AktualnościPRZEJMOWANIE NIERUCHOMOŚCI

Przejmowanie nieruchomości pod drogi krajowe - POBIERZ DOKUMENT
08.07 - 14.07.2024 r. – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

W tygodniu 28 br. Wykonawca prowadził Roboty w zakresie:
Roboty Drogowe: SEKCJA I, II, III, MOP Jaczków - Umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5, gr. 15 cm - 1 365 m2, Humusowanie - 9 757,0 m2, Oznakowanie grubowarstwowe profilowane lub strukturalne – 0 mb, Bariera ochronna stalowa N2/W2/A - 1 895 mb, Bariera ochronna stalowa H1/W3/A – 6 mb, Bariera ochronna stalowa H1/W3/A/VI3 – 229 mb, Bariera ochronna stalowa H2/W3/A/VI3 - 1 843 mb, Bariera ochronna stalowa H2/W3/A – 92 mb, Ogrodzenie z siatki stalowej o zmiennej wielkości oczek, wys 2,5 m (2,2 ponad teren + 0,3 wkopane) - 440,00 mb, Ogrodzenie zitegrowane z siatki stalowej o zmiennej wielkości oczek, wys 2,5 m (2,2 ponad teren + 0,3 wkopane) - 455,00 mb, Brama wjazdowa - 6,00 kpl. Furtki - 6,00 kpl. Płotki ochronno-naprowadzające z tworzywa sztucznego - 85,00 mb, Sadzenie drzew z bryłą korzeniową lub odkrytym systemem korzeniowym na terenie płaskim, wraz z całkowitą zaprawą dołów o wraz z osadzeniem palików zabezpieczających - 304,00 szt.
Branże: SYSTEMY I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA TUNELI TS-26 i TS-32 - Testy i integracja wszystkich systemów - 0,20 kpl.
24.06 - 30.06.2024 r. – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

W tygodniu 26 br. Wykonawca prowadził Roboty w zakresie:
Roboty Drogowe: SEKCJA I, II, III, MOP Jaczków - Nasypy - 240,0 m3, Wykopy - 72,0 m3, Umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5, gr. 15 cm - 3 970 m2, Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 mm z kruszywem gr. 20cm KR1, KR3, KR5, KR7 - 1 774 m2, Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego SMA 11 S; gr. 4cm - KR 7 - 7 000,00 m2, Humusowanie - 10 250,0 m2, Nawierzchnia z kostki betonowej - 98,90 m2, Nawierzchnia z kruszywa gr. 10 cm KR1 - 1 980,00 m2, Oznakowanie grubowarstwowe profilowane lub strukturalne - 8 140 mb, Pas rozdziału - Bariera ochronna N2/W5/A – 102 mb, Bariera ochronna L1/W4/A rozbieralna – 486 mb, Bariera ochronna H2/L2/W7/A – 194 mb, Bariera ochronna H2/W2/A/VI2 – 0 mb, Bariera ochronna H2/L2/W5/A – 125 mb, Bariera ochronna H2/L2/W5/A rozbieralna – 658 mb, Bariera ochronna L1/W6/A rozbieralna – 598 mb, Ogrodzenie z siatki stalowej o zmiennej wielkości oczek, wys 2,5 m (2,2 ponad teren + 0,3 wkopane) - 720,00 mb, Ogrodzenie zitegrowane z siatki stalowej o zmiennej wielkości oczek, wys 2,5 m (2,2 ponad teren + 0,3 wkopane) - 840,00 mb, Brama wjazdowa - 13,00 kpl., Furtki - 3,00 kpl. Płotki ochronno-naprowadzające z tworzywa sztucznego - 100,00 mb, Sadzenie drzew z bryłą korzeniową lub odkrytym systemem korzeniowym na terenie płaskim, wraz z całkowitą zaprawą dołów o wraz z osadzeniem palików zabezpieczających - 650,00 szt., Naprawa skarpy 53+900 - 54+000 (siatka opinająca) - 0,00 m2, Balustrady schodów skarpowych - 87,16 mb.
Tunel: Umocnienie rowu portal płd - 27,3 mb, Wykonanie schodów skarpowych portal płn - 1kpl, Wykonanie schodów skarpowych portal płd - 1kpl.
Branże: SYSTEMY I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA TUNELI TS-26 i TS-32: SYSTEMY I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA TUNELI TS-26 i TS-32 - Testy i integracja wszystkich systemów - 0,10kpl; SYSTEM ZASILANIA W EN. EL. URZ. TUNELOWYCH - NISKIE NAPIĘCIE - TS-26, TS-32 - 0,05kpl; SYSTEM ZASILANIA AWARYJNEGO - TS-26 i TS-32 - Uruchomienie systemu zasilania awaryjnego - 0,01kpl; SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO I WIDEODETEKCJI - Uruchomienie systemu monitoringu TS-26 - Uruchomienie systemu monitoringu - 0,20kpl; SYSTEM STEROWANIA RUCHEM TS-26, TS-32 - Uruchomienie systemu sterowania ruchem - 0,10kpl; PUNKTY ALARMOWE - uruchomienie - 0,15kpl. BRANŻA SANITARNA – KANALIZACJA: KD MOP Wschód, KD 6, KD 7, KD 9, KD 10, KD 11, KD 13, KD 14, KD 15, KD 16, KD 17, KD MOP Zachód, KD 18 - Kanalizacja deszczowa - 0kpl. KD1 - Regulacja studni i montaż włazów - 4kpl, montaż osadnika - 0,1kpl, montaż wylotu 315 - 1kpl; KD12 - Montaż wylotów - 1kpl. BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI nN, SN – brak prowadzonych robót. BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA – OŚWIETLENIE - MOP Lewy - Montaż opraw oświetleniowych - 19szt. Montaż opraw oświetleniowych MOP prawy - 23 szt. Montaż opraw oświetleniowych TG - 1szt.Montaż szaf oświetleniowych TG - 2szt, Montaż szaf oświetleniowych MOP prawy - 1szt, Montaż szaf oświetleniowych MOP lewy - 1szt, Montaż szaf oświetleniowych DP 2787D - 1szt. BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA - Prowadzenie prób szczelności i kalibracji na WMR - 4100mb, Roboty wykończeniowe studni - 0,20kpl. BRANŻA MELIORACYJNA - R_38+515 - Kiszka faszynowa - 0,82kpl, narzut kamienny - 0,87kpl, Geowłóknina - 0,55kpl; R_45+195 - Umocnienie rowu - 1szt. wykonanie wykopu - 375m3, R_49+725 - Umocnienie rowu kiszką faszynową - 31mb. R_51+660 - wykonanie wykopu - 217m3, ZB-8 - Nasyp - 75m3, ZB-7 - Nasyp - 617m3, ZB-MOP2 - Wykop - 967m3, podsypka piaskowa - 91m3.
17.06 - 23.06.2024 r. – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

W tygodniu 25 br. Wykonawca prowadził Roboty w zakresie:
Roboty Drogowe: SEKCJA I, II, III, MOP Jaczków - Nasypy - 84,0 m3, Wykopy - 330,0 m3, Umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5, gr. 15 cm - 5 765 m2, Wykonanie wlotów/wylotów rowów krytych fi 400 - 20,00 kpl., Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 mm z kruszywem gr. 20cm KR1, KR3, KR5, KR7 – 860 m2, Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C50/30 o uziarnieniu 0/31.5mm stabilizowanej mechanicznie (podbudowa chodnik, ciąg pieszo-rowerowy) – 20 m2, Ściek korytkowy w pasie rozdziału / przy krawędzi jezdni – 155 mb, Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego SMA 11 S; gr. 4cm - KR 7 - 1 000,00 m2, Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S; gr. 4cm - KR1 - 0,00 m2, Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S; gr. 4cm - KR 5 - 11 660,00 m2, Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S; gr. 4cm - KR 3 - 7 500 m2, Warstwa wiążąca AC 11 W gr. 5 cm - KR 1 - 1 686,00 m2, Humusowanie - 13 519,0 m2, Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 1 szczelny - 100,00 mb, Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 4 - 215,0 mb, Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 5 kaskada - 230,0 mb, Obrzeże betonowe - 45,0 mb, Nawierzchnia z kostki betonowej - 43,00 m2, Nawierzchnia z kruszywa gr. 10 cm KR1 - 2 165,00 m2, Oznakowanie grubowarstwowe profilowane lub strukturalne - 7 000 mb, Bariera ochronna stalowa N2/W2/A – 218 mb, Bariera ochronna stalowa H1/W3/A – 47 mb, Bariera ochronna stalowa H1/W3/A/VI3 – 79 mb, Bariera ochronna stalowa H2/W3/A/VI3 – 54 mb, Pas rozdziału - Bariera ochronna H2/W2/A/VI2 – 44 mb, Bariera ochronna H2/L2/W5/A rozbieralna – 360 mb, Ogrodzenie z siatki stalowej o zmiennej wielkości oczek, wys 2,5 m (2,2 ponad teren + 0,3 wkopane) - 970,00 mb, Ogrodzenie zitegrowane z siatki stalowej o zmiennej wielkości oczek, wys 2,5 m (2,2 ponad teren + 0,3 wkopane) - 500,00 mb, Brama wjazdowa - 3,00 kpl., Furtki - 8,00 kpl., Płotki ochronno-naprowadzające z tworzywa sztucznego - 500,00 mb, Naprawa skarpy 53+900 - 54+000 (ułożenie geomaty drenażowej) - 4 092,00 mb, Naprawa skarpy 53+900 - 54+000 (narzut kamienny) - 1 205,52 mb
Roboty Mostowe: TS-32 Humusowanie - 0,10kpl;
Tunel: Wykonanie schodów skarpowych portal płn i portal płd - 0kpl.
Branże: SYSTEMY I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA TUNELI TS-26 i TS-32: SYSTEMY I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA TUNELI TS-26 i TS-32 - Testy i integracja wszystkich systemów TS-26 - 0,1kpl, Testy i integracja wszystkich systemów TS-31 - 0,1kpl. SYSTEM ZASILANIA W EN. EL. URZ. TUNELOWYCH - NISKIE NAPIĘCIE - Uruchomienie systemu niskiego napięcia TS-26 - 0,05kpl. BRANŻA SANITARNA – KANALIZACJA: KD2, KD3, KD4 - Kanalizacja deszczowa - 0kpl..BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI nN, SN – brak prowadzonych robót. BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA – OŚWIETLENIE - MOP Lewy - Montaż opraw oświetleniowych - 15szt. Montaż opraw oświetleniowych MOP prawy - 10 szt. Montaż opraw oświetleniowych TG - 23szt. Montaż opraw oświetleniowych Zad IV - 6szt. BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA - KT sek. III - roboty wykończeniowe studni - 0,10kpl, KT sek. II - 0,35kpl. BRANŻA MELIORACYJNA - Brak prowadzonych robót.
10.06 - 16.06.2024 r. – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

W tygodniu 24 br. Wykonawca prowadził Roboty w zakresie:
Roboty Drogowe: SEKCJA I, II, III, MOP Jaczków - Nasypy - 1 280,0 m3, Wykopy - 680,0 m3, Umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5, gr. 15 cm - 1 078 m2, Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 mm z kruszywem gr. 20cm KR1, KR3, KR5, KR7 – 450 m2, Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S; gr. 4cm - KR1 - 1 340,00 m2, Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S; gr. 4cm - KR 5 - 0,00 m2, Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S; gr. 4cm - KR 3 - 13 270 m2, Warstwa wiążąca AC 11 W gr. 5 cm - KR 1 - 1 272,00 m2, Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W; gr. 5cm - KR3 - 0,00 m2, Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 8 cm - KR5 - 1 585,0 m2, Humusowanie - 28 380,0 m2, Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C50/30 o uziarnieniu 0/31.5mm(podbudowa chodnik, ciąg pieszo-rowerowy) – 0 m2, Nawierzchnia z kruszywa gr. 10 cm KR1 - 685,00 m2, Warstwa filtracyjna, żwirowo piaskowa gr. 20 cm – 52 m2, Oznakowanie grubowarstwowe profilowane lub strukturalne - 3 360 mb, Bariera ochronna stalowa N2/W2/A – 586 mb, Bariera ochronna stalowa H1/W3/A – 101 mb, Bariera ochronna stalowa H1/W3/A/VI3 – 98 mb, Bariera ochronna stalowa H2/W3/A/VI3 – 190 mb, Bariera ochronna stalowa H2/W3/A – 113 mb, Pas rozdziału: Bariera ochronna H2/W2/A/VI2 – 61 mb, Ogrodzenie z siatki stalowej o zmiennej wielkości oczek, wys 2,5 m (2,2 ponad teren + 0,3 wkopane) - 900,00 mb, Ogrodzenie zitegrowane z siatki stalowej o zmiennej wielkości oczek, wys 2,5 m (2,2 ponad teren + 0,3 wkopane) - 600,00 mb, Brama wjazdowa - 5,00 kpl. Furtki - 19,00 kpl. Płotki ochronno-naprowadzające z tworzywa sztucznego - 200,00 mb, Naprawa skarpy 53+900 - 54+000 (wiercenie drenaży) - 210,00 mb, Naprawa skarpy 53+900 - 54+000 (wiercenie gwoździ) - 74,00 szt.
Roboty Mostowe: TS-32 Humusowanie - 0,10kpl;
Tunel: Umocnienie skarp geokratą portal płn - 208,50m2; portal płd. - 730m2; Umocnienie rowu - portal płn - 18mb. Umocnienie rowu - portal płd - 77,7mb. Odwodnienie liniowe - portal płn - 39,45mb.
Branże: SYSTEMY I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA TUNELI TS-26 i TS-32:SYSTEM ZASILANIA W EN. EL. URZ. TUNELOWYCH - NISKIE NAPIĘCIE - Uruchomienie systemu niskiego napięcia - TS-26 - 0,10kpl. TS-32 - 0,25kpl; SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO I WIDEODETEKCJI - Oprogramowanie FLUX - 0,30kpl. Uruchomienie systemu monitoringu - 0,60kpl. SYSTEM STEROWANIA RUCHEM - Uruchomienie system sterowania ruchem - 0,4kpl; Wykonanie pętli indukcyjnych - 0,1kpl. PUNKTY ALARMOWE - Uruchomienie - punkty alarmowe - 0,85kpl. BRANŻA SANITARNA – KANALIZACJA: KD1 - Montaż osadnika - 0,7kpl. Montaż studni - 2kpl. Montaż rur GRP DN 1000 wraz z wykopem i zasypem - 8mb, Montaż kanału DN630 PP wraz z wykopem i zasypem - 21mb, Montaż rur Dn315 PP wraz z wykopem i zasypem - 19mb.BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI nN, SN – brak prowadzonych robót. BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA – OŚWIETLENIE - MOP Lewy - Montaż opraw oświetleniowych - 34szt. Montaż opraw oświetleniowych MOP prawy - 34 szt. Montaż opraw oświetleniowych TG - 48szt. Montaż opraw oświetleniowych Zad IV - 2szt. Montaż opraw oświetleniowych Zad II - 2szt. Montaż opraw oświetleniowych DP 2787D - 5szt. Montaż opraw oświetleniowych DP 3466D - 3szt. BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA - KT sek. III - roboty wykończeniowe studni - 0kpl, KT sek. II - 0,65kpl. BRANŻA MELIORACYJNA - ZB16A - Zjazd do zbiornika - 1kpl. R_42+270 - Geowłóknina - 342m2, Narzut kamienny - 62m3, humusowanie - 100m3; R_45+551 - Narzut kamienny - 1kpl, Geowłóknina - 1kpl; R_46+070 - Umocnienie TYP 4 - Narzut kamienny - 8m3, Umocnienie TYP 4 - Pods. cem- piaskowa - 7m3.
03.06 - 09.06.2024 r. – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

W tygodniu 23 br. Wykonawca prowadził Roboty w zakresie:
Roboty Drogowe: SEKCJA I, II, III, MOP Jaczków - Nasypy - 204,0 m3, Wykopy - 530,4 m3, Umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5, gr. 15 cm - 1 419 m2, Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 mm z kruszywem gr. 20cm KR1, KR3, KR5, KR7 – 593 m2, Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzanego o CBR >=35% (G2, G3, G4) gr.20cm - KR3, KR5 - 120,0 m2, Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C50/30 o uziarnieniu 0/31.5mm stabilizowanej mechanicznie (podbudowa chodnik, ciąg pieszo-rowerowy) – 139 m2, Podbudowa zasadnicza z AC 22 P 35/50 gr. 7 cm - KR3 - 720,00 m2, Podbudowa zasadnicza z AC 22 P 35/50, gr. 18 cm - KR7 - 0,00 m2, Podbudowa zasadnicza z AC 22 P gr. 12 cm - KR5 - 786,00 m2, Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego SMA 11 S; gr. 4cm - KR 7 - 3 800,00 m2, Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S; gr. 4cm - KR1 - 1 203,00 m2, Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S; gr. 4cm - KR 3 - 0,00 m2, Warstwa wiążąca AC 11 W gr. 5 cm - KR 1 - 0,00 m2, Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W; gr. 5cm - KR3 - 538,00 m2, Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W; gr. 8cm - KR7 - 0,0 m2, Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 8 cm - KR5 - 4 868,0 m2, Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 8 cm - KR3 - 10 000,00 m2, Humusowanie - 15 620,0 m2, Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 3 - 10,0 mb, Krawężnik betonowy - 80,0 mb, Obrzeże betonowe - 130,5 mb, Nawierzchnia z kostki betonowej - 57,00 m2, Nawierzchnia z kruszywa gr. 10 cm KR1 - 339,00 m2, Bariera ochronna stalowa N2/W2/A – 767 mb, Bariera ochronna stalowa H1/W3/A – 221 mb, Bariera ochronna stalowa H2/W3/A/VI3 – 136 mb, Ogrodzenie z siatki stalowej o zmiennej wielkości oczek, wys 2,5 m (2,2 ponad teren + 0,3 wkopane) - 1 655,00 mb, Ogrodzenie zitegrowane z siatki stalowej o zmiennej wielkości oczek, wys 2,5 m (2,2 ponad teren + 0,3 wkopane) - 954,00 mb, Brama wjazdowa - 2,00 kpl. Furtki - 7,00 kpl. Płotki ochronno-naprowadzające z tworzywa sztucznego - 328,00 mb, Naprawa skarpy 53+900 - 54+000 (wiercenie drenaży) - 165,00 mb, Naprawa skarpy 53+900 - 54+000 (wiercenie gwoździ) - 86,00 szt., Śrutowanie nawierzchni betonowej w tunelu - 1 787,00 m2, Dylatacje mostowe - nitka prawa - dylatacja północna - 19,20 mb.
Roboty Mostowe: TS-32 Humusowanie - 0,10kpl;
Tunel: Zasypka C&C - portal płd TS-26 -24m3; Umocnienie skarp geokratą portal płn - 10m2; portal płd. - 1200m2; Ułożenie materacy siatkowo kamiennych - portal płd - 50m2.
Branże: SYSTEMY I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA TUNELI TS-26 i TS-32: SYSTEM OŚWIETLENIA TUNELOWEGO - Prace rozruchowe - uruchomienie instalacji oświetleniowej - 0,5kpl; SYSTEM ZASILANIA W EN. EL. URZ. TUNELOWYCH - NISKIE NAPIĘCIE - Uruchomienie systemu niskiego napięcia TS-26 - 0,20kpl; Uruchomienie systemu niskiego napięcia TS-32 - 0,25kpl; SYSTEM ZASILANIA AWARYJNEGO - Uruchomienie systemu zasilania awaryjnego TS-26 - 0,59kpl. Uruchomienie systemu zasilania awaryjnego TS-32 - 0,74kpl; SYSTEM WENTYLACJI - BRANŻA ELEKTRYCZNA - Uruchomienie systemu wentylacji - 0,50kpl; SYSTEM NAGŁOŚNIENIA TUNELOWEGO - Uruchomienie systemu nagłośnienia - Uruchomienie systemu nagłośnienia TS-26 - 0,60kpl; TS-32 - 0,50kpl. SYSTEM STEROWANIA RUCHEM - Uruchomienie system sterowania ruchem - 0,5kpl; Wykonanie pętli indukcyjnych - 0,3kpl; SYSTEM ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ DLA SŁUŻB - Uruchomienie systemu radiowego TS-26, TS-32 - 1kpl; SYSTEM WYKRYWANIA I SYGNALIZACJI POŻARU - Uruchomienie SSP TS-26, TS-32 - 0,40 kpl. KONSTRUKCJA I WYPOSAŻENIE NISZ - Uruchomienie TS-26 - 1kpl. SYSTEM STEROWANIA TUNELEM - Uruchomienie i konfiguracja szaf RIO TS-26 - 0,40kpl, Oprogramowanie systemu SCADA oraz sterowników PLC - 0,4kpl. SYSTEM INSTALACJI UZIEMIAJĄCEJ I OCHRONY PRZECIWPRZEPIĘCIOWEJ - Uruchomienie - system instalacji uziemiającej i ochrony przepięciowej - 0,85kpl. BRANŻA SANITARNA – KANALIZACJA: KD1 - Montaż osadnika - 0,1kpl. Regulacja włazów do studni - 0,1kpl. BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI nN, SN – MOP lewy - Montaz ZK - 3szt. MOP Prawy - Montaż ZK - 3szt. BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA – OŚWIETLENIE - MOP Lewy - Montaż fundamentów słupów oświetleniowych - 1szt; MOP Prawy - Montaż fundamentów słupów oświetleniowych - 1szt. Montaż słupów oświetleniowych - 1szt. TG - Montaż słupów oświetleniowych - 8szt; DP 2787D - Montaż słupów oświetleniowych - 5szt. BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA - KT sek. III - Łączenie WMR dla ciągu głównego KT - 10kpl; Roboty wykończeniowe studni - 0,5szt. Budowa KT na terenie OUD Bolków - 0,1kpl. BRANŻA MELIORACYJNA - R_51+249 - wykop - 1kpl, geowłoknina - 1kpl, kamień narzutowy - 1kpl; R_54+030 - montaż studni 2500 - 1szt.
27.05 - 02.06.2024 r. – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

W tygodniu 22 br. Wykonawca prowadził Roboty w zakresie:
Roboty Drogowe: SEKCJA I, II, III, MOP Jaczków - Nasypy - 506,0 m3, Wykopy - 596,0 m3, Umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5, gr. 15 cm – 207 m2, Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 mm z kruszywem gr. 20cm KR1, KR3, KR5, KR7 – 500 m2, Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C50/30 o uziarnieniu 0/31.5mm stabilizowanej mechanicznie (podbudowa chodnik, ciąg pieszo-rowerowy) – 63 m2, Ściek korytkowy w pasie rozdziału / przy krawędzi jezdni – 23 mb, Podbudowa zasadnicza z AC 22 P 35/50 gr. 7 cm - KR3 - 1 600,00 m2, Podbudowa zasadnicza z AC 22 P 35/50, gr. 18 cm - KR7 -0,00 m2, Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego SMA 11 S; gr. 4cm - KR 7 - 7 200,00 m2, Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S; gr. 4cm - KR1 - 1 965,00 m2, Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W; gr. 8cm - KR7 - 0,0 m2, Humusowanie - 16 101,0 m2, Obrzeże betonowe – 40 mb, Nawierzchnia z kostki betonowej - 300,00 m2, Nawierzchnia z kruszywa gr. 10 cm KR1 - 120,00 m2, Bariera ochronna stalowa N2/W2/A – 500 mb, Bariera ochronna stalowa H1/W3/A – 24 mb, Bariera Ochronna stalowa H2/W3/A – 42 mb, Ogrodzenie z siatki stalowej o zmiennej wielkości oczek, wys 2,5 m (2,2 ponad teren + 0,3 wkopane) - 810,00 mb, Ogrodzenie zitegrowane z siatki stalowej o zmiennej wielkości oczek, wys 2,5 m (2,2 ponad teren + 0,3 wkopane) - 200,00 mb, Brama wjazdowa - 3,00 kpl., Furtki - 3,00 kpl, Płotki ochronno-naprowadzające z tworzywa sztucznego - 0,00 mb, Naprawa skarpy 53+900 - 54+000 (wiercenie gwoździ) - 40,00 szt., Śrutowanie nawierzchni betonowej w tunelu - 31 711,00 m2;
Roboty Mostowe: TS-32 - Wypełnienie szczelin dylatacyjnych - 0,25kpl, Humusowanie - 0,28kpl;
Tunel: Zasypka C&C - portal płd TS-26 - 0m3; Umocnienie rowu - portal płn. - 85,4 mb. Umocnienie skarp geokratą portal płn - 902m2.
Branże: SYSTEMY I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA TUNELI TS-26 i TS-32: SYSTEM ZASILANIA W EN. EL. URZ. TUNELOWYCH - NISKIE NAPIĘCIE - Instalacja niskiego napięcia. Montaż okablowania - 0,01kpl. SYSTEM NAGŁOŚNIENIA TUNELOWEGO - Uruchomienie systemu nagłośnienia - 0,10kpl. SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO I WIDEODETEKCJI - Uruchomienie systemu monitoringu - 0,20kpl. SYSTEM STEROWANIA RUCHEM - Wykonanie pętli indukcyjnych - 0,6kpl. SYSTEM WYKRYWANIA I SYGNALIZACJI POŻARU - Montaż DTS (światłowodowa czujka ciepła) - 0,05kpl. SYSTEM INSTALACJI UZIEMIAJĄCEJ I OCHRONY PRZECIWPRZEPIĘCIOWEJ - Montaż okablowania uziemienia - 0,01kpl. BRANŻA SANITARNA – KANALIZACJA: KD1 - Montaż osadnika 0 0,1kpl. KD4 - Montaż wylotów - 1kpl. KD MOP Wschód - Montaż wylotów - 0kpl. KD15 - Montaż wylotów - 0kpl. sekcja II - 0,05kpl. BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI nN, SN – MOP Jaczków - Montaż i uzbrojenie stacji SN MOP Jaczków - 0,5szt. SZR - Montaż i uzbrojenie stacji SN Ptaszków - 0,5szt. MOP lewy - Montaz ZK - 5szt. MOP Prawy - Montaż ZK - 5szt. BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA – OŚWIETLENIE - MOP Lewy - Montaż fundamentów słupów oświetleniowych – 0 szt.; MOP Prawy - Montaż fundamentów słupów oświetleniowych – 0 szt.; Montaż słupów oświetleniowych MOP prawy - 0szt, Montaż słupów oświetleniowych TG - 55szt. BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA - KT sek. III - Łączenie WMR dla ciągu głównego KT - 10kpl. Łączenie kabla lokalizacyjnego w puszkach - 1kpl. Roboty wykończeniowe studni - 0,2szt; OUD Bolków - Budowa KT na terenie OUD Bolków - przewiert - 0,5 kpl. Budowa KT na terenie OUD Bolków - 0,1kpl. BRANŻA MELIORACYJNA - ZB1.1 - Geokrata - 0,4kpl, Humusowanie - 0,4kpl. R_51+249 - Wykop - 0,0kpl. Geowłóknina - 0,0kpl. Kamień narzutowy - 0,0kpl. R_54+030 - Geowłóknina - 1kpl. Narzut kamienny - 1kpl.
20.05 - 26.05.2024 r. – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

W tygodniu 21 br. Wykonawca prowadził Roboty w zakresie:
Roboty Drogowe: SEKCJA I, II, III, MOP Jaczków - Nasypy - 1 010,0 m3, Wykopy – 586 m3, Umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5, gr. 15 cm – 915 m2, Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 mm z kruszywem gr. 20cm KR1, KR3, KR5, KR7 - 1 607 m2, Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S; gr. 4cm - KR1 - 3 067,00 m2, Warstwa wiążąca AC 11 W gr. 5 cm - KR 1 - 1 817,00 m2, Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W; gr. 8cm - KR7 - 360,0 m2, Humusowanie - 31 900,0 m2, Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 1 szczelny - 142,00 mb, Obrzeże betonowe – 550 mb, Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C50/30 o uziarnieniu 0/31.5mm(podbudowa chodnik, ciąg pieszo-rowerowy) – 540 m2, Nawierzchnia z kostki betonowej - 998,20 m2, Nawierzchnia z kruszywa gr. 10 cm KR1 - 1 430,00 m2, Warstwa filtracyjna, żwirowo piaskowa gr. 20 cm – 67 m2, Bariera ochronna stalowa N2/W2/A – 425 mb, Bariera ochronna stalowa H1/W3/A – 144 mb, Bariera ochronna stalowa H2/W3/A/VI3 – 95 mb, Ogrodzenie z siatki stalowej o zmiennej wielkości oczek, wys 2,5 m (2,2 ponad teren + 0,3 wkopane) - 670,00 mb, Ogrodzenie zitegrowane z siatki stalowej o zmiennej wielkości oczek, wys 2,5 m (2,2 ponad teren + 0,3 wkopane) - 200,00 mb, Naprawa skarpy 53+900 - 54+000 (wiercenie gwoździ) - 82,00 szt. Grinding nawierzchni betonowej w tunelu - 4 185,00 m2, Śrutowanie nawierzchni betonowej w tunelu - 8 233,00 m2, Śrutowanie nawierzchni betonowej w tunelu - 4 213,00 m2;
Roboty Mostowe: TS-32 - Wypełnienie szczelin dylatacyjnych - 0,15kpl, Montaż poręczy schodów skarpowych - 2kpl, Humusowanie - 0,05kpl; WS-33 - Montaż barier ochronnych - 0,05kpl; WD-22 - Przeciwspadek z ATL - 100%; WD-27 - Przeciwspadek z ATL - 100%, MS-25 - Umocnienia stożków - geokompozyt z kruszywem - 100%; Umocnienia stożków - darniny - 100%; P-01.3, P-04.1, P-04.2, MM-02 - Balustrady schodów skarpowych - 100%.
Tunel: Zasypka C&C - portal płd TS-26 - 4031m3; Ułożenie materacy siatkowo kamiennych - Portal płd. 564m2, Umocnienie rowu - portal płn. - 109.60 mb. Umocnienie skarp geokratą portal płn - 0m2. Krawężniki kamienne przejściowe - portal płn - 11,2 mb.
Branże: SYSTEMY I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA TUNELI TS-26 i TS-32: INSTALACJA WODOCIĄGOWA P.POŻ. - Odpowietrzenie hydrantów - 1szt, Rozruch i uruchomienie pompowni i hydroforni - 2szt;SYSTEM WENTYLACJI - BRANŻA ELEKTRYCZNA - Uruchomienie systemu wentylacji - 0,5kpl; SYSTEM NAGŁOŚNIENIA TUNELOWEGO - Uruchomienie systemu nagłośnienia TS-26 i TS-32 - 0,2kpl; SYSTEM STEROWANIA TUNELEM - Uruchomienie i konfiguracja szaf RIO - 0,2kpl. BRANŻA SANITARNA – KANALIZACJA KD-18 -Montaż rur DN/OD 200 wraz z wykopem i zasypem - 32,4mb, Montaż wpustu ACO - 1kpl; BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI nN, SN – Montaż i uzbrojenie stacji SN MOP Jaczków - 0,5 szt,Montaż i uzbrojenie stacji SN Ptaszków - 0,5szt. BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA – OŚWIETLENIE - MOP Lewy - Montaż fundamentów słupów oświetleniowych – 2 szt.; MOP Prawy - Montaż fundamentów słupów oświetleniowych – 2 szt.; Montaż słupów oświetleniowych MOP prawy - 18szt, Montaż słupów oświetleniowych MOP lewy - 18szt.BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA - KT sek. I -Łączenie WMR dla ciągu głównego KT - 10szt. Łączenie kabla lokalizacyjnego w puszkach - 7szt. Roboty wykończeniowe studni - 17szt; Budowa KT na terenie OUD Bolków - przewiert - 0,5kpl, Budowa KT na terenie OUD Bolków - 0,2kpl; BRANŻA MELIORACYJNA - ZB1.1 - Balast - 1kpl, Geokrata - 0,6kpl, Humusowanie - 0,6kpl.
13.05 - 19.05.2024 r. – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

W tygodniu 20 br. Wykonawca prowadził Roboty w zakresie:
Roboty Drogowe: SEKCJA I, II, III, MOP Jaczków: Nasypy - 1 274,0 m3, Wykopy - 1 372,0 m3, Umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5, gr. 15 cm - 4 050 m2, Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 mm z kruszywem gr. 20cm KR1, KR3, KR5, KR7 – 760 m2, Podbudowa zasadnicza z AC 22 P 35/50 gr. 7 cm - KR3 - 804,00 m2, Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego SMA 11 S; gr. 4cm - KR 7 - 6 036,00 m2, Warstwa wiążąca AC 11 W gr. 5 cm - KR 1 - 6 060,00 m2, Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W; gr. 5cm - KR3 - 804,00 m2, Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W; gr. 8cm - KR7 - 2 053,0 m2, Humusowanie - 20 182,0 m2, Obrzeże betonowe – 500 mb, Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C50/30 o uziarnieniu 0/31.5mm(podbudowa chodnik, ciąg pieszo-rowerowy) – 600 m2, Nawierzchnia z kostki betonowej - 600,00 m2, Nawierzchnia z kruszywa gr. 10 cm KR1 - 3 027,0 m2, Warstwa filtracyjna, żwirowo piaskowa gr. 20 cm – 272 m2, Bariera ochronna L1/W4/A rozbieralna – 45 mb, Bariera ochronna H2/W3/A/VI3 – 51 mb, Bariera ochronna H2/W2/A/VI2 - 22 mb, Ogrodzenie z siatki stalowej o zmiennej wielkości oczek, wys 2,5 m (2,2 ponad teren + 0,3 wkopane) - 660,00 mb, Płotki ochronno-naprowadzające z tworzywa sztucznego - 50,00 mb, Ściek AKO kl. D400, szer wewn. B=150 mm - 90,00 mb;
Roboty Mostowe: WS-30-Montaż barier ochronnych - 0,05kp; TS-32 - Wypełnienie szczelin dylatacyjnych - 0,10kpl, Montaż poręczy schodów skarpowych - 0kpl, Humusowanie - 0,02kpl; WS-33 - Montaż barier ochronnych - 0,05kpl; WD-22 - Przeciwspadek z ATL - 100%; WD-27 - Przeciwspadek z ATL - 100%.
Tunel: Zasypka C&C - portal płn TS-26 – 600m3;portal płn TS-26 - 1300m3; Ułożenie materacy siatkowo kamiennych - Portal płd. 250m2, Montaż koszy siatkowo kamiennych - Portal płd. 10m3; Umocnienie skarp geokratą portal płn - 300m2.
Branże: SYSTEMY I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA TUNELI TS-26 i TS-32: INSTALACJA WODOCIĄGOWA P.POŻ. - Montaż okablowania w hydroforniach TS-32 i TS-26 - 2kpl; KANALIZACJA P.POŻ. -Montaż kół do regulacji zastawek ręcznych w studni rozdziału ID.3 TS-32 - 2szt; SYSTEM OŚWIETLENIA TUNELOWEGO - Prace rozruchowe - uruchomienie instalacji oświetleniowej TS-32 - 0,2kpl; SYSTEM ZASILANIA W EN. EL. URZ. TUNELOWYCH - NISKIE NAPIĘCIE - Uruchomienie systemu niskiego napięcia TS-26 i TS-32 - 0,2kpl; SYSTEM WENTYLACJI - BRANŻA ELEKTRYCZNA - Uruchomienie systemu wentylacji TS-26 - 0,5kpl;SYSTEM WYKRYWANIA I SYGNALIZACJI POŻARU - Uruchomienie SSP TS-26 i TS-32 - 0,3kpl; BRANŻA SANITARNA – KANALIZACJA KD-13 - Montaż prefabrykowanych korytek skarpowych - 36kpl; KD-18 -Montaż rur DN/OD 200 wraz z wykopem i zasypem - 0mb, Montaż prefabrykowanych korytek skarpowych - 65kpl. BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI nN, SN – Montaż i uzbrojenie stacji SN MOP Jaczków - 0szt,Montaż i uzbrojenie stacji SN Ptaszków - 0szt. BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA – OŚWIETLENIE - MOP Lewy - Montaż fundamentów słupów oświetleniowych – 11 szt.; MOP Prawy - Montaż fundamentów słupów oświetleniowych – 0 szt.; BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA - KT sek. I -Łączenie WMR dla ciągu głównego KT - 4szt. Łączenie kabla lokalizacyjnego w puszkach - 8szt. Roboty wykończeniowe studni - 15szt; OUD Bolków - Montaż studni KT na terenie OUD Bolków - 4szt, Budowa KT na terenie OUD Bolków - 0,6kpl. BRANŻA MELIORACYJNA - ZB1.1 - Drenaż -0,5kpl , podsypka piaskowa -1kpl , geomembrana - 0,6kpl; R_46+767 - Wykonanie wykopu - 642m3, Ułożenie geowłókniny - 1564m2, Ułożenie narzutu kamiennego - 143m3, Ułożenie kiszki faszynowej - 96mb; R_54+030 - wykop - 1kpl, narzut kamienny (typ 3) - 3m3, Geowłóknina (TYP 3) - 11m2; Strzegomka - Wykonanie wykopu - 927m3, Ułożenie geowłókniny - 607m2, Ułożenie narzutu kamiennego - 35m3, Ułożenie kiszki faszynowej - 136mb.
06.05 - 12.05.2024 r. – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

W tygodniu 19 br. Wykonawca prowadził Roboty w zakresie:
Roboty Drogowe: SEKCJA I, II, III, MOP Jaczków: Nasypy - 1 066,0 m3, Wykopy - 2 578,0 m3, Umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5, gr. 15 cm - 5 824 m2, Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 mm z kruszywem gr. 20cm KR1, KR3, KR5, KR7 - 1 150 m2, Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego SMA 11 S; gr. 4cm - KR 7 - 2 988,00 m2, Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S; gr. 4cm - KR1 - 21 500,00 m2, Warstwa wiążąca AC 11 W gr. 5 cm - KR 1 - 0,00 m2, Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W; gr. 8cm - KR7 - 0,0 m2, Krawężnik betonowy - 48,0 mb, Nawierzchnia z kruszywa gr. 10 cm KR1 - 2 328,0 m2, Pas rozdziału: Bariera ochronna N2/W5/A – 153 mb, Bariera ochronna H2/L2/W7/A – 14 mb, Ogrodzenie z siatki stalowej o zmiennej wielkości oczek, wys 2,5 m (2,2 ponad teren + 0,3 wkopane) - 0,00 mb, Ogrodzenie zitegrowane z siatki stalowej o zmiennej wielkości oczek, wys 2,5 m (2,2 ponad teren + 0,3 wkopane) - 0,00 mb, Furtki - 0,00 kpl. Płotki ochronno-naprowadzające z tworzywa sztucznego - 0,00 mb, Ściek AKO kl. D400, szer wewn. B=150 mm - 103,09 mb, Warstwa nawierzchniowa z betonu cementowego - 25 cm - 1 600,00 m2;
Roboty Mostowe: WS-36 - Montaż instalacji oświetlenia docelowego skrzynek - 40%, TS-32 - Wypełnienie szczelin dylatacyjnych - 0,15kpl, Montaż poręczy schodów skarpowych - 0, Humusowanie - 0,05kpl, WS-24 - Przeciwspadek z ATL - 100%, Próbne obciążenie - 100%, MS-25 - Przeciwspadek z ATL - 100%, Próbne obciążenie - 100%; WD-27 - Próbne obciążenie - 100%, WD-34 - Wykonanie próbnego obciążenia statycznego obiektu - 100%, Wykonanie przeciwspadków z ATL na płycie ustroju - 100%, Wykonanie próbnego obciążenia dynamicznego obiektu - 100% WD-38 - Wykonanie próbnego obciążenia statycznego obiektu - 100%, Wykonanie próbnego obciążenia dynamicznego obiektu - 100%, Wykonanie przeciwspadków z ATL na płycie ustroju - 100%.
Tunel: Zasypka C&C - portal płn TS-26 – 1170m3;portal płn TS-26 - 1080m3; Ułożenie materacy siatkowo kamiennych - Portal płd. 250m2, Montaż koszy siatkowo kamiennych - Portal płd. 20m3.
Branże: SYSTEMY I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA TUNELI TS-26 i TS-32:SYSTEM OŚWIETLENIA TUNELOWEGO - Prace rozruchowe - uruchomienie instalacji oświetleniowej - 0,3kpl. Prace rozruchowe - uruchomienie instalacji oświetleniowej - 0,3kpl. SYSTEM NAGŁOŚNIENIA TUNELOWEGO- Uruchomienie systemu nagłośnienia - 0,2kpl. SYSTEM WYKRYWANIA I SYGNALIZACJI POŻARU - Uruchomienie SSP - 0,30kpl. BRANŻA SANITARNA – KANALIZACJA KD-18, KD MOP zachód - Montaż kanału DN200 wraz wykopem i zasypem - 15mb, Montaż wpustów - 1kpl. Montaż rur DN/OD 200 wraz z wykopem i zasypem - 0mb. BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI nN, SN – SZR Montaż złączy kablowych i szaf zasilania - 5szt, Ułożenie linii nN SZR3 - 250mb, Ułożenie linii nN SZR6 - 390mb. BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA – OŚWIETLENIE - MOP Lewy - Montaż fundamentów słupów oświetleniowych – 0 szt.; MOP Prawy - Montaż fundamentów słupów oświetleniowych – 0 szt.; BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA - Łączenie WMR dla ciągu głównego KTŁączenie WMR dla ciągu głównego KT - 8szt. BRANŻA MELIORACYJNA - ZB1.2 - Podsypka piaskowa - 1kpl, Geowłóknina - 1kpl, humusowanie - 1kpl, geomembrana - 0,6kpl; R_49+725 - Umocnienie rowu ( Typ 3 narzut kamienny) - 25m3, Umocnienie rowu ( Typ 3 geowłóknina) - 89m2, R_51+249 - Wykop - 497m3, ułożenie geowłókniny - 434m2, Ułożenie narzutu kamiennego - 107m3, R_54+030 - wykop - 0.
29.04 - 05.05.2024 r. – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

W tygodniu 18 br. Wykonawca prowadził Roboty w zakresie:
Roboty Drogowe: SEKCJA I, II, III, MOP Jaczków: Nasypy - 1 446,0m3, Wykopy - 1 100,0m3, Umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5, gr. 15 cm - 0 m2, Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej gr. 17 cm - KR7 - 450,0m2, Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 mm z kruszywem gr. 20cm KR1, KR3, KR5, KR7 - 5 610m2, Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C50/30 o uziarnieniu 0/31.5mm stabilizowanej mechanicznie (podbudowa chodnik, ciąg pieszo-rowerowy) - 580m2, Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego SMA 11 S; gr. 4cm - KR 7 - 20 168,00m2, Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S; gr. 4cm - KR1 - 2 108,00m2, Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S; gr. 4cm - KR 3 - 0,00m2, Warstwa wiążąca AC 11 W gr. 5 cm - KR 1 - 1 728,00m2, Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W; gr. 5cm - KR3 - 0,00m2, Humusowanie - 17 069,0m2, Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 1 szczelny - 0,00mb, Obrzeże betonowe - 300mb, Nawierzchnia z kostki betonowej - 800,00m2, Nawierzchnia z kruszywa gr. 10 cm KR1 - 760,0m2, Bariera ochronna stalowa N2/W2/A - 1 031mb, Bariera ochronna stalowa H1/W3/A - 72mb, Bariera ochronna stalowa H1/W3/A/VI3 - 0mb, Bariera ochronna stalowa H2/W3/A/VI3 - 0mb, Bariera ochronna stalowa H2/W3/A - 121mb, Pas rozdziału: Bariera ochronna N2/W5/A - 0mb, Bariera ochronna L1/W6/A - 0mb, Bariera ochronna L1/W4/A rozbieralna - 0mb, Bariera ochronna H2/W3/A/VI3 - 0mb, Bariera ochronna H2/L2/W7/A - 0mb, Bariera ochronna H2/W2/A/VI2-0mb, Bariera ochronna H2/L2/W5/A - 0mb, Bariera ochronna H2/L2/W5/A rozbieralna - 0mb, Bariera ochronna L1/W6/A rozbieralna - 0mb, Ogrodzenie z siatki stalowej o zmiennej wielkości oczek, wys 2,5 m (2,2 ponad teren + 0,3 wkopane) - 720,00mb, Płotki ochronno-naprowadzające z tworzywa sztucznego - 100,00mb, Ściek AKO kl. D400, szer wewn. B=150 mm - 124,00mb;
Roboty Mostowe: WS-36 - Naciąg lin stalowych barier wewnętrznych - 100%, Montaż instalacji oświetlenia docelowego skrzynek - 20%; WS-35 - Naciąg lin stalowych barier wewnętrznych - 100%; WS-31 - Naciąg lin stalowych barier wewnętrznych - 100%, Prace porządkowe; TS-32 - Wykonanie zasypek tunelu - 0,02kpl, Wypełnienie szczelin dylatacyjnych - 0,05kpl, Wykonanie schodów skarpowych - 1kpl, Montaż poręczy schodów skarpowych - 0kpl, Montaż korytek ściekowych za ścianami portalowymi - 2kpl, Humusowanie - 0,30kpl; WS-33 - Montaż siatki ochronnej - 1kpl; WD-34 - Wykonanie próbnego obciążenia statycznego obiektu - 0%, Wykonanie próbnego obciążenia dynamicznego obiektu - 0%; P-01.3 - Schody skarpowe; MM-02 - Schody skarpowe - 100%; MM-03 - Półki dla zwierząt - 50%; MM-05 - Umocnienie skarpy kostką betonową - 100%; P-04.2 - Umocnienie z kostki - 100%.
Tunel: Zasypka C&C - portal płn TS-26 – 468m3; Zasypka C&C - portal płd TS-26 – 720 m3; Montaż koszy siatkowo kamiennych: portal płn TS-26 – 29,5 m3; portal płd - 0m3; Ułożenie materacy siatkowo kamiennych - TS-26 Portal płd. 80m2, portal płn - 434m2.
Branże: SYSTEMY I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA TUNELI TS-26 i TS-32: INSTALACJA WODOCIĄGOWA P.POŻ. - Montaż rur wywiewnych na zbiorniku p.poż. przy tunelu TS-26 - 1kpl;Montaż rur wywiewnych na zbiorniku p.poż. przy tunelu TS-32 - 1kpl; Montaż armatury w przepompowni wody na tunelu TS-32 - 1kpl; Montaż armatury w hydroforni przy tunelu TS-32 - 1kpl; Umieszczenie dodatkowej nasady za układem pompowo-hydroforowym, umożliwiającym zasilanie sieci hydrantowej bezpośrednio sprzętem KSRG. - 1kpl; Montaż armatury w hydroforni przy tunelu TS-26 - 1kpl; KANALIZACJA P.POŻ. Montaż rur wywiewnych na zbiorniku substancji niebezpiecznych przy tunelu TS-32 - 1kpl; Montaż rur wywiewnych na zbiorniku substancji niebezpiecznych przy tunelu TS-26 - 1kpl; Montaż wylotu kolektora Dn300 wg KPED Nr 02.16 wraz z kratą z prętów stalowych Ø14mm oraz wykopami i umocnieniem - 1kpl; SYSTEM ZASILANIA W EN. EL. URZ. TUNELOWYCH - NISKIE NAPIĘCIE - Uruchomienie systemu niskiego napięcia - 0,10kpl; Montaż okablowania niskiego napięcie - 0,01kpl; SYSTEM ZASILANIA AWARYJNEGO - Montaż system eCall - 0,2kpl; Instalacja zasilania awaryjnego. Montaż okablowania. - 0,01kpl; Uruchomienie systemu zasilania awaryjnego - 0,1kpl; Montaż okablowania awaryjnego - 0,01kpl; SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO I WIDEODETEKCJI - Montaż szaf SZS - 0,20kpl; Montaż szafy SZ-CZT -0,40kpl; Montaż ściany wizyjnej - 1kpl; SYSTEM STEROWANIA RUCHEM - TS-26: Montaż znaków VMSA - 4szt.; Montaż bramownic - 4szt.; Montaż sygnalizatorów - 1kpl; TS-32: Montaż bramownic - 1kpl; Montaż znaków zmiennej treści - 1kpl; Montaż sygnalizatorów - 1kpl; PUNKTY ALARMOWE - Montaż stacji naściennych - Interkom - 51szt; Montaż interkom - 1kpl; SYSTEM OGRZEWANIA WJAZDÓW DO TUNELI - Montaż mat grzewczych TS-26 - 1kpl; Montaz mat grzewczych TS-32 - 0,5kpl. BRANŻA SANITARNA – KANALIZACJA KD-15; KD-16 - Montaż studni - 3kpl;.Montaż kanału DN400 wraz z wykopem i zasypem - 20mb. Montaż wylotów - 1kpl; Montaż kanału DN315 wraz z zasypem i wykopem - 13,2mb; BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI nN, SN – SZR Montaż złaczy kablowych szaf zasilania - 0szt. Ułożenie lini nN SZR2 - 300mb; BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA – OŚWIETLENIE - MOP Lewy - Montaż fundamentów słupów oświetleniowych – 14 szt.; MOP Prawy - Montaż fundamentów słupów oświetleniowych – 3 szt.;; WS-36 - Montaż osprzętu elektrycznego –0,2 kpl.;BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA - KT 42+240 - Wypełnienie poprzeczki KTp1 (3xhdpe40, 1xWMR) - 71mb; KT 49+320 -Wypełnienie poprzeczki KTp1 (3xhdpe40, 1xWMR) - 45mb; KT 51+760 - Wypełnienie poprzeczki KTp1 (3xhdpe40, 1xWMR) - 67mb. BRANŻA MELIORACYJNA - R_51+530: Narzut kamienny - 0,6kpl; Geowłóknina - 0,8kpl, Wykop - 0,3kpl; Humusowanie - 0,8kpl.
22.04 - 28.04.2024 r. – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

W tygodniu 17 br. Wykonawca prowadził Roboty w zakresie:
Roboty Drogowe: SEKCJA I, II, III, MOP Jaczków: Nasypy - 1 446,0m3, Wykopy - 1 100,0m3, Umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5, gr. 15 cm - 0 m2, Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej gr. 17 cm - KR7 - 450,0m2, Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 mm z kruszywem gr. 20cm KR1, KR3, KR5, KR7 - 5 610m2, Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C50/30 o uziarnieniu 0/31.5mm stabilizowanej mechanicznie (podbudowa chodnik, ciąg pieszo-rowerowy) - 580m2, Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego SMA 11 S; gr. 4cm - KR 7 - 20 168,00m2, Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S; gr. 4cm - KR1 - 2 108,00m2, Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S; gr. 4cm - KR 3 - 0,00m2, Warstwa wiążąca AC 11 W gr. 5 cm - KR 1 - 1 728,00m2, Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W; gr. 5cm - KR3 - 0,00m2, Humusowanie - 17 069,0m2, Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 1 szczelny - 0,00mb, Obrzeże betonowe - 300mb, Nawierzchnia z kostki betonowej - 800,00m2, Nawierzchnia z kruszywa gr. 10 cm KR1 - 760,0m2, Bariera ochronna stalowa N2/W2/A - 1 031mb, Bariera ochronna stalowa H1/W3/A - 72mb, Bariera ochronna stalowa H1/W3/A/VI3 - 0mb, Bariera ochronna stalowa H2/W3/A/VI3 - 0mb, Bariera ochronna stalowa H2/W3/A - 121mb, Pas rozdziału: Bariera ochronna N2/W5/A - 0mb, Bariera ochronna L1/W6/A - 0mb, Bariera ochronna L1/W4/A rozbieralna - 0mb, Bariera ochronna H2/W3/A/VI3 - 0mb, Bariera ochronna H2/L2/W7/A - 0mb, Bariera ochronna H2/W2/A/VI2-0mb, Bariera ochronna H2/L2/W5/A - 0mb, Bariera ochronna H2/L2/W5/A rozbieralna - 0mb, Bariera ochronna L1/W6/A rozbieralna - 0mb, Ogrodzenie z siatki stalowej o zmiennej wielkości oczek, wys 2,5 m (2,2 ponad teren + 0,3 wkopane) - 720,00mb, Płotki ochronno-naprowadzające z tworzywa sztucznego - 100,00mb, Ściek AKO kl. D400, szer wewn. B=150 mm - 124,00mb;
Roboty Mostowe: WS-36 - Naciąg lin stalowych barier wewnętrznych - 100%, Montaż instalacji oświetlenia docelowego skrzynek - 20%; WS-35 - Naciąg lin stalowych barier wewnętrznych - 100%; WS-31 - Naciąg lin stalowych barier wewnętrznych - 100%, Prace porządkowe; TS-32 - Wykonanie zasypek tunelu - 0,02kpl, Wypełnienie szczelin dylatacyjnych - 0,05kpl, Wykonanie schodów skarpowych - 1kpl, Montaż poręczy schodów skarpowych - 0kpl, Montaż korytek ściekowych za ścianami portalowymi - 2kpl, Humusowanie - 0,30kpl; WS-33 - Montaż siatki ochronnej - 1kpl; WD-34 - Wykonanie próbnego obciążenia statycznego obiektu - 0%, Wykonanie próbnego obciążenia dynamicznego obiektu - 0%; P-01.3 - Schody skarpowe; MM-02 - Schody skarpowe - 100%; MM-03 - Półki dla zwierząt - 50%; MM-05 - Umocnienie skarpy kostką betonową - 100%; P-04.2 - Umocnienie z kostki - 100%.
Tunel: Zasypka C&C - portal płn TS-26 – 468m3; Zasypka C&C - portal płd TS-26 – 720 m3; Montaż koszy siatkowo kamiennych: portal płn TS-26 – 29,5 m3; portal płd - 0m3; Ułożenie materacy siatkowo kamiennych - TS-26 Portal płd. 80m2, portal płn - 434m2.
Branże: SYSTEMY I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA TUNELI TS-26 i TS-32: INSTALACJA WODOCIĄGOWA P.POŻ. - Montaż rur wywiewnych na zbiorniku p.poż. przy tunelu TS-26 - 1kpl;Montaż rur wywiewnych na zbiorniku p.poż. przy tunelu TS-32 - 1kpl; Montaż armatury w przepompowni wody na tunelu TS-32 - 1kpl; Montaż armatury w hydroforni przy tunelu TS-32 - 1kpl; Umieszczenie dodatkowej nasady za układem pompowo-hydroforowym, umożliwiającym zasilanie sieci hydrantowej bezpośrednio sprzętem KSRG. - 1kpl; Montaż armatury w hydroforni przy tunelu TS-26 - 1kpl; KANALIZACJA P.POŻ. Montaż rur wywiewnych na zbiorniku substancji niebezpiecznych przy tunelu TS-32 - 1kpl; Montaż rur wywiewnych na zbiorniku substancji niebezpiecznych przy tunelu TS-26 - 1kpl; Montaż wylotu kolektora Dn300 wg KPED Nr 02.16 wraz z kratą z prętów stalowych Ø14mm oraz wykopami i umocnieniem - 1kpl; SYSTEM ZASILANIA W EN. EL. URZ. TUNELOWYCH - NISKIE NAPIĘCIE - Uruchomienie systemu niskiego napięcia - 0,10kpl; Montaż okablowania niskiego napięcie - 0,01kpl; SYSTEM ZASILANIA AWARYJNEGO - Montaż system eCall - 0,2kpl; Instalacja zasilania awaryjnego. Montaż okablowania. - 0,01kpl; Uruchomienie systemu zasilania awaryjnego - 0,1kpl; Montaż okablowania awaryjnego - 0,01kpl; SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO I WIDEODETEKCJI - Montaż szaf SZS - 0,20kpl; Montaż szafy SZ-CZT -0,40kpl; Montaż ściany wizyjnej - 1kpl; SYSTEM STEROWANIA RUCHEM - TS-26: Montaż znaków VMSA - 4szt.; Montaż bramownic - 4szt.; Montaż sygnalizatorów - 1kpl; TS-32: Montaż bramownic - 1kpl; Montaż znaków zmiennej treści - 1kpl; Montaż sygnalizatorów - 1kpl; PUNKTY ALARMOWE - Montaż stacji naściennych - Interkom - 51szt; Montaż interkom - 1kpl; SYSTEM OGRZEWANIA WJAZDÓW DO TUNELI - Montaż mat grzewczych TS-26 - 1kpl; Montaz mat grzewczych TS-32 - 0,5kpl. BRANŻA SANITARNA – KANALIZACJA KD-15; KD-16 - Montaż studni - 3kpl;.Montaż kanału DN400 wraz z wykopem i zasypem - 20mb. Montaż wylotów - 1kpl; Montaż kanału DN315 wraz z zasypem i wykopem - 13,2mb; BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI nN, SN – SZR Montaż złaczy kablowych szaf zasilania - 0szt. Ułożenie lini nN SZR2 - 300mb; BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA – OŚWIETLENIE - MOP Lewy - Montaż fundamentów słupów oświetleniowych – 14 szt.; MOP Prawy - Montaż fundamentów słupów oświetleniowych – 3 szt.;; WS-36 - Montaż osprzętu elektrycznego –0,2 kpl.;BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA - KT 42+240 - Wypełnienie poprzeczki KTp1 (3xhdpe40, 1xWMR) - 71mb; KT 49+320 -Wypełnienie poprzeczki KTp1 (3xhdpe40, 1xWMR) - 45mb; KT 51+760 - Wypełnienie poprzeczki KTp1 (3xhdpe40, 1xWMR) - 67mb. BRANŻA MELIORACYJNA - R_51+530: Narzut kamienny - 0,6kpl; Geowłóknina - 0,8kpl, Wykop - 0,3kpl; Humusowanie - 0,8kpl.
15.04 - 21.04.2024 r. – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

W tygodniu 16 br. Wykonawca prowadził Roboty w zakresie:
Roboty Drogowe: SEKCJA I, II, III, MOP Jaczków: Nasypy - 2 068,0m3, Wykopy - 2 566,0m3, Umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5, gr. 15 cm - 3 264m2, Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 mm z kruszywem gr. 20cm KR1, KR3, KR5, KR7 - 5 552m2, Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym (G1, G2, G3, G4) - gr. 15 cm - KR3 - 670,0m2, Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego SMA 11 S; gr. 4cm - KR 7 - 8 790,00m2, Warstwa wiążąca AC 11 W gr. 5 cm - KR 1 - 13 360,00m2, Humusowanie - 12 703,0m2, Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 1 szczelny - 205,00mb, Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 3 - 0,0mb, Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 4 - 0,0mb, Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 5 kaskada - 0,0mb, Krawężnik betonowy - 0,0mb, Obrzeże betonowe - 50mb, Krawężniki kamienne - 40mb, Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C50/30 o uziarnieniu 0/31.5mm(podbudowa chodnik, ciąg pieszo-rowerowy) - 150 m2, Nawierzchnia z kostki betonowej - 150,00m2, Nawierzchnia z kruszywa gr. 10 cm KR1 - 825,0m2, Bariera ochronna stalowa N2/W2/A - 0mb, Bariera ochronna stalowa H1/W3/A- 0mb, Bariera ochronna stalowa H1/W3/A/VI3- 0mb, Bariera ochronna stalowa H2/W3/A/VI3 - 0mb, Bariera ochronna stalowa H2/W3/A - 0mb, Bariera ochronna N2/W5/A- 0mb, Bariera ochronna L1/W6/A - 0mb, Bariera ochronna H2/W3/A/VI3- 410mb, Bariera ochronna H2/L2/W7/A - 0mb, Bariera ochronna H2/W2/A/VI2 - 0mb, Bariera ochronna H2/L2/W5/A - 0mb, Bariera ochronna L1/W6/A Rozbieralna - 0mb, Ogrodzenie z siatki stalowej o zmiennej wielkości oczek, wys 2,5 m (2,2 ponad teren + 0,3 wkopane) - 880,00mb;
Roboty Mostowe: WS-31 - Montaż instalacji oświetlenia docelowego skrzynek – 10%; Prace porządkowe; WS-36 - Montaż instalacji oświetlenia docelowego skrzynek – 10 %; TS-32 - Wykonanie zasypek tunelu – 0,01 kpl.; Wypełnienie szczelin dylatacyjnych – 0,04 kpl.;Wykonanie schodów skarpowych - 0kpl; Montaż poręczy schodów skarpowych - 2kpl; Montaż balustrad - 2kpl; PG-29 - Wykonanie powłok odpornych na chlorki na powierzchni korpusu C – 10%, PG-10.1 - Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego gzymsów wlotu i wylotu - 0%; PG-11.1 - Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego gzymsów wlotu i wylotu - 0%, MM-03 - Półki dla zwierząt - 50%; MM-05 - Montaż barier energochłonnych na UN - 100%; Montaż balustrad wlotu i wylotu - 100%; P-04.1 - Umocnienie z kostki, schody skarpowe - 100%; P-04.2 - Schody skarpowe - 100%.
Tunel: Zasypka C&C - portal płn TS-26 – 312m3; Zasypka C&C - portal płd TS-26 – 156 m3; Montaż koszy siatkowo kamiennych: portal płn TS-26 – 10 m3; portal płd - 30m3; Ułożenie materacy siatkowo kamiennych - Portal płd. 300m2.
Branże: SYSTEMY I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA TUNELI TS-26 i TS-32: INSTALACJA WODOCIĄGOWA P.POŻ. - Prace montażowe w pompowni TS-26 - 1kpl; Prace montażowe w pompowni TS-32 - 1kpl, Wykonanie fundamentu pod zestaw hydroforowy TS-26 - 1kpl. Wykonanie fundamentu pod zestaw hydroforowy TS-32 - 1kpl; KANALIZACJA P.POŻ. - Wykonanie wpustu 5Wp1 do kan. deszczowej 5D.9 - 8,70mb. SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO I WIDEODETEKCJI - Montaż szaf SZS - 050kpl, Montaż szafy-SZS-TS32-BT - 0,30kpl.SYSTEM WYKRYWANIA I SYGNALIZACJI POŻARU - Montaż instalacji p.poż - 0,05kpl. SYSTEM INSTALACJI UZIEMIAJĄCEJ I OCHRONY PRZECIWPRZEPIĘCIOWEJ - Uruchomienie - system instalacji uziemiającej i ochrony przepięciowej - 0,05kpl; Montaż okablowania uziemienia - 0,01kpl. SYSTEM OGRZEWANIA WJAZDÓW DO TUNELI - Montaż mat grzewczych - 0,10kpl. BRANŻA SANITARNA – KANALIZACJA KD 12; KD-15; KD-16 KD MOP wschód; MOP zachód: Regulacja wpustów pod montaż kratek - 3kpl, Montaż kratek żeliwnych - 1kpl, Regulacja i montaż włazów do studni - 6kp, Montaż prefabrykowanych korytek skarpowych - 60szt, Montaż separatora - 1kpl. BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI nN, SN – SZR Montaż złączy kablowych szaf zasilania - 0szt. Ułożenie lini nN SZR2 - 0mb; BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA – OŚWIETLENIE - MOP Lewy - Montaż fundamentów słupów oświetleniowych – 0 szt.; MOP Prawy - Montaż fundamentów słupów oświetleniowych – 0 szt.; WS-31 - Montaż osprzętu elektrycznego – 0,2 kpl.; WS-36 - Montaż osprzętu elektrycznego –0 kpl.;BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA - Wykonanie poprzeczki przyłącze SZR - 15mb.Budowa studni kablowych SKR-1 - 4szt. Budowa studni kablowych SKR-2 - 1szt. Naprawa przyłącza do SZR (40/3-40/4) - 70mb. Budowa przyłącza do SZR (40/3-40/5) - 45mb. Budowa przyłącza do SZR - 60mb. BRANŻA MELIORACYJNA - R_49+120 – Umocnienie typ 4 – 0,2 kpl.; Geowłóknina – 0,2 kpl.; Narzut – 0,2kpl.; palisada - 1kpl.; R_51+530 - wykop - 0,7kpl, narzut kamienny - 0,4kpl, geowłóknina - 0,2kpl, humusowanie - 0,2kpl.
08.04 - 14.04.2024 r. – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

W tygodniu 15 br. Wykonawca prowadził Roboty w zakresie:
Roboty Drogowe: SEKCJA I, II, III, MOP Jaczków: Nasypy - 822,0m3, Wykopy - 1 290,0m3, Umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5, gr. 15 cm - 2 785m2, Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego gr. 15cm (G2, G3, G4) - KR1 - 2645m2, Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej gr. 17 cm - KR7 - 900,0m2, Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 mm z kruszywem gr. 20cm KR1, KR3, KR5, KR7 - 200m2, Ściek korytkowy w pasie rozdziału / przy krawędzi jezdni - 66mb, Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego SMA 11 S; gr. 4cm - KR 7 - 24 559,00m2, Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S; gr. 4cm - KR1 - 1 250,00m2, Warstwa wiążąca AC 11 W gr. 5 cm - KR 1 - 5 850,00m2, Humusowanie - 21 295,0m2, Obrzeże betonowe - 600mb, Krawężniki kamienne - 890mb, Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C50/30 o uziarnieniu 0/31.5mm(podbudowa chodnik, ciąg pieszo-rowerowy) - 3 450m2, Nawierzchnia z kostki betonowej - 1 200,00m2, Pas rozdziału: Bariera ochronna L1/W6/A - 387 mb, Bariera ochronna L1/W4/A rozbieralna- 0mb, Bariera ochronna H2/W3/A/VI3 1 - 550mb, Bariera ochronna H2/L2/W7/A - 541mb, Bariera ochronna H2/W2/A/VI - 20mb, Bariera ochronna H2/L2/W5/A - 742mb, Bariera ochronna H2/L2/W5/A rozbieralna - 0mb, Bariera ochronna L1/W6/A rozbieralna - 0mbn;
Roboty Mostowe: WS-31 - Montaż instalacji oświetlenia docelowego skrzynek – 10%; Prace porządkowe; WS-36 - Montaż instalacji oświetlenia docelowego skrzynek – 15 %;WS-30: Montaż siatki ochronnej - 1kpl; TS-32 - Wykonanie zasypek tunelu – 0,01 kpl.; Wypełnienie szczelin dylatacyjnych – 0,02 kpl.;Wykonanie schodów skarpowych - 1kpl; ; MS-25 - Umocnienie z kostki - podpora C– 100 %; PG-29 - Wykonanie powłok odpornych na chlorki na powierzchni korpusu C – 0%, Montaż siatki ochronnej w pasie rozdziału - 100% ; PG-10.1 - Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego gzymsów wlotu i wylotu - 0%; PG-11.1 - Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego gzymsów wlotu i wylotu - 0%, WS-37 - Montaż siatki ochronnej w pasie rozdziału - 100%, PZ-41- Montaż balustrad schodów skarpowych - 100%;
Branże: SYSTEMY I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA TUNELI TS-26 i TS-32: SYSTEM WYKRYWANIA I SYGNALIZACJI POŻARU: Montaż liniowej czujki ciepła TS-26 nawa wchód i zachód - 0,10kpl; Montaż instalacji p.poz - 0,05kpl. SYSTEM STEROWANIA TUNELEM - Uruchomienie i konfiguracja szaf RIO - 0,10kpl. BRANŻA SANITARNA – KANALIZACJA KD 12; KD-15; KD MOP wschód: Regulacja wpustów pod montaż kratek - 10kpl, Montaż kratek żeliwnych - 10kpl, Regulacja i montaż włazów do studni - 20kpl, Podłączenie wpustów ACO do kanalizacji deszczowej - 2kpl, Montaż prefabrykowanych korytek skarpowych - 100szt, BRANŻA SANITARNA - INSTALACJA GAZOWA - W okresie raportowania brak wykonywanych robót budowlanych; BRANŻA SANITARNA - SIECI WOD-KA - W okresie raportowania brak wykonywanych robót budowlanych; DROGA DOJAZDOWA DO WJAZDU AWARYJNEGO (WA349) DLA OBSŁUGI TS-32 - W okresie raportowania brak wykonywanych robót budowlanych; BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI nN, SN – SZR Montaż złaczy kablowych szaf zasilania - 0szt. Ułożenie lini nN SZR2 - 0mb, Ułożenie lini nN SZR5 - 650mb..; BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA – OŚWIETLENIE - MOP Lewy - Montaż fundamentów słupów oświetleniowych – 0 szt.; MOP Prawy - Montaż fundamentów słupów oświetleniowych – 0 szt.; WS-31 - Montaż osprzętu elektrycznego – 0,2 kpl.; WS-36 - Montaż osprzętu elektrycznego – 0,2 kpl.; BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA - TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA - W okresie raportowania brak wykonywanych robót budowlanych; BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA - Budowa studni kablowych SKR-1 - 2szt, Budowa przyłącza do SZR (79/2-80/2) - 15mb, Budowa przyłącza do SZR (79-80/1) - 5mb, Wypełnienie KTp2 (118-119) - 45mb. Naprawa przyłącza do SZR (79/2-79/3) - 102 mb. Ponowne osadzenie studni SK1 nr 79/3 - 1szt. BRANŻA MELIORACYJNA - R_49+120 – Umocnienie typ 4 – 0,8 kpl.; Geowłóknina – 0,8 kpl.; Narzut – 0 kpl.;
01.04 - 07.04.2024 r. – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

W tygodniu 14 br. Wykonawca prowadził Roboty w zakresie:
Roboty Drogowe: SEKCJA I, II, III, MOP Jaczków Nasypy - 1554m3, Wykopy - 432,0 m3, Umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5, gr. 15 cm- 72 m2; Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego gr. 15cm (G2, G3, G4) - KR1- 0 m2; Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej gr. 17 cm - KR7 – 657 m2; Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 mm z kruszywem gr. 20cm KR1, KR3, KR5, KR7 – 1120 m2; Podbudowa zasadnicza z AC 22 P 35/50, gr. 18 cm - KR7 – 1601,10 m2; Warstwa wiążąca AC 11 W gr. 5 cm - KR 1 – 2047,5 m2; Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W; gr. 8cm - KR7 – 3890,1 m2; Humusowanie – 15090 m2; Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 3 – 20 mb; Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 4 – 0 mb; Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 5 kaskada – 0 mb; Obrzeże betonowe – 0mb; Krawężniki kamienne – 0mb; Nawierzchnia z kostki betonowej – 0m2; Nawierzchnia z kruszywa gr. 10 cm KR1 – 1080 m2; Bariera ochronna stalowa N2/W2/A – 0 mb; Bariera ochronna stalowa H1/W3/A – 0 mb; Bariera ochronna stalowa H1/W3/A/VI3 – 0 mb; Bariera ochronna stalowa H2/W3/A/VI3 – 0 mb; Bariera ochronna stalowa H2/W3/A – 0 mb; Pas rozdziału- Bariery ochronne – 0 mb.
Roboty Mostowe: WS-31 - Montaż instalacji oświetlenia docelowego skrzynek – 25%; Prace porządkowe; Balustrady wzdłuż skrzydeł – 4 kpl.; WS-36 - Montaż instalacji oświetlenia docelowego skrzynek – 5 %; TS-32 - Wykonanie zasypek tunelu – 0,01 kpl.; Wypełnienie szczelin dylatacyjnych – 0,02 kpl.; WD-22 - Montaż reperów na ustroju – 100 % ; MS-25 - Montaż reperów na ustroju – 100 % ; WD-27 - Montaż reperów na ustroju – 100 % ; PG-29 - Wykonanie powłok odpornych na chlorki na powierzchni korpusu C – 40% ; WD-34 - Wykonanie powłok odpornych na chlorki na powierzchni filarów podpory B – 50% ; WD-38 - Wykonanie powłok odpornych na chlorki na powierzchni filarów podpory B – 50%; P-01.1 - Balustrady schodów skarpowych – 100%; MM-04.2 - Balustrady schodów skarpowych – 100%; P-06.1- Balustrady schodów skarpowych – 100%; PZ-37 - Balustrady schodów skarpowych – 100%.
Branże: SYSTEMY I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA TUNELI TS-26 i TS-32: TS-32: SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO I WIDEODETEKCJI TS-26 - Montaż szaf SZS – 0,30 kpl.; Montaż szafy SZ-CZT – 0,60 kpl.; KONSTRUKCJA I WYPOSAŻENIE NISZ TS-26 - Montaż drzwi ewakuacyjne wraz z konstrukcjami – 0,05 kpl.; SYSTEM INSTALACJI UZIEMIAJĄCEJ I OCHRONY PRZECIWPRZEPIĘCIOWEJ TS-26 - Uruchomienie - system instalacji uziemiającej i ochrony przepięciowej – 0,10 kpl.; BRANŻA SANITARNA – KANALIZACJA KD-15 : Montaż studni – 1 kpl.; Montaż kanału DN160 wraz z wykopem i zasypem – 12 mb.; Montaż kanału DN315 wraz z wykopem i zasypem – 20 mb.; Montaż wpustów – 4 kpl.; Montaż wylotów – 0 kpl.; BRANŻA SANITARNA - INSTALACJA GAZOWA - W okresie raportowania brak wykonywanych robót budowlanych; BRANŻA SANITARNA - SIECI WOD-KA - W okresie raportowania brak wykonywanych robót budowlanych; DROGA DOJAZDOWA DO WJAZDU AWARYJNEGO (WA349) DLA OBSŁUGI TS-32 - SIEĆ WODOCIĄGOWA - 9/W13 - Zasyp wykopu wraz z zagęszczeniem – 40 m3; Roboty porządkowe – 1 kpl.; BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI nN, SN – SZR - Montaż złączy kablowych i szaf zasilania – 6 szt.; SZR2 - Ułożenie linii nN – 0 mb.; SZR5 - Ułożenie linii nN – 500 mb.; BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA – OŚWIETLENIE - MOP Lewy - Montaż fundamentów słupów oświetleniowych – 0 szt.; MOP Prawy - Montaż fundamentów słupów oświetleniowych – 0 szt.; WS-31 - Montaż osprzętu elektrycznego – 0,2 kpl.; WS-36 - Montaż osprzętu elektrycznego – 0,2 kpl.; BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA - TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA - W okresie raportowania brak wykonywanych robót budowlanych; BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA - KT 51+630 - Budowa studni kablowych SKR-1 – 1 szt.; KT 49+150 - Budowa studni kablowych SKR-2 – 1 szt.; Budowa poprzeczki KTp1 (87-87/1) – 56 mb.; KT 49+150, KT 51+630 - Budowa przyłączy do obiektów SZR 2xHDPE 40 – 32 mb.; KT 50+450 - Wypełnienie poprzeczki ciągu głównego KTp2 (106-107) – 50 mb.; KT 50+355 - Wypełnienie poprzeczki KTp1 (105-105/2)- 137 mb.; BRANŻA MELIORACYJNA - R_49+120 – Wykop – 0,5 kpl.; Geowłóknina – 0 kpl.; Narzut – 0 kpl.; R_38+494 – Wykop – 0,2 kpl.; Geowłóknina – 0,2 kpl.; Narzut kamienny – 0,2 kpl.; Humusowanie – 1 kpl.
25.03 - 31.03.2024 r. – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

W tygodniu 13 br. Wykonawca prowadził Roboty w zakresie:
Roboty Drogowe: SEKCJA I, II, III, MOP Jaczków - Nasypy - 420,0m3, Wykopy - 396,0m3, Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej gr. 17 cm - KR7 - 0,0m2, Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 mm z kruszywem gr. 20cm KR1, KR3, KR5, KR7 - 7 649,0m2 , Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej gr. 25 cm - KR7 - 0,0m2, Ściek drogowy "trójkątny" monolityczny - 368,9 mb, Podbudowa zasadnicza z AC 22 P 35/50 gr. 7 cm - KR3 - 4 158,00m2, Podbudowa zasadnicza z AC 22 P gr. 12 cm - KR5 - 2 700,00m2, Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego SMA 11 S; gr. 4cm - KR 7 - 0,00m2, Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S; gr. 4cm - KR1 - 2 996,0m2, Warstwa wiążąca AC 11 W gr. cm - KR 1 - 0,0m2, Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 8 cm - KR5 - 0,0m2, Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 8 cm - KR3 - 0,00m2, Humusowanie - 25 131,0m2, Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 3 - 178,0mb, Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 4 - 23,0mb, Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 5 kaskada - 12,0mb, Obrzeże betonowe - 100mb, Krawężniki kamienne - 30mb, Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C50/30 o uziarnieniu 0/31.5mm(podbudowa chodnik, ciąg pieszo-rowerowy) - 200m2, Nawierzchnia z kostki betonowej - 200m2, Bariera ochronna stalowa N2/W2/A - 0mb, Bariera ochronna stalowa H1/W3/A - 0mb, Bariera ochronna stalowa H1/W3/A/VI3- 0mb, Bariera ochronna stalowa H2/W3/A/VI3 - 0mb, Bariera ochronna stalowa H2/W3/A - 0mb, Bariera ochronna L1/W6/A - 0mb, Bariera ochronna H2/W3/A/VI - 341mb, Bariera ochronna H2/L2/W7/A - 2 393mb, Bariera ochronna H2/L2/W5/A - 1 370mb, Bariera ochronna H2/L2/W5/A rozbieralna - 0mb, Bariera ochronna L1/W6/A rozbieralna - 0mb;
Roboty Mostowe: WS-31 - Montaż instalacji oświetlenia docelowego skrzynek - 5%, Prace porzadkowe, Balustrady skarpowe pod UN w osi A i K - 2kpl; WS-36 -Przeciwspadek z asfaltu lanego (JP) - 100%; TS-32 - Wykonanie zasypek tunelu - 0,09kpl,Wypełnienie szczelin dylatacyjnych - 0,2kpl WS-24 - Montaż reperów na ustroju - 100%; PG-29 - Wykonanie powłok odpornych na chlorki na powierzchni korpusu C - 0%; WD-34;WD-38- Wykonanie powłok odpornych na chlorki na powierzchni filarów podpory B - 0%; MM-03 - Półki betonowe dla zwierząt - 100%.
Tunele: Zasypka C&C - portal płn TS-26 – 48 m3; Zasypka C&C - portal płd TS-26 – 0 m3; Montaż koszy siatkowo kamiennych: portal płn TS-26 – 10 m3; Montaż koszy siatkowo kamiennych: portal płd TS-26 - 20 m3; Ułożenie materacy siatkowo kamiennych - 30m3.
Branże: SYSTEMY I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA TUNELI TS-26 i TS-32: TS-32: SYSTEM ZASILANIA W EN. EL. URZ. TUNELOWYCH - NISKIE NAPIĘCIE -Uruchomienie systemu niskiego napięcia - 0,25kpl; Montaż okablowania niskiego napięcie - 0,01kpl; SYSTEM ZASILANIA AWARYJNEGO - Instalacja zasilania awaryjnego. Montaż okablowania. - 0,01kpl;Uruchomienie systemu awaryjnego - 0,25kpl; Montaż rozdzielnic zasilania awaryjnego - 0,01kpl Montaż okablowania awaryjnego - 0,01kpl; SYSTEM INSTALACJI UZIEMIAJĄCEJ OCHRONY PRZECIWPRZEPIĘCIOWEJ - Montaż okablowania uziemienia - 0,01kpl;SYSTEM POMIARU JAKOŚCI POWIETRZA - Montaż zestaw do pomiaru przejrzystości - 0,10kpl; SYSTEM OGRZEWANIA WJAZDÓW DO TUNELI - Montaz mat grzewczych - 40,00kpl. BRANŻA SANITARNA – KANALIZACJA - Regulacja studni i montaż włazów żeliwnych KD2 - 0,4kpl; Montaż wylotów KD4 - 0kpl; Regulacja wpustów i montaż kratek żeliwnych KD4 - 0,4kpl;Regulacja wpustów pod montaż kratek Mop Wschód - 3kpl; Montaż kratek żeliwnych MOP wschód - 6kpl. Montaż studni KD15 - 3kpl; Montaż kanału DN315 wraz z wykopem i zasypem - 40mb.;Montaż kratek żeliwnych MOP Zachód - 5kpl; BRANŻA SANITARNA - INSTALACJA GAZOWA - W okresie raportowania brak wykonywanych robót budowlanych; BRANŻA SANITARNA - SIECI WOD-KAN-W okresie raportowania brak wykonywanych robót budowlanych BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - Znaki zmiennej treści VMS IV - 0,1szt, Montaż złączy kablowych i szaf zasilania - 10szt, Ułożenie linii nN - 673mb. BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA – OŚWIETLENIE - Montaż fundamentów słupów oświetleniowych mop lewy i prawy - 0 szt., Montaż osprzętu elektrycznego WS-31 i WS-36 - 0,2kpl ; BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA - TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA - W okresie raportowania brak wykonywanych robót budowlanych; BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA -Budowa studni kablowych SKR (KT 50+740KT 42+240) - 2szt; Budowa studni kablowych SKR-2 (KT 50+740-42+240) - 2szt. Budowa kanalizacji kablowej KTu2 - 2x RO (fi125) + 6x RS (HDPE 40/3,7) + 2xWMR (fi 40 - wiązka 7 mikrorur) - 363mb. Wypełnienie KTp2 (108-109) - 60mb. Wypełnienie KTp2 (117-118) - 87mb. Wypełnienie KTp2 (124-125) - 50mb. BRANŻA MELIORACYJNA –R_49+120: Wykop - 0,5kpl; Geowłównina - 0kpl. Narzyt - 0klp, Nasyp - 1kpl; R_38+494 - Wykop - 0,5kpl, Geowłóknina - 0,5kpl, Narzut - 0,5kpl.
25.03.2024 r. – Planowane utrudnienia w ruchu na drogach graniczących z budową drogi ekspresowej S3

Węzeł Bolków
- chwilowe wstrzymanie ruchu, ograniczenie pasa ruchu,
- wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu w dniach 26-29.03.2024 r. w godz. 7:00-19:00.
18.03 - 24.03.2024 r. – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

W tygodniu 12 br. Wykonawca prowadził Roboty w zakresie:
Roboty Drogowe: SEKCJA I, II, III, MOP Jaczków - Nasypy 1 366m3, Wykopy - 644 m3, Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego gr. 15cm (G2, G3, G4) - KR1 - 0 m2, Rozbiórka - Nawierzchnia z betonu asfaltowego - 588,00 m2, Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej gr. 17 cm - KR7 - 0,0 m2, Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 mm z kruszywem gr. 20cm KR1, KR3, KR5, KR7 - 9 727,8 m2, Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej gr. 25 cm - KR7 - 0,0 m2, Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C50/30 o uziarnieniu 0/31.5mm stabilizowanej mechanicznie (podbudowa chodnik, ciąg pieszo-rowerowy) - 500 m2, Podbudowa zasadnicza z AC 22 P 35/50 gr. 7 cm - KR3 - 2 518,50 m2, Podbudowa zasadnicza z AC 22 P 35/50, gr. 18 cm - KR7 - 0,00 m2, Podbudowa zasadnicza z AC 22 P gr. 12 cm - KR5 - 0,00 m2, Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S; gr. 4cm - KR1 - 6 457,50 m2, Warstwa wiążąca AC 11 W gr. cm - KR 1 - 7 483,00 m2, Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W; gr. 8cm - KR7 - 0,0m2, Humusowanie - 23 941 m2, Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 2 - 488,00m2, Obrzeże betonowe - 100 mb, Krawężniki kamienne - 200mb, Nawierzchnia z kostki betonowej - 100,00 m2, Nawierzchnia z kruszywa gr. 10 cm KR1 - 285,0 m2, Bariera ochronna stalowa N2/W2/A - 0 mb, Bariera ochronna stalowa H1/W3/A - 0mb Pas rozdziału: Bariera ochronna stalowa H1/W3/A/VI3 - 0mb, Bariera ochronna stalowa H2/W3/A/VI3 - 0mb, Bariera ochronna stalowa H2/W3/A - 0mb, Bariera ochronna N2/W5/A - 0mb, Bariera ochronna L1/W6/A - 899mb, Bariera ochronna L1/W4/A rozbieralna - 0mb, Bariera ochronna H2/W3/A/VI 3 - 600mb, Bariera ochronna H2/W2/A/VI 2 - 0mb, Bariera ochronna H2/L2/W5/A - 2 691mb;
Roboty Mostowe: WS-31 - Montaż instalacji oświetlenia docelowego skrzynek - 5%, Prace porządkowe, Przeciwspadek z asfaltu lanego (JL) - 100%, TS-32 - Wykonanie zasypek tunelu - 0,02kpl.; Wypełnienie szczelin dylatacyjnych - 0,20kpl WS-24 - Wyloty drenaży z umocnieniem - 100% MS-25 - Asfalt twardolany na ściankach zaplecznych - 100%, Bariery na skrzydłach podpory C - 100% WD-27 - Asfalt twardolany na ściankach zaplecznych - 100% P-01.2 - Balustrady schodów skarpowych - 100%; WD-34 - Wykonanie wwy wiążącej z ATL na ściankach zaplecznych - 100%; WS-37 - Wykonanie przeciwspadków z ATL na płycie ustroju JP - 100%, WD-38 - Wykonanie wwy wiążącej z ATL na ściankach zaplecznych - 100%;
Tunele: Zasypka C&C - portal płn TS-26 – 108 m3; Zasypka C&C - portal płd TS-26 – 354 m3; Montaż koszy siatkowo kamiennych: portal płn TS-26 – 48 m3; Montaż koszy siatkowo kamiennych: portal płd TS-26 - 40 m3.
Branże: SYSTEMY I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA TUNELI TS-26 i TS-32: TS-32: SYSTEM ZASILANIA AWARYJNEGO - Uruchomienie systemu zasilania awaryjnego - 0,3kp; SYSTEM ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ DLA SŁUŻB - Montaż kabla promieniującego - 0,5kpl, KONSTRUKCJA I WYPOSAŻENIE NISZ - Montaż drzwi ewakuacyjne wraz z konstrukcjami - 0,05kpl; Montaz drzwi stalowych - 0,1 kpl. lBRANŻA SANITARNA – KANALIZACJA - Montaż kanału DN200 wraz z zasypem i wykopem - 30mb; Montaż kanału DN315 wraz z zasypem i wykopem - 32,4mb; Regulacja wpustów pod montaż kratek - 0kpl; Montaż kratek żeliwnych - 18kpl; Regulacja włazów do studni - 0,1kpl BRANŻA SANITARNA - INSTALACJA GAZOWA - W okresie raportowania brak wykonywanych robót budowlanych; BRANŻA SANITARNA - SIECI WOD-KAN- Montaż wodociągu z rur DN500 - 34mb. Montaż rur i kształtek PE DN500 w wykopie - 1kpl. Wykonanie wpięcia do istniejącej sieci DN500 - 0kpl. ; BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI nN,SN - Znaki zmiennej treści VMS IV - 0,2 szt, Montaż złączy kablowych i szaf zasilania - 10 szt, Ułożenie linii nN - 0mb. .; BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA – OŚWIETLENIE - Montaż fundamentów słupów oświetleniowych mop lewy i prawy - 0 szt., Montaż osprzętu elektrycznego WS-31 i WS-36 - 0,2kpl ; BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA - TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA - W okresie raportowania brak wykonywanych robót budowlanych; BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA - Budowa studni kablowych SKR-2 ( KT 50+920,KT 51+060,KT 51+240,KT 51+270,KT 51+380,KT 51+500) - 6szt. Budowa kanalizacji kablowej KTu2- 2x RO (fi125) + 6x RS (HDPE 40/3,7) + 2xWMR (fi 40 - wiązka 7 mikrorur) - 710mb BRANŻA MELIORACYJNA –Balast Zb2 - 0,7kpl; R_49+120 wykop, geowłównina, narzut - 0kpl; R_38+494 wykop - 30kpl, geowłóknina - 30klp, narzut kamienny - 30kpl; R_38+515 - kiszka faszynowa - 18kpl, narzut - 13kpl, geowłóknina - 45kpl.
11.03 - 17.03.2024 r. – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

W tygodniu 11 br. Wykonawca prowadził Roboty w zakresie:
Roboty Drogowe: SEKCJA I, II, III, MOP Jaczków - Nasypy - 204m3, Wykopy - 132m3, Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego gr. 15cm (G2, G3, G4) - KR1 - 0m2, Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej gr. 17 cm - KR7 - 0,0 m2, Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej gr. 25 cm - KR7 - 0,0m2, Podbudowa zasadnicza z AC 22 P 35/50, gr. 18 cm - KR7 - 1 956,90m2, Podbudowa zasadnicza z AC 22 P gr. 12 cm - KR5 - 0,00m2, Warstwa wiążąca AC 11 W gr. cm - KR 1 - 4 012,50m2, Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W; gr. 8cm - KR7 - 2 454,7m2, Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 8 cm - KR5 - 1 400,00m2, Humusowanie - 26 720 m2 , Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 1 szczelny - 41,40mb, Obrzeże betonowe - 200mb, Krawężniki kamienne - 350mb, Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C50/30 o uziarnieniu 0/31.5mm(podbudowa chodnik, ciag pieszo-rowerowy) - 320 m2, Nawierzchnia z kostki betonowej - 100,00 m2.
Roboty Mostowe: WS-36 - Montaż balustrad na półce pod obiektem w osi H - 100%, WS-31 - Montaż instalacji oświetlenia docelowego skrzynek - 5%, Prace porządkowe, Montaż balustrad na półce pod obiektem w osi K - 100%; TS-32 - Wykonanie zasypek tunelu - 0,01kpl.; WD-22 - Darniny z humusem - 50%; WS-24 - Darniny z humusem - 100%; MS-25 - Montaż podwalin i wypełnień ekranów - 25%; PZ-34 - Montaż balustrad schodów skarpowych - 100%; PZ-38- Montaż balustrad schodów skarpowych - 50%;
Tunele: Zasypka C&C - portal płn TS-26 – 360 m3; Zasypka C&C - portal płd TS-26 – 830 m3; Montaż koszy siatkowo kamiennych: portal płn TS-26 – 50 m3; Montaż koszy siatkowo kamiennych: portal płd TS-26 - 60 m3.
Branże: SYSTEMY I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA TUNELI TS-26 i TS-32: TS-32: SYSTEM ZASILANIA AWARYJNEGO - Montaż okablowania awaryjnego - 0,01kpl. SYSTEM NAGŁOŚNIENIA TUNELOWEGO -Montaż panelu strażaka - 0,05kpl; SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO I WIDEODETEKCJI - Montaż szafy - SZS-TS32-BT - 0,7kpl; SYSTEM WYKRYWANIA I SYGNALIZACJI POŻARU - Montaż instalacji p.poż - 0,05kpl. KONSTRUKCJA I WYPOSAŻENIE NISZ - Montaż drzwi ewakuacyjne wraz z konstrukcjami - 0,10kpl; Montaż drzwi stalowych - 0,2kpl; BRANŻA SANITARNA – KANALIZACJA - Montaż rur Dn800 PP wraz z wykopem i zasypem KD2 - 8mb. Ponowny montaż kanału DN315 wraz z zasypem i wykopem KD4 - 15kpl, Ponowny montaż studni - 1kpl. Regulacja wpustów pod montaż kratek - 5kpl. Montaż kratek żeliwnych - 47kpl, Regulacja włazów do studni - 01kpl.BRANŻA SANITARNA - INSTALACJA GAZOWA - W okresie raportowania brak wykonywanych robót budowlanych; BRANŻA SANITARNA - SIECI WOD-KAN- W okresie raportowania brak wykonywanych robót budowlanych ; BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI nN,SN - Znaki zmiennej treści VMS IV - 0,1 szt, Montaż złączy kablowych i szaf zasilania - 20 szt, Ułożenie linii nN - 0mb; BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA – OŚWIETLENIE - Montaż fundamentów słupów oświetleniowych mop lewy i prawy - 28 szt., Montaż koryt kablowych WS-31- 760mb, Montaż koryt kablowych WS-36- 1040mb ; BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA - TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA - W okresie raportowania brak wykonywanych robót budowlanych; BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA - Budowa kanalizacji kablowej KTu2 - 2x RO (fi125) + 6x RS (HDPE 40/3,7) + 2xWMR (fi 40 - wiązka 7 mikrorur) - 273mb. Wypełnienie poprzeczki KTp2 (100 - 101) - 50mb. Wykop pod kanalizację KTu2 - 320mb. BRANŻA MELIORACYJNA –ZB2: Geowłoknina - 0,5kpl, Geokrata - 0,5kpl, humusowanie - 0,8kpl.
04.03 - 10.03.2024 r. – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

W tygodniu 10 br. Wykonawca prowadził Roboty w zakresie:
Roboty Drogowe: SEKCJA I, II, III, MOP Jaczków - Nasypy - 2 324 m3; Wykopy - 1 588 m3; Warstwa wiążąca AC 11 W gr. cm - KR 1 - 1 453,00 m2, Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 8 cm - KR5 - 600,00 m2, Humusowanie - 5 589 m2, Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 3 - 75,00mb, Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 4 - 85,00 mb, Obrzeże betonowe – 200 mb, Krawężniki kamienne – 200 mb, Nawierzchnia z kostki betonowej - 100,00 m2, Warstwa filtracyjna, żwirowo piaskowa gr. 20 cm – 13 m2.
Roboty Mostowe: WS-31: Montaż instalacji oświetlenia docelowego skrzynek - 5%; Prace porządkowe; Umocnienie wylotu z drenażu w osi A - 100%; WS-30 - Darniowanie stożków skarpowych - 0,5 kpl, TS-32: Wykonanie zasypek tunelu - 0,01kpl; WD-22: Darniny z humusem - 50%; WD-27: Darniny z humusem - 50%; PG-29: Montaż balustrad w pasie rozdziału - 50%, Wykonanie powłok odpornych na chlorki na powierzchni korpusu C - 50%; P-01.2 - Balustrady schodów skarpowych - 0%; WD-34: Wykonanie umocnienia stożków skarpowych podpór A i C z darniny - 15%, Wykonanie umocnienia skarp podpór A i C pod obiektem z geokraty i narzutu kamiennego - 50%, Wykonanie powłok odpornych na chlorki na powierzchni filarów podpory B - 50%; WS-37: Montaż balustrad w pasie rozdziału - 50%; WD-38: Wykonanie powłok odpornych na chlorki na powierzchni filarów podpory B - 50%; PG-11.1: Montaż balustrad schodów skarpowych - 100%;
Tunele: Zasypka C&C - portal płn TS-26 – 0 m3; Zasypka C&C - portal płd TS-26 – 400 m3; Montaż koszy siatkowo kamiennych: portal płn TS-26 – 70 m3; Montaż koszy siatkowo kamiennych: portal płd TS-26 - 70 m3.
Branże: SYSTEMY I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA TUNELI TS-26 i TS-32: TS-32: SYSTEM OŚWIETLENIA TUNELOWEGO - Prace rozruchowe- uruchomienie istalacji oświetleniowej - 0,2 kpl;SYSTEM ZASILANIA AWARYJNEGO - Montaż okablowania awaryjnego - 0,04 kpl; SYSTEM STEROWANIA RUCHEM - Montaż stacji naściennych - Interkom - 46 szt.; KONSTRUKCJA I WYPOSAŻENIE NISZ - Montaż drzwi ewakuacyjne wraz z konstrukcjami - 0,10 kpl,Montaż drzwi stalowych - 0,7 kpl. ;SYSTEM STEROWANIA TUNELEM - Przygotowanie symulatora zdarzeń - 0,10 kpl; SYSTEM POMIARU JAKOŚCI POWIETRZA - Montaż zestaw do pomiary przejrzystości - 0,3kpl BRANŻA SANITARNA – KANALIZACJA - Regulacja studni i montaż włazów KD1 - 15 kpl,Regulacja wpustów pod montaż kratek - 31 kpl. Montaz wylotów - 5 kpl; BRANŻA SANITARNA - INSTALACJA GAZOWA - W okresie raportowania brak wykonywanych robót budowlanych; BRANŻA SANITARNA - SIECI WOD-KAN- W okresie raportowania brak wykonywanych robót budowlanych ; BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI nN,SN - Znaki zmiennej treści VMS IV - 0,45 szt, Montaż złączy kablowych i szaf zasilania - 20 szt, Ułożenie linii nN - 0mb.; BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA – OŚWIETLENIE - Montaż fundamentów słupów oświetleniowych mop lewy i prawy - 0 szt., Montaż koryt kablowych WS-31- 500mb, Montaż koryt kablowych WS-36- 500mb ; BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA - TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA - W okresie raportowania brak wykonywanych robót budowlanych; BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA - Wykonanie poprzeczki przyłącze SZR KT 49+160 - 11mb, Budowa studni kablowych SKR-2 KT 49+930 - 2szt. Budowa kanalizacji kablowej KTp2 - 4x RO+ 6x RS (HDPE 40/3,7) + 2xWMR (fi 40 - wiązka 7 mikrorur) KT 49+00 - 49+020 - 55mb. Budowa kanalizacji kablowej KTu2- 2x RO (fi125) + 6x RS (HDPE 40/3,7) + 2xWMR (fi 40 - wiązka 7 mikrorur) KT 49+750 - 49+930 - 211 mb. Budowa przyłączy do obiektów SZR 2xHDPE 40 - 31mb. BRANŻA MELIORACYJNA –ZB2: Balast - 0,3kpl, Geomembrana - 1kpl, geowłoknina - 0,5 kpl, geograta - 0,5kpl, humusowanie - 0,2 kpl.
26.02 - 03.03.2024 r. – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

