AktualnościPRZEJMOWANIE NIERUCHOMOŚCI

Przejmowanie nieruchomości pod drogi krajowe - POBIERZ DOKUMENT
01.12.2020

Aktualnie na terenie budowy przy pracach pracuje średnio 115 jednostek sprzętowych (koparki, ładowarki, HDS, wiertnice, torkretownice, podnośnik teleskopowy, generator energetyczny, środki transportu), a średnie zatrudnienie wynosi 119 osób (Kadra Kierownicza i Personel fizyczny bez uwzględniania operatorów). Na obiekcie WS36 prowadzone są prace przygotowawcze, mobilizacja palownicy, oraz wykonywane są prace związane z wykopem pod platformę dla palownicy w osi B. Na tunelu zostało wykonane zabezpieczenie skarp bocznych na portalu południowym, oraz proadzony jest wykop na portalu północnym i południowym. Zaplecze budowy na tunelu TS-26 zostało przygotowane. Prowadzony jest wykop na obiekcie WS-32.

Na całej Trasie Głównej przeprowadzane są nadzory środowiskowe, archeologiczne, prace geodezyjne, wycinka drzew i krzewów. Odhumusowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża, oraz utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu.
25.11.2020

W dniu 25.11.2020 została wprowadzona czasowa organizacja ruchu – budowa obiektu WS-36, ruch drogą tymczasową S3 w km 51+793,45.
24.11.2020

Na terenie budowy w ubiegłym tygodniu (16-22.11.2020) zostało wykonane usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości 0,30 m, wykopy, nasypy, stabilizacja podłoża, profilowanie i zagęszczanie podłoża, zostały zamontowane przepusty tymczasowe, prowadzone były prace porządkowe, oraz osuszanie warstw nasypu. Na całej Trasie Głównej przeprowadzane są nadzory środowiskowe, archeologiczne, oraz prace geodezyjne.

Prowadzne były roboty przygotowawcze na obiekcie WS-36. Na portalu południowym przy tunelu TS-26 wykonano zabezpieczenie skarpy czołowej i wykop, przygotowano zaplecze budowy. Na Tunelu TS-32 prowadzony był wykop.
18.11.2020

W dniu 18.11.2020 r. w formie wideokonferencji odbyła się Rada Techniczna.
16.11.2020

Na terenie budowy w ubiegłym tygodniu (09-15.11.2020 r.) zostało wykonane usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, wykopy, nasypy, stabilizacja podłoża, profilowanie i zagęszczanie podłoża, wycinke drzew, prace porządkowe, odwodnienie terenu, oraz osuszanie warstw nasypu. Na całej Trasie Głównej przeprowadzane są nadzory środowiskowe, archeologiczne, prace geodezyjne, oraz utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu.

Wykonawca realizuje prace w zakresie budowy Tunelu TS-26, gdzie zostało wykonane zabezpieczenie skarpy czołowej na portalu południowym, skarp bocznych i wykop. Przygotowano zaplecze budowy. Prowadzony jest Wykop na obiekcie TS-32. Rozpoczęły się roboty przygotowawcze na obiekcie WS-36, gdzie prowadzone są prace związane z przygotowaniem platform pod palownicę na przyczółku w osi A, na obiekcie WS36 prowadzono nasyp grubszego kruszywai utwardzenie terenu.
10.11.2020

W dniu 10.11.2020 r. w formie wideokonferencji odbyła się Rada Budowy na której ostał przedstawiony stan zaawansowania budowy.
10.11.2020 - Podsumowanie miesiąca października

Na terenie budowy w miesiącu październiku średnio pracowało 115 jednostek sprzętowych (Spycharki/Równiarki, Koparki, Herwester, Forwarder, Ładowarka, Podnośnik koszowy, Rębak, Wciągarka LKT81, Wiertnica, Torkretnica, Podnośnik teleskopowy, Walce). Średnie zatrudnienie wyniosło około 69 osób. Na terenie budowy zostało wykonane zdjęcie humusu w ilości - 146 693 m3, profilowanie i zagęszczanie podłoża - 47937 m2, nasypy - 46725 m3, wykopy - 29683 m3, wycinka drzew - 2681 szt, wycinka krzewów - 5,35 ha, rozbiórka budynków - 44 szt, wykop na portalu południowy przy Tunelu TS-26 - 2878 m3, torkretowanie i kotwienie siatek na skarpach portalu południowego - 1890 m2. Na całej Trasie Głównej przeprowadzane były nadzory środowiskowe, archeologiczne, prace geodezyjne, oraz utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu.

