Zaawansowanie prac projektowych


Zaawansowanie prac projektowych (PB):


Zaawansowanie prac projektowych (PW):
Zaawansowanie finansowe

31,20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
w tym: 1% (PŚP nr 1 - zaliczka), 9% (PŚP nr 2 - zaliczka)Zaawansowanie robót

Postęp: 16,2%

Roboty drogowe

Postęp: 6,3%

- Wykopy: 15,63%
- Nasypy: 16,88%
Roboty branżowe

Postęp: 5,1%

- Wodociągi: 80%
- Kanalizacja sanitarna: 53,13%
- Kanalizacja deszczowa: 0%
- Melioracja: 15%
- Energetyka: 0,2%
- Teletechnika: 0%
- SRK: 0%
- SZR: 0%
- MOP Jaczków: 16%
- Rozbiórki: 100%
- Wycinka drzew: 100%Roboty mostowe

Postęp: 8,1%

Roboty Tunelowe

Postęp: 23%Tunel TS-26

Postęp: 17,5%

- Wykop (portale): 100%
- Drążenie (kalota): 21,7%
- Obudowa wstępna (kalota): 18,6%
- Drążenie (sztrosa): 13,31%
- Obudowa wstępna (sztrosa): 11,02%

Tunel TS-32

Postęp: 20,01%

- Wykopy: 98,13%
Zaawansowanie czasowe

Postęp: 51,67%
(od 17.10.2018 do czasu ukończenia 13.09.2023)


Kamienie milowe

Tygodniowy plan zaawansowania


Maj 2021 - ⇅

Tydzień 10.05.2021 - 16.05.2021

BRANŻA DROGOWA

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu):
Sekcja I TG km 38+500 - 38+660
Sekcja II D9 km 0+600 - 0+650 TG km 46+400 - 46+730
Sekcja III TG km 49+600 - 49+740; 51+300 - 51+500
Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych:
Sekcja I TG km 40+500
Sekcja II TG km 47+200; 48+400 - 48+550
Sekcja III TG km 50+200 - 50+820 D14 km 1+050 - 1+299 D12 km 0+000 MOP_WSCH km 50+300
Wykonanie nasypów:
Sekcja I TG km 39+320 - 39+355 W6 TG km 40+860 - 40+950 W7 TG km 40+870 - 40+980 W6 TG km 41+290 - 41+320 W8-6 TG km 41+475 - 41+550 W6
Sekcja II TG km 45+600 - 45+900 W4-2 TG km 48+120 - 48+194 W22 TG km 47+480 - 47+525 W10
Sekcja III MOP_WSCH PP10-PP22 W3; W6 MOP_WSCH PP7-PP27 W5-3 TG km 51+000 - 51+240 W15-14
Stabilizacja podłoża:
Sekcja I TG km 39+320 - 39+760; 41+132 - 41+180
Sekcja III TG km 50+860 do 51+030
Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego gr. 30 cm (G4) - KR1:
Sekcja III D14 km 0+850 - 1+020
Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu Osuszanie warstw nasypu


BRANŻA MOSTOWA

WS-31:
- Betonowanie filarów w osi D
- Prace zbrojarskie na fundamencie w osi I
- Betonowanie fundamentu w osi I
- Wykonanie wykopu docelowego w osi J
- Wykonanie warstwy z betonu niekonstrukcyjnego w osi J
WS-33:
- Roboty przygotowawcze
- Zbrojenie i deskowanie fundamentu podpory A
- Beton fundamentu podpory A
- Beton podkładowy pod fundament podpory C
- Wykop pod fundament podpory D
- Wykop pod fundament podpory E
WS36:
- Wykonanie kolumn kruszywowych za przyczółkiem w osi A
WD-22:
- przygotowano podłoże pod nasypy pod fundamentami A i C
PZ-29:
- zabetonowano skrzydło północno-zachodnie PZ-34 Wykonanie ścian oraz stropów
PZ-41:
- trwa wykonywanie ramy przpeustu
PG-10.1:
- trwa wykonywanie wykopu
WD-34:
- trwa wykonywanie wykopu
PG-11.1:
- zabetonowano fundament w osi A
- segment nr 2 i 4
P-01.3:
- Zbrojenie i betonowanie fundamnetów skrzydeł na wlocie i wylocie
PZ-30:
- Ustawianie elementów prefabrykowanych przewodu przepustu
MM-03:
- Roboty ziemne pod skrzydła wlotu przepustu oraz wykoanie betonu niekonstrukcyjnego pod skrzydła
MM-04.1:
- szalowanie i betonowanie fundamnetów skrzydeł
- przygotowanie powierzchni pod ułożenie papy
P-07.2:
- betonowanie fundamentów wlotu i wylotu ze skrzydłem
- wykonanie izolacji typu lekkiego
- wykonanie izolacji pionowej styków prefabrykatów


TUNELE

TUNEL TS-26:
Wykonanie na portalu południowym drążenia nawy wschodniej oraz zachodniej, na portalu północnym - nawy wschodniej i zachodniej.


