Zaawansowanie prac projektowych


Zaawansowanie prac projektowych (PB):


Zaawansowanie prac projektowych (PW):
Zaawansowanie finansowe

24,5% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
w tym: 1% (PŚP nr 1 - zaliczka), 9% (PŚP nr 2 - zaliczka)Zaawansowanie robót

Postęp: 24%

Roboty Drogowe

Postęp: 18%

- Wykopy: 32,8%
- Nasypy: 43,49%
Roboty Branżowe

Postęp: 13%

- Wodociągi: 93%
- Kanalizacja sanitarna: 100%
- Kanalizacja deszczowa: 8%
- Melioracja: 50%
- Energetyka: 30%
- Teletechnika: 31%
- SRK: 100%
- SZR: 0%
- MOP Jaczków: 43%
- Rozbiórki: 100%
- Wycinka drzew: 100%Roboty Mostowe

Postęp: 19%

Roboty Tunelowe

Postęp: 35,94%Tunel TS-26

Postęp: 35,94%

- Wykop (portale): 100%
- Drążenie (kalota): 54%
- Obudowa wstępna (kalota): 54%
- Drążenie (sztrosa): 53%
- Obudowa wstępna (sztrosa): 53%

Tunel TS-32

Postęp: 64,65%

- Wykopy: 100%
- fundamenty - 20%
Zaawansowanie czasowe

Postęp: 59,0%
(od 17.10.2018 do czasu ukończenia 13.09.2023)


Kamienie milowe

Tygodniowy plan zaawansowania


Wrzesień 2021 - ⇅

Tydzień 13.09.2021 - 19.09.2021

BRANŻA DROGOWA

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu):
Sekcja II
D8 km 0+440 - 0+540; 1+200 - 1+542
ZB_7
Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych
Sekcja I
TG km 40+000 do 40+100
Sekcja II
TG km 45+300 - 45+500; 48+400 - 48+550
D6 km 1+500
Sekcja III
TG km 52+300 - 52+600; 53+400 - 53+700
MOP_PN
D16 km 1+420 - 1+500
Wykonanie nasypów
Sekcja I
TG km 39+550 - 39+710 W6-5
TG km 39+700 - 40+000 W10-9
TG km 41+180 - 41+250 W13
TG km 41+250 - 41+290 W6-5
TG km 41+550 - 41+600 W11-10
TG km 41+930 - 42+000 W9
Sekcja II
TG km 46+400 - 46+420 W8-7
TG km 47+090 - 47+150 W15
TG km 48+160 - 48+320 W7
PG-29 podpora A
Sekcja III
TG km 51+100 - 51+215 W4
MOP_PN PP26-21 W6-4
WS-35 podpora D
WS-36 podpora H
Stabilizacja podłoża
Sekcja III
TG km 53+020 - 53+180
Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego gr. 30 cm (G4) - KR1
Sekcja III
D16 km 0+435 - 0+620; 1+320 - 1+510
Przepusty rurowe; przepusty rurowe z tworzyw sztucznych
Sekcja II
P-09.1 - 2 x fi 100 D8 km 0+008
Osuszanie warst nasypu.
Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu.

BRANŻA MOSTOWA

WS-31
- zbrojenie segmentu 2 (JP)
- betonowanie płyty dolnej segmentu 2 (JP)
- zbrojenie segmentu 3 (JP)
- zbrojenie segmentu 1 (JL)
- betonowanie płyty dolnej segmentu 1 (JL)
- zbrojenie segmentu 2 (JL)
- betonowanie korpusu w osi K
WS-35
- wykonanie wykopu w osi C
- wykonanie warstwy z betonu niekonstrukcyjnego w osi C
WS-33
- zasypka przyczółka A
- podpora tymczasowa w osi A2
- zasypka fundamentu podpory C
- podpora tymczasowa w osi B2
- podpora tymczasowa w osi C2
WD-22
- zamontowano łożyska podpór A i C
- rozpoczęto wykonywanie poprzecznicy B - etap I
- trwa wykonywanie zasypek podpór A i C
WS-24
- trwa wykonywanie korpusów podpory A j.lewa i B j.prawa
MS-25
- trwa wykonywanie korpusu podpory A j.lewa
- trwa wykonywanie fundamentów podpory B j.lewa i prawa
PG-29
- trwa wykonywanie wykopu podpory C
PG-10.1
- trwa wykonywania zasypki podpory A i C
WD-34
- wykonano korpus podpory C
- zamontowano łożyska podpory A
- trwa wykonywanie zasypki podpory A
PG-11.1
- zakończono wykonywanie zasypek podpór A i B
PZ-32
- trwa wykonywanie zasypek
PZ-34
- trwa wykonywanie zasypek
PZ-38
- zakończono wykonywanie płyty dennej przepustu
- trwa wykonywanie ramy przepustu
PZ-41
- trwa wykonywanie zasypek
PZ-30
- wykonano badania sprawdzające zasypek przez GDDKiA, profilacja pod płyty przejścowe i wykonanie betonu podkładowego pod płyty
PZ-33
- trwa wykonywanie zasypek inżynierskich
P-02.2
- zbrojenie, szalowanie ścian wlotu i wylotu oraz płyty zespalającej
MM-03
- zasypki inżynierskie obiektu
P-06.1
- zasypki inżynierskie obiektu
P-07.1
- zasypki inżynierskie
P-07.5
- zbrojenie, szalowanie ścian i stropu wlotu i wylotu przepustu oraz płyty zespalającej