Na terenie budowy w ubiegłym tygodniu (02-08.11.2020 r.) zostało wykonane usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, wykopy, nasypy, stabilizacja podłoża, profilowanie i zagęszczanie podłoża, zostały zamontowane przepusty tymczasowe, wykonano wykop rowów, wycinke drzew, rozbiórki, prace porządkowe, odwodnienie terenu, oraz osuszanie warstw nasypu. Na całej Trasie Głównej przeprowadzane są nadzory środowiskowe, archeologiczne, prace geodezyjne, oraz utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu.

Wykonawca realizuje prace w zakresie budowy Tunelu TS-26, gdzie zostało wykonane zabezpieczenie skarpy czołowej na portalu południowym, skarp bocznych i wykop. Przygotowano zaplecze budowy. Prowadzony jest Wykop na obiekcie TS-32. Rozpoczęły się roboty przygotowawcze na obiekcie WS-36, gdzie prowadzone są prace związane z przygotowaniem platform pod palownicę na przyczółku w osi A, odhumusowaniem, nasypaniem grubego kruszywa i utwardzeniem terenu.
05.11.2020

W dniu 05.11.2020 r. w formie wideokonferencji odbyło się spotkanie w ramach "Transeuropejskiej koordynacji działań na styku drogi ekspresowej S3 i autostrady D11", w którym uczestniczyli przedstawiciele GDDKiA o. Wrocław, RSD CR, PORR, PBDI/MOSTY ŁÓDŹ, Inrzynierzy kontraktu III i IV. Podczas spotkania został przekazany stan zaawansowania prac i działań dla budowy drogi D11 na odcinku od Hradec Kralove do granicy z Polską, oraz stan zaawansowania budowy odcinków Zadania III i Zadania IV.
03.11.2020

Aktualnie na terenie budowy przy pracach na portalu południowym pracuje średnio 12 jednostek sprzętowych (koparki, ładowarki, HDS, wiertnice, torkretownice, podnośnik teleskopowy, generator energetyczny, środki transportu), a średnie zatrudnienie wynosi 31 osób (Kadra Kierownicza i Personel fizyczny bez uwzględniania operatorów). Skompletowany został jeden pełny zespół roboczych maszyn. Kompletowane są również maszyny do drugiego zespołu roboczego, który umożliwi rozpoczęcie prac na portalu północnym. Na teren budowy dostarczono drugą koparkę i wiertnicę, która rozpocznie swoje prace w listopadzie na obiekcie TS-32. Wykonawca realizuje prace w zakresie budowy Tunelu TS-26, gdzie zostało wykonane zabezpieczenie skarpy czołowej na portalu południowym i wykop. Przygotowano zaplecze budowy. W zakresie Tunelu TS-32 prowadzony jest wykop.
01.11.2020

W dniach 30.10 - 01.11.2020 r. na terenie budowy występowały silne opady deszczu utrudniające prowadzenie robót drogowych.

Na całej Trasie Głównej przeprowadzane są nadzory środowiskowe, archeologiczne, prace geodezyjne, wycinka drzew i krzewów. Odhumusowanie, rozbiórki obiektów. Profilowanie i zagęszczanie podłoża, oraz utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu.
28.10.2020

W dniu 28.10.2020 r. za pomocą wideokonferencji odbyła się Rada Tunelowa nr 24, na której poinformowano o postępie prac.
27.10.2020

W związku z zakończeniem robót polegających na budowie przyłącza wodociągowego na drodze DP3464 w dniu 23.10.2020 r. o godz. 9:00 została przywrócona docelowa organizacja ruchu w relacji gr. pow. - Jaczków - Świebodzice ob. Stare Bogaczowice.

Na terenie budowy w ubiegłym tygodniu (19-25.10.2020) zostało wykonane usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości 0,30 m, wykopy, nasypy, stabilizacja podłoża, profilowanie i zagęszczanie podłoża, zostały zamontowane przepusty tymczasowe, wykonano wykop rowów, wycinke drzew, rozbiórki, prace porządkowe, odwodnienie terenu, oraz osuszanie warstw nasypu.

