Zaawansowanie prac projektowych

Zaawansowanie prac projektowych (PB):
92%


Zaawansowanie prac projektowych (PW): 5%
5%Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 2,41%
2,41%Zaawansowanie finansowe

3,41% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
3,41%
1% (PŚP nr 1 - zaliczka)

Kamienie milowe