AktualnościPRZEJMOWANIE NIERUCHOMOŚCI

Przejmowanie nieruchomości pod drogi krajowe - POBIERZ DOKUMENT
13.06 - 19.06.2022 – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

Obecnie na terenie budowy wykonawca prowadzi Roboty w zakresie - DROGI - Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych - Sekcja I - TG km 40+500 - 40+560. Sekcja II - TG km 44+730 - 44+770; 46+200 - 46+500. Sekcja III - TG km 52+500 - 52+620; 53+800 - 53+900. Wykop rowu - Sekcja I - TG km 41+700 - 41+900. Sekcja II - TG km 48+400 - 48+550. Wykonanie nasypów - Sekcja I - TG km 41+200 - 41+290 W3-2, TG km 41+590 - 41+750 W1, Sekcja II - TG km 46+280 - 46+310 W6, TG km 46+320 - 46+410 W6-5, TG km 47+060 - 47+180 W5, D6 km 0+420 - 0+455 W4, DD46+776. Sekcja III - TG km 49+750 - 49+780 W6, TG km 50+140 - 50+250 W5, TG km 51+600 - 51+605 W6-5, TG km 51+260 - 51+460 W6-5, TG km 52+180 - 52+300 W2-1 MOP Północ - tereny zielone. Stabilizacja cementem - Górna warstwa nasypu 20 cm - Sekcja II - TG km 44+760 - 44+850 str. L. Ulepszone podłoże, grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub wapnem (G4) - gr. 25 cm - KR3, KR 5, KR7 - Sekcja II - TG km 44+850 - 44+940 str. L. Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej gr. 25 cm - KR7 - Sekcja III - TG km 50+260 - 50+460 str. L, TG km 50+530 - 50+630 str, L. Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej gr. 17 cm- KR7 - Sekcja I - TG km 39+160 - 39+300 str, L i P. Sekcja II - TG km 45+350 - 45+530 str. L. Drenaż w pasie rozdziału DN200 - Sekcja II - TG km 45+737 - 46+053. Rów kryty, średnica fi800, HDPE - Sekcja III - TG km 53+788; 53+806. Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu. Osuszanie warstw nasypu. MOSTY - WS-31 - roboty przygotowawcze. WS-35 - zbrojenie poprzecznicy pośredniej w osi B, betonowanie poprzecznicy podporowej w osi C. WS-36 - zbrojenie segmentu 1 (JL), zbrojenie segmentu 2 (JL), betonowanie segmentu 1 (JL), zbrojenie korpusu w osi H, WS-30 - zbrojenie, deskowanie, betonowanie podpór, WS-33 - demontaż deskowania, zbrojenia ustroju nośnego, Sekcja 2 (JP), WS-24 - trwa wykonywanie zasypki podpór, MS-25 - trwa przygotowywanie podłoża pod UN j.lewa, trwa wykonywanie zasypek podpory C j.lewa, zabetonowano skrzydło prawa, podpora C j.prawa, etap 1, PG-29 - trwa wykonywanie zasypek podpory C, trwa montaż rusztowania UN j.lewa, PG-10.1 - trwa wykonywanie zasypek, wznowiono wykonywanie gzymsów, WD-34 - trwa wykonywanie zasypki podpór, PG-11.1 - trwa wykonywanie zasypek, WS-37 - zabetonowano korpus B j.lewa, trwa wykonywanie korpusu B j.prawa, PZ-29 - przygotowano powierzchnię pod ułożenie izolacji z papy, P-01.1 - wykonywanie zasypek inżynierskich, P-01.2 - wykonywanie zasypki inżynierskiej, PZ-31 - wykonywanie zasypki inżynierskiej, MM-01 - zbrojenie i szalowanie wlotu oraz płyty zespalającej, WS-24 - zasypki inżynierskie, przygotowanie powierzchni betonu pod ścianki zapleczne, WD-27 - zbrojenie korpusu przyczółka D, PZ-36 -wykonanie hydroizolacji z papy przepustu, PZ-37 -wykonywanie zasypki inżynierskiej nad przepustem, PZ-39 - wykonywanie zasypki inżynierskiej, PZ-40 - szalowanie i zbrojenie płyt przejściowych. TUNELE - Tunel TS-26: Montaż suwnic obudowa wewnętrzna - nawa zachodnia, TS-26 - zbrojenie i betonowanie spągów - nawa zachodnia, TS-26 - zbrojenie i betonowanie przyczółków - nawa zachodnia, Sekcja C&C - zbrojenie sklepienia - nawa wschodnia, Drenaż ścian bocznych i izolacja przeciwwodna - nawa wschodnia. Tunel TS-32 - deskowanie, zbrojenie, betonowanie ścian i kaloty tunelu. BRANŻE - Budowa kanalizacji deszczowe: - wykonywanie prac na Zlewni nr 2; wykonywanie prac na Zlewni nr 9;. wykonywanie prac na Zlewni nr 10; wykonywanie prac na Zlewni nr 13; wykonywanie prac na Zlewni nr 16. Budowa zbiorników retencyjnych - zbiornik ZB_6. zbiornik ZB_7. Budowa przyłączy energetycznych. Zasilanie podstawowe tuneli TS-26 i TS-32 - roboty porządkowe. Budowa kanału technologicznego - montaż studni nr 78, 79; wykonanie trasy głównej KT na odcinku st78-st79; wykonanie poprzeczki na odcinku od st79 do st79/1 w km 48+560. Przebudowa i budowa sieci elektroenergetycznych. Budowa przyłącza Systemu Zarządzania Ruchem: wykonanie poprzeczki przed WD27.
30.05 - 01.06.2022 – IV MIĘDZYNARODOWE FORUM TUNELOWE

Tunel TS-26

W dniach od 30 maja do 01 czerwca bieżącego roku we Wrocławiu odbywało się IV Międzynarodowe Forum Tunelowe. Konferencja zorganizowana przez Polski Kongres Drogowy pod przewodnictwem Pana Zbigniewa Kotlarka poświęcona była budowie i eksploatacji tuneli. Podczas Forum omówiono tematykę przestrzeni podziemnej w kontekście zrównoważonego rozwoju, przedstawione zostały rozwiązania projektowe, wykonawcze i sprzętowe w budownictwie tunelowym, na przykładach konkretnych projektów realizowanych w różnych krajach i w Polsce. Był to przegląd różnych technologii stosowanych w budownictwie tunelowym, w zależności od lokalizacji i warunków geologicznych. Ważnymi tematami konferencji stanowiły również prezentacje w zakresie wyposażenia tuneli np. łączność w tunelach, wentylacja oraz tematyka systemów bezpieczeństwa w tunelach, gdzie omówiono m.in. testy odbiorowe i zabezpieczenia ppoż. W ostatnim dniu forum odbyła się wycieczka techniczna na budowę tunelu TS-26 S3 Bolków–Kamienna Góra Północ, gdzie Uczestnicy konferencji mogli naocznie zapoznać się ze specyfiką budowy Tunelu TS-26.

IV MIĘDZYNARODOWE FORUM TUNELOWE IV MIĘDZYNARODOWE FORUM TUNELOWE IV MIĘDZYNARODOWE FORUM TUNELOWE IV MIĘDZYNARODOWE FORUM TUNELOWE
IV MIĘDZYNARODOWE FORUM TUNELOWE IV MIĘDZYNARODOWE FORUM TUNELOWE IV MIĘDZYNARODOWE FORUM TUNELOWE
30.05 - 05.06.2022 – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