Prowadzne były roboty przygotowawcze na obiekcie WS-36. Na portalu południowym przy tunelu TS-26 wykonano zabezpieczenie skarpy czołowej i wykop, przygotowano zaplecze budowy. Przy tunelu TS-32 zostało wykonane odhumusowanie.

Na terenie budowy rozpoczęto Roboty Strzałowe.
21.10.2020

W dniu 21.10.2020 odbyła się Rada Techniczna w formie wideokonferencji.
20.10.2020

Prezentacja z Rady Budowy S3 Bolków - Kamienna Góra z dnia 13 października 2020 dostępna poniżej (plik PDF 56,2MB):

Prezentacja z Rady Budowy
19.10.2020

W dniach 13-17.10.2020 na terenie budowy występowały silne opady deszczu utrudniające poruszanie się maszyn po budowie na portalu południowym przy Tunelu TS-26. Wystąpiły również utrudnienia w prowadzeniu robót drogowych i mostowych.

Na całej Trasie Głównej przeprowadzane są nadzory środowiskowe, archeologiczne, prace geodezyjne, wycinka drzew i krzewów. Odhumusowanie, rozbiórki obiektów. Profilowanie i zagęszczanie podłoża, oraz utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu. Wykonawca realizuje prace w zakresie budowy Tunelu TS-26, gdzie zostało wykonano zabezpieczenie skarpy czołowej na portalu południowym i wykop. Przygotowano zaplecze budowy. W zakresie Tunelu TS-32 zostało wykonane odhumusowanie terenu obiektu. Wykonawca prowadzi prace przygotowawcze na obiekcie WS-36.
15.10.2020

W ubiegłym tygodniu na teren budowy dotarła pierwsza z czterech wiertnic tunelowych Jumbo Drill. Jest to nowoczesna maszyna, która jest używana do wiercenia otworów strzałowych pod kotwy skalne.

Aktualnie na terenie budowy pracują średnio 18 jednostek sprzętowych (Spycharki/Równiarki, Koparki, Herwester, Forwarder, Ładowarka, Podnośnik koszowy, Wciągarka LKT81). Średnie zatrudnienie wynosi około 28 osób.
Na całej Trasie Głównej przeprowadzane są nadzory środowiskowe, archeologiczne, prace geodezyjne, wycinka drzew i krzewów. Odhumusowanie, rozbiórki obiektów. Profilowanie i zagęszczanie podłoża, oraz utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu.
Wykonawca realizuje prace w zakresie budowy Tunelu TS-26, gdzie zostało przygotowane zaplecze Budowy, są prowadzone wykopy na portalu południowym.
14.10.2020

W dniach 13-14.10.2020 r. z powodów licznych opadów deszczu doszło do utrudnień w postępie prac na Budowie.
13.10.2020

W dniu 13.10.2020 r. w siedzibie Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Budowy nr 25, tematem spotkania było omówienie postępu prac i robót na budowie oraz problemów występujących na Kontrakcie.
12.10.2020

W dniu 12.10.2020 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na drodze DP3464D relacji:
gr. pow. - Jaczków - Świebodzice, dz. nr 613 ob. Stare Bogaczowice.
07.10.2020

W dniu 07.10.2020 r. odbyła się Rada Techniczna, tematem spotkania było omówienie postępu prac i robót na budowie oraz problemów występujących na Kontrakcie.
04.10.2020

W dniach 28.09 - 04.10.2020 r. na terenie budowy wykonywano:
Drogi: prace saperskie, prace geozdezyjne, odhumusowanie (sekcja I - 0 m3, sekcja II - 4000 m3, sekcja III - 0 m3), wycinka drzew - 573 szt., rozbiórki obiektów.
30.09.2020

W dniu 30.09.2020 r. odbyła się Rada Tunelowa nr 23, na której poinformowano o postępie prac.
23.09.2020

W dniu 29.09.2020 r. zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu - wyjazd z budowy, S3 w km 50+661.14, w rejonie obiektu WD-34.

