Zaawansowanie prac projektowych

Zaawansowanie prac projektowych (PB):
98%


Zaawansowanie prac projektowych (PW): 5%
5%Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 3,13%
3,13%Zaawansowanie finansowe

4,13% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
4,13%
1% (PŚP nr 1 - zaliczka)

Kamienie milowe