano:
Drogi: prace saperskie, prace geozdezyjne, odhumusowanie (sekcja I - 0 m3, sekcja II - 4000 m3, sekcja III - 0 m3), wycinka drzew - 573 szt., rozbiórki obiektów.
30.09.2020

W dniu 30.09.2020 r. odbyła się Rada Tunelowa nr 23, na której poinformowano o postępie prac.
23.09.2020

W dniu 29.09.2020 r. zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu - wyjazd z budowy, S3 w km 50+661.14, w rejonie obiektu WD-34.

W dniu 28.09.2020 r. zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu - wyjazd z budowy, S3 w km 51+795.45, w rejonie obiektu WS-36.
22.09.2020

W dniu 22.09.2020 r. została wprowadzona czasowa organizacja ruchu - wyjazd z budowy, S3 w km 42+016.45, w rejonie obiektu MS-25.
20.09.2020

W dniach 14-20.09.2020 r. na terenie budowy wykonywano: Drogi: prace saperskie, prace geozdezyjne, odhumusowanie (sekcja I - 5222 m3, sekcja II - 17006 m3, sekcja III - 21449 m3), wycina drzew - 169 szt., rozbiórki obiektów.
16.09.2020

W dniu 16.09.2020 r. w siedzibie Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Techniczna nr 23, tematem spotkania było omówienie postępu prac i robót na budowie oraz problemów występujących na Kontrakcie.
15.09.2020

W dniu 15.09.2020 r. zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu - wjazd i wyjazd z budowy, przebudowa drogi powiatowej nr 3466D i drogi gminnej Osiedle XXXV-lecia PRL S3 w km 47+568.12, obiekt WS-31.
14.09.2020

W dniu 14.09.2020 r. zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu - wyjazd z budowy, S3 w km 50+661.14, w rejonie obiektu WD-34.
09.09.2020

W dniach 26.08-13.09.2020 r. na terenie budowy wykonywano: Drogi: prace saperskie, prace geozdezyjne, odhumusowanie (sekcja I - 7882 m3, sekcja II - 9113 m3, sekcja III - 11738 m3).
09.09.2020

W dniu 09.09.2020 r. w siedzibie Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Budowy nr 24 i Rada Roszczenia nr 18, tematem spotkania było omówienie postępu prac i robót w miesiącu sierpień 2020 r.
08.09.2020

W dniu 08.09.2020 r. zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu - wjazd i wyjazd z budowy, przebudowa zjazdu, S3 w km 44+702.77, w rejonie obiektu WD-27.
03.09.2020

W dniu 03.09.2020 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu DK5, S3 w km 37+577,58 węzeł Bolków wjazd i wyjazd z budowy.
02.09.2020

W dniu 02.09.2020 r. odbyło się spotkanie robocze, w którym udział wzięli Kierownik Projektu, Wykonawca i Inżynier Kontraktu. Na spotkaniu omawiano bieżące zagadnienia związane z realizacją kontraktu.
02.09.2020

W dniu 02.09.2020 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu - zamknięcie dróg wewnętrznych na dz. nr 432/1 (obiekt TS-32), dz. nr 433 ob. Gostków.
01.09.2020

W dniu 01.09.2020 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu - zamknięcie dróg wewnętrznych na dz. nr 73/4, 73/6 ob. Nowe Bogaczowice (obiekt PG-29), dz. nr 94/1, 94/3 94/5 ob. Nowe Bogaczowice (obiekt WS-30).
31.08.2020

W dniu 31.08.2020 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu - zamknięcie dróg wewnętrznych na dz. nr 76 ob. Sady Dolne (obiekt WS-22), dz. nr 64, 122,180 ob. Sady Górne (obiekt WS-24).
27.08.2020 - Rozpoczęto budowę S3 pomiędzy węzłami Bolków i Kamienna Góra z najdłuższym pozamiejskim tunelem w Polsce

Symbolicznym wbiciem „pierwszej łopaty” w obrębie węzła Bolków zainaugurowano wszczęcie prac w terenie na budowie kolejnego odcinka drogi ekspresowej S3. Dokładnie w sześć dni po wydaniu przez Wojewodę Dolnośląskiego, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Tym samym rozpoczyna się realizacja oczekiwanej inwestycji, która przybliża nas do granicy z Republiką Czeską.