W dniu 28.09.2020 r. zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu - wyjazd z budowy, S3 w km 51+795.45, w rejonie obiektu WS-36.
22.09.2020

W dniu 22.09.2020 r. została wprowadzona czasowa organizacja ruchu - wyjazd z budowy, S3 w km 42+016.45, w rejonie obiektu MS-25.
20.09.2020

W dniach 14-20.09.2020 r. na terenie budowy wykonywano: Drogi: prace saperskie, prace geozdezyjne, odhumusowanie (sekcja I - 5222 m3, sekcja II - 17006 m3, sekcja III - 21449 m3), wycina drzew - 169 szt., rozbiórki obiektów.
16.09.2020

W dniu 16.09.2020 r. w siedzibie Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Techniczna nr 23, tematem spotkania było omówienie postępu prac i robót na budowie oraz problemów występujących na Kontrakcie.
15.09.2020

W dniu 15.09.2020 r. zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu - wjazd i wyjazd z budowy, przebudowa drogi powiatowej nr 3466D i drogi gminnej Osiedle XXXV-lecia PRL S3 w km 47+568.12, obiekt WS-31.
14.09.2020

W dniu 14.09.2020 r. zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu - wyjazd z budowy, S3 w km 50+661.14, w rejonie obiektu WD-34.
09.09.2020

W dniach 26.08-13.09.2020 r. na terenie budowy wykonywano: Drogi: prace saperskie, prace geozdezyjne, odhumusowanie (sekcja I - 7882 m3, sekcja II - 9113 m3, sekcja III - 11738 m3).
09.09.2020

W dniu 09.09.2020 r. w siedzibie Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Budowy nr 24 i Rada Roszczenia nr 18, tematem spotkania było omówienie postępu prac i robót w miesiącu sierpień 2020 r.
08.09.2020

W dniu 08.09.2020 r. zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu - wjazd i wyjazd z budowy, przebudowa zjazdu, S3 w km 44+702.77, w rejonie obiektu WD-27.
03.09.2020

W dniu 03.09.2020 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu DK5, S3 w km 37+577,58 węzeł Bolków wjazd i wyjazd z budowy.
02.09.2020

W dniu 02.09.2020 r. odbyło się spotkanie robocze, w którym udział wzięli Kierownik Projektu, Wykonawca i Inżynier Kontraktu. Na spotkaniu omawiano bieżące zagadnienia związane z realizacją kontraktu.
02.09.2020

W dniu 02.09.2020 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu - zamknięcie dróg wewnętrznych na dz. nr 432/1 (obiekt TS-32), dz. nr 433 ob. Gostków.
01.09.2020

W dniu 01.09.2020 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu - zamknięcie dróg wewnętrznych na dz. nr 73/4, 73/6 ob. Nowe Bogaczowice (obiekt PG-29), dz. nr 94/1, 94/3 94/5 ob. Nowe Bogaczowice (obiekt WS-30).
31.08.2020

W dniu 31.08.2020 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu - zamknięcie dróg wewnętrznych na dz. nr 76 ob. Sady Dolne (obiekt WS-22), dz. nr 64, 122,180 ob. Sady Górne (obiekt WS-24).
27.08.2020 - Rozpoczęto budowę S3 pomiędzy węzłami Bolków i Kamienna Góra z najdłuższym pozamiejskim tunelem w Polsce

Symbolicznym wbiciem „pierwszej łopaty” w obrębie węzła Bolków zainaugurowano wszczęcie prac w terenie na budowie kolejnego odcinka drogi ekspresowej S3. Dokładnie w sześć dni po wydaniu przez Wojewodę Dolnośląskiego, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Tym samym rozpoczyna się realizacja oczekiwanej inwestycji, która przybliża nas do granicy z Republiką Czeską.

Więcej inforamcji na stronie GDDKiA:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/38913/Rozpoczynamy-budowe-S3-pomiedzy-wezlami-Bolkow-i-Kamienna-Gora-z-najdluzszym-pozamiejskim-tunelem-w-Polsce
26.08.2020 - Przekazanie Wykonawcy placu budowy

Dnia 26 sierpnia 2020 r. przekazano Wykonawcy robót plac budowy dla inwestycji – „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) - Lubawka, Zadanie III od węzła Bolków (bez węzła) do węzła Kamienna Góra Północ (bez węzła), o długości około 16,1 km od km 38+255,00 do km 54+262,82”.