TUNELE

Tunel TS-26:
- Drążenie tunelu na portalu południowym - nawa wschodnia oraz zachodnia.
- Drążenie tunelu na portalu północnym - nawa wschodnia oraz zachodnia.

Tunel TS-32
- zbrojenie fundamentów
- betonowanie fundamentów
- montaż systemu deskowań do betonowania konstrukcji tunelu
- zasypka fundamentu

ROBOTY BRANŻOWE

Budowa kanalizacji deszczowej:
- wykonywanie kanalizacji deszczowej - zlewnia nr 1;
- wykonywanie kanalizacji deszczowej - zlewnia nr 12;
- wykonywanie kanalizacji deszczowej - zlewnia nr 13;
- wykonywanie kanalizacji deszczowej - MOP WSCHÓD;
- wykonywanie kanalizacji deszczowej - MOP ZACHÓD.

Przebudowa linii WN 110kV:
- montaż konstrukcji stanowiska słupowego 63;
- montaż konstrukcji stanowiska słupowego 64.

Przebudowa kolizji sieci nN i SN: Kolizja LS-07
- wykonanie wykopu;
- ułożenie rur;
- zasypanie wykopu.

Tydzień 06.09.2021 - 12.09.2021

BRANŻA DROGOWA

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu):
Sekcja III
TG km 53+030 - 53+100;
TG km 53+520 - 53+720
D16 km 0+000 - 0+200
Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych
Sekcja I
TG km 39+180 - 39+280;
TG km 40+000 do 40+100
Sekcja II
TG km 45+300 - 45+500;
TG km 48+400 - 48+550
Sekcja III
TG km 52+300 - 52+600
MOP_PN D16 km 1+420 - 1+500
Wykonanie nasypów
Sekcja I
TG km 38+600 - 38+700 W1
TG km 39+550 - 39+710 W7-6
TG km 39+700 - 39+800 W10
TG km 41+550 - 41+580 W13-12
TG km 41+930 - 42+000 W10-9
Sekcja II
TG km 46+400 - 46+410 W9
TG km 48+160 - 48+320 W9-7
PG-29 podpora A - nasyp;
georuszt Sekcja III
TG km 51+100 - 51+215 W5
TG km 51+280 - 51+340 W15
MOP_PN PP26-21 W6
MOP_WSCH km 50+340 W1
D16 km 0+200 - 0+820 W1
WS-36 podpora H
Stabilizacja podłoża
Sekcja III
D16 km 0+200 - 0+780; 1+320 - 1+420
Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego gr. 30 cm (G4) - KR1
Sekcja II
XXXV-Lecia PRL km 0+030 - 0+205
Sekcja III
D16 km 0+880 - 1+320; 1+510 - 1+670
Stabilizacja cementem - Górna warstwa nasypu 20 cm
Sekcja II
TG km 45+700 - 45+830
Przepust pod koroną drogi; średnica fi 800, HDPE
Sekcja III
D16 km 0+175
Rów kryty, średnica fi400, HDPE (na rowach melioracyjnych)
Sekcja I
TG km 40+720;
TG km 41+633
Rów kryty, średnica fi500, HDPE
Sekcja I
TG km 38+355;
TG km 38+515;
TG km 39+155;
TG km 41+185;
TG km 41+585;
TG km 41+690;
Osuszanie warst nasypu.
Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu.