W tygodniu 9 br. Wykonawca prowadził Roboty w zakresie:
Roboty Drogowe: SEKCJA I, II, III, MOP Jaczków - Nasypy - 2 338 m3, Wykopy - 1 810 m3, Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 mm z kruszywem gr. 20cm KR1, KR3, KR5, KR7 – 750 m2, Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 8 cm - KR5 - 4 227,00 m2, Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 8 cm - KR3 - 3 996,00 m2, Humusowanie - 17 548 m2, Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 1 szczelny - 83,0 mb, Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 3 - 37,00 mb, Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 5 kaskada - 100,00 mb, Obrzeże betonowe – 150, Krawężniki kamienne – 25 mb, Warstwa filtracyjna, żwirowo piaskowa gr. 20 cm – 38 m2, Bariera ochronna stalowa N2/W2/A – 399 mb, Bariera ochronna stalowa H1/W3/A – 452 mb, Bariera ochronna stalowa H1/W3/A/VI3 – 510 mb, Bariera ochronna stalowa H2/W3/A/VI3 – 687 mb.
Roboty Mostowe: WS-31 - Montaż instalacji oświetlenia docelowego skrzynek – 5%; Darniowanie stożków skarpowych w osi K – 50%; Darniowanie stożków skarpowych w osi A – 50%; WS-30 - Montaż poręczy schodów skarpowych - 4kpl;Darniowanie stożków skarpowych - 0,5kpl; WS-33 - Montaż poręczy schodów skarpowych - 4kpl; TS-32 - Wykonanie zasypek tunelu - 0,02 kpl; WD-22 - Umocnienie skarp - geokompozyt z wypełnieniem - 50%; Balustrady schodów skarpowych - 100%;WS-24 - Balustrady schodów skarpowych - 50%, MS-25 - Montaż podwalin i wypełnień ekranów - 0%, Umocnienie skarp - geokompozyt z wypełnieniem - 25%, Balustrady schodów skarpowych - 50%; WD-27 - Balustrady schodów skarpowych - 100%, Darniny z humusem - 50%, Wyloty drenaży - 100%; PG-29 - Montaż balustrad w pasie rozdziału - 50%, Wykonanie umocnienia stożków skarpowych podpór A i C z darniny - 50%, WD-34 - Wykonanie umocnienia stożków skarpowych podpór A i C z darniny - 25%, Wykonanie umocnienia skarp podpór A i C pod obiektem z geokraty i narzutu kamiennego - 50%, WS-37 - Montaż balustrad w pasie rozdziału - 50%, PG-11.1 - Wykonanie umocnienia skarp wlotu i wylotu z darniny - 25%, PZ-41 - Wykonanie umocnienia wlotu i wylotu przepustu - 100%, PZ-29, PZ-30, PZ-31, PZ-32, PZ-33, PZ-34, PZ-35, PZ-36, PZ-37, PZ-39, P-01.1, MM-01, MM-04.1 - Balustrady schodów skarpowych - 100%;
Tunele: Zasypka C&C - portal płn TS-26 – 482 m3; Zasypka C&C - portal płd TS-26 – 300 m3; Montaż koszy siatkowo kamiennych: portal płn TS-26 – 70 m3; Montaż koszy siatkowo kamiennych: portal płd TS-26 - 60 m3.
Branże: BRANŻA SANITARNA – KANALIZACJA - Demontaż kanału DN315 wraz z zasypem i wykopem - 17 mb, Demontaż studni KD4 - 1klp, Montaż wylotów KD12 - 5kpl, Montaż wylotów KD18 - 5kpl. – BRANŻA SANITARNA - INSTALACJA GAZOWA - W okresie raportowania brak wykonywanych robót budowlanych; BRANŻA SANITARNA - SIECI WOD-KAN- Roboty przygotowawcze 9/W13 - 1klp, Przygotowanie i spawanie rury osłonowej stalowej Dz711x11 mm - 1kpl, Wykonanie wykopu 9/W13 - 0 ; BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI nN, SN - Znaki zmiennej treści VMS II - 1szt,;Znaki zmiennej treści VMS IV - 0,15szt. Montaż złączy kablowych i szaf zasilania - 10 szt. Ułożenie linii nN - 0 .; BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA – OŚWIETLENIE – Montaż fundamentów słupów oświetleniowych MOP lewy i prawy - 0 szt. Montaż koryt kablowych WS-31 - 500mb' BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA - TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA - W okresie raportowania brak wykonywanych robót budowlanych; BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA -KT 49+750 Budowa studni kablowych SKR-1 - 1 szt;KT 41+290/KT 41+960 Budowa studni kablowych SKR-2 - 22,5 mb; KT 49+750 - 49+930 Budowa kanalizacji kablowej KTu2- 2x RO (fi125) + 6x RS (HDPE 40/3,7) + 2xWMR (fi 40 - wiązka 7 mikrorur) - 80mb; KT 49+750 Budowa przyłączy do obiektów SZR 2xHDPE 40 - 10mb; BRANŻA MELIORACYJNA –Zjazd do zbiornika ZB16A - 0 kpl; Profilacja ZB2 - 1kpl; Podsypka ZB2 - 1 kpl.
Systemy Bezpieczeństwa Tuneli: TS-26 i TS-32: KANALIZACJA P.POŻ. – Montaż armatury w studni pompowni (pompy, kształtki, armatura) – 0kpl.; SYSTEM ZASILANIA AWARYJNEGO - Montaż okablowania awaryjnego - 0,8 kpl; SYSTEM NAGŁOŚNIENIA TUNELOWEGO - Montaż panelu strażaka (TS-26;TS-32) - 0,05 kpl; SYSTEM WYKRYWANIA I SYGNALIZACJI POŻARU - Montaż instalacji p.poż - 0,05 kpl.;SYSTEM POMIARU JAKOŚCI POWIETRZA - Montaż czujników do pomairu widoczności - 0,5 kpl, Montaż zestaw do pomiaru przejrzystości - 0,6 kpl;
19.02 - 25.02.2024 r. – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

W tygodniu 8 br. Wykonawca prowadził Roboty w zakresie:
Roboty Drogowe: SEKCJA I, II, III, MOP Jaczków – Nasypy – 3 758 [m3]; Wykopy – 1 728 [m3]; Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 mm z kruszywem gr. 20cm KR1, KR3, KR5, KR7 – 2 895 [m2]; Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym - gr. 15 cm - KR3, KR5 – MOP – 2 895 [m2]; Humusowanie – 20 707 [m2]; Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 3 – 83,59 [mb]; Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 4 – 78 [mb]; Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 5 kaskada – 107 [mb]; Schody skarpowe – 1 [kpl]; Bariera ochronna stalowa H1/W3/A – 234 [mb]; Bariera ochronna stalowa H1/W3/A/VI3 – 1 568 [mb]; Bariera ochronna stalowa H2/W3/A/VI3 – 74 [mb];
Roboty Mostowe: WS-31 - Montaż instalacji oświetlenia docelowego skrzynek – 10%; Umocnienie półki pod obiektem w osi K – 20%; Darniowanie stożków skarpowych w osi K – 25%; Darniowanie stożków skarpowych w osi A – 50%; Montaż poręczy schodów skarpowych – 50%; Montaż balustrad – 50%; WS-30 - Montaż balustrad- 2kpl.; WS-33 - Montaż wypełnień ekranów – 0,01 kpl.; Darniowanie stożków skarpowych – 25%; WS-24 - Montaż podwalin i wypełnień ekranów – 10%; MS-25 – Montaż podwalin i wypełnień ekranów - 25%; WD-27 - Umocnienie skarp - geokompozyt z wypełnieniem- 50%; PG-29 - Wykonanie umocnienia skarpy podpory A pod obiektem z geokraty i narzutu kamiennego – 50%; Wykonanie umocnienia stożków skarpowych podpór A i C z darniny – 50%; WS-37- Wykonanie umocnienia skarp podpór A i B pod obiektem z geokraty i narzutu kamiennego – 50%; PG-10.1- Wykonanie umocnienia skarp wlotu i wylotu z darniny – 50%; PG-11.1 - Wykonanie umocnienia skarp wlotu i wylotu z darniny- 25%; Tunele: TS-26: Zasypka C&C - portal płn. TS-26 – 1 128 [m3]; Montaż koszy siatkowo kamiennych: portal płn. TS-26 – 80 [m3]; Montaż koszy siatkowo kamiennych: portal płd. TS-26 - 20 [m3];
Tunele: TS-26: Zasypka C&C - portal płn. TS-26 – 1 128 [m3]; Montaż koszy siatkowo kamiennych: portal płn. TS-26 – 80 [m3]; Montaż koszy siatkowo kamiennych: portal płd. TS-26 - 20 [m3];
Branże: BRANŻA SANITARNA – KANALIZACJA – KD 4 - Montaż rur DN/OD 160 wraz z wykopem i zasypem – 10,5 [mb.]; Montaż kanału DN315 wraz z zasypem i wykopem – 17 [mb.]; Montaż wpustów – 1 [kpl.]; Montaż studni – 1 [kpl.]; KD 10 - Montaż płaskowników – 1 [kpl.]; Sekcja II - Regulacja włazów do studni – 0,2 [kpl.]; BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI nN, SN - Zasilanie podstawowe TS-26 i TS-32 - obszar Zadania III - Ułożenie linii SN – 2 550 [szt.]; SZR2 - Ułożenie linii nN – 100 [mb.]; BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA – OŚWIETLENIE – WS-31 - Montaż koryt kablowych – 500 [mb.]; BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA - KT 49+760 - Budowa studni kablowych SKR-1 – 1 [szt.]; - KT 49+760 - Budowa studni kablowych SKR-2 – 1 [szt.]; KT 41+290, KT 49+155 - Budowa kanalizacji kablowej KTp1 - 2x RO (fi125) + 3x RS (HDPE 40/3,7) + 1xWMR (fi 40 - wiązka 7 mikrorur) – 110 [mb.]; KT 49+590 - 49+700, KT 49+700 - 49+730 - Budowa kanalizacji kablowej KTu2 - 2x RO (fi125) + 6x RS (HDPE 40/3,7) + 2xWMR (fi 40 - wiązka 7 mikrorur)- 90 [mb.]; KT 49+730 - 49+750 - Wypełnienie pakietami KTp2 (94 - 95) – 25 [mb.]; KT 49+760 - Budowa przyłączy do obiektów SZR 2xHDPE 40 – 19 [mb.]; BRANŻA MELIORACYJNA – Lesk - Wykop i profilacja – 1[kpl.]; Geowłóknina – 1 [kpl.]; Narzut kamienny – 1 [kpl.].
Systemy Bezpieczeństwa Tuneli: KANALIZACJA P.POŻ. – Montaż zastawek w studni rozdziału ID.3.1 – 2 [szt.]; SYSTEM OŚWIETLENIA TUNELOWEGO – 0,10 [kpl.]; SYSTEM ZASILANIA AWARYJNEGO – 0,05 [kpl.]; TS-26: SYSTEM NAGŁOŚNIENIA TUNELOWEGO – 0,05 [kpl.]; SYSTEM ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ DLA SŁUŻB: TS-26 - Montaż kabla promieniującego – 0,2 [kpl.]; TS-32 - Montaż kabla promieniującego – 0,1 [kpl.]; SYSTEM POMIARU JAKOŚCI POWIETRZA – TS-26 - Montaż czujników do pomiaru widoczności – 0,5 [kpl.];
12.02 - 18.02.2024 r. – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

W tygodniu 7 br. Wykonawca prowadził Roboty w zakresie:
Roboty Drogowe: Nasypy - sekcja I, II, III – 1 668 [m3]; Wykopy - sekcja I, II, III – 2 302 [m3]; Ściek korytkowy w pasie rozdziału / przy krawędzi jezdni - sekcja I, II, III - 80 [mb]; Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej gr. 20cm - KR3, KR 5 – MOP – 4 000 [m2]; Ulepszone podłoże, grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub wapnem (G4) - gr. 25 cm – MOP - 4 000 [m2]; Humusowanie - sekcja I, II, III, MOP Jaczków – 22 259 [m2]; Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 3 - sekcja I, II, III, MOP Jaczków – 298 [mb]; Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 4 - sekcja I, II, III, MOP Jaczków – 30 [mb]; Nawierzchnia z kostki betonowe - SEK I, II, III, MOP Jaczków – 300 [m2].
Roboty Mostowe: WS-31 - Montaż instalacji oświetlenia docelowego skrzynek – 10%; Umocnienie półki pod obiektem w osi K – 30%; Darniowanie stożków skarpowych w osi K - 25%; WS-33 - Montaż wypełnień ekranów – 0,01 [kpl.]; Darniowanie stożków skarpowych – 75%; WS-24 - Montaż podwalin i wypełnień ekranów – 15%; MS-25- Schody skarpowe (podpora C) – 65%; Schody skarpowe (podpora A) - 90%; Montaż podwalin i wypełnień ekranów – 15%; WD-27- Umocnienie skarp - geokompozyt z wypełnieniem – 50%; PG-29- Wykonanie umocnienia skarpy podpory A pod obiektem z geokraty i narzutu kamiennego – 50%; WS-37 - Wykonanie umocnienia skarp podpór A i B pod obiektem z geokraty i narzutu kamiennego – 50% - WD-38- Wykonanie umocnienia skarp podpór pod obiektem z geokraty i narzutu kamiennego – 100%; Wykonanie umocnienia stożków skarpowych podpór A i C z darniny – 50%; PG-10.1 - Wykonanie umocnienia skarp wlotu i wylotu z darniny – 50%; MM-02 - Półki dla zwierząt – 100%;
Tunele: TS-26: Zasypka C&C - portal płn. – 474 [m3]; Zasypka C&C - portal płd TS-26 – 60 [m3]; Ułożenie materacy siatkowo kamiennych - portal płn. – 10 [m2]; Montaż koszy siatkowo kamiennych: portal płn. – 82,50 [m3]; Montaż koszy siatkowo kamiennych: portal płd. - 56 [m3];
Branże: BRANŻA SANITARNA – KANALIZACJA – KD3 - Montaż wylotów – 1 [kpl].; KD4- Montaż kanału DN200 wraz z zasypem i wykopem – 4 [mb.]; Montaż kanału DN315 wraz z zasypem i wykopem – 21 [mb.]; Montaż studni – 2 [kpl.]; Sekcja II - Regulacja włazów do studni – 0,5 [kpl.]; BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SZR2 - Ułożenie linii nN – 100 [mb.]; BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA – OŚWIETLENIE – WS-31 - Montaż koryt kablowych – 500 [mb.]; BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA - KT 49+520 - Budowa studni kablowych SKR-2 – 2 [szt.]; 49+355 - 49+520, 49+590 - 49+700, 49+520 - 49+545 - Budowa kanalizacji kablowej KTu2 - 2x RO (fi125) + 6x RS (HDPE 40/3,7) + 2xWMR (fi 40 - wiązka 7 mikrorur) – 271 [mb.]; KT 49+545 - 49+590 - Wypełnienie pakietami KTp2 (91 - 92) – 48 [mb.]; BRANŻA MELIORACYJNA - Potok w Sadach Górnych – Palisada – 1 [kpl.]; Lesk – Odmulenie – 1 [kpl.]; R_41+567 – Palisada – 1 [kpl.]; R_41+458 – Palisada – 1 [kpl.].
Systemy Bezpieczeństwa Tuneli: INSTALACJA WODOCIĄGOWA P.POŻ.- TS-32- Wykonanie odcinka przelewu z hydroforni do zbiornika z rur PE dn110mm – 5,5 [mb]; SYSTEM OŚWIETLENIA TUNELOWEGO -TS-32 - Montaż oświetlenie orientacyjne – 0,20 [kpl]; SYSTEM ZASILANIA AWARYJNEGO – TS-26 - Montaż system eCall – 0,30 [kpl.]; TS-32 - Instalacja zasilania awaryjnego. Montaż okablowania - 0,05 [kpl.]; SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO I WIDEODETEKCJI – TS-26 - Oprogramowanie FLUX - 0,70 [kpl.]; SYSTEM STEROWANIA RUCHEM – TS-26 - Montaż stacji naściennych – Interkom – 46 [szt.]; SYSTEM ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ DLA SŁUŻB - TS-26 - Montaż wieży radiowej – 1 [kpl.]; TS-32- Montaż wieży radiowej – 1 [kpl.]; SYSTEM WYKRYWANIA I SYGNALIZACJI POŻARU - TS-32 - Montaż instalacji p.poż. – 0,10 [kpl.]; KONSTRUKCJA I WYPOSAŻENIE NISZ – TS-26 - Montaż brama stalowa p.poż. – 1 [kpl.]; SYSTEM INSTALACJI UZIEMIAJĄCEJ I OCHRONY PRZECIWPRZEPIĘCIOWEJ – TS-32 - Montaż okablowania uziemienia – 0,01 [kpl.];
05.02 - 11.02.2024 r. – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

W tygodniu 6 br. Wykonawca prowadził Roboty w zakresie:
Roboty Drogowe: Nasypy: 664 [m3], Wykopy – 1 029 [m3], Ściek korytkowy w pasie rozdziału / przy krawędzi jezdni – 331 [mb]; Humusowanie – 17 814 [m2]; Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 3 – 36 [mb]; Obrzeże betonowe – 100 [mb]; Schody skarpowe – 3 [kpl.]; Nawierzchnia z kostki betonowej – 600 [m2].
Roboty Mostowe: WS-31 - Montaż instalacji oświetlenia docelowego skrzynek – 10 %; WS-31 - Montaż blach maskujących na dylatacjach – 4 [kpl.]; WS-31 - Umocnienie półki pod obiektem w osi K – 50% - WS-31 - Montaż poręczy schodów skarpowych – 25%; WS-36 - Montaż ekranów przeciwolśnieniowych na UN – 0,02 [kpl.]; WS-35 Montaż blach maskujących na dylatacjach – 4 [kpl.]; WS-36 Montaż blach maskujących na dylatacjach – 4 [kpl.]; WS-30- Montaż wypełnień ekranów – 0,01 [kpl.]; WS-30 - Montaż balustrad – 2 [kpl.]; WS-33- Montaż wypełnień ekranów – 0,03 [kpl.]; TS-32 - Wykonanie schodów skarpowych – 1 [kpl.]; WS-24 - Balustrady w pasie rozdziału – 100 %; PZ-39 - Półki dla zwierząt – 100%.
Tunele: Zasypka C&C - portal płn TS-26 – 288 [m3]; Zasypka C&C - portal płd TS-26 – 72 [m3]; Montaż koszy siatkowo kamiennych: portal płn. TS-26 – 82,50 [m3];
Branże: BRANŻA SANITARNA – KANALIZACJA - Sekcja III - Regulacja włazów do studni – 0,5 kpl.; BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI nN - Zasilanie podstawowe TS-26 i TS-32 - obszar Zadania III- Ułożenie linii SN – 3 000 [szt.]; SN - SZR2 - Ułożenie linii nN – 100 [mb]; BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA – OŚWIETLENIE - MOP Lewy - Montaż fundamentów słupów oświetleniowych - 3 [szt.]; MOP Prawy - Montaż fundamentów słupów oświetleniowych - 5 [szt.]; BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA - KT 51+590 - Budowa studni kablowych SKR-2 – 1 [szt.]; KT 49+320 - 49+355, KT 49+355 - 49+520 - Budowa kanalizacji kablowej KTu2 - 2x RO (fi125) + 6x RS (HDPE 40/3,7) + 2xWMR (fi 40 - wiązka 7 mikrorur) – 83 [mb.]; BRANŻA MELIORACYJNA - Potok w Sadach Dolych – Gewłóknina – 1 [kpl.]; Potok w Sadach Dolych - Narzut kamienny – 1 [kpl.].
Systemy Bezpieczeństwa Tuneli: INSTALACJA WODOCIĄGOWA P.POŻ. TS-32 - Montaż studni pompowni DN1500 – 1 [kpl.]; 7W.20 - pomp.- Budowa wodociągu z rur z żeliwa sferoidalnego DN200 – 2,50 [mb]; Pomp.- 7W.22- Budowa wodociągu z rur z żeliwa sferoidalnego DN100mm kl. min C40 – 9 [mb]; SYSTEM ZASILANIA W EN. EL. URZ. TUNELOWYCH - NISKIE NAPIĘCIE – TS-26 - Montaż rozdzielnic niskiego napięcia – 0,01 [kpl.]; TS-26- Montaż agregatów prądotwórczych – 0,01 [kpl.]; TS-32 - Montaż rozdzielnic niskiego napięcia – 0,01 [kpl.]; SYSTEM ZASILANIA AWARYJNEGO – TS-26 - Montaż rozdzielnic zasilania awaryjnego – 0,01 [kpl.]; TS-26 - Instalacja zasilania awaryjnego. Montaż okablowania – 0,01 [kpl.]; TS-26 - Montaż UPS-ów – 0,01 [kpl.]; TS-32 - Montaż rozdzielnic zasilania awaryjnego – 0,01 [kpl.]; TS-32 - Montaż okablowania awaryjnego - 0,02 [kpl.]; TS-32- Montaż UPS-ów – 0,01 [kpl.]; SYSTEM STEROWANIA RUCHEM - TS-26 - poza tunelem - Montaż znaków VMSA – 6 [szt.]; TS-26 - poza tunelem - Montaż bramownic – 10 [szt.]; TRENAŻER SYSTEMU STEROWANIA TUNELEM - TS-26, TS-32 - Przygotowanie symulatora zdarzeń – 0,10 [kpl.]; SYSTEM INSTALACJI UZIEMIAJĄCEJ I OCHRONY PRZECIWPRZEPIĘCIOWEJ - BZT1 i BZT2 - Montaż - uziom otokowy – 0,01 [kpl.], TS-32 - Montaż okablowania uziemienia – 0,03 [kpl.];
29.01 - 04.02.2024 r. – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

W tygodniu 5 br. Wykonawca prowadził Roboty w zakresie:
Roboty Drogowe: Nasypy: 816 [m3], Wykopy - 1540 [m3], Rów kryty, średnica fi500, HDPE: Sekcja I,II,III – 35 [mb]; Drenaż DN200: Sekcja I,II,III - 76 [mb]; Humusowanie - 13652 [m2]; Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 3 - 50 [mb]; Obrzeże betonowe – 100 [mb]; Nawierzchnia z kostki betonowej – 500 [m2]; Warstwa filtracyjna, żwirowo piaskowa gr. 20 cm – 99 [m].
Roboty Mostowe: WS-36 - Montaż poręczy schodów skarpowych – 25 %; WS-35 - Montaż poręczy schodów skarpowych – 25 %; WS-36 - Montaż ekranów przeciwolśnieniowych na UN – 0,02 [kpl], WS-30 - Montaż wypełnień ekranów – 0,02 [kpl]; WS-33 - Montaż wypełnień ekranów – 0,05 [kpl]; TS-32 – Wykonanie schodów skarpowych – 1 [kpl]; WS-24 - Balustrady schodów skarpowych – 50%; WS-37 - Montaż paneli ekranów przeciwolśnieniowych – 5%; WS-37- Montaż drzwi ekranów przeciwolśnieniowych – 100%; PZ-31 - Półki dla zwierząt – 100%. Tunele: TS-26 - Zasypka C&C - portal płn. TS-26 – 1044 [m3]; Zasypka C&C - portal płd TS-26 – 40 [m3]; Montaż koszy siatkowo kamiennych: portal płn TS-26 – 51,00 [m3];
Tunele: TS-26 - Zasypka C&C - portal płn. TS-26 – 1044 [m3]; Zasypka C&C - portal płd TS-26 – 40 [m3]; Montaż koszy siatkowo kamiennych: portal płn TS-26 – 51,00 [m3];
Branże: BRANŻA SANITARNA – KANALIZACJA - KD 16 - Montaż piaskownika do studni – 2 [kpl]; BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI nN, SN - Zasilanie podstawowe TS-26, TS-32 - obszar Zadania III - Wykop pod ułożenie kabla dla zasilania podstawowego – 50 [mb]; BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA - KT 49+155 - 49+320, KT 51+590 - 51+620, KT 51+670 - 51+760, KT 51+760 - 51+780, KT 51+820 - 51+930 - Budowa kanalizacji kablowej KTu2 - 2x RO (fi125) + 6x RS (HDPE 40/3,7) + 2xWMR (fi 40 - wiązka 7 mikrorur)- 460 [mb]; KT 51+500 - 51+590 - Budowa CG KTp2 (117-118) przewiert pkp – 87 [mb]; KT 51+620 - 51+670 - Wypełnienie CG KTp2 (119-120) – 44 [mb]; KT 51+780 - 51+820 - Wypełnienie CG KTp2 (122 - 123) – 18 [mb]; BRANŻA MELIORACYJNA - Potok w Sadach Dolych – Wykop – 1 [kpl]; Potok w Sadach Dolych – Nasyp – 1 [kpl].
Systemy Bezpieczeństwa Tuneli: INSTALACJA WODOCIĄGOWA P.POŻ. - TS-26 - Próba szczelności wodociągu w tunelu – 611,7 [mb]; 4W.3.1 - Umieszczenie dodatkowej nasady za układem pompowo-hydroforowym, umożliwiającym zasilanie sieci hydrantowej bezpośrednio sprzętem KSRG – 1 [kpl]; SYSTEM ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ URZĄDZEŃ TUNELOWYCH - ŚREDNIE NAPIĘCIE – TS-26 - Montaż okablowania średniego napięcie – 0,01 [kpl]; SYSTEM ZASILANIA W EN. EL. URZ. TUNELOWYCH - NISKIE NAPIĘCIE – TS-26 - Instalacja niskiego napięcia. Montaż okablowania – 0,01 [kpl]; ZASILANIE AWARYJNE - TS-26 - Instalacja zasilania awaryjnego. Montaż okablowania – 0,01 [kpl]; TS-32 - Montaż rozdzielnic zasilania awaryjnego – 0,01 [kpl]; TS-32 - Montaż okablowania awaryjnego - 0,04 [kpl]; SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO I WIDEODETEKCJI – TS-26 - Montaż kamer CCTV wraz z okablowaniem – 26 [szt]; SYSTEM ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ DLA SŁUŻB – TS-26- Nawa Wschodnia - Montaż kabla promieniującego – 0,05 [kpl]; TS-26 Nawa Zachodnia - Montaż kabla promieniującego – 0,05 [kpl]; SYSTEM STEROWANIA TUNELEM – TS-26 - Uruchomienie i konfiguracja szaf RIO – 0,20 [kpl]; SYSTEM INSTALACJI UZIEMIAJĄCEJ I OCHRONY PRZECIWPRZEPIĘCIOWEJ – TS-26 - Montaż - przemysłowa szyna wyrównawcza 472217 – 26 [szt]; TS-26 - Montaż - zaciski przebijające izolację – 1 [kpl].; BZT1 i BZT2 - Montaż - uziom otokowy – 0,01 [kpl]; TS-26 - Montaż okablowania uziemienia – 0,01 [kpl]; TS-32 - Montaż okablowania uziemienia – 0,05 [kpl].
22.01 - 28.01.2024 r. – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

W tygodniu 4 br. Wykonawca prowadził Roboty w zakresie:
Roboty Drogowe: Nasypy: 301 [m2], Wykopy - 75 [m2], Rów kryty, średnica fi500, HDPE: Sekcja I,II,III – 9,80 [mb]; Drenaż DN200: Sekcja I,II,III - 311 [mb]; Przepust pod koroną drogi fi 800 - 16,40 [mb], Przepust pod koroną drogi fi1000 - 19,00 [mb], ściek korytkowy w pasie rozdziału - 40 [mb], Humusowanie - 9830,00 [m2], umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 3 - 54,00 [mb], schody skarpowe - 4 [kpl].
Roboty Mostowe: WS-35 - Montaż poręczy schodów skarpowych – 75 %; WS-36 - Montaż ekranów przeciwolśnieniowych na UN – 0,02 [kpl], montaż poręczy schodów skarpowych - 75%, kosmetyka wnętrza skrzynek obiektu; WS-30 - Montaż wypełnień ekranów – 0,02 [kpl]; WS-33 – Montaż wypełnień ekranów – 0,10 [kpl]; WS-37 - Montaż paneli ekranów przeciwolśnieniowych – 5%; montaż balustrad schodów skarpowych - 100%; WD-38 - Montaż balustrad schodów skarpowych – 100%; WS-31 - montaż poręczy schodów skarpowych - 25%, kosmetyka wnętrza skrzynek. PG-29 - montaż balustrad schodów skarpowych - 100%, WD-34 - montaż balustrad schodów skarpowych - 100%, PG-10.1 - montaż schodów skarpowych - 100%.
Tunele: Montaż koszy siatkowo kamiennych: portal płn. TS-26 – 94,50 [m3].
Branże: Branża Sanitarna – Kanalizacja – KD 12 - montaż piaskownika do studni - 5 [kpl], KD 13 - montaż piaskownika do studni - 1 [kpl], KD 14 - montaż piaskownika do studni - 3 [kpl]; BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA – OŚWIETLENIE - MOP Lewy - Montaż fundamentów słupów oświetleniowych – 5 [szt]; MOP Prawy - Montaż fundamentów słupów oświetleniowych –3 [szt]; BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA - KT 51+785, KT 51+815 - Budowa studni kablowych SKR-2 – 2 [szt]; KT 49+000 - 49+020 - Budowa kanalizacji kablowej KTp2 – 10 [mb], budowa kanalizacji kablowej KTu2 KT 49+020-49+100, KT 49+100-49+155, KT 51+785-51+815 - 155 [mb]. BRANŻA MELIORACYJNA - R_41+458 – Wykop – 0,2 [kpl]; Nasyp – 0,2 [kpl]; Narzut kamienny – 0,2 [kpl]; Geowłóknina – 0,2 [kpl], humusowanie - 1,0 [kpl], R_41+567 - wykop, nasyp, geowłóknina, narzut kamienny - 1,0 [kpl].
Systemy Bezpieczeństwa Tuneli: KANALIZACJA P.POŻ. – TS-26 - Zautomatyzowanie procedury przyłączenia zaworu w układzie odprowadzania wody i zanieczyszczeń - studnia rozdziału 5D.3R; montaż zastawek – 1 [kpl]; SYSTEM ZASILANIA W EN. EL. URZ. TUNELOWYCH - NISKIE NAPIĘCIE – TS-26 - Montaż rozdzielnic niskiego napięcia – 0,01 [kpl]; Instalacja niskiego napięcia - Montaż okablowania – 0,01 [kpl]; Montaż agregatów prądotwórczych – 0,01 [kpl]; TS-32 - Montaż rozdzielnic niskiego napięcia – 0,01 [kpl]; Instalacja niskiego napięcia - Montaż okablowania. – 0,02 [kpl]; SYSTEM ZASILANIA AWARYJNEGO – TS-26 - Montaż rozdzielnic zasilania awaryjnego – 0,01 [kpl]; Instalacja zasilania awaryjnego - Montaż okablowania – 0,02 [kpl]; Montaż UPS-ów – 0,00 [kpl]; TS-32 - Montaż rozdzielnic zasilania awaryjnego – 0,02 [kpl]; Montaż okablowania awaryjnego – 0,03 [kpl]; Montaż UPS-ów – 0,01 [kpl]. SYSTEM NAGŁOŚNIENIA TUNELOWEGO – TS-26 - Montaż okablowania – 0,10 [kpl]; SYSTEM ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ DLA SŁUŻB - TS-26 Nawa wschodni a i zachodnia - Montaż kabla promieniującego – 0,00 [kpl]; SYSTEM STEROWANIA TUNELEM -TS-26 - wyłożenie kabli światłowodowych – 0,1 [kpl]; TS-32 - wyłożenie kabli światłowodowych – 0,10 [kpl]; SYSTEM INSTALACJI UZIEMIAJĄCEJ I OCHRONY PRZECIWPRZEPIĘCIOWEJ – TS-26 - Montaż okablowania uziemienia – 0,02 [kpl].
15.01 - 21.01.2024 r. – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

W tygodniu 3 br. Wykonawca prowadził Roboty w zakresie:
Roboty Drogowe: Rów kryty, średnica fi500, HDPE: Sekcja I,II,III – 3 mb; Drenaż DN200: Sekcja I,II,III - 137 mb.
Roboty Mostowe: WS-35 - Montaż reperów geodezyjnych – 16 szt; WS-36 - Montaż ekranów przeciwolśnieniowych na UN – 0,02 kpl; WS-30 - Montaż wypełnień ekranów – 0,10 kpl; WS-33 – Montaż wypełnień ekranów – 0,20 kpl; WS-24 - Montaż podwalin i wypełnień ekranów – 25%; MS-25 - Montaż podwalin i wypełnień ekranów – 10%; WS-37 - Montaż paneli ekranów przeciwolśnieniowych – 40%; Wykonanie umocnienia skarp podpór pod obiektem z geokraty i narzutu kamiennego – 0%; PZ-38 - Wykonanie umocnienia wlotu i wylotu przepustu – 0%; PZ-41 – Wykonanie umocnienia wlotu i wylotu przepustu – 0%.
Tunele: Montaż koszy siatkowo kamiennych: portal płn TS-26 – 125,75 m3; Montaż koszy siatkowo kamiennych: portal płd TS-26 - 0 m3.
Branże: BRANŻA SANITARNA – KANALIZACJA – KD MOP Wschód – Montaż kanału DN315 wraz z zasypem i wykopem – 3 mb; KD12 - Montaż studni wpadowej – 1 kpl; BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI nN, SN - Zasilanie podstawowe TS-26 i TS-32 - obszar Zadania III - Wykop pod ułożenie kabla dla zasilania podstawowego – 50 mb; Ułożenie linii SN –0 szt; SZR2 – Ułożenie linii nN – 0 mb. BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA – OŚWIETLENIE - MOP Lewy - Montaż fundamentów słupów oświetleniowych – 5 mb; MOP Prawy - Montaż fundamentów słupów oświetleniowych – 5 mb; BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA - KT 52+115 - Budowa studni kablowych SKR-2 – 1 szt; KT 52+115 - 52+310, KT 52+100 - 52+115, KT 51+980 - 52+100 - Budowa kanalizacji kablowej KTu2 - 2x RO (fi125) + 6x RS (HDPE 40/3,7) + 2xWMR (fi 40 - wiązka 7 mikrorur) – 213 mb. BRANŻA MELIORACYJNA - R_41+458 – Wykop – 0,8 kpl; Nasyp – 0,8 kpl; Narzut kamienny – 0,8 kpl; Geowłóknina – 0,8 kpl.
Systemy: SYSTEMY I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA TUNELI TS-26 i TS-32: 1) INSTALACJA WODOCIĄGOWA P.POŻ. - TS-26 - Montaż studni przepompowni – 1 kpl; Zabudowa zasuwy klinowej kołnierzowej z żeliwa sferoidalnego Dn200 – 1 kpl; Budowa wodociągu z rur DN200 (3W.17-3W.18) – 9,20 mb; 2) KANALIZACJA P.POŻ. – TS-26 - Zautomatyzowanie procedury przyłączenia zaworu w układzie odprowadzania wody i zanieczyszczeń - studnia rozdziału 5D.3R; montaż zastawek – 0 kpl; 3) SYSTEM ZASILANIA W EN. EL. URZ. TUNELOWYCH - NISKIE NAPIĘCIE – TS-26 - Montaż rozdzielnic niskiego napięcia – 0,04 kpl; Instalacja niskiego napięcia. Montaż okablowania – 0,01 kpl; Montaż agregatów prądotwórczych – 0,03 kpl; TS-32 - Montaż rozdzielnic niskiego napięcia – 0,00 kpl; Instalacja niskiego napięcia. Montaż okablowania. – 0,04 kpl; 4) SYSTEM ZASILANIA AWARYJNEGO – TS-26 - Montaż rozdzielnic zasilania awaryjnego – 0,00 kpl; Instalacja zasilania awaryjnego. Montaż okablowania – 0,02 kpl; Montaż UPS-ów – 0,01 kpl; TS-32 - Montaż rozdzielnic zasilania awaryjnego – 0,05 kpl; Montaż okablowania awaryjnego – 0,05 kpl; Montaż UPS-ów – 0,05 kpl. 5) SYSTEM NAGŁOŚNIENIA TUNELOWEGO – TS-26 - Montaż panelu strażaka – 0,10 kpl; TS-32 - Montaż panelu strażaka – 0,10 kpl; 6) SYSTEM ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ DLA SŁUŻB - TS-32 Nawa wschodnia - Montaż kabla promieniującego – 0,05 kpl; TS-32 Nawa zachodnia - Montaż kabla promieniującego – 0,05 kpl; 7) SYSTEM WYKRYWANIA I SYGNALIZACJI POŻARU -TS-26 - Montaż instalacji p.poż – 0,15 kpl; Nawa wschodnia - Montaż liniowej czujki ciepła – 0,90 kpl; Nawa zachodnia - Montaż liniowej czujki ciepła – 0,90 kpl; TS-32 - Nawa wschodnia - Montaż liniowej czujki ciepła – 0,90 kpl; Nawa zachodnia - Montaż liniowej czujki ciepła – 0,90 kpl; 8) SYSTEM INSTALACJI UZIEMIAJĄCEJ I OCHRONY PRZECIWPRZEPIĘCIOWEJ – BZT1 i BZT2 - Montaż uziom otokowy – 0,00 kpl; TS-26 - Montaż okablowania uziemienia – 0,01 kpl; TS-32 - Montaż okablowania uziemienia – 0,10 kpl.
08.01 - 14.01.2024 r. – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

W tygodniu 2 br. Wykonawca prowadził Roboty w zakresie:
Roboty Drogowe: Wykopy: Sekcja I,II,III – 0 m3; Rów kryty, średnica fi400, HDPE: Sekcja I,II,III – 41,64 mb; Drenaż DN200: Sekcja I,II,III - 237 mb; Krawężniki kamienne: MOP Jaczków – 0 mb; Nawierzchnia z kostki betonowej: Sekcja I, II, III MOP Jaczków – 0 m2.
Roboty Mostowe: WS-36 - Montaż ekranów przeciwolśnieniowych na UN – 0,02 kpl; WS-30 - Montaż wypełnień ekranów – 0,23 kpl; WS-33 – Montaż wypełnień ekranów – 0,41 kpl; WS-37 – Montaż paneli ekranów przeciwolśnieniowych – 50%.
Tunele: Montaż koszy siatkowo kamiennych: portal płn TS-26 – 60 m3; Montaż koszy siatkowo kamiennych: portal płd TS-26 - 0 m3.
Branże: BRANŻA SANITARNA – KANALIZACJA - Montaż kanału DN200 wraz z zasypem i wykopem - KD MOP Wschód – 40 mb; Montaż kanału DN315 wraz z zasypem i wykopem - KD MOP Wschód – 30 mb; Montaż studni - KD MOP Wschód – 1 kpl; Montaż wpustów- KD MOP Wschód – 8 kpl; BRANŻA SANITARNA - INSTALACJA GAZOWA - W okresie raportowania brak wykonywanych robót budowlanych; BRANŻA SANITARNA - SIECI WOD-KAN - W okresie raportowania brak wykonywanych robót budowlanych; BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI nN, SN - Ułożenie linii SN -Zasilanie podstawowe TS-26 i TS-32 - obszar Zadania III - 0 szt.; Wykop pod ułożenie kabla dla zasilania podstawowego - Zasilanie podstawowe TS-26, TS-32 - obszar Zadania III - 50 mb; Ułożenie linii nN - SZR2 - 0mb; Zasilanie SN MOP Lewy - MOP Lewy- 240mb; BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE - Montaż fundamentów słupów oświetleniowych – MOP Lewy – 10mb; Montaż fundamentów słupów oświetleniowych – MOP Prawy – 10mb; BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA - TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA - W okresie raportowania brak wykonywanych robót budowlanych; BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA - Budowa studni kablowych SKR-2 - KT 49+000, KT 49+00 – 49+020 – 2szt.; Budowa kanalizacji kablowej KTp2 - 4x RO+ 6x RS (HDPE 40/3,7) + 2xWMR (fi 40 - wiązka 7 mikrorur) – KT 49+000, KT 49+00 – 49+020 – 30mb; BRANŻA MELIORACYJNA - W okresie raportowania brak wykonywanych robót budowlanych.
Systemy: SYSTEMY I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA TUNELI TS-26 i TS-32: 1) INSTALACJA WODOCIĄGOWA P.POŻ. TS-26 Kucie w skale, wykonanie wykopu pod pompownię TS-26 – 1 kpl; 2) SYSTEM ZASILANIA W EN. EL. URZ. TUNELOWYCH - NISKIE NAPIĘCIE – TS-26 - Montaż rozdzielnic niskiego napięcia – 0,02 kpl; Instalacja niskiego napięcia. Montaż okablowania. – 0,01 kpl; Montaż agregatów prądotwórczych – 0,05 kpl; TS-32- Montaż rozdzielnic niskiego napięcia – 0,02 kpl; Montaż okablowania niskiego napięcia – 0,04 kpl; 3) ) SYSTEM ZASILANIA AWARYJNEGO – TS-26 - Montaż rozdzielnic zasilania awaryjnego – 0,01 kpl; Instalacja zasilania awaryjnego. Montaż okablowania – 0,02 kpl; Montaż UPS-ów – 0,03 kpl; TS-32 - Montaż rozdzielnic zasilania awaryjnego – 0,05 kpl; Montaż okablowania awaryjnego – 0,10 kpl; Montaż UPS-ów – 0,01 kpl; 4)SYSTEM NAGŁOŚNIENIA TUNELOWEGO – TS-26 – Montaż panelu strażaka – 0,10 kpl; TS-32 - Montaż panelu strażaka – 0,10 kpl; 5) SYSTEM ŁACZNOŚCI RADIOWEJ DLA SŁUŻB – TS-26 Nawa wschodnia - Montaż kabla promieniującego – 0,80 kpl; TS-26 Nawa zachodnia - Montaż kabla promieniującego – 0,80 kpl; TS-32 Nawa wschodnia - Montaż kabla promieniującego – 0,90 kpl; TS-32 Nawa zachodnia - Montaż kabla promieniującego – 0,90 kpl; 6) SYSTEM WYKRYWANIA I SYGNALIZACJI POŻARU – TS-26- Montaż DTS (światłowodowa czujka ciepła) 0,05 kpl; Montaż instalacji p.poż – 0,05 kpl; TS-32 - Montaż instalacji p.poż 0,80 kpl; 7) SYSTEM INSTALACJI UZIEMIAJĄCEJ I OCHRONY PRZECIWPRZEPIĘCIOWEJ - BZT1 i BZT2 - Montaż uziom otokowy – 0 kpl; Montaż okablowania uziemienia – TS-26 – 0,01.
01.01 - 07.01.2024 r. – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

W tygodniu 1 br. Wykonawca prowadził Roboty w zakresie:
Roboty Drogowe: Wykopy: Sekcja I,II,III – 0 m3; Drenaż DN200: Sekcja I,II,III - 80 mb; Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm z kruszywem gr. 20 cm KR1, KR3, KR5, KR7: Sekcja I,II,III, MOP Jaczków - 880 m2; Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 3: Sekcja I, II, III, MOP Jaczków – 30 mb; Krawężniki kamienne: MOP Jaczków – 30 mb; Nawierzchnia z kostki betonowej: Sekcja I, II, III MOP Jaczków – 160 m2..
Roboty Mostowe: WS-36 - Montaż ekranów przeciwolśnieniowych na UN – 0,05 kpl; WS-30 - Montaż wypełnień ekranów – 0,05 kpl; WS-33 – Montaż słupów ekranów na kapach obiektu – 0,05 kpl; PZ-38 - Wykonanie schodów skarpowych – 50 %; PZ-41 – Wykonanie schodów skarpowych – 100%.
Tunele: Zasypka C&C: portal płd TS-26 - 70 m3; Montaż koszy siatkowo kamiennych: portal płn TS-26 – 20 m3; Montaż koszy siatkowo kamiennych: portal płd TS-26 - 30 m3.
Branże: BRANŻA SANITARNA – KANALIZACJA – KD MOP Wschód – Montaż kanału DN200 wraz z zasypem i wykopem – 30 mb; Montaż kanału DN315 wraz z zasypem i wykopem – 25 mb; Montaż studni – 1 kpl; Montaż wpustów – 2 kpl; BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI nN, SN - Zasilanie podstawowe TS-26 i TS-32 - obszar Zadania III - Wykop pod ułożenie kabla dla zasilania podstawowego – 50 mb; SZR2 - Ułożenie linii nN – 440 mb; MOP Lewy - Zasilanie SN – 300 mb. BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA – OŚWIETLENIE - MOP Lewy - Montaż fundamentów słupów oświetleniowych – 12 mb; MOP Prawy - Montaż fundamentów słupów oświetleniowych – 32 mb; BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA - Drenaż studni teletechnicznych TS-26 - Wykonanie otworu w studni kanalizacji ppoż – 5 szt; Drenaż studni teletechnicznych TS-26 PŁN - Wykonanie drenażu studni teletechnicznych – 6 mb; KT 48+250 - Budowa studni kablowych SKR-2 – 1 szt; Budowa kanalizacji kablowej KTp1 - 2x RO (fi125) + 3x RS (HDPE 40/3,7) + 1xWMR (fi 40 - wiązka 7 mikrorur) – 62 mb. BRANŻA MELIORACYJNA - Sadówka - Narzut kamienny – 30 m3 ; Geowłóknina – 39 m2.
Systemy: SYSTEMY I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA TUNELI TS-26 i TS-32: 1) SYSTEM ZASILANIA W EN. EL. URZ. TUNELOWYCH - NISKIE NAPIĘCIE – TS-26 - Montaż rozdzielnic niskiego napięcia – 0,02 kpl; Montaż agregatów prądotwórczych – 0,05 kpl; TS-32 - Montaż rozdzielnic niskiego napięcia – 0,01 kpl; Instalacja niskiego napięcia. Montaż okablowania. – 0,01 kpl; 2) SYSTEM ZASILANIA AWARYJNEGO – TS-26 - Montaż rozdzielnic zasilania awaryjnego – 0,02 kpl; Instalacja zasilania awaryjnego. Montaż okablowania – 0,02 kpl; Montaż UPS-ów – 0,03 kpl; TS-32 - Montaż rozdzielnic zasilania awaryjnego – 0,05 kpl; Montaż okablowania awaryjnego – 0,10 kpl; 3)SYSTEM INSTALACJI UZIEMIAJĄCEJ I OCHRONY PRZECIWPRZEPIĘCIOWEJ – BZT1 i BZT2 - Montaż uziom otokowy – 0,01 kpl; TS-26 - Montaż okablowania uziemienia – 0,01 kpl.
25.12 - 31.12.2023 r. – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

W tygodniu 52 br. Wykonawca prowadził Roboty w zakresie:
Branże: BRANŻA MELIORACYJNA - R 41_458 - Rów kryty – 0,10 szt; Sadówka – Narzut kamienny – 200 m3; Gurty – 5 kpl; Geowłóknina – 1 000 m2.
Systemy: 1) SYSTEM OŚWIETLENIA TUNELOWEGO - TS-32 - Montaż oświetlenie orientacyjne – 0,1 kpl; 2) SYSTEM ZASILANIA W EN. EL. URZ. TUNELOWYCH - NISKIE NAPIĘCIE – TS-26 - Instalacja niskiego napięcia. Montaż okablowania. – 0,01 kpl; Montaż agregatów prądotwórczych – 0,05 kpl; Montaż mostów szynowych – 0,01 kpl; TS-32 - Instalacja niskiego napięcia. Montaż okablowania. – 0,02 kpl; Montaż agregatu prądotwórczego – 0,05 kpl; Montaż mostów szynowych – 0,02 kpl; 3) SYSTEM ZASILANIA AWARYJNEGO – TS-26 - Montaż rozdzielnic zasilania awaryjnego – 0,05 kpl; Montaż system eCall – 0,5 kpl; 4) SYSTEM WENTYLACJI - BRANŻA ELEKTRYCZNA – TS-26 - Montaż wentylatorów – 25 szt; TS-32 - Montaż wentylatorów – 4 szt; 5) SYSTEM WYKRYWANIA I SYGNALIZACJI POŻARU – TS-26 - Montaż panelu strażaka – 0,1 kpl; TS- 32 - Montaż panelu strażaka – 0,1 kpl; 6) SYSTEM INSTALACJI UZIEMIAJĄCEJ I OCHRONY PRZECIWPRZEPIĘCIOWEJ – BZT1 i BZT2 - Montaż uziom otokowy – 0,02 kpl.
18.12 - 24.12.2023 r. – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

W tygodniu 51 br. Wykonawca prowadził Roboty w zakresie:
Roboty Drogowe: Nasypy: Sekcja I,II,III – 50 m3; Wykopy: Sekcja I,II,III – 878 m3; Drenaż DN200: Sekcja I,II,III - 0 mb; Humusowanie: Sekcja I, II, III, MOP Jaczków – 21 969 m2; Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 5 kaskada: Sekcja I, II, III, MOP Jaczków – 60 mb; Krawężniki kamienne: Sekcja I,II,III – 600 mb; Obrzeże betonowe: Sekcja I, II, III MOP Jaczków – 250 mb.
Roboty Mostowe: WS-35 - Wykonanie obciążeń próbnych obiektu (JL+JP) – 1 kpl; WS-36 - Wykonanie obciążeń próbnych obiektu (JL+JP) – 1 kpl; Montaż ekranów przeciwolśnieniowych na UN – 0,05 kpl; WS-30 - Montaż wypełnień ekranów – 0,52 kpl; WS-33 - Montaż wypełnień ekranów – 0,14 kpl; WS-24 - Montaż słupów ekranów na obiekcie – 100%; Montaż podwalin i wypełnień ekranów – 50%; MS-25 - Montaż podwalin i wypełnień ekranów – 25%; WD-27 - Umocnienie z kostki – 50%; WS-37 - Wykonanie umocnienia stożków skarpowych – 50%; Montaż paneli ekranów przeciwolśnieniowych – 0%; Montaż podwalin ekranów przeciwolśnieniowych na dojazdach – 0%; Wykonanie próbnego obciążenia statycznego i dynamicznego obiektu – 100%; PZ-41 - Montaż schodów skarpowych – 0%.
Budynki: BZT1 - Prace porządkowe – 100%.
Tunele: Zasypka C&C: portal płn TS-26 – 470 m3; Zasypka C&C: portal płd TS-26 - 0 m3; Montaż koszy siatkowo kamiennych: portal płn TS-26 – 86 m3; Montaż koszy siatkowo kamiennych: portal płd TS-26 - 119 m3.
Branże: BRANŻA SANITARNA – KANALIZACJA – KD 2 - Montaż rur Dn200 PP wraz z wykopem i zasypem – 9 mb; KD MOP Wschód – Montaż kanału DN200 wraz z zasypem i wykopem – 75 mb; Montaż studni – 1 kpl; Montaż wpustów – 5 kpl; BRANŻA SANITARNA - INSTALACJA GAZOWA - MOP Jaczków Lewy - Uporządkowanie terenu – 1 kpl; MOP Jaczków Prawy - Uporządkowanie terenu – 1 kpl; BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI nN, SN - Zasilanie podstawowe TS-26 i TS-32 - obszar Zadania III - Ułożenie rur osłonowych RHDPEp 160/9.1 – 60 szt; Wykop pod ułożenie kabla dla zasilania podstawowego – 100 mb; SZR2 - Ułożenie linii nN – 300 mb; MOP Lewy - Zasilanie SN – 200 mb; BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA – OŚWIETLENIE - TG MOP - Montaż fundamentów słupów oświetleniowych – 2 mb; MOP Lewy - Oświetlenie MOP Lewy – 854 mb; Montaż fundamentów słupów oświetleniowych – 0 mb; MOP Prawy - Montaż fundamentów słupów oświetleniowych – 0 mb; BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA - Drenaż studni teletechnicznych TS-26 PŁD - Wykonanie drenażu studni teletechnicznych – 15 mb; Drenaż studni teletechnicznych TS-26 (St3-St4) - Zasypka stabilizacją wraz z zagęszczeniem poprzeczki pod drogą – 3 warstwy; KT 42+020 - Budowa studni kablowych SKR-2 – 1 szt; KT 42+020 - 42+080 - Budowa kanalizacji kablowej KTp2 - 4x RO+ 6x RS (HDPE 40/3,7) + 2xWMR (fi 40 - wiązka 7 mikrorur) – 75 mb; KT 38+255 - 42+300 - Połączenie i uciąglenie pakietów HDPE40 na sekcji I – 11 szt; KT 44+640 - 48+650 - Połączenie i uciąglenie pakietów HDPE40 na sekcji II – 27 szt; KT 41+960 - 42+130 - Wypełnienie KTp2 (między st26-st29) – 179 mb; BRANŻA MELIORACYJNA - R 41_458 - Rów kryty – 0,0 szt; Sadówka - Wykonanie wykopu – 887 m3; Wykonanie nasypu – 77 m3; Narzut kamienny – 200 mb; Gurty – 6 kpl; Geowłóknina – 700 m2.
Systemy: 1) SYSTEM OŚWIETLENIA TUNELOWEGO - TS-26 - Montaż oświetlenie orientacyjne – 1 kpl; TS-32 - Montaż oświetlenie orientacyjne – 0,6 kpl; 2) SYSTEM ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ URZĄDZEŃ TUNELOWYCH - ŚREDNIE NAPIĘCIE - TS-26 - Montaż okablowania średniego napięcie – 0,00 kpl. 3) SYSTEM ZASILANIA W EN. EL. URZ. TUNELOWYCH - NISKIE NAPIĘCIE – TS-26 - Montaż rozdzielnic niskiego napięcia – 0,05 kpl; Instalacja niskiego napięcia. Montaż okablowania. – 0,03 kpl; Montaż agregatów prądotwórczych – 0,30 kpl; Montaż mostów szynowych – 0,00 kpl; TS-32 - Montaż rozdzielnic niskiego napięcia – 0,00 kpl; Instalacja niskiego napięcia. Montaż okablowania. – 0,15 kpl; Montaż agregatu prądotwórczego – 0,10 kpl; Montaż mostów szynowych – 0,0 kpl; 4) SYSTEM ZASILANIA AWARYJNEGO – TS-26 - Montaż rozdzielnic zasilania awaryjnego – 0,10 kpl; Instalacja zasilania awaryjnego. Montaż okablowania – 0,02 kpl; Montaż UPS-ów – 0,02 kpl; TS-32 - Montaż rozdzielnic zasilania awaryjnego – 0,10 kpl; Montaż okablowania awaryjnego – 0,10 kpl; Montaż UPS-ów – 0,02 kpl; 5) SYSTEM WENTYLACJI - BRANŻA ELEKTRYCZNA – TS-26 - Montaż wentylatorów – 8 szt; Montaż okablowania wentylacji – 0,10 kpl; 6) SYSTEM STEROWANIA RUCHEM - Montaż znaków VMS Bx – 44 szt; 7) SYSTEM WYKRYWANIA I SYGNALIZACJI POŻARU – TS-26 - Montaż panelu strażaka – 0,6 kpl; Montaż instalacji p.poż – 0,1 kpl; TS- 32 - Montaż panelu strażaka – 0,6 kpl; 8) KONSTRUKCJA I WYPOSAŻENIE NISZ – TS-26 - Montaż drzwi ewakuacyjne wraz z konstrukcjami – 0,7 kpl; 9) TRENAŻER SYSTEMU STEROWANIA TUNELEM - TS-26, TS-32 - Przygotowanie symulatora zdarzeń – 0,1 kpl; 10) SYSTEM INSTALACJI UZIEMIAJĄCEJ I OCHRONY PRZECIWPRZEPIĘCIOWEJ – BZT1 i BZT2 - Montaż uziom otokowy – 0 kpl; TS-32 - Montaż okablowania uziemienia – 0,00 kpl; TS-26 - Montaż okablowania uziemienia – 0,05 kpl.
11.12 - 17.12.2023 r. – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

W tygodniu 50 br. Wykonawca prowadził Roboty w zakresie:
Roboty Drogowe: Nasypy: Sekcja I,II,III – 600 m3; Wykopy: Sekcja I,II,III – 2 424 m3; Drenaż DN200: Sekcja I,II,III - 0 mb; Humusowanie: Sekcja I, II, III, MOP Jaczków – 9 847,5 m2; Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 3: Sekcja I, II, III, MOP Jaczków – 106 mb; Krawężnik betonowy: Sekcja I,II,III – 40 mb; Obrzeże betonowe: Sekcja I, II, III MOP Jaczków – 200 mb.
Roboty Mostowe: WS-36 - Montaż ekranów przeciwolśnieniowych na UN – 0,05 kpl; WS-30 - Montaż wypełnień ekranów – 0,5 kpl; Montaż słupów ekranów na palach wraz z betonowaniem głowic – 0,5 kpl; Montaż słupów ekranów na kapach obiektu – 0,5 kpl; WS-33 - Montaż wypełnień ekranów – 0,05 kpl; MS-25 - Schody skarpowe (podpora C) - 0%; Montaż słupów ekranów na obiekcie – 100%; WD-27 - Schody skarpowe – 50%; Umocnienie z kostki – 50%; WS-37 - Montaż podwalin ekranów przeciwolśnieniowych na dojazdach – 15%; PZ-41 - Wykonanie umocnienia wlotu i wylotu przepustu – 0%; Montaż schodów skarpowych – 0%.
Budynki: BZT1 - Wykonanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach trafo – 100%; BZT2 - Wykonanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach trafo – 100%; BZT3 - Wykonanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach trafo - 100%.
Tunele: Zasypka C&C: portal płn TS-26 – 324 m3; Zasypka C&C: portal płd TS-26 - 864 m3; Montaż koszy siatkowo kamiennych: portal płn TS-26 – 90 m3; Montaż koszy siatkowo kamiennych: portal płd TS-26 - 90 m3.
Branże: BRANŻA SANITARNA – KANALIZACJA – KD MOP Wschód - Montaż kanału DN315 wraz z zasypem i wykopem – 40 mb; Montaż studni – 1 kpl. BRANŻA SANITARNA - INSTALACJA GAZOWA - MOP Jaczków Lewy - Montaż armatury zbiorników na gaz płynny oraz podłączenie do istniejącej instalacji gazowej z rur PE DN50 – 6 mb; BRANŻA BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI nN, SN – Zasilanie podstawowe TS-26 i TS-32 - obszar Zadania III - Ułożenie rur osłonowych RHDPEp 160/9.1 – 0 szt; Wykop pod ułożenie kabla dla zasilania podstawowego – 0 szt. BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA – OŚWIETLENIE - WS-31 - Zasilanie obiektów skrzynkowych WS-31 – 350 mb; TG MOP - Montowanie fundamentów słupów oświetleniowych – 21 mb. BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA - Drenaż studni teletechnicznych TS-26 PŁD - Wykonanie drenażu studni teletechnicznych – 31 mb; Drenaż studni teletechnicznych TS-26 (St3-St4) - Zasypka stabilizacją wraz z zagęszczeniem poprzeczki pod drogą – 2 warstwy; KT - Budowa studni kablowych SKR-2 – 0 szt; KT 42+130 KT 42+130 - 42+235 - Budowa kanalizacji kablowej KTu2- 2x RO (fi125) + 6x RS (HDPE 40/3,7) + 2xWMR (fi 40 - wiązka 7 mikrorur) – 193 mb; KT 38+255 - 42+300 - Połączenie i uciąglenie pakietów HDPE40 na sekcji I – 4 szt. BRANŻA MELIORACYJNA - R 41_458 - Rów kryty – 0,1 szt.
Systemy: 1) SYSTEM ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ URZĄDZEŃ TUNELOWYCH - ŚREDNIE NAPIĘCIE - TS-26 - Montaż okablowania średniego napięcie – 0,00 kpl. 2) SYSTEM ZASILANIA W EN. EL. URZ. TUNELOWYCH - NISKIE NAPIĘCIE – TS-26 - Montaż rozdzielnic niskiego napięcia – 0,20 kpl; Instalacja niskiego napięcia. Montaż okablowania. – 0,01 kpl; Montaż agregatów prądotwórczych – 0,35 kpl; Montaż mostów szynowych – 0,02 kpl; TS-26 PN - Montaż rur osłonowych HDPE 110 do agregatów – 520 mb; TS-26 PD - Montaż rur osłonowych HDPE 110 do agregatów – 180 mb; Montaż studni kablowych SKR3 – 1 mb;TS-32 - Montaż rozdzielnic niskiego napięcia – 0,05 kpl; Instalacja niskiego napięcia. Montaż okablowania. – 0,05 kpl; Montaż mostów szynowych – 0,93 kpl; 3) SYSTEM ZASILANIA AWARYJNEGO – TS-26 - Montaż rozdzielnic zasilania awaryjnego – 0,77 kpl; Instalacja zasilania awaryjnego. Montaż okablowania – 0,02 kpl; Montaż UPS-ów – 0,1 kpl; TS-32 - Montaż rozdzielnic zasilania awaryjnego – 0,05 kpl; Montaż UPS-ów – 0,03 kpl; Montaż UPS-ów – 0,1 kpl; 4) SYSTEM WENTYLACJI - BRANŻA ELEKTRYCZNA – TS-26 - Montaż okablowania wentylacji – 0,90 kpl; 5) SYSTEM NAGŁOŚNIENIA TUNELOWEGO – TS-26 Nawa wschodnia - Montaż uchytów pod głośniki -33 szt; Montaż głośników – 39 szt; TS-26 Nawa zachodnia - Montaż okablowania - system nagłośnienia – 0,9 kpl; 6) SYSTEM INSTALACJI UZIEMIAJĄCEJ I OCHRONY PRZECIWPRZEPIĘCIOWEJ – BZT1 i BZT2 - Montaż uziom otokowy – 0 kpl; TS-32 - Montaż okablowania uziemienia – 0,05 kpl; TS-26 - Montaż okablowania uziemienia – 0,05 kpl.
04.12 - 10.12.2023 r. – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

W tygodniu 49 br. Wykonawca prowadził Roboty w zakresie:
Roboty Drogowe: Wykopy: Sekcja I,II,III – 2 168 m3; Drenaż DN200: Sekcja I,II,III - 0 mb.
Roboty Mostowe: WS-36 - Montaż ekranów przeciwolśnieniowych na UN – 0,05 kpl; WS-30 - Montaż wypełnień ekranów – 0 kpl; WS-33 - Montaż wypełnień ekranów – 0 kpl; WS-24 - Montaż belek podwalinowych ekranów – 100%; MS-25 - Schody skarpowe (podpora C) - 0%; Montaż belek podwalinowych ekranów – 100%; WD-27 - Schody skarpowe – 0%; Umocnienie z kostki – 0%; WS-37 - Montaż słupów ekranów przeciwolśnieniowych na obiekcie – 25%; Montaż podwalin ekranów przeciwolśnieniowych na dojazdach – 0%; MM-05 - Montaż reperów geodezyjnych na UN – 4 szt.
Budynki: BT MOP P - Prace porządkowe – 100%; BT MOP L - Prace porządkowe – 100%.
Tunele: Montaż koszy siatkowo kamiennych: portal płn TS-26 – 80 m3; Montaż koszy siatkowo kamiennych: portal płd TS-26 - 120 m3.
Branże: BRANŻA SANITARNA – KANALIZACJA – KD MOP Wschód - Montaż kanału DN400 wraz z zasypem i wykopem – 30 mb; Montaż studni – 1 kpl. BRANŻA SANITARNA - INSTALACJA GAZOWA - MOP Jaczków Lewy - Montaż armatury zbiorników na gaz płynny oraz podłączenie do istniejącej instalacji gazowej z rur PE DN50 – 3 mb; MOP Jaczków Prawy - Montaż armatury zbiorników na gaz płynny oraz podłączenie do istniejącej instalacji gazowej z rur PE DN50 – 9 mb. BRANŻA BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI nN, SN – Zasilanie podstawowe TS-26 i TS-32 - obszar Zadania III - Wykop pod ułożenie kabla dla zasilania podstawowego - 0 mb; BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA – OŚWIETLENIE - WS-31 - Zasilanie obiektów skrzynkowych WS-31 – 200 mb; TG MOP - Montowanie fundamentów słupów oświetleniowych – 25 mb. BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA - Drenaż studni teletechnicznych TS-26 PŁD - Wykonanie drenażu studni teletechnicznych – 33 mb; KT 41+960 - Budowa studni kablowych SKR-2 – 1 szt; KT 41+120 - 41+470 - Budowa kanalizacji kablowej KTp2 - 4x RO+ 6x RS (HDPE 40/3,7) + 2xWMR (fi 40 - wiązka 7 mikrorur) – 29 mb; KT 44+640 - 48+650 - Połączenie i uciąglenie pakietów HDPE40 na sekcji II – 20 szt. BRANŻA MELIORACYJNA - R 41_458 - Rów kryty – 0,1 szt.
Systemy: 1) SYSTEM ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ URZĄDZEŃ TUNELOWYCH - ŚREDNIE NAPIĘCIE - TS-26 - Montaż okablowania średniego napięcie – 0,00 kpl. 2) SYSTEM ZASILANIA W EN. EL. URZ. TUNELOWYCH - NISKIE NAPIĘCIE – TS-26 - Montaż rozdzielnic niskiego napięcia – 0,05 kpl; Instalacja niskiego napięcia. Montaż okablowania. – 0,01 kpl; Montaż agregatów prądotwórczych – 0,05 kpl; Montaż mostów szynowych – 0,92 kpl; TS-26 PN - Montaż rur osłonowych HDPE 110 do agregatów – 0 mb; Montaż studni kablowych SKR3 – 1 mb; TS-26 PD - Montaż studni kablowych SKR3 – 1 mb; TS-32 - Montaż rozdzielnic niskiego napięcia – 0,05 kpl; Instalacja niskiego napięcia. Montaż okablowania. – 0,05 kpl; Montaż agregatu prądotwórczego – 0,05 kpl; Montaż mostów szynowych – 0,0 kpl; 3) SYSTEM ZASILANIA AWARYJNEGO – TS-26 - Montaż rozdzielnic zasilania awaryjnego – 0,03 kpl; Instalacja zasilania awaryjnego. Montaż okablowania – 0,04 kpl; Montaż UPS-ów – 0,5 kpl; TS-32 - Montaż rozdzielnic zasilania awaryjnego – 0,05 kpl; Montaż UPS-ów – 0,5 kpl; 4) SYSTEM NAGŁOŚNIENIA TUNELOWEGO –TS-26 Nawa wschodnia - Montaż szaf sterowania CD0S1-CD0S4 – 1 kpl; Tunel TS-32 - Montaż szaf sterowania CDS05 – 1 kpl; 5) SYSTEM STEROWANIA RUCHEM - TS-26 - Montaż znaków VMS S4/S7 – 28 szt; 14) SYSTEM INSTALACJI UZIEMIAJĄCEJ I OCHRONY PRZECIWPRZEPIĘCIOWEJ – BZT1 i BZT2 - Montaż uziom otokowy – 0 kpl; TS-32 - Montaż okablowania uziemienia – 0,05 kpl; TS-26 - Montaż okablowania uziemienia – 0,25 kpl.
27.11 - 03.12.2023 r. – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

W tygodniu 48 br. Wykonawca prowadził Roboty w zakresie:
Branża Drogowa: Wykopy: Sekcja I,II,III – 2 732 m3; Drenaż DN200: Sekcja I,II,III - 390 mb; Humusowanie: Sekcja I,II,III, MOP Jaczków – 1 480 m2; Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 3: Sekcja I,II,III, MOP Jaczków – 0 mb; Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 4: Sekcja I,II,III, MOP Jaczków – 0 mb; Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 5 kaskada: Sekcja I,II,III, MOP Jaczków – 0 mb; Bariera ochronna stalowa N2/W2/A: Sekcja I, II, III – 83 mb; Bariera ochronna stalowa H1/W3/A: Sekcja I, II, III - 230 mb; Bariera ochronna stalowa H1/W3/A/VI3: Sekcja I, II, III - 49 mb; Bariera ochronna stalowa H2/W3/A/VI3: Sekcja I, II, III - 119 mb; Bariera ochronna stalowa H2/W3/A: Sekcja I,II,III – 38 mb.
Branża Mostowa: WS-36 - Wykonanie umocnień stożków skarpowych – 0 kpl; Montaż ekranów przeciwolśnieniowych na UN – 0,1 kpl; WS-35 - Montaż reperów geodezyjnych na UN – 28 szt; TS-32 - Wykonanie zasypek tunelu – 0 kpl; MS-25 - Schody skarpowe (podpora C) – 0%; Krawężnik zanikający, podpora C JL+JP – 50%; WD-27 - Schody skarpowe – 25%; Umocnienie z kostki – 0%; WD-34 - Wykonanie próbnego obciążenia statycznego obiektu – 0%; WS-37 - Montaż słupów ekranów przeciwolśnieniowych na obiekcie – 75%; Montaż podwalin ekranów przeciwolśnieniowych na dojazdach – 75%; Wykonanie próbnego obciążenia statycznego i dynamicznego obiektu – 0%; WD-38 - Wykonanie próbnego obciążenia statycznego obiektu – 0%.
Budynki: BZT2 - Montaż płytek w pom. technicznych parter – 10%; BZT3 - Montaż płytek w pom. technicznych parter – 10%; BT MOP P - Biały montaż – 5%; BT MOP L - Roboty wykończeniowe (zabudowy GK, sufity, płytki) – 5%; Biały montaż – 20%.
Tunele: Zasypka C&C: Portal płd TS-26 – 0 m3; Zasypka C&C: Portal płn TS-26 – 0 m3; Ułożenie materacy siatkowo kamiennych: portal płd TS-26 - 135 m2; Montaż koszy siatkowo kamiennych: portal płn TS-26 – 0 m3; Montaż koszy siatkowo kamiennych: portal płd TS-26 - 90 m3.
Branże: BRANŻA SANITARNA – KANALIZACJA – KD MOP Wschód - Montaż kanału DN315 wraz z zasypem i wykopem – 0 mb; Montaż studni – 0 kpl; BRANŻA SANITARNA - INSTALACJA GAZOWA - MOP Jaczków Lewy - Montaż armatury zbiorników na gaz płynny oraz podłączenie do istniejącej instalacji gazowej z rur PE DN50 – 0 mb; Montaż szafki gazowej wraz z wyposażeniem – 3 kpl; MOP Jaczków Prawy - Montaż armatury zbiorników na gaz płynny oraz podłączenie do istniejącej instalacji gazowej z rur PE DN50 – 0 mb; BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI nN, SN – Zasilanie podstawowe TS-26 i TS-32 - obszar Zadania III - Ułożenie linii SN - 0 szt; SZR4 - Ułożenie linii nN – 150 mb; SZR6 - Ułożenie linii nN – 200 mb; BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA – Drenaż studni teletechnicznych TS-26 - Wykonanie otworu w studni kanalizacji ppoż – 0 szt; Drenaż studni teletechnicznych TS-26 PŁD (st34-5D.8) - Wykonanie drenażu studni teletechnicznych – 20 mb; KT 41+960 - Budowa studni kablowych SKR-2 – 1 szt; KT 41+120 - 41+470 KT 41+960 - 42+020 - Budowa kanalizacji kablowej KTp2 - 4x RO+ 6x RS (HDPE 40/3,7) + 2xWMR (fi 40 - wiązka 7 mikrorur) – 64 mb; BRANŻA MELIORACYJNA - R 41_458 - Rów kryty – 0,4 szt.
Systemy: KANALIZACJA P.POŻ. – KS TS-26 - Zabudowa zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne V = 10m3 – 1 kpl; 2) SYSTEM OŚWIETLENIA TUNELOWEGO - TS-26 - Montaż oprawa TNL300LED-V1 – 184 szt; Montaż wewnętrzna kamera luminancji – 2 szt; Montaż oprawa TNL310LED-0300-SOS-EXIT – 36 szt; Montaż oprawa TNL0600-SOS-GAŚNICA – 34 szt; TS-32 - Montaż wewnętrzna kamera luminancji – 2 szt. 3) SYSTEM ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ URZĄDZEŃ TUNELOWYCH - ŚREDNIE NAPIĘCIE - TS-26 - Montaż okablowania średniego napięcie – 0,04 kpl. 4) SYSTEM ZASILANIA W EN. EL. URZ. TUNELOWYCH - NISKIE NAPIĘCIE – TS-26 - Montaż rozdzielnic niskiego napięcia – 0,05 kpl; Instalacja niskiego napięcia. Montaż okablowania. – 0,01 kpl; Montaż agregatów prądotwórczych – 0,1 kpl; Montaż mostów szynowych – 0,95 kpl; TS-26 PN - Montaż rur osłonowych HDPE 110 do agregatów – 0 mb; Montaż studni kablowych SKR3 – 0 mb; TS-32 - Montaż rozdzielnic niskiego napięcia – 0,05 kpl; Instalacja niskiego napięcia. Montaż okablowania. – 0,05 kpl; Montaż agregatu prądotwórczego – 0,8 kpl; Montaż mostów szynowych – 0,95 kpl; TS-32 PD - Montaż rur osłonowych HDPE 110 do agregatów – 192 mb; Montaż studni kablowych SKR2 – 2 mb. 5) SYSTEM ZASILANIA AWARYJNEGO – TS-26 - Instalacja zasilania awaryjnego. Montaż okablowania – 0,2 kpl; Montaż rozdzielnic zasilania awaryjnego – 0 kpl; Montaż UPS-ów – 0,3 kpl; TS-32 - Instalacja zasilania awaryjnego. Montaż okablowania - 0,05 kpl; Montaż rozdzielnic zasilania awaryjnego – 0,1 kpl; Montaż UPS-ów – 0,3 kpl; 6) SYSTEM NAGŁOŚNIENIA TUNELOWEGO –TS-26 Nawa wschodnia - Montaż szaf sterowania CD0S1-CD0S4 – 0 kpl; TS-32 Nawa zachodnia - Montaż okablowania - system nagłośnienia – 0,8 kpl; Tunel TS-32 - Montaż szaf sterowania CDS05 – 0 kpl; 7) SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO I WIDEODETEKCJI – TS-26 - Montaż kamer CCTV w przejściach poprzecznych – 30 szt; 8) SYSTEM STEROWANIA RUCHEM - TS-26 - Montaż znaków VMS S4/S7 – 0 szt; Montaż konstrukcji wsporczych znaków VMS+kotwy – 88 szt; 9) SYSTEM ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ DLA SŁUŻB - Tunel TS-26 - Montaż zewnętrzny i wewnętrzny system antenowy do montażu kabla promieniującego – 1 kpl; Montaż wyposażenia retransmisyjnego MASTER PD i PN – 1 kpl; Montaż repeater OPR1 – 1 kpl; 10) SYSTEM WYKRYWANIA I SYGNALIZACJI POŻARU - TS-26 - Montaż instalacji p.poż – 0,1 kpl; 11) KONSTRUKCJA I WYPOSAŻENIE NISZ – TS-26 - Montaż drzwi stalowych - 1 kpl; 12) SYSTEM STEROWANIA TUNELEM - TS-26 - Wyłożenie kabli światłowodowych – 0,1 kpl; TS-32 -Wyłożenie kabli światłowodowych – 0,1 kpl; 13) TRENAŻER SYSTEMU STEROWANIA TUNELEM - TS-26, TS-32 - Przygotowanie symulatora zdarzeń – 0,2 kpl; 14) SYSTEM INSTALACJI UZIEMIAJĄCEJ I OCHRONY PRZECIWPRZEPIĘCIOWEJ – TS-32 - Montaż okablowania uziemienia – 0,1 kpl.
20.11 - 26.11.2023 r. – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

W tygodniu 47 br. Wykonawca prowadził Roboty w zakresie:
Branża Drogowa: Wykopy: Sekcja I, II, III - 2100 m3; Nasypy: Sekcja I, II, III – 3112 m3; Stabilizacja podłoża: Sekcja I, II, III – 420 m2; Drenaż DN200: Sekcja I, II, III – 445 mb; Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 mm z kruszywem gr. 20cm KR1, KR3, KR5, KR7: Sekcja I, II, III, MOP Jaczków – 670 m2; Podbudowa zasadnicza z AC 22 P 35/50 gr. 7 cm - KR3: Sekcja I, II, III – 0 m2; Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W; gr. 5cm - KR3: Sekcja I, II, III – 0 m2; Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 8 cm - KR5: MOP Jaczków – 0 m2; Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej gr. 20cm - KR3, KR 5 – MOP: MOP Jaczków – 1 600 m2; Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym - gr. 15 cm - KR3, KR5 – MOP: MOP Jaczków – 0 m2; Ulepszone podłoże, grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub wapnem (G4) -gr. 25 cm – MOP: MOP Jaczków – 2 400 m2; Humusowanie: I, II, III, MOP Jaczków – 15 236 m2; Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 1 szczelny: Sekcja I, II, III, MOP Jaczków – 136 mb; Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 3: Sekcja I, II, III, MOP Jaczków - 78,5 mb; Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 4: Sekcja I, II, III, MOP Jaczków – 0 mb; Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 5 kaskada: Sekcja I, II, III, MOP Jaczków – 20 mb; Ściek skarpowy: Sekcja I, II, III – 25 mb; Bariera ochronna stalowa N2/W2/A: Sekcja I, II, III – 2 600 mb; Bariera ochronna stalowa H1/W3/A: Sekcja I, II, III – 93 mb; Bariera ochronna stalowa H1/W3/A/VI3: Sekcja I, II, III – 0 mb; Bariera ochronna stalowa H2/W3/A/VI3: Sekcja I, II, III – 764 mb; Bariera ochronna stalowa H2/W3/A: Sekcja I, II, III – 0 mb.
Branża Mostowa: WS-36 - Wykonanie umocnień stożków skarpowych – 0,1 kpl; Montaż ekranów przeciwolśnieniowych na UN – 0,2 kpl; WS-35 - Wykonanie umocnień stożków skarpowych – 0,2 kpl; WS-30 - Wykonanie schodów skarpowych – 1 kpl; Montaż słupów ekranów na palach wraz z betonowaniem głowic – 0 kpl; Montaż słupów ekranów na kapach obiektu – 0 kpl; WS-33 - Montaż słupów ekranów na kapach obiektu – 0 kpl; TS-32 - Wykonanie zasypek tunelu – 0,01 kpl; WS-24 - Schody skarpowe – 100%; MS-25 - Beton kap podpora C JL+JP – 100%; Schody skarpowe (podpora C) – 0%; Krawężnik zanikający, podpora C JL+JP – 50%; WD-27 - Schody skarpowe – 25%; Umocnienie z kostki – 0%; PG-29 - Wykonywanie umocnienia półki stożka podpory A z kostki – 50%; WD-34 - Montaż ścieków skarpowych – 100%; WS-37 - Wykonanie przeciwspadków z ATL na płycie ustroju j.prawej – 0%; Montaż podwalin ekranów przeciwolśnieniowych na dojazdach – 0%; P-04.2 - Zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych JL – 50%; Zbrojenie i betonowanie warstwy ochronnej JL – 100%; PZ-41 - Wykonanie umocnienia wlotu i wylotu przepustu – 0%.
Budynki: BZT2 - Montaż lamp, osprzętu elektrycznego – 10%; BZT3 - Montaż lamp, osprzętu elektrycznego – 10%; BT MOP P - Roboty wykończeniowe (zabudowy GK, sufity, płytki) – 5%; Wykonanie okładziny ściennej elewacji – klinkier – 5%; Biały montaż – 10%; BT MOP L - Roboty wykończeniowe (zabudowy GK, sufity, płytki) – 0%; Biały montaż – 10%.
Tunele: Zasypka C&C: Portal płn TS-26 – 628 m3; Zasypka C&C: Portal płd TS-26 – 0 m3; Ułożenie materacy siatkowo kamiennych: portal płd TS-26 – 0 m2; Montaż koszy siatkowo kamiennych: portal płn TS-26 – 0 m3; Montaż koszy siatkowo kamiennych: portal płd TS-26 – 0 m3.
Branże: BRANŻA SANITARNA - INSTALACJA GAZOWA - MOP Jaczków Lewy - Montaż armatury zbiorników na gaz płynny oraz podłączenie do istniejącej instalacji gazowej z rur PE DN50 – 0 mb; Montaż szafki gazowej wraz z wyposażeniem – 0 kpl; MOP Jaczków Prawy - Montaż armatury zbiorników na gaz płynny oraz podłączenie do istniejącej instalacji gazowej z rur PE DN50 – 0 mb; Montaż szafki gazowej wraz z wyposażeniem – 3 kpl; BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI nN, SN - Zasilanie podstawowe TS-26 i TS-32 - obszar Zadania III - Ułożenie rur osłonowych RHDPEp 160/9.1 – 60 szt; Wykonanie przewiertów/przecisków – 168 szt; Ułożenie linii SN – 3 000 szt; Wykop pod ułożenie kabla dla zasilania podstawowego – 200 mb; Zasilanie MOP Jaczów - Ułożenie kabli zasilanie budynków MOP – 765 mb; SZR4 - Ułożenie linii nN – 100 mb; SZR6 - Ułożenie linii nN – 200 mb; BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA: Drenaż studni teletechnicznych TS-26 - Wykonanie otworu w studni kanalizacji ppoż – 1 szt; Drenaż studni teletechnicznych TS-26 PŁD (st34-5D.8) - Wykonanie drenażu studni teletechnicznych – 10 mb; KT - Budowa studni kablowych SKR-2 – 0 szt; KT 41+960 - 42+020 - Budowa kanalizacji kablowej KTp2 - 4x RO+ 6x RS (HDPE 40/3,7) + 2xWMR (fi 40 - wiązka 7 mikrorur) – 15 mb; BRANŻA MELIORACYJNA: R 41_458 - Rów kryty – 0,2 szt.
Systemy: KANALIZACJA P.POŻ.: KD TS-32 - Montaż wylotu kolektora Dn300 wg KPED Nr 02.16 wraz z kratą z prętów stalowych Ø14mm oraz wykopami i umocnieniem – 1 kpl; Połączenie drenażu BZT3 do kanalizacji ppoż TS-32 - Budowa kanalizacji z rur kanalizacyjnych PVC-U Dz110 SN8 – 14 mb; Wykonanie otworu w studni ID.3.1 wraz z uszczelnieniem – 1 szt; SYSTEM OŚWIETLENIA TUNELOWEGO: TS-26 - Montaż opraw TNL320LED – 18 szt; Tunel TS-32 - Montaż opraw TNL300LED-V1 – 12 szt; SYSTEM ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ URZĄDZEŃ TUNELOWYCH - ŚREDNIE NAPIĘCIE: TS-26 - Montaż rozdzielnic średniego napięcia – 0,35 kpl; Montaż okablowania średniego napięcie – 0,15 kpl; TS-32 - Montaż rozdzielnic średniego napięcia – 0,4 kpl; Montaż okablowania średniego napięcie – 0,1 kpl; SYSTEM ZASILANIA W EN. EL. URZ. TUNELOWYCH - NISKIE NAPIĘCIE: TS-26 - Montaż rozdzielnic niskiego napięcia – 0,15 kpl; Instalacja niskiego napięcia. Montaż okablowania. – 0,03 kpl; TS-32 - Montaż rozdzielnic niskiego napięcia – 0,1 kpl; Montaż okablowania niskiego napięcie – 0,1 kpl; SYSTEM ZASILANIA AWARYJNEGO: TS-26 - Montaż rozdzielnic zasilania awaryjnego – 0 kpl; Instalacja zasilania awaryjnego. Montaż okablowania. – 0,05 kpl; TS-32 - Montaż rozdzielnic zasilania awaryjnego – 0,5 kpl; Montaż okablowania awaryjnego – 0,05 kpl; SYSTEM WENTYLACJI - BRANŻA ELEKTRYCZNA: TS-26 - Montaż rozdzielnic wentylacyjnych – 1 kpl; SYSTEM WYKRYWANIA I SYGNALIZACJI POŻARU: TS-26 - Montaż instalacji p.poż – 0,06 kpl; SYSTEM STEROWANIA TUNELEM: TS-26 - Wyłożenie kabli światłowodowych – 0,5 kpl; TS-32 - Wyłożenie kabli światłowodowych – 0,3 kpl; SYSTEM INSTALACJI UZIEMIAJĄCEJ I OCHRONY PRZECIWPRZEPIĘCIOWEJ: BZT1 i BZT2 - Montaż uziom otokowy – 0,05 kpl; BZT3 - Montaż uziom otokowy – 0,1 kpl; TS-26 - Montaż okablowania uziemienia - 0,6 kpl; TS-32 - Montaż okablowania uziemienia – 0,1 kpl.
13.11 - 19.11.2023 r. – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

W tygodniu 46 br. Wykonawca prowadził Roboty w zakresie:
Branża Drogowa: Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych: Sekcja I - TG km 39+760 – 39+780 rów; TG km 42+100 – 42+300 rów; D2 rów; Portal północny - wykop pod agregat; Zbiornik ZB_2; Sekcja II - DD46+772; DD44+702 rów; D11; D9/TG; Portal południowy - wykop pod agregat; Sekcja III - MOP_WSCH; TG km 49+800 rów; Wykonanie nasypów: Sekcja II - DD46+772; Sekcja III - MOP_PN; Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 mm z kruszywem gr. 20cm KR1, KR3, KR5, KR7: Sekcja I - D4; TG km 42+280 – 42+380 jezdnia P; Sekcja III - DD53+798; Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C50/30 o uziarnieniu 0/31.5 mm stabilizowanej mechanicznie (podbudowa chodnik, ciąg pieszo-rowerowy): Sekcja III - DD53+798; Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16 W gr. 8cm - KR-7: Sekcja II - TG km 46+620 – 48+680 str. P; TG km 48+500 – 48+680 str. L; Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W; gr. 5cm - KR 3: Sekcja III - MOP PN1 km 0+700 – 1+015; Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S; gr. 4cm - KR 3: Sekcja II - DP3466D; Podbudowa zasadnicza z AC 22 P 35/50 gr. 7 cm – KR3: Sekcja III - MOP WSCH3 km 0+000 – 0+160; MOP WSCH4 km 0+040 – 0+080; MOP WSCH4 parking TIR str. L i P 0+020 – 0+080; Bariery ochronne stalowe: Sekcja III - H1/W3/A - S3, str. LP 51+134 - 51+290; S3, str. PP 51+210 - 51+280; S3, str. PP 51+458 - 51+471; S3, str. LP 51+472 - 51+484; S3, str. PP 51+616 - 51+700; S3, str. LP 52+212 - 52+299; S3, str. PP 52+334 - 52+346; S3, str. LP 52+354 - 52+366; S3, str. LP 52+457 - 52+469; S3, str. LP 52+522 - 52+534; S3, str. LP 52+767 - 52+779; S3, str. LP 52+832 - 52+844; S3, str. LP 52+915 - 52+927; S3, str. PP 53+089 - 53+101; S3, str. LP 53+104 - 53+116; S3, str. PP 53+347 - 53+359; S3, str. PP 53+421 - 53+433; S3, str. LP 53+631 - 53+643; S3, str. LP 53+741 - 53+803; H2/W3/A - S3, str. PP 51+471 – 51+503; Bariery ochronne stalowe: Sekcja III - H2/W3/A/VI3 - S3, str. LP 52+144 – 52+212; S3, str. PP 52+284 – 52+334; S3, str. PP 53+028 – 53+089; S3, str. PP 53+359 – 53+421; N2/W2/A - S3, str. PP 50+770 - 51+210; S3, str. PP 51+280 - 51+458; S3, str. LP 51+290 - 51+472; S3, str. PP 52+346 - 52+563; S3, str. LP 52+366 - 52+457; S3, str. LP 52+534 - 52+767; S3, str. LP 52+844 - 52+915; S3, str. PP 53+101 - 53+347; S3, str. LP 53+116 - 53+255; S3, str. PP 53+433 - 53+517; S3, str. LP 53+643 - 53+741; Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 3: Sekcja I - D4 km 0+170 – 0+232; Sekcja II - D6 km 0+197 – 0+336 str. P; Sekcja III - D16 km 1+495 – 1+506 str. L; D16 km 1+640 – 1+660 str. P; D16 km 1+308 – 1+361 str. L; D16 km 1+525 – 1+547 str. P; Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 4: Sekcja II - Rów opaskowy Portal PD; Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 5: Sekcja I - TG km 40+000 – 40+009 str. L; TG km 40+578 – 40+586 str. L; TG km 41+935 – 41+943 str. L; Sekcja III - TG km 52+230 – 52+299 str. L; Ściek skarpowy: Sekcja I - TG km 40+108 str. L; TG km 40+586 str. L; Obrzeża betonowe: Sekcja I - Lądowisko LPR portal północny; Droga dojazdowa do lądowiska LPR portal północny; Sekcja I - DD44+702; Krawężnik betonowy: Sekcja II - DD44+702; Humusowanie: Sekcja I - TG km 38+535 - 38+825 str. P (przeciwskarpa); TG km 40+690 - 40+970 str. P (przeciwskarpa); TG km 38+700 – 38+825 str. P (teren płaski); TG km 38+255 – 38+440 str. P (teren płaski); TG km 39+500 – 39+680 str. P (teren płaski); Sekcja II - Zjazd publiczny (km 0+037,5) w drodze 44+702,8: km 0+000 – 0+075 str. L i str. P (skarpy); D8 km 0+670 – 0+960 str. P (skarpy); Sekcja III - TG km 52+140 - 52+300 str. P (pobocza); TG km 50+705 – 50+860 str. P (przeciwskarpa, skarpa, pobocze); TG km 52+140 – 52+380 str. L (pobocza); TG km 50+810 – 50+860 str. L (przeciwskarpa); TG km 52+970 – 52+987 str. L (skarpa); TG km 53+025 – 53+040 str. L (skarpa); TG km 50+670 - 50+705 str. P (rów, skarpa, przeciwskarpa, pobocze); TG km 51+600 – 51+760 str. P (skarpa, pobocza); Ogrodzenia: Sekcja II - Prace przygotowawcze - wykopy pod fundamenty słupków.
Branża Mostowa: WD-22 - montaż barier; MS-25 - zbrojenie kap na skrzydłach podpora C; montaż barier; P-04.2 - płyty przejściowe JL; WS-30 - trwa montaż barier ochronnych; trwa wykonanie schodów skarpowych; trwa montaż słupów ekranów na kapach obiektu; wykonano próbne obciążenia obiektu; WS-33 - trwa montaż barier ochronnych; trwa montaż słupów ekranów na kapach obiektu; wykonano próbne obciążenia obiektu; WS-31 - próbne obciążenie obiektu (JL+JP); WS-35 - wykonanie umocnień stożków skarpowych; WS-36 - wykonanie umocnień stożków skarpowych; PG-29 - zakończono montaż schodów skarpowych; trwa umacnianie kostką półki stożka podpory A; PG-11.1 - wykonano montaż ścieków skarpowych.
Budynki: BT MOP L - biały montaż; roboty wykończeniowe; montaż kabin sanitarnych HPL; BT MOP P - wykonywanie okładziny ściennej elewacji; biały montaż; roboty wykończeniowe; montaż kabin sanitarnych HPL.
Tunele: Tunel TS-26 - prace wykończeniowe w nawie wschodniej i zachodniej - montaż gum uszczelniających; prace kosmetyczne na powierzchni obudowy ostatecznej - sekcje odkrywkowe; kosmetyka powierzchni obudowy ostatecznej; zasypka C&C portal północny; zasypka C&C portal południowy; wykonywanie koszy gabionowych portal południowy i północny; wykonywanie materacy gabionowych portal południowy; Tunel TS-32 - trwa wykonywanie zasypek inżynierskich.
Branże: Wodociągi: Budowa sieci wodociągowej p.poż. i kanalizacji p.poż dla tuneli: 1) Tunel TS-32 - montaż wylotu kolektora Dn300 wg KPED Nr 02.16 wraz z kratą z prętów stalowych Ø14mm oraz wykopami i umocnieniem (IWyl1); próba szczelności przyłącza wodociągowego W6.
Systemy: System zasilania w energię elektryczną urządzeń tunelowych - Średnie napięcie: 1) Tunel TS-26 - instalacja niskiego napięcia. Montaż okablowania i rozdzielnic. 2) Tunel TS-32 - instalacja niskiego napięcia. Montaż okablowania i rozdzielnic. TOM 3.4.2.1.2 System zasilania w energię elektryczną urządzeń tunelowych - Niskie napięcie: 1) Tunel TS-26 - instalacja niskiego napięcia. Montaż okablowania i rozdzielnic. 2) Tunel TS-32 - instalacja niskiego napięcia. Montaż okablowania i rozdzielnic. Zasilanie awaryjne: 1) Tunel TS-26 - instalacja niskiego napięcia. Montaż okablowania i rozdzielnic. 2) Tunel TS-32 - instalacja niskiego napięcia. Montaż okablowania i rozdzielnic. TOM 3.4.2.2.9 System wykrywania i sygnalizacji pożaru: 1) Tunel TS-26 - montaż instalacji p.poż. TOM 3.4.2.2.11 system sterowania tunelem: 1) Tunel TS-26 - wyłożenie kabli światłowodowych - Tunel TS-26. 1) Tunel TS-26: - wyłożenie kabli światłowodowych - Tunel TS-26. B.23.01.04 Budowa sieci gazowej: 1) MOP Wschód - montaż zbiorników na gaz. 2) MOP Zachód - montaż zbiorników na gaz. D.01.03.01A Przebudowa i budowa sieci elektroenergetycznych - budowa przyłączy energetycznych - tunel TS-26, TS-32. TOM 14.1 - zasilanie MOP Jaczków. TOM 6.3 - układanie kabla SZR4. TOM 9.2 Budowa kanału technologicznego: KT 42+130 - montaż studni kanału technologicznego SKR2 st. 30; KT 42+150 - montaż studni kanału technologicznego SKR1 st. 30/1; KT 42+220 - montaż studni kanału technologicznego SKR1 st. 31/1; KT 42+130 - budowa kanału technologicznego KTu2; KT 42+130 - 42+235 - budowa kanału technologicznego KTu2; KT 42+235 - 42+260 - budowa kanału technologicznego KTp2; KT 42+260 - 42+350 - budowa kanału technologicznego KTp2; KT 42+140 - budowa przyłącza do SZR; KT 42+220 - budowa przyłącza do SZR. TOM 10.1 - rów kryty R_41+458.
06.11 - 12.11.2023 r. – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