Pełna treść komunikatu do pobrania poniżej:

Przekazanie Wykonawcy placu budowy Przekazanie Wykonawcy placu budowy
26.08.2020

Dnia 26.08.2020 r. poprzez Teams odbyło się spotkanie Dyrekcji GDDKiA (Centrala) z Dyrekcją O/Wrocław, Kierownikiem Projektu, Dyrektorem Kontraktu oraz Inżynierem Kontraktu w sprawie realizacji S3 zad III dot. m.in. bieżącej sytuacji na kontrakcie, problemów, roszczeń itp.
21.08.2020

Komunikat

Dnia 21 sierpnia 2020 r. Wojewoda Dolnośląski pismem o sygn. IF-AB.7820.22.2019.ES2 wydał Decyzję nr 11/20 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S3 Legnica (A4) – Lubawka o długości około 16,1 km, od km 38+255,00 do km 54+262,82, nazwanej przez Inwestora:

„Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) – Lubawka, Zadanie III od węzła Bolków (bez węzła) do węzła Kamienna Góra Północ (bez węzła), o długości około 16,1 km od km 38+255,00 do km 54+262,82”

Wydanie tej decyzji otwiera drogę do wydłużenia trasy S3 o około 16,1 km w nowym śladzie na terenie województwa dolnośląskiego, w powiecie jaworskim, wałbrzyskim i kamiennogórskim, na terenie gmin: Bolków, Stare Bogaczowice, Czarny Bór, Marciszów i Kamienna Góra. Przy okazji budowy powstaną obiekty inżynierskie w tym tunele, wiadukty i mosty.

Droga ekspresowa S3 stanowi element postulowanego korytarza paneuropejskiego – CETC – The Central European Transport Corridor, tj. korytarza transportowego łączącego Skandynawię przez porty Świnoujście – Szczecin z północnymi Włochami przez Czechy i Austrię. Odcinek drogowy tego korytarza przez terytorium Polski będzie przebiegał ze Świnoujścia przez Szczecin, Gorzów Wielkopolski, Zieloną Górę, Legnicę, Jawor, Bolków do przejścia granicznego w Lubawce. Droga ekspresowa S-3 stanowić będzie główną oś transportową Północ – Południe na terenie zachodniej Polski. Realizacja przedsięwzięcia na odcinku drogi ekspresowej S3 zwiększy dostępność komunikacyjną regionu, skróci czas podróży, zwiększy bezpieczeństwo ruchu przy jednoczesnym uwzględnieniu wymogów ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Jej powstanie będzie miało bezpośredni wpływ na rozwój gospodarczy, społeczny i turystyczny dla regionów, stanie się osią ożywienia gospodarczego regionów i miast, w których powstaną nowe strefy ekonomiczne i centra logistyczne umożliwiające pozyskiwanie nowych inwestorów, a tym samym tworzenie nowych miejsc pracy. Realizacja tej inwestycji przyczyni się także do wykorzystania istotnego potencjału turystycznego Polski północnej i południowej, tworząc ważny szlak turystyczny.

Kalendarium:
Podpisanie Umowy z Wykonawcą: 17 października 2018 r.
Podpisanie Umowy z Konsultantem: 31 października 2018 r.
Złożenie wniosku o ZRID: 31 października 2019 r.
Uzyskanie decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności: 21 sierpnia 2020 r.
Planowany pierwotnie termin zakończenia robót budowlanych: druga połowa 2023 r.

Wartość Kontraktu: 1 536 561 957,32 zł (brutto)
05.08.2020

Dnia 5 sierpnia 2020 roku w siedzibie Inżyniera Kontraktu w Kamiennej Górze odbyła się Rada Techniczna nr 23.
04.08.2020

Dnia 4 sierpnia 2020 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pismem sygn. WOOŚ.4222.1.2020.BZ.6 uzgodnił realizację przedsięwzięcia pn.:” „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) - Lubawka, Zadanie III od węzła Bolków (bez węzła) do węzła Kamienna Góra Północ (bez węzła), o długości około 16,1 km od km 38+255,00 do km 54+262,82”.
31.07.2020

