Zaawansowanie prac projektowych


Zaawansowanie prac projektowych (PB):
100%


Zaawansowanie prac projektowych (PW):
96%
Zaawansowanie finansowe

22,55% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
22,55%
1% (PŚP nr 1 - zaliczka), 9% (PŚP nr 2 - zaliczka)Zaawansowanie robót

Postęp: 7%
7%
Roboty drogowe

Wykopy: 8%

Nasypy: 10%
Roboty branżowe

Rozbiórki: 100%

Wycinka drzew: 100%

Wodociąg: 15%
Roboty mostowe

Posadowienie: 0,5%
Roboty tunelowe

Tunel TS-26

Wykop (portale): 57,35%

Drążenie (kalota): 4,27%

Obudowa wstępna (kalota): 4,27%


Tunel TS-32

Wykopy: 32%
Zaawansowanie czasowe

Postęp: 46,88%
(od 17.10.2018 do czasu ukończenia 13.09.2023)


Kamienie milowe

Tygodniowy plan zaawansowania


Luty 2021 - ⇅

Tydzień 22.02.2021 - 28.02.2021

BRANŻA DROGOWA
- Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) Sekcja I TG km 41+246 (PZ-32) Sekcja III D13 km 0+075 - 0+105
- Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych. Sekcja III D14 km 0+000 - 0+060 MOP P km 50+560 MOP L km 50+340
- Wykonanie nasypów Sekcja III D14 W1 km 0+140 - 0+195
- Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu.
- Porządki po wycince i karczowaniu. Wywóz na miejsce składowe.

BRANŻA MOSTOWA
- WS-31 - Prace zbrojarskie na fundamencie w osi C - Prace zbrojarskie przyczółka w osi A - Wykop pod fundament w osi D - Wykonanie warstwy z betonu niekonstrukcyjnego w osi D - Wykonanie warstwy izolacji na zimno na fundamencie w osi A
- WS-36 - Wykonanie warstwy izolacji na zimno na fundamencie w osi A - Wykonanie platformy pod palownicę w osi D - Prace zbrojarskie na fundamencie w osi A - Wykonanie pali Franki w osi C - Betonowanie ławy fundamencowej w osi A
- PZ-29 -Zbrojenie przewodu przepustu - Betonowanie płyty dennej - 1 segment
- PZ-32, MM-04,1: - Wykonanie wykopu

TUNELE
- Tunel TS-26: Wykonanie na portalu południowym drążenia nawy wschodniej oraz zachodniej, na portalu północnym - zabezpieczenie ściany portalowej. Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych - Wykop Portal Północny.
- Tunel TS-32: Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych - Wykop TS-32.

BRANŻE
- Kolizja nr 3/W5 – przebudowa wodociągu: - wykonanie wykopu; - wykonanie podsypi piaskowej; - wykonanie obsypki piaskowej; - montaż wodociągu DN110; - montaż rury osłonowej; - próba szczelności wodociągu; - wpięcie do sieci.
- Budowa W9 - przyłącze do MOP-ów: - wykonanie wykopu; - wykonanie podsypi piaskowej; - montaż wodociągu DN110; - montaż rury osłonowej.
- R.02.01.01 Przebudowa rowów i wykonanie umocnień koryt rzek i rowów
- Przebudowa rowu R_38+515: - wykonywanie wykopu; - wykonanie umocnienia kiszką faszynową.
- Przebudowa rowu R_38+482: - wykonywanie wykopu; - wykonanie umocnienia kiszką faszynową.
- Przebudowa rowu R_41+640: - przeniesienie sprzętu.
- Przebudowa rowu R_41+458: - przeniesienie sprzętu.
Tydzień 15.02.2021 - 21.02.2021

BRANŻA DROGOWA
– zimowe utrzymanie dróg,
– bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu,
– porządki po wycince i karczowaniu. Wywóz na miejsca składowe.

BRANŻA MOSTOWA
WS-31
– prace zbrojarskie przyczółka w osi A
– demontaż szalunku fundamentu w podporze A
WS-36
– roboty przygotowawcze
– wykonanie pali na podporze C
– zbrojenie fundamentu na podporze A
– prace przygotowawcze do betonowania fundamentu na podporze A

BRANŻA MELIORACYJNA
Przebudowa rowu R_38+515
– wykonanie wykopu i umocnienia
– spięcia istniejącego drenażu

Kolizja 3W5 - przebudowa wodociągu:
– wykonanie wykopu
– wykonanie podsypki pisakowej
– wykonanie obsypki piaskowej
– montaż wodociągu DN110
– montaż rury osłonowej
– montaż hydrantu

Kolizja 4W6 - przebudowa wodociągu:
– wykonanie wykopu
– wykonanie podsypki piaskowej
– montaż wodociągu DN 110
– montaz rury osłonowej

BRANŻA MOSTOWA
Tunel TS-26:
- wykonanie na portalu południowym drążenia nawy wschodniej oraz zachodniej
- zabezpieczenie ściany portalowej na portalu północnym
- wykonanie platformy pod magazyn materiałów wybuchowych
- wykop OpenCut na portalu północnym
- transport urobku z tunelu na hałdę
Tydzień 08.02.2021 - 14.02.2021

BRANŻA DROGOWA
– zimowe utrzymanie dróg,
– bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu,
– porządki po wycince i karczowaniu. Wywóz na miejsca składowe.

BRANŻA MOSTOWA
WS-31
– roboty przygotowawcze
WS-36
– roboty przygotowawcze
– roboty zbrojarskie fundamentu w osi A

BRANŻA MELIORACYJNA
Przebudowa rowu R_38+515
– wykonanie wykopu i umocnienia
– spięcia istniejącego drenażu

Styczeń 2021 - ⇅
Grudzień 2020 - ⇅
Listopad 2020 - ⇅
Październik 2020 - ⇅