W tygodniu 45 br. Wykonawca prowadził Roboty w zakresie:
Branża Drogowa: Nasypy: Sekcja I,II,III – 600 m3; Wykopy: Sekcja I,II,III – 950 m3; Zasypki (pas dzielący, pobocza): Sekcja I,II,III - 50 m3; Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 mm z kruszywem gr. 20cm KR1, KR3, KR5, KR7: Sekcja I,II,III, MOP Jaczków – 1 100 m2; Podbudowa zasadnicza z AC 22 P gr. 12 cm - KR5: Sekcja I,II,III – 0 m2; Podbudowa zasadnicza z AC 22 P 35/50, gr. 18 cm - KR7: Sekcja I,II,III - 0 m2; Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego SMA 11 S; gr. 4cm - KR 7: Sekcja I,II,III – 45 502 m2; Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W; gr. 8cm - KR7: Sekcja I,II,III – 0 m2; Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 8 cm - KR3: MOP Jaczków - 0 m2; Humusowanie: Sekcja I,II,III, MOP Jaczków – 14 584 m2; Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 3: Sekcja I,II,III, MOP Jaczków – 404,1 mb; Krawężniki kamienne: MOP Jaczków - 156 mb; Nawierzchnia z kostki betonowej: Sekcja I,II,III, MOP Jaczków - 300 m2; Bariera ochronna stalowa N2/W2/A: Sekcja I, II - 518 mb; Bariera ochronna stalowa H1/W3/A: Sekcja I, II - 723 mb; Bariera ochronna stalowa H1/W3/A/VI3: Sekcja I,II - 0 mb; Bariera ochronna stalowa H2/W3/A/VI3: Sekcja I,II - 324 mb; Bariera ochronna stalowa H2/W3/A: Sekcja I,II - 263 mb.
Branża Mostowa: WS-36 - Montaż barier ochronnych – 0,10 kpl; Wykonanie umocnień stożków skarpowych – 0,1 kpl; WS-35 - Montaż barier ochronnych – 0,1 kpl; Wykonanie umocnień stożków skarpowych - 0,1 kpl; WS-30 - Wykonanie schodów skarpowych - 0 kpl;Montaż słupów ekranów na palach wraz z betonowaniem głowic - 0,05 kpl; Montaż słupów ekranów na kapach obiektu - 0,5 kpl; Wykonanie przeciwspadków - 0,5 kpl; WS-33 - Wykonanie obruków – 0,2 kpl; Wykonanie przeciwspadków - 1 kpl; TS-32 - Wykonanie zasypek tunelu – 0,01 kpl; WD-27 - Bariery - 50%; MS-25 - Deski gzymsowe podpora C JL+JP – 40%; Montaż krawężników podpora C JL+JP – 90%; Zbrojenie kap na skrzydłach podpora C JL+JP – 10%; Beton kap podpora C JL+JP - 0%; PG-29 - Wykonanie przeciwspadków z ATL na płycie ustroju JP - 100%; Montaż schodów skarpowych - 50%; WD-34 - Wykonanie umocnień stożków skarpowych – 50%; Montaż ścieków skarpowych - 0%; WS-37 - Wykonanie umocnień stożków skarpowych – 50%; WD-38 - Wykonanie umocnień stożków skarpowych – 50%; PG-10.1 - Montaż schodów skarpowych - 100%; Montaż ścieków skarpowych - 50%; PG-11.1 - Montaż ścieków skarpowych – 0%; MM-02 - Umocnienia - 100%; MM-03 - Umocnienia - 100%; P-04.2 - Beton podkładowy pod płyty przejściowe JL - 100%.
Roboty Kubaturowe: BZT1 - Montaż lamp, osprzętu elektrycznego - 90%; BT MOP P - Roboty wykończeniowe (zabudowy GK, sufity) – 5%; Wykonanie okładziny ściennej elewacji - deska włóknocementowa – 5%; Biały montaż – 15%; BT MOP L - Roboty wykończeniowe (zabudowy GK, sufity, płytki) – 5%; Biały montaż - 30%.
Branża Tunelowa: Montaż gum uszczelniających w studniach teletechnicznch: Nawa zachodnia - 15 szt; Kosmetyka powierzchni obudowy ostatecznej - sekcje odkrywkowe: Nawa wschodnia – 5 szt; Kosmetyka powierzchni obudowy ostatecznej - sekcje odkrywkowe: Nawa zachdnia – 21 szt; Zasypka C&C: Portal płd TS-26 – 1003 m3; Ułożenie materacy siatkowo kamiennych: portal płd TS-26 - 20 m2; Montaż koszy siatkowo kamiennych: portal płd TS-26 – 0 m3; Montaż koszy siatkowo kamiennych: portal płn TS-26 – 130 m3; Montaż koszy siatkowo kamiennych: portal płd TS-26 - 80 m3.
Inne Branże: SYSTEMY I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA TUNELI TS-26 i TS-32: 1) INSTALACJA WODOCIĄGOWA P.POŻ. – W3 - Budowa wodociągu z rur Dz32x2,0mm PE100 SDR17 PN10 – 23,1 mb; Budowa wodociągu z rur Dz90x5,5mm PE100 SDR17 PN10 - 2,7 mb; Próba szczelności wodociągu - 1,0 kpl; 2) KANALIZACJA P.POŻ. – KS TS-26 - Budowa kan. z rur kanalizacyjnych PVC-U Dz160 SN12 – 40,70 mb; Montaż studni kanalizacyjnych DN600, wraz ze zwieńczeniem i przejsciami szczelnymi dla rur kanalizacyjnych - 1 kpl; Montaż wylotu kolektora Dn300 wg KPED Nr 02.16 wraz z kratą z prętów stalowych Ø14mm oraz wykopami i umocnieniem - 1 kpl; 3) SYSTEM ZASILANIA W EN. EL. URZ. TUNELOWYCH - NISKIE NAPIĘCIE – TS-26 - Instalacja niskiego napięcia. Montaż okablowania – 0,5 kpl; 4) SYSTEM ZASILANIA AWARYJNEGO – TS-26 - Instalacja zasilania awaryjnego. Montaż okablowania - 0,1 kpl; 5) SYSTEM WYKRYWANIA I SYGNALIZACJI POŻARU – TS-26 - Montaż instalacji p.poż – 0,10 kpl; Montaż DTS (światłowodowa czujka ciepła) – 0,65 kpl; 6) SYSTEM STEROWANIA TUNELEM - Tunel TS-26 - Montaż szaf sterowania RIO - 9 szt; Wyłożenie kabli światłowodowych - 0,10 kpl; BZT nr1 PN - Montaż szaf sterowania RIO - 1 szt; BZT nr2 PD - Montaż szaf sterowania RIO - 1 szt; 7) SYSTEM INSTALACJI UZIEMIAJĄCEJ I OCHRONY PRZECIWPRZEPIĘCIOWEJ - BZT1; BZT2 - Montaż uziom otokowy – 0,77 kpl; BZT3 - Montaż uziom otokowy – 0,63 kpl. BRANŻA SANITARNA – KANALIZACJA – KD 1 - Montaż wylotu rurą kanalizacyjną DN315 do rowu drogowego – 1 kpl; Montaż prefabrykowanych korytek skarpowych – 13 kpl; KD 2 - Montaż prefabrykowanych korytek skarpowych – 17 kpl; Montaż wylotów – 2 kpl; KD 4 - Montaż kanału DN315 wraz z zasypem i wykopem – 48 mb; Montaż studni – 1 kpl; KD MOP Wschód - Regulacja wpustów – 1 kpl; KD MOP Zachód - Regulacja wpustów – 1 kpl. BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI nN, SN – Zasilanie podstawowe TS-26 i TS-32 - obszar Zadania III - Ułożenie rur osłonowych RHDPEp 160/9.1 – 0 szt; Ułożenie linii SN - 0 szt; Wykop pod ułożenie kabla dla zasilania podstawowego – 300 mb; Zasilanie MOP Jaczów - Ułożenie kabli zasilanie budynków MOP – 1 000 mb; SZR4 - Ułożenie linii nN – 100 mb. BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA – KT 40+255 - Budowa studni kablowych SKR-2 - 1 szt; KT 42+260 - 42+350 - Budowa kanalizacji kablowej KTp2 - 4x RO+ 6x RS (HDPE 40/3,7) + 2xWMR (fi 40 - wiązka 7 mikrorur) - 89 mb; KT 40+065-40+255 KT 40+255-40+445 - Budowa kanalizacji kablowej KTu2 - 2x RO (fi125) + 6x RS (HDPE 40/3,7) + 2xWMR (fi 40 - wiązka 7 mikrorur) - 312 mb; km 44+660 - Montaż rur osłonowych HDPE 110 - 0 mb.
30.10 - 05.11.2023 r. – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

W tygodniu 44 br. Wykonawca prowadził Roboty w zakresie:
Branża Drogowa: Nasypy: Sekcja I,II,III – 498 m3; Wykopy: Sekcja I,II,III – 1 107 m3; Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego gr. 30 cm (G4) - KR1: Sekcja I,II,III - 2 020 m2; Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 mm z kruszywem gr. 20cm KR1, KR3, KR5, KR7: Sekcja I,II,III, MOP Jaczków – 2 987 m2; Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C50/30 o uziarnieniu 0/31.5mm stabilizowanej mechanicznie (podbudowa chodnik, ciag pieszo-rowerowy): Sekcja I,II,III – 400 m2; Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego SMA 11 S; gr. 4cm - KR 7: Sekcja I,II,III – 4 000 m2; Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W; gr. 8cm - KR7: Sekcja I,II,III – 0 m2; Humusowanie: Sekcja I,II,III, MOP Jaczków – 8 418 m2; Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 3: Sekcja I,II,III, MOP Jaczków – 135,4 mb; Obrzeże betonowe: Sekcja I,II,III, MOP Jaczków - 200 mb; Krawężniki kamienne: MOP Jaczków - 225 mb; Nawierzchnia z kostki betonowej: Sekcja I,II,III, MOP Jaczków - 500 m2; Bariera ochronna stalowa N2/W2/A: Sekcja I, II - 1 459 mb; Bariera ochronna stalowa H1/W3/A: Sekcja I, II - 467 mb; Bariera ochronna stalowa H1/W3/A/VI3: Sekcja I,II - 0 mb; Bariera ochronna stalowa H2/W3/A/VI3: Sekcja I,II - 248 mb.
Branża Mostowa: WS-36 - Wykonanie umocnień stożków skarpowych – 0,1 kpl; Montaż galerii na filarach – 12 szt; WS-35 - Wykonanie umocnień stożków skarpowych – 0,1 kpl; WS-30 - Montaż barier ochronnych– 0,05 kpl; Wykonanie schodów skarpowych - 2 kpl; WS-33 - Wykonanie obruków – 0,8 kpl; Montaż słupów ekranów na palach wraz z betonowaniem głowic - 0,10 kpl; TS-32 - Wykonanie zasypek tunelu – 0,01 kpl; MS-25 - Deski gzymsowe podpora C JL+JP – 10%; Montaż krawężników popdora C JL+JP – 10%; Zbrojenie kap na skrzydłach podpora C JL+JP – 10%; Beton kap podpora C JL+JP - 0%; Głowice pali ekranów ze słupami na podporze C - 50%; WD-27 - Bariery - 10%; PG-29 - Wykonanie przeciwspadków z ATL na płycie ustroju JP - 0%; WD-34 - Wykonanie umocnień stożków skarpowych – 0%; Montaż barier energochłonnych w kapach chodnikowych - 50%; MOntaż scieków skarpowych - 0%; WS-37 - Wykonanie umocnień stożków skarpowych – 0%; WD-38 - Montaż barier energochłonnych w kapach chodnikowych - 75%; PG-10.1 - Montaż schodów skarpowych - 0%; PG-11.1 - Umocnienie skarp wlotu i wylotu obiektu - 0%; Montaż ścieków skarpowych – 0%; P-01.2 - Umocnienia - 100%; P-01.3 - Umocnienia - 100% MM-05 - Wykonanie nawierzchni z żywicy na kapach – 60 m3; P-04.2 - Beton podkładowy pod płyty przejściowe JL - 0%.
Roboty Kubaturowe: BZT2 - Montaż lamp, osprzętu elektrycznego - 90%; BZT3 - Montaż lamp, osprzętu elektrycznego - 90%; BT MOP P - Roboty wykończeniowe (zabudowy GK, sufity) – 10%; Wykonanie okładziny ściennej elewacji - deska włóknocementowa – 0%; Wykonanie okładziny ściennej elewacji - deska włóknocementowa - 10%; Biały montaż – 30%; Montaż instalacji odgromowe – 100%. BT MOP L - Biały montaż – 30%.
Branża Tunelowa: Montaż gum uszczelniających w studniach teletechnicznch: Nawa zachodnia - 16 szt; Kosmetyka powierzchni obudowy ostatecznej - sekcje odkrywkowe: Nawa wschodnia – 2 szt; Zasypka C&C: Portal płd TS-26 – 384 m3; Ułożenie materacy siatkowo kamiennych: portal płd TS-26 - 20 m2; Montaż koszy siatkowo kamiennych: portal płd TS-26 – 0 m3; Montaż koszy siatkowo kamiennych: portal płn TS-26 – 70 m3.
Inne Branże: SYSTEMY I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA TUNELI TS-26 i TS-32: 1) INSTALACJA WODOCIĄGOWA P.POŻ. – W3 - Budowa wodociągu z rur Dz90x5,5mm PE100 SDR17 PN10 – 20 mb; 2) KANALIZACJA P.POŻ. – KS TS-26 - Budowa kan. z rur kanalizacyjnych PVC-U Dz160 SN12 – 10,50 mb; 3) SYSTEM ZASILANIA W EN. EL. URZ. TUNELOWYCH - NISKIE NAPIĘCIE – TS-26 - Instalacja niskiego napięcia. Montaż okablowania – 0 kpl; 4) SYSTEM ZASILANIA AWARYJNEGO – TS-26 - Instalacja zasilania awaryjnego. Montaż okablowania - 0,1 kpl; 5) SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO I WIDEODETEKCJI – TS-26 - Montaż kamer dualnych – 78 szt; Montaż uchwytów do kamer dualnych – 51 szt; TS-32 - Montaż kamer dualnych – 12 szt; Montaż okablowania do kamer dualnych – 1 kpl; Montaż uchwytów do kamer dualnych – 12 szt; 6) SYSTEM WYKRYWANIA I SYGNALIZACJI POŻARU – TS-26 - Montaż instalacji p.poż – 0,04 kpl; TS-32 - Montaż DTS (światłowodowa czujka ciepła) – 0,10 kpl; 7) SYSTEM INSTALACJI UZIEMIAJĄCEJ I OCHRONY PRZECIWPRZEPIĘCIOWEJ - BZT1; BZT2 - Montaż uziom otokowy – 0,13 kpl; BZT3 - Montaż uziom otokowy – 0,27 kpl. BRANŻA SANITARNA – KANALIZACJA – KD2 - Montaż prefabrykowanych korytek skarpowych – 0 kpl; Regulacja przykanalików - 1 kpl. BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI nN, SN – Zasilanie podstawowe TS-26 i TS-32 - obszar Zadania III - Ułożenie rur osłonowych RHDPEp 160/9.1 – 102 szt; Wykonanie przewiertów/przecisków – 0 szt; Zasilanie rezerwowe TS-32 - obszar Zadania III - Ułożenie rur osłonowych DVK 232 oraz RHDPEp 225 – 100 mb; Zasilanie MOP Jaczów - Ułożenie kabli zasilanie budynków MOP – 200 mb; SZR4 - Ułożenie linii nN – 200 mb; BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA – KT 40+640 - Budowa studni kablowych SKR-2 – 1 szt; KT 40+445-40+640 KT 40+260-40+445 - Budowa kanalizacji kablowej KTu2 - 2x RO (fi125) + 6x RS (HDPE 40/3,7) + 2xWMR (fi 40 - wiązka 7 mikrorur) – 185 mb.
23.10 - 29.10.2023 r. – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

W tygodniu 43 br. Wykonawca prowadził Roboty w zakresie:
Branża Drogowa: Nasypy: Sekcja I,II,III – 2 208 m3; Wykopy: Sekcja I,II,III – 5 074 m3; Zasypki (pas dzielący, pobocza): Sekcja I,II,III – 371 m3; Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego gr. 30 cm (G4) - KR1: Sekcja I,II,III - 1 045 m2; Rów kryty, średnica fi400, HDPE: Sekcja I,II,III – 0 mb; Rów kryty, średnica fi500, HDPE: Sekcja I,II,III - 7 mb; Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej gr. 17 cm - KR7: Sekcja I,II,III – 0 m2; Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 mm z kruszywem gr. 20cm KR1, KR3, KR5, KR7: Sekcja I,II,III, MOP Jaczków – 4 044 m2; Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C50/30 o uziarnieniu 0/31.5mm stabilizowanej mechanicznie (podbudowa chodnik, ciag pieszo-rowerowy): Sekcja I,II,III – 850 m2; Podbudowa zasadnicza z AC 22 P 35/50 gr. 7 cm - KR3: I, II, III - 3 000 m2; Podbudowa zasadnicza z AC 22 P 35/50, gr. 18 cm - KR7: Sekcja I,II,III - 0 m2; Podbudowa zasadnicza z AC 22 P gr. 12 cm - KR5: MOP Jaczków - 4 265 m2; Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego SMA 11 S; gr. 4cm - KR 7: Sekcja I,II,III – 32 605 m2; Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W; gr. 8cm - KR7: Sekcja I,II,III – 0 m2; Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym - gr. 15 cm - KR3, KR5 - MOP: MOP Jaczków - 900 m2; Humusowanie: Sekcja I,II,III, MOP Jaczków – 11 344 m2; Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 1 szczelny: Sekcja I,II,III - 267 mb; Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 3: Sekcja I,II,III, MOP Jaczków – 184,1 mb; Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 4: Sekcja I, II, III – 117,71 mb; Krawężniki kamienne: MOP Jaczków - 380 mb; Ściek skarpowy: Sekcja I, II, III - 5 mb; Warstwa filtracyjna, żwirowo piaskowa gr. 20 cm: Sekcja I, II, III – 6 m2; Bariera ochronna stalowa N2/W2/A: Sekcja I, II - 737 mb; Bariera ochronna stalowa H1/W3/A: Sekcja I, II - 828 mb; Bariera ochronna stalowa H1/W3/A/VI3: Sekcja I,II - 120 mb; Bariera ochronna stalowa H2/W3/A/VI3: Sekcja I,II - 588 mb.
Branża Mostowa: WS-31 - Montaż galerii na filarach – 14 szt; WS-36 - Wykonanie umocnień stożków skarpowych – 0,1 kpl; Montaż wpustów odwodnieniowych – 9 szt; WS-35 - Wykonanie umocnień stożków skarpowych – 0,2 kpl; WS-30 - Hydrofobizacja powierzchni betonowych– 0,5 kpl; WS-33 - Montaż barier ochronnych – 0,05 kpl; Montaż słupów ekranów na palach wraz z betonowaniem głowic - 0 kpl; TS-32 - Wykonanie zasypek tunelu – 0,01 kpl; WS-24 - Montaż zwieńczeń wpustów i drenaży JP - 100%; Hydrofobizacja powierzchni betonowych - 100%; MS-25 – Hydrofobizacja powierzchni betonowych – 100%; Deski gzymsowe podpora C JL+JP – 40%; Montaż krawężników popdora C JL+JP – 0%; Zbrojenie kap na skrzydłach podpora C JL+JP – 10%; Beton podkładowy pod kapy na C JL+JP - 50%; Pale pod ekrany na podporze C - 20%;Głowice pali ekranów ze słupami na podporze C - 50%; WD-27 - Bariery - 70%; PG-29 - Wykonanie przeciwspadków z ATL na płycie ustroju jp - 0%; PZ-29 - Umocnienia z kostki - 100%; WD-34 - Montaż schodów skarpowych – 10%; WS-37 - Montaż barier energochłonnych w kapach chodnikowych - 65%; Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego ustrojów nośnych - 100%; WD-38 - Montaż barier energochłonnych w kapach chodnikowych - 0%; Montaż schodów skarpowych - 50%; Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego ustrojów nośnych - 100%; PG-10.1 - Montaż schodów skarpowych - 0%; Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego ścian podpór A i B - 100%; PG-11.1 - Umocnienie skarp wlotu i wylotu obiektu - 0%; Montaż ścieków skarpowych – 0%; Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego ścian podpór A i B - 100%; P-01.1 - Umocnienia z kostki - 100%; MM-05 - Betonowanie kap chodnikowych – 16 m3; P-04.2 - Izolacja płyty zespalającej JL - 100%; Zasypki inżynierskie JL - 40%; P-09.2.1 - Izolacje płyty przejściowej wschodniej – 90%; Izolacje płyty zespalającej – 90%; Warstwa ochronna - 100%.
Roboty Kubaturowe: BZT1 - Montaż wypełnień sufitów kasetonowych - 10%; Biały montaż - 100%; Montaż wypełnień sufitów kasetonowych - 100%; BT MOP P - Wykonanie okładziny ściennej elewacji - klinkier – 15%; Wykonanie okładziny ściennej elewacji - deska włóknocementowa – 40%; Biały montaż – 30%; BT MOP L - Roboty wykończeniowe (zabudowy GK, sufity) – 5%; Montaż instalacji odgromowe – 100%.
Branża Tunelowa: Montaż gum uszczelniających w studniach teletechnicznych: Nawa wschodnia – 7 szt; Montaż gum uszczelniających w studniach teletechnicznch: Nawa zachodnia - 40 szt; Uzupełnianie ubytków w kapie chodnikowej: Nawa zachodnia - 772,2 mb; Kosmetyka powierzchni obudowy ostatecznej - sekcje odkrywkowe: Nawa wschodnia – 2 szt; Kosmetyka powierzchni obudowy ostatecznej - sekcje odkrywkowe: Nawa zachodnia - 5 szt; Zasypka C&C: Portal płd TS-26 – 435 m3; Montaż koszy siatkowo kamiennych: portal płd TS-26 – 130 m3; Montaż koszy siatkowo kamiennych: portal płn TS-26 – 115 m3.
Inne Branże: SYSTEMY I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA TUNELI TS-26 i TS-32: 1) INSTALACJA WODOCIĄGOWA P.POŻ. – W3 - Budowa wodociągu z rur Dz90x5,5mm PE100 SDR17 PN10 – 14,5 mb; 2) KANALIZACJA P.POŻ. – TS-26 - Montaż rur kan. DN 300 Kamionka – 4,60 mb; TS-26 (5D.4) - Montaż studni betonowych kanalizacyjnych rewizyjnych DN1200, wraz ze zwieńczeniem i przejściami szczelnymi dla rur kanalizacyjnych – 1 kpl; 3) SYSTEM ZASILANIA W EN. EL. URZ. TUNELOWYCH - NISKIE NAPIĘCIE – TS-26 - Instalacja niskiego napięcia. Montaż okablowania – 0,1 kpl; BZT1 - Trasy kablowe w budynku – 1 kpl; BZT3 - Trasy kablowe w budynku – 1 kpl; 4) SYSTEM ZASILANIA AWARYJNEGO – TS-26 - Instalacja zasilania awaryjnego. Montaż okablowania - 0,1 kpl; 5) SYSTEM WENTYLACJI - BRANŻA ELEKTRYCZNA – TS-26 - Montaż okablowania wentylacji – 0,1 kpl; 6) SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO I WIDEODETEKCJI – TS-26 - Montaż kamer dualnych – 0 szt; Montaż okablowania do kamer dualnych – 1 kpl; Montaż uchwytów do kamer dualnych – 27 szt; 7) SYSTEM WYKRYWANIA I SYGNALIZACJI POŻARU – TS-26 - Montaż DTS (światłowodowa czujka ciepła) – 0,25 kpl; Montaż instalacji p.poż – 0,20 kpl; TS-32 - Montaż DTS (światłowodowa czujka ciepła) – 0,90 kpl; BRANŻA SANITARNA – KANALIZACJA – KD1 - Montaż prefabrykowanych korytek skarpowych – 50 kpl; KD4 - Montaż wpustów – 0 kpl; Montaż studni – 0 kpl; KD6 - Montaż wpustów – 2 kpl; Montaż rur DN/OD 200 wraz z wykopem i zasypem – 16 mb; BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI nN, SN – Zasilanie podstawowe TS-26 i TS-32 - obszar Zadania III – Wykonanie przewiertów/przecisków – 43 szt; Ułożenie linii SN – 6 000 szt; Wykop pod ułożenie kabla dla zasilania podstawowego – 200 mb; Zasilanie rezerwowe TS-32 - obszar Zadania III - Ułożenie rur osłonowych DVK 232 oraz RHDPEp 225 – 100 mb; Zasilanie MOP Jaczów - Ułożenie kabli zasilanie budynków MOP – 200 mb; SZR4 - Ułożenie linii nN – 200 mb; BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA – KT 40+640 - Budowa studni kablowych SKR-2 – 1 szt; KT 53+400 - Budowa kanalizacji kablowej KTp1 - 2x RO (fi125) + 3x RS (HDPE 40/3,7) + 1xWMR (fi 40 - wiązka 7 mikrorur) – 48 mb; KT 40+445-40+640 KT 40+640-40+81 - Budowa kanalizacji kablowej KTu2 - 2x RO (fi125) + 6x RS (HDPE 40/3,7) + 2xWMR (fi 40 - wiązka 7 mikrorur) – 272 mb; BRANŻA MELIORACYJNA – Strzegomka - Wykonanie wykopu - 500 m3; Ułożenie geowłókniny – 300 m2; Ułożenie narzutu kamiennego – 70 m3.
16.10 - 22.10.2023 r. – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

W tygodniu 42 br. Wykonawca prowadził Roboty w zakresie:
Branża Drogowa: Nasypy: Sekcja I,II,III – 3 472 m3; Wykopy: Sekcja I,II,III – 2 733 m3; Zasypki (pas dzielący, pobocza): Sekcja I,II,III – 383 m3; Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego gr. 30 cm (G4) - KR1: Sekcja I,II,III - 941 m2; Rów kryty, średnica fi400, HDPE: Sekcja I,II,III – 20,89 mb; Rów kryty, średnica fi500, HDPE: Sekcja I,II,III - 21,20 mb; Stabilizacja cementem - Górna warstwa nasypu 20 cm: Sekcja I,II,III – 1 790 m2; Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej gr. 17 cm - KR7: Sekcja I,II,III – 356 m2; Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 mm z kruszywem gr. 20cm KR1, KR3, KR5, KR7: Sekcja I,II,III, MOP Jaczków – 1 087 m2; Podbudowa zasadnicza z AC 22 P gr. 12 cm - KR5: MOP Jaczków - 904 m2; Podbudowa zasadnicza z AC 22 P 35/50, gr. 18 cm - KR7: Sekcja I,II,III - 2 917 m2; Podbudowa zasadnicza z AC 22 P gr. 12 cm - KR5: MOP Jaczków - 4 265 m2; Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C50/30 o uziarnieniu 0/31.5mm stabilizowanej mechanicznie (podbudowa chodnik, ciag pieszo-rowerowy): Sekcja I,II,III - 2 917 m2; Ściek drogowy "trójkątny" monolityczny: Sekcja I,II,III – 353,7 m2; Podbudowa zasadnicza z AC 22 P 35/50, gr. 18 cm - KR7: Sekcja I,II,III - 419 m2; Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego SMA 11 S; gr. 4cm - KR 7: Sekcja I,II,III – 4 126,4 m2; Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W; gr. 8cm - KR7: Sekcja I,II,III – 0 m2; Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej gr. 20cm - KR3, KR 5 – MOP: MOP Jaczków - 675 m2; Humusowanie: Sekcja I,II,III, MOP Jaczków – 22 722 m2; Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 1 szczelny: Sekcja I,II,III - 940 mb; Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 3: Sekcja I,II,III, MOP Jaczków – 531,3 mb; Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 4: Sekcja I, II, III – 21,5 mb; Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 5 kaskada: Sekcja I, II, III, MOP Jaczków – 31,51 mb; Krawężniki kamienne: MOP Jaczków - 403 mb; Ściek skarpowy: Sekcja I, II, III - 5 mb; Warstwa filtracyjna, żwirowo piaskowa gr. 20 cm: Sekcja I, II, III – 43 m2; Bariera ochronna stalowa N2/W2/A: Sekcja I - 2 529 mb; Bariera ochronna stalowa H1/W3/A: Sekcja I - 621 mb.
Branża Mostowa: WS-31 - Obrukowanie półki pod obiektem – 1 kpl; WS-36 - Montaż barier ochronnych – 0,1 kpl; Wykonanie umocnień stożków skarpowych – 0,1 kpl; Obrukowanie półki pod obiektem – 1 kpl; Montaż wpustów odwodnieniowych – 9 szt; Wykonanie drenażu z kruszywa – 200 mb; WS-35 - Wykonanie umocnień stożków skarpowych – 0,2 kpl; WS-30 - Hydrofobizacja powierzchni betonowych– 0,5 kpl; WS-33 - Montaż barier ochronnych – 0,05 kpl; TS-32 - Wykonanie zasypek tunelu – 0,01 kpl; WD-22 - Montaż zwieńczeń wpustów i drenaży – 100%; MS-25 – Deski gzymsowe podpora C JL+JP – 10%; Beton podkładowy pod kapy na C JL+JP – 50%; Montaż zwieńczeń wpustów i drenaży – 80%; Pale pod ekrany na podporze C – 80%; PG-29 - Montaż barier energochłonnych w kapach chodnikowych - 40%; WD-34 - Montaż schodów skarpowych – 15%; WS-37 - Montaż barier energochłonnych w kapach chodnikowych - 0%; Montaż kratek wpustów - ustrój jezdni prawej - 100%; Wykonanie drenażu w osi cieku - ustrój jezdni prawej - 100%; WD-38 - Wykonanie drenażu płyty ustroju nośnego - 100%; Montaż barier energochłonnych w kapach chodnikowych - 0%; Montaż kratek wpustów - 100%; Montaż schodów skarpowych - 50%; PG-10.1 - Montaż schodów skarpowych - 0%; PG-11.1 - Umocnienie skarp wlotu i wylotu obiektu - 50%; Montaż ścieków skarpowych – 50%; MM-05 - Betonowanie kap chodnikowych – 0%; P-06.1 - Fundamenty barier – 100%; P-07.1 - Fundamenty barier – 100%; P-04.2 - Izolacja płyty zespalającej JL – 0%; Zasypki inżynierskie JL – 50%; P-09.2.1 - Izolacje płyty przejściowej wschodniej – 10%; Izolacje płyty zespalającej – 10%.
Roboty Kubaturowe: BT MOP P - Roboty wykończeniowe (zabudowy GK, sufity) – 10%; Wykonanie okładziny ściennej elewacji – klinkier – 20%; Wykonanie okładziny ściennej elewacji - deska włóknocementowa – 30%; Montaż obróbek blacharskich – 100%; BT MOP L - Biały montaż – 30%; Montaż obróbek blacharskich – 50%.
Branża Tunelowa: Montaż gum uszczelniających w studniach teletechnicznych: Nawa wschodnia – 37 szt; Uzupełnianie ubytków w kapie chodnikowej: Nawa zachodnia – 1 500 mb; Kosmetyka powierzchni obudowy ostatecznej - sekcje odkrywkowe: Nawa wschodnia – 3 szt; Zasypka C&C: Portal płd TS-26 – 356 m3; Ułożenie materacy siatkowo kamiennych: portal płd TS-26 – 0 m3; Montaż koszy siatkowo kamiennych: portal płn TS-26 - 0 m3; Montaż koszy siatkowo kamiennych: portal płd TS-26 – 113 m3.
Inne Branże: SYSTEMY I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA TUNELI TS-26 i TS-32: 1) KANALIZACJA P.POŻ. - TS-32 - Budowa kan. z rur kanalizacyjnych DN/OD 315 PP minSN8 – 2,4 mb; TS-26 - Montaż rur kan. DN/OD 315 PP – 15,30 mb; Montaż komory rozdziału DN1500, wraz ze zwieńczeniem i przejściami szczelnymi dla rur kanalizacyjnych – 1 kpl; 2) SYSTEM OŚWIETLENIA TUNELOWEGO – TS-26 Nawa wschodnia - Montaż okablowania oświetlenia – 0,1 kpl; TS-26 Nawa zachodnia - Montaż okablowania oświetlenia – 0,2 kpl; Montaż opraw oświetleniowych w przejściach poprzecznych – 18 szt; 3) SYSTEM ZASILANIA W EN. EL. URZ. TUNELOWYCH - NISKIE NAPIĘCIE – TS-26 - Instalacja niskiego napięcia. Montaż okablowania – 0,10 kpl; 4) SYSTEM ZASILANIA AWARYJNEGO – TS-26 - Instalacja zasilania awaryjnego. Montaż okablowania.- 0,0 kpl; 5) SYSTEM WENTYLACJI - BRANŻA ELEKTRYCZNA – TS-26 - Montaż okablowania wentylacji – 0,0 kpl; 7) SYSTEM STEROWANIA TUNELEM - TS-26, TS-32 - Przygotowanie symulatora zdarzeń – 0,5 kpl. BRANŻA SANITARNA – KANALIZACJA – KD1 - Montaż prefabrykowanych korytek skarpowych – 185 kpl; KD2 - Montaż prefabrykowanych korytek skarpowych – 0,0 kpl; KD 4 - Montaż wpustów – 1 kpl. BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI nN, SN – Zasilanie podstawowe TS-26 i TS-32 - obszar Zadania III - Ułożenie linii SN - 0 szt; Wykop pod ułożenie kabla dla zasilania podstawowego – 300 mb; Zasilanie rezerwowe TS-32 - obszar Zadania III - Ułożenie rur osłonowych DVK 232 oraz RHDPEp 225 – 100 mb; Zasilanie MOP Jaczów - Ułożenie kabli zasilanie budynków MOP – 0 mb; SZR4 - Ułożenie linii nN – 200 mb. BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE - Oświetlenie - MOP Lewy - Oświetlenie MOP Lewy – 500 mb. BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA – KT 51+760 KT 52+480 - Budowa studni kablowych SKR-1 – 2 szt; Budowa studni kablowych SKR-2 – 1 szt; KT 52+310 - 52+480 - Budowa kanalizacji kablowej KTu2 - 2x RO (fi125) + 6x RS (HDPE 40/3,7) + 2xWMR (fi 40 - wiązka 7 mikrorur) – 183 mb; KT 52+310 KT 52+480 - Budowa przyłączy do obiektów SZR 2xHDPE 40 – 27 mb; KT 44+460 - Demontaż studni KT st35 – 1 szt; Montaż studni KT st35 – 1 szt; BRANŻA MELIORACYJNA – Strzegomka - Wykonanie wykopu - 1000 m3; Ułożenie geowłókniny – 300 m2; Ułożenie narzutu kamiennego – 70 m3.
09.10 - 15.10.2023 r. – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

W tygodniu 41 br. Wykonawca prowadził Roboty w zakresie:
Branża Drogowa: Nasypy: Sekcja I,II,III – 1 693 m3; Wykopy: Sekcja I,II,III – 2 434 m3; Zasypki (pas dzielący, pobocza): Sekcja I,II,III – 946 m3; Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 mm z kruszywem gr. 20cm KR1, KR3, KR5, KR7: Sekcja I,II,III, MOP Jaczków – 2 800 m2; Ściek korytkowy w pasie rozdziału / przy krawędzi jezdni: Sekcja I,II,III - 200 mb; Podbudowa zasadnicza z AC 22 P 35/50, gr. 18 cm - KR7: Sekcja I,II,III - 2 917 m2; Podbudowa zasadnicza z AC 22 P gr. 12 cm - KR5: MOP Jaczków - 4 265 m2; Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego SMA 11 S; gr. 4cm - KR 7: Sekcja I,II,III – 10 311,08 m2; Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym - gr. 15 cm - KR3, KR5 - MOP: MOP Jaczków - 2 900 m2; Humusowanie: Sekcja I,II,III, MOP Jaczków – 16 380 m2; Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 3: Sekcja I,II,III, MOP Jaczków – 20 mb; Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 4: Sekcja I, II, III – 125 mb; Obrzeże betonowe: Sekcja I,II,III, MOP Jaczków - 50 mb; Krawężniki kamienne: MOP Jaczków - 200 mb; Bariera ochronna stalowa N2/W2/A: Sekcja I - 2 383 mb; Bariera ochronna stalowa H1/W3/A: Sekcja I - 222 mb.
Branża Mostowa: WS-31 - Wykonanie schodów skarpowych – 2 kpl; Obrukowanie półki pod obiektem – 1 kpl; WS-36 - Montaż barier ochronnych – 0,1 kpl; Wykonanie schodów skarpowych – 2 kpl; Montaż ekranów przeciwolśnieniowych na UN – 0,1 kpl; Montaż wpustów odwodnieniowych – 18 szt; Wykonanie drenażu z kruszywa - 200 mb; WS-35 - Hydrofobizacja powierzchni bocznych UN – 1 kpl; WS-30 - Wykonanie przeciwspadków – 0,5 kpl; WS-33 - Hydrofobizacja powierzchni betonowych – 1 kpl; Montaż barier ochronnych – 0,05 kpl; MS-25 – Montaż zwieńczeń wpustów i drenaży – 20%; Izolacja płyty przejściowej C JL – 100%; WD-27 - Antykorozja powierzchni betonowej – 100%; PG-29 - przeciwspadków z ATL na płycie ustroju j.lewej – 100%; WD-34 - Montaż schodów skarpowych – 75%; WS-37 - Montaż schodów skarpowych – 75%; Wykonanie przeciwspadków z ATL na płycie ustroju j.lewej – 100%; PG-11.1 - Montaż schodów skarpowych - 75%; P-04.2 - Izolacje pionowe JL – 100%; Zasypki inżynierskie JL – 10%; P-09.2.1 - Płyta przejściowa wschodnia – 75%.
Roboty Kubaturowe: BZT2 - Wykonanie instalacji odgromowej – 100%; BZT3 - Wykonanie instalacji odgromowej – 100%; BT MOP P - Wykonanie okładziny ściennej elewacji - klinkier – 20%; Wykonanie okładziny ściennej elewacji - deska włóknocementowa – 20%; BT MOP L - Roboty wykończeniowe (zabudowy GK, sufity) – 10%; Montaż obróbek blacharskich – 50%.
Branża Tunelowa: Montaż gum uszczelniających w studniach teletechnicznych: Nawa wschodnia – 50 szt.; Ułożenie materacy siatkowo kamiennych: portal płd TS-26 – 135 m2; Montaż koszy siatkowo kamiennych: portal płn TS-26 – 80 m3; Montaż koszy siatkowo kamiennych: portal płd TS-26 – 140 m3.
Inne Branże: SYSTEMY I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA TUNELI TS-26 i TS-32: 1) KANALIZACJA P.POŻ.- TS-26 (5D.7) - Montaż studni betonowych kanalizacyjnych rewizyjnych kaskadowych DN1200 – 1 kpl; Montaż studni betonowych kanalizacyjnych rewizyjnych kaskadowych DN1500 – 1 kpl; TS-26 - Montaż rur kan. DN/OD 315 PP – 69,30 mb; Montaż osadnika poziomego z laminatów PE wzmacnianych włóknem szklanym (GRP) – 1 kpl; 3) SYSTEM ZASILANIA W EN. EL. URZ. TUNELOWYCH - NISKIE NAPIĘCIE – TS-26 - Instalacja niskiego napięcia. Montaż okablowania – 0,10 kpl; 4) SYSTEM ZASILANIA AWARYJNEGO – TS-26 - Instalacja zasilania awaryjnego. Montaż okablowania.- 0,10 kpl; 5) SYSTEM WENTYLACJI - BRANŻA ELEKTRYCZNA – TS-26 - Montaż okablowania wentylacji – 0,1 kpl; 6) SYSTEM NAGŁOŚNIENIA TUNELOWEGO - TS-32 Nawa wschodnia - Montaż uchwytów pod głośniki – 5 szt; Montaż okablowania - system nagłośnienia – 1 kpl; Montaż głośników – 5 szt; TS-32 Nawa zachodnia - Montaż uchytów pod głośniki – 5 szt; Montaż okablowania - system nagłośnienia – 0,2 kpl; Montaż głośników – 5 szt; 7) SYSTEM STEROWANIA TUNELEM - TS-26, TS-32 - Oprogramowanie systemu SCADA oraz sterowników PLC – 0,1 kpl. BRANŻA SANITARNA – KANALIZACJA – KD 4 - Montaż osadnika z separatorem - roboty korygujące – 0,5 kpl; KD MOP Wschód - Montaż kanału DN200 wraz z zasypem i wykopem - polecenie zmiany – 11 mb; Demontaż kanału DN500 wraz z zasypem i wykopem - roboty korygujące – 30 mb; Montaż kanału DN500 wraz z zasypem i wykopem - roboty korygujące – 30 mb; Montaż studni - polecenie zmiany – 1 kpl; Montaż wpustów – 1 kpl; Montaż wpustów - polecenie zmiany – 1 kpl. BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI nN, SN - Zasilanie podstawowe TS-26 i TS-32 - obszar Zadania III - Wykop pod ułożenie kabla dla zasilania podstawowego – 300 mb; Zasilanie rezerwowe TS-32 - obszar Zadania III - Ułożenie rur osłonowych DVK 232 oraz RHDPEp 225 – 50 mb; SZR4 - Ułożenie linii nN – 50 mb. BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE - Oświetlenie - MOP Lewy - Oświetlenie MOP Lewy – 500 mb. BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA – KT 52+630 KT 52+795 - Budowa studni kablowych SKR-2 – 2 szt; KT 52+480-52+630 KT 52+630-52+795 KT 52+795-52+980 - Budowa kanalizacji kablowej KTu2 - 2x RO (fi125) + 6x RS (HDPE 40/3,7) + 2xWMR (fi 40 - wiązka 7 mikrorur) – 509 mb. BRANŻA MELIORACYJNA - R_42+270 – Geowłóknina - 70 m2; Narzut kamienny – 40 m3; Humusowanie – 200 m3.
02.10 - 08.10.2023 r. – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

W tygodniu 40 br. Wykonawca prowadził Roboty w zakresie:
Branża Drogowa: Nasypy: Sekcja I,II,III – 2 039 m3; Wykopy: Sekcja I,II,III – 2 739 m3; Zasypki (pas dzielący, pobocza): Sekcja I,II,III – 1 462 m3; Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego gr. 30 cm (G4) - KR1: Sekcja I,II,III –3 290 m2; Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 mm z kruszywem gr. 20cm KR1, KR3, KR5, KR7: Sekcja I,II,III, MOP Jaczków – 695 m2; Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego SMA 11 S; gr. 4cm - KR 7: Sekcja I,II,III – 47 661,99 m2; Humusowanie: Sekcja I,II,III, MOP Jaczków – 16 716 m2; Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 3: Sekcja I,II,III, MOP Jaczków – 483 mb; Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 4: Sekcja I, II, III, MOP Jaczków – 20 mb; Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 7C: Sekcja I, II, III – 5 mb.
Branża Mostowa: WS-36 - Montaż barier ochronnych – 0,1 kpl; Montaż ekranów akustycznych na UN – 0,1 kpl; Wykonanie warstwy wiążącej z asfaltu lanego - 3 000 m2; Wykonanie drenażu z kruszywa - 200 mb; WS-35 - Montaż wpustów odwodnieniowych- 4 szt.; Wykonanie drenażu z kruszywa – 80 mb; Wykonanie schodów skarpowych – 4 kpl; TS-32 - Wykonanie zasypek tunelu – 0,01 kpl; WS-24 - Bariery wewnętrzne – 100%; MS-25 – Bariery wewnętrzne – 100%; WD-27 - Montaż zwieńczeń wpustów i drenaży – 100%; Przygotowanie powierzchni pod antykorozję – 100%; Krawężnik na skrzydłach przy szerokiej kapie – 100%; PG-29 - Montaż barier energochłonnych w kapach chodnikowych – 25%; Wykonanie drenażu w osi cieku - ustrój jezdni prawej – 100%; Montaż kratek wpustów - ustrój jezdni prawej – 100%; Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego ustroju nośnego – 100%; WD-34 - Montaż kratek wpustów – 100%; Wykonanie drenażu płyty ustroju nośnego – 100%; WS-37 - Montaż schodów skarpowych – 25%; Montaż barier energochłonnych w kapach chodnikowych – 25%; Montaż kratek wpustów - ustrój jezdni lewej – 100%; Wykonanie drenażu w osi cieku - ustrój jezdni lewej – 100%; WD-38 - Montaż krawężników zanikających – 25%; Montaż barier energochłonnych w kapach chodnikowych – 25%; PG-11.1 - Montaż schodów skarpowych – 25%; P-04.2 - Wylot przepustu – 25%; Płyta zespalająca JP – 50%; P-09.2.1 - Płyta przejściowa wschodnia – 25%.
Roboty Kubaturowe: BZT2 - Montaż wypełnienia podłogi podniesionej – 40%; Montaż drzwi zewnętrznych – 70%; BZT3 - Montaż wypełnienia podłogi podniesionej – 100%; BT MOP P - Roboty wykończeniowe (zabudowy GK, sufity) – 15%; Wykonanie okładziny ściennej elewacji – klinkier – 20%; BT MOP L - Wykonanie okładziny ściennej elewacji – klinkier – 5%; Wykonanie okładziny ściennej elewacji - deska włóknocementowa – 5%.
Branża Tunelowa: Montaż gum uszczelniających w studniach teletechnicznych: Nawa wschodnia – 47 szt.; Uzupełnianie ubytków w kapie chodnikowej: Nawa wschodnia – 301,88mb; Zasypka C&C: Portal płn TS-26 – 99 m3; Zasypka C&C: Portal płd TS-26 – 192 m3; Wykonanie nawierzchni betonowej: Nawa zachodnia – 4 800,9 m2.
Inne Branże: SYSTEMY I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA TUNELI TS-26 i TS-32: 1) INSTALACJA WODOCIĄGOWA P.POŻ. - TS-26 (przyłącze W3) - Budowa wodociągu z rur Dz90x5,5mm PE100 SDR17 PN10 – 59,2 mb; Montaż rury osłonowej stalowej Dz193,7x5,6mm – 6 mb; 2) KANALIZACJA P.POŻ. - TS-26 - Montaż rur kan. DN/OD 315 PP – 15 mb; Montaż rur kan. DN 200 PP – 8,5 kpl; 3) SYSTEM OŚWIETLENIA TUNELOWEGO - Montaż opraw oświetleniowych w przejściach poprzecznych – 20 szt; 4) SYSTEM ZASILANIA W EN. EL. URZ. TUNELOWYCH - NISKIE NAPIĘCIE – TS-26 - Instalacja niskiego napięcia. Montaż okablowania – 0,1 kpl; 5) SYSTEM WENTYLACJI - BRANŻA ELEKTRYCZNA – TS-26 - Montaż okablowania wentylacji – 0,1 kpl. 6) SYSTEM NAGŁOŚNIENIA TUNELOWEGO - TS-26 Nawa wschodnia – Montaż okablowania - system nagłośnienia - 0,2 kpl; Montaż głośników – 19 szt; TS-26 Nawa zachodnia - Montaż głośników – 28 szt; BRANŻA SANITARNA – KANALIZACJA – KD 3 - Zbiornik ZB3p - roboty porządkowe – 0,5 kpl; KD 4 - Montaż wpustów – 3 kpl; Montaż osadnika z separatorem - roboty korygujące – 0,4 kpl; KD 18 - Montaż wpustów – 7 kpl; BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI nN, SN - Zasilanie podstawowe TS-26 i TS-32 - obszar Zadania III - Ułożenie rur osłonowych RHDPEp 160/9.1 – 54 szt; Ułożenie linii SN – 3 000 szt; Zasilanie rezerwowe TS-32 - obszar Zadania III - Ułożenie rur osłonowych DVK 232 oraz RHDPEp 225 – 316 mb; SZR4 - Ułożenie linii nN – 100 mb; BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE - Oświetlenie - MOP Lewy - Oświetlenie MOP Lewy – 500 mb. BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA – KT 53+215 - Budowa studni kablowych SKR-2 – 1 szt; KT 52+980 - 53+020 - Budowa kanalizacji kablowej KTp2 - 4x RO+ 6x RS (HDPE 40/3,7) + 2xWMR (fi 40 - wiązka 7 mikrorur) – 20 mb; KT 53+020 - 53+215 KT 53+215 - 53+400 KT 53+400 - 53+590 - Budowa kanalizacji kablowej KTu2 - 2x RO (fi125) + 6x RS (HDPE 40/3,7) + 2xWMR (fi 40 - wiązka 7 mikrorur) – 582 mb; BRANŻA MELIORACYJNA - R_42+270 – Geowłóknina - 500 m2; Narzut kamienny – 80 m3.
25.09 - 01.10.2023 r. – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

W tygodniu 39 br. Wykonawca prowadził Roboty w zakresie:
Branża Drogowa: Odhumusowanie: Sekcja I – 601 m3; Nasypy: Sekcja I,II,III – 1 392 m3; Wykopy: Sekcja I,II,III – 1 458 m3; Zasypki (pas dzielący, pobocza): Sekcja I,II,III – 1560 m3; Rów kryty, średnica fi400, HDPE: Sekcja I,II,III – 20,4 mb; Stabilizacja cementem - Górna warstwa nasypu 20 cm: Sekcja I,II,III – 242 m2; Ulepszone podłoże, grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub wapnem (G4) - gr. 25 cm - KR3, KR 5, KR7: Sekcja I,II,III – 1 670 m2; Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej gr. 17 cm - KR7: Sekcja I,II,III – 1 725 m2; Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 mm z kruszywem gr. 20cm KR1, KR3, KR5, KR7: Sekcja I,II,III, MOP Jaczków – 5 950 m2; Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C50/30 o uziarnieniu 0/31.5mm stabilizowanej mechanicznie (podbudowa chodnik, ciag pieszo-rowerowy): Sekcja I,II,III – 60 m2; Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego SMA 11 S; gr. 4cm - KR 7: Sekcja I,II,III – 12 600 m2; Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16 W gr. 8cm - KR-7: Sekcja I,II,III – 5 767,1 m2; Humusowanie: Sekcja I,II,III, MOP Jaczków – 9 000 m2; Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 3: Sekcja I,II,III, MOP Jaczków – 108 mb; Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 4: Sekcja I, II, III – 55,5 mb.
Branża Mostowa: WS-31 - Wykonanie schodów skarpowych – 1 kpl; WS-36 - Montaż barier ochronnych – 0,1 kpl; Montaż ekranów akustycznych na UN – 0,2 kpl; Wykonanie hydroizolacji z papy termozgrzewalnej – 3 500 m2; Wykonanie warstwy wiążącej z asfaltu lanego - 3 000 m2; Wykonanie drenażu z kruszywa - 100 mb; WS-35 - Montaż wpustów odwodnieniowych- 4 szt.; Wykonanie drenażu z kruszywa – 80 mb; WS-30 - Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni – 0,5 kpl; WS-33 - Wykonanie schodów skarpowych – 4 kpl; Montaż barier ochronnych – 0,4 kpl; TS-32 - Wykonanie zasypek tunelu – 0,02 kpl; WS-24 - Kapy w duszy – 100%; MS-25 – Zasypka podpory C (JL) – 10%; Izolacja płyty przejściowej C JP – 100%; Beton podkładowy pod płytę przejściową C JL – 100%; PG-29 - Montaż barier energochłonnych w kapach chodnikowych – 25%; WS-37 - Montaż krawężników zanikających – 100%; Montaż słupów i betonowanie głowic ekranów przeciwolśnieniowych na dojazdach – 25%; Wykonanie nawierzchni z żywic na kapach skrzydeł – 100%; PG-10.1 - Wykonanie nawierzchni z żywic na górnej powierzchni ścian – 25%; PG-11.1 - Wykonanie nawierzchni z żywic na górnej powierzchni ścian – 25%; P-04.2 - Wylot przepustu – 25%.
Roboty Kubaturowe: BZT1 - Montaż wypełnień sufitów kasetonowych – 10%; Montaż drzwi wewnętrznych – 50%; Montaż wypełnienia podłogi podniesionej – 100%; BZT2 - Montaż wypełnienia podłogi podniesionej – 60%; Montaż drzwi zewnętrznych – 30%; BZT3 - Montaż drzwi zewnętrznych – 50%; BT MOP P - Roboty wykończeniowe (zabudowy GK, sufity) – 20%; Wykonanie okładziny ściennej elewacji – klinkier – 10%; BT MOP L - Wykonanie okładziny ściennej elewacji – klinkier – 5%; Wykonanie okładziny ściennej elewacji - deska włóknocementowa – 75%.
Branża Tunelowa: Montaż gum uszczelniających w studniach teletechnicznych: Nawa zachodnia – 10 szt.; Uzupełnianie ubytków w kapie chodnikowej: Nawa wschodnia – 1 800 mb; Zasypka C&C: Portal płn TS-26 – 1 056 m3; Zasypka C&C: Portal płd TS-26 – 876 m3; Ułożenie materacy siatkowo kamiennych: portal płd TS-26 – 90 m2; Montaż koszy siatkowo kamiennych: portal płn TS-26 – 20 m3; Montaż koszy siatkowo kamiennych: portal płd TS-26 – 150 m3; Wykonanie nawierzchni betonowej: Nawa zachodnia – 7 790 m2.
Inne Branże: SYSTEMY I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA TUNELI TS-26 i TS-32: 1) INSTALACJA WODOCIĄGOWA P.POŻ. - TS-26 (przyłącze W3) - Budowa wodociągu z rur Dz90x5,5mm PE100 SDR17 PN10 –70,7 mb; Montaż rury osłonowej stalowej Dz193,7x5,6mm – 8 mb; 2) KANALIZACJA P.POŻ. - TS-26 - Montaż rur kan. DN 200 PP – 9,3 kpl; TS-26 (B1-5D.8) - Montaż studni betonowych kanalizacyjnych rewizyjnych DN1200 – mb; 3) SYSTEM ZASILANIA W EN. EL. URZ. TUNELOWYCH - NISKIE NAPIĘCIE – TS-26 - Instalacja niskiego napięcia. Montaż okablowania – 0,10 kpl; 4) SYSTEM ZASILANIA AWARYJNEGO – TS-26 - Instalacja zasilania awaryjnego. Montaż okablowania.- 0,10 kpl; 5) SYSTEM WENTYLACJI - BRANŻA ELEKTRYCZNA – TS-26 - Montaż okablowania wentylacji – 0,1 kpl. BRANŻA SANITARNA – KANALIZACJA – KD 3 - Zbiornik ZB3p - roboty porządkowe – 0,5 kpl; KD 4 - Montaż wpustów – 9 kpl; Demontaż osadnika z separatorem - roboty korygujące – 1 kpl; Montaż osadnika z separatorem - roboty korygujące – 0,1 kpl. BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI nN, SN - Zasilanie podstawowe TS-26 i TS-32 - obszar Zadania III - Wykop pod ułożenie kabla dla zasilania podstawowego – 500 mb; Zasilanie rezerwowe TS-32 - obszar Zadania III - Ułożenie rur osłonowych DVK 232 oraz RHDPEp 225 – 800 mb; Zasilanie MOP Jaczów: Ułożenie kabli zasilanie budynków MOP – 500 mb. BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE - Oświetlenie - MOP Lewy - Oświetlenie MOP Lewy – 100 mb. BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA – KT 54+160 - KT 53+810 KT 53+980 - Budowa studni kablowych SKR-2 – 2 szt; KT 53+770 - 53+810 - Budowa kanalizacji kablowej KTp2 - 4x RO+ 6x RS (HDPE 40/3,7) + 2xWMR (fi 40 - wiązka 7 mikrorur) – 43 mb; KT 53+590 - 53+770 KT 53+810 - 53+980 - Budowa kanalizacji kablowej KTu2 - 2x RO (fi125) + 6x RS (HDPE 40/3,7) + 2xWMR (fi 40 - wiązka 7 mikrorur) – 360 mb; Portal tunelu TS-32 Pd - Montaż studni kanału technologicznego – 1 szt; Montaż rur kanału technologicznego DN110 – 20 mb; Montaż rur kanału technologicznego DN125 – 70 mb. BRANŻA MELIORACYJNA - R_42+270 - Wykonanie wykopu 775 m3; Wykonanie nasypu – 16 m3.
18.09 - 24.09.2023 r. – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

W tygodniu 38 br. Wykonawca prowadził Roboty w zakresie:
Branża Drogowa: Nasypy: Sekcja I,II,III – 3 680 m3; Wykopy: Sekcja I,II,III – 1 322 m3; Zasypki (pas dzielący, pobocza): Sekcja I,II,III – 520 m3; Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 mm z kruszywem gr. 20cm KR1, KR3, KR5, KR7: Sekcja I,II,III – 4 432 m2; Podbudowa zasadnicza z AC22 P 35/50, gr. 18 cm - KR7: Sekcja I,II,III – 3 355 m2; Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16 W gr. 8cm - KR-7: Sekcja I,II,III – 5 756 m2; Humusowanie: Sekcja I,II,III, MOP Jaczków – 9 947 m2; Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 3: Sekcja I,II,III, MOP Jaczków – 380 mb; Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 4: Sekcja I, II, III – 75 mb; Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 7C: Sekcja I, II, III – 23 mb.
Branża Mostowa: WS-31 - Montaż wypustów odwodnieniowych – 20 szt; Wykonanie drenażu z kruszywa – 500 mb; Wykonanie schodów skarpowych – 1 kpl; WS-36 - Montaż barier ochronnych – 0,1 kpl; Wykonanie schodów skarpowych – 2 kpl; Wykonanie warstwy wiążącej z asfaltu lanego – 1000 m2; WS-35 - Montaż barier ochronnych – 0,1 kpl; WS-33 - Wykonanie schodów skarpowych – 2 kpl; Wykonanie drenaży płyty pomostu wraz z montażem górnych części sączków i wpustów – 0,5 kpl; TS-32 - Wykonanie zasypek tunelu – 0,02 kpl; Wykonanie membrany izolacyjnej tzw. parasol – 0,5 kpl; WD-22 – Balustrady – 100%; WS-24 - Słupy ekranów drogowych z głowicami – 50%; MS-25 – Zasypka podpory C (JP) – 5%; Płyta przejściowa C JP – 100%; Słupy ekranów drogowych z głowicami (przy podporze A) – 50%; Beton podkładowy pod płytę przejściową C JP – 100%; WD-27 - Kapy skrzydeł – 50%; PG-29 - Wykonanie drenażu w osi cieku - ustrój jezdni lewej – 100%; Montaż kratek wpustów - ustrój jezdni lewej – 100%; Montaż krawężników zanikających – 25%; WD-34 - Montaż balustrad w kapie chodnikowej – 100%; WS-37 - Montaż zbrojenia i betonowanie - kapy chodnikowe na skrzydłach – 25%; Wykonanie nawierzchni z żywic na kapach skrzydeł – 50%; PG-10.1 - Wykonanie nawierzchni z żywic na górnej powierzchni ścian – 75%; PG-11.1 - Wykonanie nawierzchni z żywic na górnej powierzchni ścian – 75%; MM-02 - Warstwa ochronna z betonu – 100%; MM-03 - Fundamenty barier na przepustach – 25%; P-04.2 - Wylot przepustu – 25%.
Roboty Kubaturowe: BZT1 - Montaż wypełnień sufitów kasetonowych – 80%; Roboty malarskie na piętrze budynku – 30%; Montaż drzwi zewnętrznych na parterze – 100%; Montaż drzwi wewnętrznych na piętrze – 50%; Montaż urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach parteru – 40%; BZT2 - Montaż urządzeń klimatyzacyjnych parteru – 20%; BZT3 - Montaż urządzeń klimatyzacyjnych parteru – 20%; Montaż drzwi zewnętrznych – 50%; BT MOP L - Wykonanie okładziny ściennej elewacji – klinkier – 10%; Roboty wykończeniowe (zabudowy GK, sufity) – 10%; Wykonanie okładziny ściennej elewacji - deska włókno-cementowa – 20%.
Branża Tunelowa: Montaż gum uszczelniających w studniach teletechnicznych: Nawa zachodnia – 50 szt; Montaż pokryw studni kanalizacyjnych przejść poprzecznych + obróbka kapy chodnikowej: Nawa wschodnia – 2 szt; Montaż pokryw studni kanalizacyjnych przejść poprzecznych + obróbka kapy chodnikowej: Nawa zachodnia – 2 szt; Uzupełnianie ubytków w kapie chodnikowej: Nawa wschodnia – 200 mb; Zasypka C&C: Portal płd TS-26 – 904 m3; Ułożenie materacy siatkowo kamiennych: Portal płn TS-26 – 150 m2; Ułożenie materacy siatkowo kamiennych: portal płd TS-26 – 200 m2; Montaż koszy siatkowo kamiennych: portal płn TS-26 – 90 m3; Montaż koszy siatkowo kamiennych: portal płd TS-26 – 120 m3; Wykonanie nawierzchni betonowej: Nawa zachodnia – 4 702,5 m2.
Inne Branże: SYSTEMY I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA TUNELI TS-26 i TS-32: 1) INSTALACJA WODOCIĄGOWA P.POŻ. - TS-26 (przyłącze W3) - Budowa wodociągu z rur Dz90x5,5mm PE100 SDR17 PN10 – 102,1 mb; Montaż rury osłonowej stalowej Dz193,7x5,6mm – 7,5 mb; 2) KANALIZACJA P.POŻ. - TS-32 - Budowa kan. z rur kanalizacyjnych DN/OD 315 PP minSN8 – 75,1 mb; 3) SYSTEM ZASILANIA W EN. EL. URZ. TUNELOWYCH - NISKIE NAPIĘCIE – TS-26 - Instalacja niskiego napięcia. Montaż okablowania – 0,10 kpl; 4) SYSTEM ZASILANIA AWARYJNEGO – TS-26 - Instalacja zasilania awaryjnego. Montaż okablowania.- 0,10 kpl; 5) SYSTEM WENTYLACJI - BRANŻA ELEKTRYCZNA – TS-26 - Montaż okablowania wentylacji – 0,1 kpl. BRANŻA SANITARNA – KANALIZACJA – KD 4 - Montaż rur DN/OD 160 wraz z wykopem i zasypem - 22 mb; Montaż kanału DN200 wraz z zasypem i wykopem – 151,5 mb; Montaż kanału DN400 wraz z zasypem i wykopem – 82 mb; Montaż studni – 3 kpl. KD MOP Zachód - Demontaż kanału DN200 wraz wykopem i zasypem - roboty korygujące – 40,5 kpl; Demontaż wpustów - roboty korygujące – 7 kpl. BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI nN, SN - Zasilanie podstawowe TS-26 i TS-32 - obszar Zadania III - Ułożenie linii SN – 2 200 szt; Wykop pod ułożenie kabla dla zasilania podstawowego – 200 mb; Zasilanie rezerwowe TS-32 - obszar Zadania III - Ułożenie rur osłonowych DVK 232 oraz RHDPEp 225 – 60 mb; Zasilanie MOP Jaczów: Ułożenie kabli zasilanie budynków MOP – 500 mb. BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE - Oświetlenie - MOP Lewy Trasa Główna - Ułożenie kabla oświetleniowego – 55 mb. BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA - TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA - Ułożenie rur osłonowych MOP Jaczków – 500 mb; BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA – KT 54+160 - Budowa studni kablowych SKR-2 – 1 szt; KT 49+000 - 49+025 - Budowa kanalizacji kablowej KTp2 - 4x RO+ 6x RS (HDPE 40/3,7) + 2xWMR (fi 40 - wiązka 7 mikrorur) – 20 mb; KT 54+160 - 54+340 KT 53+980 - 54+160 - Budowa kanalizacji kablowej KTu2 - 2x RO (fi125) + 6x RS (HDPE 40/3,7) + 2xWMR (fi 40 - wiązka 7 mikrorur) – 359 mb.
11.09 - 17.09.2023 r. – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

W tygodniu 37 br. Wykonawca prowadził Roboty w zakresie:
Branża Drogowa: Nasypy: Sekcja I,II,III – 6 865 m3; Wykopy: Sekcja I,II,III – 1 125 m3; Zasypki (pas dzielący, pobocza): Sekcja I,II,III – 662 m3; Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 mm z kruszywem gr. 20 cm KR1, KR3, KR5, KR7: Sekcja I,II,III – 4 691 m2; Podbudowa zasadnicza z AC22 P 35/50, gr. 18 cm - KR7: Sekcja I,II,III – 6 429 m2; Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16 W gr. 8cm - KR-7: Sekcja I,II,III – 11 947,8 m2; Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym - gr. 15 cm - KR3, KR5 – MOP: MOP Jaczków – 5 710 m2; Humusowanie: Sekcja I,II,III, MOP Jaczków – 10 000 m2; Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 3: Sekcja I,II,III, MOP Jaczków – 150,12 mb; Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 4: Sekcja I, II, III – 236,04 mb; Krawężniki kamienne: MOP Jaczków - 90,5 mb.
Branża Mostowa: WS-31 - Montaż wypustów odwodnieniowych – 20 szt; Wykonanie drenażu z kruszywa – 300 mb; Wykonanie schodów skarpowych – 1 kpl; WS-36 - Wykonanie nawierzchni z żywicy na kapach – 200 m2; Montaż barier ochronnych – 0,1 kpl; Wykonanie hydroizolacji z papy termozgrzewalnej – 1 000 m2; WS-35 - Montaż barier ochronnych – 0,1 kpl; WS-30 - Montaż barier ochronnych – 0,4 kpl; Przygotowanie powierzchni betonu kap do ułożenia nawierzchni z żywic – śrutowanie – 0,1 kpl; Nawierzchnia z żywic na kapach – 0,1 kpl; Montaż słupów ekranów na palach wraz z betonowaniem głowic – 0,9 kpl; WS-33 - Nawierzchnia z żywic na kapach – 0,2 kpl; Montaż barier ochronnych – 0,3 kpl; Montaż słupów ekranów na palach wraz z betonowaniem głowic – 0,9 kpl; TS-32 - Wykonanie zasypek tunelu – 0,02 kpl; MS-25 – Zasypka podpory C (JL) – 3%; Zasypka podpory C (JP) – 22%; Słupy ekranów drogowych z głowicami (przy podporze A) – 50%; Asfalt twardolany (JL+JP) – 100%; PG-29 - Montaż krawężników zanikających – 25%; Wykonanie nawierzchni z żywic na kapach ustroju nośnego JL – 10%; Wykonanie nawierzchni z żywic na kapach ustroju nośnego JP – 100%; WS-37 - Montaż krawężników kamiennych - kapy chodnikowe na skrzydłach – 50%; Montaż zbrojenia i betonowanie - kapy chodnikowe na skrzydłach – 75%; Montaż słupów i betonowanie głowic ekranów przeciwolśnieniowych na dojazdach – 75%; Wykonanie w-wy wiążącej z ATL na płycie ustroju j.lewej – 100%; Wykonanie w-wy wiążącej z ATL na płycie ustroju j.prawej – 100%; Wykonanie nawierzchni z żywic na kapach ustroju nośnego j.lewej – 50%; Wykonanie nawierzchni z żywic na kapach ustroju nośnego j.prawej – 50%; WD-38 - Wykonanie nawierzchni z żywic kap chodnikowych – 100%; MM-02 - Zasypki przepustu – 20%; Papa na płycie zespalającej – 100%; MM-03 - Fundamenty barier na przepustach – 25%; P-04.2 - Montaż prefabrykatów skrzynkowych JL – 100%; Wylot przepustu – 25%.
Roboty Kubaturowe: BT MOP L - Roboty wykończeniowe (zabudowy GK, sufity, płytki) – 20%; Wykonanie okładziny ściennej elewacji – klinkier – 30%; BT MOP P - Roboty wykończeniowe (zabudowy GK, sufity, płytki) – 10%; BZT1 - Montaż urządzeń klimatyzacyjnych parteru – 60%; BZT2 - Montaż urządzeń klimatyzacyjnych parteru – 80%; BZT3 - Montaż urządzeń klimatyzacyjnych parteru – 80%.
Branża Tunelowa: Montaż pokryw studni kanalizacyjnych przejść poprzecznych + obróbka kapy chodnikowej: Nawa wschodnia – 16 szt; Montaż pokryw studni kanalizacyjnych przejść poprzecznych + obróbka kapy chodnikowej: Nawa zachodnia – 16 szt; Montaż gum uszczelniających w studniach teletechnicznych: Nawa zachodnia – 40 szt; Zasypka C&C: Portal płn TS-26 – 80 m3; Zasypka C&C: Portal płd TS-26 – 348 m3; Wykonanie w-wy chudego betonu pod kosze gabionowe: Portal płd TS-26 – 95 m2; Wykonanie drenażu ścian gabionów: portal płn TS-26 - 22 mb; Wykonanie drenażu ścian gabionów: portal płd TS-26 – 22,50 mb; Ułożenie materacy siatkowo kamiennych: Portal płn TS-26 – 1 881 m2; Montaż koszy siatkowo kamiennych: portal płn TS-26 – 81 m3; Montaż koszy siatkowo kamiennych: portal płd TS-26 – 35 m3; Wykonanie nawierzchni betonowej: Nawa wschodnia – 20 655,17 m2.
Inne Branże: SYSTEMY I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA TUNELI TS-26 i TS-32: 1) INSTALACJA WODOCIĄGOWA P.POŻ. - TS-32 - Budowa kan. z rur kanalizacyjnych DN/OD 315 PP minSN8 – 43,10 mb; Montaż studni kanalizacyjnej DN1200 – 1 kpl; Montaż studni kanalizacyjnej DN1200 kaskadowych – 3 kpl; TS-32 (ID.3.2-ID.3.1; ID.4-IOS) - Budowa kan. z rur kanalizacyjnych DN/OD 300 kamionka o klasie nośności 160 – 22,47 mb; 2) SYSTEM ZASILANIA W EN. EL. URZ. TUNELOWYCH - NISKIE NAPIĘCIE – TS-26 - Instalacja niskiego napięcia. Montaż okablowania – 0,10 kpl; 3) SYSTEM ZASILANIA AWARYJNEGO – TS-26 - Instalacja zasilania awaryjnego. Montaż okablowania.- 0,10 kpl; 4) SYSTEM WENTYLACJI - BRANŻA ELEKTRYCZNA – TS-26 - Montaż okablowania wentylacji – 0,1 kpl; 5) SYSTEM NAGŁOŚNIENIA TUNELOWEGO - TS-26 Nawa wschodnia - Montaż uchwytów pod głośniki – 25 szt; TS-26 Nawa zachodnia - Montaż głośników – 30 szt. BRANŻA SANITARNA – KANALIZACJA – KD 4 - Montaż kanału DN400 wraz z zasypem i wykopem – 50 mb; KD MOP Zachód - Demontaż kanału DN200 wraz wykopem i zasypem - roboty korygujące – 16,7 kpl; Demontaż wpustów - roboty korygujące – 3 mb. BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI nN, SN - Zasilanie podstawowe TS-26 i TS-32 - obszar Zadania III - Ułożenie rur osłonowych RHDPEp 160/9.1 – 54 szt; Wykop pod ułożenie kabla dla zasilania podstawowego – 1 000 mb; Zasilanie rezerwowe TS-32 - obszar Zadania III - Ułożenie rur osłonowych DVK 232 oraz RHDPEp 225 – 60 mb; Zasilanie MOP Jaczów - Ułożenie kabli zasilanie budynków MOP - 200 mb. BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE - Oświetlenie - MOP Lewy Trasa Główna - Ułożenie kabla oświetleniowego – 150 mb; Oświetlenie - MOP Lewy - Trasa Główna - Wykonanie poprzeczek oświetlenia – 34,5 mb. BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA – KT 48+458 - Montaż studni SKR-2 – 1 szt; KT 42+080 KT 42+135 KT 42+240 KT 42+280 – 4 szt; KT 42+020 - 42+080 KT 42+080 - 42+135 KT 42+240 - 42+280 KT 50+355 - Budowa kanalizacji kablowej KTp2 - 4x RO+ 6x RS (HDPE 40/3,7) + 2xWMR (fi 40 - wiązka 7 mikrorur) – 141 mb; KT 42+240 - Budowa kanalizacji kablowej KTp1 - 2x RO (fi125) + 3x RS (HDPE 40/3,7) + 1xWMR (fi 40 - wiązka 7 mikrorur) – 65 mb; Budowa przyłączy do obiektów SZR 2xHDPE 40 – 12 mb.
14.09.2023 r. – Rozpoczęły się prace związane z układaniem nawierzchni betonowej w tunelach TS-32 i TS-26

Początkiem września rozpoczęły się prace związane z układaniem nawierzchni betonowej w tunelach TS-32 i TS-26. W ciągu trzech dni ułożono dwie nawy tunelu TS-32 następnie przetransportowano sprzęt na tunel TS-26 i rozpoczęto tam prace nawierzchniowe. Planem Wykonawcy jest zakończenie prac nawierzchniowych w tunelach do końca bieżącego miesiąca. Nawierzchnia trasy głównej S3 w tunelu jest wykonywana z betonu cementowego C35/45 o grubości 29 cm w układzie dwuwarstwowym nawierzchni w technologii z eksponowanym kruszywem - metoda mokre na mokre w deskowaniu ślizgowym. Górna warstwa (ścieralna) stanowi grubość 5 cm, dolna warstwa o grubości 24 cm. Podbudowa zasadnicza została wykonana z betonu asfaltowego. Przedmiotowy zakres jest układany poprzez zestaw specjalistycznych maszyn, składający się z:

  • rozkładarka nr 1 do dolnej warstwy betonu - DWNB („rdwb");
  • rozkładarka nr 2 do górnej warstwy betonu - GWNB („rgwb");
  • pomostu roboczego do wykańczania nawierzchni TCM 180i („pr");

Całościowa ilość betonu planowana do wbudowania w Tunelach TS-26 i TS-32 w zakresie nawierzchni betonowej wynosi ok 15 000 m³.

Tunele TS-26 i TS-32 Tunele TS-26 i TS-32 Tunele TS-26 i TS-32 Tunele TS-26 i TS-32

Obecne zaawansowanie na budowie drogi ekspresowej S3 Zadanie III z Bolkowa do Kamiennej Góry szacowane jest na ok. 83%. Prace w dłuższym tunelu TS-26 (ok. 2300 m) po zakończeniu obudowy wstępnej i ostatecznej, prowadzone są w zakresie nawierzchni betonowej i w zakresie wykonywania systemów bezpieczeństwa oraz wyposażenia tunelu. W drugim tunelu TS-32, którego długość wynosi 320 [m] prace prowadzone są również w szybkim tempie, zakończono układanie nawierzchni betonowej, do końca roku planowane jest także ukończenie robót związanych z zasypaniem tunelu, do wykonania również pozostały systemy bezpieczeństwa.

W branży drogowej główne prace koncentrują się na robotach nawierzchniowych, w zakresie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego, do dziś udało się ułożyć ok 240 tys. [m²] podbudowy AC co stanowi 96% całej trasy głównej. W zakresie w-wy wiążącej wykonano ok 200 tys. [m²] co stanowi 80% trasy głównej. Do wykonania pozostała warstwa ścieralna SMA, której obecnie ułożono ok 2%.

W pozostałych branżach prace również idą zgodnie z założeniami. Zaawansowanie obecnie wynosi ok 77%.
04.09 - 10.09.2023 r. – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

W tygodniu 36 br. Wykonawca prowadził Roboty w zakresie:
Branża Drogowa: Nasypy: Sekcja I,II,III – 8 832 m3; Wykopy: Sekcja I,II,III – 2 164 m3; Zasypki (pas dzielący, pobocza): Sekcja I,II,III – 904 m3; Wwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego gr.30cm (G4) - KR1 - 1178 m2; Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 mm z kruszywem gr. 20cm KR1, KR3, KR5, KR7: Sekcja I,II,III – 2 628 m2; Podbudowa zasadnicza z AC22 P 35/50, gr. 18 cm - KR7: Sekcja I,II,III – 6 757,70 m2; Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16 W gr. 8cm - KR7: Sekcja I,II,III – 2 515 m2; Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej gr. 20cm - KR3, KR 5 – MOP: MOP Jaczków – 4 600 m2; Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym - gr. 15 cm - KR3, KR5 – MOP: MOP Jaczków – 850 m2; Ulepszone podłoże, grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub wapnem (G4) - gr. 25 cm – MOP: MOP Jaczków – 1 300 m2; Humusowanie: Sekcja I,II,III, MOP Jaczków – 11 106 m2; Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 3: Sekcja I,II,III, MOP Jaczków – 275,51 mb; Krawężnik kamienny: MOP – 155 mb.
Branża Mostowa: WS-31 - Montaż barier ochronnych - 0,15 kpl; montaż wpustów odwodnieniowych - 4 szt, wykonanie drenażu z kruszywa - 200 mb, wykonanie schodów skarpowych - 1 kpl; WS-36 - Wykonanie nawierzchni z żywicy na kapach – 200 m2; Montaż barier ochronnych - 0,1 kpl; wykonanie schodów skarpowych - 1 kpl; WS-35 - Montaż barier ochronnych – 0,1 kpl; wykonanie schodów skarpowych - 2 kpl; WS-30 - Montaż krawężników – 0,1 kpl; wykonywanie kap chodnikowych na skrzydłach - 0,5 kpl; WS-33 - śrutowanie kap chodnikowych pod żywicę - 0,1 kpl, drenaż płyty pomostu - 0,5 kpl; TS-32 - Wykonanie zasypek tunelu – 0,02 kpl; Wykonanie membrany izolacyjnej tzw. parasol – 0,45 kpl; montaż desek gzymsowych - 0,6 kpl; WS-24 - słupy ekranów drogowych - 50%; MS-25 – Zasypka podpory C (JL) – 1%; Zasypka podpory C (JP) – 2%; Papa pod jezdnią JL+JP – 80%; schody skarpowe - 10%; PG-29 – Montaż zbrojenia i betonowanie - kapy chodnikowe na skrzydłach – 50%; w-wa ATL JP - 100%; WS-37 - montaż krawężników na skrzydłach - 50%, papa na UN - 100%, nawierzchnia z żywic na kapach - 50%; WD-38 - Montaż krawężników zanikających – 25%; W-wa ATL - 100%; MM-02 - Zasypki przepustu – 20%; P-04.2 - wykop pod przepust - 25%, beton podkładowy pod przepust - 100%; MM-05 - Ustawianie krawężnika – 20 mb; Zbrojenie kap chodnikowych – 0,5 Mg.
Roboty Kubaturowe: BZT1 - Montaż jednostek klimatyzacji na parterze budynku – 80%; montaż barierek schodowych - 100%; BT MOP P - Montaż drzwi wewnętrznych – 100%; BT MOP L - Montaż instalacji elektrycznej w przestrzeni sufitu – 20%; Montaż odwodnień liniowych 50%, wykonanie okładziny ściennej elewacji - 50%, montaż drzwi wewnętrznych - 70%, roboty wykończneiowe - 10%.
Branża Tunelowa: Montaż ram w niszach utrzymaniowych: Nawa zachodnia – 26 szt; Zasypka C&C: Portal płn TS-26 – 437 m3; Zasypka C&C: Portal płd TS-26 – 420 m3; Ułożenie materacy siatkowo kamiennych: Portal płn TS-26 – 60 m2; Montaż koszy siatkowo kamiennych: portal płn TS-26 – 11 m3; Montaż koszy siatkowo kamiennych: portal płd TS-26 – 54 m3; Wykonanie nawierzchni betonowej w nawie wschodniej - 2400 m2.
Inne Branże: SYSTEMY I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA TUNELI TS-26 i TS-32: 1) Kanalizacja P.POŻ. - TS-32 - Budowa kan. z rur kanalizacyjnych DN/OD 315 PP minSN8 – 18,40 mb; Montaż studni kanalizacyjnej DN1200 – 1 kpl; montaż osadnika 7 kpl, montaż komory rozdziału - 1 kpl, budowa kanalizacji z rur DN/OD 300 - 4,7 mb; 2) SYSTEM OŚWIETLENIA TUNELOWEGO – TS-26 Nawa wschodnia - Montaż okablowania oświetlenia – 0,2 kpl; TS-26 Nawa zachodnia - Montaż okablowania oświetlenia – 0,2 kpl; 3) SYSTEM ZASILANIA- NISKIE NAPIĘCIE – TS-26 - Montaż okablowania – 0,10 kpl; SYSTEM WENTYLACJI - BRANŻA ELEKTRYCZNA - TS-26 - montaz okablowania - 0,1 kpl; SYSTEM NAGŁOŚNIENIA - TS-26 - montaż uchytów pod głośniki - 58 szt, montaż okablowania - 0,8 kpl; BRANŻA SANITARNA – KANALIZACJA – KD 4 - Montaż kanału DN315 wraz z zasypem i wykopem – 42,6 mb; Montaż studni – 2 kpl; KD MOP Zachód - demontaz kanału DN200 - 53 kpl, demontaż wpustów - 7 mb; BRANŻA SANITARNA - INSTALACJA GAZOWA - MOP Zachód i MOP Wschód - próby szczelności sieci gazowej - 100%; BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI nN, SN - Zasilanie podstawowe TS-26 i TS-32 - obszar Zadania III - Ułożenie linii SN – 1200 szt; wykop pod ułożenie kabla - 100 mb; ułożenie linii SN w TS-26 - 100 mb; Zasilanie rezerwowe TS-32 - obszar Zadania III - Ułożenie rur osłonowych DVK 232 – 40 mb; Zasilanie MOP Jaczów - Ułożenie kabli zasilanie budynków MOP – 200 mb. BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE - Oświetlenie - MOP Lewy Trasa Główna - Ułożenie kabla oświetleniowego – 150 mb. BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA - Budowa studni kablowych SKR-1 – 1 szt; Budowa kanalizacji kablowej KTp1 - 2x RO (fi125) + 3x RS (HDPE 40/3,7) + 1xWMR (fi 40 - wiązka 7 mikrorur) – 65 mb; Budowa przyłączy do obiektów SZR 2xHDPE 40 – 61 mb.
28.08 - 03.09.2023 r. – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

W tygodniu 35 br. Wykonawca prowadził Roboty w zakresie:
Branża Drogowa: Nasypy: Sekcja I,II,III – 7 666 m3; Wykopy: Sekcja I,II,III – 2 950 m3; Zasypki (pas dzielący, pobocza): Sekcja I,II,III – 1 176 m3; Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 mm z kruszywem gr. 20cm KR1, KR3, KR5, KR7: Sekcja I,II,III – 4 794 m2; Ściek drogowy "trójkątny" monolityczny: Sekcja I,II,III – 1 410 m2; Podbudowa zasadnicza z AC 22 P 35/50 gr. 7 cm - KR3: Sekcja I,II,III – 5 500 m2; Podbudowa zasadnicza z AC22 P 35/50, gr. 18 cm - KR7: Sekcja I,II,III – 2 272 m2; Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16 W gr. 8cm - KR-7: Sekcja I,II,III – 4 650 m2; Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej gr. 20cm - KR3, KR 5 – MOP: MOP Jaczków – 1 020 m2; Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym - gr. 15 cm - KR3, KR5 – MOP: MOP Jaczków – 2 100 m2; Ulepszone podłoże, grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub wapnem (G4) - gr. 25 cm – MOP: MOP Jaczków – 1 600 m2; Humusowanie: Sekcja I,II,III, MOP Jaczków – 1 000 m2; Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 3: Sekcja I,II,III, MOP Jaczków – 54,57 mb; Ściek skarpowy: Sekcja I, II, III – 25 mb; Schody skarpowe: Sekcja I, II, III – 3 kpl; Warstwa filtracyjna, żwirowo piaskowa gr. 20 cm: Sekcja I, II, III – 300 m2.
Branża Mostowa: WS-31 - Montaż barier ochronnych - 0,5 kpl; WS-36 - Wykonanie nawierzchni z żywicy na kapach – 100 m2; Montaż barier ochronnych - 0,1 kpl; WS-35 - Montaż barier ochronnych – 0,1 kpl; WS-30 - Montaż barier ochronnych – 0,1 kpl; WS-33 - Układanie warstwy ochronnej z asfaltu lanego – 0,45 kpl; Montaż barier ochronnych – 0,1 kpl; TS-32 - Wykonanie zasypek tunelu – 0,05 kpl; Wykonanie membrany izolacyjnej tzw. parasol – 0,05 kpl; Nawierzchnia betonowa – 0,99%; WD-22 - Montaż schodów skarpowych – 50%; WS-24 - Montaż barier zewnętrznych – 100%; MS-25 – Zasypka podpory C (JL) – 1%; Zasypka podpory C (JP) – 1%; Papa pod jezdnią JL+JP – 20%; WD-27 - Kapy skrzydeł – 50%; PG-29 – Montaż zbrojenia i betonowanie - kapy chodnikowe na skrzydłach – 50%; Montaż krawężników zanikających – 50%; Montaż krawężników kamiennych - kapy chodnikowe na skrzydłach – 100%; WS-37 - Przygotowanie powierzchni ustrojów nośnych jezdni lewej i prawej pod izolację z papy – 50%; WD-38 - Montaż krawężników zanikających – 50%; MM-02 - Zasypki przepustu – 10%; MM-05 - Ustawianie krawężnika – 10 mb; Zbrojenie kap chodnikowych – 0,5 Mg.
Roboty Kubaturowe: BZT1 - Montaż jednostek klimatyzacji na piętrze budynku – 100%; BT MOP P - Montaż odwodnień liniowych – 50%; Roboty wykończeniowe (zabudowy GK, sufity) – 20%; BT MOP L - Montaż instalacji elektrycznej w przestrzeni sufitu – 50%; Montaż drzwi wewnętrznych- 30%; Roboty wykończeniowe (zabudowy GK, sufity) – 10%.
Branża Tunelowa: Prace naprawcze krawężników: Nawa zachodnia – 372,2 mb; Montaż ram w niszach utrzymaniowych: Nawa wschodnia – 31 szt; Zasypka C&C: Portal płn TS-26 – 1 812 m3; Zasypka C&C: Portal płd TS-26 – 516 m3; Wykonanie podwaliny pod materace: portal płd TS-26 – 48,3 mb; Ułożenie materacy siatkowo kamiennych: Portal płn TS-26 – 312 m2; Montaż koszy siatkowo kamiennych: portal płn TS-26 – 110 m3; Montaż koszy siatkowo kamiennych: portal płd TS-26 – 50 m3.
Inne Branże: SYSTEMY I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA TUNELI TS-26 i TS-32: 1) INSTALACJA WODOCIĄGOWA P.POŻ. - TS-32 - Budowa kan. z rur kanalizacyjnych DN/OD 315 PP minSN8 – 6,9 mb; Montaż studni kanalizacyjnej DN1200 – 1 kpl; 2) SYSTEM OŚWIETLENIA TUNELOWEGO – TS-26 Nawa wschodnia - Montaż okablowania oświetlenia – 0,3 kpl; TS-26 Nawa zachodnia - Montaż okablowania oświetlenia – 0,3 kpl; 3) SYSTEM WENTYLACJI - BRANŻA ELEKTRYCZNA – TS-26 - Montaż okablowania wentylacji – 0,10 kpl; BRANŻA SANITARNA – KANALIZACJA – KD 3 - Montaż rur Dn200 PP wraz z wykopem i zasypem – 8 mb; Montaż rur Dn315 PP wraz z wykopem i zasypem – 9 mb; KD 4 - Montaż kanału DN315 wraz z zasypem i wykopem – 12 mb; Montaż kanału DN400 wraz z zasypem i wykopem – 46 mb; Montaż kanału DN500 wraz z zasypem i wykopem – 20,5 mb; Montaż studni – 3 kpl; BRANŻA SANITARNA - INSTALACJA GAZOWA - MOP Zachód - Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE 100 SDR11 o śr.zewnętrznej 50 mm wraz z wykopem i zasypem – 160 mb; Montaż rur osłonowych PE 100 RC śr. zewn 110 wraz z kompletem płóz i manszet wraz z wykopem i zasypem – 25,1 mb; Uporządkowanie terenu po robotach w tym wywóz ziemi – 1 kpl; BRANŻA SANITARNA - SIECI WOD-KAN - KS MOP - Montaż rur PVC dn 200 – 68 mb; BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI nN, SN - Zasilanie podstawowe TS-26 i TS-32 - obszar Zadania III - Ułożenie rur osłonowych RHDPEp 160/9.1 – 200 szt; Ułożenie linii SN – 90 szt; Zasilanie rezerwowe TS-32 - obszar Zadania III - Ułożenie rur osłonowych DVK 232 – 100 mb; Zasilanie MOP Jaczów - Ułożenie kabli zasilanie budynków MOP – 200 mb. BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE - Oświetlenie - MOP Lewy Trasa Główna - Ułożenie kabla oświetleniowego – 150 mb; Oświetlenie - MOP Lewy - Trasa Główna - Ułożenie kabla oświetleniowego – 105 mb. BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA – KT 50+060 - Budowa studni kablowych SKR-2 – 1 szt; Budowa kanalizacji kablowej KTp1 - 2x RO (fi125) + 3x RS (HDPE 40/3,7) + 1xWMR (fi 40 - wiązka 7 mikrorur) – 15 mb; Budowa przyłączy do obiektów SZR 2xHDPE 40 – 15 mb; BRANŻA MELIORACYJNA - R_46+371 - Montaż palisady – 2 szt.
21.08 - 27.08.2023 r. – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

W tygodniu 34 br. Wykonawca prowadził Roboty w zakresie:
Branża Drogowa: Nasypy: Sekcja I,II,III – 10 712 m3; Wykopy: Sekcja I,II,III – 1 149 m3; Zasypki (pas dzielący, pobocza): Sekcja I,II,III – 636 m3; Ulepszone podłoże, grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub wapnem (G4) - gr.25 cm - KR3, KR 5, KR7: Sekcja I,II,III – 1 800 m2; Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej gr. 17 cm - KR7: Sekcja I,II,III – 654 m2; Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 mm z kruszywem gr. 20cm KR1, KR3, KR5, KR7: Sekcja I,II,III – 7 955 m2; Podbudowa zasadnicza z AC22 P 35/50, gr. 18 cm - KR7: Sekcja I,II,III – 5 035 m2; Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16 W gr. 8cm - KR-7: Sekcja I,II,III – 4 600 m2; Ulepszone podłoże, grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub wapnem (G4) - gr. 25 cm – MOP: MOP Jaczków – 1 440 m2; Humusowanie: Sekcja I,II,III, MOP Jaczków – 13 856 m2; Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 3: Sekcja I,II,III, MOP Jaczków – 468,42 mb; Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 4: Sekcja I,II,III, MOP Jaczków – 67 mb; Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 7C: Sekcja I,II,III - 57 mb; Krawężnik betonowy: Sekcja I, II, III – 123 mb; Obrzeże betonowe: Sekcja I, II, III MOP Jaczków – 85 mb; Nawierzchnia z kostki betonowej: I, II, III, MOP Jaczków – 25,50 m2.
Branża Mostowa: WS-31 - Montaż barier ochronnych - 0,1 kpl; WS-36 - Wykonanie nawierzchni z żywicy na kapach – 250 m2; Montaż barier ochronnych - 0,1 kpl; WS-35 - Montaż barier ochronnych – 0,1 kpl; WS-30 - Montaż barier ochronnych – 0,2 kpl; Wykonanie drenaży płyty pomostu wraz z montażem górnych części sączków i wpustów - 0,1 kpl; WS-33 - Izolacja płyty UN z papy zgrzewalnej – 0,5 kpl; Układanie warstwy ochronnej z asfaltu lanego – 0,45 kpl; Wykonanie kap chodnikowych w rejonie ekranu o H=4m – 1 kpl; TS-32 - Wykonanie zasypek tunelu – 0,05 kpl; WD-22 - Umocnienia – 100%; WS-24 - Montaż barier zewnętrznych – 100%; MS-25 – Zasypka podpory C (JL) – 3%; Zasypka podpory C (JP) – 3%; Przygotowanie powierzchni pod pape – 100%; WD-27 - Układanie warstwy ochronnej z asfaltu lanego – 100%; PG-29 – Montaż zbrojenia i betonowanie kap chodnikowych UN JP – 20%; Układanie warstwy ochronnej z asfaltu lanego – 50%; WD-34 - Montaż barier energochłonnych w kapach chodnikowych – 10%; WS-37 - Montaż zbrojenia i betonowanie kap chodnikowych UN JL – 10%; Montaż zbrojenia i betonowanie kap chodnikowych UN JP – 25%; Montaż kotew pętlicowych pod ekrany zewnętrznych kap chodnikowych UN JL – 10%; Montaż kotew pętlicowych pod ekrany zewnętrznych kap chodnikowych UN JP – 10%; WD-38 - Wykonywanie kap chodnikowych na skrzydłach - montaż deski gzymsowej, krawężnika, zbrojenia, betonowanie – 50%; Wykonanie izolacji z papy pod jezdnią – 100%; P-01.1 - Fundamenty barier na przepustach – 50%; P-01.3 - Fundamenty barier na przepustach – 50%; MM-01 - Schody skarpowe – 100%; MM-02 - Zasypki przepustu – 20%; MM-03 - Fundamenty barier na przepustach – 50%; P-04.2 - Wykop pod przepust - 25%; Izolacje płyty zespalającej JP – 50%; Beton ochronny – 100%; MM-05 - Ustawianie krawężnika – 10 mb.
Roboty Kubaturowe: BT MOP P - Docieplenie budynku (izolacja + siatka + klej) – 40%; Montaż odwodnień liniowych – 50%; BT MOP L - Roboty posadzkowe (hydroizolacja, montaż płytek) – 40%; Montaż odwodnień liniowych – 50%; Roboty wykończeniowe (zabudowy GK, sufity) – 20%.
Branża Tunelowa: Prace naprawcze krawężników: Nawa zachodnia – 400 mb; Montaż ram w niszach utrzymaniowych: Nawa wschodnia – 15 szt; Montaż ram w niszach utrzymaniowych: Nawa zachodnia – 20 szt; Wykonanie w-wy chudego betonu pod kosze gabionowe: Portal płn TS-26 – 153 m2; Wykonanie w-wy chudego betonu pod kosze gabionowe: Portal płd TS-26 – 117 m2; Wykonanie podwaliny pod materace: Portal płn TS-26 - 45 mb; Ułożenie materacy siatkowo kamiennych: Portal płn TS-26 – 48 m2.
Inne Branże: SYSTEMY I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA TUNELI TS-26 i TS-32: 1) INSTALACJA WODOCIĄGOWA P.POŻ. - przyłącze W6 - Montaż rur PE Dz90 wraz z zasypem i wykopem – 1,5 mb; 2) KANALIZACJA P.POŻ. - TS-26 - Montaż rur kan. DN/OD 315 PP – 25,40 mb; 3) SYSTEM OŚWIETLENIA TUNELOWEGO – TS-32 Nawa wschodnia - Montaż okablowania oświetlenia – 0,1 kpl; TS-32 Nawa zachodnia - Montaż okablowania oświetlenia – 0,3 kpl; TS-26 Nawa wschodnia - Montaż okablowania oświetlenia – 0,3 kpl; TS-26 Nawa zachodnia - Montaż okablowania oświetlenia – 0,1 kpl; 4) SYSTEM WENTYLACJI - BRANŻA ELEKTRYCZNA – TS-26 - Montaż okablowania wentylacji – 0,08 kpl; BRANŻA SANITARNA – KANALIZACJA – KD 1 - Montaż prefabrykowanych korytek skarpowych – 105 kpl; KD 3 - Montaż zbiornika zamkniętego ZB_3p – 0,1 kpl; Montaż rur Dn400 PP wraz z wykopem i zasypem - 34 mb; Montaż studni – 1 kpl; BRANŻA SANITARNA - INSTALACJA GAZOWA - MOP Zachód (G8P-G5P) - Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100 SDR11 o śr. zewnętrznej 50 mm wraz z wykopem i zasypem – 107 mb; Montaż rur osłonowych PE 100 RC śr. zewn. 110 wraz z kompletem płóz i manszet wraz z wykopem i zasypem – 4 mb; BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI nN, SN - Zasilanie MOP Jaczów - Ułożenie kabli zasilanie budynków MOP – 200 mb; BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE - Oświetlenie - MOP Lewy Trasa Główna - Ułożenie kabla oświetleniowego – 150 mb; Oświetlenie - MOP Lewy - Trasa Główna - Ułożenie kabla oświetleniowego – 150 mb; BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA – KT - Wykonanie TG w km 48+565 - 48+580 – 8 mb; KT 48+585 - Budowa studni kablowych SKR-2 – 2 szt; KT 48+670 - Budowa kanalizacji kablowej KTp2 - 4x RO+ 6x RS (HDPE 40/3,7) + 2xWMR (fi 40 - wiązka 7 mikrorur) – 16 mb; KT 48+560 - 48+585 KT 48+585 - 48+670 - Budowa kanalizacji kablowej KTu2 - 2x RO (fi125) + 6x RS (HDPE 40/3,7) + 2xWMR (fi 40 - wiązka 7 mikrorur) – 112 mb; Portal tunelu TS-26 Pn - Montaż studni kanału technologicznego – 3 szt; Portal tunelu TS-26 Pn - Montaż rur kanału technologicznego DN110 – 678 mb; Portal tunelu TS-26 Pn - Montaż rur kanału technologicznego DN125 - 44 mb.
14.08 - 20.08.2023 r. – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

W tygodniu 33 br. Wykonawca prowadził Roboty w zakresie:
Branża Drogowa: Nasypy: Sekcja I,II,III – 2 776 m3; Wykopy: Sekcja I,II,III – 1 190 m3; Zasypki (pas dzielący, pobocza): Sekcja I,II,III – 476 m3; Stabilizacja cementem – Górna warstwa nasypu 20 cm: Sekcja I,II,III – 311 m2; Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej gr. 17 cm - KR7: Sekcja I,II,III – 1 151 m2; Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 mm z kruszywem gr. 20cm KR1, KR3, KR5, KR7: Sekcja I,II,III – 2 332 m2; Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego o CBR>=35% (G2,G3,G4) gr.20 cm – KR3, KR5: Sekcja I,II,III – 136 m2; Podbudowa zasadnicza z AC22 P 35/50, gr. 18 cm - KR7: Sekcja I,II,III – 2 500 m2; Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16 W gr. 8cm - KR-7: Sekcja I,II,III – 12 400 m2; Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego SMA 11 S; gr. 4cm - KR 7: Sekcja I,II,III – 5 025 m2; Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej gr. 20cm - KR3, KR 5 – MOP: MOP Jaczków – 1 757 m2; Ulepszone podłoże, grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub wapnem (G4) - gr. 25 cm – MOP: MOP Jaczków – 675 m2; Humusowanie: Sekcja I,II,III, MOP Jaczków – 3 641 m2; Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 3: Sekcja I,II,III, MOP Jaczków – 140,6 mb; Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 4: Sekcja I,II,III, MOP Jaczków – 127,6 mb; Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 7C: Sekcja I,II,III - 25 mb.
Branża Mostowa: WS-31 - Montaż barier ochronnych - 0,1 kpl; WS-36 - Wykonanie nawierzchni z żywicy na kapach – 250 m2; WS-35 - Montaż barier ochronnych – 0,10 kpl; WS-30 - Montaż kotew ekranów – 1 kpl; Układanie warstwy ochronnej z asfaltu lanego - 0,3 kpl; WS-33 - Izolacja płyty UN z papy zgrzewalnej – 0,3 kpl; Układanie warstwy ochronnej z asfaltu lanego – 0,1 kpl; TS-32 - Wykonanie zasypek tunelu – 0,05 kpl; Montaż desek gzymsowych – 0,4 kpl; MS-25 – Zasypka podpory C (JL) – 2%; Zasypka podpory C (JP) – 2%; Żywice na kapach UN i skrzydeł podpory A – 50%; WD-27 - Papa na UN pod jezdnią – 100%; PG-29 – Montaż krawężników kamiennych UN JP – 10%; Montaż zbrojenia i betonowanie kap chodnikowych UN JP – 20%; Montaż deski gzymsowej - kapy chodnikowe na skrzydłach – 100%; Montaż deski gzymsowej UN JP – 10%; Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej pod jezdnią - UN JP – 100%; WS-37 - Montaż deski gzymsowej - kapy chodnikowe na skrzydłach – 100%; Montaż zbrojenia i betonowanie kap chodnikowych UN JL – 15%; Montaż kotew pętlicowych pod ekrany zewnętrznych kap chodnikowych UN JL – 40%; Montaż kotew pętlicowych pod ekrany zewnętrznych kap chodnikowych UN JP – 90%; Montaż kolektora odwodniania pod obiektem – 100%; Wykonanie pali pod ekrany przeciwolśnieniowe na dojazdach – 100%; WD-38 - Wykonywanie kap chodnikowych na skrzydłach - montaż deski gzymsowej, krawężnika, zbrojenia, betonowanie – 30%; Montaż kolektora odwodniania pod obiektem – 100%; P-01.1 - Fundamenty barier na przepustach – 50%; P-01.3 - Fundamenty barier na przepustach – 50%; P-02.2 – Montaż schodów skarpowych - 100%; MM-02 - Zasypki przepustu – 20%; P-04.2 - Izolacje płyty zespalającej JP - 50%.
Roboty Kubaturowe: BZT2 - Montaż płytek w pom. technicznych parter – 90%; Montaż urządzeń klimatyzacyjnych pomieszczeń parteru – 100%; BZT3 - Montaż płytek w pom. technicznych parter – 90%; BT MOP P - Montaż instalacji elektrycznej w przestrzeni sufitu – 70%; Docieplenie budynku (izolacja + siatka + klej) – 30%; BT MOP L – Montaż instalacji elektrycznej w przestrzeni sufitu - 30%.
Branża Tunelowa: Prace naprawcze w studniach teletechnicznych: Nawa zachodnia Strona wschodnia – 13 szt; Prace naprawcze w studniach teletechnicznych: Nawa zachodnia Strona zachodnia – 13 szt; Prace naprawcze krawężników: Nawa zachodnia – 900 mb; Czyszczenie rur kablowych w kalocie tunelu: Nawa zachodnia – 1 472,2 mb; Zasypka C&C: Portal północny – 400 m3.
Inne Branże: SYSTEMY I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA TUNELI TS-26 i TS-32: 1) INSTALACJA WODOCIĄGOWA P.POŻ. - przyłącze W6 - Montaż rur PE Dz90 wraz z zasypem i wykopem – 65,4 mb; TS-32 (W6) - Zabudowa studni odwodnieniowej – 2 kpl; TS-32 - Montaż węzłów hydrantowych – 2 kpl; Budowa wodociągu z rur z żeliwa sferoidalnego DN80 kl.C40 – 11,3 mb; 2) KANALIZACJA P.POŻ. - TS-32 - Montaż studni kanalizacyjnej DN1200 – 1 kpl; TS-26 - Montaż rur kan. DN 300 Kamionka – 19,40 mb; 3) SYSTEM OŚWIETLENIA TUNELOWEGO – TS-32 Nawa wschodnia - Montaż okablowania oświetlenia – 0,3 kpl; TS-32 Nawa zachodnia - Montaż okablowania oświetlenia – 0,3 kpl; TS-26 Nawa wschodnia - Montaż okablowania oświetlenia – 0,1 kpl; TS-26 Nawa zachodnia - Montaż okablowania oświetlenia – 0,1 kpl; 4) SYSTEM WENTYLACJI - BRANŻA ELEKTRYCZNA – TS-26 - Montaż okablowania wentylacji – 0,12 kpl; BRANŻA SANITARNA – KANALIZACJA – KD 1 - Montaż prefabrykowanych korytek skarpowych – 79 kpl; BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI nN, SN - Zasilanie podstawowe TS-26, TS-32 - obszar Zadania III - Ułożenie linii SN – 400 szt; Zasilanie rezerwowe TS-32 - obszar Zadania III - Ułożenie rur osłonowych DVK 232 – 50 mb; BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE - Oświetlenie - MOP Lewy Trasa Główna - Ułożenie kabla oświetleniowego – 150 mb; Oświetlenie - MOP Lewy - Trasa Główna - Ułożenie kabla oświetleniowego – 150 mb; BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA - KT 46+890 - Budowa studni kablowych SKR-2 – 1 szt; KT 46+890 - 46+900 - Budowa kanalizacji kablowej KTp2 - 4x RO+ 6x RS (HDPE 40/3,7) + 2xWMR (fi 40 - wiązka 7 mikrorur) – 10 mb; KT 48+580 - Budowa przyłączy do obiektów SZR 2xHDPE 40 – 9 mb; BZT2 km 44+660 - Budowa przyłaczy do budynków RHDPE125 – 20 mb; Portal tunelu TS-26 Pd - Montaż rur kanału technologicznego DN125 – 21 mb; Montaż rur kanału technologicznego DN110 – 137 mb; BRANŻA MELIORACYJNA - R_46+570 - Narzut kamienny (TYP 3) – 15 m3; Geowłóknina (TYP 3) – 70 m2; Palisada (TYP 3) – 14 m3; R_46+371 - Progi zwalniające + Palisada – 3 szt.
07.08 - 13.08.2023 r. – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