Obecnie na terenie Budowy Wykonawca prowadzi prace w zakresie - DROGI - Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych - Sekcja I - TG km 40+500 - 40+560; 41+670 - 41+930. Sekcja II - TG km 44+630 - 44+670; 44+730 - 44+770; 44+900 - 44+950; 45+090 - 45+110; 45+490 - 45+510; 46+000 - 46+060; 46+180 - 45+220. Sekcja III - TG km 50+260 - 50+600; 52+580 - 52+620; 53+800 - 53+900 MOP Północ. Wykop rowu - Sekcja III - D14 km 0+000 - 1+040. Wykonanie nasypów - Sekcja I - TG km 38+300 - 38+520 W1 (+GWN), TG km 40+750 - 40+870 W1 (+GWN), TG km 41+590 - 41+667 W4-3, TG km 41+930 - 41+993 W4-3. Sekcja II - Nasyp W1 46+020 - 46+114(+GWN), TG km 46+620 - 46+410 W11, TG km 46+700 - 46+720 W4, TG km 47+060 - 47+120 W8, TG km 47+120 - 47+180 W7, TG km 48+060 - 47+170 W8, DD44+702 km 0+150 - 0+240 W8 D6, km 0+430 - 0+450 W5, D8 km 0+090 - 0+130 W1, D8 km 0+335 - 0+469 W1, D8 km 0+667 - 0+765 W4-1 ZB_6 makroniwelacja. Sekcja III- TG km 50+110 - 50+130 W18, TG km 50+140 - 50+200 W7-6, TG km 50+440 - 50+610 W1, TG km 51+210 - 51+240 W9, TG km 51+603 - 51+660 W4-3, TG km 52+180 - 52+285 W7-5, TG km 51+210 - 51+230 W11-10, TG km 53+060 - 53+090 W10, MOP Północ - tereny zielone. Stabilizacja cementem - Górna warstwa nasypu 20 cm - Sekcja I - TG km 40+805 - 40+860. Sekcja II - TG km 45+950 - 45+960 str. P, TG km 46+000 - 46+080 str. L, TG km 46+030 - 46+080 str. P. Sekcja III - TG km 50+460 - 50+535 str. L. Ulepszone podłoże, grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub wapnem (G4) - gr. 25 cm - KR3, KR 5, KR7 - Sekcja II - TG km 45+960 - 46+000 str. L. Sekcja III - TG km 50+260 - 50+461 str. L i P, TG km 50+534 - 50+630 str. L, Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej gr. 25 cm - KR7 - Sekcja II - TG km 45+280 - 45+530 str. L. Sekcja III - TG km 53+220 - 53+450 str. L. Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej gr. 17 cm- KR7 Sekcja I TG km 38+560 - 38+660 str. L TG km 39+300 - 39+400 str. L i P Sekcja II TG km 45+120 - 45+350 str. L i P. Sekcja III - TG km 49+885 - 49+940 str. L i P, TG km 53+220 - 53+520 str. L. Drenaż w pasie rozdziału DN200 - Sekcja II - TG km 45+408 - 45+638. Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu Osuszanie warstw nasypu. MOSTY - WS-31, wysuw segmentu 19 (JP). WS-35 - betonowanie korpusu w osi A. WS-36 - zbrojenie segmentu 1 (JL), zbrojenie filarów w osi G, betonowanie filarów w osi G. WS-30 - wykonywanie betonu niekonstrukcyjnego, ławy fundamentowej, filarów, korpusu przyczółka .WS-33 - demontaż deskowania ustroju nośnego. WD-22 - zabetonowana płytę przejściową za podporą A - przygotowano powierzchnie pod izolację z papy pod kapami chodnikowymi WS-24 - trwa wykonywanie zasypki podpór, przygotowano powierzchnie pod izolację z papy pod kapami chodnikowymi. MS-25 - zabetonowano korpus podpory C j.prawa, trwa przygotowywanie podłoża pod UN j.lewa. PG-29 - zabetonowano skrzydło C j.prawa etap, trwa wykonywanie zasypki podpory A, przygotowano podłoże pod rusztowanie UN j.prawa. PG-10.1 - trwa wykonywanie zasypek. WD-34 - przygotowano powierzchnie pod izolację z papy pod kapami chodnikowymi, trwa wykonywanie zasypki podpory A i C, trwa wykonywanie bloków kotwiących ustroju nośnego. PG-11.1 - trwa wykonywanie zasypek. WS-37 - trwa wykonywanie korpusów A j.lewa i B j.lewa. PZ-29 - przygotowno powierzchnie pod izolację z papy .P-01.1 - wykonywanie zasypek inżynierskich. P-01.2 -wykonanie izolacji lekkiej przepustu. PZ-31 - wykonywanie zasypki inżynierskiej. MM-01 - betonowanie ścian, stropu wylotu, betonowanie płyty dennej wlotu. WD-27 - betonowanie filarów podpory B, betonowanie fundamentu podpory D, wykonanie betonu podkładowego pod podporę A. MM-04.2 - zbrojenie, szalowanie ścian i stropy zakończeń monolitycznych oraz płyty zespalającej. PZ-37 -wykonanie betonu ochronnego. PZ-39 - wykonanie korpusów skrzydeł (2 szt. strona północna). PZ-40 - wykonywanie zasypki inżynierskiej - wykonanie betonu podkładowego pod płyty przejściowe. TUNEL - Tunel TS-26: Montaż suwnic obudowa wewnętrzna - nawa zachodnia, Frezowanie - nawa zachodnia, TS-26 - zbrojenie i betonowanie spągów, przyczółków, sklepienia - nawa wschodnia, Drenaż ścian bocznych i izolacja przeciwwodna - nawa wschodnia. Tunel TS-32 - deskowanie, zbrojenie, betonowanie fundamentów tunelu - betonowanie kaloty tunelu. BRANŻE - Budowa kanalizacji deszczowej - wykonywanie prac na Zlewni nr 9; wykonywanie prac na Zlewni nr 13. Przebudowa rowów i cieków - Rów R_50+096 - wykonanie wykopu; Budowa zbiorników retencyjnych - zbiornik ZB_MOP_1. Budowa przyłączy energetycznych. Zasilanie podstawowe tuneli TS-26 i TS-32 - montaż rur osłonowych DVK 232. Budowa kanału technologicznego - montaż studni nr 87/2, 87/3, 109, 110; wykonanie poprzeczki przyłącze SZR w km 49+160. D.01.03.01A Przebudowa i budowa sieci elektroenergetycznych. Budowa przyłącza Systemu Zarządzania Ruchem - ułożenie linii SN SZR1 w km 39+160.
16-22.05.2022 – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

Wykonawca w bieżącym okresie prowadzi prace na ciągu Drogi S3 w zakresie – DROGI - Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych - Sekcja I - TG km 40+150 - 40+200; 40+400 - 40+600; 40+700; 41+700 - 41+900. Sekcja II - TG km 46+300; 46+700 D8, km 0+500 - 0+700. Sekcja III - TG km 52+500 - 52+600; 53+650 - 53+900, MOP_PN. Wykonanie nasypów - Sekcja I - TG km 38+250 - 38+300 W1 (GWN), TG km 40+700 W6, TG km 40+750 - 40+800 W3, TG km 40+850 W2, TG km 41+680 W5, TG km 41+950 W5. Sekcja II - TG km 46+050 - 46+110 W3, TG km 46+300 - 46+400 W13, TG km 46+700 - 46+730 W6 D8, km 0+200 W2 D8, km 0+400 W3. Sekcja III - TG km 49+015 - 49+170 W1 (GWN), TG km 49+750 - 49+780 W11-10, TG km 49+900 - 49+960 W1 (GWN), TG km 50+150 W8, TG km 51+210 - 51+230 W15-14, TG km 51+255 - 51+280 W13, TG km 51+290 - 51+460 W7-6, TG km 51+460 - 51+495 W10-9, TG km 51+603 - 51+660 W6, TG km 52+212 - 52+245 W11-9 TG km 52+900 W3, TG km 53+080 W9-8 MOP_PN. Stabilizacja cementem - Górna warstwa nasypu 20 cm - Sekcja I - TG km 39+990 - 40+010 str. L, TG km 39+300 - 39+410 str. L i P. Ulepszone podłoże, grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub wapnem (G4) - gr. 25 cm - KR3, KR 5, KR7 - Sekcja I TG km 39+160 - 39+300 str. L i P, TG km 39+810 - 39+860 str. P, TG km 39+970 - 39+980 str. P, TG km 40+090 - 40+210 str. L. Wykop rowu - Sekcja II - D8. Sekcja III - D17. Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej gr. 17 cm- KR7 - Sekcja II - TG km 45+540 - 45+820 str. L i P. Sekcja III - TG km 50+900 - 51+180 str. L i P. Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu Osuszanie warstw nasypu. MOSTY - WS-31 - wysuw segmentu 18 (JP), zbrojenie segmentu 19 (JP), betonowanie płyty dolnej segmentu 19 (JP). WS-35 - zbrojenie korpusu w osi A, betonowanie korpusu w osi A. WS-36 - montaż szalunku i rusztu stalowego do nasuwania (JL), zbrojenie filarów w osi F, betonowanie filarów w osi F. WS-30 - wykonanie betonu wyrównawczego., WS-33 - demontaż deskowania ustroju nośnego. PG-29 - zabetonowano skrzydło podpory C, j.lewa, etap I - trwa wykonywanie skrzydła C, j.prawa, etap I, trwa wykonywanie zasypki podpory A, trwa wykonywanie zasypki podpory B, j .lewa. PG-10.1 - trwa wykonywanie zasypek. WD-34 - wykonano izolację cienkowarstwową korpusu C , trwa wykonywanie zasypki podpory A , trwa wykonywanie bloków kotwiących ustroju nośnego. PG-11.1 - trwa wykonywanie zasypek. WD-38 - zabetonowano fundamenty A i B, trwa wykonywanie fundamentu C. PZ-38 - trwa wykonywanie zasypek przepustu. P-01.2 - wykonywanie zbrojenia i szalowania korpusów skrzydeł. WD-22 - beton podkładowy pod płytę najazdową przyczółek A. PZ-29 - wykonanie betonu podkładowego pod płyty przejściowe, wykonanie płyt przejściowych (2 szt. strona północna). WS-24 - wykonanie drenażu przyczółek B - zbrojenie i betonowanie wnęk strefy zakotwień jezdnia lewa. PZ-31 - wykonywanie zasypki inżynierskiej. MM-01 - zbrojenie płyty dennej wlotu. MS-25 - izolacja lekka podpory C jezdnia lewa (częściowe), zbrojenie i szalowanie podpory C jednia prawa. WD-27 - zbrojenie fundamentu podpory D, wykonanie warstwy stabilizacyjnej, pod nasyp podpory D. MM-04.2 - zbrojenie, szalowanie i betonowanie płyt dennych zakończeń monolitycznych. PZ-36 - przygowanie powierzchni płyty zespalającej pod ułożenie hydroizolacji. PZ-39 - przygowanie powierzchni płyty zespalającej pod ułożenie hydroizolacji, wykonanie wykopu i ułożenie betonu niekonstrukcyjnego pod fundamnety skrzydeł (2 szt. strona północna). PZ-40 - wykonywanie zasypki inżynierskiej, przygowanie powierzchni płyty zespalającej pod ułożenie hydroizolacji. TUNELE - Tunel TS-26: Warstwa wyrównawcza torkretu - nawa zachodnia, Montaż suwnic obudowa wewnętrzna - nawa wschodnia i zachodnia, Frezowanie - nawa zachodnia, TS-26 - zbrojenie i betonowanie spągów i przyczółków - nawa wschodnia, Przejście poprzeczne CPP1 - betonowanie sklepienia, Drenaż ścian bocznych i izolacja przeciwwodna - nawa wschodnia. Tunel TS-32 - deskowanie, zbrojenie, betonowanie ścian tunelu - betonowanie kaloty tunelu. BRANŻE - Budowa kanalizacji deszczowej - wykonywanie prac na Zlewni nr 1; wykonywanie prac na Zlewni nr 2; wykonywanie prac na Zlewni nr 8; wykonywanie prac na Zlewni nr 10; wykonywanie prac na Zlewni nr 12. Przebudowa kolizji wodociągowych - Kolizja 6/W10 - wpięcie do sieci. Budowa zbiorników retencyjnych - zbiornik ZB_11; zbiornik ZB_MOP_1. Budowa przyłączy energetycznych. Zasilanie podstawowe tuneli TS-26 i TS-32 - montaż rur osłonowych przy WD-34; montaż rur osłonowych DVK 232. Budowa kanału technologicznego - montaż studni nr 108/2 w km 45+160; wykonanie poprzeczki KT w km 50+356; wykonanie trasy głównej KT od st108 do st109; wykonanie poprzeczki przyłącze SZR w km 50+340. D.01.03.01A Przebudowa i budowa sieci elektroenergetycznych - Poprzeczka w km 50+320 - Poprzeczka w km 50+430.
09-15.05.2022 – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