Więcej inforamcji na stronie GDDKiA:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/38913/Rozpoczynamy-budowe-S3-pomiedzy-wezlami-Bolkow-i-Kamienna-Gora-z-najdluzszym-pozamiejskim-tunelem-w-Polsce
26.08.2020 - Przekazanie Wykonawcy placu budowy

Dnia 26 sierpnia 2020 r. przekazano Wykonawcy robót plac budowy dla inwestycji – „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) - Lubawka, Zadanie III od węzła Bolków (bez węzła) do węzła Kamienna Góra Północ (bez węzła), o długości około 16,1 km od km 38+255,00 do km 54+262,82”.

Pełna treść komunikatu do pobrania poniżej:

Przekazanie Wykonawcy placu budowy Przekazanie Wykonawcy placu budowy
26.08.2020

Dnia 26.08.2020 r. poprzez Teams odbyło się spotkanie Dyrekcji GDDKiA (Centrala) z Dyrekcją O/Wrocław, Kierownikiem Projektu, Dyrektorem Kontraktu oraz Inżynierem Kontraktu w sprawie realizacji S3 zad III dot. m.in. bieżącej sytuacji na kontrakcie, problemów, roszczeń itp.
21.08.2020

Komunikat

Dnia 21 sierpnia 2020 r. Wojewoda Dolnośląski pismem o sygn. IF-AB.7820.22.2019.ES2 wydał Decyzję nr 11/20 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S3 Legnica (A4) – Lubawka o długości około 16,1 km, od km 38+255,00 do km 54+262,82, nazwanej przez Inwestora:

„Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) – Lubawka, Zadanie III od węzła Bolków (bez węzła) do węzła Kamienna Góra Północ (bez węzła), o długości około 16,1 km od km 38+255,00 do km 54+262,82”

Wydanie tej decyzji otwiera drogę do wydłużenia trasy S3 o około 16,1 km w nowym śladzie na terenie województwa dolnośląskiego, w powiecie jaworskim, wałbrzyskim i kamiennogórskim, na terenie gmin: Bolków, Stare Bogaczowice, Czarny Bór, Marciszów i Kamienna Góra. Przy okazji budowy powstaną obiekty inżynierskie w tym tunele, wiadukty i mosty.

Droga ekspresowa S3 stanowi element postulowanego korytarza paneuropejskiego – CETC – The Central European Transport Corridor, tj. korytarza transportowego łączącego Skandynawię przez porty Świnoujście – Szczecin z północnymi Włochami przez Czechy i Austrię. Odcinek drogowy tego korytarza przez terytorium Polski będzie przebiegał ze Świnoujścia przez Szczecin, Gorzów Wielkopolski, Zieloną Górę, Legnicę, Jawor, Bolków do przejścia granicznego w Lubawce. Droga ekspresowa S-3 stanowić będzie główną oś transportową Północ – Południe na terenie zachodniej Polski. Realizacja przedsięwzięcia na odcinku drogi ekspresowej S3 zwiększy dostępność komunikacyjną regionu, skróci czas podróży, zwiększy bezpieczeństwo ruchu przy jednoczesnym uwzględnieniu wymogów ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Jej powstanie będzie miało bezpośredni wpływ na rozwój gospodarczy, społeczny i turystyczny dla regionów, stanie się osią ożywienia gospodarczego regionów i miast, w których powstaną nowe strefy ekonomiczne i centra logistyczne umożliwiające pozyskiwanie nowych inwestorów, a tym samym tworzenie nowych miejsc pracy. Realizacja tej inwestycji przyczyni się także do wykorzystania istotnego potencjału turystycznego Polski północnej i południowej, tworząc ważny szlak turystyczny.

Kalendarium:
Podpisanie Umowy z Wykonawcą: 17 października 2018 r.
Podpisanie Umowy z Konsultantem: 31 października 2018 r.
Złożenie wniosku o ZRID: 31 października 2019 r.
Uzyskanie decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności: 21 sierpnia 2020 r.
Planowany pierwotnie termin zakończenia robót budowlanych: druga połowa 2023 r.