W tygodniu 32 br. Wykonawca prowadził Roboty w zakresie:
Branża Drogowa: Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych: Sekcja I - D2 rów, TG km 41+800-rów Portal Północny - wykop pod gabiony DD41+443 – rów; Sekcja II, Portal Południowy - wykop pod gabiony, D9 rów, D8 rów, Sekcja III - D14 rów D16 rów MOP_L, TG km 49+400 rów; Wykonanie nasypów - Sekcja I - TG km 42+100, Sekcja II - TG km 46+800 (GWN), Makroniwelacja – WS-30, Sekcja III - Makroniwelacja WS-33, WS-36, Makroniwelacja D12/TG Makroniwelacja D14/MOP L; Ulepszone podłoże, grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub wapnem (G4) - gr. 25 cm - KR3, KR 5, KR7 - Sekcja I - TG km 42+340, Sekcja II - TG km 46+800; Ulepszone podłoże, grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub wapnem (G4) - gr. 25 cm – MOP L, MOP WSCH 3, MOP WSCH 5; Stabilizacja cementem - Górna warstwa nasypu - Sekcja II - TG km 46+800, TG km 46+720, TG km 46+800; Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej gr. 17 cm - KR7 - Sekcja II - TG przejazd awaryjny km 44+740, TG km 46+900, Sekcja III - TG km 51+770, TG km 52+990, TG km 53+020; Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 mm z kruszywem gr. 20cm KR1, KR3, KR5, KR7 - Sekcja II - D8, D9, Sekcja III - TG km 49+150-49+400, TG km 51+770; Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16 W gr. 8cm - KR-7 - Sekcja III - TG km 53+443 - 53+758 str. L, TG km 53+238 - 54+105 str. P; Zasypki (pas dzielący, pobocza) - Sekcja II - TG km 44+700, Sekcja III - TG km 51+300; Humusowanie - Sekcja II - TG km 47+140 - 47+300 str. L (przeciwskarpa), TG km 46+280 - 46+580 str. L (skarpa i pobocze), TG km 46+220 - 46+460 str. P (rów i pobocze), TG km 45+820 - 45+936 str. L (skarpa i pobocze), TG km 45+750 - 45+780 str. L (skarpa i pobocze); Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 3 - Sekcja III - D14, D12; Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 4 - Sekcja I - D3 km 0+080,00 - 0+136,91- str. P, D2 km 1+390,65 - 1+550,00- str. L; Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 7c - Sekcja II - TG km 45+875 - 45+900, Uszlachetnianie nasypu;
Branża Mostowa: MM-02 - zasypki inżynierskie, MS-25 - żywice na kapach, P-04.2 - izolacje płyt przejściowych WD-27 - zbrojenie kap na skrzydłach, WS-30 - trwa zasypywanie płyt przejściowych podpory A, - zakończono układanie izolacji z papy na ustroju nośnym JL, - wykonano warstwę wiążącą z asfaltu lanego JP, - trwa wykonywanie warstwy wiążącej z asfaltu lanego JL- rozpoczęto montaż barier ochronnych (kotwy i słupki), WS-33 - rozpoczęto układanie izolacji z papy na UN JL, - rozpoczęto montaż schodów skarpowych, - rozpoczęto montaż barier ochronnych (kotwy), WS-31 - montaż barier ochronnych, - betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach na podporze A i K, WS-36 - wykonanie nawierzchni z żywicy z asfaltu lanego, betonowanie kap chodnikowych, wykonanie pali pod ekrany przeciwolśnieniowe, WS-35 - montaż barier ochronnych, PG-29 - zabetonowano płytę przejściową podpory C JP- zabetonowano wnęki dylatacji podpory A i C JP - zamontowano kolektor odwodnienia JL i JP - część podwieszona pod obiektem- trwa wykonywanie kap chodnikowych ustroju JP - odcinki skrajne przy dylatacjach - trwa przygotowanie płyty ustroju JP pod wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej pod jezdnią, WD-34 - trwa montaż barier energochłonnych, WS-37 - trwa wykonywanie kap chodnikowych na UN - JP i JL - montaż deski gzymsowej, krawężników, zbrojenia, kotew pętlicowych ekranów - zamontowano kolektor odwodnienia - część w zasypce inżynierskiej WD-38 - trwa wykonywanie kap chodnikowych na skrzydłach - montaż deski gzymsowej- trwa przygotowanie płyty ustroju pod wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej pod jezdnią Przepusty i przejścia dla zwierząt: montaże schodów skarpowych, wykonanie fundamentów barier, wykonanie umocnień.
Budynki: BZT1 - roboty malarskie, montaż konstrukcji sufitów podwieszanych, zabudowy GK, montaż płytek na posadzkach, montaż urządzeń klimatyzacji parter; BT MOP L - roboty dociepleniowe ścian zewnętrznych, montaż instalacji elektrycznej podstropowej; BT MOP P - montaż instalacji elektrycznej podstropowej.
Branża Tunelowa: Tunel TS-26 - wykonywanie zasypek C&C - portal północny i południowy, prace naprawcze w nawie wschodniej i zachodniej; Tunel TS-32 - trwa wykonywanie izolacji kaloty tunelu trwa wykonywanie zasypek inżynierskich.
Inne Branże: Budowa sieci wodociągowej p.poż. i kanalizacji p.poż dla tuneli: Tunel-26: uzupełnienie zasypek węzłów hydrantowych na portalu północnym oraz południowym TS-26; wykonanie odwodnienia sztolni w obu nawach tunelu. Tunel TS-32: zasypka sieci wodociągowej na odcinku 6W.4-6W.8; budowa przyłącza wodociągu W6 z rur PE DN90 na odcinku 6W.29-6W.34; budowa przyłącza wodociągu W6 z rur żeliwnych DN80 na odcinku 6W.42-6W.45. System oświetlenia tunelowego: Tunel TS-26: montaż okablowania oświetlenia (nawa wschodnia, nawa zachodnia). Tunel TS-32: montaż okablowania oświetlenia (nawa wschodnia, nawa zachodnia). Przebudowa urządzeń wodnych i cieków: R_46+371, R_45+551, R_45+195, Przebudowa i budowa sieci elektroenergetycznych: budowa przyłączy energetycznych - tunel TS-26, TS-32. Oświetlenie MOP Jaczków: układanie kabla oświetleniowego MOP L, układanie kabla oświetleniowego MOP L. Zasilanie MOP Jaczków - ułożenie kabli zasilanie budynków MOP Telewizja Przemysłowa - ułożenie rur osłonowych MOP Prawy, Budowa kanału technologicznego: TS-26 Portal Południowy - Montaż rur kanału technologicznego DN110; TS-26 Portal Południowy - Montaż studni kanału technologicznego.
31.07 - 06.08.2023 r. – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

W tygodniu 31 br. Wykonawca prowadził Roboty w zakresie:
Branża Drogowa: Nasypy: Sekcja I,II,III – 6 011 m3; Wykopy: Sekcja I,II,III – 3 847 m3; Zasypki (pas dzielący, pobocza): Sekcja I,II,III – 852 m3, Stabilizacja cementem – Górna warstwa nasypu 20 cm: Sekcja I,II,III – 630 m2; Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej gr. 17 cm - KR7: Sekcja I,II,III – 1 773 m2; Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 mm z kruszywem gr. 20cm KR1, KR3, KR5, KR7: Sekcja I,II,III – 9 074 m2; Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego o CBR>=35% (g2,G3,G4) gr.20 cm – KR3, KR5: Sekcja I,II,III – 272 m2; Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym (G1, G2, G3, G4) - gr. 15 cm - KR3: Sekcja I,II,III – 146 m2; Podbudowa zasadnicza z AC22 P 35/50, gr. 18 cm - KR7: Sekcja I,II,III – 3 983 m2; Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16 W gr. 8cm - KR-7: Sekcja I,II,III – 13 898 m2; Humusowanie: Sekcja I,II,III, MOP Jaczków – 7 679 m2; Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 3: Sekcja I,II,III, MOP Jaczków – 346,2 mb; Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 4: Sekcja I,II,III, MOP Jaczków – 306,4 mb; Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 7C: Sekcja I,II,III - 75 mb.
Branża Mostowa: WS-31 - Montaż barier ochronnych - 0,1 kpl; Układanie warstwy ochronnej z asfaltu lanego – 2 500 m2; WS-36 – Betonowanie kap chodnikowych – 100 m3; Wykonanie nawierzchni z żywicy na kapach – 250 m2; WS-35 - Montaż barier ochronnych – 0,10 kpl; WS-30 - Montaż desek gzymsowych – 0,05 kpl; TS-32 - Wykonanie izolacji z papy – 0,05 kpl; Wykonanie zasypek tunelu – 0,05 kpl; Wykonanie kap chodnikowych zewnętrznych - etap 3 – 27 kpl; Przygotowanie powierzchni kalot do wykonania izolacji z papy – 0,05 kpl; Wykonanie izolacji cienkowarstwowej ścian tunelu – 0,06 kpl; WS-24 - Pale pod ekrany (podpora A) – 100%; Układanie warstwy ochronnej z asfaltu lanego – 100%; MS-25 – Pale pod ekrany (podpora A) – 100%; Zasypka podpory C (JL) – 2%; Zasypka podpory C (JP) – 2%; WD-27 - Zbrojenie kap z obsadzeniem krawężnika – 10%; PG-29 – Montaż zbrojenia, deskowania i betonowanie wnęk dylatacyjnych JP – 50%; Wykonywanie płyty przejściowej podpory A, JP – 50%; Wykonywanie płyty przejściowej podpory C, JP – 50%; PZ-30 - Montaż schodów skarpowych – 100%; Umocnienia stożków – 100%; PZ-31- Montaż schodów skarpowych – 100%; Umocnienia stożków – 100%; PZ-33 - Montaż schodów skarpowych – 100%; Umocnienia stożków – 100%; WS-37 - Montaż krawężników kamiennych UN JP – 40%; Montaż kolektora odwodnienia w nasypie – 100%; WD-38 - Montaż zbrojenia i betonowanie kap chodnikowych na ustroju nośnym – 15%; MM-02 - Izolacje ścian przepustu – 100%; P-04.2 - Płyty przejściowe JP - 100%.
Roboty Kubaturowe: BZT1 – Roboty malarskie w pomieszczeniach technicznych parter – 70%; Roboty malarskie na piętrze budynku – 70%; Montaż konstrukcji sufitów podwieszanych – 30%; Zabudowy GK – 90%; BT MOP L - Docieplenie budynku (izolacja + siatka + klej)- 60%; Wykonanie rozprowadzenia instalacji wod-kan w pomieszczeniach sanitarnych – 30%.
Branża Tunelowa: Prace naprawcze w studniach teletechnicznych: Nawa zachodnia Strona wschodnia – 35 szt; Prace naprawcze w studniach teletechnicznych: Nawa zachodnia Strona zachodnia – 30 szt; Prace naprawcze krawężników: Nawa wschodnia – 700 mb; Czyszczenie rur kablowych w kalocie tunelu: Nawa wschodnia – 800 mb; Zasypka C&C: Portal północny – 9 312 m3; Zasypka C&C: Portal południowy – 84 m3.
Inne Branże: SYSTEMY I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA TUNELI TS-26 i TS-32: 1) INSTALACJA WODOCIĄGOWA P.POŻ. - przyłącze W6 – Montaż rur PE Dz90 wraz z zasypem i wykopem – 8,4 mb; 2) SYSTEM OŚWIETLENIA TUNELOWEGO – TS-32 Nawa wschodnia - Montaż trasy kablowej – 100 mb; Montaż okablowania oświetlenia – 0,2 kpl; TS-32 Nawa zachodnia - Montaż trasy kablowej – 100 mb; Montaż okablowania oświetlenia – 0,2 kpl; TS-26 Nawa wschodnia - Montaż okablowania oświetlenia – 0,1 kpl; TS-26 Nawa zachodnia - Montaż okablowania oświetlenia – 0,1 kpl; BRANŻA SANITARNA – KANALIZACJA – KD 1 - Montaż prefabrykowanych korytek skarpowych – 112 kpl; KD 3 - Montaż zbiornika zamkniętego ZB_3p – 0,4 kpl; KD 6 - Montaż studni – 1 kpl; Montaż wpustów – 1 kpl; Montaż rur DN/OD 200 wraz z wykopem i zasypem – 14 mb; Montaż rur DN/OD 400 wraz z wykopem i zasypem – 16 mb; BRANŻA SANITARNA - INSTALACJA GAZOWA - MOP Lewy - Wykonanie wykopu dla sieci gazowej – 59 m3; Wykonanie podsypki piaskowej – 31,5 m3; Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE 100 SDR11 o śr. zewnętrznej 50 mm – 270 m3; Montaż rur osłonowych PE 100 RC śr. zewn 110 wraz z kompletem płóz i manszet – 30,5 m3; Wykonanie obsypki piaskowej – 51,5 m3; Zasypywanie wykopów – 74 m3; BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI nN, SN - Zasilanie podstawowe TS-26, TS-32 - obszar Zadania III - Wykonanie przewiertów/przecisków – 150 szt; Ułożenie linii SN – 3 000 szt; Wykop pod ułożenie kabla dla zasilania podstawowego – 1 000 mb; Zasilanie rezerwowe TS-32 - obszar Zadania III - Ułożenie rur osłonowych DVK 232 – 100 mb; SZR5 - Ułożenie linii nN – 100 mb; BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE - Oświetlenie - MOP Lewy Trasa Główna - Ułożenie kabla oświetleniowego – 150 mb; BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA - Portal tunelu TS-26 Pd - Montaż rur kanału technologicznego DN125 – 30 mb; Montaż rur kanału technologicznego DN110 – 210 mb; Montaż studni kanału technologicznego – 3 szt.
24.07 - 30.07.2023 r. – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

W tygodniu 30 br. Wykonawca prowadził Roboty w zakresie:
Branża Drogowa: Nasypy: Sekcja I,II,III – 5 874 m3; Wykopy: Sekcja I,II,III – 5 019 m3; Zasypki (pas dzielący, pobocza): Sekcja I,II,III – 408 m3, Ulepszone podłoże, grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub wapnem (G4) - gr. 25 cm - KR3, KR 5, KR7: Sekcja I,II,III – 306 m2; Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej gr. 17 cm - KR7: Sekcja I,II,III – 1 070 m2; Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 mm z kruszywem gr. 20cm KR1, KR3, KR5, KR7: Sekcja I,II,III – 2 730 m2; Podbudowa zasadnicza z AC22 P 35/50, gr. 18 cm - KR7: Sekcja I,II,III – 8 744,5 m2; Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16 W gr. 8cm - KR-7: Sekcja I,II,III - 5 218 m2; Humusowanie: Sekcja I,II,III, MOP Jaczków – 7 006 m2; Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 3: Sekcja I,II,III, MOP Jaczków – 57 mb; Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 4: Sekcja I,II,III, MOP Jaczków – 98 mb; Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 7C: Sekcja I,II,III - 50 mb; Obrzeże betonowe: Sekcja I, II, III MOP Jaczków - 50 mb; Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C50/30 o uziarnieniu 0/31.5mm(podbudowa chodnik, ciag pieszo-rowerowy): MOP Jaczków - 370 m2; Nawierzchnia z kostki betonowej: Sekcja I, II, III, MOP Jaczków - 370 m2; Warstwa filtracyjna, żwirowo piaskowa gr. 20 cm: Sekcja I,II,III - 248,7 m2.
Branża Mostowa: WS-31 - układanie warstwy ochronnej z asfaltu lannego – 2 000 m2; WS-36 – Montaż krawężników – 100 mb; Montaż desek gzymsowych – 100 mb; Zbrojenie kap chodnikowych – 5 mb; Betonowanie kap chodnikowych – 50 m3; WS-35 - Montaż barier ochronnych – 0,10 kpl; WS-30 - Płyta przejściowa podpory A – 1 kpl; Izolacja płyty UN z papy zgrzewalnej – 0.50 kpl; WS-33 - Montaż krawężników zanikających – 0,50 kpl; Wykonanie kap chodnikwych na skrzydłach – 1 kpl; TS-32 - Wykonanie izolacji z papy – 0,10 kpl; Wykonanie drenażu zasypki – 0,15 kpl; Wykonanie zasypek tunelu – 0,07 kpl; Wykonanie kap chodnikowych zewnętrznych - etap 3 – 27 kpl; Przygotowanie powierzchni kalot do wykonania izolacji z papy – 0,10 kpl; Wykonanie izolacji cienkowarstwowej ścian tunelu – 0,20 kpl; WD-22 - Montaż schodów skarpowych – 50%; WS-24 - Montaż krawężnika zanikającego na dojazdach – 100%; MS-25 – Montaż krawężnika zanikającego na dojazdach przy podporze A – 100%; Wykonanie kap na UN (przy dylatacjach) – 30%; Wykonanie kap na podporze A JL+JP – 50%; Zasypka podpory C (JL) - 2%; Zasypka podpory C (JP) – 2%; WD-27 - Żywica na kapach UN – 80%; PG-29 – Montaż zbrojenia i betonowanie kap chodnikowych UN JP – 35%; Montaż urządzeń dylatacyjnych JP – 100%; Wykonanie betonu podkładowego pod płyty przejściowe podpora A i C (JP) – 100%; Wykonywanie płyty przejściowej podpory A, JP – 50%; Wykonanie nawierzchni z żywic na kapach ustroju nośnego JL – 90%; WD-34 - Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego ustroju nośnego i podpór – 40%; P-01.1 – Montaż schodów skarpowych – 100%; MM-02 - Zbrojenie i szalowanie korpusów skrzydeł – 50%; Betonowanie korpusów skrzydeł – 50%; PZ-29 - Montaż schodów skarpowych – 100%; P-04.2 - Beton podkładowy pod płyty przejściowe JP - 100%; P-09.2.1 - Wykonanie płyty przejściowej zachodniej – 100%.
Roboty Kubaturowe: BZT1 – Wykonanie rozporowadzenia instalacji wod-kan w pomieszczeniach sanitarnych – 30%; Wykonanie gładzi w pomieszczeniach biurowych na piętrze – 100%; BZT2 - Roboty malarskie – 70%; BT MOP L - Roboty posadzkowe (hydroizolacja, montaż płytek) – 60%; Docieplenie budynku (izolacja + siatka + klej) – 30%; Wykonanie rozporowadzenia instalacji wod-kan w pomieszczeniach sanitarnych – 70%.
Branża Tunelowa: Prace naprawcze w studniach teletechnicznych: Nawa wschodnia Strona zachodnia – 43 szt; Prace naprawcze krawężników: Nawa wschodnia – 700 mb; Czyszczenie rur kablowych w kalocie tunelu: Nawa wschodnia – 1000 mb; Zasypka C&C: Portal północny – 4 572 m3.
Inne Branże: SYSTEMY I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA TUNELI TS-26 i TS-32: 1) KANALIZACJA P.POŻ. - R1-ID.21 (TS-32) - Montaż rur kan. DN/OD 300 kamionka – 11 mb; 2) SYSTEM OŚWIETLENIA TUNELOWEGO – TS-32 Nawa wschodnia - Montaż trasy kablowej – 100 mb; Montaż trasy kablowej E90 – 100 mb; Montaż opraw oświetlenia przejazdowego – 24 szt; TS-32 Nawa zachodnia - Montaż trasy kablowej – 100 mb; Montaż trasy kablowej E90 – 100 mb; Montaż opraw oświetlenia przejazdowego – 24 szt; 3) SYSTEM ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ DLA SŁUŻB - TS-26 Nawa wschodnia - Montaż uchwytów do kabla promieniującego – 220 szt; TS-26 Nawa zachodnia - Montaż uchwytów do kabla promieniującego – 213 szt; 4) SYSTEM WYKRYWANIA I SYGNALIZACJI POŻARU – TS-26 Nawa wschodnia - Montaż uchwytów do liniowej czujki ciepła – 122 szt; TS-26 Nawa zachodnia - Montaż uchwytów do liniowej czujki ciepła – 642 szt; BRANŻA SANITARNA – KANALIZACJA – KD 3 – Montaż zbiornika zamkniętego ZB_3p – 0,4 kpl; KD 6 – Montaż wpustów – 0,1 kpl; Montaż rur DN/OD 200 wraz z wykopem i zasypem – 3 mb; Montaż studni - roboty korygujące – 0,1 kpl; Montaż rur DN/OD 400 wraz z wykopem i zasypem - roboty korygujące – 14 mb; KD 15 – Montaż kanału DN200 wraz z wykopem i zasypem – 3 mb; KD 17 – Montaż kanału DN200 wraz z wykopem i zasypem – 24 mb; Montaż wpustów – 3 kpl; BRANŻA SANITARNA - INSTALACJA GAZOWA - MOP Lewy - Wykonanie wykopu dla sieci gazowej – 311 m3; Wykonanie podsypki piaskowej – 13,5 m3; Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE 100 SDR11 o śr. zewnętrznej 50 mm – 100 m3; Wykonanie obsypki piaskowej – 22,5 m3; BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI nN, SN - Zasilanie podstawowe TS-26, TS-32 - obszar Zadania III - Wykop pod ułożenie kabla dla zasilania podstawowego – 500 mb; Zasilanie rezerwowe TS-26 portal północny - Ułożenie rur osłonowych RHDPEp 160/9.1 – 20 szt; Zasilanie rezerwowe TS-32 - obszar Zadania III - Ułożenie rur osłonowych DVK 232 – 100 mb; Wykonanie przewiertów/przecisków – 97 szt; SZR5 - Ułożenie linii nN – 100 mb; BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE - Oświetlenie - MOP Lewy Trasa Główna - Ułożenie kabla oświetleniowego – 150 mb; BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA – KT 46+800 KT 46+890 - Budowa studni kablowych SKR-2 – 2 szt; KT 46+890 - Budowa kanalizacji kablowej KTp2 - 4x RO+ 6x RS (HDPE 40/3,7) + 2xWMR (fi 40 - wiązka 7 mikrorur) – 11 mb; KT 46+800 - 46+890 - Budowa kanalizacji kablowej KTu2 - 2x RO (fi125) + 6x RS (HDPE 40/3,7) + 2xWMR (fi 40 - wiązka 7 mikrorur) – 90 mb; Portal tunelu TS-32 Pd - Montaż rur kanału technologicznego DN110 – 660 mb; Montaż rur kanału technologicznego DN125 – 98 mb; BRANŻA MELIORACYJNA - ZB_15 – Geokrata – 305 m2; Humusowanie – 79 m3.
17.07 - 23.07.2023 r. – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

W tygodniu 29 br. Wykonawca prowadził Roboty w zakresie:
Branża Drogowa: Nasypy: Sekcja I,II,III – 4 046 m3; Wykopy: Sekcja I,II,III – 3 155 m3; Zasypki (pas dzielący, pobocza): Sekcja I,II,III – 1 144 m3, Rów kryty, średnica fi500, HDPE: Sekcja I,II,III – 68,10 mb; Przepust rurowy stalowy P12.1 - fi 120: Sekcja III - 11,35 mb; Stabilizacja cementem - Górna warstwa nasypu 20 cm: Sekcja I,II,III – 2 580 m2; Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej gr. 17 cm - KR7: Sekcja I,II,III – 3 300 m2; Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 mm z kruszywem gr. 20cm KR1, KR3, KR5, KR7: Sekcja I,II,III – 3 305 m2; Podbudowa zasadnicza z AC22 P 35/50, gr. 18 cm - KR7: Sekcja I,II,III – 13 900,5 m2; Humusowanie: Sekcja I,II,III, MOP Jaczków – 5 538 m2; Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 3: Sekcja I,II,III, MOP Jaczków – 540 mb; Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 4: Sekcja I,II,III, MOP Jaczków – 25 mb; Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 7C: Sekcja I,II,III - 75 mb; Obrzeże betonowe: Sekcja I, II, III MOP Jaczków - 60 mb; Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C50/30 o uziarnieniu 0/31.5mm(podbudowa chodnik, ciag pieszo-rowerowy): MOP Jaczków - 680 m2; Nawierzchnia z kostki betonowej: Sekcja I, II, III, MOP Jaczków - 680 m2.
Branża Mostowa: WS-31 - układanie warstwy ochronnej z asfaltu lannego – 2 500 m2; układanie hydroizolacji z papy termozgrzewalnej – 3 000 m2; WS-36 – Betonowanie płyt przejściowych – 40 m3; Zbrojenie płyt przejściowych w osi A – 4 Mg; Montaż krawężników – 100 mb; Montaż desek gzymsowych – 100 mb; Zbrojenie kap chodnikowych – 5 mb; Betonowanie kap chodnikowych – 25 m3; Montaż dylatacji w osi A – 1 kpl; Betonowanie dylatacji w osi A – 1 kpl; WS-30 - Zasypka podpór – 0,08 kpl; Beton wyrównawczy pod płytę przejściową podpory A – 1 kpl; Nawierzchnia z żywic na kapach – 0,20 kpl; WS-33 - Montaż desek gzymsowych JL- 0,10 kpl; Montaż desek gzymsowych JP – 0,10 kpl; Montaż krawężników – 0,10 kpl; Montaż krawężników zanikających – 0,50 kpl; Beton wyrównawczy kapy chodnikowe na skrzydłach – 1 kpl; TS-32 - Wykonanie izolacji z papy – 0,05 kpl; Wykonanie drenażu zasypki – 0,15 kpl; Wykonanie zasypek tunelu – 0,13 kpl; Przygotowanie powierzchni kalot do wykonania izolacji z papy – 0,05 kpl; Wykonanie izolacji cienkowarstwowej ścian tunelu – 0,10 kpl; MS-25 – Wykonanie kap na UN (przy dylatacjach) – 20%; Wykonanie kap na podporze A JL+JP – 50%; Zasypka podpory C (JL) – 1%; Zasypka podpory C (JP) – 1%; WD-27 - Żywica na kapach UN – 20%; PG-29 – Zasypka podpory C – 10%; Montaż zbrojenia i betonowanie kap chodnikowych UN JP – 25%; Przygotowanie powierzchni kap pod nawierzchnię z żywic UN JL – 100%; WS-37 – Wykonywanie płyty przejściowej podpory A JL – 100%; Wykonywanie płyty przejściowej podpory A JP – 100%; MM-02 - Zbrojenie i szalowanie korpusów skrzydeł – 25%; Betonowanie korpusów skrzydeł – 50%; P-04.2 - Zasypki przepustu - 30%.
Roboty Kubaturowe: BZT1 – Wykonanie rozporowadzenia instalacji wod-kan w pomieszczeniach sanitarnych – 70%; Montaż balustrad i parapetów zewnętrznych – 100%; BZT2 - Montaż stelażu podłogi podniesionej – 100%; BT MOP P - Roboty posadzkowe (hydroizolacja, montaż płytek) – 10%; BT MOP L - Roboty płytkarskie (ściany i podłogi) – 20%.
Branża Tunelowa: Prace naprawcze w studniach teletechnicznych: Nawa wschodnia Strona wschodnia – 25 szt; Prace naprawcze w studniach teletechnicznych: Nawa wschodnia Strona zachodnia – 30 szt; Prace naprawcze krawężników: Nawa wschodnia – 600 mb; Zasypka C&C: Portal północny – 3 612 m3; W-wa podbudowy BA - dokończenie nawy wschodniej i zachodniej.
Inne Branże: SYSTEMY I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA TUNELI TS-26 i TS-32: 1) INSTALACJA WODOCIĄGOWA P.POŻ. - TS-26 - Zabudowa hydrantu nadziemnego Dn80 z automatycznym odwodnieniem – 4 kpl; TS-32 - Wykonania obsypki piaskowej wodociągu p.poż posadowionego w kapie chodnikowej tunelu – 11 mb; Wykonania obsypki z kruszywa wodociągu p.poż posadowionego w kapie chodnikowej tunelu – 1,20 m3; 2) KANALIZACJA P.POŻ. - TS-26 - Montaż studni kan. rewizyjnych DN1200 – 2 szt; 3) SYSTEM OŚWIETLENIA TUNELOWEGO - TS-26 Nawa wschodnia - Montaż opraw oświetlenia wjazdowego – 47 szt; TS-32 Nawa wschodnia - Montaż trasy kablowej – 100 mb; TS-32 Nawa zachodnia - Montaż trasy kablowej – 100 mb; Montaż trasy kablowej E90 – 100 mb; BRANŻA SANITARNA – KANALIZACJA – KD 1 – Montaż wylotów – 39 kpl; KD 2 – Montaż wylotów – 6 kpl; KD 15 – Montaż kanału DN200 wraz z wykopem i zasypem – 60 mb; Montaż wpustów – 3 kpl; KD 18 – Montaż studni – 1 kpl; Montaż rur DN/OD 200 wraz z wykopem i zasypem – 40 mb; Montaż wpustów – 3 kpl; BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI nN, SN - Zasilanie rezerwowe TS-32 - obszar Zadania III - Ułożenie rur osłonowych DVK 232 – 350 mb; Wykonanie przewiertów/przecisków – 90 szt; BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE - Oświetlenie - MOP Lewy Trasa Główna - Ułożenie kabla oświetleniowego – 150 mb; BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA – KT 46+740 KT 46+950 - Budowa studni kablowych SKR-2 – 3 szt; KT 46+740 - 46+800 KT 46+740 - Budowa kanalizacji kablowej KTp2 - 4x RO+ 6x RS (HDPE 40/3,7) + 2xWMR (fi 40 - wiązka 7 mikrorur) – 64 mb; KT 46+650 - 46+740 - Budowa kanalizacji kablowej KTu2 - 2x RO (fi125) + 6x RS (HDPE 40/3,7) + 2xWMR (fi 40 - wiązka 7 mikrorur) – 89 mb; Portal tunelu TS-32 Pd - Montaż rur kanału technologicznego DN110 – 380 mb; Montaż studni kanału technologicznego – 2 szt; Portal tunelu TS-26 Pd - Montaż rur kanału technologicznego DN125 – 145 mb; Montaż rur kanału technologicznego DN110 – 780 mb; BRANŻA MELIORACYJNA - ZB_15 – Geokrata – 600 m2; Humusowanie – 160 m3; Balast – 651 m3; Geomembrana – 1 604 m3; Geowłóknina – 1 283 m2.
10.07 - 16.07.2023 r. – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

W tygodniu 28 br. Wykonawca prowadził Roboty w zakresie:
Branża Drogowa: Nasypy: Sekcja I,II,III – 3 557 m3; Wykopy: Sekcja I,II,III – 1 319 m3; Zasypki (pas dzielący, pobocza): Sekcja I,II,III – 362 m3, Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej gr. 17 cm - KR7: Sekcja I,II,III – 2 500 m2; Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 mm z kruszywem gr. 20cm KR1, KR3, KR5, KR7: Sekcja I,II,III – 4 040 m2; Ściek drogowy "trójkątny" monolityczny: Sekcja I,II,III - 768 mb; Podbudowa zasadnicza z AC 22 P 35/50 gr. 7 cm - KR3: Sekcja I,II,III – 443 m2; Podbudowa zasadnicza z AC22 P 35/50, gr. 18 cm - KR7: Sekcja I,II,III – 7 772,87 m2; Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16 w gr. 8 cm – KR-7: Sekcja I,II,III – 15 683 m2; Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W: Sekcja I,II,III - 427 m2 ; gr. 5cm - KR 3 Humusowanie: Sekcja I,II,III, MOP Jaczków – 1 770 m2; Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 3: Sekcja I,II,III, MOP Jaczków – 365,5 mb; Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 4: Sekcja I,II,III, MOP Jaczków – 80 mb; Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 7C: Sekcja I,II,III - 41,5 mb; Obrzeże betonowe: Sekcja I, II, III MOP Jaczków - 177 mb; Rozbiórka – bariery energochłonne: Sekcja I, II, III - 107,5 mb.
Branża Mostowa: WS-31 - układanie warstwy ochronnej z asfaltu lannego – 2 000 m2; układanie hydroizolacji z papy termozgrzewalnej – 3 000 m2; WS-36 – Wykonanie warstwy z betonu niekonstrukcyjnego pod płyty przejściowe w osi A – 12 m3; Zbrojenie płyt przejściowych w osi A – 4 Mg; Montaż krawężników – 100 mb; Montaż desek gzymsowych – 100 mb; Zbrojenie kap chodnikowych – 15 mb; Betonowanie kap chodnikowych – 50 m3; WS-30 - Zasypka podpór – 0,05 kpl; Nawierzchnia z żywic na kapach – 0,60 kpl; WS-33 - Nawierzchnia z żywic na kapach – 0,50 kpl; TS-32 - Wykonanie izolacji z papy – 0,10 kpl; Wykonanie drenażu zasypki – 0,15 kpl; Wykonanie zasypek tunelu – 0,02 kpl; Przygotowanie powierzchni kalot do wykonania izolacji z papy – 0,05 kpl; Wykonanie izolacji cienkowarstwowej ścian tunelu – 0,10 kpl; WS-24 - Papa na UN (JL+JP) – 50%; MS-25 – Wykonanie kap na UN (przy dylatacjach) – 50%; Wykonanie betonu podkładowego pod kapy na dojazdach podpora A – 100%; Zasypka podpory C (JL) – 5%; Zasypka podpory C (JP) – 5%; WD-27 - Izolacje płyty przejściowej A – 100%; PG-29 – Montaż krawężników kamiennych UN JP – 90%; Zasypka podpory A – 5%; WD-34 - Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego ustroju nośnego i podpór – 50%; WS-37 – Wykonywanie płyty przejściowej podpory B JL – 50%; Wykonywanie płyty przejściowej podpory B JP – 50%; Montaż zbrojenia, deskowania i betonowanie wnęk dylatacyjnych JP – 75%; WD-38 - Montaż deski gzymsowej – 10%; Montaż krawężników kamiennych – 10%; MM-01 – Umocnienie – 100%; MM-02 - Zbrojenie i szalowanie korpusów skrzydeł – 25%; PZ-32 – Umocnienie – 100%; MM-05 - Zbrojenie płyt przejściowych – 2,5 Mg; Betonowanie płyt przejściowych – 32 m3; P-04.2 – Zasypki przepustu – 20%.
Roboty Kubaturowe: BZT1 - Montaż instalacji elektrycznej na piętrze budynku (rozprowadzenie) – 30%; Docieplenie ścian budynku (wełna, siatka, klej) – 5%; Montaż płytek gres na piętrze budynku – 20%; Montaż instalacji klimatyzacji na piętrze budynku – 30%; Montaż instalacji wod-kan na piętrze budynku - 50%; BT MOP P - Roboty posadzkowe (hydroizolacja, montaż płytek) – 40%; BT MOP L - Montaż instalacji wod-kan wewnętrznych, stelaży sanitarnych – 30%.
Branża Tunelowa: Czyszczenie rur w kapie chodnikowej: Nawa wschodnia Strona wschodnia - 2301,88 mb; Czyszczenie rur w kapie chodnikowej: Nawa wschodnia Strona zachodnia - 2301,88 mb; Czyszczenie rur w kapie chodnikowej: Nawa zachodnia Strona wschodnia - 2272,2 mb; Czyszczenie rur w kapie chodnikowej: Nawa zachodnia Strona zachodnia - 2272,2 mb; Prace naprawcze w studniach teletechnicznych: Nawa wschodnia Strona wschodnia – 43 szt; Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego: Nawa zachodnia – 6 300 m2; Zasypka C&C: Portal północny – 3 564 m3.
Inne Branże: SYSTEMY I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA TUNELI TS-26 i TS-32: 1) INSTALACJA WODOCIĄGOWA P.POŻ. - TS-26 - Budowa wodociągu z rur z żeliwa sferoidalnego Dz169,7x4,5mm kl.C40 – 30 mb; TS-32 - Wykonania obsypki z kruszywa wodociągu p.poż posadowionego w kapie chodnikowej tunelu – 23 m3; 2) SYSTEM OŚWIETLENIA TUNELOWEGO - TS-26 Nawa wschodnia - Montaż trasy kablowej – 100 mb; Montaż trasy kablowej E90 – 7 mb; Montaż opraw oświetlenia przejazdowego – 40 szt; TS-26 Nawa zachodnia - Montaż trasy kablowej E90 – 45 mb; Montaż opraw oświetlenia przejazdowego – 16 szt; BRANŻA SANITARNA – KANALIZACJA – KD 1 – Montaż wylotów – 38 kpl; KD 16 - Montaż rur DN/OD 200 wraz z wykopem i zasypem – 2 mb; Montaż kanału DN315 wraz z zasypem i wykopem – 6 mb; Montaż studni – 1 kpl; Montaż wpustów – 1 kpl; KD 18 - Montaż rur DN/OD 200 wraz z wykopem i zasypem – 60 mb; Montaż wpustów – 3 kpl; BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI nN, SN - Zasilanie podstawowe TS-26 i TS-32 - obszar Zadania III - Ułożenie linii SN – 2 160 szt; Wykop pod ułożenie kabla dla zasilania podstawowego – 700 mb; BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE - Oświetlenie - MOP Lewy Trasa Główna - Ułożenie kabla oświetleniowego – 150 mb; BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA – KT 46+560 - 46+650 KT 47+900 - 47+930 - Budowa kanalizacji kablowej KTp2 - 4x RO+ 6x RS (HDPE 40/3,7) + 2xWMR (fi 40 - wiązka 7 mikrorur) - 61 mb; KT 46+960 - 47+090 - Budowa kanalizacji kablowej KTu2 - 2x RO (fi125) + 6x RS (HDPE 40/3,7) + 2xWMR (fi 40 - wiązka 7 mikrorur) – 147 mb; Portal tunelu TS-32 Pd - Montaż studni kanału technologicznego - 2 szt; Portal tunelu TS-26 Pd - Montaż rur kanału technologicznego DN110 – 1050 mb; Montaż studni kanału technologicznego – 2 szt; BRANŻA MELIORACYJNA - R_53+007 - Wykonanie wykopu – 268 m3; Umocnienie rowu ( Typ 1 kiszka faszynowa) – 208 m3; ZB_15 – Profilowanie - 1595 m2; Podsypka – 91 m3.
03.07 - 09.07.2023 r. – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

W tygodniu 27 br. Wykonawca prowadził Roboty w zakresie:
Branża Drogowa: Nasypy: Sekcja I,II,III – 4 740 m3; Wykopy: Sekcja I,II,III – 2 283 m3; Zasypki (pas dzielący, pobocza): Sekcja I,II,III – 102 m3, Przepust pod koroną drogi; średnica fi 1000, HDPE: Sekcja I,II,III - 16,60 mb; Stabilizacja cementem - Górna warstwa nasypu 20 cm: Sekcja I,II,III – 1 000 m2; Ulepszone podłoże, grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub wapnem (G4) - gr. 25 cm - KR3, KR 5, KR7: Sekcja I,II,III – 1 450 m2; Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej gr. 17 cm - KR7: Sekcja I,II,III – 770 m2; Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 mm z kruszywem gr. 20cm KR1, KR3, KR5, KR7: Sekcja I,II,III – 1 605 m2; Ściek drogowy "trójkątny" monolityczny: Sekcja I,II,III - 681 mb; Podbudowa zasadnicza z AC22 P 35/50, gr. 18 cm - KR7: Sekcja I,II,III – 6 353 m2; Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16 w gr. 8 cm – KR-7: Sekcja I,II,III – 14 976 m2; Ulepszone podłoże, grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub wapnem (G4) - gr. 25 cm - MOP: MOP Jaczków - 210 m2; Humusowanie: Sekcja I,II,III, MOP Jaczków – 6 516 m2; Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 1 szczelny: Sekcja I,II,III - 50 mb; Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 3: Sekcja I,II,III, MOP Jaczków – 302,5 mb; Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 4: Sekcja I,II,III, MOP Jaczków – 155 mb; Krawężniki kamienne: MOP Jaczków – 4 mb, Obrzeże betonowe: Sekcja I, II, III MOP Jaczków - 142 mb.
Branża Mostowa: WS-31 - układanie warstwy ochronnej z asfaltu lanego – 1 600 m2; układanie hydroizolacji z papy termozgrzewalnej – 2 000 m2; WS-36 - Montaż krawężników – 100 mb; Montaż desek gzymsowych – 100 mb; Zbrojenie kap chodnikowych – 10 mb; Betonowanie kap chodnikowych – 100 m3; Montaż rury odwodnieniowej w gruncie – 0,1 kpl; WS-30 - Zasypka podpór – 0,05 kpl; Przygotowanie powierzchni betonu kap do ułożenia nawierzchni z żywic – śrutowanie – 0,90 kpl; Nawierzchnia z żywic na kapach – 0,90 kpl; WS-33 - Przygotowanie powierzchni betonu kap do ułożenia nawierzchni z żywic - śrutowanie – 0,90 kpl; Przygotowanie powierzchni betonu UN do ułożenia izolacji z papy – śrutowanie – 0,50 kpl; Nawierzchnia z żywic na kapach – 0,30 kpl; TS-32 - Wykonanie izolacji z papy – 0,05 kpl; Wykonanie drenażu zasypki – 0,10 kpl; Wykonanie zasypek tunelu – 0,02 kpl; Wykonanie kap chodnikowych wewnętrznych - etap 2 – 12 kpl; Wykonanie izolacji cienkowarstwowej ścian tunelu – 0,02 kpl; WS-24 - Wykonanie nawierzchni z żywic na kapach chodnikowych – 60%; Gruntowanie nawierzchni UN (JL+JP) pod izolację z papy – 100%; Papa na UN (JL+JP) – 50%; MS-25 – Zbrojenie i betonowanie wnęk dylatacyjnych C JL – 15%; Zbrojenie i betonowanie wnęk dylatacyjnych C JP – 15%; WD-27 - Betonowanie kap chodnikowych – 10%; Montaż deski gzymsowej na skrzydłach obiektu – 100%; PG-29 – Wykonywanie ścianki zaplecznej podpory C JP – 40%; Zasypka podpory A – 5%; Wklejanie kotew pod kapy chodnikowe UN JP – 100%; Montaż deski gzymsowej UN JP – 90%; WS-37 – Zasypka podpory A – 10%; Zasypka podpory B – 5%; Wykonywanie płyty przejściowej podpory B JL – 50%; Wykonywanie płyty przejściowej podpory B JP – 50%; Montaż zbrojenia, deskowania i betonowanie wnęk dylatacyjnych JP – 25%; MM-02 - Szalowanie i zbrojenie fundamentów skrzydeł – 50%; Betonowanie fundamentów skrzydeł – 100%; MM-05 - Zasypka przepustu – 50 m3; Zbrojenie płyt przejściowych – 5 Mg; Wykonanie warstwy z betonu niekonstrukcyjnego pod płyty przejściowe – 12 m3; P-04.2 – Zasypki przepustu – 20%.
Roboty Kubaturowe: BZT1 - Docieplenie ścian budynku (wełna, siatka, klej) – 30%; Montaż płytek gres na piętrze budynku – 70%; Montaż instalacji klimatyzacji na piętrze budynku – 70%; BZT2 - Docieplenie i pokrycie stropodachu – 100%; BZT3 - Docieplenie i pokrycie stropodachu – 100%; BT MOP P - Roboty posadzkowe (hydroizolacja, montaż płytek) – 30%; BT MOP L - Montaż instalacji wod-kan wewnętrznych, stelaży sanitarnych – 20%; Montaż mat grzejnych na jastrychach – 100%.
Branża Tunelowa: Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego: Nawa zachodnia – 5 101 m2; Zasypka C&C: Portal północny – 3 540 m3.
Inne Branże: SYSTEMY I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA TUNELI TS-26 i TS-32: 1) INSTALACJA WODOCIĄGOWA P.POŻ. - TS-32 - Wykonania obsypki piaskowej wodociągu p.poż posadowionego w kapie chodnikowej tunelu – 372 mb; 2) KANALIZACJA P.POŻ. - TS-26 - Montaż rur kan. DN 300 Kamionka – 16,20 mb; Montaż rur kan. DN/OD 315 PP – 9,90 mb; Montaż rur kan. DN 200 PP – 23,30 kpl; 3) SYSTEM OŚWIETLENIA TUNELOWEGO - TS-26 Nawa wschodnia - Montaż trasy kablowej E90 – 23 mb; Montaż opraw oświetlenia przejazdowego – 5 szt; TS-26 Nawa zachodnia - Montaż trasy kablowej E90 – 70 mb; Montaż opraw oświetlenia przejazdowego – 7 szt; BRANŻA SANITARNA – KANALIZACJA – KD 3 – Montaż zbiornika zamkniętego ZB_3p – 0,1 kpl; Wykonanie wykopu i ułożenie betonu podkładowego pod montaż zbiornika zamkniętego GRP – 1 kpl; Montaż studni – 1 kpl; KD 4 – Montaż kanału DN250 wraz z zasypem i wykopem – 11 mb; Montaż kanału DN500 wraz z zasypem i wykopem – 15 mb; Montaż studni – 1 kpl; KD 6 - Demontaż studni - roboty korygujące – 3 kpl; BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI nN, SN - Zasilanie podstawowe TS-26 i TS-32 - obszar Zadania III - Ułożenie linii SN – 3 000 szt; Wykop pod ułożenie kabla dla zasilania podstawowego – 200 mb; BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE - Oświetlenie - MOP Prawy Trasa Główna - Ułożenie kabla oświetleniowego – 200 mb; BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA – KT 46+560 - 46+650 KT 46+960 - 47+090 - Budowa kanalizacji kablowej KTu2 - 2x RO (fi125) + 6x RS (HDPE 40/3,7) + 2xWMR (fi 40 - wiązka 7 mikrorur) – 132 mb; KT 38+350 - Budowa komina dla st SKR2 nr 1 – 1,2 mb; Budowa komina dla st SKR2 nr 1/1 – 1,2 mb; BRANŻA MELIORACYJNA - ZB_4 – Humusowanie – 46,5 m3; Geowłóknina – 889 m2; Balast – 558 m3; Geokrata – 582 m3.
26.06 - 02.07.2023 r. – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

W tygodniu 26 br. Wykonawca prowadził Roboty w zakresie:
Branża Drogowa: Nasypy: Sekcja I,II,III – 1 661 m3; Wykopy: Sekcja I,II,III – 1 961 m3; Rów kryty, średnica fi500, HDPE: Sekcja I,II,III – 23,1 mb, Stabilizacja cementem - Górna warstwa nasypu 20 cm: Sekcja I,II,III – 2 703 m2; Ulepszone podłoże, grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub wapnem (G4) - gr. 25 cm - KR3, KR 5, KR7: Sekcja I,II,III – 860 m2; Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej gr. 17 cm - KR7: Sekcja I,II,III – 1 165 m2; Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 mm z kruszywem gr. 20cm KR1, KR3, KR5, KR7: Sekcja I,II,III – 1 710 m2; Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej gr. 25 cm - KR7: Sekcja I,II,III – 1 125 m2; Podbudowa zasadnicza z AC22 P 35/50, gr. 18 cm - KR7: Sekcja I,II,III – 14 647 m2; Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16 w gr. 8 cm – KR-7: Sekcja I,II,III – 15 679 m2; Humusowanie: Sekcja I,II,III, MOP Jaczków – 7 304 m2; Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 3: Sekcja I,II,III, MOP Jaczków – 314 mb; Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 4: Sekcja I,II,III, MOP Jaczków – 22 mb; Krawężnik betonowy: Sekcja I,II,III – 26 mb, Obrzeże betonowe: Sekcja I, II, III MOP Jaczków - 147 mb; Nawierzchnia z kostki betonowej: Sekcja I, II, III MOP Jaczków - 12 m2.
Branża Mostowa: WS-31 - Ułożenie nawierzchni z żywicy epoksydowej na kapach – 200 m2; Układanie hydroizolacji z papy termozgrzewalnej – 2000 m2; WS-36 - Montaż krawężników – 100 mb; Montaż desek gzymsowych – 100 mb; Zbrojenie kap chodnikowych – 5 kpl; WS-35 - Ułożenie nawierzchni z żywicy epoksydowej na kapach – 2 450 m2; Układanie warstwy ochronnej z asfaltu lanego – 600 m2; WS-30 - Wykonanie płyt przejściowych – 0,50 kpl; WS-33 - Przygotowanie powierzchni betonu UN do ułożenia izolacji z papy – śrutowanie – 0,5 kpl; TS-32 - Wykonanie izolacji z papy – 0,05 kpl; Wykonanie drenażu zasypki – 0,10 kpl; Wykonanie zasypek tunelu – 0,02 kpl; Wykonanie kap chodnikowych wewnętrznych - etap 2 – 12 kpl; Wykonanie izolacji cienkowarstwowej ścian tunelu – 0,02 kpl; Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej (nawa wschodnia) – 3 210 mb; Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego (nawa wschodnia) – 3 210 mb; Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego (nawa zachodnia) – 3 210 mb; WS-24 - Przygotowanie powierzchni kap pod nawierzchnię z żywic – 100%; Wykonanie nawierzchni z żywic na kapach chodnikowych – 20%; MS-25 – Zbrojenie i betonowanie wnęk dylatacyjnych C JL – 35%; Zbrojenie i betonowanie wnęk dylatacyjnych C JP – 35%; WD-27 - Beton podkładowy pod płytę przejściową przy A – 100%; Zbrojenie i betonowanie płyty przejściowej przy A – 100%; PG-29 – Wykonywanie ścianki zaplecznej podpory A JP – 55%; Wykonywanie ścianki zaplecznej podpory C JP – 50%; Wykonanie warstwy ochronnej z asfaltu lanego na płycie ustroju JL – 100%; WS-37 – Wykonanie zasypki podpory A – 5%; Wykonanie zasypki podpory B – 5%; Montaż urządzeń dylatacyjnych JP – 100%; WD-38 - Montaż zbrojenia, deskowania i betonowanie wnęk dylatacyjnych – 50%; MM-02 - Szalowanie i zbrojenie fundamentów skrzydeł – 50%; MM-05 - Zasypka przepustu – 200 m3; P-04.2 – Zasypki przepustu – 10%.
Roboty Kubaturowe: BZT1 - Roboty wykończeniowe (montaż płytek) na klatce schodowej – 75%; Docieplenie ścian budynku (wełna, siatka, klej) – 40%; BT MOP P - Docieplenie i pokrycie stropodachu – 100%; Montaż mat grzejnych na jastrychach – 100%; BT MOP L - Montaż instalacji wod-kan wewnętrznych, stelaży sanitarnych– 30%.
Branża Tunelowa: Kapa chodnikowa B-JP-2920: Nawa zachodnia Strona zachodnia – 12,5 mb; Kapa chodnikowa B-JP-2000 B-JP-2920: Nawa zachodnia Strona wschodnia – 25 mb; Kapy chodnikowe B-JL-1780 B-JL-1845 B-JL-1865 B-JL-1870 B-JL-1880 B-JL-1885 B-JL-1890 B-JL-1895 B-JL-1915 B-JL-1920: Nawa wschodnia Strona wschodnia - 115,14 mb; Kapy chodnikowe B-JL-1845 B-JL-1870 B-JL-1885 B-JL-1890 B-JL-1895 B-JL-1000 B-JL-1920: Nawa wschodnia Strona zachodnia – 77,64 mb; Warstwa drenażowa z kruszywa łamanego 4-31,5: Nawa wschodnia – 4 085,04 m2; Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej: Nawa wschodnia – 8 636,05 m2.
Inne Branże: SYSTEMY I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA TUNELI TS-26 i TS-32: 1) INSTALACJA WODOCIĄGOWA P.POŻ. - TS-26 - Montaż podpór pod wodociąg z rur z żeliwa sferoidalnego DN150 – 30 szt; Montaż instalacji wodociągowej DN150 w tunelu – 55,5 mb; Montaż kabla grzewczego – 411 mb; przyłącze W6 - Montaż rur PE Dz90 wraz z zasypem i wykopem – 5,8 mb; TS-32 - Montaż docieplenia wodociągu DN150 skorupami PUR i matami PE – 170 mb; Wykonania obsypki piaskowej wodociągu p.poż posadowionego w kapie chodnikowej tunelu – 60 mb; TS-32 (W6) - Docieplenie wodociągu DN80 skorupami PUR o grubości 60mm – 321 m3; 2) KANALIZACJA P.POŻ. - R1-ID.21 (TS-32) - Montaż rur kan. DN/OD 300 kamionka – 14,40 mb; 3) SYSTEM OŚWIETLENIA TUNELOWEGO - TS-26 Nawa wschodnia - Montaż trasy kablowej E90 – 30 mb; Montaż opraw oświetlenia przejazdowego – 5 szt; TS-26 Nawa zachodnia - Montaż trasy kablowej E90 – 70 mb; Montaż opraw oświetlenia przejazdowego – 7 szt; BRANŻA SANITARNA – KANALIZACJA – KD 4 - Montaż kanału DN250 wraz z zasypem i wykopem – 17 mb; Montaż rur DN/OD 630 wraz z wykopem i zasypem – 35,1 mb; Montaż studni – 2 kpl; Montaż separatora z osadnikiem – 1 kpl; KD 6 - Montaż wpustów – 3 kpl; Montaż rur DN/OD 200 wraz z wykopem i zasypem – 46 mb; KD9 - Montaż kanału DN160 PP wraz z wykopem i zasypem – 6,2 mb; Montaż rur Dn315 PP wraz z wykopem i zasypem – 36 mb; Montaż studni – 4 kpl; Montaż wpustów – 2 kpl; KD 11 - Montaż prefabrykowanych korytek skarpowych – 457 kpl; BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI nN, SN - Zasilanie podstawowe TS-26 i TS-32 - obszar Zadania III - Ułożenie linii SN – 1 900 szt; Wykop pod ułożenie kabla dla zasilania podstawowego – 700 mb; BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE - Oświetlenie - MOP Prawy Ułożenie kabla oświetleniowego – 491 mb. BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA – KT 48+250 - Budowa studni kablowych SKR-2 – 1 szt; KT 48+110 - 48+250 - Budowa kanalizacji kablowej KTu2 - 2x RO (fi125) + 6x RS (HDPE 40/3,7) + 2xWMR (fi 40 - wiązka 7 mikrorur) – 141 mb; KT 48+250 - Budowa przyłączy do obiektów SZR 2xHDPE 40 – 18 mb; BRANŻA MELIORACYJNA - ZB_4 – Podsypka - 29 m3; Geomembrana – 1 156 m2; Balast – 300 m3; ZB_16a – Balast – 445 m3; Geomembrana – 312 m2; Geowłóknina – 832 m2; Geokrata – 630 m2; Humusowanie – 178 m3.
19.06 - 25.06.2023 r. – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

W tygodniu 25 br. Wykonawca prowadził Roboty w zakresie:
Branża Drogowa: Nasypy: Sekcja I,II,III – 1 752 m3; Wykopy: Sekcja I,II,III – 1 758 m3; Rów kryty, średnica fi500, HDPE: Sekcja I,II,III – 23,1 mb, Ulepszone podłoże, grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub wapnem (G4) - gr. 25 cm - KR3, KR 5, KR7: Sekcja I,II,III – 450 m2; Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej gr. 17 cm - KR7: Sekcja I,II,III – 1 180 m2; Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 mm z kruszywem gr. 20cm KR1, KR3, KR5, KR7: Sekcja I,II,III – 2 919 m2; Podbudowa zasadnicza z AC22 P 35/50, gr. 18 cm - KR7: Sekcja I,II,III – 4 935 m2; Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16 w gr. 8 cm – KR-7: Sekcja I,II,III – 21 481,9 m2; Humusowanie: Sekcja I,II,III, MOP Jaczków – 8 580 m2; Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 1 szczelny: Sekcja I,II,III – 73 mb; Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 3: Sekcja I,II,III, MOP Jaczków – 777 mb; Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm z kruszywem C90/3 gr. 20 cm (KR1, KR3, KR5, KR7): MOP Jaczków – 2 500 m2, Krawężniki kamienne: MOP Jaczków - 213 mb.
Branża Mostowa: WS-31 - Ułożenie nawierzchni z żywicy epoksydowej na kapach – 400 m2; Układanie hydroizolacji z papy termozgrzewalnej – 600 m2; WS-36 - Montaż krawężników – 200 mb; Montaż desek gzymsowych – 200 mb; Zbrojenie kap chodnikowych – 2 kpl; WS-35 - Układanie warstwy ochronnej z asfaltu lanego – 1 000 m2; WS-30 - Betonowanie kap chodnikowych na UN – 1 kpl; Wykonanie płyt przejściowych – 0,45 kpl; WS-33 - Wykonanie płyt przejściowych – 0,4 kpl; Betonowanie kap chodnikowych na UN – 0,3 kpl; TS-32 - Wykonanie drenażu zasypki – 0,12 kpl; Wykonanie zasypek tunelu – 0,01 kpl; Wykonanie kap chodnikowych wewnętrznych - etap 2 – 0,25 kpl, Wykonanie izolacji z papy – 0,05 kpl; Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej gr. 17 cm – 3 210 mb; MS-25 – Zbrojenie i betonowanie wnęk dylatacyjnych C JL – 50%; Zbrojenie i betonowanie wnęk dylatacyjnych C JP – 50%; Izolacja z papy płyt przejściowych podpora A – 100%; Montaż kolektorów odwodnieniowych – 100%; WD-27 - Izolacja z papy płyty przejściowej podpora D – 100%; Zasypka inżynierska podpory A – 20%; PG-29 – Demontaż deskowania UN JP – 20%; Wykonywanie ścianki zaplecznej podpory A JP – 20%; Wykonywanie ścianki zaplecznej podpory C JP – 10%; Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej pod kapami chodnikowymi UN JP – 100%; WD-34 - Wykonanie warstwy ochronnej z asfaltu lanego – 75%; WS-37 – Wykonanie zasypki podpory A – 10%; Wykonanie zasypki podpory B – 5%; WD-38 - Montaż zbrojenia, deskowania i betonowanie wnęk dylatacyjnych – 50%; Wykonywanie płyty przejściowej podpory A – 50%; Wykonywanie płyty przejściowej podpory C – 75%; PZ-29 - Wykonanie betonowej części półek dla żab – 100%; MM-02 - Wykop pod skrzydła wlotu i wylotu – 100%; MM-05 - Betonowanie skrzydeł przepustu – 4 m3; P-04.1 – Zasypki przepustu – 10%.
Roboty Kubaturowe: BZT1 - Wykonanie jastrychów cementowych na piętrze – 100%; Docieplenie ścian budynku (wełna, siatka, klej) – 20%; BZT2 - Wykonanie jastrychów cementowych – 50%; BZT3 - Wykonanie drenażu wokół fundamentów budynku – 100%; Wykonanie stelażu podłogi podniesionej (parter) – 60%; BT MOP L - Wykonanie zasypki drenażu fundamentów – 100%; Montaż instalacji wod-kan wewnętrznych, stelaży sanitarnych – 20%.
Branża Tunelowa: Kapy chodnikowe B-JP-2800, B-JP-2815 B-JP-2830, B-JP-2850 B-JP-2860, B-JP-2875 B-JP-2880, B-JP-2890: Nawa zachodnia Strona zachodnia – 99,98 mb; Kapy chodnikowe B-JP-2830, B-JP-2850 B-JP-2860, B-JP-2875 B-JP-2880, B-JP-2890: Nawa zachodnia Strona wschodnia - 75 mb; Kapy chodnikowe B-JL-1730, B-JL-1875 B-JL-1760, B-JL-1765 B-JL-1775, B-JL-1795 B-JL-1800, B-JL-1805 B-JL-1825, B-JL-1840: Nawa wschodnia Strona wschodnia – 125 mb; Kapy chodnikowe B-JL-1635, B-JL-1680 B-JL-1700, B-JL-1750 B-JL-1765 B-JL-1830 B-JL-1880, B-JL-1730 B-JL-1735, B-JL-1770 B-JL-1775, B-JL-1795 B-JL-1805, B-JL-1825: Nawa wschodnia Strona zachodnia – 175 mb; Warstwa drenażowa z kruszywa łamanego 4-31,5: Nawa zachodnia – 258,33 m2; Warstwa drenażowa z kruszywa łamanego 4-31,5: Nawa wschodnia – 7 870,13 m2; Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej: Nawa zachodnia – 9 885,29 m2; Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej: Nawa wschodnia – 4 169,12 m2.
Inne Branże: SYSTEMY I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA TUNELI TS-26 i TS-32: 1) INSTALACJA WODOCIĄGOWA P.POŻ. - przyłącze W6 - Montaż rur PE Dz90 wraz z zasypem i wykopem – 24,2 mb; TS-32 - Budowa wodociągu z rur z żeliwa sferoidalnego DN150mm – 303 mb; Montaż węzłów hydrantowych – 2 kpl; Zabudowa zespołu napowietrzająco-odpowietrzającego DN50mm – 1 mb; 2) SYSTEM OŚWIETLENIA TUNELOWEGO - TS-26 Nawa zachodnia - Montaż trasy kablowej E90 – 200 mb; Montaż opraw oświetlenia przejazdowego – 5 szt; TS-26 Nawa wschodnia - Montaż trasy kablowej – 200 mb; Montaż trasy kablowej E90 – 300 mb; Montaż opraw oświetlenia przejazdowego – 42 szt; Otworowanie stropu tunelu – 42 szt; BRANŻA SANITARNA – KANALIZACJA – KD 15 - Montaż studni – 2 kpl; Montaż kanału DN400 wraz z wykopem i zasypem – 16 mb; BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI nN, SN - Zasilanie rezerwowe TS-32 - obszar Zadania III - Ułożenie rur osłonowych DVK 232 – 72 mb; Zasilanie podstawowe TS-26, TS-32 - obszar Zadania III - Wykop pod ułożenie kabla dla zasilania podstawowego – 900 mb; BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE - Oświetlenie - MOP Prawy Ułożenie kabla oświetleniowego – 500 mb. BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA – KT 53+595 - Budowa studni kablowych SKR-1 – 1 szt; KT 53+595 KT 53+770 - Budowa studni kablowych SKR-2 – 2 szt; KT 53+770-53+810 - Budowa kanalizacji kablowej KTp2 - 4x RO+ 6x RS (HDPE 40/3,7) + 2xWMR (fi 40 - wiązka 7 mikrorur) – 43 mb; KT 48+260 - 48+350 - Budowa kanalizacji kablowej KTu2 - 2x RO (fi125) + 6x RS (HDPE 40/3,7) + 2xWMR (fi 40 - wiązka 7 mikrorur) – 97 mb; KT 53+595 - Budowa przyłączy do obiektów SZR 2xHDPE 40 – 13 mb. BRANŻA MELIORACYJNA - R_44+800 - Umocnienie Typ 3 - narzut kamienny – 6 m3; Umocnienie Typ 4- narzut kamienny – 12 m3; Umocnienie Typ 4 - pods. pias-cem – 26 m3; Umocnienie Typ 4 - drewniana palisada – 7 mb; R_44+950 - Narzut kamienny – 10 m3; Geowłóknina – 105 m2; Umocnienie rowu – 1 szt; Wykonanie wykopu – 162 m3; R_49+725 - Wykonanie wykopu – 119 m3; Umocnienie rowu ( Typ 3 narzut kamienny) – 40 m2; Umocnienie rowu ( Typ 3 geowłóknina) – 210 m2; Wykonanie nasypu – 42 m3; R_53+007 - Wykonanie wykopu – 40 m3; Umocnienie rowu ( Typ 1 kiszka faszynowa) – 52 m3; ZB_16a - Obsypka piaskowa – 675 m2; Geomembrana – 728 m2; ZB_4 - Podsypka piaskowa – 29 m3.
12.06 - 18.06.2023 r. – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

W tygodniu 24 br. Wykonawca prowadził Roboty w zakresie:
Branża Drogowa: Nasypy: Sekcja I,II,III – 2 038 m3; Wykopy: Sekcja I,II,III – 4 106 m3; Zasypki (pas dzielący, pobocza): Sekcja I,II,III – 348 m3; Przepust pod koroną drogi; średnica fi 800, HDPE: Sekcja I,II.III - 10 mb; Ulepszone podłoże, grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub wapnem (G4) - gr. 25 cm - KR3, KR 5, KR7: Sekcja I,II,III – 754 m2; Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej gr. 17 cm - KR7: Sekcja I,II,III – 1 720 m2; Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 mm z kruszywem gr. 20cm KR1, KR3, KR5, KR7: Sekcja I,II,III – 9 880 m2; Ściek drogowy "trójkątny" monolityczny: Sekcja I,II,III – 252 mb; Podbudowa zasadnicza z AC22 P 35/50, gr. 18 cm - KR7: Sekcja I,II,III – 9 608,55 m2; Humusowanie: Sekcja I,II,III, MOP Jaczków – 5 399 m2; Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 3: Sekcja I,II,III, MOP Jaczków – 560 mb; Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 4: Sekcja I,II,III, MOP Jaczków – 84 mb; Krawężnik betonowy: Sekcja I,II,III - 70 mb; Krawężniki kamienne: MOP Jaczków - 370 mb.
Branża Mostowa: WS-31 - Ułożenie kolektora odwodnieniowego – 500 mb; Zbrojenie płyt przejściowych w osi A i K – 4 Mg; Betonowanie płyt przejściowych w osi A i K – 30 m3; Ułożenie nawierzchni z żywicy epoksydowej na kapach – 600 m2; WS-36 - Montaż krawężników – 200 mb; Montaż desek gzymsowych – 200 mb; WS-30 - Zasypka podpór – 0,1 kpl; Wykonanie płyt przejściowych – 0,05 kpl; WS-33 - Zasypka podpór – 0,30 kpl; Wykonanie płyt przejściowych – 0,45 kpl; TS-32 - zasypek tunelu – 0,01 kpl; Wykonanie ściany attykowej - segment nr 27 – 0,34 kpl; Wykonanie kap chodnikowych wewnętrznych - etap 2 – 17 kpl; Przygotowanie powierzchni kalot do wykonania izolacji z papy – 0,10 kpl; Wykonanie izolacji z papy - 0,05 kpl; WD-22 - Przygotowanie powierzchni pod antykorozyjne – 100%; Wykonanie warstwy ochronnej z asfaltu lanego – 100%; WS-24 - Przygotowanie powierzchni pod papę na jezdni JL+JP – 100%; MS-25 – Zbrojenie i betonowanie wnęk dylatacyjnych A JL – 50%; Zbrojenie i betonowanie wnęk dylatacyjnych A JP – 50%; Zasypka podpory C (JL) – 2%; Zasypka podpory C (JP) – 5%; WD-27 - Zbrojenie i betonowanie płyty przejściowej D – 80%; Zbrojenie i betonowanie wnęk dylatacyjnych przy A i D – 100%; Zasypka inżynierska podpory A – 20%; Montaż kolektorów odwodnieniowych – 100%; PG-29 – Demontaż deskowania UN JP – 50%; Wykonywanie ścianki zaplecznej podpory A JP – 25%; WD-34 - Wykonanie warstwy ochronnej z asfaltu lanego – 25%; WS-37 – Wykonanie zasypki podpory A – 25%; Wykonanie izolacji korpusów A i B – 25%; WD-38 - Zasypka podpory C (korpus) – 5%; Montaż urządzeń dylatacyjnych – 100%; Wykonywanie płyty przejściowej podpory A – 50%; Wykonywanie płyty przejściowej podpory C – 25%; MM-05 - Zbrojenie skrzydeł przepustu – 4 m3; P-04.1 – Zasypki przepustu – 10%; Beton ochronny – 100%; P-04.2 - Zasypki przepustu – 5%.
Roboty Kubaturowe: BZT1 - Docieplenie ścian budynku (wełna, siatka, klej) – 5%; Wykonanie stelaża podłogi podniesionej (parter) – 100%; BZT2 - Docieplenie ścian budynku(wełna, siatka, klej) – 20%; Wykonanie jastrychów cementowych – 50%; BZT3 - Wykonanie stelaża podłogi podniesionej (parter) – 40%; BT MOP P - Wykonanie zasypki drenażu – 100%; BT MOP L - Wykonanie drenażu fundamentów – 100%.
Branża Tunelowa: C&C - izolacja przeciwwodna: Portal południowy - Nawa wschodnia – 37,5 mb; Kapy chodnikowe B-JP-2695, B-JP-2710 B-JP-2730, B-JP-2735 B-JP-2760, B-JP-2770 B-JP-2775, B-JP-2780 B-JP-2810, B-JP-2885: Nawa zachodnia Strona zachodnia – 124,98 mb; Kapy chodnikowe B-JP-2685, B-JP-2690 B-JP-2730, B-JP-2735 B-JP-2760, B-JP-2770 B-JP-2780, B-JP-2790 B-JP-2810, B-JP-2825 B-JP-2870, B-JP-2885 B-JP-2895, B-JP-2900 B-JP-2905, B-JP-2910 B-JP-2915: Nawa zachodnia Strona wschodnia – 224,40 mb; Kapy chodnikowe B-JL-1850, B-JL-1855 B-JL-1860, B-JL-1900 B-JL-1905, B-JL-1910: Nawa wschodnia Strona wschodnia – 75 mb; Kapy chodnikowe B-JL-1540, B-JL-1575 B-JL-1585, B-JL-1660 B-JL-1850, B-JL-1855 B-JL-1860, B-JL-1865 B-JL-1875, B-JL-1900 B-JL-1905, B-JL-1910 B-JL-1915: Nawa wschodnia Strona zachodnia – 162,5 mb; Nasyp z betonu wałowanego: Nawa zachodnia – 3 163,04 m3; Nasyp z betonu wałowanego: Nawa wschodnia – 3 683,1 m3; Warstwa drenażowa z kruszywa łamanego 4-31,5: Nawa zachodnia – 6 200 m2; Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej: Nawa zachodnia – 750 m2; Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego: Nawa zachodnia – 11 080 m2.
Inne Branże: SYSTEMY I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA TUNELI TS-26 i TS-32: 1) INSTALACJA WODOCIĄGOWA P.POŻ. - przyłącze W6 - Montaż rur ochronnych ø193,7x5,6mm - 24mb; Montaż rur PE Dz90 wraz z zasypem i wykopem na odc. 6W.16-6W.20 – 34 mb; TS-32 - Wykonanie próby szczelności wodociągu DN150 w tunelu – 335 mb; 2) KANALIZACJA P.POŻ. – TS-26 - Montaż studni kan. rewizyjnych DN1200 – 2 szt; Montaż rur kan. DN 300 Kamionka – 3 mb; Montaż rur kan. DN/OD 315 PP – 9,20 mb; 3) SYSTEM OŚWIETLENIA TUNELOWEGO - TS-26 Nawa zachodnia - Montaż trasy kablowej E90 – 300 mb; Montaż opraw oświetlenia przejazdowego – 30 szt; TS-26 Nawa wschodnia - Montaż trasy kablowej E90 – 420 mb; Montaż opraw oświetlenia przejazdowego – 30 szt; Otworowanie stropu tunelu – 805 szt; 4) SYSTEM WYKRYWANIA I SYGNALIZACJI POŻARU - TS-26 Nawa zachodnia - Montaż uchwytów do liniowej czujki ciepła – 420 szt. BRANŻA SANITARNA – KANALIZACJA – KD 11 - Montaż rur DN/OD 200 wraz z wykopem i zasypem – 17,6 mb; Montaż wpustów – 6 kpl; KD 15 - Montaż kanału DN315 wraz z wykopem i zasypem – 25 mb; Montaż kanału DN400 wraz z wykopem i zasypem – 20 mb; Montaż wpustów – 2 kpl. BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI nN, SN - Zasilanie rezerwowe TS-32 - obszar Zadania III - Ułożenie rur osłonowych DVK 232 – 40 mb; Zasilanie podstawowe TS-26, TS-32 - obszar Zadania III - Wykop pod ułożenie kabla dla zasilania podstawowego – 100 mb; Wykonanie przewiertów/przecisków – 66 szt. BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA – OŚWIETLENIE - Oświetlenie - MOP Prawy Ułożenie kabla oświetleniowego – 200 mb. BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA – Budowa studni kablowych SKR-2: KT 47+900 – 1 szt; Budowa kanalizacji kablowej KTp2 - 4x RO+ 6x RS (HDPE 40/3,7) + 2xWMR (fi 40 - wiązka 7 mikrorur): KT 46+040-46+130 – 45 mb; Budowa kanalizacji kablowej KTu2 - 2x RO (fi125) + 6x RS (HDPE 40/3,7) + 2xWMR (fi 40 - wiązka 7 mikrorur): KT 45+880-46+040 KT 47+720-47+900 – 110 mb; Montaż rur kanału technologiczngo DN110: Portal tunelu TS-32 Pn – 469 mb; Montaż studni kablowych st821: Portal tunelu TS-32 Pn – 1 szt; Montaż studni kablowych st82/2: Portal tunelu TS-32 Pn – 1 szt.
05.06 - 11.06.2023 r. – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

W tygodniu 23 br. Wykonawca prowadził Roboty w zakresie:
Branża Drogowa: Nasypy: Sekcja I,II,III – 1 222 m3; Wykopy: Sekcja I,II,III – 1 512 m3; Zasypki (pas dzielący, pobocza): Sekcja I,II,III – 108 m3; Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego gr. 30 cm (G4) - KR1: Sekcja I,II.III - 6 150 m2; Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej gr. 17 cm - KR7: Sekcja I,II,III – 1 600 m2; Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 mm z kruszywem gr. 20cm KR1, KR3, KR5, KR7: Sekcja I,II,III – 1 640 m2; Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym (G1, G2, G3, G4) - gr. 15 cm - KR3: Sekcja I,II,III – 585 m2; Ściek drogowy "trójkątny" monolityczny: Sekcja I,II,III – 678 mb; Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16 W gr. 8cm - KR-7: Sekcja I,II,III – 3 649 m2; Humusowanie: Sekcja I,II,III, MOP Jaczków – 5 129,6 m2; Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 1 szczelny: Sekcja I,II,III – 410 mb; Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 3: Sekcja I,II,III, MOP Jaczków – 110 mb; Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 4: Sekcja I,II,III, MOP Jaczków – 114 mb.
Branża Mostowa: WS-31 - Ułożenie kolektora odwodnieniowego – 100 mb; Zbrojenie płyt przejściowych w osi A i K – 12 Mg; Betonowanie płyt przejściowych w osi A i K – 30 m3; Ułożenie nawierzchni z żywicy epoksydowej na kapach – 800 m2; WS-36 - Montaż krawężników – 100 mb; Montaż desek gzymsowych – 100 mb; WS-30 - Zasypka podpór – 0,05 kpl; WS-33 - Wykonanie płyt przejściowych – 0,10 kpl; TS-32 - Wykonanie drenażu zasypki – 0,04 kpl; Wykonanie zasypek tunelu – 0,01 kpl; Wykonanie ściany attykowej - segment nr 27 – 0,33 kpl; Przygotowanie powierzchni kalot do wykonania izolacji z papy – 0,10 kpl; Wykonanie izolacji z papy - 0,10 kpl; WS-24 - Beton kap na skrzydłach – 100%; MS-25 – Zbrojenie i betonowanie wnęk dylatacyjnych A JL – 50%; Zbrojenie i betonowanie wnęk dylatacyjnych A JP – 50%; Zasypka podpory C (JL) – 2%; Zasypka podpory C (JP) – 5%; Zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych A JL+JP – 100%; WD-27 - Zbrojenie i betonowanie płyty przejściowej D – 20%; Zasypka inżynierska podpory D – 20%; Zasypka inżynierska podpory A – 20%; PG-29 – Demontaż deskowania UN JP – 30%; Wykonywanie stref zakotwień UN JP – 100%; Montaż zbrojenia i betonowanie kap chodnikowych UN JL – 20%; WD-34 - Montaż krawężników zanikających – 100%; WS-37 – Wykonanie zasypki podpory A – 15%; Wykonanie izolacji korpusów A i B – 25%; Montaż zbrojenia i betonowanie kap chodnikowych UN JP – 25%; WD-38 - Zasypka podpory A (korpus) – 5%; Zasypka podpory C (korpus) – 10%; Montaż zbrojenia i betonowanie kap chodnikowych – 10%; MM-05 - Zbrojenie skrzydeł przepustu – 1 Mg; P-04.2 - Zasypki przepustu – 5%.
Roboty Kubaturowe: BZT1 - Wykonanie fundamentów pod transformatory – 50%; Wykonanie tynków wewnętrznych na piętrze budynku – 40%; BZT2 - Wykonanie tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych – 25%; Docieplenie ścian budynku (wełna, siatka, klej) – 40%; BZT3 - Wykonanie jastrychów cementowych – 100%; BT MOP P - Wykonanie drenażu fundamentów – 70%. BT MOP L - Wykonanie tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych – 100%; Wykonanie jastrychów cementowych – 100%.
Branża Tunelowa: Kapy chodnikowe B-JP-2540, B-JP-2545 B-JP-2570, B-JP-2575 B-JP-2580, B-JP-2590 B-JP-2615, B-JP-2620 B-JP-2690, B-JP-2700 B-JP-2705, B-JP-2715 B-JP-2720, B-JP-2725 B-JP-2740, B-JP-2745 B-JP-2750, B-JP-2755 B-JP-2640, B-JP-2655 B-JP-2670, B-JP-2765 B-JP-2785, B-JP-2790 B-JP-2795, B-JP-2805 B-JP-2820, B-JP-2825 B-JP-2835, B-JP-2840 B-JP-2845, B-JP-2855 B-JP-2865, B-JP-2870 B-JP-2895, B-JP-2900 B-JP-2905, B-JP-2910 B-JP-2915, B-JP-2685: Nawa zachodnia Strona zachodnia – 490,1 mb; Kapy chodnikowe B-JP-2540, B-JP-2545 B-JP-2570, B-JP-2580 B-JP-2595, B-JP-2610 B-JP-2615, B-JP-2625 B-JP-2630, B-JP-2645 B-JP-2650, B-JP-2660 B-JP-2665, B-JP-2675 B-JP-2680, B-JP-2700 B-JP-2705, B-JP-2715 B-JP-2590, B-JP-2620 B-JP-2635, B-JP-2640 B-JP-2655, B-JP-2670 B-JP-2695, B-JP-2710 B-JP-2720, B-JP-2725 B-JP-2740, B-JP-2745 B-JP-2750, B-JP-2755 B-JP-2765, B-JP-2775 B-JP-2785, B-JP-2795 B-JP-2800, B-JP-2805 B-JP-2820, B-JP-2835 B-JP-2840, B-JP-2845 B-JP-2855, B-JP-2865: Nawa zachodnia Strona wschodnia – 535,88 mb; Kapy chodnikowe B-JL-1510 B-JL-1535 B-JL-1560 B-JL-1725: Nawa wschodnia Strona zachodnia – 50 mb; Nasyp z betonu wałowanego: Nawa wschodnia – 1 396 m3; Warstwa drenażowa z kruszywa łamanego 4-31,5: Nawa zachodnia – 1 541,67 m2; Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej: Nawa zachodnia – 4 100 m2.
Inne Branże: SYSTEMY I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA TUNELI TS-26 i TS-32: 1) INSTALACJA WODOCIĄGOWA P.POŻ. - TS-26 - Montaż instalacji wodociągowej DN150 w tunelu – 80 mb; TS-32 - Wykonanie próby szczelności wodociągu DN150 w tunelu – 335 mb; 2) KANALIZACJA P.POŻ. – TS-26 - Montaż rur kan. DN 300 Kamionka – 14 mb; Montaż rur kan. DN/OD 315 PP – 14 mb; 3) SYSTEM OŚWIETLENIA TUNELOWEGO - TS-26 Nawa zachodnia - Montaż trasy kablowej E90 – 50 mb; Montaż opraw oświetlenia przejazdowego – 25 szt; TS-26 Nawa wschodnia - Montaż trasy kablowej E90 – 300 mb; Montaż opraw oświetlenia przejazdowego – 5 szt; BRANŻA SANITARNA – KANALIZACJA - KD 15 - Montaż studni – 1 kpl; Montaż kanału DN315 wraz z wykopem i zasypem – 46 mb; BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI nN, SN - Zasilanie rezerwowe TS-32 - obszar Zadania III - Ułożenie rur osłonowych DVK 232 – 150 mb; BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA – OŚWIETLENIE - Oświetlenie - MOP Prawy Ułożenie kabla oświetleniowego – 200 mb; BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA – Budowa studni kablowych SKR-2: KT 47+940 KT 48+350 – 2 szt; Budowa kanalizacji kablowej KTp2 - 4x RO+ 6x RS (HDPE 40/3,7) + 2xWMR (fi 40 - wiązka 7 mikrorur): KT 47+900-47+940 – 35 mb; Budowa kanalizacji kablowej KTu2 - 2x RO (fi125) + 6x RS (HDPE 40/3,7) + 2xWMR (fi 40 - wiązka 7 mikrorur): KT 45+880-46+040 – 100 mb; Montaż rur kanału technologicznego DN110: Portal tunelu TS-26 Pn – 114 mb; Montaż rur kanału technologicznego DN125: Portal tunelu TS-26 Pn – 76 mb; Montaż studni kablowych st82: Portal tunelu TS-32 Pn – 1 szt. BRANŻA MELIORACYJNA - R_49+725 - Wykonanie wykopu – 180 m3; Umocnienie rowu (Typ 3 narzut kamienny) – 30 m3; Umocnienie rowu (Typ 3 geowłóknina) – 170 m2; Wykonanie nasypu – 30 m3; Umocnienie rowu (Typ 1) – 38 mb.
29.05 - 04.06.2023 r. – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

W tygodniu 22 br. Wykonawca prowadził Roboty w zakresie:
Branża Drogowa: Nasypy: Sekcja I,II,III – 2 924 m3; Wykopy: Sekcja I,II,III – 2 785 m3; Zasypki (pas dzielący, pobocza): Sekcja I,II,III – 432 m3; Rów kryty, średnica fi400, HDPE: Sekcja I,II,III – 26 mb; Rów kryty, średnica fi500, HDPE: Sekcja I,II,III – 9 mb; Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej gr. 17 cm - KR7: Sekcja I,II,III – 3 280 m2; Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 mm z kruszywem gr. 20cm KR1, KR3, KR5, KR7: Sekcja I,II,III – 2 570 m2; Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej gr. 25 cm - KR7: Sekcja I,II,III – 4 172 m2; Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego o CBR >=35% (G2, G3, G4) gr.20cm - KR3, KR5: Sekcja I,II,III – 530 m2; Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16 W gr. 8cm - KR-7: Sekcja I,II,III – 34 781 m2; Humusowanie: Sekcja I,II,III, MOP Jaczków – 2 500 m2; Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 3: Sekcja I,II,III, MOP Jaczków – 222 mb; Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 4: Sekcja I,II,III, MOP Jaczków – 76 mb; Obrzeże betonowe: Sekcja I,II,III, MOP – 198 mb; Rów szczelny TYP6: Sekcja II – 118 mb.
Branża Mostowa: WS-31 - Ułożenie kolektora odwodnieniowego – 100 mb; Wykonanie warstwy z betonu niekonstrukcyjnego pod płyty przejściowe w osi A i K – 22 m3; WS-36 - Montaż dylatacji w osi H – 1 kpl; Szalowanie dylatacji w osi A – 2 kpl; Betonowanie dylatacji w osi H – 13 m3; Montaż krawężników – 100 mb; Montaż desek gzymsowych – 300 mb; WS-35 – Układanie papy termozgrzewalnej w zakresie jezdni – 1 800 m2; WS-30 - Zasypka podpór – 0,05 kpl; WS-33 - Zasypka podpór – 0,15 kpl; Wykonanie płyt przejściowych – 0,05 kpl; Betonowanie kap chodnikowych na UN – 0,70 kpl; TS-32 - Wykonanie izolacji cienkowarstwowej ścian tunelu – 0,25 kpl; Wykonanie drenażu zasypki – 0,04 kpl; Wykonanie zasypek tunelu – 0,01 kpl; Wykonanie ściany attykowej - segment nr 27 – 0,33 kpl; Przygotowanie powierzchni kalot do wykonania izolacji z papy – 0,05 kpl; Wykonanie izolacji z papy - 0,10 kpl; WD-22 - Ułożenie papy pod jezdnią – 100%; WS-24 - Zbrojenie kap na skrzydłach i montaż krawężnika z deską gzymsową – 60%; MS-25 – Zasypka podpory C (JL) – 3%; Zasypka podpory C (JP) – 3%; Beton podkładowy pod płyty przejściowe A JL+JP – 100%; WD-27 - Montaż urządzeń dylatacyjnych – 100%; Betonowanie kap chodnikowych – 80%; Montaż kolektorów w nasypie – 50%; PG-29 – Montaż krawężników kamiennych UN JL – 10%; Montaż deski gzymsowej - UN JL – 10%; Sprężenie ustroju nośnego JP – 100%; Iniekcja ustroju nośnego JP – 100%; WD-34 - Wykonanie izolacji z papy pod jezdnią – 100%; WS-37 - Wykonywanie ścianek zaplecznych podpór A i B, JP – 30%; Montaż deski gzymsowej UN JP – 40%; Montaż krawężników kamiennych UN JP – 50%; Montaż zbrojenia, deskowania i betonowanie wnęk dylatacyjnych JL – 50%; WD-38 - Zasypka podpory A (korpus) – 10%; Zasypka podpory C (korpus) – 15%; Montaż zbrojenia i betonowanie kap chodnikowych – 15%; MM-05 - Zbrojenie skrzydeł przepustu – 2 Mg; Betonowanie fundamentu skrzydeł – 12 m3; P-04.1 - Zasypki przepustu – 20%; Ułożenie papy na płycie zespalającej – 100%.
Roboty Kubaturowe: C&C izolacja przeciwwodna: Portal północny - Nawa zachodnia – 12,5 mb; Krawężnik szczelinowy: Nawa zachodnia - 199,4 mb; Krawężnik szczelinowy: Nawa wschodnia – 165,14 mb; Kapy chodnikowe B-JP-2465, B-JP-2475 B-JP-2495, B-JP-2505 B-JP-2520, B-JP-2535 B-JP-2645, B-JP-2650 B-JP-2660, B-JP-2665 B-JP-2680: Nawa zachodnia Strona zachodnia – 132,78 mb; Kapy chodnikowe B-JP-2350, B-JP-2355 B-JP-2380, B-JP-2385 B-JP-2465, B-JP-2475 B-JP-2495, B-JP-2500 B-JP-2505, B-JP-2520 B-JP-2525, B-JP-2530 B-JP-2535, B-JP-2550 B-JP-2555, B-JP-2560 B-JP-2565, B-JP-2575 B-JP-2585, B-JP-2600 B-JP-2605: Nawa zachodnia Strona wschodnia – 232,78 mb; Kapy chodnikowe CPP6: CPP,CPV – 3 kpl; Krawężnik betonowy monolityczny: Nawa zachodnia – 148 mb; Krawężnik betonowy monolityczny: Nawa wschodnia – 99 mb; Nasyp z betonu wałowanego: Nawa wschodnia – 1078 m3; Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej: Nawa zachodnia – 8 000 m2.
Branża Tunelowa: C&C izolacja przeciwwodna: Portal północny - Nawa zachodnia – 12,5 mb; Krawężnik szczelinowy: Nawa zachodnia - 199,4 mb; Krawężnik szczelinowy: Nawa wschodnia – 165,14 mb; Kapy chodnikowe B-JP-2465, B-JP-2475 B-JP-2495, B-JP-2505 B-JP-2520, B-JP-2535 B-JP-2645, B-JP-2650 B-JP-2660, B-JP-2665 B-JP-2680: Nawa zachodnia Strona zachodnia – 132,78 mb; Kapy chodnikowe B-JP-2350, B-JP-2355 B-JP-2380, B-JP-2385 B-JP-2465, B-JP-2475 B-JP-2495, B-JP-2500 B-JP-2505, B-JP-2520 B-JP-2525, B-JP-2530 B-JP-2535, B-JP-2550 B-JP-2555, B-JP-2560 B-JP-2565, B-JP-2575 B-JP-2585, B-JP-2600 B-JP-2605: Nawa zachodnia Strona wschodnia – 232,78 mb; Kapy chodnikowe CPP6: CPP,CPV – 3 kpl; Krawężnik betonowy monolityczny: Nawa zachodnia – 148 mb; Krawężnik betonowy monolityczny: Nawa wschodnia – 99 mb; Nasyp z betonu wałowanego: Nawa wschodnia – 1078 m3; Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej: Nawa zachodnia – 8 000 m2.
Inne Branże: SYSTEMY I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA TUNELI TS-26 i TS-32: 1) INSTALACJA WODOCIĄGOWA P.POŻ. – Tunel TS-32 - Montaż rury osłonowej stalowej Dz273,0x7,1mm – 19 mb; Budowa wodociągu z rur z żeliwa sferoidalnego DN150mm – 40 mb; Montaż docieplenia wodociągu DN150 skorupami PUR i matami PE – 150 mb; Budowa wodociągu z rur z żeliwa sferoidalnego DN80 kl.C40 – 240 mb; 2) KANALIZACJA P.POŻ. – TS-26 - Montaż rur kan. DN/OD 315 PP – 9,30 mb; 3) SYSTEM OŚWIETLENIA TUNELOWEGO - TS-26 Nawa zachodnia - Otworowanie stropu tunelu – 380 szt; Montaż trasy kablowej E90 – 300 mb; Montaż opraw oświetlenia przejazdowego – 10 szt; TS-26 Nawa wschodnia - Otworowanie stropu tunelu – 500 szt; Montaż trasy kablowej E90 – 300 mb; Montaż opraw oświetlenia przejazdowego – 55 szt; BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI nN, SN - Zasilanie rezerwowe TS-32 - obszar Zadania III - Ułożenie rur osłonowych DVK 232 – 100 mb; BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA – OŚWIETLENIE - Oświetlenie - MOP Prawy Ułożenie kabla oświetleniowego – 100 mb; BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA – Budowa kanalizacji kablowej KTu2 - 2x RO (fi125) + 6x RS (HDPE 40/3,7) + 2xWMR (fi 40 - wiązka 7 mikrorur): KT 47+930 - 48+000 KT 48+350 - 48+450 – 179 mb; Montaż studni kablowej st34/2: Portal tunelu TS-26 Pn – 1 szt; Montaż studni kablowej st34/3: Portal tunelu TS-26 Pn – 1 szt; Montaż rur kanału technologicznego DN110: Portal tunelu TS-26 – 216 mb; Montaż rur kanału technologicznego DN125: Portal tunelu TS-26 – 24 mb.
22.05 - 28.05.2023 r. – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