Wykonawca obecnie na terenie Budowy prowadzi prace w zakresie DROGI: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) Sekcja III D17 km 0+000 - 0+200 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych Sekcja I TG km 39+200 - 39+300; 40+400 - 40+600; 41+700 - 41+900 Sekcja II TG km 46+300 - 46+500 D8 km 0+500 - 0+700 D8a km 0+000 - 0+100 Sekcja III TG km 52+500 - 52+600; 53+650 - 53+900 Wykonanie nasypów Sekcja I TG km 38+500 W1 (GWN) TG km 38+550 W2 TG km 39+350 W1 TG km 39+980 W1 TG km 40+150 W1 (GWN) TG km 40+550 W2 TG km 40+750 - 40+800 W4 Sekcja II TG km 46+300 - 46+390 W14 TG km 46+850 - 46+900 W6 D8 km 0+050 - 0+420 W4-2 Sekcja III TG km 49+015 - 49+170 W2-1 TG km 49+900 - 49+960 W1 TG km 50+130 - 50+165 W9 TG km 51+255 - 51+280 W14-13 TG km 51+290 - 51+460 W8 TG km 51+460 - 51+495 W11 TG km 51+603 - 51+660 W9-7 TG km 52+170 - 52+212 W9 TG km 52+212 - 52+255 W13-12 TG km 52+250 - 52+280 W13 D17 km 0+540 - 0+890 Stabilizacja cementem - Górna warstwa nasypu 20 cm Sekcja I TG km 38+300 - 38+510 TG km 39+960 - 39+990 Ulepszone podłoże, grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub wapnem (G4) - gr. 25 cm - KR3, KR 5, KR7 Sekcja I TG km 40+210 - 40+360 Sekcja III TG km 53+380 - 53+460 Wykop rowu Sekcja II TG km 44+750 - 44+790; 45+700 - 45+920; 46+230 - 46+300 D8 Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej gr. 17 cm- KR7 Sekcja I TG km 38+660 - 39+130 str. L TG km 38+660 - 39+080 str. P TG km 39+400 - 39+950 str.L TG km 39+400 - 39+750 str.P, Sączki podłużne - przykanalik DN200 Sekcja III TG km 50+570; 50+616; 50+760; 50+840 Studnie drenarskie fi 315 mm z PCV Sekcja III TG km 50+570; 50+616; 50+760; 50+840 Przepust pod koroną drogi; średnica fi 800, HDPE Sekcja III D17 km 0+790 Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu Osuszanie warstw nasypu. MOSTY: WS-31 - zbrojenie segmentu 18 (JP) - betonowanie płyty górnej segmentu 18 (JP) - zbrojenie segmentu 19 (JP) - wysuw segmentu 19 (JL) - demontaż stanowiska do nasuwania (JL) WS-35 - zbrojenie korpusu w osi A - betonowanie korpusu w osi A WS-36 - zbrojenie filarów w osi F WS-30 - zbrojenie, deskowanie, betonowanie fundamentów - zbrojenie, deskowanie, betonowanie filarów WS-33 - sprężenie ustroju nośnego - demontaż deskowania ustroju nośnego WS-24 - trwa wykonywanie bloków kotwiących - zabetonowano skrzydło A j.prawa - etap 2 MS-25 - zabetonowano skrzydła podpory C j.lewa - etap 2 - trwa wykonywanie przyczółka podpory C j.prawa WD-27 - trwa wykonywanie robót ziemych pod fundamenry A i D PG-29 - zabetonowano korpus podpory C j.prawa PG-10.1 - trwa wykonywanie zasypek PG-11.1 - trwa wykonywanie zasypek WS-37 - rozpoczęto wykonywanie korpusu podpory A j.lewa WD-38 - trwa wykonywanie fundamentów PZ-29 - wykonano zasypkę do poziomu płyt przejściowych PZ-38 - trwa wykonywanie zasypek przepustu P-01.2 -wykonywanie zbrojenia i szalowania fundamentów skrzydeł PZ-31 - wykonywanie zasypki inżynierskiej MM-01 - szalowanie, zbrojenie i betonowanie płyty fundamentowej wylotu PZ-35 - wykonanie betonowania warstwy ochronnej przepustu P-07.5 - szalowanie i betonowanie warstwy ochronnej przepustu PZ-39 - zbrojenie i szalowanie fundamentów skrzydeł przepustu- strona południowa PZ-40 - wykonywanie zasypki inżynierskiej. TUNELE: Tunel TS-26: Warstwa wyrównawcza torkretu - nawa zachodnia, Montaż suwnic obudowa wewnętrzna - nawa wschodnia i zachodnia, Frezowanie - nawa zachodnia, Frezowanie ścian bocznych - nawa zachodnia, TS-26 - zbrojenie i betonowanie spągów i przyczółków - nawa wschodnia, Przejście poprzeczne CPP1 - betonowanie sklepienia Tunel TS-32 - deskowanie, zbrojenie, betonowanie kaloty tunelu - deskowanie, zbrojenie, betonowanie ścian tunelu. BRANŻE : D.03.02.01 Budowa kanalizacji deszczowej: - wykonywanie prac na Zlewni nr 1; - wykonywanie prac na Zlewni nr 2; - wykonywanie prac na Zlewni nr 7; - wykonywanie prac na Zlewni nr 10. Przebudowa kolizji wodociągowych: Kolizja 6/W10 - wykonanie próby szczelności. Budowa zbiorników retencyjnych: Zbiornik ZB_11 - ułożenie geomembrany; - wykonanie podsypki piaskowej; - wykonanie balastu; - ułożenie geowłókniny; - ułożenie geokraty. Przebudowa kolizji sieci nN i SN: Kolizja LS-06 - demontaż słupa; - przewieszenie linii napowietrznej. Budowa przyłączy energetycznych. Zasilanie podstawowe tuneli TS-26 i TS-32: - montaż rur osłonowych DVK 232. Przebudowa linii WN 220 kV: - wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego - słupy H52 ON150+5 i H52 ON150. Budowa kanału technologicznego: - wykonanie poprzeczki przyłącze SZR w km 45+160; - montaż studni SKR-1 nr 45/1 i 45/2 w km 45+160; - wykonanie poprzeczki KT w km 50+190; - wykonanie poprzeczki KT w km 50+455; - wykonanie poprzeczki KT w km 50+587; - wykonanie poprzeczki przyłącze SZR w km 50+592; - montaż studni SKR-1 nr 108/3 i 108/4 w km 50+592. D.01.03.01A Przebudowa i budowa sieci elektroenergetycznych: - wykop otwarty SZR w km 39+150 - SN; - ułożenie linii SZR w km 38+350 - 38+450; - wykonanie poprzeczki SZR w km 53+400.
W dniu 29.04.2022 Wykonawca zakończył nasuwanie jezdni lewej na obiekcie WS-31.
02-08.05.2022 – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

Obecnie na terenie Budowy Wykonawca prowadzi Roboty w zakresie Branży Drogowej - Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych Sekcja I TG km 39+200 - 39+300; 40+500 - 40+600; 41+700 - 41+800 Sekcja II TG km 44+760-44+790; 44+800 - 44+900; 46+300 - 46+500; 46+700; D9 km 47+000 Sekcja III TG km 52+500 - 52+600; 53+650 - 53+900; 50+260 - 50+650 Wykonanie nasypów Sekcja I - TG km 38+460 - 38+480 W3, TG km 40+750 - 40+770 W6 TG km 40+750 - 40+780 W5. Sekcja II - TG km 46+800 46+850 W8 TG km 46+850 - 46+900 W7. Sekcja III - TG km 49+015 - 49+050 W2, TG km 49+017 - 49+088 W3, TG km 49+050 - 49+100 W2, TG km 49+088 - 49+100 W3, TG km 49+088 - 49+136 W4, TG km 49+100 - 49+170 W3, TG km 49+750 - 49+780 W12, TG km 50+130 - 50+205 W10, TG km 51+218 - 51+255 W14, TG km 51+460 - 51+495 W11, TG km 51+603 - 51+660 W10, TG km 51+660 - 51+690 W10, TG km 51+660 - 51+690 W11, TG km 52+170 - 52+212 W12, TG km 52+212 - 52+255 W13, TG km 52+212 - 52+255 W14, TG km 52+212 - 52+262 W15, TG km 52+250 - 52+280 W14, TG km 52+843 - 52+960 W4 zjazd ZB_11a, km 0+000 - 0+161 W3. Stabilizacja cementem - Górna warstwa nasypu 20 cm Sekcja II - TG km 45+235 - 45+310, TG km 48+330 - 48+345. Ulepszone podłoże, grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub wapnem (G4) - gr. 25 cm - KR3, KR 5, KR7, Sekcja I - TG km 40+980 - 41+130 str. L Tg, km 40+965 - 41+130 str. P. Wykop rowu Sekcja I - TG km 40+400 - 40+600 str. L, Sekcja II - TG km, Sekcja III - TG km 53+800 - 53+900. Przepust rurowy stalowy - Sekcja III - D17 km 0+350 P-13.2 fi1200. Zbiorniki Sekcja I - Nasyp ZB_3a, Sekcja II - Wykop ZB_8 Nasyp ZB_7. Drenaż w pasie rozdziału DN200 - Sekcja II - TG km 45+638 - 45+737. Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu Osuszanie warstw nasypu Skarpowanie nasypów. MOSTY - WS-31 - wysuw segmentu 17 (JP), zbrojenie segmentu 18 (JP), betonowanie płyty dolnej segmentu 18 (JP), zbrojenie segmentu 19 (JP), betonowanie płyty górnej segmentu 19 (JL). WS-35 - zbrojenie korpusu w osi A. WS-36 - zbrojenie filarów w osi F. WS-30 - zbrojenie fundamentów, układanie betonu niekonstrukcyjnego. WS-33 - demontaż deskowania ustroju nośnego. WS-24 - trwa wykonywanie bloków kotwiących. MS-25 - trwa wykonywanie skrzydeł podpory C j.lewa - etap 2, trwa wykonywanie przyczółka podpory C j.prawa. WD-27 - trwa wykonywanie robót ziemych pod fundamenry A i D, zabetonowano funbdamenty B i C. PG-29 - trwa wykonywanie korpusu podpory C j.prawa. WS-37 - trwa wykonywanie zasypek fundamentów. WD-38 - trwa wykonywanie wykopów pod fundament A. PZ-38 - wykonano warstwę ochronną papy. P-01.2 - wykonywanie zbrojenia i szalowania fundamentów skrzydeł. PZ-31 - wykonywanie zasypki inżynierskiej. MM-01 - szalowanie, zbrojenie i betonowanie płyty fundamentowej wylotu. PZ-35 - wykonanie betonowania warstwy ochronnej przepustu. P-07.5 - szalowanie i betonowanie warstwy ochronnej przepustu. PZ-39 - zbrojenie i szalowanie fundamentów skrzydeł przepustu, strona południowa. PZ-40 - wykonywanie zasypki inżynierskiej. TUNELE - Tunel TS-26 - Warstwa wyrównawcza torkretu - nawa wschodnia, Montaż suwnic obudowa wewnętrzna - nawa wschodnia i zachodnia, Frezowanie - nawa wschodnia, Frezowanie ścian bocznych - nawa wschodnia i zachodnia, Warstwa RCC - beton wałowany - nawa wschodnia, Wykop spągu - nawa wschodnia, C&C zbrojenie i betonowanie płyty dennej i przyczółków - nawa wschodnia i zachodnia, Zbrojenie i betonowanie przejść poprzecznych CPP Tunel TS-32 - deskowanie, zbrojenie, betonowanie kaloty tunelu - deskowanie, zbrojenie, betonowanie ścian tunelu - deskowanie, zbrojenie, betonowanie fundamentów tunelu. BRANŻE - Budowa kanalizacji deszczowej - wykonywanie prac na Zlewni nr 8; wykonywanie prac na Zlewni nr 10; wykonywanie prac na Zlewni nr 12. Budowa zbiorników retencyjnych: Zbiornik ZB_11a - wykonanie zjazdu do zbiornika (podbudowa, w-wa odsączająca); Zbiornik ZB_11 - wykonanie robót ziemnych (nasyp/wykop): plantowanie dna i skarp. Budowa przyłączy energetycznych. Zasilanie podstawowe tuneli TS-26 i TS-32 - wykonanie przewiertu sterowanego w km 58+200; Budowa kanału technologicznego: wykonanie poprzeczki w km 53+400; wykonywanie poprzeczki w km 50+587. Przebudowa i budowa sieci elektroenergetycznych: wykop otwarty SZR w km 39+150 – SN.
18–24.04.2022 – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