Wartość Kontraktu: 1 536 561 957,32 zł (brutto)
05.08.2020

Dnia 5 sierpnia 2020 roku w siedzibie Inżyniera Kontraktu w Kamiennej Górze odbyła się Rada Techniczna nr 23.
04.08.2020

Dnia 4 sierpnia 2020 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pismem sygn. WOOŚ.4222.1.2020.BZ.6 uzgodnił realizację przedsięwzięcia pn.:” „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) - Lubawka, Zadanie III od węzła Bolków (bez węzła) do węzła Kamienna Góra Północ (bez węzła), o długości około 16,1 km od km 38+255,00 do km 54+262,82”.
31.07.2020

Od 03.08.2020 r. Biuro Inżyniera Kontraktu S3 Zadanie III będzie funkcjonowało pod adresem w Kamiennej Górze (kod: 58-400) przy ulicy Stefana Okrzei 3.
W związku z powyższym wszelką korespondencję związaną z Kontraktem należy kierować na wskazany wyżej adres.
30.07.2020

W dniu 30.07.2020 r. w siedzibie GDDKiA we Wrocławiu odbyła się Rada Zadania nr 21 – Tunelowa.
15.07.2020

W dniu 15.07.2020 r. w Sadach Dolnych na zapleczu Wykonawcy odbyła się Rada Budowy nr 22 i Rada Roszczeń nr 16.
10.07.2020

Dnia 10 lipca 2020 r. Dolnośląski Urząd Wojewódzki wystąpił do RDOŚ z informacją o zakończeniu udziału społeczeństwa w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko.
08.07.2020

W dniu 8 lipca 2020 r. w siedzibie GDDKiA o/Wrocław odbyła się Rada Techniczna nr 23.
26.06.2020

Dzień 26 czerwca 2020 r. był ostatnim dniem udziału społeczeństwa w postępowaniu, w tym o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz składania uwag i wniosków dot. procedowania wniosku wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) - Lubawka, Zadanie III od węzła Bolków (bez węzła) do węzła Kamienna Góra Północ (bez węzła), o długości około 16,1 km od km 38+255,00 do km 54+262,82”.
26.06.2020

W dniu 26 czerwca 2020 r. Wykonawca przekazał do RDOŚ wnioski o wydanie zezwoleń na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących roślin/grzybów oraz zwierząt objętych ochroną.
24.06.2020

W dniu 24.06.2020 r. w siedzibie GDDKiA/o Wrocław odbyła się Rada Zadania nr 20 – Tunelowa.
17.06.2020

W dniu 17.06.2020 r. w formie wideokonferencji odbyła się Rada Budowy nr 21 i Rada Roszczeń nr 15.
03.06.2020

W dniu 03.06.2020 r. w formie wideokonferencji odbyła się Rada Techniczna nr 22.
03.06.2020

W dniu 03.06.2020 r. w siedzibie GDDKiA Wrocław odbyło się spotkanie, którego tematem był tunel TS-32, geologia, równoważność wentylatorów oraz sprawy finansowe Kontraktu.
29.05.2020

W dniu 29.05.2020 r. na stronie https://bip.duw.pl/bip/obwieszczenia/wnioski-o-wydanie-i-de/3579,2020.html ukazało się Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 maja 2020 roku zawiadamiające, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu przeprowadził ponowną ocenę oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia drogowego polegającego na budowie drogi ekspresowej S3 Legnica (A4) - Lubawka długości około 16.1 km od km 38+255,00 do km 54+262,82 nazwanego przez Inwestora: „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) - Lubawka, Zadanie III od węzła Bolków (bez węzła) do węzła Kamienna Góra Północ (bez węzła), o długości około 16,1 km od km 38+255,00 do km 54+262,82” w ramach postępowania wszczętego z wniosku Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika Pana Radosława Lorensa, mającego na celu wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla wskazanego zamierzenia budowlanego (szczegóły w załączonym dokumencie).

Postanowienie Wojewody Dolnośląskiego
27.05.2020

W dniu 27.05.2020 r. w formie wideokonferencji odbyła się Rada Zadania nr 19 - Tunelowa.
25.05.2020

W dniu 25.05.2020 r. w formie wideokonferencji odbyło się spotkanie w sprawie realizacji Zadania z udziałem Dyrekcji GDDKiA /Centrala/, Dyrekcji GDDKiA o/Wrocław, Kierownika Projektu, Dyrektora Kontraktu i Inzyniera Kontraktu. Na spotkaniu omówiono bieżącej sytuacji na Kontrakcie, stanu roszczeń, powiadomień o roszczeniach, zaawansowania Poleceń Zmiany i Aneksów do Umowy z Wykonawcą robót.
13.05.2020