W tygodniu 21 br. Wykonawca prowadził Roboty w zakresie:
Branża Drogowa: Nasypy: Sekcja I,II,III – 3 649 m3; Wykopy: Sekcja I,II,III – 3 733 m3; Zasypki (pas dzielący, pobocza): Sekcja I,II,III – 78 m3; Rów kryty, średnica fi400, HDPE: Sekcja I,II,III – 23,74 mb; Wykonanie wlotów/wylotów rowów krytych fi 400: Sekcja I,II,III – 3 kpl; Wykonanie wlotów/wylotów rowów krytych fi 800: Sekcja I,II,III – 2 kpl; Rów kryty, średnica fi500, HDPE: Sekcja I,II,III – 31,6 mb; Przepust pod koroną drogi; średnica fi 800, HDPE: Sekcja I,II,III – 11,5 mb; Rozbiórka - Nawierzchnia z betonu asfaltowego: Sekcja I,II,III – 676,8 m2; Stabilizacja cementem - Górna warstwa nasypu 20 cm: Sekcja I,II,III – 360 m2; Ulepszone podłoże, grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub wapnem (G4) - gr. 25 cm - KR3, KR 5, KR7: Sekcja I,II,III – 4 370 m2; Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 mm z kruszywem gr. 20cm KR1, KR3, KR5, KR7: Sekcja I,II,III – 3 020 m2; Humusowanie: Sekcja I,II,III, MOP Jaczków – 3 995 m2; Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 3: Sekcja I,II,III, MOP Jaczków – 411 mb; Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 4: Sekcja I,II,III, MOP Jaczków – 74 mb; Krawężnik betonowy: Sekcja I,II,III – 231 mb; Obrzeże betonowe: Sekcja I,II,III, MOP – 234 mb; Nawierzchnia z kostki betonowej: Sekcja I,II,III – 42 m2.
Branża Mostowa: WS-31 - Ułożenie kolektora odwodnieniowego – 200 m; WS-36 - Montaż dylatacji w osi H (JL+JP) – 1 kpl; Betonowanie dylatacji w osi H – 13 m3; Montaż krawężników – 200 m; Montaż desek gzymsowych – 100 m; WS-30 – Zasypka podpór – 0,05 kpl; Betonowanie kap chodnikowych na UN – 0,9 kpl; WS-33 – Montaż kotew kap chodnikowych – 0,50 kpl; TS-32 - Wykonanie ściany attykowej - segment nr 1 – 1 kpl; Wykonanie kap chodnikowych wewnętrznych - etap 1 – 14 kpl; Przygotowanie powierzchni kalot do wykonania izolacji z papy – 0,05 kpl; Wykonanie izolacji z papy – 0,05 kpl; MS-25 – Betonowanie kap chodnikowych JP – 40%; Zasypka podpory A JL – 5%; Zasypki podpory A JP – 5%; Montaż kolektorów w nasypie – 100%; Montaż urządzeń dylatacyjnych – 100%; WD-27 - Montaż desek gzymsowych i krawężników ze zbrojeniem kap – 20%; Montaż kolektorów w nasypie – 50%; PG-29 – Montaż armatury, roboty przygotowawcze i betonowanie UN JP – 50%; WS-37 - Wykonywanie ścianek zaplecznych podpór A i B, JP – 30%; Wklejanie kotew pod kapy chodnikowe UN JP – 100%; Montaż deski gzymsowej - UN JP – 50%; Montaż zbrojenia, deskowania i betonowanie wnęk dylatacyjnych – JL – 25%; WD-38 - Zasypka podpory A (korpus) – 10%; Zasypka podpory C (korpus) – 10%; MM-05 - Wykonanie warstwy z betonu niekonstrukcyjnego pod skrzydła – 10 m3; Wykonanie wykopu pod skrzydła – 50 m3; P-04.2 - Zasypki przepustu – 10%.
Roboty Kubaturowe: BT MOP P - Wykonanie warstw podposadzkowych (izolacja, ocieplenie, jastrych) – 15%; Rozprowadzenie instalacji wod-kan podposadzkowych – 50%; BZT3 - Wykonanie tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych – 50%; Wykonanie fundamentów pod transformatory – 2 szt; Docieplenie ścian budynku – 40%; BZT2 - Wykonanie tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych – 50%; BZT1 - Wykonanie drenażu fundamentów – 50%.
Branża Tunelowa: C&C izolacja przeciwwodna: Portal północny - Nawa zachodnia – 9,5 mb; C&C – izolacja przeciwwodna: Portal północny - Nawa wschodnia – 20 mb; Kapy chodnikowe B-JP-2450, B-JP-2455 B-JP-2460, B-JP-2470 B-JP-2480, B-JP-2485 B-JP-2490, B-JP-2500 B-JP-2510, B-JP-2515 B-JP-2525, B-JP-2530 B-JP-2550, B-JP-2555 B-JP-2560, B-JP-2565 B-JP-2585, B-JP-2595 B-JP-2600, B-JP-2605 B-JP-2610, B-JP-2625 B-JP-2630, B-JP-2635 B-JP-2675: Nawa zachodnia Strona zachodnia – 307,68 mb; Kapy chodnikowe B-JP-2100, B-JP-2105, B-JP-2120 B-JP-2135, B-JP-2145, B-JP-2155 B-JP-2160, B-JP-2180, B-JP-2185 B-JP-2190, B-JP-2195, B-JP-2200 B-JP-2205, B-JP-2210, B-JP-2215 B-JP-2220, B-JP-2225, B-JP-2230 B-JP-2235, B-JP-2240, B-JP-2245 B-JP-2270, B-JP-2275, B-JP-2280 B-JP-2285, B-JP-2290, B-JP-2295 B-JP-2250, B-JP-2260, B-JP-2265 B-JP-2300, B-JP-2305, B-JP-2310 B-JP-2315, B-JP-2320, B-JP-2325 B-JP-2330, B-JP-2335, B-JP-2340 B-JP-2345, B-JP-2360, B-JP-2365 B-JP-2370, B-JP-2375, B-JP-2390 B-JP-2395, B-JP-2400, B-JP-2405 B-JP-2410, B-JP-2415, B-JP-2420 B-JP-2425, B-JP-2430, B-JP-2460 B-JP-2470, B-JP-2480, B-JP-2485 B-JP-2490, B-JP-2510, B-JP-2515: Nawa zachodnia Strona wschodnia – 771,88 mb; Krawężnik betonowy monolityczny: Nawa zachodnia – 412 mb; Kapy chodnikowe CPV, CPP5: CPP,CPV – 2 kpl; Nasyp z betonu wałowanego - dolna warstwa GWN: Nawa zachodnia – 1606 m3; Warstwa drenażowa z kruszywa łamanego 4-31,5: Nawa zachodnia – 13 250 m2; Podbudowa z betonu asfaltowego: Nawa wschodnia – 10 349,79 m2.
Inne Branże: SYSTEMY I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA TUNELI TS-26 i TS-32: 1) INSTALACJA WODOCIĄGOWA P.POŻ. – Tunel TS-26 - Montaż docieplenia wodociągu skorupami PUR i matami PE – 10 mb; TS-32 - Montaż podpór pod wodociąg z rur z żeliwa sferoidalnego Dz169,7x4.5mm kl.C40 – 135 szt; Budowa wodociągu z rur z żeliwa sferoidalnego DN150mm – 370 mb; Montaż docieplenia wodociągu DN150 skorupami PUR i matami PE – 320 mb; Montaż kabla grzewczego – 2 kpl; 2) KANALIZACJA P.POŻ. – TS-26 - Montaż rur kan. DN 200 PP – 10,90 kpl; Montaż rur kan. DN 300 Kamionka – 25,1 mb; Wykonanie zasypki wraz z zagęszczeniem dla zbiornika na subst. niebezpieczne – 419 mb; 3) SYSTEM ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ DLA SŁUŻB - TS-26 Nawa zachodnia - Montaż uchwytów do kabla promieniującego - 1357 szt; TS-26 Nawa wschodnia - Montaż uchwytów do kabla promieniującego – 1280 szt. 4) SYSTEM WYKRYWANIA I SYGNALIZACJI POŻARU - TS-26 Nawa zachodnia - Montaż uchwytów do liniowej czujki ciepła – 558 szt; TS-26 Nawa wschodnia - Montaż uchwytów do liniowej czujki ciepła – 128 szt; BRANŻA SANITARNA – KANALIZACJA - KD MOP Wschód - Montaż kanału DN160 wraz z zasypem i wykopem – 9 mb; Montaż kanału DN315 wraz z zasypem i wykopem – 26 mb; Montaż studni – 3 kpl; Montaż wpustów – 2 kpl; KD 16 - Montaż rur DN/OD 160 wraz z wykopem i zasypem – 12 mb; Montaż rur DN/OD 200 wraz z wykopem i zasypem – 43 mb; Montaż wpustów – 4 kpl; BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI nN, SN - Zasilanie podstawowe TS-26, TS-32 - obszar Zadania III - Wykonanie przewiertów/przycisków – 61 szt; Zasilanie rezerwowe TS-32 - obszar Zadania III - Ułożenie rur osłonowych DVK 232 – 150 mb; BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA – OŚWIETLENIE - Oświetlenie - MOP Prawy Ułożenie kabla oświetleniowego – 100 mb; BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA – KT 52+980 KT 53+020 - Budowa studni kablowych SKR-2 – 2 szt; KT 48+00 - 48+040 KT48+040 - 48+110 - Budowa kanalizacji kablowej KTp2 - 4x RO+ 6x RS (HDPE 40/3,7) + 2xWMR (fi 40 - wiązka 7 mikrorur) – 116 mb; BRANŻA MELIORACYJNA - ZB 3a - Geowłóknina (TYP 3) – 1 246 m3; Geokrata – 100 m3; Humusowanie – 220 m3.
15.05 - 21.05.2023 r. – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

W tygodniu 20 br. Wykonawca prowadził Roboty w zakresie:
Branża Drogowa: Nasypy: Sekcja I,II,III – 2 842 m3; Wykopy: Sekcja I,II,III – 1 802 m3; Zasypki (pas dzielący, pobocza): Sekcja I,II,III – 24 m3; Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego gr. 22cm (G3) - KR1: Sekcja I,II,III – 820 m2; Stabilizacja cementem - Górna warstwa nasypu 20 cm: Sekcja I,II,III – 2 160 m2; Ulepszone podłoże, grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub wapnem (G4) - gr. 25 cm - KR3, KR 5, KR7: Sekcja I,II,III – 1 715 m2; Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej gr. 17 cm - KR7: Sekcja I,II,III – 2 200 m2; Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 mm z kruszywem gr. 20cm KR1, KR3, KR5, KR7: Sekcja I,II,III – 670 m2; Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej gr. 25 cm - KR7: Sekcja I,II,III – 1 350 m2; Ściek drogowy "trójkątny" monolityczny: Sekcja I,II,III – 366 mb; Podbudowa zasadnicza z AC22 P 35/50, gr. 18 cm - KR7: Sekcja I,II,III – 4 766,5 m2; Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16 W gr. 8cm - KR-7: Sekcja I,II,III – 6 302 m2; Humusowanie: Sekcja I,II,III, MOP Jaczków – 4 489 m2; Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 3: Sekcja I,II,III, MOP Jaczków – 692 mb; Krawężnik betonowy: Sekcja I,II,III – 78 mb; Obrzeże betonowe: Sekcja I,II,III, MOP – 78 mb.
Branża Mostowa: WS-31 - Ułożenie kolektora odwodnieniowego – 200 mb; WS-35 - Betonowanie kap chodnikowych – 60 m3; Zbrojenie kap chodnikowych – 2 Mg; Montaż kolektora odwodnieniowego – 170 mb; WS-36 - Szalowanie dylatacji w osi H – 2 kpl; Zbrojenie płyt przejściowych w osi H – 12 Mg; Montaż krawężników – 100 m; Betonowanie płyt przejściowych w osi H (JL+JP) – 120 m3; WS-30 – Zasypka podpór – 0,02 kpl; Montaż kotew kap chodnikowych – 0,50 kpl; WS-33 – Zasypka podpór – 0,05 kpl; TS-32 - Wykonanie kap chodnikowych zewnętrznych - etap 2 – 2 kpl; Wykonanie kap chodnikowych wewnętrznych - etap 1 – 27 kpl; Wykonanie zasypek tunelu – 0,01 kpl; Przygotowanie powierzchni kalot do wykonania izolacji z papy- 0,05 kpl; Wykonanie izolacji z papy – 0,05 kpl; WS-24 - Zbrojenie kap na skrzydłach i montaż – 40%; MS-25 – Betonowanie kap chodnikowych JL – 80%; Montaż desek gzymsowych i krawężników JP – 60%; Betonowanie kap chodnikowych JP – 40%; Zasypka podpory B JL – 15%; Zasypki podpory B JP – 25%; WD-27 - Montaż desek gzymsowych i krawężników ze zbrojeniem kap – 20%; Iniekcja kanałów sprężających – 100 %; PG-29 – Montaż zbrojenia ustroju nośnego jezdni prawej – 25%; Montaż armatury, roboty przygotowawcze i betonowanie – 50%; Montaż zbrojenia i betonowanie kap – 15%; Wykonywanie płyty przejściowej podpory C – 100%; WS-37 - Wykonywanie ścianek zaplecznych podpór A i B, JP – 30%; Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej – 100%; Montaż zbrojenia i betonowanie kap chodnikowych UN JL – 25%; WD-38 - Zasypka podpory A (korpus) – 10%; Zasypka podpory C (korpus) – 5%; Montaż krawężników kamiennych – 90%; Montaż zbrojenia i betonowanie kap – 50%; PZ-39 - Półki dla zwierząt w przepuście – 100%; P-04.1 - Zasypki przepustu – 30%.
Roboty Kubaturowe: BT MOP P - Wykonanie tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych – 40%; Rozprowadzenie instalacji wod-kan podposadzkowych – 30%; BZT3 - Docieplenie ścian budynku – 30%; BZT2 - Wykonanie drenażu fundamentów – 40%; BZT1 - Wykonanie drenażu fundamentów – 50%.
Branża Tunelowa: C&C izolacja przeciwwodna: Portal północny - Nawa zachodnia – 40 mb; C&C - izolacja przeciwwodna: Portal północny - Nawa wschodnia – 30 mb; Kapy chodnikowe B-JP-2005, B-JP-2010 B-JP-2015, B-JP-2020 B-JP-2025, B-JP-2030 B-JP-2040, B-JP-2065 B-JP-2080, B-JP-2085 B-JP-2090, B-JP-2140 B-JP-2150, B-JP-2165 B-JP-2170, B-JP-2175 B-JP-2435, B-JP-2440 B-JP-2445, B-JP-2450 B-JP-2455: Nawa zachodnia Strona wschodnia – 257,26 mb; Kapy chodnikowe B-JL-1610, B-JL-1650 B-JL-1690, B-JL-1725 B-JL-1785: Nawa wschodnia Strona wschodnia – 75 mb; Kapy chodnikowe B-JL-1455, B-JL-1460 B-JL-1465, B-JL-1490 B-JL-1610, B-JL-1630 B-JL-1650, B-JL-1690 B-JL-1780, B-JL-1835 B-JL-1840: Nawa wschodnia Strona zachodnia – 175 mb; Krawężnik betonowy monolityczny: Nawa zachodnia – 238,5 mb; Nasyp z betonu wałowanego - dolna warstwa GWN: Nawa zachodnia – 2 826 m3; Warstwa drenażowa z kruszywa łamanego 4-31,5: Nawa zachodnia – 1 500 m2; Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej: Nawa wschodnia – 10 150 m2.
Inne Branże: SYSTEMY I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA TUNELI TS-26 i TS-32: 1) INSTALACJA WODOCIĄGOWA P.POŻ. – Tunel TS-26 (wschód) - Montaż kabla grzewczego – 240 mb; Montaż docieplenia wodociągu skorupami PUR i matami PE – 250 mb; TS-32 - Montaż podpór pod wodociąg z rur z żeliwa sferoidalnego Dz169,7x4.5mm kl.C40 – 125 szt; Budowa wodociągu z rur z żeliwa sferoidalnego DN150mm – 30 mb; 2) KANALIZACJA P.POŻ. – TS-26 - Montaż rur kan. DN 300 Kamionka – 15 mb; Montaż rur kan. DN/OD 315 PP – 15 mb. 3) SYSTEM OŚWIETLENIA TUNELOWEGO – TS-26 Nawa zachodnia - Montaż trasy kablowej E90 – 155 mb; Montaż opraw oświetlenia przejazdowego – 12 szt; 4) SYSTEM ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ DLA SŁUŻB - TS-26 Nawa zachodnia - Montaż uchwytów do kabla promieniującego- 120 szt. 5) SYSTEM WYKRYWANIA I SYGNALIZACJI POŻARU - TS-26 Nawa zachodnia - Montaż uchwytów do liniowej czujki ciepła – 120 szt; BRANŻA SANITARNA – KANALIZACJA - KD MOP Wschód - Montaż kanału DN160 wraz z zasypem i wykopem – 9 mb; Montaż kanału DN400 wraz z zasypem i wykopem – 19 mb; Montaż studni – 1 kpl; Montaż wpustów – 1 kpl; BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI nN, SN - Zasilanie podstawowe TS-26, TS-32 - obszar Zadania III - Wykonanie przewiertów/przycisków – 60 szt; Zasilanie rezerwowe TS-32 - obszar Zadania III - Ułożenie rur osłonowych DVK 232 – 32 mb; BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA – OŚWIETLENIE - Oświetlenie - MOP Prawy Ułożenie kabla oświetleniowego – 50 mb; BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA – KT KM 49+100 KT KM 52+795 - Budowa studni kablowych SKR-2 – 1 szt; 46+760 - 46+770 - Budowa kanalizacji kablowej KTp2 - 4x RO+ 6x RS (HDPE 40/3,7) + 2xWMR (fi 40 - wiązka 7 mikrorur) – 170 mb; KT KM 49+100 KT KM 52+795 - Budowa przyłączy do obiektów SZR 2xHDPE 40 – 28 mb; Portal tunelu TS-26 - Montaż studni Kablowej st34 – 1 szt; Montaż studni Kablowej st34/1 – 1 szt. BRANŻA MELIORACYJNA - ZB 3a – Profilowania – 1 779 m2; Podsypka piaskowa – 86 m3; Geomembrana – 1 371 m2; Balast – 326 m3; R_53+725 - Kiszka faszynowa (TYP 1) – 88 mb; R_54+030 - Narzut kamienny (TYP 3) – 2 m3; Geowłóknina (TYP 3) – 6 m2.
08.05 - 14.05.2023 r. – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

W tygodniu 19 br. Wykonawca prowadził Roboty w zakresie:
Branża Drogowa: Nasypy: Sekcja I,II,III – 3 619 m3; Wykopy: Sekcja I,II,III – 3 023 m3; Zasypki (pas dzielący, pobocza): Sekcja I,II,III – 10 m3; Wykonanie wlotów/wylotów rowów krytych fi 400: Sekcja I,II,III – 1 kpl; Wykonanie wlotów/wylotów rowów krytych fi 500: Sekcja I,II,III – 1 kpl; Wykonanie wlotów/wylotów rowów krytych fi 800: Sekcja I,II,III – 4 kpl; Stabilizacja cementem - Górna warstwa nasypu 20 cm: Sekcja I,II,III – 1 410 m2; Ulepszone podłoże, grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub wapnem (G4) - gr. 25 cm - KR3, KR 5, KR7: Sekcja I,II,III – 875 m2; Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej gr. 17 cm - KR7: Sekcja I,II,III – 605 m2; Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 mm z kruszywem gr. 20cm KR1, KR3, KR5, KR7: Sekcja I,II,III – 1 100 m2; Humusowanie: Sekcja I,II,III, MOP Jaczków – 7 326 m2; Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 3: Sekcja I,II,III, MOP Jaczków – 373 mb; Krawężniki kamienne: MOP Jaczków – 192 mb; Ściek skarpowy: Sekcja I,II,III – 13,90 mb.
Branża Mostowa: WS-31 - Ułożenie kolektora odwodnieniowego w gruncie w osi A – 1 kpl; WS-35 - Betonowanie płyt przejściowych w osi D (JL+JP) – 26 m3; Montaż krawężników – 100 mb; Zbrojenie kap chodnikowych – 3 Mg; WS-36 - Wykonanie warstwy z betonu niekonstrukcyjnego w osi H (JL+JP) pod płyty przejściowe – 30 m3; Układanie hydroizolacji z papy termozgrzewalnej w zakresie kap chodnik. – 300 m2; WS-30 – Montaż krawężników – 0,60 kpl; Montaż desek gzymsowych– 0,10 kpl; Zasypka podpór – 0,02 kpl; Montaż kotew kap chodnikowych – 0,50 kpl; WS-33 – Montaż kotew kap chodnikowych – 0,25 kpl; Montaż krawężników – 0,30 kpl; TS-32 - Wykonanie kap chodnikowych zewnętrznych - etap 2 – 10 kpl; Wykonanie izolacji z papy – 0,05 kpl; WS-24 - Beton podkładowy pod kapy skrzydeł – 100%; MS-25 – Montaż desek gzymsowych i krawężników JL ze zbrojeniem kap – 25%; Montaż desek gzymsowych i krawężników JP ze zbrojeniem kap – 20%; Zasypka podpory B JL – 15%; Zasypka podpory B JP – 25%; Zasypka podpory A JP – 5%; WD-27 - Montaż desek gzymsowych i krawężników ze zbrojeniem kap – 30%; Zasypka inżynierska podpory D – 20%; Drenaż z warstwą odcinającą przy A – 25%; PG-29 – Montaż zbrojenia UN JP – 75%; Montaż zbrojenia i betonowanie kap chodnikowych UN JL – 15%; Montaż zbrojenia, deskowania i betonowanie wnęk dylatacyjnych JL – 20%; Wykonywanie płyty przejściowej podpory A, JL – 100%; WD-34 - Wykonanie nawierzchni kap chodnikowych – 25%; WS-37 - Wykonanie iniekcji kanałów kablowych UN JL – 100%; Wykonywanie ścianek zaplecznych podpór A i B, JP – 10%; Wykonanie iniekcji kanałów kablowych UN JP – 100%; Montaż krawężników kamiennych UN JL – 40%; Montaż zbrojenia i betonowanie kap chodnikowych UN JL – 50%; Montaż urządzeń dylatacyjnych JL – 100%; WD-38 - Zasypka podpory A (korpus) – 30%; Zasypka podpory C (korpus) – 25%; Iniekcja kanałów kabli ustrojów nośnego – 100%; Wklejanie kotew pod kapy chodnikowe – 100%; Montaż deski gzymsowej – 90%; PZ-31 - Półki dla zwierząt w przepuście – 100%; P-04.1 - Zasypki przepustu – 10%.
Roboty Kubaturowe: BT MOP P - Wykonanie tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych – 60%; BZT3 - Docieplenie ścian budynku – 30%; BZT2 - Wykonanie drenażu fundamentów – 60%.
Branża Tunelowa: C&C - betonowanie sklepienie B-JL-1920: Portal południowy - Nawa wschodnia – 12,5 mb; Kapy chodnikowe B-JP-2035, B-JP-2045 B-JP-2050, B-JP-2055 B-JP-2060, B-JP-2070 B-JP-2075, B-JP-2095 B-JP-2110, B-JP-2115 B-JP-2125, B-JP-2130: Nawa zachodnia Strona wschodnia – 150 mb; Kapy chodnikowe B-JL-1500, B-JL-1790 B-JL-1810, B-JL-1815 B-JL-1820, B-JL-1830 B-JL-1835: Nawa wschodnia Strona wschodnia – 87,5 mb; Kapy chodnikowe B-JL-1350, B-JL-1375, B-JL-1380 B-JL-1400, B-JL-1430, B-JL-1435, B-JL-1500, B-JL-1580, B-JL-1590 B-JL-1595, B-JL-1600, B-JL-1605 B-JL-1615, B-JL-1620, B-JL-1625 B-JL-1640, B-JL-1645, B-JL-1655 B-JL-1665, B-JL-1670, B-JL-1675 B-JL-1685, B-JL-1695, B-JL-1705 B-JL-1710, B-JL-1715, B-JL-1720 B-JL-1740, B-JL-1745, B-JL-1755 B-JL-1760, B-JL-1770, B-JL-1785 B-JL-1790, B-JL-1800, B-JL-1810 B-JL-1815, B-JL-1820: Nawa wschodnia Strona zachodnia – 412,5 mb; Nasyp z betonu wałowanego - dolna warstwa GWN: Nawa zachodnia – 2 500 m3; Nasyp z betonu wałowanego - dolna warstwa GWN: Nawa wschodnia – 180 m3; Warstwa drenażowa z kruszywa łamanego 4-31,5: Nawa wschodnia – 7 350 m2; Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej: Nawa wschodnia – 100 m2.
Inne Branże: SYSTEMY I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA TUNELI TS-26 i TS-32: 1) INSTALACJA WODOCIĄGOWA P.POŻ. – TS-26 – Montaż podpór pod wodociąg z rur z żeliwa sferoidalnego DN150 – 40 szt; Montaż instalacji wodociągowej DN150 w tunelu – 6 mb; 4W.3.1-4W.4 (TS-26) - Montaż rury osłonowej stalowej Dz273,0x7,1mm – 17 mb; 2) KANALIZACJA P.POŻ. – 5D.8, 5D.9 (TS-26) - Montaż studni kan. rewizyjnych DN1200 – 3 szt; 3) SYSTEM OŚWIETLENIA TUNELOWEGO – TS-26 Nawa zachodnia - Otworowanie stropu tunelu – 50 szt; Montaż trasy kablowej E90 – 300 mb; Montaż opraw oświetlenia przejazdowego – 10 szt; 4) SYSTEM ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ DLA SŁUŻB - TS-26 Nawa zachodnia - Montaż uchwytów do kabla promieniującego- 200 szt; TS-32 Nawa wschodnia - Montaż uchwytów do kabla promieniującego – 350 szt; TS-32 Nawa zachodnia - Montaż uchwytów do kabla promieniującego – 600 szt; 5) SYSTEM WYKRYWANIA I SYGNALIZACJI POŻARU - TS-26 Nawa wschodnia - Montaż uchwytów do liniowej czujki ciepła – 200 szt; TS-26 Nawa zachodnia - Montaż uchwytów do liniowej czujki ciepła – 300 szt; BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA – OŚWIETLENIE - Oświetlenie - MOP Prawy Ułożenie kabla oświetleniowego – 50 mb; BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA – KT 51+620 - 51+670 KT 49+720 - 49+750 - Budowa studni kablowych SKR-2 – 2 szt; KT 49+100 - 49+150 KT 52+980 - 53+020 KT 51+620 - 51+670 - Budowa kanalizacji kablowej KTp2 - 4x RO+ 6x RS (HDPE 40/3,7) + 2xWMR (fi 40 - wiązka 7 mikrorur) – 144 mb; Portal tunelu TS-26 - Montaż rur kanału technologiczngo DN110 – 432 mb; Montaż rur kanału technologiczngo DN125 – 48 mb; BRANŻA MELIORACYJNA - R_54+030 - Wykop pod rów kryty – 1 914 m3; Montaż rurociągu fi 1200 – 71 mb; Narzut kamienny (TYP 3) – 10 m3; Geowłóknina (TYP 3) – 40 m2.
12.05.2023 r. – Prezentacja "Budowa drogi ekspresowej S3 Zadanie III Bolków – Kamienna Góra Północ"

Budowa drogi ekspresowej S3 Zadanie III Bolków – Kamienna Góra Północ

PREZENTACJA - plik w formacie PDF
01.05 - 07.05.2023 r. – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

W tygodniu 18 br. Wykonawca prowadził Roboty w zakresie:
Branża Drogowa: Nasypy: Sekcja I,II,III – 600 m3; Wykopy: Sekcja I,II,III – 364 m3; Wykonanie wlotów/wylotów rowów krytych fi 400: Sekcja I,II,III – 9 kpl; Humusowanie: Sekcja I,II,III, MOP Jaczków – 735,6 m2.
Branża Mostowa: WS-35 - Zbrojenie płyt przejściowych w osi D (JL+JP) – 3 Mg; Montaż deski gzymsowej – 100 mb; Montaż krawężników – 150 mb; Zbrojenie kap chodnikowych – 2 Mg; WS-36 - Układanie hydroizolacji z papy termozgrzewalnej w zakresie kap chodnik – 750 m2; WS-30 – Montaż krawężników – 0,20 kpl; Zasypka podpór – 0,01 kpl; WS-33 – Montaż krawężników – 0,10 kpl; TS-32 – Wykonanie izolacji z papy – 0,02 kpl; WD-22 - Żywice kap – 75%; MS-25 – Montaż desek gzymsowych i krawężników JL ze zbrojeniem kap – 25%; Zasypka podpory B JL – 40%; Zasypka podpory B JP – 20%; Zasypka podpory A JL – 25%; Zasypka podpory A JP – 20%; WD-27 - Montaż desek gzymsowych i krawężników ze zbrojeniem kap – 30%; PG-29 – Montaż rusztowania i deskowania UN JP – 5%; Montaż krawężników kamiennych UN JL – 90%; Montaż zbrojenia, deskowania i betonowanie wnęk dylatacyjnych JL – 60%; WD-34 - Wykonanie nawierzchni kap chodnikowych – 50%; WS-37 - Demontaż deskowania UN JP – 20%; Zbrojenie, deskowania, betonowanie bloków kotwiących ustroju JP – 20%; Wklejanie kotew pod kapy chodnikowe UN JL – 100%; Montaż deski gzymsowej UN JL – 90%; Montaż krawężników kamiennych UN JL – 50%; WD-38 - Zasypka podpory A (korpus) – 5%; Zasypka podpory C (korpus) – 5%; Wykonanie izolacji ustroju z papy termozgrzewalnej pod kapami chodnikowymi – 100%.
Roboty Kubaturowe: BZT1 - Wykonanie instalacji podtynkowej systemu oddymiania – 100%.
Branża Tunelowa: Kapy chodnikowe B-JL-1535, B-JL-1540, B-JL-1560, B-JL-1575, B-JL-1635, B-JL-1680, B-JL-1700, B-JL-1750: Nawa wschodnia Strona wschodnia – 87,5 mb; Kapy chodnikowe B-JL-1040, B-JL-1085, B-JL-1120, B-JL-1160, B-JL-1210, B-JL-1225, B-JL-1230, B-JL-1235, B-JL-1255, B-JL-1260, B-JL-1285, B-JL-1300, B-JL-1305, B-JL-1325, B-JL-1340, B-JL-1405, B-JL-1410, B-JL-1415, B-JL-1425, B-JL-1470, B-JL-1475, B-JL-1480, B-JL-1485, B-JL-1495, B-JL-1505, B-JL-1515, B-JL-1520, B-JL-1525, B-JL-1530, B-JL-1545, B-JL-1550, B-JL-1555, B-JL-1565, B-JL-1570: Nawa wschodnia Strona zachodnia – 425 mb; Kapy chodnikowe: CPP2 CPP3 CPP4 – 3 kpl; Nasyp z betonu wałowanego - dolna warstwa GWN: Nawa zachodnia – 228 m3; Nasyp z betonu wałowanego - dolna warstwa GWN: Nawa wschodnia – 884 m3; Warstwa drenażowa z kruszywa łamanego 4-31,5: Nawa wschodnia – 3 750 m2.
Inne Branże: SYSTEMY I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA TUNELI TS-26 i TS-32: 1) INSTALACJA WODOCIĄGOWA P.POŻ. – TS-26 – Montaż podpór pod wodociąg z rur z żeliwa sferoidalnego DN150 – 30 szt; Montaż instalacji wodociągowej DN150 w tunelu – 30 mb; Montaż by-passów na rurociągu żeliwnym (obejścia studzienek kablowych) – 1 kpl; Montaż hydrantów w niszach hydrantowych – 3 szt; Montaż rury osłonowej stalowej Dz273,0x7,1mm – 17 mb. 2) KANALIZACJA P.POŻ. – TS-32 - Montaż studni kanalizacyjnej DN1000 – 2 kpl; Montaż studni kanalizacyjnej DN1200 – 2 kpl; 5ZBp (TS-26) - Próba szczelności zbiornika na subst.nbz – 48 h; TS-26 - Montaż rur kan. DN 300 Kamionka – 19 mb; Montaż rur kan. DN/OD 315 PP – 14,80 mb. 3) SYSTEM OŚWIETLENIA TUNELOWEGO – TS-26 Nawa zachodnia - Montaż trasy kablowej – 20 mb; Montaż trasy kablowej E90 – 650 mb; Montaż opraw oświetlenia wjazdowego – 15 szt; Montaż opraw oświetlenia przejazdowego – 24 szt; TS-32 Nawa wschodnia - Montaż trasy kablowej E90 – 230 mb. 4) SYSTEM ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ DLA SŁUŻB - TS-26 Nawa zachodnia - Montaż uchwytów do kabla promieniującego- 340 szt; BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA – OŚWIETLENIE - Oświetlenie - MOP Prawy Ułożenie kabla oświetleniowego – 50 mb; BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA – Portale tuneli TS-26 i TS-32 - Montaż rur kanału technologicznego DN110 – 432 mb; Montaż rur kanału technologicznego DN125 – 48 mb; BRANŻA MELIORACYJNA - R_54+030 - Montaż rurociągu fi 1200 – 50 mb; R_54+036 - Wykonanie ławy fundamentowej Rów kryty fi 1200 – 70 mb.
24.04 - 30.04.2023 r. – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

W tygodniu 17 br. Wykonawca prowadził Roboty w zakresie:
Branża Drogowa: Nasypy: Sekcja I,II,III – 3 921 m3; Wykopy: Sekcja I,II,III – 1 556 m3; Wykonanie wlotów/wylotów rowów krytych fi 400: Sekcja I,II,III – 9 kpl; Rów kryty, średnica fi500, HDPE: Sekcja I,II,III – 15,92 mb; Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej gr. 17 cm - KR7: Sekcja I,II,III – 1 940 m2; Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 mm z kruszywem gr. 20cm KR1, KR3, KR5, KR7: Sekcja I,II,III – 1 800 m2; Humusowanie: Sekcja I,II,III, MOP Jaczków – 4 227,6 m2; Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 3: Sekcja I, II, III, MOP Jaczków – 602 mb; Krawężniki kamienne: Sekcja MOP Jaczków – 30 mb.
Branża Mostowa: WS-31 - Betonowanie kap chodnikowych – 200 m3; WS-35 - Montaż deski gzymsowej – 50 mb; Montaż krawężników – 50 mb; Betonowanie dylatacji w osi A – 10 m3; Wykonanie warstwy z betonu niekonstrukcyjnego pod płyty przejściowe w osi D (JL+JP) – 6 m3; WS-36 - Układanie hydroizolacji z papy termozgrzewalnej w zakresie kap chodnik – 1050 m2; WS-30 – Montaż krawężników – 0,10 kpl; Zasypka podpór – 0,5 kpl; WS-33 – Montaż krawężników – 0,25 kpl; TS-32 – Montaż krawężnika szczelinowego – 250 mb; Wykonanie kap chodnikowych zewn.- etap 2 – 30 kpl; Wykonanie krawężnika metodą ślizgową – 320 mb; Przygotowanie powierzchni kalot do wykonania izolacji z papy – 0,37 kpl; Wykonanie izolacji z papy – 0,02 kpl; WD-22 - Żywice kap – 25%; MS-25 – Zbrojenie i szalowanie ścianek zaplecznych JP – 15%; Zabetonowanie ścianek zaplecznych JP – 50%; Montaż desek gzymsowych i krawężników JL ze zbrojeniem kap – 50%; Montaż kotew kap JL+JP – 100%; Montaż desek gzymsowych i krawężników JP ze zbrojeniem kap - 20%; Zasypka podpory B JL – 30%; Zasypka podpory B JP – 30%; WD-27 - Montaż kotew kap – 100%; Drenaż z warstwą odcinającą przy A – 25%; PG-29 - Zasypka podpory A – 5%; Zasypka podpory C – 5%; Montaż rusztowania i deskowania UN JP – 15%; Montaż zbrojenia i betonowanie kap chodnikowych UN JL – 50%; Montaż zbrojenia, deskowania i betonowanie wnęk dylatacyjnych JL – 20%; Wklejanie kotew pod kapy chodnikowe UN JL – 50%; Montaż deski gzymsowej - UN JL – 45%; WD-34 - Wykonanie nawierzchni kap chodnikowych – 25%; WS-37 - Demontaż deskowania ustroju nośnego JP – 60%; Zbrojenie, deskowania, betonowanie bloków kotwiących ustroju JP – 80%; Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej pod kapami chodnikowymi UN JL – 100%; WD-38 - Zasypka podpory A (korpus) – 5%; Zasypka podpory C (korpus) – 5%; MM-01 - Wykonanie monolitycznych półek dla zwierząt – 100 %; P-04.2 - Izolacje ścian przepustu pod JP – 80%; Zasypki przepustu – 20%.
Roboty Kubaturowe: BT MOP P - Montaż kanałów wentylacyjnych – 30%; BT MOP L - Montaż kanałów wentylacyjnych – 30%;
Branża Tunelowa: C&C - betonowanie sklepienie B-JL-1915: Portal południowy - Nawa wschodnia – 12 mb; Krawężnik szczelinowy: Nawa zachodnia – 70,46 mb; Krawężnik szczelinowy: Nawa wschodnia – 37,50 mb; Kapy chodnikowe B-JL-1490, B-JL-1495, B-JL-1505 B-JL-1510, B-JL-1515, B-JL-1520 B-JL-1525, B-JL-1530, B-JL-1540 B-JL-1545, B-JL-1550, B-JL-1555 B-JL-1565, B-JL-1570, B-JL-1580 B-JL-1585, B-JL-1590, B-JL-1595 B-JL-1600, B-JL-1605, B-JL-1615 B-JL-1620, B-JL-1625, B-JL-1630 B-JL-1640, B-JL-1645, B-JL-1655 B-JL-1660, B-JL-1665, B-JL-1670 B-JL-1675, B-JL-1685, B-JL-1695 B-JL-1705, B-JL-1710, B-JL-1715 B-JL-1720, B-JL-1735, B-JL-1740 B-JL-1745, B-JL-1755: Nawa wschodnia Strona wschodnia – 512,5 mb; Kapy chodnikowe B-JL-1065, B-JL-1105 B-JL-1185, B-JL-1365 B-JL-1370, B-JL-1385 B-JL-1390, B-JL-1395: Nawa wschodnia Strona zachodnia – 100 mb; Krawężnik betonowy monolityczny: Nawa zachodnia – 54,70 mb; Kapy chodnikowe: CPP1 – 1 kpl; Nasyp z betonu wałowanego - dolna warstwa GWN: Nawa wschodnia – 3 708 m3; Warstwa drenażowa z kruszywa łamanego 4-31,5: Nawa wschodnia – 1 250 m3.
Inne Branże: SYSTEMY I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA TUNELI TS-26 i TS-32: 1) INSTALACJA WODOCIĄGOWA P.POŻ. – TS-26 – Montaż odwodnienia hydrantów – 20 szt; Montaż skrzynek do zasuw w tunelu TS-26 – 20 szt; TS-26 (nawa wschodnia) - Montaż kabla grzewczego – 240 mb; Montaż docieplenia wodociągu skorupami PUR i matami PE – 299 mb; 2) KANALIZACJA P.POŻ. - R1-ID.21 (TS-32) - Budowa kanalizacji z rur DN/OD 200 PP – 15,9 m3; ID.21 (TS-32) - Montaż studni kanalizacyjnej DN1000 – 1 kpl; 3) SYSTEM OŚWIETLENIA TUNELOWEGO - TS-26 Nawa zachodnia - Montaż trasy kablowej – 200 mb; Montaż trasy kablowej E90 – 80 mb; Montaż opraw oświetlenia wjazdowego – 44 szt; Montaż opraw oświetlenia przejazdowego – 18 szt; TS-26 Nawa wschodnia - Montaż trasy kablowej E90 – 490 mb; Montaż opraw oświetlenia przejazdowego – 16 szt; TS-32 Nawa wschodnia - Montaż trasy kablowej E90 – 200 mb; TS-32 Nawa zachodnia - Montaż trasy kablowej E90 – 100 mb; 4) TS-26 Nawa wschodnia - Montaż uchwytów do liniowej czujki ciepła – 100 szt; BRANŻA SANITARNA – KANALIZACJA - KD MOP Wschód - Montaż kanału DN160 wraz z zasypem i wykopem – 9 mb; Montaż kanału DN500 – 6 mb; Montaż studni – 1 kpl; Montaż wpustów – 1 kpl; BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI nN, SN - Zasilanie podstawowe TS-26, TS-32 - obszar Zadania III - Wykonanie przewiertów/przecisków – 72 szt; Zasilanie rezerwowe TS-32 - obszar Zadania III - Ułożenie rur osłonowych DVK 232 – 260 mb; Wykonanie przewiertów/przecisków – 42 szt; BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA – OŚWIETLENIE - Oświetlenie - MOP Prawy Ułożenie kabla oświetleniowego – 200 mb; BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA – KT 49+540 - 49+590 - Budowa studni kablowych SKR-2 – 2 szt; KT 49+540 - 49+590 KT 52+980 -53+020 - Budowa kanalizacji kablowej KTp2 - 4x RO+ 6x RS (HDPE 40/3,7) + 2xWMR (fi 40 - wiązka 7 mikrorur) – 60 mb; BRANŻA MELIORACYJNA - R_54+030 - Montaż studni – 1 szt; Montaż rurociągu fi 1200 – 24 mb.
17.04 - 23.04.2023 r. – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

W tygodniu 16 br. Wykonawca prowadził Roboty w zakresie:
Branża Drogowa: Nasypy: Sekcja I,II,III – 4 358 m3; Wykopy: Sekcja I,II,III – 3 363 m3; Zasypki (pas dzielący, pobocza): Sekcja I,II,III – 330 m3; Studnie drenarskie fi 315 mm z PCV: Sekcja I,II,III – 1 szt; Sączki podłużne - przykanalik DN200: Sekcja I,II,III – 17,38 mb; Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego gr. 30 cm (G4) - KR1: Sekcja I,II,III – 2 740 m2; Rów kryty, średnica fi400, HDPE: Sekcja I,II,III – 24 mb; Rów kryty, średnica fi500, HDPE: Sekcja I,II,III – 3 mb; Stabilizacja cementem - Górna warstwa nasypu 20 cm: Sekcja I,II,III – 1 160 m2; Ulepszone podłoże, grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub wapnem (G4) - gr. 25 cm - KR3, KR 5, KR7: Sekcja I,II,III – 940 m2; Humusowanie: Sekcja I,II,III, MOP Jaczków – 8 695,2 m2; Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 3: Sekcja I, II, III, MOP Jaczków – 529 mb; Krawężniki kamienne: MOP Jaczków – 523 mb.
Branża Mostowa: WS-31 - Montaż krawężników – 400 mb; Montaż deski gzymsowej – 100 mb; Betonowanie dylatacji w osi K – 13 m3; Montaż dylatacji – 1 kpl; Betonowanie kap chodnikowych – 159,5 m3; WS-35 - Montaż deski gzymsowej – 50 mb; Betonowanie dylatacji w osi D – 10 m3; WS-30 – Montaż desek gzymsowych – 0,2 kpl; Izolacja z papy w rejoinie kap chodnikowych – 0,15 kpl; WS-33 – Montaż krawężników – 0,25 kpl; TS-32 – Montaż krawężnika szczelinowego – 300 mb; Wykonanie kap chodnikowych zewnętrznych - etap 2 – 12 kpl; Wykonanie krawężnika metodą ślizgową – 320 mb; Wykonanie izolacji z papy – 0,01 kpl; WD-22 - Krawężnik na dojazdach – 50%; MS-25 – Zbrojenie i szalowanie ścianek zaplecznych JP – 10%; Ułożenie papy pod kapami JL – 100%; Ułożenie papy pod kapami JP – 100%; WD-27 - Ułożenie papy pod kapami – 100%; Drenaż z warstwą odcinającą przy A – 50%; PG-29 - Montaż rusztowania i deskowania UN JP – 10%; Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej pod kapami chodnikowymi UN JL – 50%; Wklejanie kotew pod kapy chodnikowe - UN JL – 50%; Montaż deski gzymsowej - UN JL – 45%; Montaż urządzeń dylatacyjnych – JL – 100%; Montaż kolektora odwodniania w nasypie – JL – 100%; WS-37 - Sprężenie ustroju nośnego JP – 100%; Demontaż deskowania ustroju nośnego JP – 20%; WD-38 - Zasypka podpory A (korpus) – 5%; Zasypka podpory C (korpus) – 5%; P-04.2 - Szalowanie i betonowanie wlotu z płytą zesplającą JP – 50%; Izolacje ścian przepustu pod JP – 20%.
Roboty Kubaturowe: BZT1 - Wykonanie tynków wewnętrznych (parter) – 70%; BT MOP P - Montaż kanałów wentylacyjnych – 70%; BT MOP L – 100%.
Branża Tunelowa: C&C - betonowanie sklepienia B-JP-2920: Portal południowy - Nawa zachodnia 2210,46-2222,96 – 12,5 mb; TS26 - betonowanie sklepienia B-JP-2915: Nawa zachodnia 2197,96-2210,46 – 12,5 mb; TS-26 - betonowanie sklepienia B-JL-1905: Nawa wschodnia 2202,64-2215,14 – 12,5 mb; Krawężnik szczelinowy: Nawa zachodnia – 810,71 mb; Kapy chodnikowe B-JL-1010 - B-JL-1060 - B-JL-1070, B-JL-1075 B-JL-1080, B-JL-1090 - B-JL-1125 - B-JL-1140, B-JL-1145 B-JL-1150, B-JL-1155 - B-JL-1240, B-JL-1245 B-JL-1250 - B-JL-1265, B-JL-1270 B-JL-1275, B-JL-1280 - B-JL-1290, B-JL-1295 - B-JL-1310, B-JL-1315 B-JL-1320 - B-JL-1330, B-JL-1335 - B-JL-1345 - B-JL-1355, B-JL-1360: Nawa wschodnia Strona zachodnia – 350 mb; Nasyp z betonu wałowanego - dolna warstwa GWN: Nawa zachodnia – 2 352 m3; Nasyp z betonu wałowanego - dolna warstwa GWN: Nawa wschodnia – 1 964 m3.
Inne Branże: SYSTEMY I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA TUNELI TS-26 i TS-32: 1) INSTALACJA WODOCIĄGOWA P.POŻ. – TS-26 - Montaż podpór pod wodociąg z rur z żeliwa sferoidalnego DN150 – 10 szt; Montaż by-passów na rurociągu żeliwnym (obejścia studzienek kablowych) – 2 kpl; Montaż skrzynek do zasuw w tunelu TS-26 – 4 szt; Próba szczelności wodociągu w tunelu – 1050 mb; TS-26 (nawa wschodnia) – Montaż kabla grzewczego - 380 mb; Montaż docieplenia wodociągu skorupami PUR i matami PE – 466 mb; 2) KANALIZACJA P.POŻ. - R1-ID.21 (TS-32) - Budowa kanalizacji z rur DN/OD 200 PP – 10 m3; Montaż rur kan. DN/OD 300 kamionka – 14,46 mb; 5ZBp (TS-26) - Próba szczelności zbiornika na subst.nbz – 48 h; SYSTEM OŚWIETLENIA TUNELOWEGO - TS-26 Nawa zachodnia - Montaż opraw oświetlenia wjazdowego – 30 szt; Montaż opraw oświetlenia przejazdowego – 1 szt; TS-26 Nawa wschodnia - Montaż opraw oświetlenia przejazdowego – 6 szt; SYSTEM ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ DLA SŁUŻB - TS-26 Nawa wschodnia - Montaż uchwytów do kabla promieniującego – 100 szt; TS-26 Nawa zachodnia - Montaż uchwytów do kabla promieniującego – 100 szt; SYSTEM WYKRYWANIA I SYGNALIZACJI POŻARU - TS-26 Nawa wschodnia - Montaż uchwytów do liniowej czujki ciepła – 100 szt; TS-26 Nawa zachodnia - Montaż uchwytów do liniowej czujki ciepła – 100 szt; BRANŻA SANITARNA – KANALIZACJA - KD 9 - Montaż rur Dn200 PP wraz z wykopem i zasypem – 13 mb; Montaż rur DN400 PP wraz z wykopem i zasypem – 20 mb; Montaż wpustów – 1 kpl; KD 18 - Montaż rur DN/OD 200 wraz z wykopem i zasypem – 21 mb; Montaż wpustów – 1 kpl; BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI nN, SN - Zasilanie podstawowe TS-26, TS-32 - obszar Zadania III - Wykonanie przewiertów/przecisków – 30 szt; BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA – OŚWIETLENIE - Oświetlenie - MOP Prawy - Ułożenie kabla oświetleniowego – 100 mb; TG 50+060 - Wykonanie poprzeczki oświetlenia w TG – 27 mb; BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA – KT - Budowa studni kablowych SKR-2 – 1 szt; KT46+540 - 46+560 Budowa kanalizacji kablowej KTp2 - 4x RO+ 6x RS (HDPE 40/3,7) + 2xWMR (fi 40 - wiązka 7 mikrorur) – 20 mb; KT 51+760 - Budowa kanalizacji kablowej KTp1 - 2x RO (fi125) + 3x RS (HDPE 40/3,7) + 1xWMR (fi 40 - wiązka 7 mikrorur) – 60 mb; KT 46+380 - 46+540 - Budowa kanalizacji kablowej KTu2 - 2x RO (fi125) + 6x RS (HDPE 40/3,7) + 2xWMR (fi 40 - wiązka 7 mikrorur) – 20 mb; BRANŻA MELIORACYJNA - R_54+030 - Wykop pod rów kryty – 1000 m3; Montaż studni – 2 szt; Montaż rurociągu fi 1200 – 25 mb.
10.04 - 16.04.2023 r. – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

W tygodniu 15 br. Wykonawca prowadził Roboty w zakresie:
Branża Drogowa: Nasypy: Sekcja I,II,III – 2 844 m3; Wykopy: Sekcja I,II,III – 2 768 m3; Zasypki (pas dzielący, pobocza): Sekcja I,II,III – 518 m3; Rów kryty, średnica fi400, HDPE: Sekcja I,II,III – 15,74 mb; Rów kryty, średnica fi500, HDPE: Sekcja I,II,III –29,50 mb; Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 mm z kruszywem gr. 20cm KR1, KR3, KR5, KR7: Sekcja I,II,III – 2 175 m2; Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16 W gr. 8cm - KR7: Sekcja I,II,III – 18 527 m2; Humusowanie: Sekcja I,II,III, MOP Jaczków – 5 385,6 m2; Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 3: Sekcja I, II, III, MOP Jaczków – 60 mb; Krawężniki kamienne: Sekcja MOP Jaczków – 127 mb.
Branża Mostowa: WS-31 - Montaż krawężników – 400 mb; Montaż deski gzymsowej – 200 mb; Dozbrojenie wnęki dylatacyjnej w osi K – 1 mg; Betonowanie dylatacji w osi K – 13 m3; Montaż dylatacji – 1 kpl; WS-35 - Montaż dylatacji – 4 kpl; Montaż deski gzymsowej – 100 mb; WS-30 – Montaż desek gzymsowych – 0,5 kpl; Izolacja z papy w rejoinie kap chodnikowych – 0,2 kpl; WS-33 – Montaż desek gzymsowych JP – 0,10 kpl; TS-32 – Wykonanie ściany portalowej nr 2 – 0,25 kpl; Montaż krawężnika szczelinowego – 90 mb; MS-25 – Zbrojenie i szalowanie ścianek zaplecznych JP – 10%; PG-29 - Montaż rusztowania i deskowania UN JP -10%; Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej pod kapami chodnikowymi UN JL – 50 %; WD-34 – Montaż zbrojenia i betonowanie kap chodnikowych – 25%; Montaż krawężnika na dojazdach – 100%; P-04.2 - Zbrojenie wlotu – 20%; Szalowanie i betonowanie wlotu z płytą zesplającą JP – 20%.
Roboty Kubaturowe: BZT1 - Wykonanie tynków wewnętrznych (parter) – 30%; BZT2 - Wykonanie izolacji ścian fundamentowych – 10%; BZT3 - Wykonanie izolacji ścian fundamentowych - 20%; BT MOP L - Wykonanie izolacji ścian fundamentowych – 100%; Montaż kanałów wentylacyjnych – 70%; BT MOP P - Wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych – 100%.
Branża Tunelowa: TS-26 - betonowanie sklepienia B-JL-1890 B-JL-1895 B-JL-1900: Nawa wschodnia 2175,00-2177,64 2177,64-2190,14 2190,14-2202,64 – 27,64 mb; Kapy chodnikowe B-JL-1445 - B-JL-1460, B-JL-1465 B-JL-1470, B-JL-1475 B-JL-1480, B-JL-1485: Nawa wschodnia Strona wschodnia - 87,5 mb; Kapy chodnikowe B-JL-1095, B-JL-1100 - B-JL-1110, B-JL-1115 - B-JL-1130, B-JL-1135 - B-JL-1165, B-JL-1170 B-JL-1175, B-JL-1180 - B-JL-1190, B-JL-1195 B-JL-1200, B-JL-1205 B-JL-1215, B-JL-1220: Nawa wschodnia Strona zachodnia – 200 mb; Krawężnik betonowy monolityczny: Nawa wschodnia – 349 mb; Nasyp z betonu wałowanego - dolna warstwa GWN: Nawa zachodnia – 950 m3; Nasyp z betonu wałowanego - dolna warstwa GWN: Nawa wschodnia – 940 m3.
Inne Branże: SYSTEMY I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA TUNELI TS-26 i TS-32: 1) INSTALACJA WODOCIĄGOWA P.POŻ. – TS-26 - Montaż instalacji wodociągowej DN150 w tunelu – 130 mb; Montaż by-passów na rurociągu żeliwnym (obejścia studzienek kablowych) – 1 kpl; TS-26 (nawa wschodnia) - Montaż kabla grzewczego – 620 mb; Montaż docieplenia wodociągu skorupami PUR i matami PE – 445 mb; 2) R1-ID.21 (TS-32) - Budowa kanalizacji z rur DN/OD 200 PP – 22,5 m3; 5ZBp (TS-26) - Montaż zbiornika na subst. niebezpieczne TS-26 – 1 kpl; 3) SYSTEM OŚWIETLENIA TUNELOWEGO - TS-26 Nawa zachodnia - Montaż trasy kablowej – 50 mb; Montaż trasy kablowej E90 – 50 mb; Montaż opraw oświetlenia przejazdowego – 5 szt; TS-26 Nawa wschodnia - Montaż trasy kablowej E90 – 170 mb; Montaż opraw oświetlenia przejazdowego – 6 szt; BRANŻA SANITARNA – KANALIZACJA - KD 6 - Montaż wpustów – 2 szt; Montaż rur DN/OD 200 wraz z wykopem i zasypem – 30 mb; KD 8 - Montaż studni – 1 kpl; KD 18 - Montaż rur DN/OD 200 wraz z wykopem i zasypem – 19,5 mb; Montaż wpustów – 1 kpl. BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA – OŚWIETLENIE - Oświetlenie - MOP Prawy Ułożenie kabla oświetleniowego – 200 mb; BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA – KT 46+890 - 46+960 - Budowa kanalizacji kablowej KTp2 - 4x RO+ 6x RS (HDPE 40/3,7) + 2xWMR (fi 40 - wiązka 7 mikrorur) – 43 mb; KT 46+380 - 46+540 - Budowa kanalizacji kablowej KTu2 - 2x RO (fi125) + 6x RS (HDPE 40/3,7) + 2xWMR (fi 40 - wiązka 7 mikrorur) – 64 mb; K44+690-44+760 - Budowa przyłączy do obiektów SZR 2xHDPE 40 – 102 mb.
03.04 - 09.04.2023 r. – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

W tygodniu 14 br. Wykonawca prowadził Roboty w zakresie:
Branża Drogowa: Nasypy: Sekcja I,II,III – 4 116 m3; Wykopy: Sekcja I,II,III – 2 486 m3; Zasypki (pas dzielący, pobocza): Sekcja I,II,III – 409 m3; Rów kryty, średnica fi400, HDPE: Sekcja I,II,III – 10,70 mb; Humusowanie: Sekcja I,II,III, MOP Jaczków – 7 351,2 m2; Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 3: Sekcja I, II, III, MOP Jaczków – 609 mb; Krawężniki kamienne: Sekcja MOP Jaczków – 180 mb.
Branża Mostowa: WS-31 - Montaż krawężników – 300 mb; Montaż deski gzymsowej – 100 mb; Dozbrojenie wnęki dylatacyjnej w osi K – 1 mg; WS-35 - Montaż deski gzymsowej – 20 mb; Montaż krawężników – 20 mb; WS-30 – Montaż desek gzymsowych – 0,1 kpl; Izolacja z papy w rejoinie kap chodnikowych – 0,6 kpl; Wykonanie skrzydła podpory E JP, etap 2 – 0,5 kpl; WS-33 - Montaż desek gzymsowych JL – 0,1 kpl; Montaż desek gzymsowych JP – 0,4 kpl; Montaż kotew kap chodnikowych – 0,25 kpl; TS-32 – Wykonanie ściany portalowej nr 2 – 0,25 kpl; WD-22- Kapy na skrzydłach – 80%; WD-24 - Kapy przy dylatacjach – 60%; MS-25 – Zbrojenie i szalowanie ścianek zaplecznych JP – 5%; Zbrojenie i szalowanie etapu II skrzydeł C JP – 30%; Betonowanie II etapu skrzydeł podpory C JP – 50%; PG-29 - Montaż rusztowania i deskowania UN JP -10%; WS-37 - Wykonywanie ścianek zaplecznych podpór A i B, JL – 35%; Roboty przygotowawcze i betonowanie UN JP – 50%; P-04.2 - Zbrojenie wlotu – 40%; Szalowanie i betonowanie wlotu z płytą zesplającą JP – 30%.
Roboty Kubaturowe: BZT3 - Wykonanie izolacji ścian fundamentowych - 30%; BT MOP L - Murowanie ścianek działowych i przewodów kominowych wentylacyjnych – 20%; Montaż stolarki aluminiowej – 100%; BT MOP P - Montaż stolarki aluminiowej – 50%.
Branża Tunelowa: C&C - betonowanie sklepienie B-JL-1910: Portal południowy - Nawa wschodnia – 12,5 mb; Ściany w przejściach poprzecznych: Nawa zachodnia CPP 7 – 1 szt; Kapy chodnikowe B-JL-1375, B-JL-1380 - B-JL-1400, B-JL-1405, B-JL-1410 B-JL-1415, B-JL-1420 B-JL-1425, B-JL-1430 B-JL-1435, B-JL-1440 - B-JL-1450, B-JL-1455: Nawa wschodnia Strona wschodnia – 162,5 mb; Kapy chodnikowe B-JL-1015, B-JL-1020 B-JL-1025, B-JL-1030 B-JL-1035 - B-JL-1045, B-JL-1050 B-JL-1055: Nawa wschodnia Strona zachodnia – 99,4 mb; Krawężnik betonowy monolityczny: Nawa wschodnia – 516 mb.
Inne Branże: SYSTEMY I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA TUNELI TS-26 i TS-32: 1) INSTALACJA WODOCIĄGOWA P.POŻ. – TS-26 - Montaż instalacji wodociągowej DN150 w tunelu – 530 mb; Montaż niszy hydrantowej – 2 kpl; TS-26 (nawa wschodnia) - Montaż kabla grzewczego – 620 mb; Montaż docieplenia wodociągu skorupami PUR i matami PE – 625 mb; 2) SYSTEM OŚWIETLENIA TUNELOWEGO - TS-26 Nawa zachodnia - Montaż trasy kablowej – 30 mb; Montaż trasy kablowej E90 – 30 mb; TS-26 Nawa wschodnia - Montaż trasy kablowej E90 – 30 mb; 3) SYSTEM ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ DLA SŁUŻB - TS-26 Nawa wschodnia - Montaż uchwytów do kabla promieniującego – 180 szt; TS-26 Nawa zachodnia - Montaż uchwytów do kabla promieniującego – 345 szt; 4) SYSTEM WYKRYWANIA I SYGNALIZACJI POŻARU - TS-26 Nawa zachodnia - Montaż uchwytów do liniowej czujki ciepła – 600 szt; BRANŻA SANITARNA – KANALIZACJA - KD 6 - Montaż studni – 1 kpl; Montaż wpustów – 2 kpl; Montaż rur DN/OD 160 wraz z wykopem i zasypem – 15 mb; Montaż rur DN/OD 500 wraz z wykopem i zasypem – 16 mb; BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI nN, SN - Zasilanie podstawowe TS-26, TS-32 - obszar Zadania III - Wykonanie przewiertów/przecisków – 50 szt; Zasilanie rezerwowe TS-32 - obszar Zadania III - Wykonanie przewiertów/przecisków – 61 szt; BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA – OŚWIETLENIE - Oświetlenie - MOP Prawy Ułożenie kabla oświetleniowego – 100 mb; BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA – KT 46+320 - 46+380 KT 46+890 - 46+960 - Budowa kanalizacji kablowej KTp2 - 4x RO+ 6x RS (HDPE 40/3,7) + 2xWMR (fi 40 - wiązka 7 mikrorur) – 96 mb; KT 46+130 - 46+320 KT 46+380 - 46+540 - Budowa kanalizacji kablowej KTu2 - 2x RO (fi125) + 6x RS (HDPE 40/3,7) + 2xWMR (fi 40 - wiązka 7 mikrorur) – 180.5 mb; BRANŻA MELIORACYJNA - R_54+030 - Montaż studni – 1 szt; Montaż rurociągu fi 1200 – 30 mb.
27.03 - 02.04.2023 r. – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

W tygodniu 13 br. Wykonawca prowadził Roboty w zakresie:
Branża Drogowa: Nasypy: Sekcja I,II,III – 2 737 m3; Wykopy: Sekcja I,II,III – 963 m3; Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego gr. 30 cm (G4) - KR1: Sekcja I,II,III –140 m2; Rów kryty, średnica fi400, HDPE: Sekcja I,II,III – 10,95 mb; Stabilizacja cementem - Górna warstwa nasypu 20 cm: Sekcja I,II,III – 170 m2; Ściek drogowy "trójkątny" monolityczny: Sekcja I,II,III – 215 mb; Humusowanie: Sekcja I,II,III, MOP Jaczków – 4 853 m2; Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 3: Sekcja I, II, III, MOP Jaczków – 271 mb; Krawężniki kamienne: Sekcja MOP Jaczków – 351 mb.
Branża Mostowa: WS-31 - Ułożenie krawężnika – 100 mb; Montaż deski gzymsowej – 100 mb; Dozbrojenie wnęki dylatacyjnej w osi K – 1 Mg; WS-35 - Ułożenie hydroizolacji zgrzewalnej pod kapami chodnikowymi – 4 kpl; WS-30 – Wykonanie ścianek zaplecznych – 0,25 kpl; Izolacja z papy w rejoinie kap chodnikowych – 0,1 kpl; Wykonanie skrzydła podpory E JP, etap 2 – 0,5 kpl; WS-33 - Montaż desek gzymsowych JL – 0,8 kpl; Montaż desek gzymsowych JP – 0,4 kpl; TS-32 - Wykonanie ściany portalowej nr 4 – 1 kpl; WD-22- Kapy przy dylatacjach – 20%; MS-25 – Zbrojenie i szalowanie ścianek zaplecznych JP – 10%; Zbrojenie i szalowanie etapu II skrzydeł C JP – 20%; Przygotowanie powierzchni betonu pod ułożenie papy pod kapami – 100%; WD-27 - Przygotowanie powierzchni betonu pod ułożenie papy pod kapami – 100%; PG-29 - Montaż rusztowania i deskowania UN JP -20%; WS-37 - Wykonywanie ścianek zaplecznych podpór A i B, JL – 35%; Montaż zbrojenia UN JP – 25%; Roboty przygotowawcze i betonowanie UN JP – 50%; P-04.2 - Betonowanie płyty dennej wlotu -100%; Zbrojenie wlotu – 10%.
Roboty Kubaturowe: BZT1 - Wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych – 40%; Montaż stolarki aluminiowej – 40%; BZT2 - Wykonanie izolacji ścian fundamentowych - 40%; BT MOP L - Murowanie ścianek działowych i przewodów kominowych wentylacyjnych – 80%; BT MOP P - Murowanie kominów (przewodów wentylacyjnych) – 100%; Montaż stolarki aluminiowej – 50%.
Branża Tunelowa: TS26 - betonowanie sklepienia B-JP-2895 B-JP-2900 B-JP-2905 B-JP-2910: Nawa zachodnia 2148,56-2161,06 2161,06-2172,96 2172,96-2185,46 2185,46-2197,96 – 49,40 mb; Ściany w przejściach poprzecznych: Nawa wschodnia CPP 8 – 1 szt; Kapy chodnikowe B-JL-1185, B-JL-1190 B-JL-1195, B-JL-1200 B-JL-1205, B-JL-1210 B-JL-1215, B-JL-1220 B-JL-1225, B-JL-1230 B-JL-1235, B-JL-124 B-JL-1245, B-JL-1250 B-JL-1255, B-JL-1260 B-JL-1265, B-JL-1270 B-JL-1275, B-JL-1280 B-JL-1285, B-JL-1290 B-JL-1295, B-JL-1300 B-JL-1305, B-JL-1310 B-JL-1315, B-JL-1320 B-JL-1325, B-JL-1330 B-JL-1335, B-JL-1340 B-JL-1345, B-JL-1350 B-JL-1355, B-JL-1360 B-JL-1365, B-JL-1370 - B-JL-1385, B-JL-1390 B-JL-1395: Nawa wschodnia Strona wschodnia – 512,5 mb; Kapy chodnikowe B-JL-1005: Nawa wschodnia Strona zachodnia – 12,5 mb.
Inne Branże: SYSTEMY I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA TUNELI TS-26 i TS-32: 1) INSTALACJA WODOCIĄGOWA P.POŻ. – TS-26 - Montaż instalacji wodociągowej DN150 w tunelu – 150 mb; Montaż hydrantów w niszach hydrantowych – 5 szt; TS-26 (nawa wschodnia) - Montaż kabla grzewczego – 340 mb; Montaż docieplenia wodociągu skorupami PUR i matami PE – 449 mb; TS-32 - Montaż rury osłonowej stalowej Dz273,0x7,1mm – 21,5 mb; przyłącze W6 - Montaż rur PE Dz90 wraz z zasypem i wykopem na odc. 6W.16-6W.20 – 8 mb; 2) KANALIZACJA P.POŻ. - R1-ID.21 (TS-32) - Budowa kanalizacji z rur DN/OD 200 PP – 22,50 m3; 3) SYSTEM ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ DLA SŁUŻB - TS-26 Nawa wschodnia - Montaż uchwytów do kabla promieniującego – 1820 szt; TS-26 Nawa zachodnia - Montaż uchwytów do kabla promieniującego – 1625 szt; 4) SYSTEM WYKRYWANIA I SYGNALIZACJI POŻARU - TS-26 Nawa wschodnia - Montaż uchwytów do liniowej czujki ciepła – 1950 szt; TS-26 Nawa zachodnia - Montaż uchwytów do liniowej czujki ciepła – 1560 szt; BRANŻA SANITARNA – KANALIZACJA - KD 6 - Montaż studni – 1 kpl; Montaż wylotów – 1 kpl; Montaż rur DN/OD 315 wraz z wykopem i zasypem – 5,3 mb; KD 16 - Montaż kanału DN315 wraz z zasypem i wykopem – 65 mb; Montaż studni – 2 kpl; BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA – OŚWIETLENIE - Oświetlenie - MOP Prawy Ułożenie kabla oświetleniowego – 200 mb; BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA – KT 45+540 - 49+590 - Budowa kanalizacji kablowej KTp2 - 4x RO+ 6x RS (HDPE 40/3,7) + 2xWMR (fi 40 - wiązka 7 mikrorur) – 18 mb; KT 46+130 - 46+320 - Budowa kanalizacji kablowej KTu2 - 2x RO (fi125) + 6x RS (HDPE 40/3,7) + 2xWMR (fi 40 - wiązka 7 mikrorur) – 100 mb; BRANŻA MELIORACYJNA - R_54+036 - Wykonanie ławy fundamentowej Rów kryty fi 1200 – 130 mb.
20.03 - 26.03.2023 r. – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

W tygodniu 12 br. Wykonawca prowadził Roboty w zakresie:
Branża Drogowa: Nasypy: Sekcja I,II,III – 4 637 m3; Wykopy: Sekcja I,II,III – 2 262 m3; Wykonanie wlotów/wylotów rowów krytych fi 400: Sekcja I,II,III – 6 kpl; Rów kryty, średnica fi500, HDPE: Sekcja I,II,III – 19 mb; Przepust pod koroną drogi; średnica fi 800, HDPE: Sekcja I,II,III – 11,20 mb; Humusowanie: Sekcja I,II,III, MOP Jaczków – 8 578 m2; Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 3: Sekcja I, II, III, MOP Jaczków – 223 mb; Krawężniki kamienne: Sekcja MOP Jaczków – 345 mb.
Branża Mostowa: WS-31 - Ułożenie krawężnika – 100 mb; Montaż deski gzymsowej – 100 mb; Dozbrojenie wnęki dylatacyjnej w osi A – 1 Mg; Montaż dylatacji – 2 kpl; Betonowanie wnęk dylatacyjnych w osi A (JL+JP) – 21 m3; WS-36 - Śrutowanie płyty pomostowej pod kapami – 2 kpl; WS-30 – Wykonanie ścianek zaplecznych – 0,50 kpl; Śrutowanie powierzchni UN w rejonie kap chodnikowych – 100%; WS-33 - Izolacja z papy w rejoinie kap chodnikowych JP – 100%; MS-25 – Zbrojenie i szalowanie ścianek zaplecznych JP – 20%; Zabetonowanie ścianek zaplecznych JP – 50%; Zbrojenie i szalowanie ścianek zaplecznych JL – 50%; Zabetonowanie ścianek zaplecznych JL – 50%; Zbrojenie i szalowanie etapu II skrzydeł C JP – 30%; Betonowanie II etapu skrzydeł podpory C JP – 50%; PG-29 - Montaż rusztowania i deskowania UN JP – 25%; WS-37 - Wykonywanie ścianek zaplecznych podpór A i B, JL – 10%; Montaż rusztowania i deskowania UN JP – 15%; Montaż zbrojenia UN JP – 75%; WD-38 - Wykonywanie ścianek zaplecznych podpór A i C – 20%; P-04.2 - Izolacje ścian przepustu z uszczelnieniem – 100%; Montaż prefabrykatów – 50%; Zbrojenie wlotu i szalowanie – 30%.
Roboty Kubaturowe: BZT1 - Murowanie ścianek działowych – 25%; Wykonanie izolacji fundamentów – 50%; Montaż stolarki aluminiowej – 50%; BZT2 - Murowanie kominów (przewodów wentylacyjnych) – 100%; Wykonanie izolacji ścian fundamentowych – 50%; BZT3 - Wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych – 60%; Wykonanie izolacji fundamentów - 50%; BT MOP L - Betonowanie wieńca attyki– 50%; BT MOP P - Wykonanie izolacji ścian fundamentowych – 100%.
Branża Tunelowa: TS26 - betonowanie sklepienia B-JP-2860 B-JP-2865 B-JP-2870 B-JP-2875 B-JP-2880 B-JP-2885 B-JP-2890: Nawa zachodnia 2061,06-2073,56 2073,56-2086,06 2086,06-2098,56 2098,56-2111,06 2111,06-2123,56 2123,56-2136,06 2136,06-2148,56 – 87,50 mb; TS26 - betonowanie sklepienie B-JL-1885: Nawa wschodnia 2162,50-2175,00 – 12,5 mb; Ściany w przejściach poprzecznych: Nawa wschodnia CPP 8 – 1 szt; Izolacja przeciwwodna: Nawa zachodnia – 37,5 mb; Kapy chodnikowe B-JL-1055, B-JL-1060 B-JL-1065, B-JL-1070 B-JL-1075, B-JL-1080 B-JL-1085, B-JL-1090 B-JL-1095, B-JL-1100 B-JL-1105, B-JL-1110 B-JL-1115, B-JL-1120 B-JL-1125, B-JL-1130 B-JL-1135, B-JL-1140 B-JL-1145, B-JL-1150 B-JL-1155, B-JL-1160 B-JL-1165, B-JL-1170 B-JL-1175, B-JL-1180: Nawa wschodnia Strona wschodnia – 325 mb.
Inne Branże: SYSTEMY I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA TUNELI TS-26 i TS-32: 1) INSTALACJA WODOCIĄGOWA P.POŻ. – TS-26 (nawa wschodnia) - Montaż kabla grzewczego – 490 mb; Montaż docieplenia wodociągu skorupami PUR i matami PE – 413 mb; przyłącze W6 - Montaż rur ochronnych ø193,7x5,6mm – 29,5 mb; Montaż rur PE Dz90 wraz z zasypem i wykopem na odc. 6W.16-6W.20 – 49,1 mb; Kucie w skale i wykonanie wykopu pod przyłącze W6 do TS-32 – 103 m3. 2) KANALIZACJA P.POŻ. - 5ZBp (TS-26) - Wykonanie wykopu dla zbiornika na subst. niebezpieczne – 335,40 m3; Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu niekonstrukcyjnego pod zb. na subst. niebezpieczne – 13,80 m3. 3) SYSTEM OŚWIETLENIA TUNELOWEGO - TS-26 Nawa wschodnia - Otworowanie stropu tunelu – 895 szt; TS-26 Nawa zachodnia - Otworowanie stropu tunelu – 820 szt; 4) SYSTEM ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ DLA SŁUŻB - TS-26 Nawa wschodnia - Montaż uchwytów do kabla promieniującego – 1000 szt; TS-26 Nawa zachodnia Montaż uchwytów do kabla promieniującego – 300 szt; TS-32 Nawa wschodnia - Montaż uchwytów do kabla promieniującego – 250 szt; 5) SYSTEM WYKRYWANIA I SYGNALIZACJI POŻARU - TS-26 Nawa wschodnia - Montaż uchwytów do liniowej czujki ciepła - 2000 szt; TS-26 Nawa zachodnia - Montaż uchwytów do liniowej czujki ciepła – 300 szt; TS-32 Nawa wschodnia - Montaż uchwytów do liniowej czujki ciepła – 600 szt; TS-32 Nawa zachodnia - Montaż uchwytów do liniowej czujki ciepła – 600 szt; BRANŻA SANITARNA – KANALIZACJA - KD 12 - Montaż wylotów – 1 kpl; KD 15 - Montaż studni – 1 kpl; KD 15 - Montaż kanału DN400 wraz z wykopem i zasypem – 21 mb; BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI nN, SN - Zasilanie rezerwowe TS-32 - obszar Zadania III - Ułożenie rur osłonowych DVK 232 – 200 mb; BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA – OŚWIETLENIE - Oświetlenie - MOP Prawy - Wykonanie poprzeczek oświetlenia – 40 mb; Ułożenie kabla oświetleniowego – 200 mb; BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA – KT 44+690 st40/4 - Budowa studni kablowych SKR-1 – 1 szt; KT 45+880 st52 - Budowa studni kablowych SKR-2 – 1 szt; KT 45+550 - 45+570 KT 45+630 - 45+670 - Budowa kanalizacji kablowej KTp2 - 4x RO+ 6x RS (HDPE 40/3,7) + 2xWMR (fi 40 - wiązka 7 mikrorur) – 62 mb; KT 45+570 - 45+630 KT 45+670 - 45+880 - Budowa kanalizacji kablowej KTu2 - 2x RO (fi125) + 6x RS (HDPE 40/3,7) + 2xWMR (fi 40 - wiązka 7 mikrorur) – 207 mb; K44+690-44+760 - Budowa przyłączy do obiektów SZR 2xHDPE 40 – 67 mb.
13.03 - 19.03.2023 r. – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

W tygodniu 11 br. Wykonawca prowadził Roboty w zakresie:
Branża Drogowa: Nasypy: Sekcja I,II,III – 828 m3; Wykopy: Sekcja I,II,III – 983 m3; Rów kryty, średnica fi400, HDPE: Sekcja I,II,III – 21 mb; Rów kryty, średnica fi500, HDPE: Sekcja I,II,III – 33,70 mb; Przepust pod koroną drogi; średnica fi 800, HDPE: Sekcja I,II,III – 39,29 mb; Przepust rurowy stalowy P10.2 – fi 150: Sekcja III – 12,49 mb; Humusowanie: Sekcja I,II,III, MOP Jaczków – 5 841 m2; Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 3: Sekcja I, II, III, MOP Jaczków – 159 mb; Krawężniki kamienne: Sekcja MOP Jaczków – 345 mb.
Branża Mostowa: WS-31 - Ułożenie krawężnika – 200 mb; Montaż deski gzymsowej – 200 mb; Dozbrojenie wnęki dylatacyjnej w osi A – 1 Mg; WS-35 - Śrutowanie płyty pomostowej pod kapami – 4 kpl; WS-36 - Śrutowanie płyty pomostowej pod kapami – 2 szt; WS-30 – Wykonanie skrzydła podpory A JP, etap 2 –1 kpl; Wykonanie ścianek zaplecznych – 0,15 kpl; WS-33 - Betonowanie ścianki zaplecznej - podpora G JP– 1 kpl; TS-32 - Wykonanie ściany portalowej nr 1 – 0,5 kpl; Wykonanie ściany portalowej nr 2 – 0,5 kpl; MS-25 – Zbrojenie i szalowanie ścianek zaplecznych JP – 20%; Zabetonowanie ścianek zaplecznych JL – 50%; Zbrojenie i szalowanie etapu II skrzydeł C JP – 20%; WD-27 - Zabetonowanie ścianek zaplecznych – 100%; PG-29 - Przygotowanie platformy i układanie płyt drogowych pod rusztowania UN JP – 90%; Montaż rusztowania i deskowania UN JP – 5%; WS-37 - Montaż rusztowania i deskowania UN JP – 15%; WD-38 - Wykonywanie ścianek zaplecznych podpór A i C – 20%; MM-02 - Zbrojenie ścian i stropu przepustu – 40%; Szalowanie ścian przepustu – 40%; Betonowanie segmentów skrajnych przewodu – 100%; P-04.2 - Wykop pod przepust – 10%; Beton podkładowy pod przepust – 50%.
Roboty Kubaturowe: BZT1 - Murowanie ścianek działowych – 75%; Wykonanie izolacji fundamentów – 50%; BZT3 - Wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych – 40%; BT MOP L - Murowanie attyki – 100%; Betonowanie wieńca attyki – 50%.
Branża Tunelowa: TS26 - betonowanie sklepienia B-JP-2825 B-JP-2830 B-JP-2835 B-JP-2840 B-JP-2845 B-JP-2850 B-JP-2855: Nawa zachodnia 1973,560-1986,060 1986,060-1998,560 1998,560-2011,060 2011,060-2023,560 2023,560-2036,060 2036,060-2048,560 2048,560-2061,060 – 82,70 mb; TS26 - betonowanie sklepienie B-JL-1880: Nawa wschodnia 2150,000-2162,500 – 12,5 mb; Izolacja przeciwwodna: Nawa zachodnia - 11,64 mb; Izolacja przeciwwodna: Nawa wschodnia – 2,64 mb; Kapy chodnikowe B-JP-2000, B-JP-2005 B-JP-2010, B-JP-2015 B-JP-2020, B-JP-2025 B-JP-2030, B-JP-2035 B-JP-2040, B-JP-2045 B-JP-2050, B-JP-2055 B-JP-2060, B-JP-2065 B-JP-2070, B-JP-2075 B-JP-2080, B-JP-2085 B-JP-2090, B-JP-2095: Nawa zachodnia Strona zachodnia – 236,75 mb; Kapy chodnikowe B-JP-1000, B-JP-1005 B-JP-1010, B-JP-1015 B-JP-1020, B-JP-1025 B-JP-1030, B-JP-1035 B-JP-1040, B-JP-1045 B-JP-1050: Nawa wschodnia Strona wschodnia – 136,7 mb.
Inne Branże: SYSTEMY I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA TUNELI TS-26 i TS-32: 1) INSTALACJA WODOCIĄGOWA P.POŻ. – TS-26 - Montaż podpór pod wodociąg z rur z żeliwa sferoidalnego DN150 – 130 szt; TS-26 (nawa wschodnia) - Montaż kabla grzewczego – 340 mb; Montaż docieplenia wodociągu skorupami PUR i matami PE – 250 mb; 5ZBp (TS-26) - Wykonanie wykopu dla zbiornika na subst. niebezpieczne – 560 m3. 2) SYSTEM OŚWIETLENIA TUNELOWEGO - TS-26 (nawa wschodnia) - Otworowanie stropu tunelu – 2400 szt; TS-26 (nawa zachodnia) - Otworowanie stropu tunelu – 4000 szt; TS-32 (nawa zachodnia) - Otworowanie stropu tunelu – 300 szt. BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA – KT 45+310 st46/1 KT 45+460 st47 KT 47+090 st65 - Budowa studni kablowych SKR-2 – 3 szt; KT 45+200 - 45+310 KT 45+310 - 45+460 KT 45+460 - 45+550 - Budowa kanalizacji kablowej KTu2 - 2x RO (fi125) + 6x RS (HDPE 40/3,7) + 2xWMR (fi 40 - wiązka 7 mikrorur) – 358 mb. BRANŻA MELIORACYJNA - R_50+096 - Wykonanie wykopu – 92 m3; Typ 3 - Ułożenie geowłókniny – 246 m2; Typ 3 - Ułożenie narzutu kamiennego – 49,2 m3; R_54+030 - Wykop pod rów kryty – 1000 m3.
06.03 - 12.03.2023 r. – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

W tygodniu 10 br. Wykonawca prowadził Roboty w zakresie:
Branża Drogowa: Nasypy: Sekcja I,II,III – 55 m3; Wykopy: Sekcja I,II,III – 878 m3; Rów kryty, średnica fi400, HDPE: Sekcja I,II,III – 43,87 mb; Rów kryty, średnica fi500, HDPE: Sekcja I,II,III – 25,80 mb; Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 3: Sekcja I, II, III, MOP Jaczków – 60 mb.
Branża Mostowa: WS-31 - Montaż deski gzymsowej – 200 mb; Dozbrojenie wnęki dylatacyjnej w osi A – 1 Mg; WS-36 - Montaż łożysk docelowych – 4 szt; WS-30 – Wykonanie skrzydła podpory A JL, etap 2 – 0,25 kpl; Wykonanie ścianek zaplecznych – 0,1 kpl; WS-33 - Betonowanie ścianki zaplecznej - podpora G JL – 1 kpl; TS-32 - Wykonanie kap chodnikowych zewnętrznych - etap 1 – 6 kpl; Wykonanie fundamentów ściany portalowej nr 4 – 0,5 kpl; MS-25 – Zbrojenie i szalowanie ścianek zaplecznych JL – 50%; WD-27 - Zbrojenie i szalowanie ścianek zaplecznych – 70%; WS-37 - Wykonywanie ścianek zaplecznych podpór A i B, JL – 10%; Montaż rusztowania i deskowania UN JP – 20%; WD-38 - Wykonywanie ścianek zaplecznych podpór A i C – 20%; MM-02 - Zbrojenie i szalowanie segmentów skrajnych przewodu – 40%; P-04.2 - Wykop pod przepust – 40%.
Roboty Kubaturowe: BZT1 - Murowanie attyki – 100%; Betonowanie trzpieni attyki – 100%; Betonowanie wieńca attyki – 100%; BT MOP L - Betonowanie stropu – 70%.
Branża Tunelowa: TS26 - betonowanie sklepienia B-JP-2790 B-JP-2795 B-JP-2800 B-JP-2805 B-JP-2810 B-JP-2815 B-JP-2820: Nawa zachodnia 1890,603-1903,103 1903,103-1915,603 1915,603-1928,103 1928,103-1940,603 1940,603-1953,103 1953,103-1965,603 1965,603-1973,560 – 82,96 mb; Kapy chodnikowe B-JP-2100, B-JP-2105 B-JP-2110, B-JP-2115 B-JP-2120, B-JP-2315 B-JP-2320, B-JP-2325 B-JP-2330, B-JP-2335 B-JP-2340, B-JP-2345 B-JP-2350, B-JP-2355 B-JP-2360, B-JP-2365 B-JP-2370, B-JP-2375 B-JP-2380, B-JP-2385 B-JP-2390, B-JP-2395 B-JP-2400, B-JP-2405 B-JP-2415, B-JP-2420 B-JP-2425, B-JP-2430 B-JP-2435, B-JP-2440 B-JP-2445: Nawa zachodnia Strona zachodnia – 392,39 mb; Krawężnik szczelinowy: Nawa wschodnia – 75 mb; Krawężnik betonowy monolityczny: Nawa zachodnia – 391,90 mb; Krawężnik betonowy monolityczny: Nawa wschodnia – 185 mb.
Inne Branże: SYSTEMY I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA TUNELI TS-26 i TS-32: 1) INSTALACJA WODOCIĄGOWA P.POŻ. – TS-26 - Montaż by-passów na rurociągu żeliwnym (obejścia studzienek kablowych) – 1 kpl; TS-26 (nawa wschodnia) - Montaż kabla grzewczego – 340 mb; Montaż docieplenia wodociągu skorupami PUR i matami PE – 280 mb; Zb.p.poż (TS-32) - Zasypka zbiornika p.poż. wraz z zagęszczeniem – 185,4 m3; 2) SYSTEM OŚWIETLENIA TUNELOWEGO - TS-26 (nawa wschodnia) - Otworowanie stropu tunelu – 3000 szt; TS-26 (nawa zachodnia) - Otworowanie stropu tunelu – 2800 szt; TS-32 (nawa zachodnia) - Otworowanie stropu tunelu – 1100 szt; BRANŻA SANITARNA – KD 6 - Montaż wylotów – 3 kpl; KD 7 - Montaż wylotów – 2 kpl; KD 9 - Montaż wylotów – 1 kpl; KD 11 - Montaż wylotów – 1 kpl; KD 12 - Montaż wylotów – 6 kpl; BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA - KT 50+060 st98/2 KT 50+060 st98/3 - Budowa studni kablowych SKR-1 – 2 szt; KT 50+060 st98 - Budowa studni kablowych SKR-2 – 1 szt; KT 50+060 - Budowa kanalizacji kablowej KTp1 - 2x RO (fi125) + 3x RS (HDPE 40/3,7) + 1xWMR (fi 40 - wiązka 7 mikrorur – 60 mb; KT 47+090 - 47+210 - Budowa kanalizacji kablowej KTu2 - 2x RO (fi125) + 6x RS (HDPE 40/3,7) + 2xWMR (fi 40 - wiązka 7 mikrorur) – 124 mb; KT 50+060 - Budowa przyłączy do obiektów SZR 2xHDPE 40 – 31 mb; BRANŻA MELIORACYJNA - R_50+096 - Typ 3 - Ułożenie geowłókniny – 368 m3; Typ 3 - Ułożenie narzutu kamiennego – 73,8 m3.
27.02 - 05.03.2023 r. – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

W tygodniu 9 br. Wykonawca prowadził Roboty w zakresie:
Branża Drogowa: Humusowanie: Sekcja I,II,III,MOP Jaczków – 3 281 m2; Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 3: Sekcja I,II,III,MOP Jaczków – 60 mb; Nasypy: Sekcja I,II,III – 1 094 m3; Wykopy: Sekcja I,II,III – 1 828 m3.
Branża Mostowa: WS-31 - Montaż deski gzymsowej – 200 mb; WS-30 – Wykonanie skrzydła podpory A JL, etap 2 – 0,5 kpl; Wykonanie skrzydła podpory E JL, etap 2 – 0,3 kpl; TS-32 - Wykonanie kap chodnikowych zewnętrznych - etap 1 – 18 kpl; Wykonanie fundamentów ściany portalowej nr 2 – 1 kpl; Wykonanie fundamentów ściany portalowej nr 4 – 0,5 kpl; MS-25 – Zbrojenie i szalowanie ścianek zaplecznych JP – 10%; Zbrojenie i szalowanie ścianek zaplecznych JL – 30%; WD-27 - Zbrojenie i szalowanie ścianek zaplecznych – 30%; WS-37 - Wykonywanie ścianek zaplecznych podpór A i B, JL – 10%; Montaż rusztowania i deskowania UN JP – 15%; WD-38 - Wykonywanie ścianek zaplecznych podpór A i C – 10%; MM-02 - Zbrojenie i szalowanie segmentów skrajnych przewodu – 60%.
Roboty Kubaturowe: BZT1 - Zbrojenie stropodachu nad 1. piętrem – 50%; Betonowanie stropodachu nad 1. piętrem – 100%; BT MOP L - Układanie płyt filigran – 100%; Zbrojenie stropu – 100%; Betonowanie stropu – 100%.
Branża Tunelowa: TS26 - betonowanie sklepienia B-JP-2755 B-JP-2760 B-JP-2765 B-JP-2770 B-JP-2775 B-JP-2780 B-JP-2785: Nawa zachodnia 1803,103-1815,603 1815,603-1828,103 1828,103-1840,603 1840,603-1853,103 1853,103-1865,603 1865,603-1878,103 1878,103-1890,603 – 87,5 mb; Izolacja przeciwwodna: Nawa zachodnia – 37,5 mb; Kapy chodnikowe B-JP-2190, B-JP-2195 B-JP-2200, B-JP-2205 B-JP-2210, B-JP-2215 B-JP-2220, B-JP-2225 B-JP-2230, B-JP-2235 B-JP-2240, B-JP-2245 B-JP-2250, B-JP-2255 B-JP-2260, B-JP-2265 B-JP-2270, B-JP-2275 B-JP-2280, B-JP-2285 B-JP-2290, B-JP-2295 B-JP-2300, B-JP-2305, B-JP-2310: Nawa zachodnia Strona zachodnia – 312,5 mb; Krawężnik szczelinowy: Nawa zachodnia – 87,5 mb; Krawężnik szczelinowy: Nawa wschodnia – 725 mb; Krawężnik betonowy monolityczny: Nawa zachodnia – 775,30 mb.
Inne Branże: SYSTEMY I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA TUNELI TS-26 i TS-32: 1) INSTALACJA WODOCIĄGOWA P.POŻ. – TS-26 - Montaż podpór pod wodociąg z rur z żeliwa sferoidalnego DN150 – 50 szt; Montaż instalacji wodociągowej DN150 w tunelu – 300 mb; Montaż niszy hydrantowej – 1 kpl; Montaż by-passów na rurociągu żeliwnym (obejścia studzienek kablowych) – 1 kpl; TS-26 (nawa wschodnia) - Montaż kabla grzewczego – 370 mb; Montaż docieplenia wodociągu skorupami PUR i matami PE – 200 mb; Zb.p.poż (TS-32) - Zasypka zbiornika p.poż. wraz z zagęszczeniem – 136 m3; 2) SYSTEM OŚWIETLENIA TUNELOWEGO - TS-26 (nawa wschodnia) - Otworowanie stropu tunelu – 2200 szt; TS-26 (nawa zachodnia) - Otworowanie stropu tunelu – 2200 szt; TS-32 (nawa zachodnia) - Otworowanie stropu tunelu – 1000 szt; BRANŻA SANITARNA – KD 16 - Montaż wylotów – 1 kpl; KD 17 - Montaż wylotów -1 kpl; KD MOP Zachód - Montaż wylotów -1 kpl; KD 18 - Montaż wylotów – 4 kpl; BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA – SIECI nN, SN - Zasilanie rezerwowe TS-26 portal północny - Ułożenie rur osłonowych RHDPEp 160/9.1 – 30 szt; BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA - KT 47+360 KT 47+210 - Budowa studni kablowych SKR-2 – 2 szt; KT 47+210-47+360 KT 47+500-47+690 - Budowa kanalizacji kablowej KTu2 - 2x RO (fi125) + 6x RS (HDPE 40/3,7) + 2xWMR (fi 40 - wiązka 7 mikrorur) – 168 mb; BRANŻA MELIORACYJNA - R_50+096 - Wykonanie wykopu – 320 m3.
20.02 - 26.02.2023 r. – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

W tygodniu 8 br. Wykonawca prowadził Roboty w zakresie:
Branża Drogowa: Humusowanie: Sekcja I, II, III, MOP Jaczków – 2 565 m3; Nasypy: Sekcja I, II, III – 834 m3; Wykopy: Sekcja I, II, III – 1 706 m3.
Branża Mostowa: WS-31 - Ułożenie krawężnika - 200 mb; Montaż deski gzymsowej – 200 mb; WS-36 - Montaż łozysk docelowych – 4 szt; WS-30 - Zabetonowanie bloków kotwiących za podporą A i E – 1 kpl; Wykonanie skrzydła podpory A JL, etap 2 – 0,25 kpl; Wykonanie skrzydła podpory E JL, etap 2 – 0,50 kpl; TS-32 - Wykonanie kap chodnikowych zewnętrznych - etap 1 – 20 kpl; Wykonanie fundamentów ściany portalowej nr 1 – 0,75 kpl; MS-25 – Zbrojenie i szalowanie ścianek zaplecznych JL – 20%; WD-27 - Zbrojenie i szalowanie wnęk sprężających UN – 100%; Betonowanie wnęk sprężających UN – 100%; WS-37 - Zbrojenie, deskowanie, betonowanie bloków kotwiących ustroju JL – 20%; Montaż rusztowania i deskowania UN JP – 10%; WD-38 - Zbrojenie, deskowanie, betonowanie bloków kotwiących ustroju – 20%.
Roboty Kubaturowe: BZT1 - Wykonanie ścian murowanych piętra – 25%; Układanie płyt filigran – 100%; Zbrojenie stropodachu nad 1 piętrem – 50%; BT MOP P - Wykonanie ścianek działowych – 100%; BT MOP L - Szalowanie trzpieni – 50%; Betonowanie trzpieni – 50%; Szalowanie nadproży – 50%; Betonowanie nadproży – 50%.
Branża Tunelowa: TS26 - betonowanie sklepienia B-JP-2715 B-JP-2720 B-JP-2725 B-JP-2730 B-JP-2735 B-JP-2740 B-JP-2745 B-JP-2750: Nawa zachodnia 1707,859-1720,359 1720,359-1732,859 1732,859-1740,603 1740,603-1753,103 1753,103-1765,603 1765,603-1778,103 1778,103-1790,603 1790,603-1803,103 - 95,24 mb; Ściany w przejsciach poprzecznych: Nawa zachodnia CPV1 – 1 szt; Izolacja przeciwwodna: Nawa zachodnia – 75 mb; Kapy chodnikowe B-JP-2125 B-JP-2130 B-JP-2135 B-JP-2140 B-JP-2145 B-JP-2150 B-JP-215 B-JP-2160 - B-JP-2175 B-JP-2180 B-JP-2185: Nawa zachodnia Strona zachodnia – 137,5 mb; Krawężnik szczelinowy: Nawa wschodnia – 850 mb; Warstwa wyrównawcza pod konstrukcje nawierzchni: Nawa zachodnia – 2799,52 m3.
Inne Branże: SYSTEMY I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA TUNELI TS-26 i TS-32: 1) INSTALACJA WODOCIĄGOWA P.POŻ. – TS-26 - Montaż podpór pod wodociąg z rur z żeliwa sferoidalnego DN150 – 130 szt; Montaż instalacji wodociągowej DN150 w tunelu – 270 mb; Montaż niszy hydrantowej – 1 kpl; Montaż by-passów na rurociągu żeliwnym (obejścia studzienek kablowych) – 2 kpl; TS-26 (nawa wschodnia) - Montaż kabla grzewczego – 120 mb; Montaż docieplenia wodociągu skorupami PUR i matami PE – 100 mb; Zb.p.poż (TS-32) - Próba szczelności zbiornika p.poż. dla tunelu TS-32 – 1 kpl; 2) SYSTEM OŚWIETLENIA TUNELOWEGO - TS-26 (nawa wschodnia) - Otworowanie stropu tunelu – 1800 szt; TS-26 (nawa zachodnia) - Otworowanie stropu tunelu – 1800 szt; TS-32 (nawa wschodnia) - Otworowanie stropu tunelu – 2100 szt; TS-32 (nawa zachodnia) - Otworowanie stropu tunelu – 100 szt; BRANŻA SANITARNA – KD 16 - Montaż rur DN/OD 630 wraz z wykopem i zasypem – 19,4 mb; Montaż studni – 3 kpl; BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA - KT 47+360-47+500 - Budowa kanalizacji kablowej KTu2 - 2x RO (fi125) + 6x RS (HDPE 40/3,7) + 2xWMR (fi 40 - wiązka 7 mikrorur) – 143 mb; BRANŻA MELIORACYJNA - R_38+515 - Typ 1 - Ułożenie kiszki faszynowej – 115 mb; Typ 1 - Paliki drewniane 4-6 cm – 460 szt; Typ 1 - Szpilki drewniane – 230 szt; Typ 1 - Geowłóknina 250 g/m2 – 115 m2; Typ 3 - Wykonanie wykopu – 100 m3; Typ 3 - Ułożenie geowłókniny – 78 m2; Typ 3 - Ułożenie narzutu kamiennego – 16 m3; Humusowanie – 97 m3; R_41+187 – Wykop – 50 m3; Typ 3 - Narzut kamienny – 13 m3; Typ 3 - Ułożenie geowłókniny – 50 m2; Potok w sadach Górnych - Typ 1 - Ułożenie kiszki faszynowej – 35 mb; Typ 1 - Paliki drewniane 4-6 cm – 140 szt; Typ 1 - Szpilki drewniane – 70 szt; Typ 1 - Geowłóknina 250 g/m2 – 35 m2; Wykop pod rów kryty – 1464 m3.
13.02 - 19.02.2023 r. – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

W tygodniu 7 br. Wykonawca prowadził Roboty w zakresie:
Branża Drogowa: Odhumusowanie: Sekcja III – 825 m3; Nasypy: Sekcja I,II,III – 432 m3; Wykopy: Sekcja I,II,III – 432 m3.
Branża Mostowa: WS-31 - montaż deski gzymsowe - 100 mb; WS-36 - Montaż łozysk docelowych – 4 szt; WS-30 - Wykonanie skrzydła podpory E JL, etap 2 – 0,25 kpl; WS-33 - Zabetonowanie bloków kotwiących za podporą G – 1 kpl; TS-32 - Wykop pod ścianę portalową nr 4 – 0,50 kpl; Wykonanie kap chodnikowych zewnętrznych - etap 1 – 10 kpl; Beton niekonstrukcyjny pod ścianę portalową nr 1 – 1 kpl; Wykonanie fundamentów ściany portalowej nr 1 – 0,25 kpl; Beton niekonstrukcyjny pod ścianę portalową nr 2 – 1 kpl; MS-25 - Zbrojenie i szalowanie wnęk sprężających UN JL – 25%; Zbrojenie i szalowanie wnęk sprężających UN JP – 25%; Betonowanie wnęk sprężających UN JL – 100%; Betonowanie wnęk sprężających UN JP – 100%; WS-37 - Montaż rusztowania i deskowania UN JP – 5%.
Roboty Kubaturowe: BZT1 - Wykonanie ścian murowanych piętra – 50%; BT MOP P - Szalowanie nadproży – 100%; Betonowanie nadproży – 100%; BZT3 - Murowanie attyki – 100%; Betonowanie wieńca attyki – 100%; BT MOP L - Szalowanie trzpieni – 50%; Betonowanie trzpieni – 50%; Szalowanie nadproży – 50%; Betonowanie nadproży – 50%.
Branża Tunelowa: TS26 - betonowanie sklepienia B-JP-2680 B-JP-2685 B-JP-2690 B-JP-2695 B-JP-2700 B-JP-2705 B-JP-2710: Nawa zachodnia 1620,359-1632,859 1632,859-1645,359 1645,359-1657,859 1657,859-1670,359 1670,359-1682,859 1682,859-1695,359 1695,359-1707,859 – 87,5 mb; TS26 - betonowanie sklepienie B-JL-1855 B-JL-1860 B-JL-1865 B-JL-1870 B-JL-1875: Nawa wschodnia 2087,50-2100,00 2100,00-2112,50 2112,50-2125,00 2125,00-2137,50 2137,50-2150,00 – 62,5 mb; Ściany w przejściach poprzecznych: Nawa wschodnia CPV1 – 1 szt; Izolacja przeciwwodna: Nawa zachodnia – 120,85 mb; Krawężnik betonowy monolityczny: Nawa wschodnia – 402,50 mb.
Inne Branże: SYSTEMY I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA TUNELI TS-26 i TS-32: 1) INSTALACJA WODOCIĄGOWA P.POŻ. - przyłącze W6 - Montaż rur PE Dz90 wraz z zasypem i wykopem na odc. 6W.16-6W.20 – 75 mb; Zb.p.poż (TS-32) - Montaż zbiornika p.poż. dla tunelu TS-32 – 1 kpl; TS-26 - Montaż podpór pod wodociąg z rur z żeliwa sferoidalnego DN150 – 120 szt; Montaż instalacji wodociągowej DN150 w tunelu – 120 mb; Montaż niszy hydrantowej – 1 kpl; Częściowa próba szczelności instalacji wodociągowej DN150 w tunelu – 1000 mb; 2) SYSTEM OŚWIETLENIA TUNELOWEGO - TS-26 (nawa wschodnia) - Otworowanie stropu tunelu – 2200 szt; TS-26 (nawa zachodnia) - Otworowanie stropu tunelu – 1950 szt; TS-32 (nawa wschodnia) - Otworowanie stropu tunelu – 400 szt; BRANŻA SANITARNA – KD 16 - Montaż rur DN/OD 500 wraz z wykopem i zasypem – 32,1 mb; Montaż studni – 1 kpl; BRANŻA SANITARNA – SIECI WOD-KAN – MOP Wschód - Montaż zbiornika ppoż – 1 kpl; BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI nN, SN - Zasilanie rezerwowe TS-26 portal północny - Ułożenie rur osłonowych RHDPEp 160/9.1 – 50 szt; BRANŻA MELIORACYJNA - R_41+187 - Typ 3 - Narzut kamienny – 31 m3; Typ 3 - Ułożenie geowłókniny – 125 m2; Typ 3 - Drewniana palisada – 4 mb; R_54+030 - Wykop pod rów kryty – 672 m3.
06.02 - 12.02.2023 – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