Obecnie Wykonawca prowadzi Prace w Poszczególnych Branżach - DROGI - Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych - Sekcja I - TG km 40+300 - 40+720. Sekcja II - TG km 46+100 - 46+300 D6, km 1+850 - 2+000. Sekcja III - TG km 50+260 - 50+670; 52+300 - 52+900; 53+200 - 53+500 MOP_PN. Wykonanie nasypów - Sekcja I - TG km 38+500 - 38+530 W4, TG km 39+760 - 39+810 W1 (GWN), TG km 40+750 - 40+870 W7-6. Sekcja II - TG km 45+180 W1 (GWN), TG km 46+800 - 46+900 W9. Sekcja III - TG km 50+130 - 50+195 W11, TG km 51+250 - 51+280 W16, TG km 51+460 - 51+495 W13, TG km 52+212 - 52+256 W17-16, TG km 52+880 - 52+960 W5, Zjazd ZB_11a MOP_PN. Stabilizacja cementem - Górna warstwa nasypu 20 cm - Sekcja II - TG km 48+160 - 48+345; 45+830 - 45+960 L. Wykop rowu - Sekcja III - TG km 52+400 Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu Osuszanie warstw nasypu. MOSTY - WS-31 - wysuw segmentu 15 (JP), zbrojenie segmentu 16 (JP), betonowanie płyty dolnej segmentu 16 (JP), betonowanie płyty górnej segmentu 16 (JP), zbrojenie segmentu 17 (JP), wysuw segmentu 18 (JL), zbrojenie segmentu 19 (JL). WS-35 - zbrojenie korpusu w osi D (ścianka zapleczna), betonowanie skrzydła w osi D (JL), zbrojenie korpusu w osi A. WS-36 - zbrojenie fundamentu w osi G, betonowanie fundamentu w osi G. WS-30 - deskowanie, zbrojenie, betonowanie fundamentów - wymiana / stabilizacja gruntu. WS-33 - montaż deskowania ustroju nośnego MS-25 - trwa wykonywanie skrzydeł podpory C. WD-27 - wykonywane betony podkładowe pod fundamenty podpory B i C. PG-29 - trwa wykonywanie filarów B j.lewa, podpory C j.prawa. WS-37 - rozpoczęto wykonywanie zasypek fundamentów. P-01.2 - zbrojenie, szalowanie i betonowanie płyty zespalającej wraz z betonowaniem zakończeń monolitycznych. MM-01 - wykonanie wykopu pod wlot przepustu (bez ostrogi). PZ-35 - wykonanie hydroizolacji przepustu - wykonanie izolacji lekkiej płyt przejściowych. P-07.5 - wykonanie hydroizolacji przepustu. PZ-37 - wykonanie hydroizolacji przepustu. PZ-39 - wykonanie izolacji lekkiej przewodu przepustu. TUNELE - Tunel TS-26: Warstwa wyrównawcza torkretu - nawa wschodnia i zachodnia, Montaż suwnic obudowa wewnętrzna - nawa wschodnia i zachodnia, Frezowanie - nawa wschodnia, Frezowanie ścian bocznych - nawa wschodnia i zachodnia, Warstwa RCC - beton wałowany - nawa wschodnia i zachodnia, Wykop spągu - nawa wschodnia, C&C betonowanie i zbrojenie płyty dolnej - nawa wschodnia i zachodnia Zbrojenie przejść poprzecznych CPP Tunel TS-32 - deskowanie, zbrojenie, betonowanie kaloty tunelu, deskowanie, zbrojenie, betonowanie ściany tunelu. BRANŻE - Budowa kanalizacji deszczowej - wykonywanie prac na Zlewni nr 1; wykonywanie prac na Zlewni nr 3; wykonywanie prac na Zlewni nr 6; wykonywanie prac na Zlewni nr 12. Budowa zbiorników retencyjnych: Zbiornik ZB_11a - wykonanie wykopu; profilowanie skarp; wykonanie podsypki; ułożenie geomembrany. Przebudowa kolizji sieci nN i SN: Kolizja LS-08 - demontaż fundamentu słupa. Budowa przyłącza Systemu Zarządzania Ruchem - wykonanie wykopu w km 38+560 - 39+150; ułożenie rur w wykopie (poprzeczka) w km 38+350. Budowa kanału technologicznego - wykonanie wykopu w skale w km 48+400 - 48+600.
11–17.04.2022 – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

Obecnie na terenie Budowy Wykonawca prowadzi Roboty w zakresie - DROGI - Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych - Sekcja I - TG km 40+300 - 40+720; 41+000 - 41+100. Sekcja II - TG km 46+100 - 46+300; 46+400 - 46+500. Sekcja III - TG km 53+200 - 53+500. Wykonanie nasypów - Sekcja I - D2 km 0+170 - 0+240 W2.Sekcja II - TG km 46+300 - 46+700 W15, D8 km 0+180 - 0+190 W3, D8 km 0+430 - 0+440 W5. Sekcja III - TG km 49+090 - 49+135 W6, TG km 49+900 - 49+970 W3-2, TG km 51+690 - 51+740 W9, TG km 52+170 - 52+212 W14-13, TG km 52+220 - 52+250 W19, TG km 52+880 - 52+960 W7-6, Zjazd ZB_11a. Stabilizacja cementem - Górna warstwa nasypu 20 cm - Sekcja I - TG km 39+640 - 39+760. Sekcja III - TG km 49+790 - 49+890; 51+010 - 51+057. Wykop rowu - Sekcja I - TG km 40+000 - 40+100, D2 km 0+800 - 0+880. Sekcja III - TG km 53+700 - 53+800. Przepust pod koroną drogi; średnica fi 800, HDPE - Sekcja I - D2 km 0+006. Przepust rurowy stalowy - Sekcja I - P02.3 - fi 150. Sączki podłużne - przykanalik DN200. Sekcja III - TG km 50+338; 50+460. Studnie drenarskie fi 315 mm z PCV - Sekcja III - TG km 50+338; 50+460. Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu. Osuszanie warstw nasypu. MOSTY - WS-31 - zbrojenie segmentu 14 (JP), betonowanie płyty górnej segmentu 14 (JP), wysuw segmentu 14 (JP), zbrojenie segmentu 15 (JP), zbrojenie segmentu 17 (JL), betonowanie płyty górnej segmentu 17 (JL), wysuw segmentu 17 (JL), zbrojenie segmentu 18 (JL), betonowanie płyty dolnej segmentu 18 (JL). WS-35 - zbrojenie korpusu w osi D, betonowanie korpusu w osi D (JL). WS-36 - kucie pali fundamentowych w osi F, zbrojenie fundamentu w osi F, betonowanie fundamentu w osi F, wykonanie warstwy z betonu niekonstrukcyjnego w osi G, kucie pali fundamentowych w osi G. WS-30 - wykonanie betonu niekonstrukcyjnego pod fundament. WS-33 - montaż deskowania ustroju nośnego. WS-24 - zdemontowano rusztowanie UN j. prawa. MS-25 - zabetonowano fundament C j. prawa, trwa wykonywanie skrzydeł C j. lewa. WD-27 - trwa wykonywanie robót ziemnych pod fundamenty (W obrębie podpory B i C napotkano warunki gruntowe niezgodne z założeniami dokumentacji). PG-29 - zabetonowano korpus podpory C j. lewa. WS-37 - zakończono wykonywanie fundamentów. P-01.1 - wykonanie izolacji lekkiej przepustu. P-01.2 - zbrojenie, szalowanie zakończeń monolitycznych wlotu i wylotu. PZ-35 - przygotowanie powierzchni przepustu pod hydroizolację. P-07.5 - zbrojenie i szalowanie płyty przejścowej - 2 sztuki strona południowa, betonowanie płyt przejściowych (1 płyta strona północna+2 płyty strona południowa). PZ-37 - przygotowanie powierzchni przepustu pod hydroizolacje, wykonanie hydroizolacji przepustu. PZ-39 - betonowanie ścian wlotu i wylotu oraz płyty zesplającej, wykonanie izolacji styków prefabrykatów z papy podwójnie. TUNEL - Tunel TS-26 - Warstwa wyrównawcza torkretu - nawa wschodnia i zachodnia, Frezowanie - nawa wschodnia, Warstwa RCC - beton wałowany - nawa wschodnia i zachodnia, C&C nawa wschodnia - betonowanie i zbrojenie płyty dolnej, Zbrojenie przejść poprzecznych CPP. Tunel TS-32m- deskowanie, zbrojenie, betonowanie kaloty tunelu, deskowanie, zbrojenie, betonowanie ściany tunelu, wykonanie betonu niekonstrukcyjnego pod fundament. BRANŻE - Budowa kanalizacji deszczowej - wykonywanie prac na Zlewni nr 3; wykonywanie prac na Zlewni nr 10; wykonywanie prac na Zlewni nr 12. Budowa zbiorników retencyjnych - Zbiornik ZB_11a - wykonanie wykopu; profilowanie skarp. Przebudowa kolizji sieci nN i SN - Kolizja LS-04 - wykonanie zasypki. Budowa kanału technologicznego - montaż studni st69.
04–10.04.2022 – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