BRANŻE

Budowa i przebudowa sieci wodociągowych Budowa W9
- przyłącze do MOP-ów;
- wykonanie wykopu;
- wykonanie podsypki piaskowej;
- wykonanie obsypki piaskowej;
- montaż wodociągu DN 160;
- zasyp wykopu wraz z zagęszczeniem;
- montaż studni wodociągowej.

Budowa sieci wodociągowej MOP "Jaczków":
- wykonanie wykopu; - wykonanie podsypki piaskowej;
- montaż wodociągu DN 160;
- wykonanie obsypki;

Kolizja nr 8/W12 – przebudowa wodociągu magistralnego w600 w km 52+187,34:
- roboty przygotowawcze;
- usunięcie warstwy humusu;
- wykonanie wykopu;

Przebudowa rowów i wykonanie umocnień koryt rzek i rowów: - budowa gurtu rzeka Lesk.
Tydzień 03.05.2021 - 09.05.2021

BRANŻA DROGOWA

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu):
Sekcja II
D9 km 0+400 - 0+500 TG km 46+450 - 47+050;
Sekcja III
TG km 49+600 - 49+740; 51+300 - 51+500;

Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych:
Sekcja I
TG km 40+500
Sekcja II
TS-32 D10 km 0+460 - 0+500; TG km 48+400 - 48+550; D6 km 1+400 - 1+600;
Sekcja III
D14 km 1+200; TG km 50+200 - 50+750

Wykonanie nastypów:
Sekcja I
TG km 40+860 - 40+980 W9
TG km 40+860 - 40+950 W8-W7
TG km 41+290 - 41+320 W11-W9
TG km 41+475 - 41+550 W7
Sekcja II
TG km 48+120 - 48+194 W24-W22
TG km 47+450 - 47+525 W11
D9 km 0+250 - 0+340 W1
Sekcja III
MOP_WSCH PP10-PP22 W2-W4; W8; W6

Stabilizacja podłoża:
Sekcja I
TG km 39+000 - 39+186; 39+280 - 39+355 - 39+760
Sekcja III
TG km 50+860 do 51+030

Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu. Osuszanie warstw nasypu.


BRANŻA MOSTOWA

WS-31:
- Kruszenie korpusu w osi A (JP)
- Betonowanie filarów w osi B
- Betonowanie filarów w osi D
- Prace zbrojarskie na filarach w osi F
- Prace zbrojarskie na fundamencie w osi I
- Wykonanie wykopu docelowego w osi J

WS-33:
- Roboty przygotowawcze
- Nasyp pod podporą A
- Beton podkladowy pod fundament podpory A
- Zbrojenie fundamentu podpory A
- Wymiana gruntu na grunt stabilizowany pod podporą C

WS-36:
- Wykonanie kolumn kruszywowych za przyczółkiem w osi A

WD-22:
- Rozpoczęto wykonywanie nasypów pod przyczółki

PZ-29:
- Zabetonowano fundament skrzydełka (północno-wschodni)
- Ułożono beton wyrównawczy pod fundament skrzydełka (południowo-wschodni)

PZ-34:
- Zabetonowano płytę denną - segment nr 1 oraz 2

PZ-41:
- Rozpoczęto montaż szalunku ścian pionowych i stropu - segment 3

PG-11.1:
- Trwa wykonywanie wykopu

WD-34:
- Trwa wykonywanie wykopu

PG-11.1:
- zabetonowano fundament w osi A - segment nr 1 i 3
- wykonano zbrojenie fundamentu w osi B - segment 1 i 3

P-01.3:
- Zbrojenie i beton wlotu z wylotem i płytą zespalającą

MM-04.1:
- Zbrojenie skrzydeł - przygotowanie powierzchni pod ułożenie papy

P-06.1:
- Beton niekonstrukcyjny pod przepust (pod przewodem i skrzydłem lewym)

P-07.2:
- roboty uszczelniająco/izolacyjne
- zbrojenie wlotów i wylotów oraz skrzydeł z szalowaniem


TUNELE

TUNEL TS-26:
Wykonanie na portalu południowym drążenia nawy wschodniej oraz zachodniej, na portalu północnym - nawy wschodniej.

TUNEL TS-32:
Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych - Wykop TS-32.


BRANŻE

Budowa i przebudowa sieci wodociągowych
Budowa W9 - przyłącze do MOP-ów:
- wykonanie wykopu;
- wykonanie podsypki piaskowej;
- wykonanie obsypki piaskowej;
- montaż wodociągu DN 160;
- zasyp wykopu wraz z zagęszczeniem;
- montaż studni wodociągowej.

Kanalizacja sanitarna - MOP Jaczków:
- wykonanie wykopu;
- wykonanie podsypki piaskowej;
- wykonanie obsypki piaskowej;
- montaż rur PCV dn 200;
- montaż rur PCV dn 300;
- montaż studni.

Kwiecień 2021 - ⇅
Marzec 2021 - ⇅
Luty 2021 - ⇅
Styczeń 2021 - ⇅
Grudzień 2020 - ⇅
Listopad 2020 - ⇅
Październik 2020 - ⇅