Zaawansowanie prac projektowych

Postęp:
84%Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 0,68%
0,68%Zaawansowanie finansowe

1,68% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
1,68%
1% (PŚP nr 1 - zaliczka)

Kamienie milowe