Wykonawca w obecnym okresie raportowania prowadził Roboty w poszczególnych Branżach - DROGI - Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych - Sekcja I - TG km 40+300 - 40+720. Sekcja II - TG km 44+900 - 45+100; 45+300 - 45+500; 46+100 - 46+300 D6 km 0+350 - 0+400. Sekcja III - TG km 53+800 - 54+000. Wykonanie nasypów - Sekcja I - TG km 41+550 - 41+590 W2. Sekcja II - TG km 45+190 - 45+220 W1, TG km 46+300 - 46+700 W15. Sekcja III - TG km 51+690 - 51+740 W10, TG km 52+170 - 52+212 W15, DD53+798 W3-2 D16, km 0+000 - 0+097 W4. Makroniwelacja pod WS-36. Stabilizacja cementem - Górna warstwa nasypu 20 cm - Sekcja III - TG km 49+790 - 49+890; 50+900 - 51+010. Wykop rowu - Sekcja I - TG km 40+000 - 40+300. Sekcja II - D6 km 0+350 - 0+600. Sekcja III - TG km 53+700 - 53+800. Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu. Osuszanie warstw nasypu. MOSTY - WS-31 - zbrojenie segmentu 14 (JP), betonowanie płyty górnej segmentu 14 (JP), wysuw segmentu 14 (JP), zbrojenie segmentu 15 (JP), zbrojenie segmentu 17 (JL), betonowanie płyty górnej segmentu 17 (JL), wysuw segmentu 17 (JL) , zbrojenie segmentu 18 (JL), betonowanie płyty dolnej segmentu 18 (JL). WS-35 - zbrojenie korpusu w osi D, betonowanie korpusu w osi D (JL), WS-36 - kucie pali fundamentowych w osi F, zbrojenie fundamentu w osi F, betonowanie fundamentu w osi F, wykonanie warstwy z betonu niekonstrukcyjnego w osi G, kucie pali fundamentowych w osi G. WS-33 - montaż deskowania ustroju nośnego. WS-24 - sprężono UN j.prawa. MS-25 - trwa wykonywanie fundamentu C j.prawa. PG-29 - trwa wykonywanie korpusu podpory C j.lewa. WS-37 - trwa wykonywanie fundamentów. P-01.2 - zbrojenie, szalowanie i betonowanie płyt dennych wlotu i wylotu. PZ-31 - dokończenie izolacji lekkiej przepustu. PZ-35 - zbrojenie, szalowanie i betonowanie płyt przejściowych. P-07.5 - zbrojenie, szalowanie i betonowanie 1 płyty przejścowej- strona północna, zbrojenie i szalowanie płyt przejściowych 1 strona północna + 2 płyty strona południowa. PZ-39 - dokończenie zbrojenia i szalowanie ścian wlotu i wylotu oraz płyty zesplającej. TUNELE - Tunel TS-26: Warstwa wyrównawcza torkretu Frezowanie, Warstwa RCC - beton wałowany Przygotowanie C&C - nawa wschodnia Tunel TS-32 - deskowanie, zbrojenie, betonowanie kaloty tunelu - deskowanie, zbrojenie, betonowanie ściany tunelu. BRANŻE - Budowa kanalizacji deszczowej - wykonywanie prac na Zlewni nr 3; wykonywanie prac na Zlewni nr 13; wykonywanie prac na Zlewni nr 17 - wykonywanie prac na Zlewni MOP Wschód C. Przebudowa linii WN 220 kV - montaż przewodów odgromowych skojarzonych ze światłowodem typu OPGW na odcinku 88-99. Przebudowa kolizji sieci nN i SN: Kolizja LS-04 - demontaż słupów; demontaż linii napowietrznej; montaż słupów; przewieszenie przewodów linii napowietrznej; montaż rur RHDPE UV; uszczelnienie końców rur palczatką termokurczliwą. Budowa kanału technologicznego - wykonywanie trasy głównej KT na odcinku st74-st75; montaż studni st74; montaż studni st75.
28.03 – 03.04.2022 – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

DROGI: Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych - Sekcja I - TG km 40+300 - 40+720. Sekcja II - TG km 44+900 - 45+100; 45+30 - 45+500; 46+100 - 46+300. Sekcja III - TG km 50+260 - 50+860; 52+300 - 52+800; 53+800 - 54+000 MOP_PN. Wykonanie nasypów - Sekcja I - TG km 40+814 - 40+820 W10-8. Sekcja II - TG km 45+190 - 45+220 W2, TG km 46+300 - 46+700 W16-15, TG km 46+790 - 46+880 W11-10. Sekcja III - TG km 51+600 - 51+645 W10, TG km 51+690 - 51+738 W11-10, TG km 49+088 - 49+104 W8, TG km 49+136 - 49+170 W5, TG km 49+780 - 49+900 W1 (GWN), TG km 50+000 - 50+060 W1 (GWN), TG km 50+880 - 51+190 W1 (GWN), TG km 52+170 - 52+212 W17-15, TG km 52+212 - 52+241 W21-18, Zjazd ZB_11a DD53+798 W5-4 D16 km 0+000 - 0+091 W5. Stabilizacja podłoża - Sekcja II - D8 km 0+150 - 0+220. Wykop rowu - Sekcja I - TG km 40+500. Sekcja II - TG km 44+700. Sekcja III - TG km 53+210 - 53+520; 53+700 - 53+800; 54+100 - 54+200 D14 km 0+340 - 1+040 D17 km 0+360 - 0+890. Sączki podłużne - przykanalik DN200 - Sekcja II - TG km 45+408; 45+639; 45+738; 45+852; 45+930. Studnie drenarskie fi 315 mm z PCV - Sekcja II - TG km 45+408; 45+639; 45+738; 45+852; 45+930. Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu. Osuszanie warstw nasypu. MOSTY: WS-31 - zbrojenie segmentu 13 (JP), betonowanie płyty dolnej segmentu 13 (JP), betonowanie płyty górnej segmentu 13 (JP), zbrojenie segmentu 14 (JP), wysuw segmentu 15 (JL), zbrojenie segmentu 16 (JL), betonowanie płyty dolnej segmentu 16 (JL), betonowanie płyty górnej segmentu 16 (JL), zbrojenie segmentu 17 (JL). WS-36 - zbrojenie fundamentu w osi H. WS-35 - zbrojenie fundamentu w osi D, betonowanie fundamentu w osi D, wykonanie warstwy z betonu niekonstrukcyjnego w osi A, zbrojenie fundamentu w osi A. WS-33 - betonowanie fundamentów podpór tymczasowych. WS-24 - zabetonowano UN j.prawa. MS-25 - zabetonowano korpusu podpory C j.lewa, trwa wykonywanie fundamentu C j.prawa. PG-29 - trwa wykonywanie korpusu podpory C j.lewa. WS-37 - trwa wykonywanie fundamentów. P-01.2 - zbrojenie płyt dennych wlotu i wylotu. PZ-31 - rozszalowanie korpusu skrzydeł, wykonanie izolacji lekkiej przepustu. MM-04.2 - montaż prefabrykatów przepustu. PZ-35 - wykonanie betonu podkładowego pod płyty przejściowe. P-07.5 - wykonanie betonu podkładowego pod płyty przejściowe strona północna. PZ-36 - zasypki inżynierskie. PZ-37 - zasypki inżynierskie. PZ-39 - zbrojenie i szalowanie ścian wlotu i wylotu oraz płyty zesplającej. TUNELE: Tunel TS-26: Warstwa wyrównawcza torkretu Wykop spągu Cut&Cover Portal Północny Frezowanie, Warstwa RCC , beton wałowany. Tunel TS-32 - deskowanie, zbrojenie, betonowanie kaloty tunelu - deskowanie, zbrojenie, betonowanie ściany tunelu. BRANŻE: Budowa kanalizacji deszczowej: wykonywanie prac na Zlewni nr 1; wykonywanie prac na Zlewni nr 10; wykonywanie prac na Zlewni nr 17. Budowa zbiorników retencyjnych: ZB_MOP_2 - wykonanie zjazdu do zbiornika - roboty ziemne; ułożenie geowłókniny, montaż geokraty, obróbka wlotów i wylotów. Przebudowa cieków i rowów: Rów R_51+249 - wykonanie narzutu kamiennego i geowłókniny. Przebudowa linii WN 220 kV: montaż fundamentów prefabrykowanych - stanowisko słupowe nr 92A; montaż słupa kratowego - stanowisko słupowe nr 92 i nr 92A; ponowny montaż istniejących przewodów w przęsłach 91-92 i 92A-93; montaż nowych przewodów w przęśle 92-92A. Budowa kanału technologicznego: - wykonywanie trasy głównej KT na odcinku st78-st79; montaż studni st73; wykonanie trasy głównej KT na odcinku st73-st74.
20-27.03.2022 – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