W dniu 13.05.2020 r. w formie wideokonferencji odbyła się Rada Budowy nr 20 i Rada Roszczeń nr 14.
06.05.2020

W dniu 06.05.2020 r. w formie wideokonferencji odbyła się Rada Techniczna nr 21.
29.04.2020

W dniu 29.04.2020 r. odbyła się w formie wideokonferencji Rada Zadania nr 20 - Tunelowa.
28.04.2020

W dniu 28.04.2020 r. w formie wideokonferencji odbyło się spotkanie koordynacyjne dla kontraktów S3 Zadanie III i S3 Zadanie IV. Tematem spotkania było wyjaśnienie spraw związanych z realizacją spraw na styku kontraktów [zrzut wody] i realizacją kabla zasilającego tunel TS-32 i TS-26 w części zlokalizowanej na odcinku Zadania IV. Spotkanie odbyło się pomiędzy Wykonawcami Zadań III i IV przy udziale Inżyniera Kontraktu i Kierownika Projektu.
27.04.2020

W dniu 27.04.2020 r. Wojewoda Dolnośląski wydał postanowienie o odstępstwie dla tunelu TS-26.

Postanowienie Wojewody Dolnośląskiego
22.04.2020

W dniu 22.04.2020 r. odbyła się w formie wideokonferencji Rada Budowy nr 19/Rada Roszczeniowa nr 13. Na spotkaniu poruszono tematykę postępu prac projektowych i robót, wpływ pandemii Covid-19 na kontrakt, sprawy roszczeń oraz finansowe kontraktu.
08.04.2020

W dniu 08.04.2020 r. odbyła się w formie wideokonferencji Rada Techniczna nr 20, której tematem były system wentylacji w tunelu, rozwiązania bezpieczeństwa medycznego oraz analiza ryzyk.
25.03.2020

W dniu 25 marca w formie wideokonferencji odbyła się Rada Zadania nr 17 – tunelowa.
19.03.2020

W dniu 19.03.2020 r. ze względu na panujące ograniczenia spowodowane korona wirusem, odbyła się Rada Budowy nr 18 / Rada Roszczenia nr 12 w formie wideokonferencji, tematem spotkania było omówienie postępu prac projektowych za miesiąc luty 2020.
19.03.2020

W dniu 19.03.2020 r. Projektant przekazał wyjaśnienia do RDOŚ.
18.03.2020

W dniu 18.03.2020 Wykonawca mając na uwadze konieczność wprowadzenia działań niezbędnych do zwalczania zakażenia, zapobiegania rozprzestrzenianiu się oraz zwalczaniem skutków zakażeń i choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) wprowadził działania:

  1. Kontynuacja pracy z zachowaniem maksymalnych środków ostrożności przy zachowaniu zaleceń władz sanitarno-epidemiologicznych.
  2. Kontakt z przedstawicielami Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu za pośrednictwem narzędzi teleinformatycznych.
  3. Rady Budowy i Rady Techniczne za pośrednictwem wideokonferencji.
  4. Powyższe działania obowiązują do odwołania.16.03.2020

W dniu 16.03.2020 Inżynier Kontraktu mając na uwadze konieczność wprowadzenia działań niezbędnych do zwalczania zakażenia, zapobiegania rozprzestrzenianiu się oraz zwalczaniem skutków zakażeń i choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) podjął następujące ustalenia:

  1. Ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań związanych z realizacją Kontraktu wymagających bezpośredniego kontaktu przedstawicieli stron Kontraktu. Zaleca się, aby wszelkie spotkania odbywały się w formie telekonferencji lub wideokonferencji.
  2. Przekazywanie korespondencji związanej z realizacją Kontraktu w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty email.
  3. Niezwłocznego przekazywania Stronom Kontraktu informacji o przypadkach wystąpienia zakażenia lub choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 wśród personelu skierowanego do realizacji Zadań kontraktowych.
  4. Powyższe ustalenia obowiązują od dnia 16.03.2020 r. do czasu odwołania zagrożenia epidemicznego.12.03.2020

W dniu 12.03.2020 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu ponownie wezwał Wykonawcę do wyjaśnienia kwestii dotyczących Raportu Oddziaływania Przedsięwzięcia na Środowisko (ponowna ocena).
04.03.2020

W dniu 04.03.2020 r. w siedzibie GDDKiA o/Wrocław odbyła się Rada Techniczna nr 19.
26.02.2020

