Zaawansowanie prac projektowych

Zaawansowanie prac projektowych (PB):
99%


Zaawansowanie prac projektowych (PW):
60%Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 3,53%
3,53%Zaawansowanie finansowe

4,53% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
4,53%
1% (PŚP nr 1 - zaliczka)

Kamienie milowe