Wykonawca obecnie na terenie Budowy po zakończeniu okresu Zimowego prowadzi Roboty w zakresie: DROGI - Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych Sekcja I - TG km 40+300 - 40+720. Sekcja II TG - km 44+900 - 45+100; 46+100 - 46+300 D10; km 0+450 - 0+600. Sekcja III - TG km 50+260 - 50+860; 52+600; 53+800 - 54+000. Wykonanie nasypów Sekcja I - TG km 39+000 - 39+140; 39+400 - 39+800 W1 (GWN); TG km 40+814 - 40+820 W12-11. Sekcja II - TG km 45+190 - 45+220 W4-3; TG km 46+790 - 46+880 W12; TG km 46+300 W17 D9; km 0+460 - 0+580 W4 D9; km 0+640 - 0+680 W4. Sekcja III - TG km 51+290 - 51+370 W8; TG km 51+485 - 51+496 W14; TG km 51+660 - 51+738 W14-11; TG km 49+090 - 49+106 W9; TG km 51+738 - 51+772 W14; TG km 52+170 - 52+212 W20-18; TG km 52+212 - 52+241 W22 Zjazd ZB_11a DD53+798 W5 D16; km 0+000 - 0+091 W5. Stabilizacja podłoża - Sekcja II -D8 km 0+000 - 0+130 Sekcja III DD53+798 km 0+050 - 0+120 Stabilizacja cementem - Górna warstwa nasypu 20 cm - Sekcja I TG - km 38+540 - 38+640; 38+990 - 39+140; 39+400 - 39+760. Wykop rowu -Sekcja I TG - km 40+500. Sekcja III TG - km 53+210 - 53+520; 53+700 - 53+800. Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu Osuszanie warstw nasypu. MOSTY - WS-31 - zbrojenie segmentu 13 (JP), betonowanie płyty dolnej segmentu 13 (JP), betonowanie płyty górnej segmentu 13 (JP), zbrojenie segmentu 14 (JP), wysuw segmentu 15 (JL), zbrojenie segmentu 16 (JL) ,betonowanie płyty dolnej segmentu 16 (JL), betonowanie płyty górnej segmentu 16 (JL), zbrojenie segmentu 17 (JL). WS-36 - zbrojenie fundamentu w osi H. WS-35 - zbrojenie fundamentu w osi D, betonowanie fundamentu w osi D, wykonanie warstwy z betonu niekonstrukcyjnego w osi A, zbrojenie fundamentu w osi A. WS-33 - betonowanie fundamentów podpór tymczasowych. WS-24 - trwa montaż deskowania i zbrojenia UN j.prawa MS-25 - trwa montaż zbrojenia korpusu podpory C j.lewa, trwa wykonywanie wykopu podpory C j.prawa. PG-29 - zabetonowano skrzydła A j.prawa i A j.lewa , trwa wykonywanie korpusu podpory C j.lewa. WS-37 - trwa wykonywanie fundamentów. Zabetonowano 2 z 4 fundamentów. P-01.1 - zbrojenie płyt dennych wlotu i wylotu. PZ-31 - betonowanie skrzydeł. MM-04.2 - beton podkładowy pod przewód przepustu. PZ-35 - zasypki inżynierskie. PZ-36 - zasypki inżynierskie. PZ-37 - zasypki inżynierskie. PZ-39 - betonowanie płyty dennej wlotu, zbrojenie wlotu, wylotu i płyty zesplającej. PZ-40 - izolacje ścian i uszczelnienia prefabrykatów. TUNEL - Tunel TS-26 - Warstwa wyrównawcza torkretu Wykop spągu Cut&Cover Portal Północny Warstwa RCC, beton wałowany Tunel TS-32, deskowanie, zbrojenie, betonowanie kaloty tunelu - deskowanie, zbrojenie, betonowanie ściany tunelu. BRANŻE - Budowa kanalizacji deszczowej - wykonywanie prac na Zlewni nr 1; wykonywanie prac na Zlewni nr 10; wykonywanie prac na Zlewni nr 11. Budowa i przebudowa sieci wodociągowej- Kolizja 7/W11 - montaż rury osłonowej; montaż kanału DN400 wraz z wykopem i zasypem. Budowa zbiorników retencyjnych - ZB_MOP_2 - wykonanie balastu; ułożenie geowłókniny - montaż geokraty. Przebudowa cieków i rowów - Rów R_51+249 - wykonanie wykopu. Przebudowa kolizji sieci nN i SN - Kolizja LS-04 - montaż głowicy kablowej. Budowa przyłączy energetycznych. Zasilanie podstawowe tuneli TS-26 i TS-32 - wykonanie przewiertu sterowanego w km 56+100; wykonanie przewiertu sterowanego w km 58+200; Przebudowa linii WN 220 kV - montaż fundamentów prefabrykowanych - stanowisko słupowe nr 92, montaż słupa kratowego - stanowisko słupowe nr 92. Budowa kanału technologicznego - wykonanie poprzeczki P27.
14-20.03.2022 – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

Obecnie na terenie Budowy prowadzone są Roboty w zakresie DROGI : Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych Sekcja I TG km 40+300 - 40+720 Sekcja II TG km 46+100 - 46+300 D10 km 0+450 - 0+600 Sekcja III TG km 50+260 - 50+860; 53+800 - 54+000 Wykonanie nasypów Sekcja I TG km 38+530 - 39+100 W1 (GWN) TG km 40+820 - 40+860 W9 Sekcja II TG km 46+790 - 46+880 W13 D9 km 0+470 - 0+570 W6-5 Sekcja III TG km 51+660 - 51+738 W16-15 TG km 50+880 - 51+190 W1 (GWN) TG km 49+090 - 49+106 W10 TG km 52+170 - 52+212 WS35 podpora A Stabilizacja podłoża Sekcja III DD53+798 km 0+050 - 0+120 Stabilizacja cementem - Górna warstwa nasypu 20 cm Sekcja I TG km 38+650 - 39+070 Wykop rowu Sekcja I TG km 39+200 - 39+280; 40+500 D2 km 2+400 - 2+500 Sekcja III TG km 52+300 - 52+800 D16 km 1+500 D17 km 0+360 - 0+870 Przepust rurowy stalowy Sekcja III P13.1 - fi 120 Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu Osuszanie warstw nasypu. MOSTY - WS-31 - betonowanie płyty górnej segmenty 12 (JP), wysuw segmentu 12 (JP), zbrojenie segmentu 13 (JP), betonowanie płyty dolnej segmentu 13 (JP) ,zbrojenie segmentu 14 (JP), wysuw segmentu 14 (JL) , zbrojenie segmentu 15 (JL) , betonowanie płyty dolnej segmentu 15 (JL), betonowanie płyty górnej segmentu 15 (JL), zbrojenie segmentu 16 (JL,) WS-36 - kucie pali fundamentowych w osi H, WS-35 - wykonanie warstwy z betonu niekonstrukcyjnego w osi D, zbrojenie fundamentu w osi D, WS-33 - betonowanie fundamentów podpór tymczasowych, betonowanie skrzydła przyczółka G, WS-24 - trwa montaż deskowania UN j.prawa, MS-25 - trwa montaż zbrojenia korpusu podpory C j.lewa, trwa wykonywanie wykopu podpory C j.prawa, PG-29 - trwa wykonywanie skrzydeł A. WS-37 - trwa wykonywanie fundamentu B PZ-31 - szalowanie skrzydeł, MM-04.2 - wykop pod przewód przepustu PZ-35 - zasypki inżynierskie. PZ-36 - zasypki inżynierskie, PZ-39 - betonowanie płyty dennej wyloyu PZ-40 - betonowanie wylotu. TUNELE - Tunel TS-26: Warstwa wyrównawcza torkretu Wykop spągu Cut&Cover Portal Północny Warstwa RCC - beton wałowany Tunel TS-32 - deskowanie, zbrojenie, betonowanie kaloty tunelu - deskowanie, zbrojenie, betonowanie ściany tunelu. BRANŻE - Budowa kanalizacji deszczowej: - wykonywanie prac na Zlewni nr 1; wykonywanie prac na Zlewni nr 10; wykonywanie prac na Zlewni nr 11; wykonywanie prac na Zlewni nr 17. Budowa i przebudowa sieci wodociągowej: Kolizja 6/W10 - montaż rury osłonowej; montaż kanału DN355 wraz z wykopem i zasypem. Budowa zbiorników retencyjnych: ZB_MOP_2 - wykonanie podsypki; - ułożenie geowłókniny. Przebudowa kolizji sieci nN i SN: Kolizja LS-04 - wykonanie wykopu; ułożenie rur osłonowych; montaż oznaczników kablowych; ułożenie linii kablowej. Budowa przyłączy energetycznych. Zasilanie podstawowe tuneli TS-26 i TS-32: - wykonanie przewiertu sterowanego w km 56+100.
07-13.03.2022 – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

DROGI - Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych Sekcja I TG km 40+300 - 40+720 Sekcja II TG km 47+200 - 47+400 D10 Sekcja III TG km 53+800 - 54+000 Wykop rowu Sekcja I TG km 39+180 - 39+280; 40+680 - 40+760 Sekcja III TG km 52+300 - 53+000 Przepust rurowy stalowy Sekcja II P07.4 - fi 120 P08.2 - fi 180 Sączki podłużne - przykanalik DN200 Sekcja I TG km 40+344 Studnie drenarskie fi 315 mm z PCV Sekcja I TG km 40+344 Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu. MOSTY - WS-31: - wysuw segmentu 11 (JP), zbrojenie segmentu 12 (JP), betonowanie płyty dolnej segmentu 12 (JP) , zbrojenie segmentu 13 (JP), zbrojenie segmentu 14 (JL), betonowanie płyty dolnej segmentu 14 (JL), betonowanie płyty górnej segmentu 14 (JL), zbrojenie segmentu 15 (JL). WS-36: ustawienie podpór tymczasowych, wykonanie betonu niekonstrukcyjnego w osi H. WS-33 - betonowanie fundamentów podpór tymczasowych. WS-24 - trwa montaż deskowania UN j.prawa. MS-25 - trwa montaż zbrojenia korpusu podpory C j.lewa - trwa wykonywanie wykopu podpory C j.prawa. PG-29 - trwa wykonywanie korpusu podpory C j.lewa WS-37 - zostały skute głowice pali. TUNELE - Tunel TS-26: Warstwa wyrównawcza torkretu na portalu południowym - nawa wschodnia oraz zachodnia Warstwa wyrównawcza torkretu na portalu północnym - nawa wschodnia oraz zachodnia Wykop spągu Cut&Cover Portal Północny Tunel TS-32 - deskowanie, zbrojenie, betonowanie kaloty tunelu - deskowanie, zbrojenie, betonowanie ściany tunelu. BRANŻE - Budowa kanalizacji deszczowej: - wykonywanie prac na Zlewni nr 1; - wykonywanie prac na Zlewni nr 2; wykonywanie prac na Zlewni nr 10; wykonywanie prac na Zlewni nr 11. Przebudowa kolizji sieci nN i SN: Kolizja LS-03 - montaż słupów; demontaż linii napowietrznej; przewieszenie linii napowietrznej; demontaż słupów; montaż rur UV; uszczelnienie końców rur. Budowa przyłączy energetycznych. Zasilanie podstawowe tuneli TS-26 i TS-32: - montaż rur osłonowych DVK 232. Budowa kanału technologicznego: - montaż studni; wykonanie poprzeczki P6.
28.02 - 06.03.2022 – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