W tygodniu 6 br. Wykonawca prowadził Roboty w zakresie:
Branża Mostowa: WS-31 - montaż deski gzymsowe - 100 mb; TS-32 - Wykop pod ścianę portalową nr 1 – 0,50 kpl; Wykop pod ścianę portalową nr 2 – 0,40 kpl; Wykop pod ścianę portalową nr 4 – 0,50 kpl; MS-25 - Zbrojenie i szalowanie wnęk sprężających UN JL – 75%; Zbrojenie i szalowanie wnęk sprężających UN JP – 75%; WS-37 - Montaż rusztowania i deskowania UN JP – 5%.
Roboty Kubaturowe: BZT1 - Rozszalowanie trzpieni piętra – 100%; BT MOP P - Rozszalowanie attyki – 100%.
Branża Tunelowa: TS26 - betonowanie przyczółków B-JP-2895 B-JP-2900: Nawa zachodnia 2148,56-2161,06 2161,06-2172,96 – 24,4 mb; TS26 - betonowanie sklepienia B-JP-2640 B-JP-2645 B-JP-2650 B-JP-2655 B-JP-2660 B-JP-2665 B-JP-2670 B-JP-2675: Nawa zachodnia 1520,359-1532,859 1532,859-1545,359 1545,359-1557,859 1557,859-1570,359 1570,359-1582,859 1582,859-1595,359 1595,359-1607,859 1607,859-1620,359 – 100 mb; TS26 - betonowanie sklepienie B-JL-1820 B-JL-1825 B-JL-1830 B-JL-1835 B-JL-1840 B-JL-1845 B-JL-1850: Nawa wschodnia 2000,00-2012,50 2012,50-2025,00 2025,00-2037,50 2037,50-2050,00 2050,00-2062,50 2062,50-2075,00 2075,00-2087,50 – 87,5 mb; Ściany w przejsciu poprzecznym: Nawa wschodnia CPP 7 Nawa zachodnia CPP6 – 2 szt; Drenaż ściany bocznej: Nawa zachodnia – 36,9 mb; Izolacja przeciwwodna: Nawa zachodnia – 50 mb; Krawężnik betonowy monolityczny: Nawa wschodnia – 548 mb.
Inne Branże: SYSTEMY I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA TUNELI TS-26 i TS-32: 1) INSTALACJA WODOCIĄGOWA P.POŻ. - Zb.p.poż (TS-32) - Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu niekonstrukcyjnego pod zbiornik p.poż. – 15,8 m3; TS-26 - Montaż podpór pod wodociąg z rur z żeliwa sferoidalnego DN150 – 100 szt; Montaż instalacji wodociągowej DN150 w tunelu – 100 mb; Montaż niszy hydrantowej – 2 kpl; Montaż hydrantów w niszach hydrantowych – 7 szt; Montaż by-passów na rurociągu żeliwnym (obejścia studzienek kablowych) – 1 kpl; Częściowa próba szczelności instalacji wodociągowej DN150 w tunelu – 972 mb; TS-26 (nawa wschodnia) - Montaż kabla grzewczego – 280 mb; Montaż docieplenia wodociągu skorupami PUR i matami PE – 297 mb; 2) SYSTEM OŚWIETLENIA TUNELOWEGO - TS-26 (nawa wschodnia) - Otworowanie stropu tunelu – 1200 szt; TS-26 (nawa zachodnia) - Otworowanie stropu tunelu – 1000 szt. BRANŻA SANITARNA – KD 16 - Montaż rur DN/OD 500 wraz z wykopem i zasypem – 23,9 mb; Montaż studni – 1 kpl. BRANŻA SANITARNA – SIECI WOD-KAN – MOP Wschód - Montaż płyty fundamentowej pod zbiornik ppoż – 1 kpl; BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI nN, SN - Zasilanie podstawowe TS-26 i TS-32 – obszar Zadania III - Ułożenie rur osłonowych RHDPEp 160/9.1 – 100 szt; BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA - KT 48+460 - 48+550 - Pogłębienie Kanału technologicznego KTp2 – 90 mb; BRANŻA MELIORACYJNA - R_40+714 – Wykop – 50 m3; Nasyp – 0,1 m3; Typ 3 - Narzut kamienny – 33 m3; Typ 3 - Ułożenie geowłókniny – 180 m2; Typ 3 - Drewniana palisada – 13 mb; R_40+818 – Typ 3 - Narzut kamienny – 96 m3; Typ 3 - Ułożenie geowłókniny – 478 m2; Typ 3 - Drewniana palisada – 21 mb; Typ 4 - Narzut kamienny – 45 m3; Typ 4 - podsypka pias-cem – 46 m3; R_41+187 – Wykop – 58 m3.
30.01 - 05.02.2023 – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

W tygodniu 5 br. Wykonawca prowadził Roboty w zakresie:
Branża Mostowa: WS-36 - montaż łożysk docelowych - 4 szt; WS-31 - montaż deski gzymsowe - 100 mb; TS-32 - Wykop pod ścianę portalową nr 1 – 0,25 kpl; Wykop pod ścianę portalową nr 2 – 0,10 kpl; WD-27 - sprężenie ustroju nośnego – 100%; WS-37 - trwa montaż rusztowania ustroju nośnego JP – 5%; MM-02 - betonowanie segmentu środkowego – 100%; BZT1 - Wykonanie ścian piętra – 25%; Zbrojenie i szalowanie trzpieni piętra – 50%; Betonowanie trzpieni piętra – 50%; BZT3 - Zbrojenie i szalowanie stropu na parterem i wieńcy – 30%; Betonowanie stropu i wieńcy nad parterem – 100%; BT MOP P - Wykonanie attyki – 20%.
Branża Tunelowa: TS26 - betonowanie przyczółków B-JP-2875 - B-JP-2905: Nawa zachodnia 2098,56-2111,06 - 2173,56-2186,06 – 25 mb; TS26 - betonowanie sklepienia B-JP-2610 B-JP-2615 B-JP-2620 B-JP-2625 B-JP-2630 B-JP-2635: Nawa zachodnia 1475,176-1487,676 1487,676-1500,176 1500,176-1512,676 1512,676-1525,176 1525,176-1537,676 1537,676-1550,176 – 75 mb; TS26 - betonowanie sklepienie B-JL-1785 B-JL-1790 B-JL-1795 B-JL-1800 B-JL-1805 B-JL-1810 B-JL-1815: Nawa wschodnia 1912,50-1925,00 1925,00-1937,50 1937,50-1950,00 1950,00-1962,50 1962,50-1975,00 1975,00-1987,50 1987,50-2000,00 – 87,5 mb; Drenaż ściany bocznej: Nawa zachodnia – 150 mb; Izolacja przeciwwodna: Nawa zachodnia – 112,5 mb.
Inne Branże: BRANŻA SANITARNA – KD 13 - Montaż wylotów – 3 kpl; BRANŻA SANITARNA – SIECI WOD-KAN – W6 - Montaż rur ochronnych ø193,7x5,6mm - 28,5 mb; Montaż rur PE Dz90 wraz z zasypem i wykopem na odc. 6W.16-6W.20 – 75 mb; Zb.ppoż (TS-32) - Wykop dla zbiornika p.poż - 31,4 m3; Wykonanie podsypki piaskowej pod zbiornik p.poż. - 31,6 m3; TS-26 - Montaż podpór pod wodociąg z rur z żeliwa sferoidalnego DN150 – 80 szt; Montaż instalacji wodociągowej DN150 w tunelu – 350 mb; Montaż niszy hydrantowej – 2 kpl; Montaż by-passów na rurociągu żeliwnym (obejścia studzienek kablowych) – 1 kpl. BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI nN, SN - Zasilanie rezerwowe TS-32 - obszar Zadania III - Ułożenie rur osłonowych DVK 232 – 120 mb; BRANŻA MELIORACYJNA - R_40+714 – Wykop – 78 m2; Nasyp – 0,1 m2; R_40+818 – Wykop – 189 m2; Nasyp – 41 m2.
23.01 - 29.01.2023 – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

W tygodniu 4 br. Wykonawca prowadził Roboty w zakresie:
Branża Mostowa: WS-31 - Montaż deski gzymsowej – 100 mb; WS-36 – Rozszalowanie ścianki zaplecznej w osi A (JP) – 1 kpl; Demontaż ścianki szczelnej za stanowiskiem do nasuwania – 320 m2; Montaż łozysk docelowych – 4 szt; TS-32 - Wykop pod ścianę portalową nr 2 – 0,25 kpl; Wykop pod ścianę portalową nr 2 – 0,25 kpl; MS-25 - Sprężenie ustroju nośnego JP – 100%; WS-37 - Zbrojenie, deskowanie, betonowanie bloków kotwiących ustroju JL – 30%; Montaż rusztowania i deskowania UN JP – 10%; WD-38 - Zbrojenie, deskowanie, betonowanie bloków kotwiących ustroju – 60%; MM-02 - Szalowanie ścian przepustu – 20%; BTZ1 - Betonowanie trzpieni piętra – 50%; BZT2 - Wykonanie attyki– 50%; Wykonanie instalacji elektrycznych podtynkowych – 75%; BZT3 - Ułożenie płyt filigran (strop nad parterem) – 100%; Zbrojenie i szalowanie stropu na parterem i wieńcy – 70%; BT MOP P - Roboty murarskie (ściany attyki) – 10%; Wykonanie attyki – 80%.
Branża Tunelowa: Warstwa wyrównawcza torkretu: Portal południowy - Nawa wschodnia – 38 mb; Warstwa wyrównawcza torkretu: Portal południowy - Nawa zachodnia – 28 mb; TS26 - betonowanie przyczółków B-JP-2810 B-JP-2815 B-JP-2820 B-JP-2825 B-JP-2830 B-JP-2835 B-JP-2840 B-JP-2845 B-JP-2850 B-JP-2855 B-JP-2860 B-JP-2865 B-JP-2870 B-JP-2875 B-JP-2880 B-JP-2885: Nawa zachodnia 1940,603-1953,103 1953,103-1965,603 1965,603-1973,56 1973,56-1986,06 1986,06-1998,56 1998,56-2011,06 2011,06-2023,56 2023,56-2036,06 2036,06-2048,56 2048,56-2061,06 2061,06-2073,56 2073,56-2086,06 2086,06-2098,56 2098,56-2111,06 2111,06-2123,56 2123,56-2136,06 – 153,14 mb; TS26 - betonowanie sklepienia B-JP-2585 B-JP-2590 B-JP-2595 B-JP-2600 B-JP-2605: Nawa zachodnia 1387,676-1400,176 1400,176-1412,676 1412,676-1425,176 1425,176-1437,676 1437,676-1475,176 – 62,5 mb; TS26 - betonowanie sklepienie B-JL-1750 B-JL-1755 B-JL-1760 B-JL-1765 B-JL-1770 B-JL-1775 B-JL-1780: Nawa wschodnia 1825,00-1837,50 1837,50-1850,00 1850,00-1862,50 1862,50-1875,00 1875,00-1887,50 1887,50-1900,00 1900,00-1912,50 – 87,5 mb; Ściany w przejściu poprzecznym: Nawa zachodnia CPP5 – 1 szt; Drenaż ściany bocznej: Nawa zachodnia – 226,69 mb; Izolacja przeciwwodna: Nawa zachodnia - 100 mb; Krawężnik szczelinowy: Nawa zachodnia – 104,89 mb; Krawężnik szczelinowy: Nawa wschodnia – 311,74 mb.
Inne Branże: BRANŻA SANITARNA – KD 10 - Montaż studni – 4 kpl; Montaż rur DN/OD 630 wraz z wykopem i zasypem – 8,7 mb; Montaż rur DN/OD 700 wraz z wykopem i zasypem - 58,9 mb; BRANŻA SANITARNA – SIECI WOD-KAN – W6 - Kucie w skale i wykonanie wykopu pod przyłącze W6 do TS-32 – 140 m3; Zb.ppoż (TS-32) - Wykop dla zbiornika p.poż – 470 m3; TS-26 - Montaż podpór pod wodociąg z rur z żeliwa sferoidalnego DN150 – 80 szt; Montaż instalacji wodociągowej DN150 w tunelu – 400 mb; Montaż niszy hydrantowej – 1 kpl; Montaż by-passów na rurociągu żeliwnym (obejścia studzienek kablowych) – 1 kpl; TS-26 (nawa wschodnia) - Montaż kabla grzewczego – 105 mb; Montaż docieplenia wodociągu skorupami PUR i matami PE – 45 mb; BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA – Budowa kanalizacji kablowej KTu2 - 2x RO (fi125) + 6x RS (HDPE 40/3,7) + 2xWMR (fi 40 - wiązka 7 mikrorur): KT 47+500-47+690 – 25 mb; BRANŻA MELIORACYJNA - R_38+515 - Wykonanie wykopu – 200 m3; Ułożenie geowłókniny – 400 m2; Ułożenie narzutu kamiennego – 80 m3; Humusowanie – 5 m3.
16.01 - 22.01.2023 – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

W tygodniu 3 br. Wykonawca prowadził Roboty w zakresie:
Branża Drogowa: Nasypy: Sekcja – I,II,III – 4 566 m3, Wykopy: Sekcja – I,II,III – 2 248 m3, Rów kryty, średnica fi400, HDPE: Sekcja – I,II,III – 43,58 mb; Zasypki (pas dzielący, pobocza) Sekcja – I,II,III – 50 m3; Humusowanie: Sekcja – I,II,III, MOP Jaczków – 650 m2.
Branża Mostowa: WS-31 - Montaż deski gzymsowej – 150 mb; WS-36 – Sprężenie kabli zewnętrznych – 20 szt; Zbrojenie ścianki zaplecznej w osi A (JL) – 3 Mg; Szalowanie ścianki zaplecznej w osi A (JP) – 1 kpl; Betonowanie ścianki zaplecznej w osi A (JL) – 42 m3; Montaż łożysk docelowych – 4 szt; TS-32 - Wykop pod ścianę portalową nr 2 – 0,25 kpl; MS-25 - Sprężenie ustroju nośnego JL – 100%; Zbrojenie i montaż wyposażenia UN JP – 20%; Betonowanie ustroju nośnego JL – 100%; WD-27 – Betonowanie ustroju nośnego – 100%; PG-29 - Przygotowanie platformy i układanie płyt drogowych pod rusztowania UN JP – 10%; WS-37 - Zbrojenie, deskowania, betonowanie bloków kotwiących ustroju JL – 50%; WD-38 - Demontaż deskowania ustroju nośnego – 50%; Zbrojenie, deskowanie, betonowanie bloków kotwiących ustroju – 20%; MM-02 - Zbrojenie ścian i stropu przepustu – 15%; Szalowanie ścian przepustu – 40%; BTZ1 - Zbrojenie i szalowanie trzpieni piętra – 50%; BZT2 - Wykonanie attyki– 50%; BZT3 - Szalowanie i zbrojenie trzpieni i nadproży parteru – 25%; Betonowanie trzpieni i nadproży parteru – 25%; BT MOP P - Roboty murarskie – 10%; Szalowanie, zbrojenie i betonowanie stropu – 30%.
Branża Tunelowa: TS26 - betonowanie przyczółków B-JP-2735 - B-JP-2780 B-JP-2785 B-JP-2790 B-JP-2795 B-JP-2800 B-JP-2805: Nawa zachodnia 1753,103-1765,603 - 1865,603-1878,103 1878,103-1890,603 1890,603-1903,103 1903,103-1915,603 1915,603-1928,103 1928,103-1940,603 – 87,5 mb; TS26 - betonowanie sklepienia B-JP-2545 B-JP-2550 B-JP-2555 B-JP-2560 B-JP-2565 B-JP-2570 B-JP-2575 B-JP-2580: Nawa zachodnia 1287,676-1300,176 1300,176-1312,676 1312,676-1325,176 1325,176-1337,676 1337,676-1350,176 1350,176-1362,676 1362,676-1375-176 1375,176-1387,676– 100 mb; TS26 - betonowanie sklepienie B-JL-1715 B-JL-1720 B-JL-1725 B-JL-1730 B-JL-1735 B-JL-1740 B-JL-1745: Nawa wschodnia 1737,50-1750,00 1750,00-1762,50 1762,50-1775,00 1775,00-1787,50 1787,50-1800,00 1800,00-1812,50 1812,50-1825,00 – 87,5 mb; Ściany w przejsciu poprzecznym: Nawa wschodnia CPP5 CPP6; Nawa zachodnia CPP3 CPP4– 4 szt; Drenaż ściany bocznej: Nawa zachodnia – 150,0 mb; Izolacja przeciwwodna: Nawa zachodnia - 75,0 mb; Izolacja przeciwwodna: Nawa wschodnia – 112,5 mb; Krawężnik szczelinowy: Nawa zachodnia – 237,50 mb; Krawężnik szczelinowy: Nawa wschodnia – 137,5 mb.
Inne Branże: BRANŻA SANITARNA – KD 10 - Montaż studni –2 kpl; Montaż rur DN/OD 630 wraz z wykopem i zasypem – 14 mb; KD 13 - Montaż rur DN/OD 315 wraz z wykopem i zasypem – 38 mb; Montaż rur DN/OD 400 wraz z wykopem i zasypem – 73,4 mb; Montaż studni – 5 kpl; BRANŻA SANITARNA – SIECI WOD-KAN – W6 - Montaż rur PE Dz90 wraz z zasypem i wykopem na odc. 6W.16-6W.20 – 20 mb; Kucie w skale i wykonanie wykopu pod przyłącze W6 do TS-32 – 105 m3; Zb.ppoż (TS-32) - Wykop dla zbiornika p.poż – 240 m3; TS-26 - Montaż podpór pod wodociąg z rur z żeliwa sferoidalnego DN150 – 120 szt; Montaż instalacji wodociągowej DN150 w tunelu – 350 mb; Montaż niszy hydrantowej – 2 kpl; Montaż by-passów na rurociągu żeliwnym (obejścia studzienek kablowych) – 1 kpl; TS-26 (nawa wschodnia) - Montaż kabla grzewczego – 45 mb; Montaż docieplenia wodociągu skorupami PUR i matami PE – 45 mb; BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI nN, SN – Zasilanie rezerwowe TS-32 - obszar Zadania III - Ułożenie rur osłonowych DVK 232 – 120 mb; SZR5 - Ułożenie linii nN – 50 mb; BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA - KT 47+690-47+720 - Budowa kanalizacji kablowej KTp2 - 4x RO+ 6x RS (HDPE 40/3,7) + 2xWMR (fi 40 - wiązka 7 mikrorur) – 13 mb; KT 47+500-47+690 47+720-47+900 - Budowa kanalizacji kablowej KTu2 - 2x RO (fi125) + 6x RS (HDPE 40/3,7) + 2xWMR (fi 40 - wiązka 7 mikrorur) – 314 mb; BRANŻA MELIORACYJNA - R_38+515 - Wykonanie wykopu – 900 m3.
09.01 - 15.01.2023 – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

W tygodniu 2 br. Wykonawca prowadził Roboty w zakresie:
Branża Drogowa: Nasypy: Sekcja – I,II,III – 456 m3, Wykopy: Sekcja – I,II,III – 1 494 m3, Studnie drenarskie fi 315 mm z PCV: Sekcja – I,II,III – 1 szt; Sączki podłużne - przykanalik DN200: Sekcja – I,II,III – 16,72 mb; Rów kryty, średnica fi400, HDPE: Sekcja – I,II,III – 27,81 mb; Rów kryty, średnica fi500, HDPE: Sekcja – I,II,III – 17,20 mb; Przepust pod koroną drogi; średnica fi 600, HDPE: Sekcja – I,II,III – 9,01 mb; Przepust pod koroną drogi; średnica fi 800, HDPE: Sekcja – I,II,III – 28,35 mb; Drenaż DN200: Sekcja – I,II,III –136,65 mb.
Branża Mostowa: WS-36 – Sprężenie kabli zewnętrznych – 15 szt; Zbrojenie ścianki zaplecznej w osi A (JL) – 2 Mg; Szalowanie ścianki zaplecznej w osi A (JL) – 1 kpl; Betonowanie ścianki zaplecznej w osi A (JL) – 40 m3; Montaż łożysk docelowych – 4 szt; MS-25 - Zbrojenie i montaż wyposażenia UN JP – 20%; WD-27 – Zbrojenie i montaż wyposażenia UN – 10%; WS-37 - Przygotowanie podłoża i montaż płyt drogowych pod rusztowania ustroju nośnego – 100%; WD-38 - Demontaż deskowania ustroju nośnego – 50%; MM-02 - Zbrojenie ścian i stropu przepustu – 5%; BTZ1 - Układanie płyt Filigran – 100%; Szalowanie i zbrojenie wieńcy i stropu nad parterem - 100%; Betonowanie stropu nad parterem – 100%; BZT2 - Murowanie ścian attyk – 100%; BZT3 - Szalowanie i zbrojenie trzpieni i nadproży parteru – 75%; Betonowanie trzpieni i nadproży parteru – 75%.
Branża Tunelowa: TS26 - betonowanie przyczółków B-JP-2715 B-JP-2720 B-JP-2725 B-JP-2730 - B-JP-2740 B-JP-2745 B-JP-2750 B-JP-2755 B-JP-2760 B-JP-2765 B-JP-2770 B-JP-2775: Nawa zachodnia 1707,589-1720,359 1720,359-1732,859 1732,859-1740,603 1740,603-1753,103 - 1765,603-1778,103 1778,103-1790,603 1790,603-1803,103 1803,103-1815,603 1815,603-1828,103 1828,103-1840,603 1840,603-1853,103 1853,103-1865,603 – 145,2 mb; TS26 - betonowanie sklepienia B-JP-2520 B-JP-2525 B-JP-2530 B-JP-2535 B-JP-2540: Nawa zachodnia 1229,898-1242,398 1242,398-1254,898 1254,898-1267,398 1267,398-1275,176 1275,176-1287,676 – 57,8 mb; TS26 - betonowanie sklepienie B-JL-1680 B-JL-1685 B-JL-1690 B-JL-1695 B-JL-1700 B-JL-1705 B-JL-1710: Nawa wschodnia 1650,00-1662,50 1662,50-1675,00 1675,00-1687,50 1687,50-1700,00 1700,00-1712,50 1712,50-1725,00 1725,00-1737,50 – 87,5 mb; Ściany w przejsciu poprzecznym: Nawa wschodnia CPP3 CPP4: Nawa zachodnia CPP1 CPP2 – 4 szt; Drenaż ściany bocznej: Nawa wschodnia – 27,64 mb; Drenaż ściany bocznej: Nawa zachodnia – 112,5 mb; Izolacja przeciwwodna: Nawa zachodnia - 45,18 mb; Izolacja przeciwwodna: Nawa wschodnia – 62,5 mb; Krawężnik szczelinowy: Nawa zachodnia – 761,75 mb.
Inne Branże: BRANŻA SANITARNA – IZBp1 (TS-32) - Zasypka zbiornika wraz z zagęszczeniem – 40 m3; KD 10 - Montaż studni – 1 kpl; Montaż rur DN/OD 630 wraz z wykopem i zasypem – 13 mb; KD 16 - Montaż rur DN/OD 160 wraz z wykopem i zasypem – 3 mb; Montaż kanału DN315 wraz z zasypem i wykopem – 14 mb; Montaż studni – 1 kpl; Montaż wpustów – 1 kpl; KD 17 - Montaż studni – 1 kpl; Montaż kanału DN315 wraz z wykopem i zasypem – 37 mb; BRANŻA SANITARNA – SIECI WOD-KAN – W6 - Montaż rur PE Dz90 wraz z zasypem i wykopem na odc. 6W.16-6W.20 – 51 mb; Kucie w skale i wykonanie wykopu pod przyłącze W6 do TS-32 – 80 m3; TS-26 - Montaż podpór pod wodociąg z rur z żeliwa sferoidalnego DN150 – 160 szt; Montaż instalacji wodociągowej DN150 w tunelu – 370 mb; Montaż niszy hydrantowej – 1 kpl; Montaż by-passów na rurociągu żeliwnym (obejścia studzienek kablowych) – 2 kpl; BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI nN, SN – SZR5 - Ułożenie linii nN – 100 mb; BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA - KT 49+320 st88/2 - Budowa studni kablowych SKR-1 – 1 szt; KT 46+120 st54 KT 46+320 st55 KT 46+540 st57 - Budowa studni kablowych SKR-2 – 3 szt; KT 49+320 - Budowa przyłączy do obiektów SZR 2xHDPE 40 – 8 mb.
02.01 - 08.01.2023 – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

W tygodniu 1 br. Wykonawca prowadził Roboty w zakresie:
Branża Drogowa: Rów kryty, średnica fi400, HDPE: sekcja - I,II,III - 27,35 mb.
Branża Mostowa: WS-36 – Zbrojenie ścianki zaplecznej w osi A (JL) – 1 Mg; Sprężenie kabli zewnętrznych – 15 szt; WS-30 - Sprężenie UN – etap IV (JP, osie A – C) – 1 kpl; MS-25 - Wykonanie ustroju nośnego (JL) – 25%; Zbrojenie i montaż wyposażenia UN JP – 10%; WD-27 – Zbrojenie i montaż wyposażenia UN – 10%; WD-37 - Demontaż deskowania ustroju nośnego JL – 100%; WD-38 - Sprężenie ustroju nośnego – 100%; BTZ1 - Zbrojenie, szalowanie trzpieni i nadproży parteru – 50%; Betonowanie trzpieni i nadproży parteru – 50%; BZT3 - Murowanie ścian parteru – 40%; BT MOP L - Murowanie ścian parteru – 30%.
Branża Tunelowa: TS26 - betonowanie przyczółków B-JP-2660 B-JP-2665 - B-JP-2685 B-JP-2690 B-JP-2695 B-JP-2700 B-JP-2705 B-JP-2710: Nawa zachodnia 1570,359-1582,859 1582,859-1595,359 - 1632,859-1645,359 1645,359-1657,859 1657,859-1670,359 1670,359-1682,859 1682,859-1695,359 1695,359-1707,859 – 100 mb; TS26 - betonowanie sklepienia B-JP-2495 B-JP-2500 B-JP-2505 B-JP-2510 B-JP-2515: Nawa zachodnia 1167,398-1179,898 1179,898-1192,398 1192,898-1204,398 1204,398-1217,898 1217,898-1229,898 – 62,5 mb; TS26 - betonowanie sklepienie B-JL-1650 B-JL-1655 B-JL-1660 B-JL-1665 B-JL-1670 B-JL-1675: Nawa wschodnia 1575,00-1587,50 1587,50-1600,00 1600,00-1612,50 1612,50-1625,00 1625,00-1637,50 1637,50-1650,00 – 75 mb; Ściany w przejsciu poprzecznym: Nawa wschodnia CPP1 CPP2 – 2 szt; Drenaż ściany bocznej: Nawa wschodnia – 75 mb; Drenaż ściany bocznej: Nawa zachodnia – 112,5 mb; Izolacja przeciwwodna: Nawa zachodnia – 62,5 mb; Izolacja przeciwwodna: Nawa wschodnia – 50 mb.
Inne Branże: BRANŻA SANITARNA – IZBp1 (TS-32) - Zasypka zbiornika wraz z zagęszczeniem – 253 m3 BRANŻA SANITARNA – SIECI WOD-KAN – TS-26 - Montaż podpór pod wodociąg z rur z żeliwa sferoidalnego DN150 – 120 szt; Montaż instalacji wodociągowej DN150 w Tunelu – 180 mb; Częściowa próba szczelności instalacji wodociagowej DN150 w tunelu – 1048 mb; BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIECI nN, SN – Zasilanie podstawowe TS-26, TS-32 – obszar Zadania III - Wykonanie przewiertów/przecisków -130 szt; BRANŻA MELIORACYJNA - R_46+070 - Umocnienie TYP 4 - Narzut kamienny – 8 m3; Umocnienie TYP 4 - Pods. cem- piaskowa – 6 m3; R_46+570 - Narzut kamienny – 15 m3; Geowłóknina – 70 m2; Drewniana palisada – 14 mb.
25.12.2022 r. - 01.01.2023 r. – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

W tygodniu 52 br. Wykonawca prowadził Roboty w zakresie:
Branża Mostowa: WS-36 – Montaż kabli sprężenia zewnętrznego – 20 kpl; Sprężenie kabli zewnętrznych – 35 szt; MS-25 - Zbrojenie i montaż wyposażenia UN JP – 35%; WD-27 – Zbrojenie i montaż wyposażenia UN– 30%; MM-02 - Zbrojenie ścian i stropu przepustu – 25%; BZT3 - Murowanie ścian parteru – 40%; BT MOP P - Szalowanie, zbrojenie i betonowanie stropu – 70%; BT MOP L - Murowanie ścian parteru – 40%.
Inne Branże: BRANŻA SANITARNA – I ZBp1 - Próba szczelności zbiornika na subst. nbz TS-32 – 1 kpl; BRANŻA SANITARNA – SIECI WOD-KAN – TS-26 - Montaż podpór pod wodociąg z rur z żeliwa sferoidalnego DN150 – 100 szt; Montaż instalacji wodociągowej DN150 w tunelu – 300 mb; Montaż niszy hydrantowej – 2 kpl; Montaż by-passów na rurociągu żeliwnym (obejścia studzienek kablowych) – 2 kpl; BRANŻA MELIORACYJNA - R_46+070 - Nabicie palisady – 40 mb.
19.12 - 25.12.2022 – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

W tygodniu 51 br. Wykonawca prowadził Roboty w zakresie:
Branża Drogowa: Sączki podłużne - przykanalik DN200: Sekcja I,II,III - 265 mb; Wykonanie wlotów/wylotów rowów krytych fi 400: Sekcja I,II,III - 3 kpl.
Branża Mostowa: WS-36 – Betonowanie ścianki zaplecznej w osi H (JP) – 34 m3; Kucie stanowiska do nasuwania – 1,5 kpl; Montaż kabli sprężenia zewnętrznego – 30 kpl; Sprężenie kabli zewnętrznych – 15 szt; WS-30 – Betonowanie UN – etap IV (JP, osie A – C) – 1 kpl; TS-32 - Zbrojenie i betonowanie kaloty tunelu – 1 kpl; MS-25 - Zbrojenie i montaż wyposażenia UN JP – 10%; WD-27 – Zbrojenie i montaż wyposażenia UN– 40%; WS-37 - Sprężenie ustroju nośnego JL – 100%; WD-38 - Montaż zbrojenia i stali sprężającej UN – 10%; Montaż zbrojenia, roboty przygotowawcze i betonowanie UN – 75%; MM-02 - Zbrojenie ścian i stropu przepustu – 10%; BZT1 - Betonowanie trzpieni i nadproży parteru – 50%; BZT2 - Montaż płyt stropowych filigran, szalowanie i zbrojenie stropu – 70%; Betonowanie stropu – 100%; BZT3 - Murowanie ścian parteru – 20%; BT MOP P - Montaż płyt stropowych filigran – 100%; BT MOP L - Murowanie ścian parteru – 30%.
Branża Tunelowa: TS26 - betonowanie przyczółków B-JP-2655 - B-JP-2670 B-JP-2675 B-JP-2680: Nawa zachodnia 1557,859-1570,359 - - 1595,359-1607,859 1607,859-1620,359 1620,359-1632,859 – 50 mb; TS26 - betonowanie sklepienia B-JP-2485 B-JP-2490: Nawa zachodnia 1142,398-1154,898 1154,898-1167,398 – 25 mb; TS26 - betonowanie przyczółków B-JL-1890 B-JL-1895: Nawa wschodnia 2175,00-2177,64 2177,64-2190,14 – 15,14 mb; TS26 - betonowanie sklepienie B-JL-1640 B-JL-1645: Nawa wschodnia 1550,00-1562,50 1562,50-1575,00 – 25 mb; Izolacja przeciwwodna: Nawa wschodnia – 25 mb.
Inne Branże: BRANŻA SANITARNA – KD 12 - Montaż rur DN/OD 160 wraz z wykopem i zasypem – 15 mb; Montaż rur DN/OD 200 wraz z wykopem i zasypem – 14 mb; Montaż wpustów– 3 kpl; BRANŻA SANITARNA – SIECI WOD-KAN – W6 (6W.19-6W.20) - Kucie w skale i wykonanie wykopu pod przyłącze W6 do TS-32 – 42 m3; TS-26 - Montaż podpór pod wodociąg z rur z żeliwa sferoidalnego DN150 – 120 szt; Montaż instalacji wodociągowej DN150 w tunelu – 219,40 mb; Montaż niszy hydrantowej – 1 kpl; Montaż by-passów na rurociągu żeliwnym (obejścia studzienek kablowych) – 1 kpl; BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA – Zasilanie rezerwowe TS-32 - obszar Zadania III - Wykonanie przewiertów/przecisków - 60 szt; SZR5 - Ułożenie linii nN – 200 mb; BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA – KT 50+455 KT 50+587- Budowa kanalizacji kablowej KTp1 - 2x RO (fi125) + 3x RS (HDPE 40/3,7) + 1xWMR (fi 40 - wiązka 7 mikrorur) – 68,5 mb.
12.12 - 18.12.2022 – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

W tygodniu 50 br. Wykonawca prowadził Roboty w zakresie:
Branża Mostowa: WS-36 – Zbrojenie ścianki zaplecznej w osi H (JP) – 3 Mg; Kucie stanowiska do nasuwania – 0,5 kpl; Montaż kabli sprężenia zewnętrznego – 50 kpl; WS-35 - Rozszalowanie ustroju nośnego (JL) - 0,10 kpl; WS-30 – Montaż deskowania UN – etap IV (JP, osie A – C) – 0,10 kpl; Zbrojenie UN – etap IV (JP, osie A – C) – 0,20 kpl; MS-25 - Wykonanie ustroju nośnego (JL) – 5%; Rusztowanie i deskowanie UN JP – 30%; Zbrojenie i montaż wyposażenia UN JP – 5%; WD-27 – Rusztowanie i deskowanie UN - 20%; Zbrojenie i montaż wyposażenia UN – 10%; WD-38 - Montaż zbrojenia UN – 65%; Montaż zbrojenia, roboty przygotowawcze i betonowanie UN – 25%; MM-02 - Zbrojenie ścian i stropu przepustu – 5%; BZT1 - Zbrojenie, szalowanie trzpieni i nadproży parteru – 50%; BZT2 - Montaż płyt stropowych filigran, szalowanie i zbrojenie stropu – 30%; BT MOP L - Zbrojenie trzpieni – 70%.
Branża Tunelowa: TS26 - betonowanie przyczółków B-JP-2615 B-JP-2620 B-JP-2625 B-JP-2630 B-JP-2635 B-JP-2640 B-JP-2645 B-JP-2650 - B-JP-2660 B-JP-2665: Nawa zachodnia 1462,676-1475,176 1475,176-1487,676 1487,676-1500,176 1500,176-1507,859 1507,859-1520,359 1520,359-1532,859 1532,859-1545,359 1545,359-1557,859 - 1570,359-1582,859 1582,859-1595,359 – 112,5 mb; TS26 - betonowanie sklepienia B-JP-2450 B-JP-2455 B-JP-2460 B-JP-2465 B-JP-2470 B-JP-2475 B-JP-2480: Nawa zachodnia 1054,898-1067,398 1067,398-1079,898 1079,898-1092,398 1092,398-1104,898 1104,898-1117,398 1117,398-1129,898 1129,898-1142,398 – 87,5 mb; TS26 - betonowanie przyczółków B-JL-1860 B-JL-1865 B-JL-1870 B-JL-1875 B-JL-1880 B-JL-1885: Nawa wschodnia 2100,00-2112,50 2112,50-2125,00 2125,00-2137,50 2137,50-2150,00 2150,00-2162,50 2162,50-2175,00 – 75 mb; TS26 - betonowanie sklepienie B-JL-1605 B-JL-1610 B-JL-1615 B-JL-1620 B-JL-1625 B-JL-1630 B-JL-1635: Nawa wschodnia 1462,50-1475,00 1475,00-1487,50 1487,50-1500,00 1500,00-1512,50 1512,50-1525,00 1525,00-1537,50 1537,50-1550,00 – 87,5 mb; Drenaż ściany bocznej: Nawa wschodnia – 125 mb; Drenaż ściany bocznej: Nawa zachodnia – 137,5 mb; Izolacja przeciwwodna: Nawa zachodnia – 125 mb; Izolacja przeciwwodna: Nawa wschodnia – 125 mb.
Inne Branże: BRANŻA SANITARNA – KD 11 - Montaż rur DN/OD 200 wraz z wykopem i zasypem – 28 mb; Montaż rur DN/OD 400 wraz z wykopem i zasypem – 12,3 mb; Montaż wpustów – 2 kpl; Montaż studni – 2 kpl; KD 12 - Montaż rur DN/OD 315 wraz z wykopem i zasypem – 22 mb; Montaż studni – 1 kpl; BRANŻA SANITARNA – SIECI WOD-KAN – W6 (6W.19-6W.20) - Kucie w skale i wykonanie wykopu pod przyłącze W6 do TS-32 – 148 m3; TS-26 - Montaż podpór pod wodociąg z rur z żeliwa sferoidalnego DN150 – 110 szt; Montaż instalacji wodociągowej DN150 w tunelu – 196,8 mb; Montaż niszy hydrantowej - 1 kpl; Montaż by-passów na rurociągu żeliwnym (obejścia studzienek kablowych) – 2 kpl; BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA – SZR3 - Ułożenie linii nN – 60 mb; BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA – KT 48+246 - Wykonanie poprzeczki przyłącze SZR – 24 mb; KT 48+585 - Wykonanie poprzeczki przyłącze SZR – 9 mb; KT 48+458 - Wykonanie poprzeczki KT P27 – 34 mb; KT 46+570 st58 - Budowa studni kablowych SKR-2 – 1 szt; KT 46+540-46+570 - Budowa kanalizacji kablowej KTp2 - 4x RO+ 6x RS (HDPE 40/3,7) + 2xWMR (fi 40 - wiązka 7 mikrorur) – 20 mb; KT 48+650 - Budowa kanalizacji kablowej KTp1 - 2x RO (fi125) + 3x RS (HDPE 40/3,7) + 1xWMR (fi 40 - wiązka 7 mikrorur) – 29 mb; KT 48+250 KT 48+460 KT 48+560 KT 48+585 - Budowa przyłączy do obiektów SZR 2xHDPE 40 – 26 mb.
05.12 - 11.12.2022 – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

W tygodniu 49 br. Wykonawca prowadził Roboty w zakresie:
Branża Drogowa: Nasypy: Sekcja I,II,III – 4 875 m3; Wykopy: Sekcja I,II,III – 7 821 m3; Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego gr. 30 cm (G4) - KR1: Sekcja I,II,III – 1300 m2; Wykonanie wlotów/wylotów rowów krytych fi 400: Sekcja I,II,II – 4 kpl; Rów kryty, średnica fi500, HDPE: Sekcja I,II,III – 77,20 mb; Ulepszone podłoże, grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub wapnem (G4) - gr. 25 cm - KR3,KR5,KR7: Sekcja I,II,III, - 1 500 m2; Zasypki (pas dzielący, pobocza): Sekcja I,II,III – 405 m3.
Branża Mostowa: WS-36 – Zbrojenie ścianki zaplecznej w osi H (JP) – 2 Mg; Betonowanie ścianki zaplecznej w osi H (JL) – 34 m3; WS-35 - Zbrojenie UN (JL) – 10 Mg; Betonowanie ustroju nośnego (JL) – 330 m3; WS-30 – Montaż deskowania UN – etap IV (JP, osie A – C) – 0,15 kpl; Zbrojenie UN – etap IV (JP, osie A – C) – 0,50 kpl; TS-32 - Zbrojenie i betonowanie kaloty tunelu – 1 kpl; MS-25 - Wykonanie ustroju nośnego (JL) – 5%; Rusztowanie i deskowanie UN JP – 40%; WD-27 – Rusztowanie i deskowanie UN - 20%; WD-37 - Wykonanie ustroju nośnego (JL) – 30%; WD-38 - Montaż rusztowania i deskowania UN – 5%; Montaż zbrojenia UN – 25%; MM-02 - Betonowanie płyty dennej – 40%; BZT1 - Roboty murarskie – 40%; Wykonanie zasypki inżynierskiej wewnętrznej przestrzeni fundamentów– 15%; BZT2- Roboty murarskie - 20%; Zbrojenie i szalowanie trzpieni oraz nadproży – 50%; Betonowanie trzpienie oraz nadproży – 80%; BZT3 - Wykonanie zasypki wewnętrznej przestrzeni ław i ścian fundamentowych – 20%; Wykonanie betonu podkładowego pod warstwy podłogowe – 40%; BT MOP P - Roboty murarskie - 40%; Wykonanie trzpieni i nadproży – 40%.
Branża Tunelowa: TS26 - betonowanie przyczółków B-JP-2525 - B-JP-2590 - B-JP-2600 B-JP-2605 B-JP-2610: Nawa zachodnia 1242,398-1254,898 - 1400,176-1412,676 - 1425,176-1437,676 1437,676-1450,176 1450,176-1462,676– 62,5 mb; TS26 - betonowanie sklepienia B-JP-2420 B-JP-2425 B-JP-2430 B-JP-2435 B-JP-2440 B-JP-2445: Nawa zachodnia 984,372-996,872 996,872-1009,372 1009,372-1021,872 1021,872-1034,372 1034,372-1042,398 1042,398-1054,898– 70,53 mb; TS26 - betonowanie przyczółków B-JL-1770 B-JL-1775 B-JL-1780 B-JL-1785 - B-JL-1805 - B-JL-1820 B-JL-1825 B-JL-1830 B-JL-1835 B-JL-1840 B-JL-1845 B-JL-1850 B-JL-1855: Nawa wschodnia 1875,00-1887,50 1887,50-1900,00 1900,00-1912,50 1912,50-1925,00 - 1962,50-1975,00 - 2000,00-2012,50 2012,50-2025,00 2025,00-2037,50 2037,50-2050,00 2050,00-2062,50 2062,50-2075,00 2075,00-2087,50 2087,50-2100,00 – 162,5 mb; TS26 - betonowanie sklepienie B-JL-1575 B-JL-1580 B-JL-1585 B-JL-1590 B-JL-1595 B-JL-1600: Nawa wschodnia 1387,50-1400,00 1400,00-1412,50 1412,50-1425,00 1425,00-1437,50 1437,50-1450,00 1450,00-1462,50 – 75 mb; Drenaż ściany bocznej: Nawa wschodnia – 150 mb; Drenaż ściany bocznej: Nawa zachodnia – 50 mb; Izolacja przeciwwodna: Nawa zachodnia – 87,5 mb; Izolacja przeciwwodna: Nawa wschodnia – 87,5 mb.
Inne Branże: BRANŻA SANITARNA – TS-32 – Montaż zbiornika na subst. niebezpieczne IZBp1 – 1 kpl; KD6 - Montaż studni – 1 kpl; BRANŻA SANITARNA – SIECI WOD-KAN – MOP WD- Montaż wodociągu DN40 – 116,8 mb; Montaż wodociągu DN90 – 4,67 mb; TS-26 - Montaż instalacji wodociągowej DN150 w tunelu – 105 mb; Montaż niszy hydrantowe – 1 kpl; Zb. ppoż TS-26 - Zasypanie wraz z zagęszczeniem zbiornika ppoż TS-26 (warstwa ochronna) – 14,9 m3; BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA – Zasilanie rezerwowe TS-26 - Portal południowy - Ułożenie linii SN – 360 mb; SZR6 - Ułożenie linii nN – 150 mb; BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA – KT 46+130 st54/1 - Budowa studni kablowych SKR-1 – 1 szt; KT 46+040 st53 - Budowa studni kablowych SKR-2 – 1 szt; KT 46+040-46+130 KT 46+320-46+380 - Budowa kanalizacji kablowej KTp2 - 4x RO+ 6x RS (HDPE 40/3,7) + 2xWMR (fi 40 - wiązka 7 mikrorur) – 123 mb; KT 46+130 KT 50+220 KT 50+340 KT 50+585 - Budowa przyłączy do obiektów SZR 2xHDPE 40 – 44 mb; BANŻA MELIORACYJNA - R_45+551 - Wykonanie narzutu kamiennego – 61 m3; Pods. pias-cem – 63 m3; R_45+195 - Ułożenie kiszki faszynowej – 46 m2; Geowłóknina – 73 m2.
28.11 - 04.12.2022 – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

W tygodniu 48 br. Wykonawca prowadził Roboty w zakresie:
Branża Drogowa: Nasypy: Sekcja I,II,III – 6 379 m3; Wykopy: Sekcja I,II,III – 9 650 m3; Studnie drenarskie fi 315 mm z PCV: Sekcja I,II,III: 2 szt; Sączki podłużne - przykanalik DN200: Sekcja I,II,III – 34 mb; Rów kryty , średnica fi400, HDPE: Sekcja I,II,III – 39,92 mb; Rów kryty, średnica fi500, HDPE: Sekcja I,II,III – 20,70 mb; Ulepszone podłoże, grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub wapnem (G4) - gr. 25 cm - KR3,KR5,KR7: Sekcja I,II,III, - 2 870 m2; Drenaż DN200: Sekcja I,II,III - 47 mb; Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązałej gr 17 cm - KR7: Sekcja I,II,III – 2 650 m2; Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 mm z kruszywem gr. 20cm KR1, KR3, KR5, KR7: Sekcja I,II,III – 1 200 m2; Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej gr. 25 cm - KR7: Sekcja I,II,III - 420 m2; Podbudowa zasadnicza z AC22 P 35/50, gr. 18 cm - KR7: Sekcja I,II,III – 2 019 m2; Zasypki (pas dzielący, pobocza): Sekcja I,II,III – 276 m3; Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym - gr. 15 cm - KR3, KR5 – MOP: MOP Jaczków – 3 530 m2.
Branża Mostowa: WS-31 - Montaż deski gzymsowej – 50 mb; Wykonanie drenażu za przyczółkiem w osi A – 30 mb; WS-36 – Zbrojenie ścianki zaplecznej w osi H (JL) – 5 mb; WS-35 -Zbrojenie UN (JP)- 20 Mg; Rozszalowanie ustroju nośnego (JP) – 1 kpl; WS-30 – Sprężenie UN – etap III (JL, osie C – E) – 1 kpl; Montaż deskowania UN – etap IV (JP, osie A – C) – 0,15 kpl; Zbrojenie UN – etap IV (JP, osie A – C) – 0,30 kpl; TS-32 - Zbrojenie i betonowanie kaloty tunelu – 1 kpl; MS-25 - Wykonanie ustroju nośnego (JL) – 5%; Rusztowanie i deskowanie UN JP – 30%; WD-27 –Rusztowanie i deskowanie UN- 15%; PG-29 - Zasypka podpory B - 25%; WD-37 - Wykonanie ustroju nośnego (JL) – 5%; WD-38 - Montaż rusztowania i deskowania UN– 25%; MM-02 - Zbrojenie płyty dennej przepustu – 20%; P-04.1 - Betonowanie ścian i stropu przepustu - 100%; BZT1 - Roboty murarskie – 15%; Wykonanie instalacji podposadzkowych – 50%; BZT2- Roboty murarskie - 30%; Zbrojenie i szalowanie trzpieni oraz nadproży – 30%; BZT3 - Wykonanie zasypki wewnętrznej przestrzeni ław i ścian fundamentowych – 30%; Wykonanie wewnętrznych instalacji sanitarnych podposadzkowych – 40%; BT MOP P - Roboty murarskie - 15%; Wykonanie trzpieni i nadproży – 30%; BT MOP L - Wykonanie betonu podkładowego pod warstwy podłogowe – 100%.
Branża Tunelowa: TS26 - betonowanie sklepienia B-JP-2385 B-JP-2390 B-JP-2395 B-JP-2400 B-JP-2405 B-JP-2410 B-JP-2415: Nawa zachodnia 896,872-909,372 909,372-921,872 921,872-934,372 934,372-946,872 946,872-959,372 959,372-971,872 971,872-984,372 – 87,5 mb; TS26 - betonowanie przyczółków B-JL-1720 B-JL-1725 B-JL-1730 B-JL-1735 B-JL-1740 B-JL-1745 B-JL-1750 B-JL-1755 B-JL-1760 B-JL-1765 - B-JL-1790 B-JL-1795 B-JL-1800 - B-JL-1810 B-JL-1815 - B-JL-1900 B-JL-1905: Nawa wschodnia 1750,00-1762,50 1762,50-1775,00 1775,00-1787,50 1787,50-1800,00 1800,00-1812,50 1812,50-1825,00 1825,00-1837,50 1837,50-1850,00 1850,00-1862,50 1862,50-1875,00 - 1925,00-1937,50 1937,50-1950,00 1950,00-1962,50 - 1975,00-1987,50 1987,50-2000,00 - 2190,14-2202,64 2202,64-2215,14 – 212,5 mb; TS26 - betonowanie sklepienie B-JL-1555 B-JL-1560 B-JL-1565 B-JL-1570: Nawa wschodnia 1337,50-1350,00 1350,00-1362,50 1362,50-1375,00 1375,00-1387,50 – 50 mb; Drenaż ściany bocznej: Nawa wschodnia – 137,5 mb; Izolacja przeciwwodna: Nawa zachodnia – 70,3 mb; Izolacja przeciwwodna: Nawa wschodnia – 112,5 mb.
Inne Branże: BRANŻA SANITARNA – KD6 - Montaż rur DN/OD 500 wraz z wykopem i zasypem – 38 mb, KD13 - Montaż kanału DN160 wraz z wykopem i zasypem – 19 mb; Montaż kanału DN200 wraz z wykopem i zasypem – 31 mb; Montaż wpustów – 5 kpl; BRANŻA SANITARNA – SIECI WOD-KAN – TS-26 - Montaż instalacji wodociągowej DN150 w tunelu – 204,02 mb; Montaż niszy hydrantowej – 2 kpl, Hydrofornia TS-26 - Wykonanie przejść podposadzkowych w hydroforni TS-26; Hydrofornia TS-32- Wykonanie przejść podposadzkowych w hydroforni TS-32 – 0,5 kpl; BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA – SZR3 - Ułożenie linii nN – 90 mb; BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA – KT 47+500 - Budowa studni kablowych SKR-1 - 1 szt; KT 46+650 - Budowa studni kablowych SKR-2 - 1 szt; KT 44+640-45+670 - Budowa kanalizacji kablowej KTp2 - 4x RO+ 6x RS (HDPE 40/3,7) + 2xWMR (fi 40 - wiązka 7 mikrorur) – 25 mb; KT 46+650 KT 44+765 - Budowa kanalizacji kablowej KTp1 - 2x RO (fi125) + 3x RS (HDPE 40/3,7) + 1xWMR (fi 40 - wiązka 7 mikrorur) – 48 mb; KT 46+650 KT 44+765 L KT 44+765 P - Budowa przyłączy do obiektów SZR 2xHDPE 40 – 29 mb; BANŻA MELIORACYJNA - R_45+195 - Narzut kamienny- 21 m3; Geowłóknina – 50 m2; Palisada – 42 mb.
21.11 - 27.11.2022 – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

W tygodniu 47 br. Wykonawca prowadził Roboty w zakresie:
Branża Drogowa: Odhumusowanie: Sekcja II - 252 m3; Nasypy: Sekcja I,II,III – 7 125 m3; Wykopy: Sekcja I,II,III – 9 493 m3; Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego gr. 30 cm (G4) - KR1: Sekcja I,II,III - 800 m2; Rów kryty , średnica fi400, HDPE: Sekcja I,II,III - 14,42 mb; Rów kryty, średnica fi500, HDPE: Sekcja I,II,III - 38,20 mb; Ulepszone podłoże, grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub wapnem (G4) - gr. 25 cm - KR3,KR5,KR7: Sekcja I,II,III, - 1 810 m2; Drenaż DN200: Sekcja I,II,III - 480 mb; Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązałej gr 17 cm - KR7: Sekcja I,II,III - 1 460 m2; Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 mm z kruszywem gr. 20cm KR1, KR3, KR5, KR7: Sekcja I,II,III – 2 130 m2; Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej gr. 25 cm - KR7: Sekcja I,II,III - 3 570 m2; Zasypki (pas dzielący, pobocza): Sekcja I,II,III – 276 m3.
Branża Mostowa: WS-31 - Montaż deski gzymsowej– 50 mb; Betonowanie kap chodnikowych- 16 m3; Betonowanie ścianki zaplecznej na podporze A– 34 m3; WS-36 - Betonowanie skrzydła w osi A (JP) - etap 2– 24 m3; WS-35 -Zbrojenie UN (JP)- 5 Mg; Betonowanie UN (JP) – 333 m3; WS-30 – Montaż deskowania UN – etap IV (JP, osie A – C) – 0,15 kpl; TS-32- Zbrojenie i betonowanie kaloty tunelu – 2 kpl; Wykonanie ściany portalowej nr 3 - 0,10 kpl; WS-24 - Zbrojenie wnęk dylatacyjnych - 5%; Betonowanie wnęk dylatacyjnych – 100%; WD-27 –Rusztowanie i deskowanie UN- 5%; PG-29 - Zasypka podpory B - 25%; WD-34- Montaż zbrojenia i betonowanie kap chodnikowych– 15%; WS- 37 - Wykonanie ustroju nośnego (JL) - 5%; WD-38 - Montaż rusztowania i deskowania UN– 20%; MM-02 - Zbrojenie płyty dennej przepustu – 20%; P-09.2.1 - Uszczelnienia styków prefabrykatów - 100%; Zasypki inżynierskie – 20%; P-04.1 - Zbrojenie wlotu i wylotu przepustu - 20%; BZT1 - Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentowych– 80%; Wykonanie zasypki inżynierskiej wewnętrznej przestrzeni fundamentów – 85%; Wykonanie instalacji podposadzkowych -50%; Wykonanie betonu podkładowego pod warstwy posadzkowe – 85%; BZT2- Roboty murarskie- 50%; Zasypki inżynierskie fundamentów – 20%; BZT3 - Wykonanie zasypki wewnętrznej przestrzeni ław i ścian fundamentowych- 50%; BT MOP P - Roboty murarskie - 25%.
Branża Tunelowa: TS26 - betonowanie przyczółków B-JP-2575 B-JP-2580 B-JP-2585 B-JP-2595: Nawa zachodnia 1362,676-1375,176 1375,176-1387,676 1387,676-1400,176 1412,676-1425,176 – 50 mb; TS26 - betonowanie sklepienia B-JP-2350 B-JP-2355 B-JP-2360 B-JP-2365 B-JP-2370 B-JP-2375 B-JP-2380: Nawa zachodnia 809,372-821,872 821,872-834,372 834,372-846,872 846,872-859,372 859,372-871,872 871,872-884,372 884,372-896,872 – 87,5 mb; TS26 - betonowanie przyczółków B-JL-1670 - B-JL-1680 B-JL-1685 B-JL-1690 B-JL-1695 B-JL-1700 B-JL-1705 B-JL-1710 B-JL-1715 - B-JL-1770: Nawa wschodnia 1625,00-1637,50 - 1650,00-1662,50 1662,50-1675,00 1675,00-1687,50 1687,50-1700,00 1700,00-1712,50 1712,50-1725,00 1725,00-1737,50 1737,50-1750,00 - 1875,00-1887,50 – 125 mb; TS26 - betonowanie sklepienie B-JL-1520 B-JL-1525 B-JL-1530 B-JL-1535 B-JL-1540 B-JL-1545 B-JL-1550: Nawa wschodnia 1250,00-1262,50 1262,50-1275,00 1275,00-1287,50 1287,50-1300,00 1300,00-1312,50 1312,50-1325,00 1325,00-1337,50 – 87,5 mb; Drenaż ściany bocznej: Nawa wschodnia – 125 mb; Drenaż ściany bocznej: Nawa zachodnia – 100 mb; Izolacja przeciwwodna: Nawa zachodnia – 62,5 mb; Izolacja przeciwwodna: Nawa wschodnia – 50 mb.
Inne Branże: BRANŻA SANITARNA – KD6 - Montaż studni – 3 kpl; Montaż rur DN/OD 400 wraz z wykopem i zasypem – 27 mb; KD13 - Montaż rur DN/OD 630 wraz z wykopem i zasypem – 53 mb; Montaż studni – 4 kpl; KD15 - Montaż studni – 2 kpl; Montaż kanału DN315 wraz z wykopem i zasypem - 32 mb; Montaż kanału DN160 wraz z wykopem i zasypem – 16 mb; Montaż wpustów – 2 kpl; BRANŻA SANITARNA – SIECI WOD-KAN – TS-26 - Montaż instalacji wodociągowej DN150 w tunelu – 290 mb; BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA – SZR3 - Poprzeczka 44+760 – 13 mb; Poprzeczka 44+860 – 13 mb; Poprzeczka 44+960 – 13 mb; Poprzeczka 45+160 – 13 mb; Zasilanie podstawowe TS-26, TS-32 - obszar ROD- Ułożenie kabla SN w kanalizacji kablowej – 830 mb; BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA – KT 45+630 KT 45+650 KT 45+670 - Budowa studni kablowych SKR-2 – 3 szt; KT 45+630-45+670 KT 42+620-42+640 - Budowa kanalizacji kablowej KTp2 - 4x RO+ 6x RS (HDPE 40/3,7) + 2xWMR (fi 40 - wiązka 7 mikrorur) – 60 mb; KT 46+650 - Budowa kanalizacji kablowej KTp1 - 2x RO (fi125) + 3x RS (HDPE 40/3,7) + 1xWMR (fi 40 - wiązka 7 mikrorur) – 73 mb; KT 44+917 - Budowa przyłączy do obiektów SZR 2xHDPE 40 – 5 mb; KT 42+345 BZT1 - Budowa przyłaczy do budynków RHDPE125 – 24 mb; BANŻA MELIORACYJNA - R_44+800 - Umocnienie Typ 3 - narzut kamienny – 60 m3; Umocnienie Typ 3 – geowłóknina – 328 m2.
14.11 - 20.11.2022 – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

W tygodniu 46 br. Wykonawca prowadził Roboty w zakresie:
Branża Drogowa: Nasypy: Sekcja I,II,III – 3 628 m3; Wykopy: Sekcja I,II,III – 9 887 m3; Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego gr. 15cm (G2, G3, G4) - KR1: Sekcja I,II,III - 850 m2; Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego gr. 30 cm (G4) - KR1: Sekcja I,II,III - 3 070 m2; Rów kryty, średnica fi500, HDPE: Sekcja I,II,III - 11,10 mb; Ulepszone podłoże, grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub wapnem (G4) - gr. 25 cm - KR3,KR5,KR7: Sekcja I,II,III, - 1 050 m2; Drenaż DN200: Sekcja I,II,III - 250 mb; Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązałej gr 17 cm - KR7: Sekcja I,II,III - 4 220 m2; Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 mm z kruszywem gr. 20cm KR1, KR3, KR5, KR7: Sekcja I,II,III – 9 210 m2; Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej gr. 25 cm - KR7: Sekcja I,II,III - 3 570 m2; Zasypki (pas dzielący, pobocza): Sekcja I,II,III – 756 m3; Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej gr. 20cm - KR3, KR 5 – MOP: MOP Jaczków - 500 m2 .
Branża Mostowa: WS-31 - Betonowanie kap chodnikowych – 25 m3; Zbrojenie ścianki zaplecznej na podporze A - 5 Mg; WS-36 - Zbrojenie skrzydła w osi A (JP) - etap 2– 2,5 Mg, Montaż łożysk docelowych – 4 szt; WS-35 -Zbrojenie UN (JP)- 15 Mg; WS-30 – Montaż deskowania UN – etap III (JP, osie C – E) – 0,15 kpl; Zbrojenie UN – etap III (JL, osie C – E)– 0,35 kpl; Betonowanie UN – etap III (JL, osie C – E) - 1 kpl; Montaż deskowania UN – etap IV (JP, osie A – C) - 0,15 kpl; Iniekcja kanałów kablowych – etap I (j,lewa, osie C – E) - 1 kpl; Iniekcja kanałów kablowych – etap II (j,lewa, osie A – C) - 1 kpl; TS-32- Zbrojenie i betonowanie kaloty tunelu – 1 kpl; Wykonanie ściany portalowej nr 3 - 0,15 kpl; WS-24 - Zbrojenie wnęk dylatacyjnych - 5%; Izolacje płyt przejściowych – 100%; MS-25- Wykonanie ustroju nośnego (JL) – 5%; WD-27 –Rusztowanie i deskowanie UN- 40%; PG-29 - Izolacja fundamentu i filarów podpory B JP– 100%; WD-34- Montaż desek gzymsowych – 15%; WS- 37 - Wykonanie ustroju nośnego (JL) - 5%; WD-38 - Montaż rusztowania i deskowania UN– 30%; MM-02 - Zbrojenie płyty dennej przepustu– 10%; Betonowanie płyty dennej – 60%; P-09.2.1 - Uszczelnienia styków prefabrykatów - 100%; Zasypki inżynierskie – 20%; P-04.1 - Zbrojenie wlotu i wylotu przepustu - 20%; BZT1 - Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentowych– 20%; Szalowanie i betonowanie ścian fundamentowych– 40%; BZT3 - Izolacja lekka ław i ścian fundamentowych - 100%; BT MOP P - Zasypki inżynierskie fundamentów- 50%; Wykonanie betonu podkładowego pod posadzki – 100%; BT MOP L - Zasypki inżynierskie wewnętrzne – 50%.
Branża Tunelowa: CPP8 sklepienie CPP8-4 CPP8-5 CPP8-6: CPP8 19,475-24,475 24,475-27,231 27,231-29,987 – 10,51 mb; TS26 - betonowanie przyczółków B-JP-2560 B-JP-2565 B-JP-2570: Nawa zachodnia 1325,176-1337,676 1337,676-1350,176 1350,176-1362,676 – 37,5 mb; TS26 - betonowanie sklepienia B-JP-2310 B-JP-2315 B-JP-2320 B-JP-2325 B-JP-2330 B-JP-2335 B-JP-2340 B-JP-2345: Nawa zachodnia 712,510-725,010 725,010-737,510 737,510-750,010 750,010-762,510 762,510-775,010 775,010-787,510 787,510-796,872 796,872-809,372 – 96,86 mb; TS26 - betonowanie przyczółków B-JL-1635 B-JL-1640 B-JL-1645 B-JL-1650 B-JL-1655 B-JL-1660 B-JL-1665 - B-JL-1675 - B-JL-1780 B-JL-1785: Nawa wschodnia 1537,50-1550,00 1550,00-1562,50 1562,00-1575,00 1575,00-1587,50 1587,50-1600,00 1600,00-1612,50 1612,50-1625,00 - 1637,50-1650,00 - 1900,00-1912,50 1912,50-1925,00 – 125,0 mb; TS26 - betonowanie sklepienie B-JL-1500 B-JL-1505 B-JL-1510 B-JL-1515: Nawa wschodnia 1200,00-1212,50 1212,50-1225,00 1225,00-1237,50 1237,50-1250,00 – 50 mb; Drenaż ściany bocznej: Nawa wschodnia – 100 mb; Izolacja przeciwwodna: Nawa zachodnia – 62,5 mb; Izolacja przeciwwodna: Nawa wschodnia – 112,5 mb.
Inne Branże: BRANŻA SANITARNA – KD8 - Montaż kanału DN160 PP wraz z wykopem i zasypem – 7 mb; Montaż kanału DN200 PP wraz z wykopem i zasypem – 64,5 mb; Montaż rur Dn315 PP wraz z wykopem i zasypem – 32 mb; Montaż studni – 2 kpl; Montaż wpustów – 6 kpl; KD15 - Montaż studni – 1 kpl; Montaż kanału DN200 wraz z wykopem i zasypem – 14 mb; Montaż kanału DN315 wraz z wykopem i zasypem – 18 mb; Montaż wpustów- 1 kpl; BRANŻA SANITARNA – SIECI WOD-KAN – Zb. ppoż TS-26 - Zasypanie wraz z zagęszczeniem zbiornika ppoż TS-26 – 287 m3 ; BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA – SZR3 - Ułożenie linii nN – 200 mb; BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA – KT 45+200 KT 45+540 KT 45+570 - Budowa studni kablowych SKR – 2 – 3 szt; KT 45+160-45+200 KT 45+540-45+570 - Budowa kanalizacji kablowej KTp2 - 4x RO+ 6x RS (HDPE 40/3,7) + 2xWMR (fi 40 - wiązka 7 mikrorur) – 58 mb; KT 44-900-45+160 - Budowa kanalizacji kablowej KTu2 - 2x RO (fi125) + 6x RS (HDPE 40/3,7) + 2xWMR (fi 40 - wiązka 7 mikrorur) – 260 mb; BANŻA MELIORACYJNA - R_44+800 - Umocnienie Typ 3 - drewniana palisada – 44 m3.
07.11 - 13.11.2022 – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

W tygodniu 45 br. Wykonawca prowadził Roboty w zakresie:
Branża Drogowa: Nasypy: Sekcja I,II,III – 4 678 m3; Wykopy: Sekcja I,II,III – 7 493 m3; Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego gr. 30 cm (G4) - KR1: Sekcja I,II,III - 2 050 m2; Rów kryty, średnica fi400, HDPE (na rowach melioracyjnych): Sekcja I,II,III - 15,56 mb; Stabilizacja cementem - Górna warstwa nasypu 20cm: Sekcja I,II,III - 2 960 m2; Ulepszone podłoże, grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub wapnem (G4) - gr. 25 cm - KR3,KR5,KR7: Sekcja I,II,III, - 3 600 m2; Drenaż DN200: Sekcja I,II,III - 384 mb; Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej gr 17 cm - KR7: Sekcja I,II,III - 3 340 m2; Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 mm z kruszywem gr. 20cm KR1, KR3, KR5, KR7: Sekcja I,II,III – 6 330 m2; Zasypki (pas dzielący, pobocza): Sekcja I,II,III – 1 174 m3.
Branża Mostowa: WS-31 - Ułożenie krawężnika – 100 mb; Montaż deski gzymsowej– 50 mb; Betonowanie kap chodnikowych – 15 m3; WS-36 - Zbrojenie skrzydła w osi A (JL) - etap 2– 1 Mg, Betonowanie skrzydła w osi A (JL) – 27 m3; Demontaż stanowiska do nasuwania (JL+JP) – 1 kpl; Demontaż awanbeków (JL+JP) – 2 kpl; WS-35 - Zbrojenie UN (JP)- 5 Mg; WS-30 – Zbrojenie UN – etap III (JL, osie C – E) – 0,35 kpl; Montaż deskowania UN – etap IV (JP, osie A – C) – 0,15 kpl; TS-32- Zbrojenie i betonowanie kaloty tunelu – 1 kpl; Wykonanie ściany portalowej nr 3 - 0,25 kpl; WS-22- Izolacja płyty przejściowej C- 100%; WS-24 - Zbrojenie wnęk dylatacyjnych - 15%; WD-27 –Zasypka inżynierska podpory A - 10%; PG-29 - Wykonanie filarów B JP– 50%; WS- 37 - Wykonanie ustroju nośnego (JL) - 5%; Wykonanie zasypki podpory B– 5%; WD-38 - Montaż rusztowania i deskowania UN– 20%; MM-02 - Zbrojenie płyty dennej przepustu – 40%; P-09.2.1 - Zasypki inżynierskie -30%; P-04.1 - Zbrojenie wlotu i wylotu przepustu - 10%; BZT1 - Przygotowanie zbrojenia ław i ścian fundamentowych – 10%; Szalowanie i betonowanie ław fundamentowych – 100%; Szalowanie i betonowanie ścian fundamentowych – 60%; BZT2 - Wykonanie instalacji podposadzkowej – KD – 50%; Zasypki inżynierskie fundamentów – 80%; BZT3 - Zbrojenie, szalowanie i betonowanie ścian fundamentowych - 100%; BT MOP P - Izolacja lekka ław i ścian fundamentowych - 100%; Zasypki inżynierskie fundamentów – 50%; BT MOP L - Izolacja lekka ław i ścian fundamentowych – 100%; Zasypki inżynierskie fundamentów – 50%.
Branża Tunelowa: CPP8 sklepienie CPP8-1: CPP8 0,00-5,00- 5 mb; TS26 - betonowanie przyczółków B-JP-2505 - B-JP-2515 B-JP-2520 B-JP-2525 B-JP-2530: Nawa zachodnia 1192,398-1204,898 - 1217,398-1229,898 1229,898-1242,398 1242,398-1254,898 1254,898-1267,298 – 62,50 mb; TS26 - betonowanie sklepienia B-JP-2275 B-JP-2280 B-JP-2285 B-JP-2290 B-JP-2295: Nawa zachodnia 625,01-637,51 637,51-650,01 650,01-662,51 662,51-675,01 675,01-687,51 – 62,50 mb; TS26 - betonowanie przyczółków B-JL-1605 B-JL-1610 B-JL-1615 B-JL-1620: Nawa wschodnia 1462,50-1475,00 1475,00-1487,50 1487,50-1500,00 1500,00-1512,50 - 50 mb; TS26 - betonowanie sklepienie B-JL-1465 B-JL-1470 B-JL-1475 B-JL-1480: Nawa wschodnia 1112,50 - 1125,00 1125,00-1137,50 1137,50-1150,00 1150,00-1162,50- 50 mb; Drenaż ściany bocznej: Nawa wschodnia – 25 mb, Izolacja przeciwwodna: Nawa zachodnia – 25 mb; Izolacja przeciwwodna: Nawa wschodnia – 75 mb.
Inne Branże: BRANŻA SANITARNA – KD8 - Montaż rur Dn315 PP wraz z wykopem i zasypem – 45 mb; Montaż kanału DN400 PP wraz z wykopem i zasypem – 60,4 mb; Montaż studni – 4 kpl; BRANŻA SANITARNA – SIECI WOD-KAN – Zb. ppoż TS-26 - Wykonanie próby szczelności – 1 kpl; Wykonanie iniekcyjnej naprawy wycieków ze zbiornika – 1 kpl; Zasypanie wraz z zagęszczeniem zbiornika ppoż TS-26 – 59 m3; MOP A - Montaż zbiornika ppoż.– 1 kpl; W6 - Przygotowanie rur ochronnych – 52 mb; BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA – SZR3 - Ułożenie linii nN – 200 mb; BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA – KT 44+700 - Budowa studni kablowych SKR-2 – 1 szt; KT 44+665-44+700 KT 44+760-44+800 - Budowa kanalizacji kablowej KTp2 - 4x RO+ 6x RS (HDPE 40/3,7) + 2xWMR (fi 40 - wiązka 7 mikrorur) – 39 mb; KT 44+700-44-900 - Budowa kanalizacji kablowej KTu2 - 2x RO (fi125) + 6x RS (HDPE 40/3,7) + 2xWMR (fi 40 - wiązka 7 mikrorur) – 219 mb; BANŻA MELIORACYJNA - R_44+800 - Umocnienie Typ 4 w przepuście MM-04.1- narzut kamienny – 49 m3; Umocnienie Typ 4 w przepuście MM-04.1 - pods. pias-cem – 37 m3.
31.10 - 07.11.2022 – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

W tygodniu 44 br. Wykonawca prowadził Roboty w zakresie:
Branża Drogowa: Nasypy: Sekcja I,II,III – 2 924 m3; Wykopy: Sekcja I,II,III – 4 684 m3; Studnie drenarskie fi 315 mm z PCV: Sekcja I,II,III - 1 szt; Sączki podłużne - przykanalik DN200: Sekcja I,II,III - 17,41 m; Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego gr. 30 cm (G4) - KR1: Sekcja I,II,III - 710 m2; Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 mm z kruszywem gr. 20cm KR1, KR3, KR5, KR7: Sekcja I,II,III – 3 500 m2; Zasypki (pas dzielący, pobocza): Sekcja I,II,III – 634 m3; Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym - gr. 15 cm - KR3, KR5 - MOP: MOP Jaczków - 730 m2.
Branża Mostowa: WS-31 - Ułożenie krawężnika – 100 mb; Montaż deski gzymsowej– 100 mb; WS-36 - Zbrojenie skrzydła w osi A (JL) - etap 2– 1 Mg, Wysuw segmentu 13 (JP) – 1 kpl; WS-35 - Zbrojenie UN (JP)- 5 Mg; WS-30 – Montaż deskowania UN – etap III (JP, osie C – E) – 0,15 kpl., Zbrojenie UN – etap III (JL, osie C – E) - 0,15 kpl., Montaż deskowania UN – etap IV (JP, osie A – C) – 0,15 kpl.; TS-32- Zbrojenie i betonowanie kaloty tunelu – 1 kpl.,Wykonanie ściany portalowej nr 3 - 0,25 kpl., Wykonanie izolacji cienkowarstwowej ścian tunelu - 0,02 kpl., Wykonanie zasypek tunelu – 0,01 kpl; WS-22- Betonowanie wnęk dylatacyjnych- 100%; WS-24 - Zbrojenie płyt przejściowych - 50%, Betonowanie płyt przejściowych – 100%, Zbrojenie wnęk dylatacyjnych - 50%; MS-25 - Wykonanie ustroju nośnego (JL) - 5%; WD-27 –Zasypka inżynierska podpory D - 10%, Zasypka inżynierska podpory A - 10%; PG-29 - Wykonanie filarów B JP– 50%; WD-34 – Izolacja ścianek zaplecznych i płyt przejściowych – 100%; WS- 37 - Wykonanie ustroju nośnego (JL) - 5%; Wykonanie zasypki podpory B– 45%; WD-38 - Przygotowanie platformy i układanie płyt drogowych pod rusztowania ustroju nośnego– 50%; MM-02 - Zbrojenie płyty dennej przepustu – 10%; MM-04.2 - Zasypki inżynierskie -15%; P-09.2.1 - Zasypki inżynierskie -15%; P-04.1 - Zbrojenie wlotu i wylotu przepustu - 10%; Beton płyt dennych – 100%; BZT1 - Przygotowanie zbrojenia ław fundamentowych – 70%; BZT2 - Wykonanie lekkiej izolacji ław i ścian fundamentowych– 90%; Wykonanie instalacji podposadzkowej – KD – 40%; BZT3 - Zbrojenie, szalowanie i betonowanie ław fundamentowych- 100%; BT MOP L - Betonowanie ław fundamentowych– 100%; Zbrojenie, szalowanie i betonowanie ścian fundamentowych – 100%.
Branża Tunelowa: CPP7 sklepienie CPP7-5 CPP7-6: CPP7 25,129-30,129 30,129-32,928 - 7,80 mb; TS26 - betonowanie spągów B-JP-2770 B-JP-2775 B-JP-2780: Nawa zachodnia 1840,603-1853,103 1853,103-1865,603 1865,603-1878,103 - 37,5 mb; TS26 - betonowanie przyczółków B-JP-2480 B-JP-2485 B-JP-2490 B-JP-2495 B-JP-2500 - B-JP-2510 - B-JP-2535 - B-JP-2550: Nawa zachodnia 1129,898-1142,398 1142,398-1154,898 1154,898-1167,398 1167,398-1179,898 1179,898-1192,398 - 1204,898-1217,398 - 1267,398-1275,176 - 1300,176-1312,676 - 95,2 mb; TS26 - betonowanie sklepienia B-JP-2240 B-JP-2245 B-JP-2250 B-JP-2260 B-JP-2265 B-JP-22708: Nawa zachodnia 549,998-562,498 562,498-575,010 575,010-587,510 587,510-600,010 600,010-612,510 612,510-625,010 - 75 mb; TS26 - betonowanie przyczółków B-JL-1585 B-JL-1590 B-JL-1595 B-JL-1600: Nawa wschodnia 1412,500-1425,000 1425,000-1437,500 1437,500-1450,000 1450,000-1462,500 - 50 mb; TS26 - betonowanie sklepienie B-JL-1440 B-JL-1445 B-JL-1450 B-JL-1455 B-JL-1460: Nawa wschodnia 1050,000-1062,500 1062,500-1075,000 1075,000-1087,500 1087,500-1100,000 1100,000-1112,500 - 62,5 mb; Drenaż ściany bocznej: Nawa wschodnia – 50 mb, Drenaż ściany bocznej: Nawa zachodnia – 75 mb; Izolacja przeciwwodna: Nawa zachodnia – 75 mb; Izolacja przeciwwodna: Nawa wschodnia – 87,5 mb.
Inne Branże: BRANŻA SANITARNA - I ZBp1 - Wykop pod zbiornik I ZBp1 – 760,80m3; Wykonanie podsypki piaskowej pod zbiornik – 31,60 m3; KD 18 - Montaż rur DN/OD 200 wraz z wykopem i zasypem – 19,1 mb; Montaż wpustów – 1 kpl; BRANŻA SANITARNA – SIECI WOD-KAN – MOP A - Wykonanie płyty fundamentowej pod zbiornik ppoż. – 1 kpl; BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA – SZR6 - Ułożenie linii nN – 90 mb; BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA – KT 47+500 - Budowa studni kablowych SKR-1 – 1 szt; Budowa kanalizacji kablowej KTp1 - 2x RO (fi125) + 3x RS (HDPE 40/3,7) + 1xWMR (fi 40 - wiązka 7 mikrorur) – 33 mb; KT 45+160 -Budowa studni kablowych SKR-2 – 1 szt; KT 45+160 KT 47+500 - Budowa przyłączy do obiektów SZR 2xHDPE 40 – 30 mb; BANŻA MELIORACYJNA - R_44+800 - Wykonanie nasypu – 70 m3.
24.10 - 30.10.2022 – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

W tygodniu 43 br. Wykonawca prowadził Roboty w zakresie:
Branża Drogowa: Odhumusowanie: Sekcja I - 120 m3; Odhumusowanie: Sekcja II - 150 m3; Nasypy: Sekcja I,II,III – 6 090 m3; Wykopy: Sekcja I,II,III – 8 226 m3; Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego gr. 15cm (G2, G3, G4) - KR1: Sekcja I,II,III - 550 m2; Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego gr. 30 cm (G4) - KR1: Sekcja I,II,III - 1 470 m2; Rów kryty, średnica fi400, HDPE: Sekcja I,II,III - 31,17 mb; Przepust pod koroną drogi, średnica fi800,HDPE: Sekcja I,II,III - 8,35 mb; Stabilizacja cementem - Górna warstwa nasypu 20 cm: Sekcja I,II,III - 410 m2; Drenaż DN200: Sekcja I,II,III – 224 mb; Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej gr. 17 cm - KR7: Sekcja I,II,II – 660 m2; Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 mm z kruszywem gr. 20cm KR1, KR3, KR5, KR7: Sekcja I,II,III – 3 150 m2; Zasypki (pas dzielący, pobocza): Sekcja I,II,III – 1 160 m3; Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej gr. 20cm - KR3, KR 5 – MOP: MOP Jaczków - 120 m2; Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym - gr. 15 cm - KR3, KR5 - MOP: MOP Jaczków - 2 785 m2.
Branża Mostowa: WS-31 - Zbrojenie ścianki zaplecznej w osi A – 1 Mg, Zbrojenie ścianki zaplecznej w osi K– 6 Mg, Ułożenie krawężnika – 100 mb; Betonowanie ścianki zaplecznej w osi K (JL) – 40 m3; WS-36 - Zbrojenie segmentu 13 (JP) – 10 Mg, Betonowanie segmentu 13 (JP) - płyta górna - 130 m3; WS-35 - Montaż belek prefabrykowanych typu T- 44 szt.; WS-30 – Montaż deskowania UN – etap III (j,prawa, osie C – E) – 0,15 kpl., Zbrojenie UN – etap III (j,lewa, osie C – E) - 0,15 kpl.; TS-32- Zbrojenie i betonowanie ścian tunelu – 1 kpl., Zbrojenie i betonowanie kaloty tunelu – 2 kpl.,Wykonanie ściany portalowej nr 3 - 0,25 kpl., Wykonanie izolacji cienkowarstwowej ścian tunelu - 0,01 kpl., Wykonanie zasypek tunelu – 0,05 kpl; WS-22- Szalowanie i zbrojenie płyty przejściowej C – 100%; Betonowanie płyty przejściowej C - 100%;Zbrojenie wnęk dylatacyjnych - 50%; WS-24 - Szalowanie i zbrojenie płyty przejściowej A - 100%; Zbrojenie wnęk dylatacyjnych - 25% ; WD-27 – Wykonanie ustroju nośnego – 5%; Zasypka inżynierska podpory D - 10%; Wykonanie warstwy odcinajacej i drenażu za podporą D - 50%; PG-29 - Wykonanie fundamentów B – 25%; WD-34 – Wykonanie płyt przejściowych – 80%; WS- 37 - Wykonanie ustroju nośnego (JL) - 5%; Wykonanie skrzydeł podpory A – 10%; WD-38 - Zasypka podpory A (korpus) – 10%; Zasypka podpory C (korpus) – 10%; Przygotowanie platformy i układanie płyt drogowych pod rusztowania ustroju nośnego – 50%; MM-04.2- Wykonanie warstwy ochronnej – 100%; Zasypki inżynierskie -25%; P-09.2.1 - Izolacje i uszczelnienia przepustu - 100%; P-04.1 - Zbrojenie wlotu i wylotu przepustu - 20%; MM-05 - Betonowanie półki dla zwierząt - 10 m3; BZT2 - Wykonanie lekkiej izolacji ław i ścian fundamentowych – 10%; Wykonanie instalacji podposadzkowej - KD – 10%; BZT3 - Wykonanie betonu podkładowego pod fundamenty budynku - 100% BT MOP P - Zbrojenie szalowanie i betonowanie ścian fundamentowych– 100%; BT MOP L - Zbrojenie i szalowanie ław fundamentowych – 100%.
Branża Tunelowa: CPP7 sklepienie CPP7-4: CPP7 20,129-25,129 – 5 mb; TS26 - betonowanie przyczółków B-JP-2440 B-JP-2460 B-JP-2465 B-JP-2470 B-JP-2475: Nawa zachodnia 1034,372-1042,398 1079,898-1092,398 1092,398-1104,898 1104,898-1117,398 1117,398-1129,898 – 58,03 mb; TS26 - betonowanie sklepienia B-JP-2210 B-JP-2215 B-JP-2220 B-JP-2225 B-JP-2230 B-JP-2235: Nawa zachodnia 474,998-487,498 487,498-499,998 499,998-512,498 512,498-524,998 524,998-537,498 537,498-549,998 - 75,0 mb; TS26 - betonowanie przyczółków B-JL-1560 B-JL-1565 B-JL-1570 B-JL-1575 B-JL-1580: Nawa wschodnia 1350,00-1362,50 1362,50-1375,00 1375,00-1387,50 1387,50-1400,00 1400,00-1412,50 - 62,5 mb; TS26 - betonowanie sklepienie B-JL-1405 B-JL-1410 B-JL-1415 B-JL-1420 B-JL-1425 B-JL-1430 B-JL-1435: Nawa wschodnia 962,5-975,00 975,00-987,50 987,50-1000,00 1000,00-1012,50 1012,50-1025,00 1025,00-1037,50 1037,50-1050,00 - 87,5 mb; Drenaż ściany bocznej: Nawa wschodnia - 125,0 mb; Drenaż ściany bocznej: Nawa zachodnia - 112,5 mb; Izolacja przeciwwodna: Nawa zachodnia - 100 mb; Izolacja przeciwwodna: Nawa wschodnia - 125 mb.
Inne Branże: BRANŻA SANITARNA - I ZBp1 - Wykop pod zbiornik I ZBp1 – 1 kpl.; KD 10 - Montaż kanału DN160 PP wraz z wykopem i zasypem – 35 mb, Montaż kanału DN200 PP wraz z wykopem i zasypem – 72 mb, Montaż wpustów – 8 kpl.; KD 11 - Montaż rur Dn315 PP wraz z wykopem i zasypem – 34,4 mb, Montaż studni – 2 mb; Montaż osadnika 11OS – 1 kpl.; BRANŻA SANITARNA – SIECI WOD-KAN – ZB ppoż.TS-26 - Montaż zbiornika ppoż do tunelu TS-26 - 1 kpl.; BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA – SZR6 - Ułożenie linii nN – 200 mb; BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA – KT 41+290 - Budowa przyłacza do SZR – 13 mb, Osadzenie studni SK1 nr 20/2 – 1 szt.; KT 41+690-41+840 - Budowa ciągu głównego KT (KTu2) – 154 mb; KT 41+840 - Osadzenie studni SKR2 nr 25 – 1 szt.; KT 41+840-41+960 - Budowa ciągu głównego KT (KTu2) – 120 mb; KT 41+960 - Budowa przyłacza do SZR – 13 mb; Osadzenie studni SK1 nr 26/2 – 1 szt.; BRANŻA MELIORACYJNA - ZB-10a - Budowa wjazdu - 1 szt.
17.10 - 23.10.2022 – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

W tygodniu 42 br. Wykonawca prowadził Roboty w zakresie:
Branża Drogowa: Nasypy: Sekcja I,II,III – 4 533 m3; Wykopy: Sekcja I,II,III – 9 248 m3; Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego gr. 15cm (G2, G3, G4) - KR1: Sekcja I,II,III - 700 m2; Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego gr. 30 cm (G4) - KR1: Sekcja I,II,III - 1 465 m2; Rów kryty, średnica fi400, HDPE: Sekcja I,II,III - 24,34 mb; Rów kryty, średnica fi500, HDPE: Sekcja I,II,III - 16,60 m2; Przepust pod koroną drogi; średnica fi 800, HDPE: Sekcja I,II,III - 8,35 mb ; Ulepszone podłoże, grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub wapnem (G4) - gr. 25 cm - KR3, KR 5, KR7: Sekcja I,II,III - 360 m2; Drenaż DN200: Sekcja I,II,III – 553 mb; Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej gr. 17 cm - KR7: Sekcja I,II,II – 3 760 m2; Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 mm z kruszywem gr. 20cm KR1, KR3, KR5, KR7: Sekcja I,II,III – 650 m2; Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej gr. 25 cm - KR7: Sekcja I,II,III - 870 m2; Zasypki (pas dzielący, pobocza): Sekcja I,II,III – 3 950 m3; Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym - gr. 15 cm - KR3, KR5 - MOP: MOP Jaczków - 3 260 m2.
Branża Mostowa: WS-31 - Zbrojenie ścianki zaplecznej w osi A – 1 Mg, Zbrojenie ścianki zaplecznej w osi K– 3 Mg, Ułożenie krawężnika – 100 mb; Betonowanie ścianki zaplecznej w osi K (JP) – 40 m3; WS-36 - Zbrojenie segmentu 13 (JP) – 20 Mg, , Wysuw segmentu 12(JP) - 1 kpl., Betonowanie segmentu 13 (JP) - płyta dolna - 130 m3; WS-35 - Montaż belek prefabrykowanych typu T- 22 szt.; WS-30 – Montaż deskowania UN – etap III (j,prawa, osie C – E) – 0,15 kpl.; WS-33 - Sprężenie ustroju nośnego etap VI, (JP, E2 –F3) – 1 kpl.; TS-32- Zbrojenie i betonowanie ścian tunelu – 2 kpl., Zbrojenie i betonowanie kaloty tunelu – 1 kpl., Wykonanie zasypek tunelu – 0,01 kpl; WS-22- Wykonanie betonu podkładowego pod płytę przejściową - podpora C – 100%; Szalowanie i zbrojenie płyty przejściowej C – 20%; Zbrojenie wnęk dylatacyjnych – 30%; WS-24 - Wykonanie betonu podkładowego pod płyty przejściowe podpora A – 100%; MS-25 - Wykonanie ustroju nośnego (JL) – 5%; WD-27 – Wykonanie ustroju nośnego – 5%, Wykonanie warstwy odcinającej i drenażu za podporą D – 50%; PG-29 - Wykonanie fundamentów B – 10%, Zasypka podpory C– 5%; PG-10.1 - Wykonanie zasypek konstrukcji stalowej Viacon– 15%; WD-34 – Wykonanie płyt przejściowych – 20%; PG-11.1- Wykonanie zasypek konstrukcji stalowej Viacon – 20%; WS- 37 - Wykonanie skrzydeł podpory A – 15%; WD-38 - Izolacja cienkowarstwowa korpusów A,C oraz filarów B – 10%; Zasypka podpory A (korpus) – 5%; Zasypka podpory B (filary) – 100%; MM-04.2- Zasypki inżynierskie – 30%; P-04.1 - Montaż elementów prefabrykowanych przepustu -100%; Zbrojenie wlotu i wylotu przepustu – 20%; BZT1 - Przygotowanie zbrojenia ław fundamentowych -20%; BZT2 - Zbrojenie, szalowanie ścian fundamentowych – 100%; Betonowanie ścian fundamentowych – 100%; BT MOP P - Zbrojenie i szalowanie ław fundamentowych – 20%; Betonowanie ław fundamentowych – 100%.
Branża Tunelowa: CPP7 sklepienie CPP7-2 CPP7-3: CPP7 10,782-15,782 15,782-20,129 – 9,35 mb; TS26 - betonowanie przyczółków B-JP-2415 B-JP-2420 B-JP-2425 B-JP-2430 B-JP-2435: Nawa zachodnia 971,872-984,372 984,372-996,872 996,872-1009,372 1009,372-1021,872 1021,872-1034,372 – 62,5 mb; TS26 - betonowanie sklepienia B-JP-2170 B-JP-2175 B-JP-2180 B-JP-2185 B-JP-2190 B-JP-2195 B-JP-2200 B-JP-2205: Nawa zachodnia 374,998-387,498 387,498-399,998 399,998-412,498 412,498-424,998 424,998-437,498 437,498-449,998 449,998-462,498 462,498-474,998 - 100 mb; TS26 - drążenie spągu AMT: Nawa wschodnia – 37,5 mb; TS26 - betonowanie spągów: Nawa wschodnia – 37,5 mb; TS26 - betonowanie przyczółków B-JL-1525 B-JL-1530 B-JL-1535 B-JL-1540 B-JL-1545 B-JL-1550 B-JL-1555: Nawa wschodnia 1262,5-1275,0 1275,0-1287,5 1287,5-1300,0 1300,0-1312,5 1312,5-1325,0 1325,0-1337,5 1337,5-1350,0 – 87,5 mb; TS26 - betonowanie sklepienie B-JL-1370 B-JL-1375 B-JL-1380 B-JL-1385 B-JL-1390 B-JL-1395 B-JL-1400: Nawa wschodnia 875,0-887,5 887,5-900,0 900,0-912,5 912,5-925,0 925,0-937,5 937,5-950,0 950,0-962,5 – 87,5 mb; Drenaż ściany bocznej: Nawa wschodnia – 75 mb, Drenaż ściany bocznej: Nawa zachodnia – 87,5 mb; Izolacja przeciwwodna: Nawa zachodnia – 50 mb; Izolacja przeciwwodna: Nawa wschodnia – 150 mb.
Inne Branże: BRANŻA SANITARNA - KD 6 - Montaż studni – 2 kpl., Montaż rur DN/OD 250 wraz z wykopem i zasypem – 50,1 mb; KD 10 - Montaż rur DN/OD 400 wraz z wykopem i zasypem – 81 mb, Montaż studni –1 kpl.; KD 11 - Montaż płyty fundamentowej pod osadnik 11OS – 1 kpl.; BRANŻA SANITARNA – SIECI WOD-KAN – ZB ppoż.TS-26 - Przygotowanie podłoża pod zbiornik ppoż do tunelu TS-26 - 1 kpl.; W6 - Montaż rur ochronnych ø193,7x5,6mm – 19 mb; BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA – Zasilanie podstawowe TS-26, TS-32 - obszar Zadania IV - Wykonanie pomiarów elektrycznych na poszczególnych odcinkach zadania IV – 6 szt.; SZR6 - Ułożenie linii nN – 160 mb; BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA – KT 41+570-41+690: Budowa ciągu głównego KT (KTu2) – 115 mb; KT 41+690: Wypełnienie wcześniej wykonanego KT (KTp2) – 45 mb, Wypełnienie wcześniej wykonanego przyłącza do SZR – 6 mb.
03.10 - 09.10.2022 – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

W tygodniu 40 br. Wykonawca prowadził Roboty w zakresie:
Branża Drogowa: Nasypy: Sekcja I,II,III – 8 886 m3; Wykopy: Sekcja I,II,III – 11 408 m3; Stabilizacja podłoża: Sekcja - I, II,III - 2 050 m2; Rów kryty, średnica fi500, HDPE: Sekcja I,II,III – 21,70 mb; Stabilizacja cementem - Górna warstwa nasypu 20cm; Sekcja I,II,III - 4 160 m2; Ulepszone podłoże, grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub wapnem (G4) - gr. 25 cm - KR3, KR 5, KR7: Sekcja I,II,III - 270 m2; Drenaż DN200: Sekcja I,II,III – 230 mb; Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej gr. 17 cm - KR7: Sekcja I,II,II – 920 m2; Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 mm z kruszywem gr. 20cm KR7: Sekcja I,II,III – 820 m2; Ściek drogowy "trójkątny" monolityczny: Sekcja - I,II,III - 1 513 mb; Podbudowa zasadnicza z AC22 P 35/50, gr. 18 cm - KR7: Sekcja I,II,III – 6 281 m2; Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16 gr. 8cm KR7: Sekcja I,II,III - 2 363 m2; Zasypki (pas dzielący, pobocza): Sekcja I,II,III – 1 364 m3; Przepust rurowy stalowy P-14.1 – fi 100 - 13,10 mb.
Branża Mostowa: WS-31 - Wymiana łożysk tymczasowych na docelowe (JP) – 4 szt., Zbrojenie ścianki zaplecznej w osi A – 3 Mg, Zbrojenie skrzydła w osi A (JP) – 6 Mg, Betonowanie skrzydła w osi A (JP) – 13 m3; WS-36 - Zbrojenie segmentu 11 (JP) – 20 Mg, Zbrojenie segmentu 12 (JP) – 20 Mg, Zbrojenie segmentu 13 (JL) – 20 Mg, Wysuw segmentu 12 (JL) – 1 kpl., Betonowanie segmentu 11 (JP) - płyta górna – 130 m3, Betonowanie segmentu 11 (JP) - płyta dolna – 130 m3, Betonowanie segmentu 13 (JL) - płyta dolna – 130 m; WS-35 - Zbrojenie poprzecznic w osi D – 5 Mg, Montaż łożysk docelowych w osi D – 6 szt., Zbrojenie płyty przejściowej w osi A – 3 Mg, Betonowanie płyty przejściowej w osi A – 30 m3; WS-30 – Montaż deskowania UN – etap III (j,prawa, osie C – E) – 0,15 kpl., Sprężenie UN – etap II (j,lewa, osie A – C) – 1 kpl.; WS-33 - Montaż deskowania ustroju nośnego etap VI, (JP, E2 – F3) -0,05 kpl., Montaż zbrojenia ustroju nośnego etap VI, (JP, E2 – F3) – 0,35 kpl.; TS-32- Zbrojenie i betonowanie ścian tunelu – 2 kpl., Zbrojenie i betonowanie kaloty tunelu – 2 kpl., Wykonanie fundamentów ściany portalowej nr 3 – 0.8 kpl., Wykonanie drenażu zasypki – 0,3 kpl.; WS-22- Montaż dylatacji modułowych na obiekcie – 50%; WS-24 - Montaż dylatacji modułowych na obiekcie – 90%; Zbrojenie płyt przejściowych – 50%; MS-25- Wykonanie ustroju nośnego (JL) – 5%; WD-27 – Wykonanie ustroju nośnego – 5%, Zasypka inżynierska podpory D – 10%, Przygotowanie podłoża z płyt drogowych pod rusztowanie i szalowanie UN – 10%; PG-29 - Wykonanie betonu podkładowego pod fundamenty – 17%, Wykop pod podporę B JP – 100%; Zasypka podpory C – 5%; PG-10.1 - Wykonanie drenażu parasola ochronnego – 100%; WD-34 – Zasypka podpory A – 5%, Zasypka podpory C – 5%; Zbrojenie, deskowania, betonowanie wnęk dylatacji modułowych – 50%; WS- 37 - Wykonanie skrzydeł podpory B – 25%; WD-38 - Wykonanie podpory C – 15%; P-04.2 - Zasypki inżynierskie – 10%; P-09.2.1 – Zbrojenie i szalowanie wlotu i wylotu przepustu - 30%; MM-02 - Wykonanie wykopu pod przepust – 40%; P-04.1 – Wykonanie wykopu pod przepust – 20%, Wykonanie betonu podkładowego pod przepust –100%.
Branża Tunelowa: C&C - betonowanie przyczółków B-JL-1910: Portal południowy - Nawa wschodnia 2215,14-2227,64 – 12,5 mb; C&C - betonowanie przyczółków B-JL-2920: Portal południowy - Nawa zachodnia 2215,14-2227,64- 12,5 mb; CPP5 sklepienie CPP5-2 CPP5-3 CPP5-4 CPP5-5: Nawa zachodnia 796,872-809,372 821,872-834,372 846,872-859,372 859,372-871,872 871,872-884,372 884,372-896,872 896,872-909,372 909,372-921,872 – 19,35 mb; TS26 - betonowanie przyczółków B-JP-2345 B-JP-2355 B-JP-2365 B-JP-2370 B-JP-2375 B-JP-2380 B-JP-2385 B-JP-2390: Nawa zachodnia 796,872-809,372 821,872-834,372 846,872-859,372 859,372-871,872 871,872-884,372 884,372-896,872 896,872-909,372 909,372-921,872 – 100 mb; TS26 - betonowanie sklepienia B-JP-2130 B-JP-2135 B-JP-2140 B-JP-2145: Nawa zachodnia 274,998-287,498 287,498-299,998 299,998-312,498 312,498-324,998 – 62,5 mb; TS26 - betonowanie przyczółków B-JL-1455 - B-JL-1465 B-JL-1470 B-JL-1475 - B-JL-1485: Nawa wschodnia 1087,50-1100,00 - 1112,50-1125,00 1125,00-1137,50 1137,50-1150,00 - 1162,50-1175,00 – 62,5 mb; TS26 - betonowanie sklepienie B-JL-1300 B-JL-1305 B-JL-1310 B-JL-1315 B-JL-1320 B-JL-1325 B-JL-1330: Nawa wschodnia 700,00-712,50 712,50-725,00 725,00-737,50 737,50-750,00 750,00-762,50 762,50-775,00 775,00-787,50 – 87,5 mb; Drenaż ściany bocznej: Nawa wschodnia- 75 mb; Drenaż ściany bocznej: Nawa zachodnia – 121,86 mb; Izolacja przeciwwodna: Nawa zachodnia – 87,5 mb; Izolacja przeciwwodna: Nawa wschodnia - 100 mb.
Inne Branże: KD 6 - Montaż studni – 3 kpl., Montaż wpustów – 2 kpl., Montaż rur DN/OD 200 wraz z wykopem i zasypem – 27 mb, Montaż rur DN/OD 630 wraz z wykopem i zasypem – 76 mb; KD 10 - Montaż kanału DN200 PP wraz z wykopem i zasypem – 38 mb, Montaż rur DN/OD 400 wraz z wykopem i zasypem – 38 mb, Montaż rur DN/OD 500 wraz z wykopem i zasypem – 31 mb, Montaż studni – 2 kpl., Montaż wypustów – 2 kpl. W6 - Montaż rur PE Dz90 wraz z zasypem i wykopem na odc. 6W.16 - 6W.20 – 234 mb; Zasilanie podstawowe TS-26 i TS-32 - obszar Zadania IV- Wykonanie komór montażowych dla kabla SN - 30 szt., Układanie kabla SN – 1000 mb; Zasilanie rezerwowe TS-32 - obszar Zadania III - Ułożenie rur osłonowych DVK 232 – 1100 mb; SZR27- Wykonanie poprzeczki w km 52+480- 20 mb; Wykonanie poprzeczki w km 52+800- 12 mb. Budowa ciągu głównego KT (KTu2): KT 39+880-40+060- 187 mb; Montaż studni SKR2 nr 12: KT 40+060 – 1 szt.; Przeciągnięcie pakietu przez wcześniej wybudowany KTp2: KT 40+810 - 40+830 – 20 mb; Budowa ciągu głównego KT (KTu2): KT 40+830 - 41+010 – 181 mb; Montaż studni SKR2 nr 18: KT 41+010- 1 szt.; Budowa ciągu głównego KT (KTu2): KT 41+010 - 41+170 – 170 mb; Przeciągnięcie pakietu przez wcześniej wybudowany KTp2: KT 41+170 - 41+290 – 115 mb. ZB-10a - Wykonanie podsypki piaskowej – 38,5 m3; Ułożenie membrany – 1288 m2; Wykonanie balastu – 110 m3.
26.09 - 02.10.2022 – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

