Zaawansowanie prac projektowych


Zaawansowanie prac projektowych (PB):
100%


Zaawansowanie prac projektowych (PW):
96%
Zaawansowanie finansowe

16,36% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
16,36%
1% (PŚP nr 1 - zaliczka), 9% (PŚP nr 2 - zaliczka)Roboty drogowe


Wykopy: 2,34%

Nasypy: 3,02%
Roboty branżowe


Rozbiórki: 99%

Wycinka drzew: 95,67%


Kamienie milowe

Tygodniowy plan zaawansowania


Listopad 2020 - ⇅

Tydzień 23.11.2020 - 29.11.2020

BRANŻA DROGOWA
Odhumusowanie Sekcja I - 8275 m3
Odhumusowanie Sekcja II - 1070 m3
Odhumusowanie Sekcja III - 1260 m3
Nasyp Sekcje I, II, III - 33111 m3
Wykop Sekcje I, II, III - 24840 m3
Wycinka drzew Sekcja I, II, III - 20 szt.
Wycinka krzewów Sekcja I, II, III - 0,1 ha
Karczowanie drzew Sekcja I, II, III - 50 szt.
Karczowanie krzewów Sekcja I, II, III - 0,3 ha
Stabilizacja podłoża - 23040 m2

BRANŻA MOSTOWA
Torkretowanie i kotwienie siatek na skarpach portalu południowego TS-26 - ściany boczne - 152 m2
Wykop na portalu TS32 - 16192 m3
Wykop pod wykonanie platformy dla palownicy w osi B - WS36 - 947 m3
Wykop TS32 - 12990 m3
Tydzień 16.11.2020 - 22.11.2020

BRANŻA DROGOWA
Odhumusowanie Sekcja I - 7820 m3
Odhumusowanie Sekcja II - 6172 m3
Odhumusowanie Sekcja III - 3500 m3
Nasyp Sekcje I, II, III - 23684 m3
Wykop Sekcje I, II, III - 15231 m3
Wycinka drzew Sekcja I, II, III - 20 szt.
Wycinka krzewów Sekcja I, II, III - 0,1 ha
Karczowanie drzew Sekcja I, II, III - 50 szt.
Karczowanie krzewów Sekcja I, II, III - 0,2 ha
Stabilizacja podłoża Sekcja I II, III - 38260 m2

BRANŻA MOSTOWA
Wykop TS32 - 3374 m3
Wykop na portalu TS-26 - 9848 m3
Torkretowanie i kotwienie siatek na skarpach portalu południowego
TS-26 - ściana portalowa - 255 m2
TS-26 - skarpy boczne - 500 m2
Tydzień 09.11.2020 - 15.11.2020

BRANŻA DROGOWA
Odhumusowanie Sekcja I - 5508 m3
Odhumusowanie Sekcja II - 2660 m3
Nasyp Sekcje I, II, III - 15952 m3
Wykop Sekcje I, II, III - 3346,5 m3
Wycinka drzew Sekcja I, II, III - 35 szt.
Wycinka krzewów Sekcja I, II, III - 0,2 ha
Karczowanie drzew Sekcja I, II, III - 40 szt.
Karczowanie krzewów Sekcja I, II, III - 0,3 ha
Stabilizacja podłoża Sekcja I II, III - 18855 m2

BRANŻA MOSTOWA
Platforma dla palownicy WS36 - 176 m2
Wykop TS32 - 12592 m3
Wykop na portalu TS-26 - 12540 m3
Torkretowanie i kotwienie siatek na skarpach portalu południowego
TS-26 - ściana portalowa - 320 m2
Tydzień 02.11.2020 - 08.11.2020

BRANŻA DROGOWA
Odhumusowanie Sekcja I - 5335 m3
Odhumusowanie Sekcja I - 1647 m3
Odhumusowanie Sekcja II - 3406 m3
Odhumusowanie Sekcja III - 100 m3
Nasyp Sekcje I, II, III - 16369 m3
Wykop Sekcje I, II, III - 12809,5 m3
Wycinka drzew Sekcja I, II, III - 40 szt.
Wycinka krzewów Sekcja I, II, III - 0,15 ha
Karczowanie drzew Sekcja I, II, III - 40 szt.
Karczowanie krzewów Sekcja I, II, III - 0,2 ha
Rozbiórka ob. BI-4 - 0,10 szt.
Rozbiórka ob. BG-6 - 0,10 szt.
Rozbiórka ob. OG-5 - 0,10 szt.
Rozbiórka ob. BG-3 - 0,10 szt.
Rozbiórka ob. BG-4 - 0,10 szt.
Rozbiórka ob. BI-5 - 0,10 szt.
Rozbiórka ob. BM-2 - 0,05 szt.
Stabilizacja podłoża - 1550 m2

BRANŻA MOSTOWA
Torkretowanie i kotwienie siatek na skarpach portalu południowego TS-26 - ściana portalowa - 220 m2
Platforma dla palownicy WS36 - 420 m2
Wykop TS32 - 10570 m3
Wykop na portalu TS-26 - 7260 m3
Torkretowanie i kotwienie siatek na skarpach portalu południowego
TS-26 - ściana portalowa - 180 m2
Torkretowanie i kotwienie siatek na skarpach portalu południowego
TS-26 - ściany boczne - 200 m2
Październik 2020 - ⇅