W dniu 26.02.2020 r. w Biurze Budowy Kontraktu S3 PORR S.A. w Sadach Dolnych odbyła się Rada Tunelowa.
20.02.2020

W dniu 20.02.2020 r. w siedzibie GDDKiA o/Wrocław odbyła się Rada Budowy nr 17 oraz Rada Roszeń nr 11.
12.02.2020

W dniu 12.02.2020 r. w siedzibie Zarządzającego Tunelem tj. Oddziału GDDKiA we Wrocławiu odbyło się spotkanie koordynacyjne Wykonawcy Robót z przedstawicielami Wojewody Dolnośląskiego, przedstawicielami Służb Ratunkowych, Mundurowych, Zarządzającego Tunelem oraz Urzędnikiem Zabezpieczenia Tunelu.

Celem spotkania była koordynacja działań jednostek mających docelowo zabezpieczyć eksploatację tuneli drogowych TS26 i TS32 oraz ustalenie składu osobowego Zespołu ds. bezpieczeństwa tuneli TS26 i TS32. Zgodnie z zapisami wykładni prawa za nadzór nad przygotowaniem, realizacją oraz eksploatacją elementów bezpieczeństwa tuneli drogowych odpowiadają Wojewoda wraz ze Służbami Ratunkowymi i Policją, Zarządzający Tunelem oraz Urzędnik Zabezpieczenia Tuneli.

W trakcie spotkania uczestnikom zostały przedstawione elementy bezpieczeństwa i wyposażenie przewidziane do realizacji w obu tunelach. Wykonawca zaprezentował przyjęte rozwiązania projektowe/konstrukcyjne oraz plany związane z realizacją robót tunelowych.

Szczegóły na stronie:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/36616/Spotkanie-koordynacyjne-w-sprawie-bezpieczenstwa-w-tunelach-na-S3
12.02.2020

W dniu 12.02.2020 r. w siedzibie Zamawiającego (GDDKiA) odbyła się Rada Zadania nr 16.
07.02.2020

Informujemy, że lokalizacja Biura Budowy uległa zmianie. Nowy adres Biura Budowy to:

PORR S.A.
Biuro Budowy Kontraktu S3
Zadanie III Odcinek Bolków - Kamienna Góra
Sady Dolne 11E
59-420 Bolków
04.02.2020

W dniu 04.02.2020 Wojewoda Dolnośląski Wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z wnioskiem o uzgodnienie warunków dla budowy trasy S3 Zadanie III.
29.01.2020 - Rada Zadania nr 15

W dniu 29.01.2020 w siedzibie Zamawiającego (GDDKiA) odbyła się Rada Zadania nr 15 (Tunelowa), na spotkaniu zostały zaprezentowane przez Głównego Projektanta Tunelu TS-26 rozwiązania dotyczące technologii drążenia Tunelu.
24.01.2020 - Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

W dniu 24.01.2020 Wojewoda Dolnośląski wydał Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na Wniosek o wydanie decyzji ZDRID, złożony w dniu 31 października 2019 r. przez Inwestora GDDKiA.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
21-22.01.2020 - II Polskie Forum Tunelowe

W dniach 21-22 styczeń br. we Wrocławiu odbyło się II Polskie Forum Tunelowe organizowane przez Polski Kongres Drogowy przy udziale GDDKiA O/Wrocław. Jednym z głównych tematów Forum był projektowany tunel drogowy TS-26 w ciągu drogi S3 Bolków – Kamienna Góra Północ. Podczas spotkania prezentację prowadzili między innymi:
- Pani Lidia Markowska - dyrektor oddziału GDDKiA we Wrocławiu w temacie "Inwestycje tunelowe na terenie działania Oddziału GDDKiA we Wrocławiu",
- Pan Michael Proprenter, IC-Consulenten, główny projektant tunelu TS-26 w temacie "Wyzwania w projektowaniu tunelu drogowego TS26 w ciągu drogi S3 Bolków – Kamienna Góra Północ".

Link do relacji: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/36384/II-Polskie-Forum-Tunelowe-odbylo-sie-we-Wroclawiu
15.01.2020 - Rada Budowy nr 16 / Rada Roszczenia nr 10

W dniu 15.01.2020 w siedzibie Zamawiającego odbyła się Rada Budowy nr 16 i Rada Roszczenia nr 10.
Pozostałe informacje - Archiwum - ⇅