W tygodniu 39 br. Wykonawca prowadził Roboty w zakresie:
Branża Drogowa: Nasypy: Sekcja I,II,III – 7 942 m3; Wykopy: Sekcja I,II,III – 9 796 m3; Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego gr. 30 cm (G4) - KR1: Sekcja I,II,III – 1 150 m2; Rów kryty, średnica fi400, HDPE: Sekcja I,II,III – 4,78 m; Przepust pod koroną drogi; średnica fi 800, HDPE: Sekcja I,II,III – 30,80 m; Ulepszone podłoże, grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub wapnem (G4) - gr. 25 cm - KR3, KR 5, KR7: Sekcja I,II,III - 525 m2; Drenaż DN200: Sekcja I,II,III – 649 mb; Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej gr. 17 cm - KR7: Sekcja I,II,II – 2 470 m2; Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 mm z kruszywem gr. 20cm KR7: Sekcja I,II,III – 2 850 m2; Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej gr. 25 cm - KR7: Sekcja I,II,III – 2 930 m2; Podbudowa zasadnicza z AC22 P 35/50, gr. 18 cm - KR7: Sekcja I,II,III – 5 637,5 m2; Zasypki (pas dzielący, pobocza): Sekcja I,II,III – 1 332 m3; Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej gr. 20cm - KR3, KR 5 – MOP: MOP Jaczków – 480 m2; Ulepszone podłoże, grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub wapnem (G4) -gr.25 cm – MOP: MOP Jaczków – 1 630 m2, Przepust rurowy stalowy P02.1 – fi 150 – 13,10 mb.
Branża Mostowa: WS-31 - Wymiana łożysk tymczasowych na docelowe (JP) – 4 szt., Zbrojenie ścianki zaplecznej w osi A – 3 Mg, Zbrojenie skrzydła w osi A (JP) – 3 Mg, Betonowanie skrzydła w osi A (JP) – 12 m3; WS-36 - Zbrojenie segmentu 11 (JP) – 20 Mg, Zbrojenie segmentu 12 (JP) – 10 Mg, Zbrojenie segmentu 12 (JL) – 40 Mg, Zbrojenie segmentu 13 (JL) – 10 Mg, Wysuw segmentu 10 (JP) – 1 kpl., Wysuw segmentu 11 (JL) – 1 kpl., Betonowanie segmentu 10 (JP) - płyta górna – 130 m3, Betonowanie segmentu 12 (JL) - płyta dolna – 130 m3, Betonowanie segmentu 12 (JL) - płyta górna – 130 m; WS-35 - Zbrojenie poprzecznic w osi A – 5 Mg, Betonowanie poprzecznic w osi A – 10 m3, Montaż łożysk docelowych w osi A – 6 szt., Wykonanie warstwy z betonu niekonstrukcyjnego w osi A – 10 m3; WS-30 – Montaż deskowania UN - etap II (JL, osie A-C) – 0,1 kpl., Zbrojenie UN – etap II (j,lewa, osie A – C) – 0,2 kpl., Betonowanie UN – etap II (j,lewa, osie A – C) – 1 kpl., Montaż deskowania UN – etap III (j,prawa, osie C – E) – 0,1 kpl.; WS-33 - Montaż zbrojenia ustroju nośnego etap VI, (JP, E2 – F3) – 0,3 kpl.; TS-32- Zbrojenie i betonowanie ścian tunelu – 2 kpl., Zbrojenie i betonowanie kaloty tunelu – 1 kpl., Wykonanie fundamentów ściany portalowej nr 3 – 0,2 kpl., Wykonanie izolacji cienkowarstwowej ścian tunelu – 0,2 kpl.;WS-22- Montaż dylatacji modułowych na obiekcie – 50%; WS-24 - Montaż dylatacji modułowych na obiekcie – 10%; MS-25- Wykonanie ustroju nośnego (JL) – 4%; WD-27 – Zasypka inżynierska podpory D – 5%, Przygotowanie podłoża z płyt drogowych pod rusztowanie i szalowanie UN – 70%; WD-34 – Przygotowanie wnęk pod montaż dylatacji modułowych- 10%; Montaż dylatacji modułowych – 100%; WS- 37 - Wykonanie ustroju nośnego (JL) – 5% , Wykonanie skrzydeł podpory B – 25%; WD-38 - Wykonanie podpory A – 5%, Wykonanie podpory B – 80%, Wykonanie podpory C – 15%; P-04.1 - Wykonanie wykopu pod przepust – 60%; MM-02 - Wykonanie wykopu pod przepust – 10%; P-04.2 – Dostawa prefabrykatów na przepust – 100%.
Branża Tunelowa: TS-26 - C&C - betonowanie sklepienia B-JP-2000: Portal północny - Nawa zachodnia (-49,24) - (-36,74) – 12,5 mb; C&C - betonowanie przyczółków B-JL-1920 B-JL-1915: Portal południowy - Nawa wschodnia 2227,64-2240,14 2240,14-2252,64 – 25 mb; CPP5 sklepienie CPP5-1: CPP5 0,00-5,00 - 5 mb; CPV1 sklepienie CPV-6: CPV1 30,95-32,17 – 1,22 mb; TS26 - betonowanie przyczółków B-JP-2295 - B-JP-2305 B-JP-2310 - B-JP.2320 B-JP-2325 B-JP-2330 B-JP-2335 B-JP-2340 - B-JP-2350 - B-JP-2360: Nawa zachodnia 675,01-687,51 - 700,10-712,51 712,51-725,01 - 737,51-750,01 750,01-762,51 762,51 775,01 775,01-787,51 787,51-796,872 - 809,372-821,872 - 834,372-846,87 – 121,86 mb; TS26 - betonowanie sklepienia B-JP-2120 B-JP-2125: Nawa zachodnia 249,998-262,498 262,498-274,998 – 25 mb; TS26 - betonowanie sklepienie B-JL-1265 B-JL-1270 B-JL-1275 B-JL-1280 B-JL-1285 B-JL-1290 B-JL-1295: Nawa wschodnia 612,50-625,00 625,00-637,50 637,50-650,00 650,00-662,50 662,50-675,00 675,00-687,50 687,50-700,00 – 87,5 mb; Drenaż ściany bocznej: Nawa wschodnia – 12,5 mb; Drenaż ściany bocznej: Nawa zachodnia – 125 mb, Izolacja przeciwwodna: Nawa wschodnia - 87.5 mb, Izolacja przeciwwodna: Nawa zachodnia – 112,5 mb.
Inne Branże: KD 6 - Montaż studni – 2 kpl., Montaż rur DN/OD 200 wraz z wykopem i zasypem – 38 mb, Montaż rur DN/OD 500 wraz z wykopem i zasypem – 2 mb, Montaż kanału DN800 wraz z wykopem i zasypem – 31,7 mb; KD 14 - Montaż wpustów – 1 kpl. Montaż rur DN/OD 200 wraz z wykopem i zasypem – 27 mb; Poprzeczka w km 50+120: SZR6 – 35 mb; Budowa ciągu głównego KT (KTu2): KT 39+500-39+690 – 196 mb, Budowa ciągu głównego KT (KTu2): KT 39+690-39+880 – 195 mb, Montaż studni SKR2 nr 9: KT 39+500 – 1 szt., Montaż studni SKR2 nr 10: KT 39+690 – 1 szt., Przewiert pod WS22: KT 38+460-38+530 – 63 mb, Montaż studni SKR2 nr 3: KT 38+460 – 1 szt., Montaż studni SKR2 nr 4: KT 38+530 – 1 szt., Montaż studni SKR2 nr 11: KT 39+880 – 1 szt., Wykonanie wykopu: ZB-10a – 1156 m3, Profilacja: ZB-10a – 1421 m2, Wykonanie podsypki piaskowej: ZB-10a – 38,5 m3.
19.09 - 25.09.2022 – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

W tygodniu 38 br. Wykonawca prowadził Roboty w zakresie: Branża Drogowa: Nasypy: Sekcja I,II,III – 4164 m3; Wykopy: Sekcja I,II,III - 9486 m3; Studnie drenarskie fi 315 mm z PCV: Sekcja I,II,III – 2 szt.; Sączki podłużne - przykanalik DN200: Sekcja I,II,III – 34,70 m; Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego gr. 30 cm (G4) - KR1: Sekcja I,II,III – 1990 m2; Rów kryty, średnica fi500, HDPE: Sekcja I,II,III – 54,60 m; Przepust pod koroną drogi; średnica fi 800, HDPE: Sekcja I,II,III – 15,63 m; Stabilizacja cementem - Górna warstwa nasypu 20 cm: Sekcja I,II,III – 1120 m2; Ulepszone podłoże, grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub wapnem (G4) - gr. 25 cm - KR3, KR 5, KR7: Sekcja I,II,III - 5345 m2 ; Drenaż DN200: Sekcja I,II,III – 484 mb; Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej gr. 17 cm - KR7: Sekcja I,II,II - 1625 m2; Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej gr. 25 cm - KR7: Sekcja I,II,III - 3675 m2; Podbudowa zasadnicza z AC22 P 35/50, gr. 18 cm - KR7: Sekcja I,II,III – 5985,8 m2; Zasypki (pas dzielący, pobocza): Sekcja I,II,III – 2865 m3; Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej gr. 20cm - KR3, KR 5 – MOP: MOP Jaczków – 1630 m2; Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym - gr. 15 cm - KR3, KR5 - MOP: MOP Jaczków - 4100 m2; Ulepszone podłoże, grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub wapnem (G4) -gr.25 cm – MOP: MOP Jaczków – 1900 m2. Branża Mostowa: WS-31 - Wymiana łożysk tymczasowych na docelowe (JP) – 4 szt., Zbrojenie ścianki zaplecznej w osi A – 3 Mg, Zbrojenie skrzydła w osi A (JP) – 3 Mg,; WS-36 - Betonowanie segmentu 10 (JP) - płyta dolna - 130 m3 , Betonowanie segmentu 11 (JL) - płyta dolna - 130 m3 , Betonowanie segmentu 11 (JL) – płyta górna– 130 m3; Zbrojenie segmentu 10 (JP) – 40 Mg, Zbrojenie segmentu 11 (JP) – 10 Mg, Zbrojenie segmentu 11 (JL) – 40 Mg, Zbrojenie segmentu 12 (JL) – 10 Mg, Wysuw segmentu 10 (JL) – 1 kpl., Wysuw segmentu 9 (JP) – 1 kpl.; WS-30 - Zbrojenie UN – etap II (j,lewa, osie A – C) – 0,3 kpl., Sprężenie UN – etap I (j,lewa, osie C – E) – 1 kpl.; WS-33 - Montaż deskowania ustroju nośnego etap VI, (JP, E2 – F3) – 0,1 kpl., Montaż zbrojenia ustroju nośnego etap VI, (j.prawa, E2 – F3) – 0.3 kpl.; TS-32- Zbrojenie i betonowanie ścian tunelu – 2 kpl., Zbrojenie i betonowanie kaloty tunelu – 1 kpl., Beton niekonstrukcyjny pod ścianę portalową nr 3 – 1 kpl.; WS-22- Wykonanie betonu podkładowego pod płytę przejściową - podpora C - 100%; MS-25 – Zasypka podpory C (JP)- 2%; Wykonanie ustroju nośnego (JL) – 3%; WD-27 – Zasypka inżynierska podpory D – 5%, Montaż łożysk – 66%, Izolacja korpusu przyczółka A – 50%; PG-29 – Wykonanie sprężenia UN (JL) - 40%; Montaż łożysk JP -100%; PG-10.1 - Wykonanie parasola ochronnego konstrukcji stalowej Viacon – 100%; WD-34 – Zasypka podpory C – 5%, Przygotowanie wnęk pod montaż dylatacji modułowych- 90%; PG- 11.1 - Wykonanie drenażu parasola ochronnego - 90%; WS- 37 - Wykonanie ustroju nośnego (JL) – 13% WD-38 - Wykonanie podpory A – 15%; Wykonanie podpory C – 60%; P-04.1 - Wykonanie wykopu pod przepust – 20 %, Dostawa prefabrykatów na przepust – 100%; MM-04.2 – Zasypki inżynierskie – 5%; P-09.2.1 - Zbrojenie i szalowanie wlotu i wylotu przepustu – 50%; MM-02 - Wykonanie wykopu pod przepust – 50%; MM-05 - Zbrojenie przewodu - 1 Mg. Branża Tunelowa: CPV1 sklepienie CPV-2 CPV-3 CPV-4 CPV-5: CPV1 10,95-15,95; 15,95-20,95; 20,95-25,95; 25,95-30,95 - 20 mb; betonowanie przyczółków B-JP-2260 B-JP-2265 B-JP-2270 B-JP-2275 B-JP-2280 B-JP-2285 B-JP-2290 B-JP-2300 B-JP-2315: Nawa zachodnia 587,51-600,01 600,01-612,51 612,51-625,01 625,01-637,51 637,51-650,01 650,01-662,51 662,51-675,01 687,51-700,01 725,01-737,51 - 112.5 mb; TS26 - betonowanie przyczółków B-JL-1420 B-JL-1430 B-JL-1435: Nawa wschodnia 1000,0-1213,0 1025,0-1037,5 1037,5-1050,0 – 37.5 mb; betonowanie sklepienie B-JL-1225 B-JL-1230 B-JL-1235 B-JL-1240 B-JL-1245 B-JL-1250 B-JL-1255 B-JL-1260: Nawa wschodnia 512,5-525,0 525,0-537,5 537,5-550,0 550,0-562,5 562,5-575,0 575,0-587,5 587,5-600,0 600,0-612,5 – 100 mb; Drenaż ściany bocznej: Nawa wschodnia – 75 mb; Izolacja przeciwwodna: Nawa wschodnia - 87.5 mb; Inne Branże: KD 2 - Montaż rur Dn315 PP wraz z wykopem i zasypem - 15 mb, Montaż studni – 1 kpl.; KD 3 - Montaż rur Dn400 PP wraz z wykopem i zasypem - 53 mb, Montaż studni – 2 kpl.; KD 6 - Montaż studni – 1 kpl., Montaż kanału DN800 wraz z wykopem i zasypem - 79 mb; KD 14 - Montaż studni - 1 kpl., Montaż wpustów - 4 mb, Montaż rur DN/OD 160 wraz z wykopem i zasypem – 14,8 mb, Montaż rur DN/OD 200 wraz z wykopem i zasypem – 40 mb, Montaż kanału DN315 wraz z zasypem i wykopem – 42,3 mb, Układanie kabla SN: Zasilanie podstawowe TS-26 i TS-32 - obszar Zadania IV – 100 mb, ; SZR6 - Ułożenie linii nN - 230 mb; Budowa ciągu głównego KT (KTu2): KT (38+980 -39+140) – 159 mb; Budowa ciągu głównego KT (KTu2): KT KT (39+140 - 39+310) – 168 mb; Montaż studni SKR2 nr 6: KT 38+980 - 1 szt.; Montaż studni SKR2 nr 7: KT 39+140– 1 szt.; Montaż studni SK1 nr 7/1: KT 39+140 – 1 szt., Budowa przyłącza do SZR: : KT 39+140 – 9 mb, Montaż studni SKR2 nr 8: KT 39+310 – 1 szt., Budowa ciągu głównego KT (KTp2): KT (39+310 - 39+500) - 184 mb.
12.09 - 18.09.2022 – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

W tygodniu 37 br. Wykonawca prowadził Roboty w zakresie: Branża Drogowa: Odhumusowanie: Sekcja I - 440 m3; Odhumusowanie: Sekcja III – 170 m3; Nasypy: Sekcja I,II,III - 8672 m3; Wykopy: Sekcja I,II,III - 9342 m3; Ulepszone podłoże, grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub wapnem (G4) - gr. 25 cm - KR3, KR 5, KR7: Sekcja I,II,III - 7130 m2 ; Drenaż DN200: Sekcja I,II,III – 437 mb; Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej gr. 17 cm - KR7: Sekcja I,II,II - 1750 m2; Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 mm z kruszywem gr. 20cm KR7: Sekcja I,II,III - 2640 m2; Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej gr. 25 cm - KR7: Sekcja I,II,III - 1300 m2; Ściek drogowy "trójkątny" monolityczny: Sekcja I,II,III - 278 mb; Podbudowa zasadnicza z AC22 P 35/50, gr. 18 cm - KR7: Sekcja I,II,III – 7018,5 m2; Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym - gr. 15 cm - KR3, KR5 - MOP: MOP Jaczków -1260 m2; Przepust rurowy stalowy P07.3 - fi 120: Sekcja II – 10,96 mb; Przepust rurowy stalowy P07.6 - fi 120: Sekcja II – 14,75 mb; Branża Mostowa: WS-31 - Wymiana łożysk tymczasowych na docelowe (JP) - 2 szt., Zbrojenie skrzydła w osi K (JL) - etap 2 – 3 mg, Betonowanie skrzydła w osi K (JL) - etap 2 – 13 m3; WS-36 - Betonowanie segmentu 10 (JL) - płyta dolna - 130 m3 , Betonowanie segmentu 10 (JL) - płyta górna - 130 m3 , Betonowanie segmentu 9 (JP) - płyta dolna - 130 m3, Betonowanie segmentu 9 (JP) - płyta górna 130 m3, Zbrojenie segmentu 10 (JP) - 10 Mg, Zbrojenie segmentu 10 (JP) - 40 Mg, Zbrojenie segmentu 9 (JP) - 40 Mg, Zbrojenie segmentu 11 (JL) - 10 Mg, Wysuw segmentu 8 (JP) - 1 kpl., wysuw segmentu 9 (JL) - 1 kpl.; WS-30 - Zbrojenie UN – etap II (j,lewa, osie A – C) – 0,2kpl., Betonowanie UN – etap I (j,lewa, osie C – E) – 1 kpl., Zbrojenie UN – etap II (j,lewa, osie A – C) – 0,2kpl.; WS-33 - Montaż deskowania ustroju nośnego etap VI, (JP, E2 – F3)- 0,1 kpl.; TS-32- Zbrojenie i betonowanie ścian tunelu – 2 kpl., Zbrojenie i betonowanie kaloty tunelu – 2 kpl., Wykop pod ścianę portalową nr 3 - 0,1 kpl. ; WS-22- Osadzenie rury ochronnej pod kolektor odwodnienia podpora C – 1 kpl., Beton niekonstrukcyjny pod ścianę portalową nr 3 – 0,1 kpl. WS-24 - Zasypki przyczółków- 5%, Rozszafowanie ścianki zaplecznej podpora B (JP) – 100%; MS-25 - Zasypka podpory C (JP)- 2%; WD-27 – Betonowanie korpusu przyczółku A- 100 % ; PG-29 – Wykonanie sprężenia UN (JL) - 60%%; WD-34 – Wykonanie izolacji podpory C; PG- 11.1 - Wykonanie parasola ochronnego konstrukcji stalowej Viacon – 100 %, Wykonanie drenażu odwadniającego (storna PD+PŁ) – 10%; WS- 37 - Wykonanie ustroju nośnego (JL) – 5% Wykonanie zasypki podpory A - 3%, Wykonanie zasypki podpory B - 3%; WD-38 - Wykonanie podpory A wraz z jej betonowaniem - 20%; Wykonanie podpory B – 10%; MM-01- Zasypki inżynierskie – 15%; P-09.2.1 - Betonowanie płyty dennej na wlocie i wylocie przepustu; MM-05 - Zbrojenie przewodu - 1 Mg. Branża Tunelowa: C&C - betonowanie sklepienia B-JP-2005: Portal północny - Nawa zachodnia (-36,74) - (-24,24) – 12.5 mb; CPV1 sklepienie: CPV1- 5 mb; TS26 - betonowanie przyczółków B-JL-1380, B-JL-1400, B-JL-1405, B-JL-1410, B-JL-1415, B-JL-1425: Nawa wschodnia 900,00-912,50 950,00-962,50 962,50-975,00 975,00-987,50 987,50-1000,00 1012,50-1025,00 – 75 mb; TS26 - betonowanie sklepienie B-JL-1190, B-JL-1195, B-JL-1200, B-JL-1205, B-JL-1210, B-JL-1215, B-JL-1220: Nawa wschodnia 425,00-437,50 437,50-450,00 450,00-462,50 462,50-475,00 475,00-487,50 487,50-500,00 500,00-512,50 – 87,5 mb; Drenaż ściany bocznej: Nawa wschodnia – 262,5 mb; Izolacja przeciwwodna: Nawa zachodnia – 150 mb; Izolacja przeciwwodna: Nawa wschodnia – 175 mb. Inne Branże: –Wykonywane prace na zlewni nr. 6 - Montaż rur DN/OD 200 wraz z wykopem i zasypem – 15 mb, Montaż rur DN/OD 400 wraz z wykopem i zasypem – 29 mb, Montaż kanału DN800 wraz z wykopem i zasypem – 86 mb, Montaż studni – 3 kpl., Montaż wpustów – 1 kpl.; Wykonywane prace na zlewni nr 16 - Montaż rur DN/OD 400 wraz z wykopem i zasypem – 40 mb, Montaż studni - 1 kpl., Montaż wpustów – 2 kpl. Montaż rur osłonowych DVK 232: Zasilanie podstawowe TS-26 i TS-32 - obszar Zadania IV - 50 mb; SZR4 - Ułożenie linii nN – 400 mb; SZR6 - Ułożenie linii nN - 732 mb; Budowa ciągu głównego KT (KTu2): KT (38+355 - 38+460) – 114 mb; Budowa ciągu głównego KT (KTu2): KT (38+530 - 38+980) – 451 mb; Montaż studni SKR2 nr 4: KT 38+680 - 1 szt.; Montaż studni SKR2 nr 5 : KT 38+820 – 1 szt.; Budowa ciągu głównego KT (KTp2): KT (40+810 - 40+830) - 20 mb; Montaż studni SKR2 nr 16: KT 40+810 – 1 szt.; Montaż studni SKR2 nr 17: KT40+830 – 1 szt.
05.09 - 11.09.2022 – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

W tygodniu 36 br. Wykonawca prowadził Roboty w zakresie: Branża drogowa: Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych - Sekcja I: DD41+443, Sekcja II: TG km 47+400, 46+700 - 46+850, D6 km 1+950, Sekcja III: TG km 49+400, 52+600 – 52+800, 53+600 – 54+250, TS32 – budynek zarządzania tunelem , MOP_PN; Wykop rowu: Sekcja II - TG km 45+600 – 46+000, D6 km 0+530 – 0+560, D8 km 0+380 – 0+580, D9 km 0+380 – 0+580; Wykonanie nasypów: Sekcja I - DD38+491, Sekcja II - TG km 47+500 W2-1, Makroniwelacja TG km 45+700; 46+850; 46+400; 46+500, DD44+702, Zjazd do urządzeń ZB_6, Sekcja III - TG km 49+300 W7-5, TG km 49+500 W4-2, TG km 54+100 W1 (GWN), TG km 51+460 – 51+500 W1 (GWN), TG km 52+985 W13-11, TG km 53+050 W1, TG km 54+100 W1 (GWN); Stabilizacja cementem - Górna warstwa nasypu 20 cm: Sekcja III- TG km 54+110 – 54+190; Ulepszone podłoże, grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub wapnem (G4) - gr. 25 cm - KR3, KR 5, KR7: Sekcja III - TG 53+615 - 53+650 str. L, TG 53+560 – 53+650 str. P; Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej gr. 25 cm - KR7: Sekcja I - TG km 41+690 – 41+710 str. P, TG km 41+660 – 41+710 str. L, Sekcja III- TG km 52+630 – 52+690 str. L; Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej gr. 17 cm- KR7: Sekcja II- TG km 46+320 – 46+460 str. P, TG km 46+420 – 46+620 str. L, Sekcja III- TG km 52+305 – 52+340 str. P, TG km 52+600 – 52+670 str. P, TG km 52+600 – 52+630 str. L, TG km 53+180 – 53+220 str. P, TG km 53+520 – 53+610 str. L; Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 mm z kruszywem gr. 20cm KR7: Sekcja I - TG km 41+360 – 41+410 str. P, TG km 41+320 – 41+410 str. L, Sekcja II - TG km 46+260 – 46+610 str. P, TG km 46+250 – 46+610 str. L, Sekcja III - TG km 53+140 – 53+220 str. P, TG km 53+460 – 53+530 str. L, TG km 52+540 – 52+560 str. P, TG km 52+595 – 52+690 str. L; Ściek drogowy „trójkątny” monolityczny: Sekcja I- TG km 41+117 – 41+354 Jezdnia P str. P + zabudowa 6 wpustów, Sekcja III - TG km 50+160 – 50+259 Jezdnia L str. L, TG km 50+185 – 50+228 Jezdnia P str. P, TG km 52+250 – 52+303 Jezdnia L str. P, TG km 52+313 – 52+448 Jezdnia L str. P + zabudowa 10 wpustów; Podbudowa zasadnicza z AC22 P 35/50, gr. 18 cm - KR7: Sekcja I- TG km 39+970 – 40+300 str. P (1 warstwa gr. 9 cm), TG km 40+965 – 40+770 str. P (2 warstwa gr. 9 cm), TG km 41+732 – 41+972 str. P (1 warstwa gr. 9 cm), TG km 41+730 – 41+968 str. L (1 warstwa gr. 9 cm), TG km 41+749 – 41+968 str. P (2 warstwa gr. 9 cm), TG km 41+737 – 41+961 str. L (2 warstwa gr. 9 cm), TG km 41+508 – 41+636 str. L (1 warstwa gr. 9 cm); Rów kryty, średnica fi400, HDPE: Sekcja II - D6 km 0+439; 0+500; Rów kryty, średnica fi400, HDPE (na rowach melioracyjnych): Sekcja II - TG km 46+019; 46+034; Sączki podłużne - przykanalik DN200: Sekcja III - TG km 53+594; 53+669; Studnie drenarskie fi 315 mm z PCV: Sekcja III - TG km 53+594; 53+669; Drenaż w pasie rozdziału DN200: Sekcja I - TG km 38+430 – 38+950 – korekta robót - tydz. 33/202, TG km 38+950 – 39+200 – korekta robót - tydz. 34/2022, TG km 39+295 – 39+614 – korekta robót - tydz. 35/2022, Sekcja III - TG km 52+220 – 52+356 – korekta robót - tydz. 29/2022, TG km 50+180 – 50+240; Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu; Osuszanie warstw nasypu. Branża mostowa: WS-31- roboty przygotowawcze, wymiana łożysk tymczasowych na docelowe (JP); WS-36 - zbrojenie segmentu 8 (JP), zbrojenie segmentu 9 (JL), zbrojenie segmentu 9 (JP), zbrojenie segmentu 10 (JL), wysuw segmentu 7 (JP), wysuw segmentu 8 (JL), betonowanie segmentu 9 (JL) - płyta dolna, betonowanie segmentu 9 (JL) - płyta górna, betonowanie segmentu 8 (JP) - płyta górna, betonowanie segmentu 8 (JP) - płyta dolna; WS-30- zakończono montaż zbrojenia UN - etap 1 (j.lewa, C-E), trwa montaż deskowania UN - etap 2 (j.lewa. A-C), rozpoczęto montaż zbrojenia UN - etap 2 (j.lewa. A-C), trwa wykonywanie zasypek podpory A, ułożono drenaż za podporą A; WS-33 - trwa przestawianie rusztowania UN z etap 5 na etap 6, rozpoczęto układanie papy pod kapy chodnikowe j.lewa (przęsła A-E); WD-22 - montaż deski gzymsowej na skrzydłach podpory A i C (JL+JP); WS-24 - rozszalowanie ścianki zaplecznej na podporze B JP, kontynuacja zasypki inżynierskiej podpora A i B (JL+JP); MS-25 - montaż rusztowania ustroju nośnego jezdnia lewa, wykonywanie zasypki inżynierskiej na podporze C JP, wykonanie warstwy odcinającej pod drenaż - podpora C JP; WD-27 - zbrojenie i szalowanie korpusu podpory A; PG-29 - rozszalowanie skrzydeł podpory C (II etap betonowania), poprawa zbrojenia oraz betonowanie UN j.lewa; PG-10.1 - wykonanie gzymsów (etap wieńczący), wykonywanie zasypki obiektu; PG-11.1 - wykonywanie zasypki obiektu; WS-37 - wykonywanie zasypki podpór A i B, ułożenie płyt drogowych pod rusztowanie ustroju nośnego, rozpoczęcie montażu rusztowania pod UN; WD-38 - wykonywanie korpusu podpory A i B; MM-01- wykonywanie zasypek inżynierskich; MM-04.2 - wykonywanie zasypek inżynierskich; P-09.2.1 - zbrojenie i szalowanie płyty dennej wlotu i wylotu; MM-05 - zbrojenie przewodu głównego. Branża tunelowa: Tunel TS-26: zbrojenie i betonowanie sklepienia - nawa wschodnia, zbrojenie i betonowanie przyczółków - nawa wschodnia i zachodnia, zbrojenie i betonowanie spągów - nawa zachodnia, Sekcja C&C - zbrojenie i betonowanie płyty dennej - nawa zachodnia, Drenaż ścian bocznych i izolacja przeciwwodna - nawa wschodnia, nawa zachodnia i CPP5, CPV1 - zbrojenie i montaż deskowania; Tunel TS-32- zabetonowano ściany tunelu - segment 22A, 23B, 23C, zabetonowano kaloty tunelu - segment 18 A-B, trwa wykonywanie wykopu pod ścianę portalową nr 3 (południowa-zachodnia). Inne Branże: Budowa kanalizacji deszczowej: wykonywanie robót na Zlewni nr 2; wykonywanie robót na Zlewni nr 16; wykonywanie robót na Zlewni nr 18. Budowa zbiorników retencyjnych: - zbiornik ZB_14. Budowa przyłączy energetycznych. Zasilanie podstawowe tuneli TS-26 i TS-32: Montaż rur osłonowych DVK 232; Wykonanie komór montażowych dla kabla SN; Wykonanie komór montażowych dla muf. Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych: Ułożenie linii nN SZR4. Budowa kanału technologicznego: KT 41+420 Montaż studni SKR2 nr 21; KT 41+470 Montaż studni SKR2 nr 22; KT 50+430-50+455 Budowa KT HDPE 2x40 (miedzy 107-107/1); KT 50+430-50+455 Uzupełnienie HDPE 110 o 2xHDPE40 (między 107/1 - 107/2); KT 50+585-50+592 Uzupełnienie HDPE 110 o 2xHDPE40 (między 108 - 108/1); KT 41+180 Montaż studni SKR2 nr 19; KT 41+420 - 41+180-41+290 Budowa KG KTp2; KT 38+350 Uzupełnienie HDPE125 o 3xHDPE40 i 1xWMR; KT 38+350 Uzupełnienie HDPE 110 o 2xHDPE40; KT 38+255 - 38+355 Budowa KG KTu2.
29.08 - 04.09.2022 – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

W tygodniu 35 br. Wykonawca prowadził Roboty w zakresie: Branża drogowa - Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - Sekcja I: Plac do zawracania km 40+000, 39+700; Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych - Sekcja I: D2 km 2+290 – 3+040, Sekcja II: TG km 45+000 – 45+100; 47+400; 46+700 - 46+850, D6 km 1+950, Sekcja III: TG km 52+600 – 52+800, 53+600 – 54+250, TS32 – budynek zarządzania tunelem; Wykop rowu - Sekcja I: TG km 38+160 – 38+480; 39+200 – 39+300, DD41+443, DD38+491, Sekcja II: DD46+776; Wykonanie nasypów - Sekcja I: Makroniwelacja 41+300 – 41+340, Makroniwelacja 41+470 – 41+500, D3 W1, Sekcja II: TG km 47+500 W4-2, Makroniwelacja TG km 46+850, DD44+702 W4, Zjazd do urządzeń ZB_6, Geosiatka nad przepustem PZ-37; PZ-38; PZ-39, Sekcja III: TG km 49+500 W4, TG km 54+100 W2, TG km 51+460 – 51+500 W3-1 (GWN), TG km 54+040 – 54+285 W2; Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej gr. 20cm - KR3, KR 5 – MOP, MOP_PN; Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym - gr. 15 cm - KR3, KR5 – MOP, MOP_PN; Stabilizacja cementem - Górna warstwa nasypu 20 cm - Sekcja II: TG km 46+590 – 46+625; Ulepszone podłoże, grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub wapnem (G4) - gr. 25 cm - KR3, KR 5, KR7 - Sekcja I - TG km 41+680 – 41+710, Sekcja II: TG km 46+460 – 46+545, Sekcja III: TG km 52+565 – 52+690, TG km 52+600 – 52+690, TG km 52+310 – 52+325; Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej gr. 25 cm - KR7 - Sekcja II: TG km 46+425 – 46+460 str. L i P, TG km 46+515 – 46+535 str. L, TG km 46+525 – 46+545 str. P, Sekcja III: TG km 53+190 – 53+220 str. P, TG km 53+530 – 53+650 str. L: Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej gr. 17 cm- KR7 - Sekcja I: TG km 41+130 – 41+200 str. P, TG km 41+090 – 41+200 str. L, TG km 41+360 – 41+410 str. P, TG km 41+320 – 41+410 str.L, Sekcja II: TG km 46+460 – 46+640 str. P, Sekcja III: TG km 52+450 – 52+600 str. P, TG km 52+450 – 52+600 str. L; Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 mm z kruszywem gr. 20cm KR7 - Sekcja II: TG km 47+160 – 47+210 str. P, Sekcja III: TG km 52+340 – 52+540 str. P, TG km 52+450 – 52+590 str. L; Ściek drogowy "trójkątny" monolityczny - Sekcja I: TG km 41+510 – 41+648 Jezdnia P str. L, TG km 41+510 – 41+632 Jezdnia L str. L, TG km 41+729 – 41+960 Jezdnia L str. L, TG km 41+120 – 41+226 Jezdnia L str. L, + zabudowa 14 wpustów, Sekcja II: TG km 47+095 – 47+310 Jezdnia L str. L, + zabudowa 6 wpustów, Sekcja III - TG km 52+870 – 52+944 Jezdnia L. str. P, TG km 52+875 – 52+945 Jezdnia P. str. P, + zabudowa 4 wpustów; Podbudowa zasadnicza z AC22 P 35/50, gr. 18 cm - KR7 - Sekcja I: TG km 39+980 – 40+780 str. L (1 warstwa gr. 9 cm), TG km 40+780 – 40+867 str. L (1 warstwa gr. 9 cm), TG km 39+964 – 40+569 str. L (2 warstwa gr. 9 cm), TG km 40+300 – 40+760 str. P (1 warstwa gr. 9 cm), Sekcja III, TG km 50+341 - 50+781 str. L (2 warstwa gr. 9 cm), TG km 50+380 - 51+175 str. P (1 warstwa gr. 9 cm), TG km 50+390 - 51+170 str. P (2 warstwa gr. 9 cm), Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu, Osuszanie warstw nasypu; Branża mostowa - WS-31: roboty przygotowawcze, wymiana łożysk tymczasowych na docelowe (JL), wymiana łożysk tymczasowych na docelowe (JP), WS-36 - zbrojenie segmentu 7 (JP), zbrojenie segmentu 8 (JL), zbrojenie segmentu 8 (JP), zbrojenie segmentu 9 (JL), wysuw segmentu 6 (JP), wysuw segmentu 7 (JL), betonowanie segmentu 8 (JL) - płyta dolna, betonowanie segmentu 8 (JL) - płyta górna, betonowanie segmentu 7 (JP) - płyta górna, betonowanie segmentu 7 (JP) - płyta dolna; WS-30 - trwa montaż zbrojenia UN - etap 1 (j. lewa, C-E), trwa montaż deskowania UN - etap 2 (j. lewa. A-C), trwa wykonywanie zasypek podpory A; WS-33 - trwa przestawianie rusztowania UN z etap 5 na etap 6, przygotowano powierzchnie do ułożenia izolacji z papy pod kapami chodnikowymi j. lewa (przęsła A-E), zabetonowano ściankę zapleczną podpora A j. lewa - do poziom wspornika płyty przejściowej. WS-24 - poprawa zbrojenia i szalowania ścianki zaplecznej na podporze B JP, betonowanie ścianki zaplecznej na podporze B JP, kontynuacja zasypki inżynierskiej podpora A (JL+JP). MS-25 - montaż rusztowania ustroju nośnego jezdnia lewa, wykonywanie zasypki inżynierskiej na podporze C JP, izolacja lekka korpusu podpory C JP. WD-27- zbrojenie i szalowanie korpusu podpory A. PG-29 - trwa wykonywanie skrzydeł podpory C, etap 2, trwa montaż zbrojenia i osłonek kabli sprężających UN j. lewa. PG-10.1 - trwa wykonywanie gzymsów, trwa wykonywanie zasypki obiektu. WD-34 - trwa wykonywanie kap chodnikowych na płycie ustroju nośnego - montaż deski gzymsowej, krawężnika i zbrojenia. PG-11.1 - trwa wykonywanie gzymsów, trwa wykonywanie zasypki obiektu. WS-37 - trwa wykonywanie zasypki podpór A i B. WD-38 - trwa wykonywanie korpusu podpory A. MM-01 - wykonywanie zasypek inżynierskich. MM-04.2 - wykonywanie zasypek inżynierskich. P-09.2.1 - zbrojenie i szalowanie płyty dennej wlotu i wylotu. MM-05 - zbrojenie przewodu głównego. Branża tunelowa -- TS-26 - zbrojenie i betonowanie sklepienia - nawa wschodnia, TS-26 - zmiana przekroju sklepienia - montaż deskowania - nawa wschodnia, TS-26 - zbrojenie i betonowanie przyczółków - nawa zachodnia i wschodnia, Sekcja C&C - zbrojenie sklepienia - nawa wschodnia, Sekcja C&C - zbrojenie i betonowanie sklepienia - nawa zachodnia, Sekcja C&C - zbrojenie i betonowanie płyty dennej - nawa wschodnia, Drenaż ścian bocznych i izolacja przeciwwodna – nawa wschodnia, zbrojenie przejścia poprzecznego CPV1; Tunel TS-32 - zabetonowano fundament tunelu - segment 27, zabetonowano ściany tunelu - segment 21A, 22B, zabetonowano kaloty tunelu - segment 18 B. Inne Branże - Budowa kanalizacji deszczowej: wykonywanie robót na Zlewni nr 2, wykonywanie robót na Zlewni nr 6. Budowa zbiorników retencyjnych: zbiornik ZB_14. Budowa przyłączy energetycznych - Zasilanie podstawowe tuneli TS-26 i TS-32: Montaż rur osłonowych DVK 232, Ułożenie linii nN SZR4. Budowa kanału technologicznego: KT 41+420 Montaż studni SKR2 nr 21, KT 41+470 Montaż studni SKR2 nr 22, KT 41+420 - 41+470 Budowa KG KTp2.
22.08 - 28.08.2022 – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

W 34 tygodniu 2022 r. na terenie budowy prowadzono roboty w zakresie: Branża Drogowa - Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych: Sekcja I - DD41+443, Sekcja II - TG km 45+000 – 45+100, 46+450 – 46+550, 47+400, 46+700 - 46+850, D6 km 1+750; 1+950 D8, km 0+300 D8B, Sekcja III - TG km 53+600 – 54+200, TS-32 – budynek zarządzania tunelem. Wykop rowu: Sekcja I - TG km 41+700 – 41+920, DD41+443, DD38+491, Sekcja II - DD44+702. Wykonanie nasypów: Sekcja I - DD38+491, Sekcja II - TG km 47+500 W5 TG km 47+550 W7-5, Makroniwelacja D5/DD44+702, Makroniwelacja D6/TG, Makroniwelacja D9/TG, Makroniwelacja D10/TG, Sekcja III - TG km 49+500 W5, TG km 54+040 – 54+285 W3-2 MOP_WSCH. Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego gr. 30 cm (G4) KR1: Sekcja III - D16 km 0+000 – 0+150 D17, km 0+695 – 0+795. Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej gr. 20cm - KR3, KR5: MOP MOP_PN. Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym - gr. 15 cm - KR3, KR5: MOP MOP_PN. Stabilizacja cementem - Górna warstwa nasypu 20 cm: Sekcja II - TG km 46+535 – 46+590. Ulepszone podłoże, grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub wapnem (G4) - gr. 25 cm - KR3, KR 5, KR7: Sekcja II - TG km 46+425 – 46+460, TG km 46+515 – 46+535, Sekcja III - TG km 52+450 – 52+600, TG km 53+460 – 53+650. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 mm z kruszywem gr. 20cm KR7: Sekcja III - TG km 52+340 – 52+450 str. L. Ściek drogowy "trójkątny" monolityczny: Sekcja III - TG km 40+673 – 40+750 Jezdnia P. str. P, TG km 40+580 – 40+813 Jezdnia L. str. P, TG km 41+723 – 41+988 Jezdnia P. str. L + zabudowa 12 wpustów. Podbudowa zasadnicza z AC22 P 35/50, gr. 18 cm - KR7: Sekcja III - TG km 50+781 – 51+161 str. L (2 warstwa gr. 9 cm). Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu, osuszanie warstw nasypu. Branża Mostowa: WS-31 - roboty przygotowawcze, wymiana łożysk tymczasowych na docelowe (JL), wymiana łożysk tymczasowych na docelowe (JP); WS-36 - zbrojenie segmentu 6 (JP), zbrojenie segmentu 7 (JL), zbrojenie segmentu 7 (JP), zbrojenie segmentu 8 (JL), wysuw segmentu 5 (JP), betonowanie segmentu 7 (JL), płyta dolna - betonowanie segmentu 7 (JL) - płyta górna, betonowanie segmentu 6 (JP) - płyta górna , betonowanie segmentu 6 (JP) - płyta dolna; WS-30 - deskowanie, zbrojenie ustroju nośnego, Sekcja 1 (JL); WS-33 - montaż deskowania ustroju nośnego - Sekcja 3 (JP); WS-24 - zbrojenie i szalowanie ścianki zaplecznej na podporze B (JP), betonowanie ścianki zaplecznej na podporze B (JP); MS-25 - montaż rusztowania ustroju nośnego jezdnia lewa, wykonywanie zasypki inżynierskiej na podporze C (JP), izolacja lekka korpusu podpory C (JP); WD-27 - zbrojenie i szalowanie korpusu podpory A; PG-29 - trwa wykonywanie skrzydeł podpory C etap 2, trwa montaż zbrojenia i osłonek kabli sprężających UN j. lewa; PG-10.1 - trwa wykonywanie gzymsów, trwa wykonywanie zasypki obiektu; WD-34 - trwa wykonywanie kap chodnikowych na płycie ustroju nośnego, montaż deski gzymsowej, krawężnika i zbrojenia; PG-11.1 - trwa wykonywanie gzymsów, trwa wykonywanie zasypki obiektu; WS-37 - trwa wykonywanie zasypki podpór A i B; WD-38 - trwa wykonywanie korpusu podpory A; MM-01 - wykonywanie zasypek inżynierskich; MM-04.2 - wykonywanie zasypek inżynierskich; P-09.2.1 - zbrojenie i szalowanie płyty dennej wlotu i wylotu; MM-05 - zbrojenie przewodu głównego. Inne Branże: Kanalizacja deszczowa - wykonywanie prac na Zlewni nr 2, wykonywanie prac na Zlewni nr 6, wykonywanie prac na Zlewni nr 16; Melioracje - Budowa zbiorników retencyjnych - zbiornik ZB_14 - odpompowywanie wody po intensywnych opadach; Energetyka - Zasilanie podstawowe tuneli TS-26 i TS-32: - wciąganie kabla SN zasilanie podstawowe tuneli; Kanał technologiczny - KT 41+688 montaż studni SK1 nr 24/2, budowa przyłącza do studni nr 24/2 - KT 50+430 montaż studni SK1 nr 107/2, budowa przyłącza do studni nr 107/2. Branża Tunelowa: Tunel TS-26 - zbrojenie i betonowanie sklepienia - nawa wschodnia, zbrojenie i betonowanie przyczółków - nawa zachodnia i wschodnia, Sekcja C&C - zbrojenie sklepienia - nawa wschodnia, Sekcja C&C - zbrojenie i betonowanie sklepienia - nawa zachodnia, Sekcja C&C - zbrojenie i betonowanie płyty dennej - nawa wschodnia, Drenaż ścian bocznych i izolacja przeciwwodna - nawa wschodnia i zachodnia; Tunel TS-32 - deskowanie, zbrojenie, betonowanie ściany, kaloty i fundamentów tunelu.
15.08 - 21.08.2022 – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

Obecnie na terenie Budowy Wykonawca prowadzi Roboty w zakresie : DROGI - Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - Sekcja I - Plac do zawracania km 39+340; 39+150; 39+420; 39+500. Sekcja II - D8 zjazdy indywidualne. Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych - Sekcja I - DD41+443 Portal północny – budynek zarządzania tunelem. Sekcja II - TG km 46+700 - 46+850 D8 ,km 0+300 D8A D8B. Sekcja III - TG km 53+600 – 54+100 MOP PN. Wykop rowu - Sekcja I - TG km 39+250 – 39+300; 41+360 – 41+420 DD41+443 DD38+491. Sekcja II - TG km 45+100 – 45+250 DD44+702. Sekcja III - D19 Wykonanie nasypów. Sekcja I - TG km 41+360 – 41+420 W2-1(GWN) DD38+491. Sekcja II - TG km 47+500 W5 TG km 47+550 W10-8 DD44+702 W6-5 D8b. Sekcja III - TG km 51+480 W5-3 TG km 54+100 W5-4. Stabilizacja cementem - Górna warstwa nasypu 20 cm. Sekcja I - TG km 41+130 – 41+205 TG, km 41+360 – 41+420 TG, km 41+470 – 41+500. Sekcja III - TG km 51+190 – 51+255. Ulepszone podłoże, grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub wapnem (G4) - gr. 25 cm - KR3, KR 5, KR7 - Sekcja I - TG km 41+660 – 41+705 str. L. Sekcja II - TG km 45+010 – 45+120 str. L. Sekcja III - TG km 51+190 – 51+225 TG, km 53+300 – 53+310 str. L. Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej gr. 17 cm- KR7 - Sekcja II - TG km 44+950 – 44+990 str. P, TG km 46+270 – 46+420 str. L, TG km 46+270 – 46+320 str. P, TG km 47+100 – 47+190 str. P, Sekcja III - TG km 52+340 – 52+450 str. P, TG km 52+305 – 52+450 str. L. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 mm z kruszywem gr. 20cm KR7 - Sekcja II - TG km 44+850 – 44+900 str. L, TG km 44+780 – 44+950 str. P, TG km 46+200 – 46+250 str. L, TG km 46+200 – 46+270 str. P, TG km 47+100 – 47+200 str. L, TG km 47+100 – 47+160 str. P. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 mm z kruszywem gr. 20cm KR7 - Sekcja III - TG km 51+280 – 51+440 str. P, TG km 52+220 – 52+305 str. P i L, TG km 53+080 – 53+210 str. L, TG km 53+080 – 53+140 str. P, Podbudowa zasadnicza z AC22 P 35/50, gr. 18 cm - KR7. Sekcja III - TG km 49+798 – 50+053 str. P (1 warstwa gr. 9 cm), TG km 49+809 – 50+050 str. P (2 warstwa gr. 9 cm), TG km 49+803 – 50+055 str. L (1 warstwa gr. 9 cm) TG km 49+812 – 50+052 str. L (2 warstwa gr. 9 cm) TG km 50+308 – 51+168 str. L (1 warstwa gr. 9 cm). Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu. Osuszanie warstw nasypu. MOSTY - WS-31 - roboty przygotowawcze, wymiana łożysk tymczasowych na docelowe (JL). WS-36 - zbrojenie segmentu 5 (JP), zbrojenie segmentu 7 (JL), zbrojenie segmentu 6 (JP), zbrojenie segmentu 8 (JL), wysuw segmentu 6 (JL),wysuw segmentu 4 (JP), betonowanie segmentu 5 (JP) , płyta górna - betonowanie segmentu 5 (JP) - płyta dolna WS-30 - montaż deskowania ustroju nośnego, Sekcja 1 (JL). WS-33 - montaż deskowania ustroju nosnego - Sekcja 3 (JP). WS-24 - zbrojenie i szalowanie ścianki zaplecznej na podporze B JP, montaż krawężnika i deski gzymsowej, montaż zbrojenia kap chodnikowych, betonowanie pozostałych części kap chodnikowych na ustroju. MS-25 - montaż ustroju nośnego jezdnia lewa, wykonywanie zasypki inżynierskiej na podporze C JP, izolacja lekka korpusu podpory C JP. WD-27 - zbrojenie, szalowanie i betonowanie korpusu podpory D, zbrojenie korpusu podpory A. PG-29 - trwa wykonywanie skrzydeł podpory C, etap 2, zakończono montaż deskowania UN j.lewa, rozpoczęto montaż zbrojenia UN j.lewa. PG-10.1 - trwa wykonywanie gzymsów, trwa wykonywanie zasypki obiektu. WD-34 - zabetonowano ściankę zapleczną podpory C, trwa wykonywanie kap chodnikowcyh na płycie ustroju nośnego, montaż deski gzymsowej, krawężnika i zbrojenia. PG-11.1 - trwa wykonywanie gzymsów, trwa wykonywanie zasypki obiektu, WS-37 - trwa wykonywanie zasypki podpór A i B, przygotowano platformę pod montaż rusztowania ustroju nośnego jezdni lewej, trwa układanie płyt drogowych pod rusztowanie ustroju nośnego jezdni lewej. WD-38 - trwa wykonywanie korpusu podpory A, zamontowano zbrojenie filarów podpory B .P01.1 - betonu ochronnego, izolacja płyt przejściowych. MM-01 - wykonywanie zasypek inżynierskich. MM-04.2 - izolacje korpusów skrzydeł. P-09.2.1 - zbrojenie płyty dennej wlotu i wylotu. MM-05 - zbrojenie przewodu głównego - betonowanie płyty dolnej przewodu. TUNEL - Tunel TS-26: TS-26 - zbrojenie i betonowanie sklepienia - nawa wschodnia, zbrojenie i betonowanie przyczółków - nawa zachodnia i wschodnia, zbrojenie sklepienia - nawa zachodnia, Sekcja C&C - zbrojenie i betonowanie sklepienia - nawa zachodnia, Sekcja C&C - zbrojenie i betonowanie płyty dennej - nawa wschodnia, Drenaż ścian bocznych i izolacja przeciwwodna - nawa wschodnia i zachodnia. Tunel TS-32 - deskowanie, zbrojenie, betonowanie ściany i kaloty tunelu. BRANŻE - Budowa kanalizacji deszczowej: wykonywanie prac na Zlewni nr 8; wykonywanie prac na Zlewni nr 13. Budowa zbiorników retencyjnych: zbiornik ZB_14. Budowa przyłączy energetycznych. Zasilanie podstawowe tuneli TS-26 i TS-32: montaż rur osłonowych DVK 232. Budowa kanału technologicznego: KT 47+500: budowa poprzeczki KTp1, osadzenie studni SKR-2 nr 68/1, budowa przyłącza SZR, osadzenie studni 1 x SK1 (przyłącze SZR), KT 53+400: montaż studni SKR-2 - KT 49+320: montaż studni SKR-2 - KT 48+580: montaż studni SK1, KT 38 +350: budowa przyłącza SZR, montaż studni SK1 nr ½.
08.08 - 14.08.2022 – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

W obecnym 32 tygodniu raportowania Wykonawca prowadził roboty w poszczególnych Branżach: DROGI - Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) Sekcja III D19 km 0+000 – 0+060 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych Sekcja I DD38+491 DD41+443 Sekcja II TG km 44+700 - 44+750 TG km 46+700 - 46+850 D6 km 1+800 D8 km 0+300 DD44+702 Sekcja III TG km 52+300 – 52+500 TG km 53+600 – 54+100 MOP PN Wykop rowu Sekcja II DD41+443 D6 Sekcja II DD44+702 Sekcja III D19 Wykonanie nasypów Sekcja I TG km 41+130 – 41+180 GWN TG km 41+410 – 41+425 W4-3 TG km 41+360 – 41+420 W3 TG km 41+460 – 41+470 W4-2 DD38+491 DD41+443 Sekcja II TG km 46+550 W2-1(GWN) D6 km 2+100 W3 TG km 47+500 W5 TG km 47+550 W11 DD44+702 W7 DD46+776 Sekcja III TG km 50+060 W1 MOP PN zieleńce MOP WSCH zieleńce TG km 51+200 W1 TG km 51+480 W7-5 TG km 52+160 W9 TG km 53+050 W2-1 TG km 54+100 W6-5 TG km 54+200 W4 D17 W3 D19 km 0+152 – 0+274 W1 Stabilizacja cementem - Górna warstwa nasypu 20 cm Sekcja II TG km 46+290 – 46+425 Sekcja III TG km 52+210 – 52+300 str. L TG km 52+210 – 52+305 str. P TG km 53+160 – 53+180 str. P Ulepszone podłoże, grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub wapnem (G4) - gr. 25 cm - KR3, KR 5, KR7 Sekcja II TG km 46+270 – 46+320 str. L i P Sekcja III TG km 52+305 – 52+450 str. P TG km 53+180 – 53+220 str. P. Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej gr. 25 cm - KR7 Sekcja II TG km 46+285 – 46+300 str. L i P TG km 47+160 – 47+180 str. P Sekcja III TG km 52+305 – 52+340 str. P TG km 53+200 – 53+210 str. L Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej gr. 17 cm- KR7 Sekcja I TG km 41+510 – 41+690 str. P Sekcja II TG km 46+220 – 46+270 str. L i P TG km 47+190 – 47+210 str. P Sekcja III TG km 51+280 – 51+440 str. L i P TG km 52+220 – 52+305 str. L i P TG km 53+070 – 53+180 str. P TG km 53+075 – 53+210 str. L Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 mm z kruszywem gr. 20cm KR7 Sekcja I TG km 41+320 – 41+360 str. P TG km 41+510 – 41+690 str. P TG km 41+510 – 41+660 str. L TG km 41+915 – 41+940 str. L TG km 41+910 – 41+990 str. P Podbudowa zasadnicza z AC22 P 35/50, gr. 18 cm - KR7 Sekcja II TG km 45+154 – 46+012 str. L (2 warstwa gr. 9 cm) TG km 45+178 – 45+990 str. P (2 warstwa gr. 9 cm) TG km 45+925 – 46+050 str. L (1 warstwa gr. 9 cm) TG km 48+181 – 48+651 str. P (1 warstwa gr. 9 cm) TG km 48+185 – 48+630 str. P (2 warstwa gr. 9 cm) TG km 48+175 – 48+651 str. L (1 warstwa gr. 9 cm) TG km 48+180 – 48+645 str. P (2 warstwa gr. 9 cm) Przepust rurowy stalowy Sekcja II P09.2 - fi 150 Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu Osuszanie warstw nasypu. MOSTY - WS-31 - roboty przygotowawcze - wymiana łożysk tymczasowych na docelowe (JL) WS-36 - zbrojenie segmentu 4 (JP) - zbrojenie segmentu 6 (JL) - zbrojenie segmentu 5 (JP) - zbrojenie segmentu 7 (JL) - wysuw segmentu 5 (JL) - wysuw segmentu 3 (JP - betonowanie segmentu 4 (JP) - płyta górna - betonowanie segmentu 4 (JP) - płyta dolna - betonowanie segmentu 6 (JL) - płyta dolna - betonowanie segmentu 6 (JL) - płyta górna WS-30 - montaż deskowania ustroju nośnego, Sekcja 1 (JL) - montaż zbrojenia i szalunku wraz z betonowaniem skrzydła przyczółka WS-33 - betonowanie ustroju nośnego, Sekcja 3 (JL) WS-24 - zbrojenie ścianki zapleznej na podporze B JP - szalowanie i betonowanie ścianki zaplecznej na podporze B JP - montaż krawężnika i deski gzymsowej - montaż zbrojenia kap chodnikowych - betonowanie części kap chodnikowych JL MS-25 - montaż ustroju nośnego jezdnia lewa - wykonywanie zasypki inżynierskiej na podporze C JP - izolacja lekka korpusu podpory C JP WD-27 - szalowanie korpusu podpory D PG-29 - rozpoczęto wykonywanie skrzydeł podpory C, etap 2 - trwa montaż rusztowania UN JL PG-10.1 - trwa wykonywanie gzymsów - trwa wykonywanie zasypki obiektu WD-34 - trwa wykonywanie ścianki zaplecznej podpory C - rozpoczęto montaż deski gzymsowej i krawężnika na płycie ustroju nośnego PG-11.1 - trwa wykonywanie gzymsów - trwa wykonywanie zasypki obiektu WS-37 - trwa wykonywanie zasypki podpór A i B - trwa przygotowywanie platformy pod montaż rusztowania ustroju nośnego jezdni lewej P-01.1 - wykonanie płyt przejścowych P-01.2 - dokończenie zasypek inżynierskich betonu ochronnego MM-01 -wykonywanie zasypek inżynierskich MM-04.2 - szalowanie i betonowanie korpusu skrzydeł MM-05 - Zbrojenie przewodu głównego. TUNEL - Tunel TS-26: TS-26 - zbrojenie i betonowanie sklepienia - nawa zachodnia, TS-26 - zbrojenie i betonowanie przyczółków - nawa zachodnia, TS-26 - zbrojenie sklepienia - nawa wschodnia, Sekcja C&C - zbrojenie i betonowanie sklepienia - nawa wschodnia, Sekcja C&C - zbrojenie płyty dennej - nawa wschodnia, Drenaż ścian bocznych i izolacja przeciwwodna - nawa wschodnia i zachodnia, Tunel TS-32 - deskowanie, zbrojenie, betonowanie ściany i kaloty tunelu. BRANŻE- Budowa kanalizacji deszczowej: - wykonywanie prac na Zlewni nr 2; - wykonywanie prac na Zlewni nr 3; - wykonywanie prac na Zlewni nr 8; - wykonywanie prac na Zlewni nr 16. Budowa zbiorników retencyjnych: - zbiornik ZB_14. Zasilanie i oświetlenie MOP "Jaczków": - wykonywanie poprzeczek - MOP Prawy. Budowa przyłączy energetycznych. Zasilanie podstawowe tuneli TS-26 i TS-32: - montaż rur osłonowych DVK 232. Budowa kanału technologicznego: - wykonanie poprzeczki KT w km 47+500; - montaż studni SKR-2 nr st68 w km 47+500; - wykonanie kanału głównego KG w km 50+580 - 50+640 od studni st108 do st109; - wykonanie poprzeczki przyłącze SZR w km 50+587 - 50+595; - montaż studni SK-1 nr st108/1 w km 50+595.
01.08 - 07.08.2022 – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

W tygodniu 31 br. Wykonawca prowadził Roboty w zakresie: Branża Drogowa: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - Sekcja III - TG km 54+300 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych. Sekcja II - TG km 44+700, TG km 45+000 Cut&Cover, TG km 44+650 Cut&Cover str. L, TG km 45+000, TG km 46+700 - 46+850. Sekcja III - TG km 52+300 – 52+500, TG km 53+600, TG km 54+000 MOP PN. Wykop rowu Sekcja II - TG km 45+000 – 45+080 str. L. Sekcja III - D17 km 0+000 – 0+200 DD 53+798, km 0+220 – 0+464 D19, km 0+000 – 0+280 Wykonanie nasypów - Sekcja I - TG km 41+130 – 41+180 GWN ,TG km 41+410 – 41+425 W5, TG km 41+180 – 41+200 W3, TG km 41+460 – 41+470 W5. Sekcja II - TG km 46+550 W3, TG km 46+600 W2, TG km 46+850 makroniwelacja D6 km 2+000, W3 D9 makroniwelacja 47+450 TG, km 47+500 W5 D8 makroniwelacja 46+400. Sekcja III - TG km 50+120 GWN MOP PN zieleńce MOP WSCH zieleńce MOP PN łącznica GWN, TG km 51+200 GWN, TG km 51+200 W1, TG km 51+200 W2 TG km 51+200 W3, TG km 51+480 W8, TG km 51+480 W7, TG km 52+970 GWN, TG km 53+050 W3, TG km 53+100 W1, TG km 53+100 – 53+200 GWN, TG km 54+100 W7, TG km 54+100 W6, TG km 54+180 W7 D16, km 0+000 – 0+110 W2 D17, km 0+000 – 0+200 W1 DD 53+798, km 0+220 – 0+464 W1. Skarpowanie nasypów i wykopów - Sekcja II - TG km 44+750 str. L, D6 km 1+900 TG km 46+400 str. L, TG km 46+550 – 46+600 str. L, Nasyp w pasie rozdziału i poboczach - Sekcja II - TG km 44+900.Stabilizacja cementem - Górna warstwa nasypu 20 cm - Sekcja II - TG km 47+080 – 47+100. Sekcja III - TG km 53+065 – 53+200 str. L, TG km 53+065 – 53+180 str. P, MOP_PN_1 0+000 – 1+080. Ulepszone podłoże, grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub wapnem (G4) - gr. 25 cm - KR3, KR 5, KR7 Sekcja II TG km 45+010 – 45+120 str. L TG km 46+220 – 46+260 str. L TG km 46+220 – 46+270 str. P TG km 47+160 – 47+180 str. P Ulepszone podłoże, grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub wapnem (G4) - gr. 25 cm – MOP MOP PN jezdnia manewrowa MOP_PN_1. Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej gr. 25 cm - KR7 - Sekcja I - TG km 41+910 – 41+930 str. P. Sekcja III - TG km 50+290 – 50+450 str. P, Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej gr. 17 cm - KR7 - Sekcja I - TG km 40+660 – 40+805 str. L, TG km 41+510 – 41+660 str. L, TG km 41+925 – 41+995 str. L, TG km 41+930 – 41+990. Sekcja II - TG km 47+100 – 47+200 str. L. Sekcja III - TG km 50+630 – 50+790. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 mm z kruszywem gr. 20cm KR7 - Sekcja I - TG km 40+400 – 40+740 str. P, TG km 41+705 – 41+910 str. P, TG km 40+660 – 40+805, TG km 41+200 – 41+320 str. L, TG km 41+200 – 41+320 str. P, TG km 41+705 – 41+915 str. L. Sekcja II - TG km 46+050 – 46+200 str. L, TG km 46+050 – 46+200 str. P. Sekcja III - TG km 50+140 – 50+250, TG km 50+290 – 50+460 str. L, TG km 50+290 – 50+450 str. P, TG km 50+450 – 50+600 str. P. Podbudowa zasadnicza z AC22 P 35/50, gr. 18 cm - KR7 - Sekcja I - TG km 38+350 – 38+590 str. L, TG km 38+360 – 38+638 str. L, TG km 39+590 – 39+964 str. L, TG km 39+200 – 39+280 przejazd awaryjny, TG km 40+770 – 41+115 str. P. Sekcja II - TG km 45+152 – 45+170 str. P (1 warstwa gr. 9 cm), TG km 45+170 – 45+925 str. P, TG km 45+974 – 45+009 str. L (1 warstwa gr. 9cm), Ściek drogowy "trójkątny" monolityczny - Sekcja I - TG km 38+291 – 38+582 JP, strona lewa TG km 38+441 – 38+562 JL, strona lewa (+11 wpustów), TG km 39+611 – 39+755 JL, strona lewa TG km 39+752 – 39+978 JL, strona prawa (+11 wpustów), TG km 40+400 – 40+580 JL, strona lewa (+9 wpustów), TG km 40+449 - 48+520 JL, strona lewa TG km 40+759 – 41+117,5 JP, strona prawa (+7 wpustów), TG km 40+813 – 40+890 JL, strona prawa TG km 40+980 – 41+120 JL, strona lewa, Wykonywanie dylatacji ścieków - Sekcja II - TG km 48+548 - 48+654 JL, strona lewa, TG km 48+627 - 48+650 JP, strona prawa (+6 wpustów), Sekcja III - TG km 49+802,4 – 50+053,1 JL, strona lewa, TG km 49+798 – 49+997 JP, strona prawa TG km 50+017,3 – 50+056,3 JP, strona prawa (+12 wpustów), TG km 50+889,25 – 50+898,25 JP, strona prawa Spoinowanie dylatacji. Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu. Osuszanie warstw nasypu. MOSTY - WS-31 - roboty przygotowawcze, wymiana łożysk tymczasowych na docelowe (JL.) WS-36 - zbrojenie segmentu 3 (JP), zbrojenie segmentu 5 (JL), zbrojenie segmentu 4 (JP), zbrojenie segmentu 6 (JL), wysuw segmentu 4 (JL), betonowanie segmentu 3 (JP), płyta górna - betonowanie segmentu 3 (JP), płyta dolna - betonowanie segmentu 5 (JL), płyta dolna - betonowanie segmentu 5 (JL), płyta górna, betonowanie skrzydeł w osi H (etap 2). WS-30 - montaż deskowania ustroju nośnego, Sekcja 1 (JL). WS-33 - montaż deskowania ustroju nośnego, Sekcja 3 (JL). WD-22 - oczyszczenie i uszczelnienie szczelin desek gzymsowych. WS-24 - zasypki inżynierskie, zbrojenie ścianki zapleznej na podporze B JP, szalowanie ścianki zaplecznej na podporze B JP, montaż krawężnika i deski gzymsowej, montaż zbrojenia kap chodnikowych. MS-25 - montaż ustroju nośnego jezdnia lewa, wykonywanie zasypki inżynierskiej na podporze C JP, wykonanie zasypki na podporze B JP. WD-27 - zbrojenie i szalowanie korpusu podpory D. PG-29 - zakończono wykonywanie zasypki podpory C do górnego poziomu 1 etapu skrzydeł, trwa montaż rusztowania UN j.lewa. PG-10.1 - trwa wykonywanie gzymsów, trwa wykonywanie zasypki obiektu. WD-34 - zakończono wykonywanie zasypki podpory C do spodu ścianki zaplecznej. PG-11.1 - trwa wykonywanie gzymsów, trwa wykonywanie zasypki obiektu. WS-37 - rozpoczęto wykonywanie zasypki podpór A i B, trwa przygotowywanie platformy pod montaż rusztowania ustroju nośnego jezdni lewej. P-01.2 - wykonanie betonu ochronnego. MM-01 - wykonywanie zasypek inżynierskich, wykonanie hydroizolacji przepustu. MM-04.2 - zbrojenie korpusu skrzydeł, szalowanie korpusu skrzydeł. MM-05 - zbrojenie przewodu głównego. TUNELE - Tunel TS-26: TS-26 - zbrojenie i betonowanie sklepienia - nawa zachodnia, TS-26 - zbrojenie i betonowanie przyczółków - nawa zachodnia, TS-26 - zbrojenie sklepienia - nawa wschodnia, Sekcja C&C, zbrojenie i betonowanie sklepienia - nawa wschodnia, Drenaż ścian bocznych i izolacja przeciwwodna - nawa wschodnia i zachodnia, Tunel TS-32 - deskowanie, zbrojenie, betonowanie ściany i kaloty tunelu. BRANŻE - Budowa kanalizacji deszczowej - wykonywanie prac na Zlewni nr 2; wykonywanie prac na Zlewni nr 3; wykonywanie prac na Zlewni nr 8 - wykonywanie prac na Zlewni nr 16. Budowa zbiorników retencyjnych - zbiornik ZB_14. Zasilanie i oświetlenie MOP "Jaczków" - wykonanie poprzeczki w km 50+640; wykonanie poprzeczki w km 50+740. Budowa kanału technologicznego - wykonanie kanału głównego KG w km 44+770 - 44+800 od studni st40 do st41; montaż studni SKR-2 nr st41 w km 44+800; wykonanie poprzeczki przyłącze SZR w km 44+865; montaż studni SKR-2 nr st42 w km 44+865; montaż studni SK-1 nr st42/1 w km 44+865; - montaż studni SKR-2 nr st44 w km 44+965; - wykonanie kanału głównego KG w km 50+220 - 50+230 od studni st102 do st103; montaż studni SKR-2 nr st103 w km 50+230; montaż studni SKR-2 nr st108 w km 50+587.
25.07 - 31.07.2022 – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

W tygodniu 30 br. Wykonawca prowadził Roboty w zakresie: Branża Drogowa: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - Sekcja I - D3 km 0+090 - 0+138, DD 41+443 km 0+290 - 0+320. Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych. Sekcja II - Wykop Cut&Cover 44+650, TG km 46+500, TG km 46+850, ZB_10a. Sekcja III - MOP PN, TG km 53+160 W1 (GWN), TG km 53+600 - 53+700, TG km 53+900, TG km 54+000. Wykop rowu. Sekcja I - TG km 40+660 - 40+760, DD 41+443 km 0+290 - 0+320. Sekcja II - TG km 45+000 - 45+080 str. L. Sekcja III - D17 km 0+000 - 0+220, TG km 53+160 - 53+200, TG km 53+900. Wykonanie nasypów. Sekcja I - DD km 41+443, TG km 41+410 - 41+423 W5, D3a. Sekcja II - TG km 46+400 GWN, TG km 46+550 W7, TG km 46+550 W6, TG km 46+550 W5, TG km 46+550 W4, D6 km 1+350 makroniwelacja, D6 km 2+000 W7, WS31 makroniwelacja, D8 km 46+400 makroniwelacja, ZB_10a W4, ZB_10a W3, ZB_10a W2, ZB_10a W1. Sekcja III - TG km 50+060, TG km 50+120, TG km 50+150, MOP_PN, MOP_WSCH zieleńce, TG km 51+200, TG km 53+050, TG km 53+130, TG km 53+150, TG km 54+200. Nasyp w pasie rozdziału i poboczach - Sekcja II - TG km 44+900. Stabilizacja cementem - Górna warstwa nasypu 20 cm. Sekcja II - TG km 46+400. Sekcja III - TG km 50+280 - 50+460, TG km 53+100. Ulepszone podłoże, grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub wapnem (G4) - gr. 25 cm - KR3, KR 5, KR7 - Sekcja II - TG km 46+130 -46+220 str. L. Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej gr. 25 cm - KR7. Sekcja I - TG km 40+660 - 40+740 str. L. Sekcja II - TG km 44+950 - 44+990 str. P, TG km 46+095 - 46+130 str. L, TG km 46+105 - 476+140 str. P, TG km 47+180 - 47+210 str. P, TG km 48+645 - 48+650 str. L, TG km 48+645 - 48+660 str. P, TG km 47+130 - 47+190 str. L. Sekcja III - TG km 50+250 - 50+260 str. P, TG km 50+255 - 50+260 str. L. Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej gr. 17 cm- KR7 - Sekcja I - TG km 40+470 - 40+600 str. P, TG km 40+600 - 40+660 str. L, TG km 40+660 - 40+805 str. L, TG km 41+705 - 41+925 str. L, TG km 40+470 - 40+600 str. L, TG km 41+200 - 41+360 str. P. Sekcja II - TG km 44+850 - 44+900 str. P, TG km 44+900 - 44+950 str. P, TG km 44+920 - 45+000 str. L, TG km 46+080 - 46+180 str. L, TG km 46+080 - 46+220 str. P, TG km 46+140 - 46+220 str. P, TG km 46+180 - 46+220 str. L, TG km 47+190 - 47+320 str. L, TG km 48+640 - 48+660 str. L, TG km 48+640 - 48+660 str. P. Sekcja III - TG km 50+140 - 50+250 str. P. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 mm z kruszywem gr. 20cm KR7 - Sekcja I - TG km 38+255 - 38+300 str. P, TG km 40+360 - 40+460 str. L, TG km 40+400 - 40+500 str. P, TG km 40+500 - 40+600 str. L, TG km 40+600 - 40+660 str. L, TG km 41+705 - 41+910. Sekcja II - TG km 48+200 - 48+300 str. L, TG km 48+200 - 48+300 str. P, TG km 48+640 - 48+50 str. L, TG km 48+640 - 48+650 str. P. Podbudowa zasadnicza z AC22 P 35/50, gr. 18 cm - KR7. Sekcja I - TG km 39+843 - 38+588 str. L (1 warstwa gr. 9 cm), TG km 39+980 - 39+838 str. L (1 warstwa gr. 9 cm), TG km 39+593 - 38+593 str. L (2 warstwa gr. 9 cm), TG km 40+920 - 41+120 str. L (1 warstwa gr. 9 cm), TG km 40+867 - 41+115 str. L (2 warstwa gr. 9 cm), TG km 40+760 - 41+121 str. P (1 warstwa gr. 9 cm). Drenaż w pasie rozdziału DN200 - Sekcja III - TG km 53+220 - 53+520. Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu. Osuszanie warstw nasypu. MOSTY - WS-31 - roboty przygotowawcze, wymiana łożysk tymczasowych na docelowe (JL). WS-36 - zbrojenie segmentu 2 (JP), zbrojenie segmentu 4 (JL), zbrojenie segmentu 3 (JP), zbrojenie segmentu 5 (JL), wysuw segmentu 2 (JP), wysuw segmentu 3 (JL), betonowanie segmentu 2 (JP) - płyta górna, betonowanie segmentu 4 (JL) - płyta dolna, betonowanie segmentu 4 (JL) - płyta górna, betonowanie korpusu w osi H (JL), wymiana łożysk tymczasowych na docelowe (JL). WS-30 - montaż deskowania ustroju nośnego, Sekcja 1 (JL). WS-33 - demontaż deskowania ustroju nośnego, Sekcja 2 (JP), montaż deskowania ustroju nośnego, Sekcja 3 (JL). WD-22 - montaż kotew kap, montaż deski gzymsowej, montaż zbrojenia kap, betonowanie kap chodnikowych. WS-24 - zasypki inżynierskie, szalowanie ścianki zaplecznej na podporze A JP, betonowanie ścianki zaplecznej na podporze A JP, montaż krawężnika i deski gzymsowej. MS-25 - montaż ustroju nośnego jezdnia lewa, wykonywanie zasypki inżynierskiej na podporze C JL+JP. WD-27 - zbrojenie i szalowanie korpusu podpory D. PG-29 - trwa wykonywanie zasypek podpory C, trwa montaż rusztowania UN j.lewa. PG-10.1 - - trwa wykonywanie gzymsów, trwa wykonywanie zasypki obiektu. WD-34 - trwa wykonywanie zasypek podpory C, wklejono kotwy kap chodnikowych w płycie ustroju nośnego. PG-11.1 - trwa wykonywanie gzymsów, trwa wykonywanie zasypki obiektu. WS-37 - wykonano izolację korpusów A i B do połowy wysokości, zabetonowano ciosy podłożyskowe podpór A i B, zamontowano łożyska podpór A i B. P-01.1 - wykonywanie zasypek inżynierskich, wykonanie betonu podkłaodwego pod płyty przejściowe. P-01.2 - wykonywanie zasypki inżynierskiej, zbrojenie betonu ochronnego. PZ-31 - wykonanie betonu ochronnego. MM-01 -wykonywanie zasypek inżynierskich. MM-04.2 - betonowanie fundamentów skrzydeł. P-09.2.1 - montaż prefabrykatów. MM-05 - wykop w gruncie nieskalistym, wykonanie warstwy z betonu niekonstrukcyjnego. TUNELE - Tunel TS-26 - zbrojenie i betonowanie sklepienia - nawa zachodnia, zbrojenie i betonowanie przyczółków - nawa zachodnia, zbrojenie sklepienia - nawa wschodnia, Sekcja C&C - zbrojenie sklepienia - nawa wschodnia, Drenaż ścian bocznych i izolacja przeciwwodna - nawa wschodnia i zachodnia, CPV1 - zbrojenie i betonowanie płyty dennej. Tunel TS-32 - deskowanie, zbrojenie, betonowanie ściany i kaloty tunelu. BRANŻE - Budowa kanalizacji deszczowej - wykonywanie prac na Zlewni nr 2; wykonywanie prac na Zlewni nr 8; wykonywanie prac na Zlewni nr 14; wykonywanie prac na Zlewni nr 16. Budowa zbiorników retencyjnych - zbiornik ZB_8; zbiornik ZB_14. Budowa przyłączy energetycznych. Zasilanie podstawowe tuneli TS-26 i TS-32 - montaż rur osłonowych DVK 232. Przebudowa i budowa sieci elektroenergetycznych. Budowa przyłącza Systemu Zarządzania Ruchem - wykonanie poprzeczki SZR_3 w km 44+670; Budowa kanału technologicznego - wykonanie poprzeczki KT w km 44+917; wykonanie poprzeczki przyłącze SZR w km 44+917; montaż studni SKR-2 nr st43, st43/1 w km 44+917; montaż studni SK-1 nr st43/2 w km 44+917; wykonanie poprzeczki przyłącze SZR w km 44+965; montaż studni SK-1 nr st44/1, st44/2 w km 44+965.
18.07 - 24.07.2022 – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

W tygodniu 29 br. Wykonawca prowadził Roboty w zakresie: Branża Drogowa: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu): Sekcja I - D3 km 0+090 - 0+138. Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych: Sekcja II - TG km 44+650, 46+100 - 46+500, D8 km 0+650, D8a D8b, DD41+443; Sekcja III - TG km 50+630 - 50+790, 53+700 - 54+000, MOP_PN; Wykop rowu: Sekcja I - TG km 39+200 - 39+300 str. P, TG km 40+720 - 40+730 str. L, Sekcja III - TG km 50+750 - 50+790. Wykonanie nasypów: Sekcja I - TG km 41+410 - 41+420 W6, TG km 41+465 - 41+ 475 W6-5, TG km 41+500 - 41+590 W1 (GWN), DD38+491 Sekcja II - TG km 46+260 - 46+430 W1 (GWN), D6 km 0+400 - 0+530 W2-1, DD44+702; Sekcja III - TG km 50+115 - 50+140 W6-4, TG km 51+190 - 51+220 W2, TG km 52+140 - 52+180 W9, TG km 52+960 - 52+980 W4-2, TG km 53+030 - 53+060 W9-8, TG km 53+060 - 53+130 W1 (GWN), MOP – łącznica MOP Północ, MOP - zieleńce. Stabilizacja cementem - Górna warstwa nasypu 20 cm: Sekcja I - TG km 41+505 - 41+690, TG km 41+930 - 41+984 str. L, TG km 41+930 - 41+991 str. P, Sekcja II - TG km 44+780 - 44+850 str. P., TG km 41+915 - 41+930 str. P, TG km 41+925 - 41+930 str. L; Sekcja II - TG km 44+960 - 45+015 str. L, TG km 44+880 - 45+030 str. P, TG km 46+095 - 46+130 str. L, TG km 46+645 - 46+660, TG 46+960-46+990 str. P. Sekcja III - TG km 50+290 - 50+450 str. P. Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej gr. 25 cm - KR7: Sekcja I - TG km 40+630 - 40+720 str. P, Sekcja II - TG km 44+850 - 44+960 str. P TG km 44+950 - 45+000 str. L TG km 47+180 - 47+210 str. P, Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej gr. 17 cm - KR7: Sekcja I - TG km 38+255 - 38+365 str. L, TG km 40+470 - 40+600 str. P, TG km 40+400 - 40+600 str. L, TG km 39+980 - 40+090 str. P, TG km 40+010 - 40+090 str. L, TG km 38+500 - 38+560 str. L; Sekcja II - TG km 44+780 - 44+850 str. P, TG km 47+210 - 47+320 str. P.; Sekcja III - TG km 50+140 - 50+260 str. L, TG km 50+790 - 50+900 str. L, TG km 50+520 - 50+540 str. P. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 mm z kruszywem gr. 20cm KR7: Sekcja I - TG km 38+255 - 38+365 str. L, TG km 38+800 - 39+140 str. P, TG km 39+980 - 40+150 str. P, TG km 40+010 - 40+090 str. L, TG km 38+500 - 38+560 str. L, TG km 39+300 - 39+900 str. P; Sekcja III - TG km 38+255 - 38+365 str. P, TG km 38+500 - 38+550 str. P, TG km 49+940 - 49+955 str. P, TG km 50+650 - 50+905 str. P, TG km 52+860 - 52+950 str. L, TG km 50+500 - 50+600 str. P, TG km 50+790 - 50+900 str. L. Podbudowa zasadnicza z AC22 P 35/50, gr. 18 cm - KR7: Sekcja I - TG km 38+618 - 39+970 str. P (warstwa 1 gr. 9 cm), TG km 39+295 - 39+965 str. P (warstwa 2 gr. 9 cm). Drenaż w pasie rozdziału DN200: Sekcja III - TG km 54+080 - 54+280. Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu, osuszanie warstw nasypu. Branża Mostowa - WS-31 - roboty przygotowawcze, wymiana łożysk tymczasowych na docelowe (JP); WS-36 - zbrojenie segmentu 1 (JP), zbrojenie segmentu 2 (JL), zbrojenie segmentu 2 (JP), zbrojenie segmentu 3 (JL), wysuw segmentu 2 (JL), betonowanie segmentu 1 (JP) - płyta górna, betonowanie segmentu 2 (JL) - płyta górna, zbrojenie korpusu w osi H; WS-30 - montaż deskowania ustroju nośnego, Sekcja 1 (JL), Betonowanie korpusu etap 1, podpora A (JP); WS-33 - demontaż deskowania ustroju nośnego, Sekcja 2 (JP), montaż deskowania ustroju nośnego, Sekcja 3 (JL); WD-22 - montaż kotew kap, montaż deski gzymsowej, montaż krawężników granitowych; WS-24 - zasypki inżynierskie, szalowanie ścianki zaplecznej na podporze A JP, montaż krawężnika i deski gzymsowej; MS-25 - montaż ustroju nośnego jezdnia lewa, Wykonanie drenażu korpusu podpory C JL, wykonywanie zasypki inżynierskiej; WD-27 - zbrojenie i szalowanie korpusu podpory D PG-29 - trwa wykonywanie zasypek podpory C, trwa montaż rusztowania UN JL; PG-10.1 - trwa wykonywanie gzymsów, trwa wykonywanie zasypki obiektu; WD-34 - trwa wykonywanie zasypek podpory; PG-11.1 - trwa wykonywanie gzymsów, trwa wykonywanie zasypki obiektu WS-37 - zabetonowano skrzydła podpory A i B, JP etap I; P-01.1 - wykonywanie zasypek inżynierskich; P-01.2 - wykonywanie zasypki inżynierskiej; PZ-31 - wykonywanie izolacji lekkiej płyt najazdowych, wykonanie hydroizolacji przepustu; MM-01 - wykonywanie zasypek inżynierskich; MM-04.2 - szalowanie fundamentów skrzydeł; P-09.2.1 - dokończenie wykopu pod przepust, wykonanie betonu podkładowego pod przepust. Branża Tunelowa: Tunel TS-26 - zbrojenie i betonowanie spągów - nawa zachodnia, TS-26 - zbrojenie i betonowanie przyczółków - nawa zachodnia, Sekcja C&C - zbrojenie sklepienia nawa wschodnia, TS-26 - zbrojenie sklepienia - nawa wschodnia, Drenaż ścian bocznych i izolacja przeciwwodna - nawa zachodnia, usuwanie urobku skalnego - spąg - CPV1; Tunel TS-32 - deskowanie, zbrojenie, betonowanie fundamentów, ściany i kaloty tunelu. Inne Branże - Budowa kanalizacji deszczowej: wykonywanie prac na Zlewni nr 1, wykonywanie prac na Zlewni nr 2, wykonywanie prac na Zlewni nr 3, wykonywanie prac na Zlewni nr 16. Budowa zbiorników retencyjnych: zbiornik ZB_8, zbiornik ZB_14. Budowa przyłącza Systemu Zarządzania Ruchem: wykonanie linii nN wzdłuż TG SZR_7, budowa kanału technologicznego: wykonanie poprzeczki KT w km 44+765, wykonanie poprzeczki przyłącze SZR w km 44+765, montaż studni SKR-2 nr st40/2 w km 44+765, montaż studni SK-1 nr st40/3 w km 44+765, wykonanie poprzeczki KT na MOP w km 50+455, montaż studni SKR-2 nr st106/1 w km 50+455.
15.07.2022 – Wizytacja na budowie drogi ekspresowej S3

W piątek 15.07.2022 r. odbyła się wizytacja budowy drogi ekspresowej S3 na Zadaniu III z Bolkowa do Kamiennej Góry i na Zadaniu IV do Granicy państwa, w której udział wzięli minister infrastruktury Andrzej Adamczyk wspólnie z ministrem transportu Republiki Czeskiej Martinem Kupka. Ministrom towarzyszyli przedstawiciele GDDKiA, RSD Hradec Kralove (odpowiednik polskiego Oddziału GDDKiA) oraz lokalni polscy i czescy samorządowcy. Ministrowie podsumowali obecne zaawansowanie drogi ekspresowej po stronie polskiej i czeskiej. Delegacja polsko-czeska po wizytacji Tunelu TS-26 oraz węzła Kamienna Góra Południe udała się do Trutnova na rozmowy dwustronne, których tematem było połączenie drogi ekspresowej S3 i czeskiej autostrady D11, której budowa ma ruszyć za dwa lata.

