Zaawansowanie prac projektowych


Zaawansowanie prac projektowych (PB):


Zaawansowanie prac projektowych (PW):
Zaawansowanie finansowe

35,07% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
w tym: 1% (PŚP nr 1 - zaliczka), 9% (PŚP nr 2 - zaliczka)Zaawansowanie robót

Postęp: 17%

Roboty drogowe

Postęp: 6,8%

- Wykopy: 21,95%
- Nasypy: 25,25%
Roboty branżowe

Postęp: 6%

- Wodociągi: 80%
- Kanalizacja sanitarna: 53,13%
- Kanalizacja deszczowa: 3%
- Melioracja: 30%
- Energetyka: 0,2%
- Teletechnika: 0%
- SRK: 0%
- SZR: 0%
- MOP Jaczków: 18%
- Rozbiórki: 100%
- Wycinka drzew: 100%Roboty mostowe

Postęp: 9,2%

Roboty Tunelowe

Postęp: 23%Tunel TS-26

Postęp: 20%

- Wykop (portale): 100%
- Drążenie (kalota): 23%
- Obudowa wstępna (kalota): 19,5%
- Drążenie (sztrosa): 14%
- Obudowa wstępna (sztrosa): 12%

Tunel TS-32

Postęp: 22%

- Wykopy: 100%
Zaawansowanie czasowe

Postęp: 53,46%
(od 17.10.2018 do czasu ukończenia 13.09.2023)


Kamienie milowe

Tygodniowy plan zaawansowania


Czerwiec 2021 - ⇅

Tydzień 07.06.2021 - 13.06.2021

BRANŻA DROGOWA

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu):
Sekcja I TG km 40+600 - 40+640
Sekcja III Zb_MOP_1 TG km 51+200 - 51+760
Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych:
Sekcja I TG km 40+000; 40+500
Sekcja II TG km 47+100 - 47+300; 48+400 - 48+550
D10 km 0+550
Sekcja III TG km 50+250 - 50+350; 50+750 - 50+800
MOP_PN
Wykonanie nasypów:
Sekcja I TG km 38+570 - 38+710 W4-3; TG km 39+490 - 39+550 W10-9; TG km 39+640 - 39+760 W17; DD38+491 km 0+190 - 0+258 W11-10; DD38+491 km 0+310 - 0+370 W10-7; WD22 podpora A; C
Sekcja II TG km 47+465 - 47+525 W7; TG km 48+120 - 48+240 W19-18; D9 km 0+490 - 0+555 W8-7; WS31 podpora K
Sekcja III MOP_PN PP15-PP21 W7-6; MOP_PN PP21-PP26 W9-8; TG km 51+130 - 51+215 W11; TG km 49+750 - 49+800 W18
Stabilizacja podłoża:
Sekcja I TG km 38+470 - 38+530
Sekcja III TG km 50+130 - 50+150; 51+280 - 51+320
Przepusty z prefabrykowanych elementów żelbetowych o przekroju kołowym:
Sekcja II P-09.3 - ułożenie rury
Rów kryty, średnica fi500, HDPE
Sekcja III TG km 50+650 - wykop
Przepust tymczasowy
Sekcja II DN 1200 rzeka Strzegomka
Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu
Osuszanie warstw nasypu


BRANŻA MOSTOWA

WS-31:
- Prace zbrojarskie na fundamencie stanowiska do nasuwania - Betonowanie fundamentu stanowiska do nasuwania - Betonowanie filarów w osi F - Prace zbrojarskie na fundamencie w osi G - Betonowanie fundamentów w osi G - Wykonanie wykopu w osi H - Wykonanie warstwy z betonu niekonstrukcyjnego w osi H
WS-33:
- Roboty przygotowawcze - Zbrojenie korpusu przyczółka A - jezdnia lewa - Betonowanie korpusu przyczółka A - jezdnia lewa - Beton podkładowy pod fundamentem podpory D - Wymiana gruntu w podłożu podpory D - Zbrojenie fundamentu podpory D - Betonowanie fundamentu podpory D - Zbrojenie fundamentu podpory F - Betonowanie fundamentu podpory F
WS36:
- Betonowanie filarów w osi E
PZ-29:
- trwa wykonywanie skrzydła południowo-wschodniego
PZ-32:
- trwa wykonywanie fundamentów skrzydeł wschodnich
WS-24:
- trwa wykonywanie fundamentów
PZ-34:
- trwa wykonywanie ramy przepustu
PZ-41:
- trwa wykonywanie ramy przepustu - zabetonowano segment nr 1 licząc od zachodu
PG-10.1:
- trwa wykonywanie fundamentów
WD-34:
- zakończono wynywanie wykopów B i C
- wykonano beton wyrównawczy pod fundamenty
- trwa wykonywanie fundamentu A
PG-11.1:
- zabetonowano ostatnie 2 segmenty fundamentów
P-01.3:
- Rozszalowanie skrzydeł wlotu i wylotu
- Izolacja lekka ścian prefabrykatów i izolacja styków
PZ-30:
- zbrojenie i szalowanie zakońćzeń monolitycznych, płyty zespalającej oraz betonowanie tych elementów
- izolacja lekka ścian przepustów i styków
MM-03:
- pompowanie wody, zbrojenie, szalowanie i betonowanie fundamentu skrzydeł na wlocie przepustu
MM-04.1:
- dokończenie prac izolacyjnych (izolacja typu lekkiego)
P-06.1:
- wykonanie wykopu pod ostrogi przepustu na wlocie i wylocie
P-07.2:
- wykonanie izolacji typu lekiego elementów przepustu
P-07.1:
- zbrojenie, szalowanie i betonowanie zakończeń monolitycznych wlotu i wylotu
PZ-37:
- dokończenie prac ziemnych i wykonanie betonu niekonstrukcyjnego


TUNELE

TUNEL TS-26:
Drążenie tunelu na portalu południowym - nawa wschodnia oraz zachodnia.
Drążenie tunelu na portalu północnym - nawa wschodnia oraz zachodnia.
Tunel TS-32:
Zabezpieczenie skarp wykopu.


BRANŻE

Kanalizacja deszczowa:
- prace przygotowawcze.

Przebudowa kolizji sieci nN i SN:
Kolizja LS-06
- wykananie wykopu;
- ułożenie rur;
- wykonanie podsypki, obsypki i zasypki.

Kolizja LN-01:
- wykonanie wykopu;
- ułożenie rur osłonowych;
- wykonanie obsypki, podsypki;
- zasypanie wykopu.

Maj 2021 - ⇅
Kwiecień 2021 - ⇅
Marzec 2021 - ⇅
Luty 2021 - ⇅
Styczeń 2021 - ⇅
Grudzień 2020 - ⇅
Listopad 2020 - ⇅
Październik 2020 - ⇅