Zaawansowanie prac projektowych


Zaawansowanie prac projektowych (PB):


Zaawansowanie prac projektowych (PW):
Zaawansowanie finansowe

24,5% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
w tym: 1% (PŚP nr 1 - zaliczka), 9% (PŚP nr 2 - zaliczka)Zaawansowanie robót

Postęp: 26%

Roboty Drogowe

Postęp: 18%

- Wykopy: 37,53%
- Nasypy: 49,41%
Roboty Branżowe

Postęp: 15%

- Wodociągi: 98%
- Kanalizacja sanitarna: 100%
- Kanalizacja deszczowa: 10%
- Melioracja: 60%
- Energetyka: 35%
- Teletechnika: 80%
- SRK: 100%
- SZR: 0%
- MOP Jaczków: 48%
- Rozbiórki: 100%
- Wycinka drzew: 100%Roboty Mostowe

Postęp: 25%

Roboty Tunelowe

Postęp: 40%Tunel TS-26

Postęp: 63,06%

- Wykop (portale): 100%
- Drążenie (kalota): 63,06%
- Obudowa wstępna (kalota): 63,06%
- Drążenie (sztrosa): 59,66%
- Obudowa wstępna (sztrosa): 59,66%

Tunel TS-32

Postęp: 66%

- Wykopy: 100%
- Fundamenty - 22%
Zaawansowanie czasowe

Postęp: 64,97%
(od 17.10.2018 do czasu ukończenia 13.09.2023)


Kamienie milowe

Tygodniowy plan zaawansowania

Październik 2021 - ⇅

Tydzień 11.10.2021 - 17.10.2021

BRANŻA DROGOWA

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu):
Sekcja I
ZB_3a D3a
Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych
Sekcja I
TG km 40+000 - 40+600
DD 41+443 km 0+060; 0+120 - 0+160
Sekcja II
TG km 46+100 - 46+300; 48+400 - 48+550
Sekcja III
TG km 50+350 - 50+450; 52+300 - 52+600; 53+400 - 53+700
Wykonanie nasypów
Sekcja I
TG km 38+530 - 38+580 W1
TG km 39+550 - 39+700 W1
TG km 39+800 - 39+970 W5
TG km 40+620 - 40+670 W8
TG km 41+600 - 41+630 W6
DD km 38+491 W6
Sekcja II
TG km 44+780 - 44+820 W4-3
TG km 48+160 - 48+340 W4
WS-31 podpora K
Sekcja III
TG km 51+280 - 51+410 W14
MOP_PN W2 MOP_WSCH W1
D16 km 0+000 - 0+200 WS-35 podpora A, nasyp WS-36 podpora H Stabilizacja podłoża
Sekcja III
D17 km 0+260 - 0+600
Wykop rowów
Sekcja I
TG km 40+000 - 40+150; 41+000 - 41+100
Osuszanie warstw nasypu
Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu

BRANŻA MOSTOWA

WS-31
- Betonowanie płyty górnej segmentu 4 (JP)
- Zbrojenie segmentu 4 (JP)
- Zbrojenie segmentu 5 (JP)
- Wysuw segmentu 2 (JL)
- Zbrojenie segmentu 3 (JL)
- Betonowanie płyty dolnej segmentu 3 (JL)
- Zbrojenie segmentu 4 (JL) WS-35
- Zbrojenie filarów w osi C
- Betonowanie filarów w osi C WS-31
- Podpora tymczasowa w osi B2
- Podpora tymczasowa w osi B3
- Podpora tymczasowa w osi C1
- Podpora tymczasowa w osi C2
- Konstrukcja wsporcza pod deskowanie ustroju nośnego (A2-A3)
WD-22
- trwa wykonywanie zasypek podpór
WS-24
- trwa wykonywanie skrzydeł A j.lewa i B j.prawa
- zamontowano łożyska A i B j.lewa MS-25
- zabetonowano skrzydła A j.lewa
- trwa wykonywanie filarów
- trwa wykonywanie wykopu pod podporę C
PG-10.1
- trwa montaż konstrukcji stalowej ViaCon
WD-34
- trwa wykonywanie rusztowania i deskowania UN
PG-11.1
- trwa montaż konstrukcji stalowej Viacon
PZ-32
- wykonano izolację z papy
PZ-34
- trwa wykonywanie zasypek
PZ-38
- zabetonowano skrzydła wlotu (zachodnie)
- trwa wykonywanie izolacji cienkowarstwowej
PZ-41
- ułożono izolację z papy
PZ-30
- betonowanie warstwy ochronnej
PZ-31
- zbrojenie płyt dennych wlotu i wylotu
- ułożenie elementów prefabrykowanych
P-02.2
- wykonywanie zasypek inżynierskich
PZ-33
- zbrojenie, szalowanie i betonowanie warstwy betonu ochronnego
P-06.1
- zbrojenie, szalowanie i betonowanie płyt przejściowych
PZ-36
- zbrojenie płyt dennych (wlot i wylot)
PZ-40
- wykonanie wykopu pod przepust

