Zaawansowanie prac projektowych


Zaawansowanie prac projektowych (PB):


Zaawansowanie prac projektowych (PW):
Zaawansowanie finansowe

24,5% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
w tym: 1% (PŚP nr 1 - zaliczka), 9% (PŚP nr 2 - zaliczka)Zaawansowanie robót

Postęp: 26%

Roboty Drogowe

Postęp: 18%

- Wykopy: 37,53%
- Nasypy: 49,41%
Roboty Branżowe

Postęp: 15%

- Wodociągi: 98%
- Kanalizacja sanitarna: 100%
- Kanalizacja deszczowa: 10%
- Melioracja: 60%
- Energetyka: 35%
- Teletechnika: 80%
- SRK: 100%
- SZR: 0%
- MOP Jaczków: 48%
- Rozbiórki: 100%
- Wycinka drzew: 100%Roboty Mostowe

Postęp: 25%

Roboty Tunelowe

Postęp: 40%Tunel TS-26

Postęp: 63,06%

- Wykop (portale): 100%
- Drążenie (kalota): 63,06%
- Obudowa wstępna (kalota): 63,06%
- Drążenie (sztrosa): 59,66%
- Obudowa wstępna (sztrosa): 59,66%

Tunel TS-32

Postęp: 66%

- Wykopy: 100%
- Fundamenty - 22%
Zaawansowanie czasowe

Postęp: 64,97%
(od 17.10.2018 do czasu ukończenia 13.09.2023)


Kamienie milowe

Tygodniowy plan zaawansowania

Grudzień 2021 - ⇅

Tydzień 29.11.2021 - 05.12.2021

BRANŻA DROGOWA

Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych
Sekcja I
TG km km 40+000 - 40+600;
Sekcja II
TG km 48+300 - 48+600; 46+100 - 46+300; 47+160 - 47+400 D8 km 0+220 - 0+330; 0+500 - 0+650;
Sekcja III
TG km 52+300 - 52+600;
Wykonanie nasypów
Sekcja I
TG km 41+190 - 41+250 W3
Sekcja III
TG km 49+090 - 49+110 W11
TG km 49+130 - 49+170 W6
TG km 51+600 - 51+660 W16
TG km 52+170 - 52+230 W23 WS-35 podpora D Zjazd do ZB_11a
Wykop rowu
Sekcja II
D9 km 0+350 - 0+450
Osuszanie warstw nasypu
Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu.
Odśnieżanie dróg technologicznych.

BRANŻA MOSTOWA

WS-31
- wysuw segmentu 6 (JL)
- zbrojenie segmentu 7 (JL)
- betonowanie płyty dolnej segmentu 7 (JL)
- betonowanie płyty górnej segmentu 7 (JL)
- zbrojenie segmentu 8 (JL)
WS-36
- zbrojenie ścian wytwórni do nasuwania
WS-33
- demontaż deskowania ustroju nośnego SEKCJA 1 (j. lewa)
WD-22
- rozpoczęto wykonywanie UN
WS-24
- trwa montaż rusztowania i deskowania UN j.lewa
PG-29
- trwa montaż deskowania przyczółka podpory a j.prawa
PG-10.1
- trwa wykonywanie gzymsów
WD-34
- zabetonowano ustrój nosny
PG-11.1
- trwa wykonywanie gzymsów
WS-37
- zakończono wykonywanie pali
PZ-38
- trwa wykonywanie zasypek
PZ-41
- trwa wykonywanie zasypek
P-01.1
- szalowanie i betonowanie korpusów skrzydeł
PZ-31
- zbrojenie fundamentów skrzydeł na wlocie przepustu
MM-01
- ułożenie elementów prefabrykowanych przepustu
PZ-40
- szalowanie, zbrojenie ścian wlotu i wylotu przepustu i płyty zespalającej

ROBOTY TUNELOWE

Tunel TS-26:
- Drążenie tunelu na portalu południowym - nawa wschodnia oraz zachodnia.
- Drążenie tunelu na portalu północnym - nawa wschodnia oraz zachodnia.

Tunel TS-32
- zbrojenie fundamentów
- betonowanie fundamentów
- zbrojenie ścian tunelu
- betonownie ścian tunelu
- zbrojenie kaloty tunelu

ROBOTY BRANŻOWE

Budowa kanalizacji deszczowej:
- wykonywanie kanalizacji deszczowej - zlewnia nr 1;
- wykonywanie kanalizacji deszczowej - zlewnia nr 17;
- wykonywanie kanalizacji deszczowej - MOP Zachód.

Budowa kanalizacji sanitarnej:
- wykonywanie kanalizacji sanitarnej - MOP Zachód.

Przebudowa rowów i wykonanie umocnień koryt rzek i rowów:
Przebudowa rowu R_46+371
- ułożenie geowłókniny;
- ułożenie narzutu kamiennego.
Przebudowa rowu R_46+070
- wykonanie wykopu.

Przebudowa kolizji sieci nN i SN:
Kolizja LS-04
- wykonanie wykopu;
- ułożenie rur osłonowych;
- wykonanie zasypki.
Kolizja LS-08
- zasypanie wykopu;
- montaż oznaczników kablowych;
- montaż słupów;
- przewieszenie linii napowietrznej;
- ułożenie linii kablowej;
- uszczelnienie końców rur;
- demontaż słupa;
- demontaż linii napowietrznej;
- montaż rury osłonowej UV.

Budowa przyłączy energetycznych. Zasilanie podstawowe tuneli TS-26 i TS-32:
- montaż rur osłonowych DVK 232.


Listopad 2021 - ⇅
Październik 2021 - ⇅
Wrzesień 2021 - ⇅
Sierpień 2021 - ⇅
Lipiec 2021 - ⇅
Czerwiec 2021 - ⇅
Maj 2021 - ⇅
Kwiecień 2021 - ⇅
Marzec 2021 - ⇅
Luty 2021 - ⇅
Styczeń 2021 - ⇅
Grudzień 2020 - ⇅
Listopad 2020 - ⇅
Październik 2020 - ⇅