DROGI - Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych Sekcja I TG km 40+300 - 40+500; 41+000 - 41+100, Sekcja II TG km 47+200 - 47+400, Sekcja III - TG km 52+300; 54+000. Wykop rowu - Sekcja I - TG km 39+200 - 39+280; 40+680 - 40+760. Sekcja III - TG km 52+300 - 52+800. Przepust rurowy stalowy - Sekcja II - P08.1 - fi 180. Sekcja III - P11.2 - fi 150. Studnie drenarskie fi 315 mm z PCV - Sekcja I - TG km 38+257; 38+626; 38+716; 38+807; 38+897; 38+987; 39+068; 39+295; 39+385; 39+510; 39+580; 39+670; 39+770; 39+870; 40+030; 40+108; 40+188. Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu. MOSTY - WS-31: - wysuw segmentu 10 (JP), zbrojenie segmentu 11 (JP), betonowanie płyty dolnej segmentu 11 (JP), betonowanie płyty górnej segmentu 11 (JP), zbrojenie segmentu 12 (JP), zbrojenie segmentu 13 (JL), betonowanie płyty dolnej segmentu 13 (JL), betonowanie płyty górnej segmentu 13 (JL), zbrojenie segmentu 14 (JL). WS-36: - betonowanie postumentów podpory tymczasowej. WS-24 - trwa montaż deskowania UN j.prawa. MS-25 - trwa montaż zbrojenia korpusu podpory C j.lewa, rozpoczęto wykonywanie wykopu podpory C j.prawa. PG-29 - rozpoczęto montaż zbrojenia korpusu podpory C j.lewa. WS-37 - wykonano wykopy pod fundamenty A i B, wykonano beton podkładowy pod fundamenty A i B. TUNELE - Tunel TS-26: Drążenie tunelu na portalu południowym - nawa wschodnia oraz zachodnia Drążenie tunelu na portalu północnym - nawa zachodnia Warstwa wygładzająca - nawa wschodnia Tunel TS-32 - deskowanie, zbrojenie, betonowanie kaloty tunelu - deskowanie, zbrojenie, betonowanie ściany tunelu. BRANŻE - Budowa kanalizacji deszczowej: - wykonywanie prac na Zlewni nr 2; wykonywanie prac na Zlewni nr 11; wykonywanie prac na Zlewni nr 17. Budowa sieci wodociągowej MOP Jaczków: MOP Prawy (Zachód): - montaż kanału DN 90 wraz z wykopem i zasypem; montaż kanału DN 160 wraz z wykopem i zasypem. Budowa przyłączy energetycznych. Zasilanie podstawowe tuneli TS-26 i TS-32: - wykonanie przewiertów sterowanych w km 54+700; 55+100; - montaż rur osłonowych DVK 232. Budowa kanału technologicznego: - montaż studni; - wykonanie poprzeczki P6.
21-27.02.2022 – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

Obecnie na terenie Budowy Wykonawca prowadzi prace w zakresie - DROGI: Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych Sekcja I TG km 40+050; 40+300 - 40+500 Sekcja II TG km 47+200 - 47+400 Sekcja III TG km 52+300 Wykonanie nasypów Sekcja II D9 km 0+475 - 0+570 Sekcja III MOP_PN WS-35 podpora A; D Wykop rowu Sekcja I TG km 39+200 - 39+280 Sekcja III TG km 50+260 – 50+860; 52+300 - 52+800 D14 km 0+340 - 1+040 Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu. MOSTY: WS-31: - zbrojenie segmentu 10 (JP), betonowanie płyty dolnej segmentu 10 (JP) , betonowanie płyty górnej segmentu 10 (JP) , zbrojenie segmentu 11 (JP) ,zbrojenie segmentu 12 (JL) , betonowanie płyty górnej segmentu 12 (JL), wysuw segmentu 12 (JL), zbrojenie segmentu 13 (JL), zbrojenie segmentu 14 (JL). WS-36: - zbrojenie postumentów podpory tymczasowej. WS-33 - betonowanie ustroju nośnego. WS-24 - trwa montaż rusztowania UN j.prawa. MS-25 - trwa zbrojenie korpusu podpory C j.lewa, wykonano zasypkę fundamenty C j.lewa od strony rzeki oraz pod stożkami. WS-37 - rozpoczęto wykop pod fundamenty. TUNELE: Tunel TS-26: Drążenie tunelu na portalu południowym - nawa wschodnia oraz zachodnia. Drążenie tunelu na portalu północnym - nawa wschodnia oraz zachodnia. Tunel TS-32 - deskowanie, zbrojenie, betonowanie kaloty tunelu, deskowanie, zbrojenie, ściany tunelu. ROBOTY BRANŻOWE: Budowa kanalizacji deszczowej: - wykonywanie prac na Zlewni nr 2; - wykonywanie prac na Zlewni nr 11. Budowa sieci wodociągowej MOP Jaczków: MOP Prawy (Zachód): - montaż kanału DN 160 wraz z wykopem i zasypem. Budowa przyłączy energetycznych. Zasilanie podstawowe tuneli TS-26 i TS-32: - wykonanie przewiertów sterowanych w km 54+700; 55+100; 55+650; - montaż rur osłonowych DVK 232.
22.02.2022 – Wykonawca zakończył drążenie dwóch naw tunelu TS-26

Wykonawca zakończył drążenie dwóch naw tunelu TS-26. Prace trwały 444 dni. Wykonując obudowę wstępną wykorzystano 29 tys. Ton torkretu, a cały urobek powstały przy drążeniu zostanie wykorzystany podczas dalszej budowy drogi. Tunel TS-26 jest najdłuższym tunelem drogowym poza miejskim liczącym 2,3 km.

Tunel TS-26 Tunel TS-26 Tunel TS-26 Tunel TS-26
14-20.02.2022 – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

W bieżącym tygodniu raportowym Wykonawca prowadził Roboty w zakresie :Drogi - Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych Sekcja I TG km 39+200 - 39+280; 40+300 - 40+500 Sekcja II TG km 47+200 - 47+400 Wykop rowu Sekcja III TG km 50+260 - 50+860 D14 km 0+340 - 1+040 Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu. MOSTY : WS31: - wysuw segmentu 9 (JP), zbrojenie segmentu 10 (JP), zbrojenie segmentu 11 (JP), wysuw segmentu 11 (JL), zbrojenie segmentu 12 (JL), betonowanie płyty dolnej segmentu 12 (JL), zbrojenie segmentu 13 (JL) WS-33 - montaż ustroju nośnego. WS-24 - trwa montaż rusztowania UN j.prawa. MS-25 - rozpoczęto zbrojenie korpusu podpory C j.lewa. WD-34 - zakończono demontaż deskowania UN. TUNELE - Tunel TS-26: Drążenie tunelu na portalu południowym - nawa wschodnia oraz zachodnia. Drążenie tunelu na portalu północnym - nawa wschodnia oraz zachodnia. Tunel TS-32 - deskowanie, zbrojenie, betonowanie kaloty tunelu - deskowanie, zbrojenie, betonowanie ściany tunelu. ROBOTY BRANŻOWE - Budowa kanalizacji deszczowej: - wykonywanie prac na Zlewni nr 2; - wykonywanie prac na Zlewni nr 11. Budowa sieci wodociągowej MOP Jaczków: MOP Prawy (Zachód): - montaż kanału DN 160 wraz z wykopem i zasypem. Przebudowa kolizji sieci nN i SN: Kolizja LS-03 - ułożenie linii kablowej; montaż głowicy kablowej. Budowa przyłączy energetycznych. Zasilanie podstawowe tuneli TS-26 i TS-32: - wykonanie przewiertów sterowanych w km 54+700; 55+650.
07-13.02.2022 – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

Trwa okres zimowy, w bieżącym tygodniu raportowym (07-13-02.2022 r.) na terenie Budowy Wykonawca prowadził roboty w zakresie: DROGI - Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych Sekcja I: TG km 39+200 - 39+280; 40+300 - 40+500, Sekcja II: TG km 47+200 - 47+400, Sekcja III: TG km 50+670 - 50+860, Wykop rowu Sekcja III: TG km 50+260 - 50+860 D14 km 0+340 - 1+040. Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu. MOSTY - WS-31 - wysuw segmentu 8 (JP), zbrojenie segmentu 9 (JP), betonowanie płyty dolnej segmentu 9 (JP), betonowanie płyty górnej segmentu 9 (JP), zbrojenie segmentu 10 (JP) - wysuw segmentu 10 (JL), zbrojenie segmentu 11 (JL), betonowanie płyty górnej segmentu 11 (JL) - zbrojenie segmentu 12 (JL). WS-33 - montaż ustroju nośnego. WS-24 - zakończono przygotowywanie podłoża pod rusztowanie UN jezdnia prawa - trwa montaż rusztowania UN jezdnia prawa. PG-10.1 - trwa wykonywanie gzymsów. WD-34 - sprężono ustroju nośnego, trwa demontaż deskowania ustroju nośnego. TUNELE - Tunel TS-26: Drążenie tunelu na portalu południowym - nawa wschodnia oraz zachodnia. Drążenie tunelu na portalu północnym, nawa wschodnia oraz zachodnia. Tunel TS-32 - deskowanie i zbrojenie kaloty tunelu, betonowanie kaloty tunelu, betonowanie ściany tunelu. ROBOTY BRANŻOWE - Budowa kanalizacji deszczowej: - wykonywanie prac na Zlewni nr 2, Zlewni nr 17; - wykonywanie prac na Zlewni MOP Zachód. Budowa kanalizacji sanitarnej MOP Jaczków: MOP Prawy (Zachód): - montaż kanału DN 200 wraz z wykopem i zasypem. Budowa przyłączy energetycznych. Zasilanie podstawowe tuneli TS-26 i TS-32: - montaż rur osłonowych DVK 232.
02.02.2022 – Webinarium zapowiadające IV Międzynarodowe Forum Tunelowe

Webinarium zapowiadające IV Międzynarodowe Forum Tunelowe

W dniu 02.02.2022 r. on-line odbyło się Webinarium zapowiadające IV Międzynarodowe Forum Tunelowe (30 maja - 1 czerwca 2022 r.). Organizatorem konferencji był Polski Kongres Drogowy oraz PIARC Poland. Patronat honorowy pełniło Ministerstwo Infrastruktury, ITA-AITES – Międzynarodowe Stowarzyszenie Budowy Tuneli oraz Przestrzeni Podziemnej i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Jedną z prezentacji związanej z budową Tunelu TS-26 zaprezentował przedstawiciel PORR S.A. Dyrektor Regionu Pan Piotr Sarnowski, na koniec prezentacji poinformował wszystkich gości o planowanym na dzień 22 lutego 2022 r. „przebicia” się Tunelu, co zakończy drążenie w Tunelu i rozpocznie zarazem kolejny etap budowy związany z obudową ostateczną.