Od 03.08.2020 r. Biuro Inżyniera Kontraktu S3 Zadanie III będzie funkcjonowało pod adresem w Kamiennej Górze (kod: 58-400) przy ulicy Stefana Okrzei 3.
W związku z powyższym wszelką korespondencję związaną z Kontraktem należy kierować na wskazany wyżej adres.
30.07.2020

W dniu 30.07.2020 r. w siedzibie GDDKiA we Wrocławiu odbyła się Rada Zadania nr 21 – Tunelowa.
15.07.2020

W dniu 15.07.2020 r. w Sadach Dolnych na zapleczu Wykonawcy odbyła się Rada Budowy nr 22 i Rada Roszczeń nr 16.
10.07.2020

Dnia 10 lipca 2020 r. Dolnośląski Urząd Wojewódzki wystąpił do RDOŚ z informacją o zakończeniu udziału społeczeństwa w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko.
08.07.2020

W dniu 8 lipca 2020 r. w siedzibie GDDKiA o/Wrocław odbyła się Rada Techniczna nr 23.
26.06.2020

Dzień 26 czerwca 2020 r. był ostatnim dniem udziału społeczeństwa w postępowaniu, w tym o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz składania uwag i wniosków dot. procedowania wniosku wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) - Lubawka, Zadanie III od węzła Bolków (bez węzła) do węzła Kamienna Góra Północ (bez węzła), o długości około 16,1 km od km 38+255,00 do km 54+262,82”.
26.06.2020

W dniu 26 czerwca 2020 r. Wykonawca przekazał do RDOŚ wnioski o wydanie zezwoleń na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących roślin/grzybów oraz zwierząt objętych ochroną.
24.06.2020

W dniu 24.06.2020 r. w siedzibie GDDKiA/o Wrocław odbyła się Rada Zadania nr 20 – Tunelowa.
17.06.2020

W dniu 17.06.2020 r. w formie wideokonferencji odbyła się Rada Budowy nr 21 i Rada Roszczeń nr 15.
03.06.2020

W dniu 03.06.2020 r. w formie wideokonferencji odbyła się Rada Techniczna nr 22.
03.06.2020

W dniu 03.06.2020 r. w siedzibie GDDKiA Wrocław odbyło się spotkanie, którego tematem był tunel TS-32, geologia, równoważność wentylatorów oraz sprawy finansowe Kontraktu.
29.05.2020

W dniu 29.05.2020 r. na stronie https://bip.duw.pl/bip/obwieszczenia/wnioski-o-wydanie-i-de/3579,2020.html ukazało się Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 maja 2020 roku zawiadamiające, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu przeprowadził ponowną ocenę oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia drogowego polegającego na budowie drogi ekspresowej S3 Legnica (A4) - Lubawka długości około 16.1 km od km 38+255,00 do km 54+262,82 nazwanego przez Inwestora: „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) - Lubawka, Zadanie III od węzła Bolków (bez węzła) do węzła Kamienna Góra Północ (bez węzła), o długości około 16,1 km od km 38+255,00 do km 54+262,82” w ramach postępowania wszczętego z wniosku Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika Pana Radosława Lorensa, mającego na celu wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla wskazanego zamierzenia budowlanego (szczegóły w załączonym dokumencie).

Postanowienie Wojewody Dolnośląskiego
27.05.2020

W dniu 27.05.2020 r. w formie wideokonferencji odbyła się Rada Zadania nr 19 - Tunelowa.
25.05.2020

W dniu 25.05.2020 r. w formie wideokonferencji odbyło się spotkanie w sprawie realizacji Zadania z udziałem Dyrekcji GDDKiA /Centrala/, Dyrekcji GDDKiA o/Wrocław, Kierownika Projektu, Dyrektora Kontraktu i Inzyniera Kontraktu. Na spotkaniu omówiono bieżącej sytuacji na Kontrakcie, stanu roszczeń, powiadomień o roszczeniach, zaawansowania Poleceń Zmiany i Aneksów do Umowy z Wykonawcą robót.
13.05.2020

W dniu 13.05.2020 r. w formie wideokonferencji odbyła się Rada Budowy nr 20 i Rada Roszczeń nr 14.
06.05.2020

W dniu 06.05.2020 r. w formie wideokonferencji odbyła się Rada Techniczna nr 21.
29.04.2020