ROBOTY TUNELOWE

Tunel TS-26:
- Drążenie tunelu na portalu południowym - nawa wschodnia oraz zachodnia.
- Drążenie tunelu na portalu północnym - nawa wschodnia oraz zachodnia.

Tunel TS-32
- Zbrojenie fundamentów
- Betonowanie fundamentów
- Montaż systemu deskowań do betonowania konstrukcji tunelu
- Zbrojenie ścian tunelu
- Betonownie ścian tunelu

ROBOTY BRANŻOWE

Budowa kanalizacji deszczowej:
- wykonywanie kanalizacji deszczowej
- zlewnia nr 1;
- wykonywanie kanalizacji deszczowej
- zlewnia nr 14;
- wykonywanie kanalizacji deszczowej
- MOP ZACHÓD;

Przebudowa rowów i wykonanie umocnień koryt rzek i rowów:
Budowa zbiornika ZB_8
- wykonanie nasypu.
Budowa zbiornika ZB_MOP_2
- wykonanie wykopu;
- wykonanie nasypu.

Przebudowa kolizji sieci nN i SN:
Kolizja LS-08
- wykonanie wykopu;
- ułożenie rur osłonowych Budowa przyłączy energetycznych.

Zasilanie podstawowe tuneli TS-26 i TS-32:
- montaż rur osłonowych.

Przebudowa kolizji sieci WN:
- montaż mostków na słupie nr 64

Tydzień 04.10.2021 - 10.10.2021

BRANŻA DROGOWA

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu):
Sekcja I
ZB_3a D3a D2b
Sekcja II
D8 km 0+000 - 0+460 ZB_11
Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych
Sekcja I
TG km 40+000 - 40+600
DD 41+443 km 0+060
Sekcja II
TG km 46+430 - 46+530; 48+400 - 48+550
D6 km 1+400 - 1+580
Sekcja III
TG km 52+300 - 52+600; 53+400 - 53+700
Wykonanie nasypów
Sekcja I
TG km 39+550 - 39+700 W2
TG km 39+700 - 39+970 W7-6
TG km 41+200 - 41+250 W9-8
DD km 38+491 W7
Sekcja II
TG km 44+780 - 44+820 W5
TG km 45+540 - 45+590 W3-2
TG km 45+240 - 45+600 W1
TG km 46+807 - 46+840 W21-20
TG km 48+160 - 48+340 W4
PG-29 podpora A, nasyp; georuszt
Sekcja III
TG km 51+100 - 51+215 W2
TG km 51+280 - 51+410 W14
WS-35 podpora A, nasyp, georuszt
WS-36 podpora H
Wykop rowów
Sekcja I
TG km 39+500 - 39+760 str. P
Sekcja III
TG km 53+200 - 53+350 str. P
Osuszanie warstw nasypu
Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu

BRANŻA MOSTOWA

WS-31
- wysuw segmentu 3 (JP)
- betonowanie płyty dolnej segmentu 4 (JP)
- zbrojenie segmentu 4 (JP)
- zbrojenie segmentu 5 (JP)
- zbrojenie segmentu 2 (JL)
- betonowanie płyty górnej segmentu 2 (JL)
- zbrojenie segmentu 3 (JL) WS-35
- zbrojenie filarów w osi C WS-33
- podpora tymczasowa w osi A2
- podpora tymczasowa w osi A3 i B1
- podpora tymczasowa w osi B2
- podpora tymczasowa w osi B3 i C1
- podpora tymczasowa w osi C2
- konstrukcja wsporcza pod deskowanie ustroju nośnego (A1 - A2)
WD-22
- trwa wykonywanie zasypek podpór
- zabetonowano poprzecznice - etap 1
WS-24
- zabetonowano skrzydła podpory B j.lewa i A j.prawa
MS-25
- zabetonowano korpus podpory A j.prawa
- trwa wykonywanie skrzydeł A j.lewa
PG-10.1
- zakończono wykonywanie platformy do montażu konstrukcji ViaCon
WD-34
- trwa wykonywanie zasypki podpory A
- ułożono płyty drogowe pod rusztowanie UN PG-11.1
- trwa montaż konstrukcji stalowej Viacon
PZ-32
- przygotowano podłoże pod wykanie izolacji z papy
PZ-34
- ułożono izolację z papy
PZ-38
- zakończono wykonywanie ramy przepustu
- trwa wykonywanie skrzydeł wlotu PZ-41
- ułożono izolację z papy
PZ-30
- zbrojenie i szalowanie betonu ochronnego
PZ-31
- wykonanie betonu podkładowego pod przpeust
- ułożenie elementów prefabrykowanych
P-02.2
- wykonanie zasypek inżynierskich
MM-03
- wykonanie betonu ochronnego
PZ-35
- zbrojenie, szalowanie i betonowanie wlotu i wylotu przepustu
- zbrojenie, szalowanie ie betonowanie płyty zespalającej
PZ-36
- montaż częsci prefabrykatów przewodu przepustu

ROBOTY TUNELOWE

Tunel TS-26:
- Drążenie tunelu na portalu południowym - nawa wschodnia oraz zachodnia.
- Drążenie tunelu na portalu północnym - nawa wschodnia oraz zachodnia.

Tunel TS-32
- zbrojenie fundamentów
- betonowanie fundamentów
- montaż systemu deskowań do betonowania konstrukcji tunelu
- zbrojenie ścian tunelu
- betonownie ścian tunelu

ROBOTY BRANŻOWE

Budowa kanalizacji deszczowej:
- wykonywanie kanalizacji deszczowej
- zlewnia nr 1;
- wykonywanie kanalizacji deszczowej
- zlewnia nr 12;
- wykonywanie kanalizacji deszczowej
- zlewnia nr 14;
- wykonywanie kanalizacji deszczowej
- zlewnia nr 15;
- wykonywanie kanalizacji deszczowej.
- MOP WSCHÓD;
- wykonywanie kanalizacji deszczowej
- MOP ZACHÓD;

Przebudowa rowów i wykonanie umocnień koryt rzek i rowów:
- Przebudowa cieku Sadówka
- wykonanie wykopu;
- wykonanie nasypu.

Budowa zbiornika ZB_7:
- wykonanie nasypu;

Budowa zbiornika ZB_8:
- wykonanie nasypu;

Budowa zbiornika ZB_MOP_2:
- wykonanie wykopu;

Przebudowa kolizji sieci nN i SN:
Kolizja LS-06
- montaż słupów.
Kolizja LS-07
- diagnostyka kabla.
Budowa przyłączy energetycznych.

Zasilanie podstawowe tuneli TS-26 i TS-32:
- roboty przygotowawcze.

Przebudowa kolizji sieci WN:
- naciąg przewodów roboczych
- montaż izolacji na słupach 63 oraz 64


Wrzesień 2021 - ⇅
Sierpień 2021 - ⇅
Lipiec 2021 - ⇅
Czerwiec 2021 - ⇅
Maj 2021 - ⇅
Kwiecień 2021 - ⇅
Marzec 2021 - ⇅
Luty 2021 - ⇅
Styczeń 2021 - ⇅
Grudzień 2020 - ⇅
Listopad 2020 - ⇅
Październik 2020 - ⇅