BRANŻA MOSTOWA

WS-31
- sprężenie segmentu 1 (JP)
- wysuw segmentu 1 (JP)
- zbrojenie segmentu 2 (JP)
- zbrojenie segmentu 3 (JP)
- zbrojenie segmentu 1 (JL)
- zbrojenie segmentu 2 (JL)
- betonowanie korpusu w osi K
WS-35
- wykonanie ściany oporowej ze ścianek szczelnych w osi C
WS-33
- Zasypka przyczółka A
- Zbrojenie filarów
- podpora D
- jezdnia prawa (etap II - rygiel)
- Betonowanie filarów
- podpora D
- jezdnia prawa (etap II - rygiel)
- Zasypka fundamentu podpory C
- Podpora tymczasowa w osi B2
WD-22
- wykonano izolację cienką korpusów A i C - wykonano ścianki zapleczne korpusów A i C
- rozpoczęto wykonywanie zasypke podpór
WS-24
- rozpoczęto wykonywanie korpusu A, j.lewa
MS-25
- wykonano wykop podpory B obu jezdni
- wykonano beton podkładowy pod fundamenty podpory B obu jezdni
PG-29
- trwa wykonywanie wykopu podpory C
PG-10.1
- zakończono wykonywanie podpory A
- trwa wykonywania zasypki podpory B
WD-34
- wykonano izolację cienką korpusu A
- wykonano filary podpory B
- trwa wykonywanie podpory C
PG-11.1
- trwa wykonywania zasypki podpory A i B
PZ-32
- trwa wykonywanie zasypek
PZ-34
- trwa wykonywanie zasypek
PZ-38
- trwa wykonywanie płyty dennej przepustu,
- trwa wykonywanie ramy przepustu
- wykonano wykop i beton podkładowy pod skrzydła wylotu
PZ-41
- trwa wykonywanie zasypek
P-01.1
- zbrojenie, szalowanie i betonowanie płyt dennych wlotu i wylotu
P-02.2
- zbrojenie, szalowanie ścian wlotu i wylotu
PZ-31
- wymiana drogowa gruntu w obrębie posadowienia przepustu kontynuacja robót
PZ-33
- wykonywanie zasypek inżynierskich
MM-03
-zasypki inżynierskie obiektu,
- dokończenie izolacji styków prefabrykatów z papy
P-07.1
- zasypki inżynierskie
P-07.5
- zbrojenie, szalowanie i betonowanie płyty dennej na wlocie i wylocie przepustu
- zbrojenie, szalowanie ścian i stropu wlotu i wylotu przepustu

TUNELE

Tunel TS-26:
- Drążenie tunelu na portalu południowym - nawa wschodnia oraz zachodnia.
- Drążenie tunelu na portalu północnym - nawa wschodnia oraz zachodnia.

Tunel TS-32
- Zbrojenie fundamentów
- Betonowanie fundamentów
- Montaż systemu deskowań do betonowania konstrukcji tunelu
- Zasypka fundamentu

ROBOTY BRANŻOWE

Budowa kanalizacji deszczowej:
- wykonywanie kanalizacji deszczowej
- zlewnia nr 1;
- wykonywanie kanalizacji deszczowej
- zlewnia nr 12;
- wykonywanie kanalizacji deszczowej
- zlewnia nr 13;
- wykonywanie kanalizacji deszczowej
- zlewnia nr 14.

Przebudowa linii WN 110kV:
- przygotowanie miejsca pracy dźwigu przy st. 63;
- przygotowanie miejsca pracy dźwigu przy st. 64.

Przebudowa kolizji teletechnicznych: Kolizja TT 2
- przełożenie rurociągu kablowego.

Tydzień 30.08.2021 - 05.09.2021

BRANŻA DROGOWA

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu):
Sekcja I
TG km 41+700 - 41+760
Sekcja II
D8 km 1+200 - 1+300
Sekcja III
TG km 52+460 - 52+520; 53+380 do 53+460
D16 km 1+420 - 1+500
Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych:
Sekcja I
TG km 39+180 - 39+280; 40+000 do 40+100
Sekcja II
TG km 48+500
Sekcja III
TG km 52+300 - 52+600
MOP_PN
Wykonanie nasypów:
Sekcja I
TG km 39+730 - 39+800 W10
TG km 41+250 - 41+290 W10
Sekcja II
TG km 44+780 - 44+800 W2
TG km 47+050 - 47+150 W17
TG km 48+160 - 48+320 W9
Sekcja III
MOP_WSCH 50+340
TG km 50+200 W13
TG km 51+660 - 51+760 W19
D16 km 0+840 - 1+320
Rozbiórka - Nawierzchnia z betonu asfaltowego:
Sekcja I
DP2787D
Osuszanie warstw nasypu.
Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu.

