Budowa drogi ekspresowej S3
odc. Legnica - Lubawka

/ DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE
08/10/2018 r.
/ WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU

3 648 938 542,25 zł
/ WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ
1 371 065 001,49 zł
/ WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

1 785 041 992,97 zł
/ NUMER PROJEKTU
POIS.03.01.00-00-0042/18

/ NAZWA KONTRAKTU
Zaprojektowanie i wybudowanie drogi
S3 Legnica (A4) - Lubawka
Zadanie III od węzła Bolków (bez węzła) do węzła
Kamienna Góra Północ (bez węzła), o długości ok. 16,1 km

Wizualizacja

Wideo

Główne cele inwestycji

  • Ułatwienie międzynarodowego transportu drogowego;
  • Skomunikowanie terenów przygranicznych, poprzez autostradę A4 i sieć dróg ekspresowych, z centralną Polską;
  • Poprawa warunków jazdy i bezpieczeństwa ruchu;
  • Wyeliminowanie zagrożeń związanych z użytkowaniem okolicznych pól i posesji;
  • Zmniejszenie oddziaływania transportu drogowego na środowisko;
  • Dopuszczenie ruchu pojazdów ciężkich o nacisku do 115 kN na oś;
  • Zwiększenie komfortu życia i bezpieczeństwa okolicznych mieszkańców;
  • Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z małych miejscowości, tak jak np. Marciszów, Dębrznik.

Lokalizacja

Lokalizacja inwestycji S3 Legnica (A4) - Lubawka, Zadanie IV

Powyższy odcinek stanowi fragment drogi ekspresowej S3 Legnica (A4) – Lubawka (granica państwa). Stanowi część projektowanej trasy Świnoujście – Szczecin – Gorzów Wielkopolski – Zielona Góra – Legnica – Jawor – Bolków – Kamienna Góra – Lubawka i część Central European Transport Corridor (CETC-ROUTE65) łączącego Skandynawię przez porty Świnoujście – Szczecin z północnymi Włochami przez Czechy i Austrię.
Odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa dolnośląskiego, w powiatach: jaworskim, wałbrzyskim i kamieniogórskim, na terenach gmin: Bolków, Stare Bogaczowice, Czarny Bór, Marciszów i Kamienna Góra.

Ważne informacje o kontrakcie


Podpisanie Umowy z Wykonawcą: 17 października 2018 r.
Podpisanie Umowy z Konsultantem: 31 października 2018 r.
Wartość Kontraktu (pierwotna): 1 249 477 226,50 zł (netto)
1 536 856 988,60 zł (brutto)
Wartość Kontraktu (aktualnie): 1 451 253 652,82 zł (netto)
1 785 041 992,97 zł (brutto)

Terminy

Prace projektowe i Roboty wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie zostaną ukończone w ustalonym Czasie na Ukończenie tj. w ciągu 50 miesięcy i 206 dni od Daty Rozpoczęcia z wyłączeniem przerw zimowych w okresie realizacji Robót po uzyskaniu ZRID, zgodnie z Aneksem nr 18 Umowy z Wykonawcą.