Zaawansowanie prac projektowych


Zaawansowanie prac projektowych (PB):
100%


Zaawansowanie prac projektowych (PW):
90%Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 3,53%
3,53%Zaawansowanie finansowe

13,5% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
13,5%
1% (PŚP nr 1 - zaliczka), 9% (PŚP nr 2 - zaliczka)

Kamienie milowe