BRANŻA MOSTOWA

WS-31:
- Montaż formy szalunkowej
- Zbrojenie segmentu 1 (JP)
- Szalowanie płyty górnej (JP)
- Betonowanie płyty górnej segmentu 1 (JP)
- Zbrojenie segmentu 2 (JP)
- Zbrojenie segmentu 1 (JL)
- Prace zbrojarskie na korpusie w osi K
WS33:
- Zbrojenie filarów - podpora D - jezdnia prawa (etap II - rygiel)
- Zasypka fundamentu podpory C
- Podpora tymczasowa w osi A2
- Zbrojenie fundamentu podpory G - j. lewa
WD-22:
- zabetonowano filary podpory B
WS-24:
- zabetonowano korpus podpory B j.lewa
MS-25:
- rozpoczęto wykop pod podporę B
PG-10.1:
- trwa wykonywania ścian
WD-34:
- trwa wykonywanie podpory C
PZ-32:
- trwa wykonywanie zasypek
PZ-34:
- trwa wykonywanie zasypek
PZ-38:
- trwa wykonywanie płyty dennej,
- rozpoczęto wykonywanie ramy przepustu
PZ-41:
- trwa wykonywanie zasypek
P-02.2:
- zbrojenie, szalowanie i betonowanie płyt dennych na wlocie i wylocie przepustu
PZ-31:
- wymiana drogowa gruntu w obrębie posadowienia przepustu
PZ-33:
- dokończenie izolacji lekkiej przepustu i rozpoczęcie zasypek
MM-03:
- rozpoczęcie zasypek inżynierskich obiektu
P-07.1:
- zasypki inżynierskie
P-07.5:
- ułożenie prefabrykatów przepustu
- zbrojenie, szalowanie płyty dennej na wlocie i wylocie przepustu

ROBOTY BRANŻOWE

Budowa kanalizacji deszczowej:
- wykonywanie kanalizacji deszczowej - zlewnia nr 1;
- wykonywanie kanalizacji deszczowej - zlewnia nr 12;
- wykonywanie kanalizacji deszczowej - zlewnia nr 13;
- wykonywanie kanalizacji deszczowej - zlewnia MOP Wschód.

Przebudowa kanalizacji sanitarnej:
- montaż kanału DN 300 wraz z wykopem i nasypem;
- montaż studni.

Przebudowa cieków i rowów:

rów R_45+195:
- wykonaie wykopu;
- ułożenie kiszki faszynowej.

Drenaż istniejący
- wykonanie spięć istniejącego drenażu.

Przebudowa linii WN 110kV:
- transport płyt drogowych do st. 63
- układanie płyt drogowych - droga dojazdowa do st. 63
- transport płyt drogowych do st. 64
- układanie płyt drogowych - droga dojazdowa do st. 64

Przebudowa kolizji teletechnicznych:

Kolizja TT 1
- montaż słupów kablowych
- przebudowa kabla wraz z przełączeniem

Kolizja TT 2
- przełożenie rurociągu kablowego

TUNELE

Tunel TS-26:
- Drążenie tunelu na portalu południowym - nawa wschodnia oraz zachodnia
- Drążenie tunelu na portalu północnym - nawa wschodnia oraz zachodnia

Tunel TS-32:
- Zbrojenie fundamentów
- Betonowanie fundamentów
- Montaż systemu deskowań do betonowania konstrukcji tunelu
- Zasypka fundamentu

Sierpień 2021 - ⇅
Lipiec 2021 - ⇅
Czerwiec 2021 - ⇅
Maj 2021 - ⇅
Kwiecień 2021 - ⇅
Marzec 2021 - ⇅
Luty 2021 - ⇅
Styczeń 2021 - ⇅
Grudzień 2020 - ⇅
Listopad 2020 - ⇅
Październik 2020 - ⇅