Wizytacja budowy drogi ekspresowej S3 Wizytacja budowy drogi ekspresowej S310.07 - 17.07.2022 – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

Obecnie na terenie Budowy Wykonawca prowadzi Roboty w zakresie : DROGI - Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - Sekcja I - DD41+443 km 0+200 - 0+319. Sekcja III - TG km 54+000. Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych - Sekcja II - TG km; 45+000; 47+200 - 47+250 D8 km 0+650. Sekcja III - TG km; 50+630 - 50+790; 53+900 - 54+000 MOP_PN. Pod budynek zarządzania tunelem Wykop rowu - Sekcja I - TG km 39+820 - 39+860 str. P. Sekcja II - TG km 45+000 str. L TG km 44+900 str. P. Sekcja III - TG km 50+750 - 50+790, TG km 53+900. Wykonanie nasypów - Sekcja I - TG km 41+200 - 41+360 W1 (GWN), TG km 41+410 - 41+420 W7, TG km 41+465 - 41+ 475 W7, TG km 41+500 - 41+590 W1 (GWN). Sekcja II - TG km 46+260 - 46+430 W2-1. Sekcja III - TG km 50+065 - 50+080 W3, TG km 50+115 - 50+140 W7, TG km 51+260 - 51+450 W1 (GWN), TG km 52+140 - 52+180 W10, TG km 52+960 - 52+980 W5, TG km 53+060 - 53+130 W2, MOP Północ. Ulepszone podłoże, grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub wapnem (G3) - gr. 20 cm - KR3, KR5, KR7 - Sekcja II - TG km 47+100 - 47+130 str. L, TG km 47+190 - 47+250 str. L. Ulepszone podłoże, grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub wapnem (G4) - gr. 25 cm - KR3, KR 5, KR7 - Sekcja II - TG km 44+850 - 44+880 str. P, TG km 44+935 - 44+960 str. P, TG km 47+130 - 47+190 str. L, TG km 47+180 - 47+210 str. P. Sekcja III - TG km 50+250 - 50+260. Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej gr. 25 cm - KR7 - Sekcja I - TG km 40+600 - 40+720 str. P, TG km 41+705 - 41+915 str. L, Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej gr. 17 cm- KR7 - Sekcja I - TG km 38+255 - 38+365 str. P, TG km 38+500 - 38+550 str. P, TG km 39+750 - 39+810 str. P, TG km 40+360 - 40+410 str. L, TG km 40+980 - 41+130 str. P, TG km 40+980 - 41+090 str. L. Sekcja II - TG km 48+340 - 48+380 str. L, TG km 48+540 - 48+640 str. L i P, TG km 44+850 - 44+920 str. L, Sekcja III - TG km 52+860 - 52+960 str. L i P. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 mm z kruszywem gr. 20cm KR7 - Sekcja I - TG km 40+965 - 41+130 str. P, TG km 40+150 - 40+410 str. P TG km 40+360 - 40+410 str. L. Sekcja II - TG km 48+340 - 48+380 str. L i P, TG km 48+540 - 48+640 str. P, TG km 48+540 - 48+640 str. L, TG km 44+770 - 44+850 str. L. Sekcja III - TG km 49+955 - 50+010 str. P. Ściek drogowy "trójkątny" monolityczny - Sekcja II - TG km 48+179 - 48+627 jezdnia P, str. P TG km 48+175 - 48+449 jezdnia L str. L. Sekcja III - TG km 50+889 - 51+160 jezdnia P str. P, TG km 50+880 - 51+169 jezdnia L str. L, TG km 53+223 - 53+456 jezdnia L str. P, TG km 53+252 - 53+503 jezdnia P str. P + zabudowa 39 wpustów. Drenaż w pasie rozdziału DN200 - Sekcja II - TG km 48+140 - 48+400, Sekcja III - TG km 49+800 - 50+060, TG km 50+616 - 51+226. Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu, Osuszanie warstw nasypu. MOSTY - WS-31 - roboty przygotowawcze ,wymiana łożysk tymczasowych na docelowe (JP). WS-36 - zbrojenie segmentu 1 (JP) , zbrojenie segmentu 2 (JL), zbrojenie segmentu 2 (JP), zbrojenie segmentu 3 (JL), wysuw segmentu 2 (JL), betonowanie segmentu 1 (JP), płyta górna - betonowanie segmentu 2 (JL), płyta górna - zbrojenie korpusu w osi H. WS-30 - montaż deskowania ustroju nośnego, Sekcja 1 (JL). WS-33 - demontaż deskowania ustroju nośnego, Sekcja 2 (JP), montaż deskowania ustroju nośnego, Sekcja 3 (JL) WD-22 - zbrojenie kap chodnikowych, montaż deski gzymsowej. WS-24 - zasypki inżynierskie, szalowanie i betonowanie ścianki zaplecznej na podporze A JL. WD-27 - zbrojenie i szalowanie korpusu podpory D. PG-29 - trwa wykonywanie zasypek podpory C, trwa montaż rusztowania UN j.lewa. PG-10.1 - trwa wykonywanie gzymsów, trwa wykonywanie zasypki obiektu. WD-34 - trwa wykonywanie zasypek podpory C. PG-11.1 - trwa wykonywanie gzymsów, trwa wykonywanie zasypki obiektu. WS-37 - zabetonowano skrzydła podpory A i B, jezdnia lewa, etap I. P-01.1 - wykonywanie zasypek inżynierskich. P-01.2 - wykonywanie zasypki inżynierskiej. PZ-31 - zbrojenie i szalowanie i betonowanie płyt przejściowych, gruntowanie podłoża pod hydroizolację. MM-04.2 - wykonanie hydroizolacji przepustu, zbrojenie fundamentów skrzydeł. PZ-39 - wykonanie hydroizolacji przepustu - zbrojenie, szalowanie i betonowanie betonu ochronnego, wykonanie izolacji lekkiej płyt przejściowych. PZ-40 - wykonanie betonu ochronnego, wykonanie izolacji lekkiej płyt przejściowych. TUNEL - Tunel TS-26: Montaż suwnic obudowa wewnętrzna - nawa zachodnia, zbrojenie i betonowanie spągów - nawa wschodnia, zbrojenie i betonowanie przyczółków - nawa zachodnia, Sekcja C&C - zbrojenie sklepienia - nawa wschodnia, zbrojenie i betonowanie sklepienia - nawa zachodnia, Drenaż ścian bocznych i izolacja przeciwwodna - nawa zachodnia. Tunel TS-32 - deskowanie, zbrojenie, betonowanie ściany i kaloty tunelu. BRANŻE - Budowa kanalizacji deszczowej- wykonywanie prac na Zlewni nr 3; wykonywanie prac na Zlewni nr 8; wykonywanie prac na Zlewni nr 9. Budowa zbiorników retencyjnych - zbiornik ZB_8; zbiornik ZB_14. Budowa przyłączy energetycznych. Zasilanie podstawowe tuneli TS-26 i TS-32 - montaż muf kablowych. Przebudowa i budowa sieci elektroenergetycznych. Budowa przyłącza Systemu Zarządzania Ruchem - wykonanie linii nN wzdłuż TG SZR_7; wykonanie poprzeczki w km 49+320; wykonanie poprzeczki w km 50+220. Budowa kanału technologicznego- wykonanie poprzeczki przyłącze SZR w km 48+585; montaż studni SK-1 nr st80/2 w km 48+585; wykonanie poprzeczki KT w km 50+190; montaż studni SKR-2 nr st101 w km 50+190; wykonanie poprzeczki przyłącze SZR w km 50+210; montaż studni SKR-2 nr st102 w km 50+210; montaż studni SK-1 nr st102/1 i st102/2 w km 50+210; wykonanie poprzeczki KT na MOP w km 50+455; montaż studni SKR-2 nr st106 w km 50+455.
04.07 - 10.07.2022 – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

Obecnie na terenie budowy wykonawca prowadzi Roboty w zakresie - DROGI - Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - Sekcja I DD41+443 km 0+200 - 0+230. Sekcja III - TG km 54+000. Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych - Sekcja I - DD41+443. Sekcja II - TG km; 47+200 - 47+250; 48+500 - 48+550 D6, km 1+900 - 1+950, Sekcja III - TG km; 50+630 - 50+750; 53+900 - 54+000 MOP_PN Pod budynek zarządzania tunelem. Wykop rowu - Sekcja III - TG km 53+900. Wykonanie nasypów - Sekcja I - TG km 38+255 - 38+300 W2, TG km 38+500 - 38+550 W1 (GWN), TG km 41+200 - 41+320 W2, TG km 41+410 - 41+420 W8, TG km 41+465 - 41+ 475 W8, Sekcja II - TG km 46+810 - 46+900 W2, Sekcja III - TG km 52+140 - 52+180 W11-10, TG km 53+060 - 53+130 W3 MOP Północ - tereny zielone, Ulepszone podłoże, grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub wapnem (G4) - gr. 25 cm - KR3, KR 5, KR7 - Sekcja I - TG km 40+600 - 40+620 str. P TG km 40+630 - 40+720 str. P. Sekcja II - TG km 48+550 - 48+570. Sekcja III - TG km 50+600 - 50+730 str. P. Stabilizacja cementem - Górna warstwa nasypu 20 cm - Sekcja I - TG km 38+255 - 38+300 str. P, TG km 38+500 - 38+545 str. L i P. Sekcja II - TG km 48+570 - 48+580. Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej gr. 25 cm - KR7 - Sekcja I - TG km 40+410 - 40+450 str. P, TG km 41+705 - 41+915 str. P. Sekcja III - TG km 44+850 - 44+920 str. L, TG km 48+345 - 48+380 str. L, TG km 48+550 - 48+570 str. L i P. Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej gr. 17 cm- KR7 - Sekcja I - TG km 40+090 - 40+360 str. L, TG km 39+860 - 39+980 str. P, TG km 40+740 - 40+860 str. P. Sekcja II - TG km 44+770 - 44+850 str. L, TG km 48+345 - 48+380 str, P, Sekcja III - TG km 49+940 - 50+010 str. P, TG km 49+955 - 50+010 str. L, Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 mm z kruszywem gr. 20cm KR7 - Sekcja I - TG km 40+090 - 40+360 str. L, TG km 39+810 - 39+980 str. P, TG km 40+740 - 40+965 str. P. Sekcja II - TG km 48+480 - 48+540 str. L. Sekcja III - TG km 49+880 - 49+940 str. L, TG km 50+010 - 50+050 str. Li P. Ściek drogowy "trójkątny" monolityczny - Sekcja II - TG km 45+152 - 45+695 jezdnia L str. P, TG km 45+695 - 46+058 jezdnia L str. L, TG km 45+547 - 45+696 jezdnia P str. P, TG km 45+145 - 45+281 jezdnia P str. P. Sekcja III - TG km 51+165 - 51+183 jezdnia P str. P + zabudowa 29 wpustów. Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu. Osuszanie warstw nasypu. MOSTY - WS-31 - roboty przygotowawcze, sprężenie zewnętrzne ustroju nośnego (JL). WS-36 - zbrojenie segmentu 1 (JP), Zbrojenie segmentu 2 (JL), zbrojenie segmentu 2 (JP), wysuw segmentu 1 (JL), betonowanie segmentu 1 (JP), płyta dolna - betonowanie segmentu 2 (JL), płyta dolna - zbrojenie korpusu w osi H. WS-30 - zbrojenie, deskowanie, betonowanie podpór - montaż deskowania ustroju nośnego, Sekcja 1 (JL). WS-33 - demontaż deskowania ustroju nośnego, Sekcja 2 (JP), montaż deskowania ustroju nośnego, Sekcja 3 (JL). MS-25 - trwa wykonywanie zasypek podpory C j.lewa, trwa montaż deskowania UN j.lewa. PG-29 - trwa wykonywanie zasypek podpory C , trwa montaż rusztowania UN j.lewa. PG-10.1 - trwa wykonywanie gzymsów. WS-37 - zabetonowano korpus A j.prawa. WD-22 - zbrojenie kap chodnikowych, próbny montaż deski gzymsowej. P-01.1 - wykonywanie zasypek inżynierskich. P-01.2 - wykonywanie zasypki inżynierskiej. PZ-31 - zbrojenie i szalowanie płyt przejściowych. WS-24 - zasypki inżynierskie, zbrojenie ścianki zaplecznej na podporze A i B, szalowanie ścianki zaplecznej na podporze A, wykonywanie zbrojenia kap chodnikowych. PZ-39 - zbrojenie, szalowanie i betonowanie płyt przejściowych. PZ-40 - wykonanie hydroizolacji przepustu P-09.2.1 - wykonywanie by-passu Strzegomki. TUNELE - Tunel TS-26: Montaż suwnic obudowa wewnętrzna - nawa zachodnia, TS-26 - zbrojenie i betonowanie spągów - nawa wschodnia, TS-26 - zbrojenie i betonowanie przyczółków - nawa wschodnia, Sekcja C&C - zbrojenie i betonowanie sklepienia - nawa wschodnia, TS-26 - zbrojenie i betonowanie sklepienia - nawa zachodnia, Drenaż ścian bocznych i izolacja przeciwwodna - nawa zachodnia. Tunel TS-32 - deskowanie, zbrojenie, betonowanie ścian i kaloty tunelu. BRANŻE - Budowa kanalizacji deszczowej - wykonywanie prac na Zlewni nr 2; wykonywanie prac na Zlewni nr 8; wykonywanie prac na Zlewni nr 13; wykonywanie prac na Zlewni nr 16. Budowa zbiorników retencyjnych - zbiornik ZB_6; zbiornik ZB_8; zbiornik ZB_14. Budowa przyłączy energetycznych. Zasilanie podstawowe tuneli TS-26 i TS-32- ułożenie rur osłonowych RHDPEp 160/9.1. Przebudowa i budowa sieci elektroenergetycznych. Budowa przyłącza Systemu Zarządzania Ruchem - wykonanie linii SN wzdłuż TG SZR_7; wykonanie poprzeczki w km 52+830. Budowa kanału technologicznego - wykonanie poprzeczki na odcinku od st40 do st40/2 w km 44+765; montaż studni nr st40/1; wykonanie poprzeczki KT w km 49+320; montaż studni nr st88 w km 49+320; montaż studni nr st100 w km 50+190.
27.06 - 03.07.2022 – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

DROGI - Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych - Sekcja I - TG km 40+150 - 40+500 DD41+441. Sekcja II - TG km 44+700; 44+900 - 45+100; 47+200 - 47+250; 48+500 - 48+550 D6, km 1+900 - 1+950. Sekcja III - TG km 52+500 - 52+620; 53+900 - 54+000 MOP_PN. Wykop rowu Sekcja I - TG km 39+810 - 39+840; 40+660 - 40+720; 41+200 - 41+380. Sekcja II - TG km 44+900; 47+750. Wykonanie nasypów - Sekcja I - TG km 38+520 - 38+530 W2, TG km 41+200 - 41+320 W2, TG km 41+410 - 41+425 W9, TG km 41+465 - 41+ 475 W9, TG km 41+600 - 41+700 W1 (GWN) D2, km 0+120 - 0+220 W1. Sekcja II - TG km 46+320 - 46+420 W4, TG km 46+810 - 46+900 W3, TG km 47+065 - 47+180 W3-2 DD44+702 km 0+170 - 0+254 W7. Sekcja III - TG km 49+140 - 49+240 W2, TG km 49+750 - 49+780 W2, TG km 50+065 - 50+085 W11-10, TG km 51+210 - 51+240 W7-6, TG km 51+290 - 51+460 W4, TG km 53+060 - 53+130 W5-4 MOP Północ - tereny zielone. Ulepszone podłoże, grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub wapnem (G4) - gr. 25 cm - KR3, KR 5, KR7 - Sekcja I -TG km 40+410 - 40+450 str. P, TG km 40+610 - 40+620 str. L Sekcja II - TG km 44+890 - 44+940 str. L, TG km 44+870 - 44+940 str. P. Stabilizacja cementem - Górna warstwa nasypu 20 cm - Sekcja II - TG km 48+580 - 48+645. Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej gr. 25 cm - KR7 - Sekcja I - TG km 40+090 - 40+360 str. L. Sekcja III - TG km 48+345 - 48+380 str. P Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej gr. 17 cm- KR7 - Sekcja I - TG km 40+090 - 40+410 str. P, TG km 40+860 - 40+980 str. P, TG km 40+805 - 40+980 str. L. Sekcja II - TG km 45+160 - 45+540 str. P, TG km 45+820 - 45+960 str. P, TG km 46+000 - 46+080 str. P, TG km 45+820 - 46+000 str. L, TG km 48+220 - 48+340 str. P, TG km 48+160 - 48+340 str. L, TG km 48+380 - 48+540 str. L i P. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 mm z kruszywem gr. 20cm KR7, TG km 45+160 - 46+050 str. P, TG km 48+180 - 48+340 str. L i P. Ściek drogowy "trójkątny" monolityczny - Sekcja I - TG km 39+301 - 39+787 jezdnia P str. P TG km 39+131 - 39+166 jezdnia P str. P TG km 38+925 - 39+166 jezdnia L str. L TG km 39+301 - 39+612 jezdnia L str. L + zabudowa 28 studzienek Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu Osuszanie warstw nasypu. MOSTY - WS-31 - roboty przygotowawcze. WS-35 - zbrojenie poprzecznicy pośredniej w osi B, betonowanie poprzecznicy podporowej w osi B. WS-36 - zbrojenie segmentu 1 (JL), zbrojenie segmentu 2 (JL), zbrojenie segmentu 1 (JP), demontaż ścianek szczelnych w osi F, zbrojenie korpusu w osi H. WS-30 - zbrojenie, deskowanie, betonowanie podpór. WS-33 - demontaż deskowania ustroju nośnego, Sekcja 2 (JP). MS-25 - zabetonowano skrzydło prawe C j.prawa etap 1, rozpoczęto skręcanie rusztowań ustroju nośnego j.lewa. PG-29 - trwa wykonywanie zasypek podpory C, trwa montaż rusztowania UN j.lewa. PG-10.1 - trwa wykonywanie zasypek, trwa wykonywanie gzymsów. WD-34 - zabetonowano ściankę zapleczną podpory A. PG-11.1 - trwa wykonywanie zasypek, trwa wykonywanie gzymsów. WS-37 - zabetonowano korpus B j.prawa. P-01.1 - wykonywanie zasypek inżynierskich. P-01.2 - wykonywanie zasypki inżynierskiej PZ-31 - zbrojenie płyt przejściowych - przygotowanie powierzchni przepustu pod hydroizolację. MM-01 - wykonanie izolacji lekkiej przepustu, wykonanie izolacji styków prefabrykatów z papy. WS-24 - zasypki inżynierskie ,zbrojenie ścianki zaplecznej na podporze A. PZ-39 - wykonywanie betonu podkładowego pod płyty przejściowe, zbrojenie płyt przejściowych. PZ-40 - gruntowanie powierzchni przepustu pod hydroizolację. TUNELE - Tunel TS-26: Montaż suwnic obudowa wewnętrzna - nawa zachodnia, TS-26 - zbrojenie i betonowanie spągów - nawa zachodnia, TS-26 - zbrojenie i betonowanie przyczółków - nawa zachodnia, Sekcja C&C - zbrojenie sklepienia - nawa wschodnia, Drenaż ścian bocznych i izolacja przeciwwodna - nawa zachodnia. Tunel TS-32 - deskowanie, zbrojenie, betonowanie ścian i kaloty tunelu. BRANŻE - Budowa kanalizacji deszczowej: wykonywanie prac na Zlewni nr 1; wykonywanie prac na Zlewni nr 3; wykonywanie prac na Zlewni nr 8; wykonywanie prac na Zlewni nr 11; wykonywanie prac na Zlewni nr 16. Budowa zbiorników retencyjnych: zbiornik ZB_6; zbiornik ZB_14. Budowa kanału technologicznego: wykonanie trasy głównej KT w km 48+565 - 48+580; montaż studni nr 40; wykonanie poprzeczki na odcinku od st40 do st40/2 w km 44+765. Budowa przyłączy energetycznych. Zasilanie rezerwowe tunelu TS-32: roboty przygotowawcze. D.01.03.01A Przebudowa i budowa sieci elektroenergetycznych. Budowa przyłącza Systemu Zarządzania Ruchem: wykonanie linii SN wzdłuż TG SZR_7.
20.06 - 26.06.2022 – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

Wykonawca obecnie na terenie Budowy prowadzi Prace w zakresie : DROGI - Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych - Sekcja I - TG km 40+150 - 40+500. Sekcja II - TG km 44+900 - 45+100; 46+200 - 46+500; 47+200 - 47+250; 48+500 - 48+550 D6 km 1+900 - 1+950 D8 km 0+200 - 0+300. Sekcja III - TS32_pod budynek zarządzania tunelem TG km 52+500 - 52+620; 53+900 - 54+000 MOP_PN. Wykop rowu - Sekcja I - TG km 40+400-40+500; 40+730 - 40+760; 40+850 - 40+870; 41+250 - 41+410. Sekcja II - TG km 44+900. Wykonanie nasypów - Sekcja I - TG km 41+200 - 41+290 W2, TG km 41+925 - 41+900 W1 (GWN). Sekcja II - TG km 46+320 - 46+420 W5-4 TG km 46+810 - 46+900 W4-3 TG km 47+060 - 47+180 W5-4 D8 km 0+100 W1 (mrozoochronna). Sekcja III - TG km 49+140 - 49+240 W2, TG km 49+750 - 49+780 W5-3, TG km 50+065 - 50+085 W13-12, TG km 50+120 - 50+140 W14, TG km 50+140 - 50+270 W4-3, TG km 51+210 - 51+230 W8, TG km 51+260 - 51+290 W6, TG km 51+290 - 51+460 W5, TG km 53+060 - 53+130 W6 MOP Północ - tereny zielone, WS-36 podpora H. Ulepszone podłoże, grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub wapnem (G4) - gr. 25 cm - KR3, KR 5, KR7 - Sekcja II - TG km 44+720 - 44+760 str. L Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej gr. 25 cm - KR7 - Sekcja I - TG km 39+160 - 39+300 str. L i P Sekcja III - TG km 49+940 - 50+010 str. L i P, TG km 50+460 - 50+530 str. L, TG km 50+630 - 50+800 str. L, TG km 53+220 - 53+520 str. P. Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej gr. 17 cm- KR7 - Sekcja I - TG km 38+560 - 38+660 str. P, TG km 39+080 - 39+130 str. P, TG km 39+130 - 39+160 str. L i P, TG km 39+160 - 39+300 str. L i P, TG km 39+810 - 39+860 str. P, TG km 39+950 - 40+010 str. L. Sekcja II - TG km 45+960 - 46+000 str. P, TG km 46+000 - 46+080 str. L, TG km 48+160 - 48+220 str. P. Sekcja III - TG km 49+800 - 49+880 str. L i P, TG km 50+010 - 50+050 str. L i P, TG km 50+260 - 50+630 str. L, TG km 50+460 - 50+530 str. P, TG km 53+260 - 53+500 str. P. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 mm z kruszywem gr. 20cm KR7 - Sekcja I - TG km 38+550 - 38+800 str. P, TG km 39+100 - 39+250 str.L, TG km 39+140 - 39+300 str. P, Sekcja II - TG km 46+000 - 46+080 str. L. Ściek drogowy "trójkątny" monolityczny - Sekcja I - TG km 38+581 - 39+131 jezdnia P str. L, TG km 38+562,5 - 38+926,5 jezdnia L str. P + zabudowa 10 studzienek. Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu. Osuszanie warstw nasypu MOSTY - WS-31 - roboty przygotowawcze. WS-35 - zbrojenie poprzecznicy pośredniej w osi B, betonowanie poprzecznicy podporowej w osi B. WS-36 - zbrojenie segmentu 1 (JL), zbrojenie segmentu 2 (JL), zbrojenie segmentu 1 (JP), demontaż ścianek szczelnych w osi F, zbrojenie korpusu w osi H. WS-30 - zbrojenie, deskowanie, betonowanie podpór. WS-33 - betonowanie ustroju nośnego, Sekcja 2 (JP). PG-29 - trwa wykonywanie zasypek podpory C, trwa montaż rusztowania UN j.lewa. PG-10.1 - trwa wykonywanie zasypek, trwa wykonywanie gzymsów. WD-34 - trwa wykonywanie zasypki podpór A i C, wykonano izolację ustroju z papy pod kapami chodnikowymi, trwa wykonywanie ścianki zaplecznej podpory A. PG-11.1 - trwa wykonywanie zasypek, trwa wykonywanie gzymsów. WS-37 - trwa wykonywanie korpusu B j.prawa i A j.prawa. WD-38 - rozpoczęto montaż zbrojenia korpusów podpory A i C. P-01.1 - wykonywanie zasypek inżynierskich. P-01.2 - wykonywanie zasypki inżynierskiej. PZ-31 - wykonywanie zasypki inżynierskiej, wykonanie betonu podkładowego pod płyty przejściowe. MM-01 - szalowanie i betonowanie wlotu oraz płyty zespalającej. WS-24 - zasypki inżynierskie. WD-27 - zbrojenie korpusu przyczółka A i D. PZ-36 -wykonanie betonu ochronnego przepustu. PZ-39 - wykonywanie zasypki inżynierskiej. PZ-40 - szalowanie i betonowanie płyt przejściowych. TUNELE - Tunel TS-26: Montaż suwnic obudowa wewnętrzna - nawa zachodnia, TS-26 - zbrojenie i betonowanie spągów - nawa zachodnia, TS-26 - zbrojenie i betonowanie przyczółków - nawa zachodnia, Sekcja C&C - zbrojenie sklepienia - nawa wschodnia, Drenaż ścian bocznych i izolacja przeciwwodna - nawa wschodnia. Tunel TS-32 - deskowanie, zbrojenie, betonowanie ścian i kaloty tunelu. BRANŻE - Budowa kanalizacji deszczowej - wykonywanie prac na Zlewni nr 1; wykonywanie prac na Zlewni nr 2; wykonywanie prac na Zlewni nr 3; wykonywanie prac na Zlewni nr 9;. wykonywanie prac na Zlewni nr 11; wykonywanie prac na Zlewni nr 16. Budowa zbiorników retencyjnych: - zbiornik ZB_6. zbiornik ZB_7. Budowa kanału technologicznego: montaż studni nr 69, 70; 79/1; 79/2, wykonanie trasy głównej KT na odcinku st69-st70; wykonanie poprzeczki na odcinku od st79 do st79/1 w km 48+560. Zasialnie i oświetlenie MOP Jaczków L i P - sekcja nr 3: wykonanie poprzeczek zasilania oświetlenia MOP Jaczków strona lewa. Budowa przyłączy energetycznych. Zasilanie rezerwowe tunelu TS-32: roboty przygotowawcze.
13.06 - 19.06.2022 – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

Obecnie na terenie budowy wykonawca prowadzi Roboty w zakresie - DROGI - Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych - Sekcja I - TG km 40+500 - 40+560. Sekcja II - TG km 44+730 - 44+770; 46+200 - 46+500. Sekcja III - TG km 52+500 - 52+620; 53+800 - 53+900. Wykop rowu - Sekcja I - TG km 41+700 - 41+900. Sekcja II - TG km 48+400 - 48+550. Wykonanie nasypów - Sekcja I - TG km 41+200 - 41+290 W3-2, TG km 41+590 - 41+750 W1, Sekcja II - TG km 46+280 - 46+310 W6, TG km 46+320 - 46+410 W6-5, TG km 47+060 - 47+180 W5, D6 km 0+420 - 0+455 W4, DD46+776. Sekcja III - TG km 49+750 - 49+780 W6, TG km 50+140 - 50+250 W5, TG km 51+600 - 51+605 W6-5, TG km 51+260 - 51+460 W6-5, TG km 52+180 - 52+300 W2-1 MOP Północ - tereny zielone. Stabilizacja cementem - Górna warstwa nasypu 20 cm - Sekcja II - TG km 44+760 - 44+850 str. L. Ulepszone podłoże, grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub wapnem (G4) - gr. 25 cm - KR3, KR 5, KR7 - Sekcja II - TG km 44+850 - 44+940 str. L. Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej gr. 25 cm - KR7 - Sekcja III - TG km 50+260 - 50+460 str. L, TG km 50+530 - 50+630 str, L. Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej gr. 17 cm- KR7 - Sekcja I - TG km 39+160 - 39+300 str, L i P. Sekcja II - TG km 45+350 - 45+530 str. L. Drenaż w pasie rozdziału DN200 - Sekcja II - TG km 45+737 - 46+053. Rów kryty, średnica fi800, HDPE - Sekcja III - TG km 53+788; 53+806. Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu. Osuszanie warstw nasypu. MOSTY - WS-31 - roboty przygotowawcze. WS-35 - zbrojenie poprzecznicy pośredniej w osi B, betonowanie poprzecznicy podporowej w osi C. WS-36 - zbrojenie segmentu 1 (JL), zbrojenie segmentu 2 (JL), betonowanie segmentu 1 (JL), zbrojenie korpusu w osi H, WS-30 - zbrojenie, deskowanie, betonowanie podpór, WS-33 - demontaż deskowania, zbrojenia ustroju nośnego, Sekcja 2 (JP), WS-24 - trwa wykonywanie zasypki podpór, MS-25 - trwa przygotowywanie podłoża pod UN j.lewa, trwa wykonywanie zasypek podpory C j.lewa, zabetonowano skrzydło prawa, podpora C j.prawa, etap 1, PG-29 - trwa wykonywanie zasypek podpory C, trwa montaż rusztowania UN j.lewa, PG-10.1 - trwa wykonywanie zasypek, wznowiono wykonywanie gzymsów, WD-34 - trwa wykonywanie zasypki podpór, PG-11.1 - trwa wykonywanie zasypek, WS-37 - zabetonowano korpus B j.lewa, trwa wykonywanie korpusu B j.prawa, PZ-29 - przygotowano powierzchnię pod ułożenie izolacji z papy, P-01.1 - wykonywanie zasypek inżynierskich, P-01.2 - wykonywanie zasypki inżynierskiej, PZ-31 - wykonywanie zasypki inżynierskiej, MM-01 - zbrojenie i szalowanie wlotu oraz płyty zespalającej, WS-24 - zasypki inżynierskie, przygotowanie powierzchni betonu pod ścianki zapleczne, WD-27 - zbrojenie korpusu przyczółka D, PZ-36 - wykonanie hydroizolacji z papy przepustu, PZ-37 -wykonywanie zasypki inżynierskiej nad przepustem, PZ-39 - wykonywanie zasypki inżynierskiej, PZ-40 - szalowanie i zbrojenie płyt przejściowych. TUNELE - Tunel TS-26: Montaż suwnic obudowa wewnętrzna - nawa zachodnia, TS-26 - zbrojenie i betonowanie spągów - nawa zachodnia, TS-26 - zbrojenie i betonowanie przyczółków - nawa zachodnia, Sekcja C&C - zbrojenie sklepienia - nawa wschodnia, Drenaż ścian bocznych i izolacja przeciwwodna - nawa wschodnia. Tunel TS-32 - deskowanie, zbrojenie, betonowanie ścian i kaloty tunelu. BRANŻE - Budowa kanalizacji deszczowe: - wykonywanie prac na Zlewni nr 2; wykonywanie prac na Zlewni nr 9;. wykonywanie prac na Zlewni nr 10; wykonywanie prac na Zlewni nr 13; wykonywanie prac na Zlewni nr 16. Budowa zbiorników retencyjnych - zbiornik ZB_6. zbiornik ZB_7. Budowa przyłączy energetycznych. Zasilanie podstawowe tuneli TS-26 i TS-32 - roboty porządkowe. Budowa kanału technologicznego - montaż studni nr 78, 79; wykonanie trasy głównej KT na odcinku st78-st79; wykonanie poprzeczki na odcinku od st79 do st79/1 w km 48+560. Przebudowa i budowa sieci elektroenergetycznych. Budowa przyłącza Systemu Zarządzania Ruchem: wykonanie poprzeczki przed WD27.
30.05 - 01.06.2022 – IV MIĘDZYNARODOWE FORUM TUNELOWE

Tunel TS-26

W dniach od 30 maja do 01 czerwca bieżącego roku we Wrocławiu odbywało się IV Międzynarodowe Forum Tunelowe. Konferencja zorganizowana przez Polski Kongres Drogowy pod przewodnictwem Pana Zbigniewa Kotlarka poświęcona była budowie i eksploatacji tuneli. Podczas Forum omówiono tematykę przestrzeni podziemnej w kontekście zrównoważonego rozwoju, przedstawione zostały rozwiązania projektowe, wykonawcze i sprzętowe w budownictwie tunelowym, na przykładach konkretnych projektów realizowanych w różnych krajach i w Polsce. Był to przegląd różnych technologii stosowanych w budownictwie tunelowym, w zależności od lokalizacji i warunków geologicznych. Ważnymi tematami konferencji stanowiły również prezentacje w zakresie wyposażenia tuneli np. łączność w tunelach, wentylacja oraz tematyka systemów bezpieczeństwa w tunelach, gdzie omówiono m.in. testy odbiorowe i zabezpieczenia ppoż. W ostatnim dniu forum odbyła się wycieczka techniczna na budowę tunelu TS-26 S3 Bolków–Kamienna Góra Północ, gdzie Uczestnicy konferencji mogli naocznie zapoznać się ze specyfiką budowy Tunelu TS-26.

IV MIĘDZYNARODOWE FORUM TUNELOWE IV MIĘDZYNARODOWE FORUM TUNELOWE IV MIĘDZYNARODOWE FORUM TUNELOWE IV MIĘDZYNARODOWE FORUM TUNELOWE
IV MIĘDZYNARODOWE FORUM TUNELOWE IV MIĘDZYNARODOWE FORUM TUNELOWE IV MIĘDZYNARODOWE FORUM TUNELOWE
30.05 - 05.06.2022 – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

Obecnie na terenie Budowy Wykonawca prowadzi prace w zakresie - DROGI - Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych - Sekcja I - TG km 40+500 - 40+560; 41+670 - 41+930. Sekcja II - TG km 44+630 - 44+670; 44+730 - 44+770; 44+900 - 44+950; 45+090 - 45+110; 45+490 - 45+510; 46+000 - 46+060; 46+180 - 45+220. Sekcja III - TG km 50+260 - 50+600; 52+580 - 52+620; 53+800 - 53+900 MOP Północ. Wykop rowu - Sekcja III - D14 km 0+000 - 1+040. Wykonanie nasypów - Sekcja I - TG km 38+300 - 38+520 W1 (+GWN), TG km 40+750 - 40+870 W1 (+GWN), TG km 41+590 - 41+667 W4-3, TG km 41+930 - 41+993 W4-3. Sekcja II - Nasyp W1 46+020 - 46+114(+GWN), TG km 46+620 - 46+410 W11, TG km 46+700 - 46+720 W4, TG km 47+060 - 47+120 W8, TG km 47+120 - 47+180 W7, TG km 48+060 - 47+170 W8, DD44+702 km 0+150 - 0+240 W8 D6, km 0+430 - 0+450 W5, D8 km 0+090 - 0+130 W1, D8 km 0+335 - 0+469 W1, D8 km 0+667 - 0+765 W4-1 ZB_6 makroniwelacja. Sekcja III- TG km 50+110 - 50+130 W18, TG km 50+140 - 50+200 W7-6, TG km 50+440 - 50+610 W1, TG km 51+210 - 51+240 W9, TG km 51+603 - 51+660 W4-3, TG km 52+180 - 52+285 W7-5, TG km 51+210 - 51+230 W11-10, TG km 53+060 - 53+090 W10, MOP Północ - tereny zielone. Stabilizacja cementem - Górna warstwa nasypu 20 cm - Sekcja I - TG km 40+805 - 40+860. Sekcja II - TG km 45+950 - 45+960 str. P, TG km 46+000 - 46+080 str. L, TG km 46+030 - 46+080 str. P. Sekcja III - TG km 50+460 - 50+535 str. L. Ulepszone podłoże, grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub wapnem (G4) - gr. 25 cm - KR3, KR 5, KR7 - Sekcja II - TG km 45+960 - 46+000 str. L. Sekcja III - TG km 50+260 - 50+461 str. L i P, TG km 50+534 - 50+630 str. L, Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej gr. 25 cm - KR7 - Sekcja II - TG km 45+280 - 45+530 str. L. Sekcja III - TG km 53+220 - 53+450 str. L. Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej gr. 17 cm- KR7 Sekcja I TG km 38+560 - 38+660 str. L TG km 39+300 - 39+400 str. L i P Sekcja II TG km 45+120 - 45+350 str. L i P. Sekcja III - TG km 49+885 - 49+940 str. L i P, TG km 53+220 - 53+520 str. L. Drenaż w pasie rozdziału DN200 - Sekcja II - TG km 45+408 - 45+638. Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu Osuszanie warstw nasypu. MOSTY - WS-31, wysuw segmentu 19 (JP). WS-35 - betonowanie korpusu w osi A. WS-36 - zbrojenie segmentu 1 (JL), zbrojenie filarów w osi G, betonowanie filarów w osi G. WS-30 - wykonywanie betonu niekonstrukcyjnego, ławy fundamentowej, filarów, korpusu przyczółka .WS-33 - demontaż deskowania ustroju nośnego. WD-22 - zabetonowana płytę przejściową za podporą A - przygotowano powierzchnie pod izolację z papy pod kapami chodnikowymi WS-24 - trwa wykonywanie zasypki podpór, przygotowano powierzchnie pod izolację z papy pod kapami chodnikowymi. MS-25 - zabetonowano korpus podpory C j.prawa, trwa przygotowywanie podłoża pod UN j.lewa. PG-29 - zabetonowano skrzydło C j.prawa etap, trwa wykonywanie zasypki podpory A, przygotowano podłoże pod rusztowanie UN j.prawa. PG-10.1 - trwa wykonywanie zasypek. WD-34 - przygotowano powierzchnie pod izolację z papy pod kapami chodnikowymi, trwa wykonywanie zasypki podpory A i C, trwa wykonywanie bloków kotwiących ustroju nośnego. PG-11.1 - trwa wykonywanie zasypek. WS-37 - trwa wykonywanie korpusów A j.lewa i B j.lewa. PZ-29 - przygotowno powierzchnie pod izolację z papy .P-01.1 - wykonywanie zasypek inżynierskich. P-01.2 -wykonanie izolacji lekkiej przepustu. PZ-31 - wykonywanie zasypki inżynierskiej. MM-01 - betonowanie ścian, stropu wylotu, betonowanie płyty dennej wlotu. WD-27 - betonowanie filarów podpory B, betonowanie fundamentu podpory D, wykonanie betonu podkładowego pod podporę A. MM-04.2 - zbrojenie, szalowanie ścian i stropy zakończeń monolitycznych oraz płyty zespalającej. PZ-37 -wykonanie betonu ochronnego. PZ-39 - wykonanie korpusów skrzydeł (2 szt. strona północna). PZ-40 - wykonywanie zasypki inżynierskiej - wykonanie betonu podkładowego pod płyty przejściowe. TUNEL - Tunel TS-26: Montaż suwnic obudowa wewnętrzna - nawa zachodnia, Frezowanie - nawa zachodnia, TS-26 - zbrojenie i betonowanie spągów, przyczółków, sklepienia - nawa wschodnia, Drenaż ścian bocznych i izolacja przeciwwodna - nawa wschodnia. Tunel TS-32 - deskowanie, zbrojenie, betonowanie fundamentów tunelu - betonowanie kaloty tunelu. BRANŻE - Budowa kanalizacji deszczowej - wykonywanie prac na Zlewni nr 9; wykonywanie prac na Zlewni nr 13. Przebudowa rowów i cieków - Rów R_50+096 - wykonanie wykopu; Budowa zbiorników retencyjnych - zbiornik ZB_MOP_1. Budowa przyłączy energetycznych. Zasilanie podstawowe tuneli TS-26 i TS-32 - montaż rur osłonowych DVK 232. Budowa kanału technologicznego - montaż studni nr 87/2, 87/3, 109, 110; wykonanie poprzeczki przyłącze SZR w km 49+160. D.01.03.01A Przebudowa i budowa sieci elektroenergetycznych. Budowa przyłącza Systemu Zarządzania Ruchem - ułożenie linii SN SZR1 w km 39+160.
16-22.05.2022 – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

Wykonawca w bieżącym okresie prowadzi prace na ciągu Drogi S3 w zakresie – DROGI - Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych - Sekcja I - TG km 40+150 - 40+200; 40+400 - 40+600; 40+700; 41+700 - 41+900. Sekcja II - TG km 46+300; 46+700 D8, km 0+500 - 0+700. Sekcja III - TG km 52+500 - 52+600; 53+650 - 53+900, MOP_PN. Wykonanie nasypów - Sekcja I - TG km 38+250 - 38+300 W1 (GWN), TG km 40+700 W6, TG km 40+750 - 40+800 W3, TG km 40+850 W2, TG km 41+680 W5, TG km 41+950 W5. Sekcja II - TG km 46+050 - 46+110 W3, TG km 46+300 - 46+400 W13, TG km 46+700 - 46+730 W6 D8, km 0+200 W2 D8, km 0+400 W3. Sekcja III - TG km 49+015 - 49+170 W1 (GWN), TG km 49+750 - 49+780 W11-10, TG km 49+900 - 49+960 W1 (GWN), TG km 50+150 W8, TG km 51+210 - 51+230 W15-14, TG km 51+255 - 51+280 W13, TG km 51+290 - 51+460 W7-6, TG km 51+460 - 51+495 W10-9, TG km 51+603 - 51+660 W6, TG km 52+212 - 52+245 W11-9 TG km 52+900 W3, TG km 53+080 W9-8 MOP_PN. Stabilizacja cementem - Górna warstwa nasypu 20 cm - Sekcja I - TG km 39+990 - 40+010 str. L, TG km 39+300 - 39+410 str. L i P. Ulepszone podłoże, grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub wapnem (G4) - gr. 25 cm - KR3, KR 5, KR7 - Sekcja I TG km 39+160 - 39+300 str. L i P, TG km 39+810 - 39+860 str. P, TG km 39+970 - 39+980 str. P, TG km 40+090 - 40+210 str. L. Wykop rowu - Sekcja II - D8. Sekcja III - D17. Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej gr. 17 cm- KR7 - Sekcja II - TG km 45+540 - 45+820 str. L i P. Sekcja III - TG km 50+900 - 51+180 str. L i P. Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu Osuszanie warstw nasypu. MOSTY - WS-31 - wysuw segmentu 18 (JP), zbrojenie segmentu 19 (JP), betonowanie płyty dolnej segmentu 19 (JP). WS-35 - zbrojenie korpusu w osi A, betonowanie korpusu w osi A. WS-36 - montaż szalunku i rusztu stalowego do nasuwania (JL), zbrojenie filarów w osi F, betonowanie filarów w osi F. WS-30 - wykonanie betonu wyrównawczego., WS-33 - demontaż deskowania ustroju nośnego. PG-29 - zabetonowano skrzydło podpory C, j.lewa, etap I - trwa wykonywanie skrzydła C, j.prawa, etap I, trwa wykonywanie zasypki podpory A, trwa wykonywanie zasypki podpory B, j .lewa. PG-10.1 - trwa wykonywanie zasypek. WD-34 - wykonano izolację cienkowarstwową korpusu C , trwa wykonywanie zasypki podpory A , trwa wykonywanie bloków kotwiących ustroju nośnego. PG-11.1 - trwa wykonywanie zasypek. WD-38 - zabetonowano fundamenty A i B, trwa wykonywanie fundamentu C. PZ-38 - trwa wykonywanie zasypek przepustu. P-01.2 - wykonywanie zbrojenia i szalowania korpusów skrzydeł. WD-22 - beton podkładowy pod płytę najazdową przyczółek A. PZ-29 - wykonanie betonu podkładowego pod płyty przejściowe, wykonanie płyt przejściowych (2 szt. strona północna). WS-24 - wykonanie drenażu przyczółek B - zbrojenie i betonowanie wnęk strefy zakotwień jezdnia lewa. PZ-31 - wykonywanie zasypki inżynierskiej. MM-01 - zbrojenie płyty dennej wlotu. MS-25 - izolacja lekka podpory C jezdnia lewa (częściowe), zbrojenie i szalowanie podpory C jednia prawa. WD-27 - zbrojenie fundamentu podpory D, wykonanie warstwy stabilizacyjnej, pod nasyp podpory D. MM-04.2 - zbrojenie, szalowanie i betonowanie płyt dennych zakończeń monolitycznych. PZ-36 - przygowanie powierzchni płyty zespalającej pod ułożenie hydroizolacji. PZ-39 - przygowanie powierzchni płyty zespalającej pod ułożenie hydroizolacji, wykonanie wykopu i ułożenie betonu niekonstrukcyjnego pod fundamnety skrzydeł (2 szt. strona północna). PZ-40 - wykonywanie zasypki inżynierskiej, przygowanie powierzchni płyty zespalającej pod ułożenie hydroizolacji. TUNELE - Tunel TS-26: Warstwa wyrównawcza torkretu - nawa zachodnia, Montaż suwnic obudowa wewnętrzna - nawa wschodnia i zachodnia, Frezowanie - nawa zachodnia, TS-26 - zbrojenie i betonowanie spągów i przyczółków - nawa wschodnia, Przejście poprzeczne CPP1 - betonowanie sklepienia, Drenaż ścian bocznych i izolacja przeciwwodna - nawa wschodnia. Tunel TS-32 - deskowanie, zbrojenie, betonowanie ścian tunelu - betonowanie kaloty tunelu. BRANŻE - Budowa kanalizacji deszczowej - wykonywanie prac na Zlewni nr 1; wykonywanie prac na Zlewni nr 2; wykonywanie prac na Zlewni nr 8; wykonywanie prac na Zlewni nr 10; wykonywanie prac na Zlewni nr 12. Przebudowa kolizji wodociągowych - Kolizja 6/W10 - wpięcie do sieci. Budowa zbiorników retencyjnych - zbiornik ZB_11; zbiornik ZB_MOP_1. Budowa przyłączy energetycznych. Zasilanie podstawowe tuneli TS-26 i TS-32 - montaż rur osłonowych przy WD-34; montaż rur osłonowych DVK 232. Budowa kanału technologicznego - montaż studni nr 108/2 w km 45+160; wykonanie poprzeczki KT w km 50+356; wykonanie trasy głównej KT od st108 do st109; wykonanie poprzeczki przyłącze SZR w km 50+340. D.01.03.01A Przebudowa i budowa sieci elektroenergetycznych - Poprzeczka w km 50+320 - Poprzeczka w km 50+430.
09-15.05.2022 – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

Wykonawca obecnie na terenie Budowy prowadzi prace w zakresie DROGI: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) Sekcja III D17 km 0+000 - 0+200 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych Sekcja I TG km 39+200 - 39+300; 40+400 - 40+600; 41+700 - 41+900 Sekcja II TG km 46+300 - 46+500 D8 km 0+500 - 0+700 D8a km 0+000 - 0+100 Sekcja III TG km 52+500 - 52+600; 53+650 - 53+900 Wykonanie nasypów Sekcja I TG km 38+500 W1 (GWN) TG km 38+550 W2 TG km 39+350 W1 TG km 39+980 W1 TG km 40+150 W1 (GWN) TG km 40+550 W2 TG km 40+750 - 40+800 W4 Sekcja II TG km 46+300 - 46+390 W14 TG km 46+850 - 46+900 W6 D8 km 0+050 - 0+420 W4-2 Sekcja III TG km 49+015 - 49+170 W2-1 TG km 49+900 - 49+960 W1 TG km 50+130 - 50+165 W9 TG km 51+255 - 51+280 W14-13 TG km 51+290 - 51+460 W8 TG km 51+460 - 51+495 W11 TG km 51+603 - 51+660 W9-7 TG km 52+170 - 52+212 W9 TG km 52+212 - 52+255 W13-12 TG km 52+250 - 52+280 W13 D17 km 0+540 - 0+890 Stabilizacja cementem - Górna warstwa nasypu 20 cm Sekcja I TG km 38+300 - 38+510 TG km 39+960 - 39+990 Ulepszone podłoże, grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub wapnem (G4) - gr. 25 cm - KR3, KR 5, KR7 Sekcja I TG km 40+210 - 40+360 Sekcja III TG km 53+380 - 53+460 Wykop rowu Sekcja II TG km 44+750 - 44+790; 45+700 - 45+920; 46+230 - 46+300 D8 Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej gr. 17 cm- KR7 Sekcja I TG km 38+660 - 39+130 str. L TG km 38+660 - 39+080 str. P TG km 39+400 - 39+950 str.L TG km 39+400 - 39+750 str.P, Sączki podłużne - przykanalik DN200 Sekcja III TG km 50+570; 50+616; 50+760; 50+840 Studnie drenarskie fi 315 mm z PCV Sekcja III TG km 50+570; 50+616; 50+760; 50+840 Przepust pod koroną drogi; średnica fi 800, HDPE Sekcja III D17 km 0+790 Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu Osuszanie warstw nasypu. MOSTY: WS-31 - zbrojenie segmentu 18 (JP) - betonowanie płyty górnej segmentu 18 (JP) - zbrojenie segmentu 19 (JP) - wysuw segmentu 19 (JL) - demontaż stanowiska do nasuwania (JL) WS-35 - zbrojenie korpusu w osi A - betonowanie korpusu w osi A WS-36 - zbrojenie filarów w osi F WS-30 - zbrojenie, deskowanie, betonowanie fundamentów - zbrojenie, deskowanie, betonowanie filarów WS-33 - sprężenie ustroju nośnego - demontaż deskowania ustroju nośnego WS-24 - trwa wykonywanie bloków kotwiących - zabetonowano skrzydło A j.prawa - etap 2 MS-25 - zabetonowano skrzydła podpory C j.lewa - etap 2 - trwa wykonywanie przyczółka podpory C j.prawa WD-27 - trwa wykonywanie robót ziemych pod fundamenry A i D PG-29 - zabetonowano korpus podpory C j.prawa PG-10.1 - trwa wykonywanie zasypek PG-11.1 - trwa wykonywanie zasypek WS-37 - rozpoczęto wykonywanie korpusu podpory A j.lewa WD-38 - trwa wykonywanie fundamentów PZ-29 - wykonano zasypkę do poziomu płyt przejściowych PZ-38 - trwa wykonywanie zasypek przepustu P-01.2 -wykonywanie zbrojenia i szalowania fundamentów skrzydeł PZ-31 - wykonywanie zasypki inżynierskiej MM-01 - szalowanie, zbrojenie i betonowanie płyty fundamentowej wylotu PZ-35 - wykonanie betonowania warstwy ochronnej przepustu P-07.5 - szalowanie i betonowanie warstwy ochronnej przepustu PZ-39 - zbrojenie i szalowanie fundamentów skrzydeł przepustu- strona południowa PZ-40 - wykonywanie zasypki inżynierskiej. TUNELE: Tunel TS-26: Warstwa wyrównawcza torkretu - nawa zachodnia, Montaż suwnic obudowa wewnętrzna - nawa wschodnia i zachodnia, Frezowanie - nawa zachodnia, Frezowanie ścian bocznych - nawa zachodnia, TS-26 - zbrojenie i betonowanie spągów i przyczółków - nawa wschodnia, Przejście poprzeczne CPP1 - betonowanie sklepienia Tunel TS-32 - deskowanie, zbrojenie, betonowanie kaloty tunelu - deskowanie, zbrojenie, betonowanie ścian tunelu. BRANŻE : D.03.02.01 Budowa kanalizacji deszczowej: - wykonywanie prac na Zlewni nr 1; - wykonywanie prac na Zlewni nr 2; - wykonywanie prac na Zlewni nr 7; - wykonywanie prac na Zlewni nr 10. Przebudowa kolizji wodociągowych: Kolizja 6/W10 - wykonanie próby szczelności. Budowa zbiorników retencyjnych: Zbiornik ZB_11 - ułożenie geomembrany; - wykonanie podsypki piaskowej; - wykonanie balastu; - ułożenie geowłókniny; - ułożenie geokraty. Przebudowa kolizji sieci nN i SN: Kolizja LS-06 - demontaż słupa; - przewieszenie linii napowietrznej. Budowa przyłączy energetycznych. Zasilanie podstawowe tuneli TS-26 i TS-32: - montaż rur osłonowych DVK 232. Przebudowa linii WN 220 kV: - wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego - słupy H52 ON150+5 i H52 ON150. Budowa kanału technologicznego: - wykonanie poprzeczki przyłącze SZR w km 45+160; - montaż studni SKR-1 nr 45/1 i 45/2 w km 45+160; - wykonanie poprzeczki KT w km 50+190; - wykonanie poprzeczki KT w km 50+455; - wykonanie poprzeczki KT w km 50+587; - wykonanie poprzeczki przyłącze SZR w km 50+592; - montaż studni SKR-1 nr 108/3 i 108/4 w km 50+592. D.01.03.01A Przebudowa i budowa sieci elektroenergetycznych: - wykop otwarty SZR w km 39+150 - SN; - ułożenie linii SZR w km 38+350 - 38+450; - wykonanie poprzeczki SZR w km 53+400.
W dniu 29.04.2022 Wykonawca zakończył nasuwanie jezdni lewej na obiekcie WS-31.
02-08.05.2022 – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

Obecnie na terenie Budowy Wykonawca prowadzi Roboty w zakresie Branży Drogowej - Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych Sekcja I TG km 39+200 - 39+300; 40+500 - 40+600; 41+700 - 41+800 Sekcja II TG km 44+760-44+790; 44+800 - 44+900; 46+300 - 46+500; 46+700; D9 km 47+000 Sekcja III TG km 52+500 - 52+600; 53+650 - 53+900; 50+260 - 50+650 Wykonanie nasypów Sekcja I - TG km 38+460 - 38+480 W3, TG km 40+750 - 40+770 W6 TG km 40+750 - 40+780 W5. Sekcja II - TG km 46+800 46+850 W8 TG km 46+850 - 46+900 W7. Sekcja III - TG km 49+015 - 49+050 W2, TG km 49+017 - 49+088 W3, TG km 49+050 - 49+100 W2, TG km 49+088 - 49+100 W3, TG km 49+088 - 49+136 W4, TG km 49+100 - 49+170 W3, TG km 49+750 - 49+780 W12, TG km 50+130 - 50+205 W10, TG km 51+218 - 51+255 W14, TG km 51+460 - 51+495 W11, TG km 51+603 - 51+660 W10, TG km 51+660 - 51+690 W10, TG km 51+660 - 51+690 W11, TG km 52+170 - 52+212 W12, TG km 52+212 - 52+255 W13, TG km 52+212 - 52+255 W14, TG km 52+212 - 52+262 W15, TG km 52+250 - 52+280 W14, TG km 52+843 - 52+960 W4 zjazd ZB_11a, km 0+000 - 0+161 W3. Stabilizacja cementem - Górna warstwa nasypu 20 cm Sekcja II - TG km 45+235 - 45+310, TG km 48+330 - 48+345. Ulepszone podłoże, grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub wapnem (G4) - gr. 25 cm - KR3, KR 5, KR7, Sekcja I - TG km 40+980 - 41+130 str. L Tg, km 40+965 - 41+130 str. P. Wykop rowu Sekcja I - TG km 40+400 - 40+600 str. L, Sekcja II - TG km, Sekcja III - TG km 53+800 - 53+900. Przepust rurowy stalowy - Sekcja III - D17 km 0+350 P-13.2 fi1200. Zbiorniki Sekcja I - Nasyp ZB_3a, Sekcja II - Wykop ZB_8 Nasyp ZB_7. Drenaż w pasie rozdziału DN200 - Sekcja II - TG km 45+638 - 45+737. Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu Osuszanie warstw nasypu Skarpowanie nasypów. MOSTY - WS-31 - wysuw segmentu 17 (JP), zbrojenie segmentu 18 (JP), betonowanie płyty dolnej segmentu 18 (JP), zbrojenie segmentu 19 (JP), betonowanie płyty górnej segmentu 19 (JL). WS-35 - zbrojenie korpusu w osi A. WS-36 - zbrojenie filarów w osi F. WS-30 - zbrojenie fundamentów, układanie betonu niekonstrukcyjnego. WS-33 - demontaż deskowania ustroju nośnego. WS-24 - trwa wykonywanie bloków kotwiących. MS-25 - trwa wykonywanie skrzydeł podpory C j.lewa - etap 2, trwa wykonywanie przyczółka podpory C j.prawa. WD-27 - trwa wykonywanie robót ziemych pod fundamenry A i D, zabetonowano funbdamenty B i C. PG-29 - trwa wykonywanie korpusu podpory C j.prawa. WS-37 - trwa wykonywanie zasypek fundamentów. WD-38 - trwa wykonywanie wykopów pod fundament A. PZ-38 - wykonano warstwę ochronną papy. P-01.2 - wykonywanie zbrojenia i szalowania fundamentów skrzydeł. PZ-31 - wykonywanie zasypki inżynierskiej. MM-01 - szalowanie, zbrojenie i betonowanie płyty fundamentowej wylotu. PZ-35 - wykonanie betonowania warstwy ochronnej przepustu. P-07.5 - szalowanie i betonowanie warstwy ochronnej przepustu. PZ-39 - zbrojenie i szalowanie fundamentów skrzydeł przepustu, strona południowa. PZ-40 - wykonywanie zasypki inżynierskiej. TUNELE - Tunel TS-26 - Warstwa wyrównawcza torkretu - nawa wschodnia, Montaż suwnic obudowa wewnętrzna - nawa wschodnia i zachodnia, Frezowanie - nawa wschodnia, Frezowanie ścian bocznych - nawa wschodnia i zachodnia, Warstwa RCC - beton wałowany - nawa wschodnia, Wykop spągu - nawa wschodnia, C&C zbrojenie i betonowanie płyty dennej i przyczółków - nawa wschodnia i zachodnia, Zbrojenie i betonowanie przejść poprzecznych CPP Tunel TS-32 - deskowanie, zbrojenie, betonowanie kaloty tunelu - deskowanie, zbrojenie, betonowanie ścian tunelu - deskowanie, zbrojenie, betonowanie fundamentów tunelu. BRANŻE - Budowa kanalizacji deszczowej - wykonywanie prac na Zlewni nr 8; wykonywanie prac na Zlewni nr 10; wykonywanie prac na Zlewni nr 12. Budowa zbiorników retencyjnych: Zbiornik ZB_11a - wykonanie zjazdu do zbiornika (podbudowa, w-wa odsączająca); Zbiornik ZB_11 - wykonanie robót ziemnych (nasyp/wykop): plantowanie dna i skarp. Budowa przyłączy energetycznych. Zasilanie podstawowe tuneli TS-26 i TS-32 - wykonanie przewiertu sterowanego w km 58+200; Budowa kanału technologicznego: wykonanie poprzeczki w km 53+400; wykonywanie poprzeczki w km 50+587. Przebudowa i budowa sieci elektroenergetycznych: wykop otwarty SZR w km 39+150 – SN.
18–24.04.2022 – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

Obecnie Wykonawca prowadzi Prace w Poszczególnych Branżach - DROGI - Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych - Sekcja I - TG km 40+300 - 40+720. Sekcja II - TG km 46+100 - 46+300 D6, km 1+850 - 2+000. Sekcja III - TG km 50+260 - 50+670; 52+300 - 52+900; 53+200 - 53+500 MOP_PN. Wykonanie nasypów - Sekcja I - TG km 38+500 - 38+530 W4, TG km 39+760 - 39+810 W1 (GWN), TG km 40+750 - 40+870 W7-6. Sekcja II - TG km 45+180 W1 (GWN), TG km 46+800 - 46+900 W9. Sekcja III - TG km 50+130 - 50+195 W11, TG km 51+250 - 51+280 W16, TG km 51+460 - 51+495 W13, TG km 52+212 - 52+256 W17-16, TG km 52+880 - 52+960 W5, Zjazd ZB_11a MOP_PN. Stabilizacja cementem - Górna warstwa nasypu 20 cm - Sekcja II - TG km 48+160 - 48+345; 45+830 - 45+960 L. Wykop rowu - Sekcja III - TG km 52+400 Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu Osuszanie warstw nasypu. MOSTY - WS-31 - wysuw segmentu 15 (JP), zbrojenie segmentu 16 (JP), betonowanie płyty dolnej segmentu 16 (JP), betonowanie płyty górnej segmentu 16 (JP), zbrojenie segmentu 17 (JP), wysuw segmentu 18 (JL), zbrojenie segmentu 19 (JL). WS-35 - zbrojenie korpusu w osi D (ścianka zapleczna), betonowanie skrzydła w osi D (JL), zbrojenie korpusu w osi A. WS-36 - zbrojenie fundamentu w osi G, betonowanie fundamentu w osi G. WS-30 - deskowanie, zbrojenie, betonowanie fundamentów - wymiana / stabilizacja gruntu. WS-33 - montaż deskowania ustroju nośnego MS-25 - trwa wykonywanie skrzydeł podpory C. WD-27 - wykonywane betony podkładowe pod fundamenty podpory B i C. PG-29 - trwa wykonywanie filarów B j.lewa, podpory C j.prawa. WS-37 - rozpoczęto wykonywanie zasypek fundamentów. P-01.2 - zbrojenie, szalowanie i betonowanie płyty zespalającej wraz z betonowaniem zakończeń monolitycznych. MM-01 - wykonanie wykopu pod wlot przepustu (bez ostrogi). PZ-35 - wykonanie hydroizolacji przepustu - wykonanie izolacji lekkiej płyt przejściowych. P-07.5 - wykonanie hydroizolacji przepustu. PZ-37 - wykonanie hydroizolacji przepustu. PZ-39 - wykonanie izolacji lekkiej przewodu przepustu. TUNELE - Tunel TS-26: Warstwa wyrównawcza torkretu - nawa wschodnia i zachodnia, Montaż suwnic obudowa wewnętrzna - nawa wschodnia i zachodnia, Frezowanie - nawa wschodnia, Frezowanie ścian bocznych - nawa wschodnia i zachodnia, Warstwa RCC - beton wałowany - nawa wschodnia i zachodnia, Wykop spągu - nawa wschodnia, C&C betonowanie i zbrojenie płyty dolnej - nawa wschodnia i zachodnia Zbrojenie przejść poprzecznych CPP Tunel TS-32 - deskowanie, zbrojenie, betonowanie kaloty tunelu, deskowanie, zbrojenie, betonowanie ściany tunelu. BRANŻE - Budowa kanalizacji deszczowej - wykonywanie prac na Zlewni nr 1; wykonywanie prac na Zlewni nr 3; wykonywanie prac na Zlewni nr 6; wykonywanie prac na Zlewni nr 12. Budowa zbiorników retencyjnych: Zbiornik ZB_11a - wykonanie wykopu; profilowanie skarp; wykonanie podsypki; ułożenie geomembrany. Przebudowa kolizji sieci nN i SN: Kolizja LS-08 - demontaż fundamentu słupa. Budowa przyłącza Systemu Zarządzania Ruchem - wykonanie wykopu w km 38+560 - 39+150; ułożenie rur w wykopie (poprzeczka) w km 38+350. Budowa kanału technologicznego - wykonanie wykopu w skale w km 48+400 - 48+600.
11–17.04.2022 – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

Obecnie na terenie Budowy Wykonawca prowadzi Roboty w zakresie - DROGI - Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych - Sekcja I - TG km 40+300 - 40+720; 41+000 - 41+100. Sekcja II - TG km 46+100 - 46+300; 46+400 - 46+500. Sekcja III - TG km 53+200 - 53+500. Wykonanie nasypów - Sekcja I - D2 km 0+170 - 0+240 W2.Sekcja II - TG km 46+300 - 46+700 W15, D8 km 0+180 - 0+190 W3, D8 km 0+430 - 0+440 W5. Sekcja III - TG km 49+090 - 49+135 W6, TG km 49+900 - 49+970 W3-2, TG km 51+690 - 51+740 W9, TG km 52+170 - 52+212 W14-13, TG km 52+220 - 52+250 W19, TG km 52+880 - 52+960 W7-6, Zjazd ZB_11a. Stabilizacja cementem - Górna warstwa nasypu 20 cm - Sekcja I - TG km 39+640 - 39+760. Sekcja III - TG km 49+790 - 49+890; 51+010 - 51+057. Wykop rowu - Sekcja I - TG km 40+000 - 40+100, D2 km 0+800 - 0+880. Sekcja III - TG km 53+700 - 53+800. Przepust pod koroną drogi; średnica fi 800, HDPE - Sekcja I - D2 km 0+006. Przepust rurowy stalowy - Sekcja I - P02.3 - fi 150. Sączki podłużne - przykanalik DN200. Sekcja III - TG km 50+338; 50+460. Studnie drenarskie fi 315 mm z PCV - Sekcja III - TG km 50+338; 50+460. Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu. Osuszanie warstw nasypu. MOSTY - WS-31 - zbrojenie segmentu 14 (JP), betonowanie płyty górnej segmentu 14 (JP), wysuw segmentu 14 (JP), zbrojenie segmentu 15 (JP), zbrojenie segmentu 17 (JL), betonowanie płyty górnej segmentu 17 (JL), wysuw segmentu 17 (JL), zbrojenie segmentu 18 (JL), betonowanie płyty dolnej segmentu 18 (JL). WS-35 - zbrojenie korpusu w osi D, betonowanie korpusu w osi D (JL). WS-36 - kucie pali fundamentowych w osi F, zbrojenie fundamentu w osi F, betonowanie fundamentu w osi F, wykonanie warstwy z betonu niekonstrukcyjnego w osi G, kucie pali fundamentowych w osi G. WS-30 - wykonanie betonu niekonstrukcyjnego pod fundament. WS-33 - montaż deskowania ustroju nośnego. WS-24 - zdemontowano rusztowanie UN j. prawa. MS-25 - zabetonowano fundament C j. prawa, trwa wykonywanie skrzydeł C j. lewa. WD-27 - trwa wykonywanie robót ziemnych pod fundamenty (W obrębie podpory B i C napotkano warunki gruntowe niezgodne z założeniami dokumentacji). PG-29 - zabetonowano korpus podpory C j. lewa. WS-37 - zakończono wykonywanie fundamentów. P-01.1 - wykonanie izolacji lekkiej przepustu. P-01.2 - zbrojenie, szalowanie zakończeń monolitycznych wlotu i wylotu. PZ-35 - przygotowanie powierzchni przepustu pod hydroizolację. P-07.5 - zbrojenie i szalowanie płyty przejścowej - 2 sztuki strona południowa, betonowanie płyt przejściowych (1 płyta strona północna+2 płyty strona południowa). PZ-37 - przygotowanie powierzchni przepustu pod hydroizolacje, wykonanie hydroizolacji przepustu. PZ-39 - betonowanie ścian wlotu i wylotu oraz płyty zesplającej, wykonanie izolacji styków prefabrykatów z papy podwójnie. TUNEL - Tunel TS-26 - Warstwa wyrównawcza torkretu - nawa wschodnia i zachodnia, Frezowanie - nawa wschodnia, Warstwa RCC - beton wałowany - nawa wschodnia i zachodnia, C&C nawa wschodnia - betonowanie i zbrojenie płyty dolnej, Zbrojenie przejść poprzecznych CPP. Tunel TS-32m- deskowanie, zbrojenie, betonowanie kaloty tunelu, deskowanie, zbrojenie, betonowanie ściany tunelu, wykonanie betonu niekonstrukcyjnego pod fundament. BRANŻE - Budowa kanalizacji deszczowej - wykonywanie prac na Zlewni nr 3; wykonywanie prac na Zlewni nr 10; wykonywanie prac na Zlewni nr 12. Budowa zbiorników retencyjnych - Zbiornik ZB_11a - wykonanie wykopu; profilowanie skarp. Przebudowa kolizji sieci nN i SN - Kolizja LS-04 - wykonanie zasypki. Budowa kanału technologicznego - montaż studni st69.
04–10.04.2022 – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

Wykonawca w obecnym okresie raportowania prowadził Roboty w poszczególnych Branżach - DROGI - Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych - Sekcja I - TG km 40+300 - 40+720. Sekcja II - TG km 44+900 - 45+100; 45+300 - 45+500; 46+100 - 46+300 D6 km 0+350 - 0+400. Sekcja III - TG km 53+800 - 54+000. Wykonanie nasypów - Sekcja I - TG km 41+550 - 41+590 W2. Sekcja II - TG km 45+190 - 45+220 W1, TG km 46+300 - 46+700 W15. Sekcja III - TG km 51+690 - 51+740 W10, TG km 52+170 - 52+212 W15, DD53+798 W3-2 D16, km 0+000 - 0+097 W4. Makroniwelacja pod WS-36. Stabilizacja cementem - Górna warstwa nasypu 20 cm - Sekcja III - TG km 49+790 - 49+890; 50+900 - 51+010. Wykop rowu - Sekcja I - TG km 40+000 - 40+300. Sekcja II - D6 km 0+350 - 0+600. Sekcja III - TG km 53+700 - 53+800. Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu. Osuszanie warstw nasypu. MOSTY - WS-31 - zbrojenie segmentu 14 (JP), betonowanie płyty górnej segmentu 14 (JP), wysuw segmentu 14 (JP), zbrojenie segmentu 15 (JP), zbrojenie segmentu 17 (JL), betonowanie płyty górnej segmentu 17 (JL), wysuw segmentu 17 (JL) , zbrojenie segmentu 18 (JL), betonowanie płyty dolnej segmentu 18 (JL). WS-35 - zbrojenie korpusu w osi D, betonowanie korpusu w osi D (JL), WS-36 - kucie pali fundamentowych w osi F, zbrojenie fundamentu w osi F, betonowanie fundamentu w osi F, wykonanie warstwy z betonu niekonstrukcyjnego w osi G, kucie pali fundamentowych w osi G. WS-33 - montaż deskowania ustroju nośnego. WS-24 - sprężono UN j.prawa. MS-25 - trwa wykonywanie fundamentu C j.prawa. PG-29 - trwa wykonywanie korpusu podpory C j.lewa. WS-37 - trwa wykonywanie fundamentów. P-01.2 - zbrojenie, szalowanie i betonowanie płyt dennych wlotu i wylotu. PZ-31 - dokończenie izolacji lekkiej przepustu. PZ-35 - zbrojenie, szalowanie i betonowanie płyt przejściowych. P-07.5 - zbrojenie, szalowanie i betonowanie 1 płyty przejścowej- strona północna, zbrojenie i szalowanie płyt przejściowych 1 strona północna + 2 płyty strona południowa. PZ-39 - dokończenie zbrojenia i szalowanie ścian wlotu i wylotu oraz płyty zesplającej. TUNELE - Tunel TS-26: Warstwa wyrównawcza torkretu Frezowanie, Warstwa RCC - beton wałowany Przygotowanie C&C - nawa wschodnia Tunel TS-32 - deskowanie, zbrojenie, betonowanie kaloty tunelu - deskowanie, zbrojenie, betonowanie ściany tunelu. BRANŻE - Budowa kanalizacji deszczowej - wykonywanie prac na Zlewni nr 3; wykonywanie prac na Zlewni nr 13; wykonywanie prac na Zlewni nr 17 - wykonywanie prac na Zlewni MOP Wschód C. Przebudowa linii WN 220 kV - montaż przewodów odgromowych skojarzonych ze światłowodem typu OPGW na odcinku 88-99. Przebudowa kolizji sieci nN i SN: Kolizja LS-04 - demontaż słupów; demontaż linii napowietrznej; montaż słupów; przewieszenie przewodów linii napowietrznej; montaż rur RHDPE UV; uszczelnienie końców rur palczatką termokurczliwą. Budowa kanału technologicznego - wykonywanie trasy głównej KT na odcinku st74-st75; montaż studni st74; montaż studni st75.
28.03 – 03.04.2022 – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

DROGI: Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych - Sekcja I - TG km 40+300 - 40+720. Sekcja II - TG km 44+900 - 45+100; 45+30 - 45+500; 46+100 - 46+300. Sekcja III - TG km 50+260 - 50+860; 52+300 - 52+800; 53+800 - 54+000 MOP_PN. Wykonanie nasypów - Sekcja I - TG km 40+814 - 40+820 W10-8. Sekcja II - TG km 45+190 - 45+220 W2, TG km 46+300 - 46+700 W16-15, TG km 46+790 - 46+880 W11-10. Sekcja III - TG km 51+600 - 51+645 W10, TG km 51+690 - 51+738 W11-10, TG km 49+088 - 49+104 W8, TG km 49+136 - 49+170 W5, TG km 49+780 - 49+900 W1 (GWN), TG km 50+000 - 50+060 W1 (GWN), TG km 50+880 - 51+190 W1 (GWN), TG km 52+170 - 52+212 W17-15, TG km 52+212 - 52+241 W21-18, Zjazd ZB_11a DD53+798 W5-4 D16 km 0+000 - 0+091 W5. Stabilizacja podłoża - Sekcja II - D8 km 0+150 - 0+220. Wykop rowu - Sekcja I - TG km 40+500. Sekcja II - TG km 44+700. Sekcja III - TG km 53+210 - 53+520; 53+700 - 53+800; 54+100 - 54+200 D14 km 0+340 - 1+040 D17 km 0+360 - 0+890. Sączki podłużne - przykanalik DN200 - Sekcja II - TG km 45+408; 45+639; 45+738; 45+852; 45+930. Studnie drenarskie fi 315 mm z PCV - Sekcja II - TG km 45+408; 45+639; 45+738; 45+852; 45+930. Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu. Osuszanie warstw nasypu. MOSTY: WS-31 - zbrojenie segmentu 13 (JP), betonowanie płyty dolnej segmentu 13 (JP), betonowanie płyty górnej segmentu 13 (JP), zbrojenie segmentu 14 (JP), wysuw segmentu 15 (JL), zbrojenie segmentu 16 (JL), betonowanie płyty dolnej segmentu 16 (JL), betonowanie płyty górnej segmentu 16 (JL), zbrojenie segmentu 17 (JL). WS-36 - zbrojenie fundamentu w osi H. WS-35 - zbrojenie fundamentu w osi D, betonowanie fundamentu w osi D, wykonanie warstwy z betonu niekonstrukcyjnego w osi A, zbrojenie fundamentu w osi A. WS-33 - betonowanie fundamentów podpór tymczasowych. WS-24 - zabetonowano UN j.prawa. MS-25 - zabetonowano korpusu podpory C j.lewa, trwa wykonywanie fundamentu C j.prawa. PG-29 - trwa wykonywanie korpusu podpory C j.lewa. WS-37 - trwa wykonywanie fundamentów. P-01.2 - zbrojenie płyt dennych wlotu i wylotu. PZ-31 - rozszalowanie korpusu skrzydeł, wykonanie izolacji lekkiej przepustu. MM-04.2 - montaż prefabrykatów przepustu. PZ-35 - wykonanie betonu podkładowego pod płyty przejściowe. P-07.5 - wykonanie betonu podkładowego pod płyty przejściowe strona północna. PZ-36 - zasypki inżynierskie. PZ-37 - zasypki inżynierskie. PZ-39 - zbrojenie i szalowanie ścian wlotu i wylotu oraz płyty zesplającej. TUNELE: Tunel TS-26: Warstwa wyrównawcza torkretu Wykop spągu Cut&Cover Portal Północny Frezowanie, Warstwa RCC , beton wałowany. Tunel TS-32 - deskowanie, zbrojenie, betonowanie kaloty tunelu - deskowanie, zbrojenie, betonowanie ściany tunelu. BRANŻE: Budowa kanalizacji deszczowej: wykonywanie prac na Zlewni nr 1; wykonywanie prac na Zlewni nr 10; wykonywanie prac na Zlewni nr 17. Budowa zbiorników retencyjnych: ZB_MOP_2 - wykonanie zjazdu do zbiornika - roboty ziemne; ułożenie geowłókniny, montaż geokraty, obróbka wlotów i wylotów. Przebudowa cieków i rowów: Rów R_51+249 - wykonanie narzutu kamiennego i geowłókniny. Przebudowa linii WN 220 kV: montaż fundamentów prefabrykowanych - stanowisko słupowe nr 92A; montaż słupa kratowego - stanowisko słupowe nr 92 i nr 92A; ponowny montaż istniejących przewodów w przęsłach 91-92 i 92A-93; montaż nowych przewodów w przęśle 92-92A. Budowa kanału technologicznego: - wykonywanie trasy głównej KT na odcinku st78-st79; montaż studni st73; wykonanie trasy głównej KT na odcinku st73-st74.
20-27.03.2022 – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

Wykonawca obecnie na terenie Budowy po zakończeniu okresu Zimowego prowadzi Roboty w zakresie: DROGI - Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych Sekcja I - TG km 40+300 - 40+720. Sekcja II TG - km 44+900 - 45+100; 46+100 - 46+300 D10; km 0+450 - 0+600. Sekcja III - TG km 50+260 - 50+860; 52+600; 53+800 - 54+000. Wykonanie nasypów Sekcja I - TG km 39+000 - 39+140; 39+400 - 39+800 W1 (GWN); TG km 40+814 - 40+820 W12-11. Sekcja II - TG km 45+190 - 45+220 W4-3; TG km 46+790 - 46+880 W12; TG km 46+300 W17 D9; km 0+460 - 0+580 W4 D9; km 0+640 - 0+680 W4. Sekcja III - TG km 51+290 - 51+370 W8; TG km 51+485 - 51+496 W14; TG km 51+660 - 51+738 W14-11; TG km 49+090 - 49+106 W9; TG km 51+738 - 51+772 W14; TG km 52+170 - 52+212 W20-18; TG km 52+212 - 52+241 W22 Zjazd ZB_11a DD53+798 W5 D16; km 0+000 - 0+091 W5. Stabilizacja podłoża - Sekcja II -D8 km 0+000 - 0+130 Sekcja III DD53+798 km 0+050 - 0+120 Stabilizacja cementem - Górna warstwa nasypu 20 cm - Sekcja I TG - km 38+540 - 38+640; 38+990 - 39+140; 39+400 - 39+760. Wykop rowu -Sekcja I TG - km 40+500. Sekcja III TG - km 53+210 - 53+520; 53+700 - 53+800. Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu Osuszanie warstw nasypu. MOSTY - WS-31 - zbrojenie segmentu 13 (JP), betonowanie płyty dolnej segmentu 13 (JP), betonowanie płyty górnej segmentu 13 (JP), zbrojenie segmentu 14 (JP), wysuw segmentu 15 (JL), zbrojenie segmentu 16 (JL) ,betonowanie płyty dolnej segmentu 16 (JL), betonowanie płyty górnej segmentu 16 (JL), zbrojenie segmentu 17 (JL). WS-36 - zbrojenie fundamentu w osi H. WS-35 - zbrojenie fundamentu w osi D, betonowanie fundamentu w osi D, wykonanie warstwy z betonu niekonstrukcyjnego w osi A, zbrojenie fundamentu w osi A. WS-33 - betonowanie fundamentów podpór tymczasowych. WS-24 - trwa montaż deskowania i zbrojenia UN j.prawa MS-25 - trwa montaż zbrojenia korpusu podpory C j.lewa, trwa wykonywanie wykopu podpory C j.prawa. PG-29 - zabetonowano skrzydła A j.prawa i A j.lewa , trwa wykonywanie korpusu podpory C j.lewa. WS-37 - trwa wykonywanie fundamentów. Zabetonowano 2 z 4 fundamentów. P-01.1 - zbrojenie płyt dennych wlotu i wylotu. PZ-31 - betonowanie skrzydeł. MM-04.2 - beton podkładowy pod przewód przepustu. PZ-35 - zasypki inżynierskie. PZ-36 - zasypki inżynierskie. PZ-37 - zasypki inżynierskie. PZ-39 - betonowanie płyty dennej wlotu, zbrojenie wlotu, wylotu i płyty zesplającej. PZ-40 - izolacje ścian i uszczelnienia prefabrykatów. TUNEL - Tunel TS-26 - Warstwa wyrównawcza torkretu Wykop spągu Cut&Cover Portal Północny Warstwa RCC, beton wałowany Tunel TS-32, deskowanie, zbrojenie, betonowanie kaloty tunelu - deskowanie, zbrojenie, betonowanie ściany tunelu. BRANŻE - Budowa kanalizacji deszczowej - wykonywanie prac na Zlewni nr 1; wykonywanie prac na Zlewni nr 10; wykonywanie prac na Zlewni nr 11. Budowa i przebudowa sieci wodociągowej- Kolizja 7/W11 - montaż rury osłonowej; montaż kanału DN400 wraz z wykopem i zasypem. Budowa zbiorników retencyjnych - ZB_MOP_2 - wykonanie balastu; ułożenie geowłókniny - montaż geokraty. Przebudowa cieków i rowów - Rów R_51+249 - wykonanie wykopu. Przebudowa kolizji sieci nN i SN - Kolizja LS-04 - montaż głowicy kablowej. Budowa przyłączy energetycznych. Zasilanie podstawowe tuneli TS-26 i TS-32 - wykonanie przewiertu sterowanego w km 56+100; wykonanie przewiertu sterowanego w km 58+200; Przebudowa linii WN 220 kV - montaż fundamentów prefabrykowanych - stanowisko słupowe nr 92, montaż słupa kratowego - stanowisko słupowe nr 92. Budowa kanału technologicznego - wykonanie poprzeczki P27.
14-20.03.2022 – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

Obecnie na terenie Budowy prowadzone są Roboty w zakresie DROGI : Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych Sekcja I TG km 40+300 - 40+720 Sekcja II TG km 46+100 - 46+300 D10 km 0+450 - 0+600 Sekcja III TG km 50+260 - 50+860; 53+800 - 54+000 Wykonanie nasypów Sekcja I TG km 38+530 - 39+100 W1 (GWN) TG km 40+820 - 40+860 W9 Sekcja II TG km 46+790 - 46+880 W13 D9 km 0+470 - 0+570 W6-5 Sekcja III TG km 51+660 - 51+738 W16-15 TG km 50+880 - 51+190 W1 (GWN) TG km 49+090 - 49+106 W10 TG km 52+170 - 52+212 WS35 podpora A Stabilizacja podłoża Sekcja III DD53+798 km 0+050 - 0+120 Stabilizacja cementem - Górna warstwa nasypu 20 cm Sekcja I TG km 38+650 - 39+070 Wykop rowu Sekcja I TG km 39+200 - 39+280; 40+500 D2 km 2+400 - 2+500 Sekcja III TG km 52+300 - 52+800 D16 km 1+500 D17 km 0+360 - 0+870 Przepust rurowy stalowy Sekcja III P13.1 - fi 120 Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu Osuszanie warstw nasypu. MOSTY - WS-31 - betonowanie płyty górnej segmenty 12 (JP), wysuw segmentu 12 (JP), zbrojenie segmentu 13 (JP), betonowanie płyty dolnej segmentu 13 (JP) ,zbrojenie segmentu 14 (JP), wysuw segmentu 14 (JL) , zbrojenie segmentu 15 (JL) , betonowanie płyty dolnej segmentu 15 (JL), betonowanie płyty górnej segmentu 15 (JL), zbrojenie segmentu 16 (JL,) WS-36 - kucie pali fundamentowych w osi H, WS-35 - wykonanie warstwy z betonu niekonstrukcyjnego w osi D, zbrojenie fundamentu w osi D, WS-33 - betonowanie fundamentów podpór tymczasowych, betonowanie skrzydła przyczółka G, WS-24 - trwa montaż deskowania UN j.prawa, MS-25 - trwa montaż zbrojenia korpusu podpory C j.lewa, trwa wykonywanie wykopu podpory C j.prawa, PG-29 - trwa wykonywanie skrzydeł A. WS-37 - trwa wykonywanie fundamentu B PZ-31 - szalowanie skrzydeł, MM-04.2 - wykop pod przewód przepustu PZ-35 - zasypki inżynierskie. PZ-36 - zasypki inżynierskie, PZ-39 - betonowanie płyty dennej wyloyu PZ-40 - betonowanie wylotu. TUNELE - Tunel TS-26: Warstwa wyrównawcza torkretu Wykop spągu Cut&Cover Portal Północny Warstwa RCC - beton wałowany Tunel TS-32 - deskowanie, zbrojenie, betonowanie kaloty tunelu - deskowanie, zbrojenie, betonowanie ściany tunelu. BRANŻE - Budowa kanalizacji deszczowej: - wykonywanie prac na Zlewni nr 1; wykonywanie prac na Zlewni nr 10; wykonywanie prac na Zlewni nr 11; wykonywanie prac na Zlewni nr 17. Budowa i przebudowa sieci wodociągowej: Kolizja 6/W10 - montaż rury osłonowej; montaż kanału DN355 wraz z wykopem i zasypem. Budowa zbiorników retencyjnych: ZB_MOP_2 - wykonanie podsypki; - ułożenie geowłókniny. Przebudowa kolizji sieci nN i SN: Kolizja LS-04 - wykonanie wykopu; ułożenie rur osłonowych; montaż oznaczników kablowych; ułożenie linii kablowej. Budowa przyłączy energetycznych. Zasilanie podstawowe tuneli TS-26 i TS-32: - wykonanie przewiertu sterowanego w km 56+100.
07-13.03.2022 – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

DROGI - Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych Sekcja I TG km 40+300 - 40+720 Sekcja II TG km 47+200 - 47+400 D10 Sekcja III TG km 53+800 - 54+000 Wykop rowu Sekcja I TG km 39+180 - 39+280; 40+680 - 40+760 Sekcja III TG km 52+300 - 53+000 Przepust rurowy stalowy Sekcja II P07.4 - fi 120 P08.2 - fi 180 Sączki podłużne - przykanalik DN200 Sekcja I TG km 40+344 Studnie drenarskie fi 315 mm z PCV Sekcja I TG km 40+344 Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu. MOSTY - WS-31: - wysuw segmentu 11 (JP), zbrojenie segmentu 12 (JP), betonowanie płyty dolnej segmentu 12 (JP) , zbrojenie segmentu 13 (JP), zbrojenie segmentu 14 (JL), betonowanie płyty dolnej segmentu 14 (JL), betonowanie płyty górnej segmentu 14 (JL), zbrojenie segmentu 15 (JL). WS-36: ustawienie podpór tymczasowych, wykonanie betonu niekonstrukcyjnego w osi H. WS-33 - betonowanie fundamentów podpór tymczasowych. WS-24 - trwa montaż deskowania UN j.prawa. MS-25 - trwa montaż zbrojenia korpusu podpory C j.lewa - trwa wykonywanie wykopu podpory C j.prawa. PG-29 - trwa wykonywanie korpusu podpory C j.lewa WS-37 - zostały skute głowice pali. TUNELE - Tunel TS-26: Warstwa wyrównawcza torkretu na portalu południowym - nawa wschodnia oraz zachodnia Warstwa wyrównawcza torkretu na portalu północnym - nawa wschodnia oraz zachodnia Wykop spągu Cut&Cover Portal Północny Tunel TS-32 - deskowanie, zbrojenie, betonowanie kaloty tunelu - deskowanie, zbrojenie, betonowanie ściany tunelu. BRANŻE - Budowa kanalizacji deszczowej: - wykonywanie prac na Zlewni nr 1; - wykonywanie prac na Zlewni nr 2; wykonywanie prac na Zlewni nr 10; wykonywanie prac na Zlewni nr 11. Przebudowa kolizji sieci nN i SN: Kolizja LS-03 - montaż słupów; demontaż linii napowietrznej; przewieszenie linii napowietrznej; demontaż słupów; montaż rur UV; uszczelnienie końców rur. Budowa przyłączy energetycznych. Zasilanie podstawowe tuneli TS-26 i TS-32: - montaż rur osłonowych DVK 232. Budowa kanału technologicznego: - montaż studni; wykonanie poprzeczki P6.
28.02 - 06.03.2022 – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

DROGI - Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych Sekcja I TG km 40+300 - 40+500; 41+000 - 41+100, Sekcja II TG km 47+200 - 47+400, Sekcja III - TG km 52+300; 54+000. Wykop rowu - Sekcja I - TG km 39+200 - 39+280; 40+680 - 40+760. Sekcja III - TG km 52+300 - 52+800. Przepust rurowy stalowy - Sekcja II - P08.1 - fi 180. Sekcja III - P11.2 - fi 150. Studnie drenarskie fi 315 mm z PCV - Sekcja I - TG km 38+257; 38+626; 38+716; 38+807; 38+897; 38+987; 39+068; 39+295; 39+385; 39+510; 39+580; 39+670; 39+770; 39+870; 40+030; 40+108; 40+188. Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu. MOSTY - WS-31: - wysuw segmentu 10 (JP), zbrojenie segmentu 11 (JP), betonowanie płyty dolnej segmentu 11 (JP), betonowanie płyty górnej segmentu 11 (JP), zbrojenie segmentu 12 (JP), zbrojenie segmentu 13 (JL), betonowanie płyty dolnej segmentu 13 (JL), betonowanie płyty górnej segmentu 13 (JL), zbrojenie segmentu 14 (JL). WS-36: - betonowanie postumentów podpory tymczasowej. WS-24 - trwa montaż deskowania UN j.prawa. MS-25 - trwa montaż zbrojenia korpusu podpory C j.lewa, rozpoczęto wykonywanie wykopu podpory C j.prawa. PG-29 - rozpoczęto montaż zbrojenia korpusu podpory C j.lewa. WS-37 - wykonano wykopy pod fundamenty A i B, wykonano beton podkładowy pod fundamenty A i B. TUNELE - Tunel TS-26: Drążenie tunelu na portalu południowym - nawa wschodnia oraz zachodnia Drążenie tunelu na portalu północnym - nawa zachodnia Warstwa wygładzająca - nawa wschodnia Tunel TS-32 - deskowanie, zbrojenie, betonowanie kaloty tunelu - deskowanie, zbrojenie, betonowanie ściany tunelu. BRANŻE - Budowa kanalizacji deszczowej: - wykonywanie prac na Zlewni nr 2; wykonywanie prac na Zlewni nr 11; wykonywanie prac na Zlewni nr 17. Budowa sieci wodociągowej MOP Jaczków: MOP Prawy (Zachód): - montaż kanału DN 90 wraz z wykopem i zasypem; montaż kanału DN 160 wraz z wykopem i zasypem. Budowa przyłączy energetycznych. Zasilanie podstawowe tuneli TS-26 i TS-32: - wykonanie przewiertów sterowanych w km 54+700; 55+100; - montaż rur osłonowych DVK 232. Budowa kanału technologicznego: - montaż studni; - wykonanie poprzeczki P6.
21-27.02.2022 – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

Obecnie na terenie Budowy Wykonawca prowadzi prace w zakresie - DROGI: Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych Sekcja I TG km 40+050; 40+300 - 40+500 Sekcja II TG km 47+200 - 47+400 Sekcja III TG km 52+300 Wykonanie nasypów Sekcja II D9 km 0+475 - 0+570 Sekcja III MOP_PN WS-35 podpora A; D Wykop rowu Sekcja I TG km 39+200 - 39+280 Sekcja III TG km 50+260 – 50+860; 52+300 - 52+800 D14 km 0+340 - 1+040 Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu. MOSTY: WS-31: - zbrojenie segmentu 10 (JP), betonowanie płyty dolnej segmentu 10 (JP) , betonowanie płyty górnej segmentu 10 (JP) , zbrojenie segmentu 11 (JP) ,zbrojenie segmentu 12 (JL) , betonowanie płyty górnej segmentu 12 (JL), wysuw segmentu 12 (JL), zbrojenie segmentu 13 (JL), zbrojenie segmentu 14 (JL). WS-36: - zbrojenie postumentów podpory tymczasowej. WS-33 - betonowanie ustroju nośnego. WS-24 - trwa montaż rusztowania UN j.prawa. MS-25 - trwa zbrojenie korpusu podpory C j.lewa, wykonano zasypkę fundamenty C j.lewa od strony rzeki oraz pod stożkami. WS-37 - rozpoczęto wykop pod fundamenty. TUNELE: Tunel TS-26: Drążenie tunelu na portalu południowym - nawa wschodnia oraz zachodnia. Drążenie tunelu na portalu północnym - nawa wschodnia oraz zachodnia. Tunel TS-32 - deskowanie, zbrojenie, betonowanie kaloty tunelu, deskowanie, zbrojenie, ściany tunelu. ROBOTY BRANŻOWE: Budowa kanalizacji deszczowej: - wykonywanie prac na Zlewni nr 2; - wykonywanie prac na Zlewni nr 11. Budowa sieci wodociągowej MOP Jaczków: MOP Prawy (Zachód): - montaż kanału DN 160 wraz z wykopem i zasypem. Budowa przyłączy energetycznych. Zasilanie podstawowe tuneli TS-26 i TS-32: - wykonanie przewiertów sterowanych w km 54+700; 55+100; 55+650; - montaż rur osłonowych DVK 232.
22.02.2022 – Wykonawca zakończył drążenie dwóch naw tunelu TS-26

Wykonawca zakończył drążenie dwóch naw tunelu TS-26. Prace trwały 444 dni. Wykonując obudowę wstępną wykorzystano 29 tys. Ton torkretu, a cały urobek powstały przy drążeniu zostanie wykorzystany podczas dalszej budowy drogi. Tunel TS-26 jest najdłuższym tunelem drogowym poza miejskim liczącym 2,3 km.

Tunel TS-26 Tunel TS-26 Tunel TS-26 Tunel TS-26
14-20.02.2022 – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

W bieżącym tygodniu raportowym Wykonawca prowadził Roboty w zakresie :Drogi - Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych Sekcja I TG km 39+200 - 39+280; 40+300 - 40+500 Sekcja II TG km 47+200 - 47+400 Wykop rowu Sekcja III TG km 50+260 - 50+860 D14 km 0+340 - 1+040 Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu. MOSTY : WS31: - wysuw segmentu 9 (JP), zbrojenie segmentu 10 (JP), zbrojenie segmentu 11 (JP), wysuw segmentu 11 (JL), zbrojenie segmentu 12 (JL), betonowanie płyty dolnej segmentu 12 (JL), zbrojenie segmentu 13 (JL) WS-33 - montaż ustroju nośnego. WS-24 - trwa montaż rusztowania UN j.prawa. MS-25 - rozpoczęto zbrojenie korpusu podpory C j.lewa. WD-34 - zakończono demontaż deskowania UN. TUNELE - Tunel TS-26: Drążenie tunelu na portalu południowym - nawa wschodnia oraz zachodnia. Drążenie tunelu na portalu północnym - nawa wschodnia oraz zachodnia. Tunel TS-32 - deskowanie, zbrojenie, betonowanie kaloty tunelu - deskowanie, zbrojenie, betonowanie ściany tunelu. ROBOTY BRANŻOWE - Budowa kanalizacji deszczowej: - wykonywanie prac na Zlewni nr 2; - wykonywanie prac na Zlewni nr 11. Budowa sieci wodociągowej MOP Jaczków: MOP Prawy (Zachód): - montaż kanału DN 160 wraz z wykopem i zasypem. Przebudowa kolizji sieci nN i SN: Kolizja LS-03 - ułożenie linii kablowej; montaż głowicy kablowej. Budowa przyłączy energetycznych. Zasilanie podstawowe tuneli TS-26 i TS-32: - wykonanie przewiertów sterowanych w km 54+700; 55+650.
07-13.02.2022 – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

Trwa okres zimowy, w bieżącym tygodniu raportowym (07-13-02.2022 r.) na terenie Budowy Wykonawca prowadził roboty w zakresie: DROGI - Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych Sekcja I: TG km 39+200 - 39+280; 40+300 - 40+500, Sekcja II: TG km 47+200 - 47+400, Sekcja III: TG km 50+670 - 50+860, Wykop rowu Sekcja III: TG km 50+260 - 50+860 D14 km 0+340 - 1+040. Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu. MOSTY - WS-31 - wysuw segmentu 8 (JP), zbrojenie segmentu 9 (JP), betonowanie płyty dolnej segmentu 9 (JP), betonowanie płyty górnej segmentu 9 (JP), zbrojenie segmentu 10 (JP) - wysuw segmentu 10 (JL), zbrojenie segmentu 11 (JL), betonowanie płyty górnej segmentu 11 (JL) - zbrojenie segmentu 12 (JL). WS-33 - montaż ustroju nośnego. WS-24 - zakończono przygotowywanie podłoża pod rusztowanie UN jezdnia prawa - trwa montaż rusztowania UN jezdnia prawa. PG-10.1 - trwa wykonywanie gzymsów. WD-34 - sprężono ustroju nośnego, trwa demontaż deskowania ustroju nośnego. TUNELE - Tunel TS-26: Drążenie tunelu na portalu południowym - nawa wschodnia oraz zachodnia. Drążenie tunelu na portalu północnym, nawa wschodnia oraz zachodnia. Tunel TS-32 - deskowanie i zbrojenie kaloty tunelu, betonowanie kaloty tunelu, betonowanie ściany tunelu. ROBOTY BRANŻOWE - Budowa kanalizacji deszczowej: - wykonywanie prac na Zlewni nr 2, Zlewni nr 17; - wykonywanie prac na Zlewni MOP Zachód. Budowa kanalizacji sanitarnej MOP Jaczków: MOP Prawy (Zachód): - montaż kanału DN 200 wraz z wykopem i zasypem. Budowa przyłączy energetycznych. Zasilanie podstawowe tuneli TS-26 i TS-32: - montaż rur osłonowych DVK 232.
02.02.2022 – Webinarium zapowiadające IV Międzynarodowe Forum Tunelowe

Webinarium zapowiadające IV Międzynarodowe Forum Tunelowe

W dniu 02.02.2022 r. on-line odbyło się Webinarium zapowiadające IV Międzynarodowe Forum Tunelowe (30 maja - 1 czerwca 2022 r.). Organizatorem konferencji był Polski Kongres Drogowy oraz PIARC Poland. Patronat honorowy pełniło Ministerstwo Infrastruktury, ITA-AITES – Międzynarodowe Stowarzyszenie Budowy Tuneli oraz Przestrzeni Podziemnej i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Jedną z prezentacji związanej z budową Tunelu TS-26 zaprezentował przedstawiciel PORR S.A. Dyrektor Regionu Pan Piotr Sarnowski, na koniec prezentacji poinformował wszystkich gości o planowanym na dzień 22 lutego 2022 r. „przebicia” się Tunelu, co zakończy drążenie w Tunelu i rozpocznie zarazem kolejny etap budowy związany z obudową ostateczną.

Prezentacja związana z budową Tunelu TS-26 dostępna tutaj: Prezentacja - plik PDF
31.01-06.02.2022 – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

W bieżącym tygodniu raportowym (31.01-06-02.2022 r.) na terenie Budowy Wykonawca przy sprzyjających warunkach atmosferyczny prowadził roboty w zakresie: DROGI - wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych: Sekcja I TG km 39+200; 40+300 - 40+500, Sekcja II TG km 47+200 - 47+400 D10, km 0+450 - 0+600. Wykop rowu Sekcja III TG km 50+670 - 50+860 D14, km 0+340 - 1+040. MOSTY: WS-31 - zbrojenie segmentu 8 (JP), betonowanie płyty górnej segmentu 8 (JP), zbrojenie segmentu 9 (JP), wysuw segmentu 10 (JL), zbrojenie segmentu 11 (JL), betonowanie płyty dolnej segmentu 11 (JL), zbrojenie segmentu 12 (JL). WS-36 - wykonanie pali fundamentowych w osi H. WS-33 - betonowanie podpory G (JP), montaż ustroju nośnego. WS-24 - trwa demontaż deskowania UN (JL), przygotowywanie podłoża pod rusztowanie UN (JP), zamontowano łożyska (JP). PG-10.1 - trwa wykonywanie gzymsów. TUNELE: Tunel TS-26 - Drążenie tunelu na portalu południowym, nawa wschodnia oraz zachodnia, drążenie tunelu na portalu północnym - nawa wschodnia oraz zachodnia. Tunel TS-32 - deskowanie i zbrojenie kaloty tunelu, betonowanie kaloty tunelu, deskowanie i zbrojenie ściany tunelu. ROBOTY BRANŻOWE - budowa kanalizacji deszczowej, wykonywanie prac na Zlewni nr 2, wykonywanie prac na Zlewni nr 8, wykonywanie prac na Zlewni MOP Zachód. Budowa kanalizacji sanitarnej MOP Jaczków - MOP Prawy (Zachód), montaż studni wraz z wykopem i zasypem, montaż kanału DN 200 wraz z wykopem i zasypem. Budowa przyłączy energetycznych, zasilanie podstawowe tuneli TS-26 i TS-32 - montaż rur osłonowych DVK 232.
17-23.01.2022 - Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

Obecnie na terenie Budowy Wykonawca prowadzi prace w zakresie Dróg, gdzie wykonywane jest usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) Sekcja II - D8 km 0+100 - 0+240 D11 km 0+000 - 0+085; 0+180 - 0+237. Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych - Sekcja I - TG km 40+360; 41+700 - 41+900, Sekcja II - TG km 47+200 - 47+400; 48+450 - 48+500; Sekcja III - TG km 53+600 - 54+000 Wykonanie nasypów, Sekcja II - TG 48+110 - 48+160 W9 Sekcja III TG km 51+603 - 51+660 W12 TG km 52+170 - 52+212 W23-22, Sekcja III - WS-35 podpora D + georuszt Wykop rowu, Sekcja III -TG km 54+100 - 54+200 D14 km 0+340 - 1+040 Osuszanie warstw nasypu. Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu. MOSTY - WS-31 - Wysuw segmentu 6 (JP) , Zbrojenie segmentu 7 (JP), Betonowanie płyty dolnej segmentu 7 (JP) , Zbrojenie segmentu 8 (JP), Wysuw segmentu 9 (JL). WS-36 - Zbrojenie ścian stanowiska do nasuwania - Wykonanie pali fundamentowych w osi F. WS-33 - Montaż deskowania ustroju nośnego. WS-24 - Zabetonowano ustrój nośny j.lewa. TUNELE - Tunel TS-26 - Drążenie tunelu na portalu południowym - nawa wschodnia oraz zachodnia. Drążenie tunelu na portalu północnym - nawa wschodnia oraz zachodnia. Tunel TS-32 - Betonowanie ściany tunelu, Deskowanie i zbrojenie kaloty tunelu, Betonowanie fundamentów tunelu. BRANŻE - Budowa kanalizacji deszczowej: - wykonywanie prac na Zlewni nr 14 - wykonywanie prac na Zlewni MOP Zachód. Budowa kanalizacji sanitarnej MOP Jaczków: MOP Prawy (Zachód): - montaż studni wraz z wykopem i zasypem. Przebudowa istniejących sieci telekomunikacyjnych: Kolizja TT-03 - przebudowa kabla OTK 12J; - przebudowa kabla XzTKMXpwFtlx50x4x0,5; budowa zasobnika kablowego. Budowa przyłączy energetycznych. Zasilanie podstawowe tuneli TS-26 i TS-32 - wykonanie przewiertów sterowanych w km 55+350; 56+250; 56+350.
17.01.2022

Prace nad budową najdłuższego pozamiejskiego tunelu w Polsce idą pełną parą. Do zakończenia drążenia Kaloty pozostało jeszcze 506,36 m.
10-16.01.2022 - Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

Obecnie na terenie Budowy Wykonawca prowadzi Roboty w Zakresie Branży Drogowej, gdzie prowadzi usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) Sekcja II D8 km 0+000 - 0+100 Sekcja III TG km 54+150 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych Sekcja II TG km 48+450 - 48+500; Sekcja III TG km 53+600 - 54+000 Wykonanie nasypów Sekcja II TG 48+110 - 48+160 W10 Sekcja III TG km 51+370 - 51+460 W9 TG km 51+603 - 51+660 W14-13 TG km 52+170 - 52+212 W24 Sekcja III WS-35 podpora A; D + georuszt Osuszanie warstw nasypu Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu. Branża Mostowa - WS-31: - wysuw segmentu 6 (JP) - zbrojenie segmentu 7 (JP) - betonowanie płyty dolnej segmentu 7 (JP) - zbrojenie segmentu 8 (JP) - wysuw segmentu 9 (JL) WS-36: - zbrojenie ścian stanowiska do nasuwania - wykonanie pali fundamentowych w osi F WS-33 - montaż deskowania ustroju nośnego. Tunele - Tunel TS-26: Drążenie tunelu na portalu południowym - nawa wschodnia oraz zachodnia. Drążenie tunelu na portalu północnym - nawa wschodnia oraz zachodnia. Tunel TS-32: - zbrojenie ściany i kaloty tunelu - betonowanie ściany i kaloty tunelu - betonowanie fundamentów tunelu. Roboty Branżowe - D.03.02.01 Budowa kanalizacji deszczowej: Zlewnia nr 14 - montaż kanału wraz z wykopem i zasypem; - montaż studni wraz z wykopem i zasypem. Zlewnia MOP Zachód - montaż kanału wraz z wykopem i zasypem; - montaż studni wraz z wykopem i zasypem; - montaż wpustów wraz z wykopem i zasypem. B.23.01.03 Budowa kanalizacji sanitarnej MOP Jaczków: MOP Prawy (Zachód): - montaż kanału wraz z wykopem i zasypem; - montaż studni wraz z wykopem i zasypem. R.02.01.02 Budowa zbiorników retencyjnych: Zbiornik ZB_MOP_2 - wykonanie wykopu. Przebudowa istniejących sieci telekomunikacyjnych: Kolizja TT-05 - wykonanie wykopu; - ułożenie rur osłonowych HDPEd 120. Budowa przyłączy energetycznych. Zasilanie podstawowe tuneli TS-26 i TS-32: - montaż rur osłonowych DVK 232.
03-09.01.2022 - Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

Obecnie na terenie Budowy prowadzone są prace w zakresie Branży Drogowej, gdzie Wykonawca wykonuje Wykopy w gruntach nieskalistych i skalistych - Sekcja I - TG km 41+630 - 41+660, TG km 42+300 - 42+340. Sekcja II - TG km 48+450 - 48+500; Sekcja III - TG km 53+600 - 54+000, Wykonanie nasypów. Sekcja II - TG 48+130 - 48+150 W11. Sekcja III - TG km 51+603 - 51+660 W14, Wykonanie górnej warstwy nasypu GWN. Sekcja III - TG km 50+880 - 51+190. Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu. Branża Mostowa - WS-36 - wykonanie pali fundamentowych w osi F. Tunele - Tunel TS-26: Drążenie tunelu na portalu południowym - nawa wschodnia oraz zachodnia. Drążenie tunelu na portalu północnym - nawa wschodnia oraz zachodnia. Tunel TS-32 - zbrojenie ściany i kaloty tunelu. Roboty Branżowe - Budowa kanalizacji sanitarnej MOP Jaczków: MOP Prawy (Zachód) - ułożenie rury DN 300 w wykopie wraz z zasypaniem, montaż studni wraz z wykopem i zasypem. Przebudowa rowu R_44+950 - ułozenie geowłókniy; ułożenie narzutu kamiennego.
Pozostałe informacje - Archiwum - ⇅