Zaawansowanie prac projektowych


Zaawansowanie prac projektowych (PB):


Zaawansowanie prac projektowych (PW):
Zaawansowanie finansowe

53,43% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
w tym: 1% (PŚP nr 1 - zaliczka), 9% (PŚP nr 2 - zaliczka)Zaawansowanie robót

Postęp: 29%

Roboty Drogowe

Postęp: 22%

- Wykopy: 49,68%
- Nasypy: 61,77%
Roboty Branżowe

Postęp: 15%

- Wodociągi: 90%
- Kanalizacja sanitarna: 100%
- Kanalizacja deszczowa: 20%
- Melioracja: 80%
- Energetyka: 65%
- Teletechnika: 55%
- SRK: 100%
- SZR: 0%
- MOP Jaczków: 52%
- Rozbiórki: 100%
- Wycinka drzew: 100%Roboty Mostowe

Postęp: 30%

Roboty Tunelowe

Postęp: 48%Tunel TS-26

Postęp: 72%

- Wykop (portale): 100%
- Drążenie (kalota): 80,47%
- Obudowa wstępna (kalota): 80,47%
- Drążenie (sztrosa): 72,49%
- Obudowa wstępna (sztrosa): 72,49%
- Spąg: 31,57%

Tunel TS-32

Postęp: 68%

- Wykopy: 100%
- Fundamenty - 51,89%
Zaawansowanie czasowe

Postęp: 63,67%
(od 17.10.2018 do czasu ukończenia 13.09.2023)


Kamienie milowe

Tygodniowy plan zaawansowania

Styczeń 2022 - ⇅

Tydzień 10-16.01.2022

BRANŻA DROGOWA

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
Sekcja II
D8 km 0+000 - 0+100
Sekcja III
TG km 54+150
Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych
Sekcja II
TG km 48+450 - 48+500
Sekcja III
TG km 53+600 - 54+000
Wykonanie nasypów
Sekcja II
TG 48+110 - 48+160 W10
Sekcja III
TG km 51+370 - 51+460 W9
TG km 51+603 - 51+660 W14-13
TG km 52+170 - 52+212 W24
Sekcja III WS-35 podpora A; D + georuszt
Osuszanie warstw nasypu Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu.

BRANŻA MOSTOWA

WS-31
- wysuw segmentu 6 (JP)
- zbrojenie segmentu 7 (JP)
- betonowanie płyty dolnej segmentu 7 (JP)
- zbrojenie segmentu 8 (JP)
- wysuw segmentu 9 (JL)
WS-36
- zbrojenie ścian stanowiska do nasuwania
- wykonanie pali fundamentowych w osi F
WS-33
- montaż deskowania ustroju nośnego

ROBOTY TUNELOWE

Tunel TS-26:
- Drążenie tunelu na portalu południowym - nawa wschodnia oraz zachodnia
- Drążenie tunelu na portalu północnym - nawa wschodnia oraz zachodnia

Tunel TS-32
- zbrojenie ściany i kaloty tunelu
- betonowanie ściany i kaloty tunelu
- betonowanie fundamentów tunelu

ROBOTY BRANŻOWE

Budowa kanalizacji deszczowej:
- Zlewnia nr 14 - montaż kanału wraz z wykopem i zasypem;
- montaż studni wraz z wykopem i zasypem.
Zlewnia MOP Zachód
- montaż kanału wraz z wykopem i zasypem;
- montaż studni wraz z wykopem i zasypem;
- montaż wpustów wraz z wykopem i zasypem.

Budowa kanalizacji sanitarnej MOP Jaczków:
- MOP Prawy (Zachód):
- montaż kanału wraz z wykopem i zasypem;
- montaż studni wraz z wykopem i zasypem.

Budowa zbiorników retencyjnych:
Zbiornik ZB_MOP_2 - wykonanie wykopu.

Przebudowa istniejących sieci telekomunikacyjnych:
Kolizja TT-05
- wykonanie wykopu;
- ułożenie rur osłonowych HDPEd 120.

Budowa przyłączy energetycznych. Zasilanie podstawowe tuneli TS-26 i TS-32:
- montaż rur osłonowych DVK 232.
Tydzień 03-09.01.2022

BRANŻA DROGOWA

Wykopy w gruntach nieskalistych i skalistych
Sekcja I
TG km 41+630 - 41+660, TG km 42+300 - 42+340.
Sekcja II
TG km 48+450 - 48+500;
Sekcja III
TG km 53+600 - 54+000.
Wykonanie nasypów
Sekcja II
TG 48+130 - 48+150 W11.
Sekcja III
TG km 51+603 - 51+660 W14.
Wykonanie górnej warstwy nasypu GWN.
Sekcja III
- TG km 50+880 - 51+190.
Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu.

BRANŻA MOSTOWA

WS-36
- wykonanie pali fundamentowych w osi F.

ROBOTY TUNELOWE

Tunel TS-26:
- Drążenie tunelu na portalu południowym - nawa wschodnia oraz zachodnia.
- Drążenie tunelu na portalu północnym - nawa wschodnia oraz zachodnia.

Tunel TS-32
- zbrojenie ściany i kaloty tunelu.

ROBOTY BRANŻOWE

- Budowa kanalizacji sanitarnej MOP Jaczków: MOP Prawy (Zachód) - ułożenie rury DN 300 w wykopie wraz z zasypaniem, montaż studni wraz z wykopem i zasypem.

Przebudowa rowu R_44+950:
- ułożenie geowłókniny; ułożenie narzutu kamiennego.


Grudzień 2021 - ⇅
Listopad 2021 - ⇅
Październik 2021 - ⇅
Wrzesień 2021 - ⇅
Sierpień 2021 - ⇅
Lipiec 2021 - ⇅
Czerwiec 2021 - ⇅
Maj 2021 - ⇅
Kwiecień 2021 - ⇅
Marzec 2021 - ⇅
Luty 2021 - ⇅
Styczeń 2021 - ⇅
Grudzień 2020 - ⇅
Listopad 2020 - ⇅
Październik 2020 - ⇅