Zaawansowanie prac projektowych


Zaawansowanie prac projektowych (PB):
100%


Zaawansowanie prac projektowych (PW):
96%
Zaawansowanie finansowe

16,36% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
16,36%
1% (PŚP nr 1 - zaliczka), 9% (PŚP nr 2 - zaliczka)Zaawansowanie robót

Postęp: 8%
8%
Roboty drogowe

Wykopy: 6,77%

Nasypy: 8,79%
Roboty branżowe

Rozbiórki: 99%

Wycinka drzew: 99,04%


Kamienie milowe

Tygodniowy plan zaawansowania


Styczeń 2021 - ⇅

Tydzień 04.01.2021 - 10.01.2021

BRANŻA DROGOWA
Karczowanie drzew Sekcja I, II, III - 10 szt.

BRANŻA MOSTOWA
Wykonanie pali fundamentowych w osi A - WS36 - 15
Wykop na portalach - 726 m3
Drążenie TS-26 portal południowy:
– nawa wschodnia - 16,2 m
– nawa zachodnia - 16,5 m

BRANŻA MELIORACYJNA
Kolizja 1/W1
– Montaż rury osłonowej - 52 mb
– Montaż wodociągu DN50 - 30 mb
– Wykonanie podsypki piaskowej - 5 m3
– Wykonanie obsypki piaskowej - 10 m3
– Wykonanie wykopu - 95 m3

Grudzień 2020 - ⇅
Listopad 2020 - ⇅
Październik 2020 - ⇅