W dniu 29.04.2020 r. odbyła się w formie wideokonferencji Rada Zadania nr 20 - Tunelowa.
28.04.2020

W dniu 28.04.2020 r. w formie wideokonferencji odbyło się spotkanie koordynacyjne dla kontraktów S3 Zadanie III i S3 Zadanie IV. Tematem spotkania było wyjaśnienie spraw związanych z realizacją spraw na styku kontraktów [zrzut wody] i realizacją kabla zasilającego tunel TS-32 i TS-26 w części zlokalizowanej na odcinku Zadania IV. Spotkanie odbyło się pomiędzy Wykonawcami Zadań III i IV przy udziale Inżyniera Kontraktu i Kierownika Projektu.
27.04.2020

W dniu 27.04.2020 r. Wojewoda Dolnośląski wydał postanowienie o odstępstwie dla tunelu TS-26.

Postanowienie Wojewody Dolnośląskiego
22.04.2020

W dniu 22.04.2020 r. odbyła się w formie wideokonferencji Rada Budowy nr 19/Rada Roszczeniowa nr 13. Na spotkaniu poruszono tematykę postępu prac projektowych i robót, wpływ pandemii Covid-19 na kontrakt, sprawy roszczeń oraz finansowe kontraktu.
08.04.2020

W dniu 08.04.2020 r. odbyła się w formie wideokonferencji Rada Techniczna nr 20, której tematem były system wentylacji w tunelu, rozwiązania bezpieczeństwa medycznego oraz analiza ryzyk.
25.03.2020

W dniu 25 marca w formie wideokonferencji odbyła się Rada Zadania nr 17 – tunelowa.
19.03.2020

W dniu 19.03.2020 r. ze względu na panujące ograniczenia spowodowane korona wirusem, odbyła się Rada Budowy nr 18 / Rada Roszczenia nr 12 w formie wideokonferencji, tematem spotkania było omówienie postępu prac projektowych za miesiąc luty 2020.
19.03.2020

W dniu 19.03.2020 r. Projektant przekazał wyjaśnienia do RDOŚ.
18.03.2020

W dniu 18.03.2020 Wykonawca mając na uwadze konieczność wprowadzenia działań niezbędnych do zwalczania zakażenia, zapobiegania rozprzestrzenianiu się oraz zwalczaniem skutków zakażeń i choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) wprowadził działania:

  1. Kontynuacja pracy z zachowaniem maksymalnych środków ostrożności przy zachowaniu zaleceń władz sanitarno-epidemiologicznych.
  2. Kontakt z przedstawicielami Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu za pośrednictwem narzędzi teleinformatycznych.
  3. Rady Budowy i Rady Techniczne za pośrednictwem wideokonferencji.
  4. Powyższe działania obowiązują do odwołania.16.03.2020

W dniu 16.03.2020 Inżynier Kontraktu mając na uwadze konieczność wprowadzenia działań niezbędnych do zwalczania zakażenia, zapobiegania rozprzestrzenianiu się oraz zwalczaniem skutków zakażeń i choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) podjął następujące ustalenia:

  1. Ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań związanych z realizacją Kontraktu wymagających bezpośredniego kontaktu przedstawicieli stron Kontraktu. Zaleca się, aby wszelkie spotkania odbywały się w formie telekonferencji lub wideokonferencji.
  2. Przekazywanie korespondencji związanej z realizacją Kontraktu w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty email.
  3. Niezwłocznego przekazywania Stronom Kontraktu informacji o przypadkach wystąpienia zakażenia lub choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 wśród personelu skierowanego do realizacji Zadań kontraktowych.
  4. Powyższe ustalenia obowiązują od dnia 16.03.2020 r. do czasu odwołania zagrożenia epidemicznego.12.03.2020

W dniu 12.03.2020 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu ponownie wezwał Wykonawcę do wyjaśnienia kwestii dotyczących Raportu Oddziaływania Przedsięwzięcia na Środowisko (ponowna ocena).
04.03.2020

W dniu 04.03.2020 r. w siedzibie GDDKiA o/Wrocław odbyła się Rada Techniczna nr 19.
26.02.2020

W dniu 26.02.2020 r. w Biurze Budowy Kontraktu S3 PORR S.A. w Sadach Dolnych odbyła się Rada Tunelowa.
20.02.2020