Prezentacja związana z budową Tunelu TS-26 dostępna tutaj: Prezentacja - plik PDF
31.01-06.02.2022 – Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

W bieżącym tygodniu raportowym (31.01-06-02.2022 r.) na terenie Budowy Wykonawca przy sprzyjających warunkach atmosferyczny prowadził roboty w zakresie: DROGI - wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych: Sekcja I TG km 39+200; 40+300 - 40+500, Sekcja II TG km 47+200 - 47+400 D10, km 0+450 - 0+600. Wykop rowu Sekcja III TG km 50+670 - 50+860 D14, km 0+340 - 1+040. MOSTY: WS-31 - zbrojenie segmentu 8 (JP), betonowanie płyty górnej segmentu 8 (JP), zbrojenie segmentu 9 (JP), wysuw segmentu 10 (JL), zbrojenie segmentu 11 (JL), betonowanie płyty dolnej segmentu 11 (JL), zbrojenie segmentu 12 (JL). WS-36 - wykonanie pali fundamentowych w osi H. WS-33 - betonowanie podpory G (JP), montaż ustroju nośnego. WS-24 - trwa demontaż deskowania UN (JL), przygotowywanie podłoża pod rusztowanie UN (JP), zamontowano łożyska (JP). PG-10.1 - trwa wykonywanie gzymsów. TUNELE: Tunel TS-26 - Drążenie tunelu na portalu południowym, nawa wschodnia oraz zachodnia, drążenie tunelu na portalu północnym - nawa wschodnia oraz zachodnia. Tunel TS-32 - deskowanie i zbrojenie kaloty tunelu, betonowanie kaloty tunelu, deskowanie i zbrojenie ściany tunelu. ROBOTY BRANŻOWE - budowa kanalizacji deszczowej, wykonywanie prac na Zlewni nr 2, wykonywanie prac na Zlewni nr 8, wykonywanie prac na Zlewni MOP Zachód. Budowa kanalizacji sanitarnej MOP Jaczków - MOP Prawy (Zachód), montaż studni wraz z wykopem i zasypem, montaż kanału DN 200 wraz z wykopem i zasypem. Budowa przyłączy energetycznych, zasilanie podstawowe tuneli TS-26 i TS-32 - montaż rur osłonowych DVK 232.
17-23.01.2022 - Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

Obecnie na terenie Budowy Wykonawca prowadzi prace w zakresie Dróg, gdzie wykonywane jest usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) Sekcja II - D8 km 0+100 - 0+240 D11 km 0+000 - 0+085; 0+180 - 0+237. Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych - Sekcja I - TG km 40+360; 41+700 - 41+900, Sekcja II - TG km 47+200 - 47+400; 48+450 - 48+500; Sekcja III - TG km 53+600 - 54+000 Wykonanie nasypów, Sekcja II - TG 48+110 - 48+160 W9 Sekcja III TG km 51+603 - 51+660 W12 TG km 52+170 - 52+212 W23-22, Sekcja III - WS-35 podpora D + georuszt Wykop rowu, Sekcja III -TG km 54+100 - 54+200 D14 km 0+340 - 1+040 Osuszanie warstw nasypu. Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu. MOSTY - WS-31 - Wysuw segmentu 6 (JP) , Zbrojenie segmentu 7 (JP), Betonowanie płyty dolnej segmentu 7 (JP) , Zbrojenie segmentu 8 (JP), Wysuw segmentu 9 (JL). WS-36 - Zbrojenie ścian stanowiska do nasuwania - Wykonanie pali fundamentowych w osi F. WS-33 - Montaż deskowania ustroju nośnego. WS-24 - Zabetonowano ustrój nośny j.lewa. TUNELE - Tunel TS-26 - Drążenie tunelu na portalu południowym - nawa wschodnia oraz zachodnia. Drążenie tunelu na portalu północnym - nawa wschodnia oraz zachodnia. Tunel TS-32 - Betonowanie ściany tunelu, Deskowanie i zbrojenie kaloty tunelu, Betonowanie fundamentów tunelu. BRANŻE - Budowa kanalizacji deszczowej: - wykonywanie prac na Zlewni nr 14 - wykonywanie prac na Zlewni MOP Zachód. Budowa kanalizacji sanitarnej MOP Jaczków: MOP Prawy (Zachód): - montaż studni wraz z wykopem i zasypem. Przebudowa istniejących sieci telekomunikacyjnych: Kolizja TT-03 - przebudowa kabla OTK 12J; - przebudowa kabla XzTKMXpwFtlx50x4x0,5; budowa zasobnika kablowego. Budowa przyłączy energetycznych. Zasilanie podstawowe tuneli TS-26 i TS-32 - wykonanie przewiertów sterowanych w km 55+350; 56+250; 56+350.
17.01.2022

Prace nad budową najdłuższego pozamiejskiego tunelu w Polsce idą pełną parą. Do zakończenia drążenia Kaloty pozostało jeszcze 506,36 m.
10-16.01.2022 - Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

Obecnie na terenie Budowy Wykonawca prowadzi Roboty w Zakresie Branży Drogowej, gdzie prowadzi usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) Sekcja II D8 km 0+000 - 0+100 Sekcja III TG km 54+150 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych Sekcja II TG km 48+450 - 48+500; Sekcja III TG km 53+600 - 54+000 Wykonanie nasypów Sekcja II TG 48+110 - 48+160 W10 Sekcja III TG km 51+370 - 51+460 W9 TG km 51+603 - 51+660 W14-13 TG km 52+170 - 52+212 W24 Sekcja III WS-35 podpora A; D + georuszt Osuszanie warstw nasypu Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu. Branża Mostowa - WS-31: - wysuw segmentu 6 (JP) - zbrojenie segmentu 7 (JP) - betonowanie płyty dolnej segmentu 7 (JP) - zbrojenie segmentu 8 (JP) - wysuw segmentu 9 (JL) WS-36: - zbrojenie ścian stanowiska do nasuwania - wykonanie pali fundamentowych w osi F WS-33 - montaż deskowania ustroju nośnego. Tunele - Tunel TS-26: Drążenie tunelu na portalu południowym - nawa wschodnia oraz zachodnia. Drążenie tunelu na portalu północnym - nawa wschodnia oraz zachodnia. Tunel TS-32: - zbrojenie ściany i kaloty tunelu - betonowanie ściany i kaloty tunelu - betonowanie fundamentów tunelu. Roboty Branżowe - D.03.02.01 Budowa kanalizacji deszczowej: Zlewnia nr 14 - montaż kanału wraz z wykopem i zasypem; - montaż studni wraz z wykopem i zasypem. Zlewnia MOP Zachód - montaż kanału wraz z wykopem i zasypem; - montaż studni wraz z wykopem i zasypem; - montaż wpustów wraz z wykopem i zasypem. B.23.01.03 Budowa kanalizacji sanitarnej MOP Jaczków: MOP Prawy (Zachód): - montaż kanału wraz z wykopem i zasypem; - montaż studni wraz z wykopem i zasypem. R.02.01.02 Budowa zbiorników retencyjnych: Zbiornik ZB_MOP_2 - wykonanie wykopu. Przebudowa istniejących sieci telekomunikacyjnych: Kolizja TT-05 - wykonanie wykopu; - ułożenie rur osłonowych HDPEd 120. Budowa przyłączy energetycznych. Zasilanie podstawowe tuneli TS-26 i TS-32: - montaż rur osłonowych DVK 232.
03-09.01.2022 - Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

Obecnie na terenie Budowy prowadzone są prace w zakresie Branży Drogowej, gdzie Wykonawca wykonuje Wykopy w gruntach nieskalistych i skalistych - Sekcja I - TG km 41+630 - 41+660, TG km 42+300 - 42+340. Sekcja II - TG km 48+450 - 48+500; Sekcja III - TG km 53+600 - 54+000, Wykonanie nasypów. Sekcja II - TG 48+130 - 48+150 W11. Sekcja III - TG km 51+603 - 51+660 W14, Wykonanie górnej warstwy nasypu GWN. Sekcja III - TG km 50+880 - 51+190. Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu. Branża Mostowa - WS-36 - wykonanie pali fundamentowych w osi F. Tunele - Tunel TS-26: Drążenie tunelu na portalu południowym - nawa wschodnia oraz zachodnia. Drążenie tunelu na portalu północnym - nawa wschodnia oraz zachodnia. Tunel TS-32 - zbrojenie ściany i kaloty tunelu. Roboty Branżowe - Budowa kanalizacji sanitarnej MOP Jaczków: MOP Prawy (Zachód) - ułożenie rury DN 300 w wykopie wraz z zasypaniem, montaż studni wraz z wykopem i zasypem. Przebudowa rowu R_44+950 - ułozenie geowłókniy; ułożenie narzutu kamiennego.
Pozostałe informacje - Archiwum - ⇅