Zaawansowanie prac projektowych


Zaawansowanie prac projektowych (PB):


Zaawansowanie prac projektowych (PW):
Zaawansowanie finansowe

38,31% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
w tym: 1% (PŚP nr 1 - zaliczka), 9% (PŚP nr 2 - zaliczka)Zaawansowanie robót

Postęp: 19%

Roboty drogowe

Postęp: 7,5%

- Wykopy: 26,29%
- Nasypy: 32,06%
Roboty branżowe

Postęp: 7%

- Wodociągi: 90%
- Kanalizacja sanitarna: 75%
- Kanalizacja deszczowa: 4%
- Melioracja: 45%
- Energetyka: 0,5%
- Teletechnika: 0%
- SRK: 5%
- SZR: 0%
- MOP Jaczków: 20%
- Rozbiórki: 100%
- Wycinka drzew: 100%Roboty mostowe

Postęp: 15%

Roboty Tunelowe

Postęp: 25%Tunel TS-26

Postęp: 23%

- Wykop (portale): 100%
- Drążenie (kalota): 38%
- Obudowa wstępna (kalota): 21%
- Drążenie (sztrosa): 19%
- Obudowa wstępna (sztrosa): 15%

Tunel TS-32

Postęp: 22%

- Wykopy: 100%
Zaawansowanie czasowe

Postęp: 55,13%
(od 17.10.2018 do czasu ukończenia 13.09.2023)


Kamienie milowe

Tygodniowy plan zaawansowania


Lipiec 2021 - ⇅

Tydzień 05.07.2021 - 11.07.2021

BRANŻA DROGOWA

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu):
Sekcja I TG km 38+250 - 38+280; 41+660 - 41+790
Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych:
Sekcja I TG km 40+300; 41+000;
Sekcja II TG km 47+100 - 47+300;
Sekcja III TG km 50+000;
Wykonanie nasypów:
Sekcja I TG km 39+380 - 39+440 W8-7; TG km 39+440 - 39+550 W6; TG km 39+620 - 39+660 W16-15; TG km 39+600 - 39+730 W15; TG km 39+750 - 39+770 W19; TG km 41+120 - 41+180 W6-5; MS-25 - podpora A
Sekcja II TG km 44+810 - 44+850 W8; TG km 46+030 - 46+090 W5; TG km 48+130 - 48+280 W16-14; TG km 48+580 - 48+650 W8-7; WS31 podpora K
Sekcja III TG km 49+050 - 49+260 W7; TG km 50+010 - 50+060 W7; TG km 50+130 - 50+150 W17; TG km 51+280 - 51+490 W18-17; TG km 49+750 - 49+840 W14-13; TG km 51+280 - 51+490 W18; TG km 51+660 - 51+690 W20;
Stabilizacja podłoża:
Sekcja I TG km 38+290 - 38+470; km 38+520 - 38+570
Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu.
Osuszanie warstw nasypu.

BRANŻA MOSTOWA

WS-31:
- Prace zbrojarskie na wytwórni do nasuwania
- Betonowanie filarów w osi G
- Prace zbrojarskie na filarach w osi H
- Betonowanie ścian stanowiska do nasuwania podłużnego
WS36:
- Wykonanie warstwy z betonu niekonstrukcyjnego pod podpory tymczasowe
- Kucie pali fundamentowych na podporach tymczasowych
WS-33:
- Roboty przygotowawcze
- Zbrojenie skrzydła przyczółka A - jezdnia lewa
- Betonowanie skrzydła przyczółka A - jezdnia lewa
- Zbrojenie filarów - podpora C - jezdnia prawa
- Betonowanie filarów - podpora C - j. prawa
- Zbrojenie filarów - podpora C - jezdnia lewa
- Zasypka fundamentu podpory D
- Wykonanie nasypu pod przyczółkiem G
- Beton podkładowy pod fundamenty
- Zbrojenie fundamentów
WD-22:
- trwa wykonywanie fundamentów
WS-24:
- trwa wykonywanie zasypki fundamentów
MS-25:
- trwa wykonywanie nasypów pod fundamenty podpory A
PG-10.1:
- trwa wykonywanie fundamentów. Zabetonowano łącznie 4 z 8ciu segmentów.
WD-34:
- wykonano zasypki fundamentów
PG-11.1:
- trwa wykonywanie podpór
PZ-38:
- trwa wykonywanie płyty dennej
PZ-41:
- trwa wykonywanie ramy przepustu
- wykono wykop i ułożono beton wyrównawczy pod skrzydła wschodnie
P-01.3:
- Zakończenie zasypek inżynierskich
PZ-33:
- wykonanie betonu niekonstrukcyjnego pod przepust
MM-03:
- pompowanie wody, zbrojenie, szalowanie ścian i stropu zakończeń monolitycznych
- zbrojenie, szalowanie ścian skrzydeł wylotu
P-06.1:
- zbrojenie, szalowanie i betonowanie ścian i stopu zakończeń monolitycznych, płyty zespalającej oraz skrzydeł
- wykonanie izolacji lekkiej ścian prefabrykatów
P-07.2:
- zakończenie wykonywania zasypek inżynierskich
PZ-35:
- wykonanie betonu niekonstrukcyjnego pod przepust


TUNELE

TUNEL TS-26:
Drążenie tunelu na portalu południowym - nawa wschodnia oraz zachodnia.
Drążenie tunelu na portalu północnym - nawa wschodnia oraz zachodnia.
Tunel TS-32:
Beton podkładowy pod fundamenty.
Zbrojenie fundamentów.


ROBOTY BRANŻOWE

Budowa kanalizacji deszczowej:
- wykonywanie kanalizacji deszczowej - zlewnia nr 7;
- wykonywanie kanalizacji deszczowej - zlewnia nr 8;
- wykonywanie kanalizacji deszczowej - zlewnia nr 13;
- wykonywanie kanalizacji deszczowej - zlewnia MOP Wschód.

Przebudowa kolizji sieci nN i SN:
Kolizja LS-05
- zgrzewanie rur;
- wykonanie wykopu;
- ułożenie rur osłonowych;
- wykonanie obsypki, podsypki;
- zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem.
Kolizja LN-02
- wykonanie wykopu;
- ułożenie rur osłonowych;
- wykonanie obsypki, podsypki;
- zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem.
Kolizja LN-01
- montaż słupów;
- przewieszenie linii napowietrznej;
- ułożenie linii kablowej.
Kolizja LS-06
- wykonanie wykopu;
- ułożenie rur osłonowych;
- wykonanie obsypki, podsypki;
- zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem.

Przebudowa rowów i wykonanie umocnień koryt rzek i rowów:
Rów R_49+767:
- ułożenie narzutu kamiennego.
Ciek Strzegomka:
- wykonanie wykopu;
- umocnienie rowu kiszką faszynową;
- ułożenie geowłókniny.
Przebudowa istniejącego kabla energetycznego SRK wraz z urządzeniami:
Wykonanie przecisków dla kobali do czujnika tA i semafora A.

Czerwiec 2021 - ⇅
Maj 2021 - ⇅
Kwiecień 2021 - ⇅
Marzec 2021 - ⇅
Luty 2021 - ⇅
Styczeń 2021 - ⇅
Grudzień 2020 - ⇅
Listopad 2020 - ⇅
Październik 2020 - ⇅