W dniu 20.02.2020 r. w siedzibie GDDKiA o/Wrocław odbyła się Rada Budowy nr 17 oraz Rada Roszeń nr 11.
12.02.2020

W dniu 12.02.2020 r. w siedzibie Zarządzającego Tunelem tj. Oddziału GDDKiA we Wrocławiu odbyło się spotkanie koordynacyjne Wykonawcy Robót z przedstawicielami Wojewody Dolnośląskiego, przedstawicielami Służb Ratunkowych, Mundurowych, Zarządzającego Tunelem oraz Urzędnikiem Zabezpieczenia Tunelu.

Celem spotkania była koordynacja działań jednostek mających docelowo zabezpieczyć eksploatację tuneli drogowych TS26 i TS32 oraz ustalenie składu osobowego Zespołu ds. bezpieczeństwa tuneli TS26 i TS32. Zgodnie z zapisami wykładni prawa za nadzór nad przygotowaniem, realizacją oraz eksploatacją elementów bezpieczeństwa tuneli drogowych odpowiadają Wojewoda wraz ze Służbami Ratunkowymi i Policją, Zarządzający Tunelem oraz Urzędnik Zabezpieczenia Tuneli.

W trakcie spotkania uczestnikom zostały przedstawione elementy bezpieczeństwa i wyposażenie przewidziane do realizacji w obu tunelach. Wykonawca zaprezentował przyjęte rozwiązania projektowe/konstrukcyjne oraz plany związane z realizacją robót tunelowych.

Szczegóły na stronie:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/36616/Spotkanie-koordynacyjne-w-sprawie-bezpieczenstwa-w-tunelach-na-S3
12.02.2020

W dniu 12.02.2020 r. w siedzibie Zamawiającego (GDDKiA) odbyła się Rada Zadania nr 16.
07.02.2020

Informujemy, że lokalizacja Biura Budowy uległa zmianie. Nowy adres Biura Budowy to:

PORR S.A.
Biuro Budowy Kontraktu S3
Zadanie III Odcinek Bolków - Kamienna Góra
Sady Dolne 11E
59-420 Bolków
04.02.2020

W dniu 04.02.2020 Wojewoda Dolnośląski Wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z wnioskiem o uzgodnienie warunków dla budowy trasy S3 Zadanie III.
29.01.2020 - Rada Zadania nr 15

W dniu 29.01.2020 w siedzibie Zamawiającego (GDDKiA) odbyła się Rada Zadania nr 15 (Tunelowa), na spotkaniu zostały zaprezentowane przez Głównego Projektanta Tunelu TS-26 rozwiązania dotyczące technologii drążenia Tunelu.
24.01.2020 - Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

W dniu 24.01.2020 Wojewoda Dolnośląski wydał Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na Wniosek o wydanie decyzji ZDRID, złożony w dniu 31 października 2019 r. przez Inwestora GDDKiA.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
21-22.01.2020 - II Polskie Forum Tunelowe

W dniach 21-22 styczeń br. we Wrocławiu odbyło się II Polskie Forum Tunelowe organizowane przez Polski Kongres Drogowy przy udziale GDDKiA O/Wrocław. Jednym z głównych tematów Forum był projektowany tunel drogowy TS-26 w ciągu drogi S3 Bolków – Kamienna Góra Północ. Podczas spotkania prezentację prowadzili między innymi:
- Pani Lidia Markowska - dyrektor oddziału GDDKiA we Wrocławiu w temacie "Inwestycje tunelowe na terenie działania Oddziału GDDKiA we Wrocławiu",
- Pan Michael Proprenter, IC-Consulenten, główny projektant tunelu TS-26 w temacie "Wyzwania w projektowaniu tunelu drogowego TS26 w ciągu drogi S3 Bolków – Kamienna Góra Północ".

Link do relacji: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/36384/II-Polskie-Forum-Tunelowe-odbylo-sie-we-Wroclawiu
15.01.2020 - Rada Budowy nr 16 / Rada Roszczenia nr 10

W dniu 15.01.2020 w siedzibie Zamawiającego odbyła się Rada Budowy nr 16 i Rada Roszczenia nr 10.
Pozostałe informacje - Archiwum - ⇅