Galeria - Wybór kategorii

Lipiec 2021 - ⇅

TS-26 Portal północny NW TM138
TS-26 Portal północny NE
TS-26 Portal południowy SE
TS-26 Portal południowy SW
Kanalizacja Deszczowa zlewnia nr 13
Kanalizacja Deszczowa zlewnia nr 14
Kanalizacja Deszczowa zlewnia nr 14
Kanalizacja Deszczowa MOP Wschód
LS-05 ZAGĘSZCZENIE TERENU KOLIZJA 05
LS-05 ZAGĘSZCZENIE ZASYPKI RUR FI 160
LS-05 RURY FI 160 ZATYCZKI + ZABEZPIECZENIE FOLIĄ
LS-06 ułożenie taśmy ostrzegawczej
R_46+767 ułożenie narzutu kamiennego
R_46+767 ułożenie narzutu kamiennego
TS-32 podpora B, zbrojenie fundamentu
TS-32 podpora B, zbrojenie fundamentu
WS-33 podpora A (JP), betonowanie skrzydełka
WS-33 podpora B (JL), szalowanie filarów (etap II)
WS-33 podpora C (JL), szalowanie i zbrojenie filarów (etap I)
WS-33 podpora C (JL), betonowanie filarów (etap I)
P-01.3 płyta przejściowa (S)
P-01.3 zbrojenie płyty przejściowe (N)
P-01.3 zbrojenie płyty przejściowe (S)
PZ-30 izolacje cienkowarstwowe przepustu i uszczelnienie styków prefabrykatów
PZ-35 zamontowane prefabrykaty skrzynkowe
PZ-37 izolacja przepustu z uszczelnieniem prefabrykatów
P-01.3 beton podkladowy po płytę przejściową (N)
P-01.3 beton podkladowy po płytę przejściową (S)
PG-10.1 Montaż deskowania podpory A seg. 1 i 3
PZ-38 Montaż deskowania fundamentu przepustu seg.3 oraz deskowania seg. 4
PZ-41 Montaż deskowania ramy przepustu seg. 4
WS31 Betonowanie filarów w osi H jezdnia lewa
WS31 Szalowanie ścian wytwórni do nasuwania jezdnia lewa
WS36 Rozdeskowanie filarów w osi D jezdnia prawa
TG km 39+500 nasyp W5
TG km 47+150 wykop
Zjazd do zbiornika ZB 11a odhumusowanie
TT 1 montaż rury osłonwej
TT 1 wykonanie wykopu
TT 1 montaż rury osłonwej wraz z zasypaniem
TT 1 oznaczenie taśmą ostrzegawczą
TT 1 wykonanie podsypki
TT 2 ułożenie rury osłonowej w wykopie
TT 2 ułożenie rury osłonowej w wykopie
TT 2 ułożenie rury osłonowej w wykopie
TT 2 ułożenie taśmy ostrzegawczej
TT 2 ułożenie taśmy ostrzegawczej
WS31 Prace montażowe na stanowisku do zbrojenia
MS-25 podpora A rozlozenie georusztu
TG 47+200 wykop
MOP LEWY Wykop - skarpowanie
TG 51+400 nasyp W18
Zjazd do zbiornika ZB 11a odhumusowanie
TT 2 wykonanie wykopu
TT 2 wykonanie wykopu
WS31 Pomosty robocze w osi D
TG km 41+200 odhumusowanie
TG 49+240 nasyp W7
WS33 nasyp podpora G
LS-06 ułożenie taśmy ostrzegawczej
TT 1 wykonanie wykopu
TT 2 wykonanie wykopu
TG 47+200 wykop
TG 48+600 nasyp W6
WS31 nasyp podpora K
TG 49+200 nasyp W7
TG 50+000 wykop
WS33 nasyp podpora G
TS-26 Portal północny NE TM 176,3
TS-26 Portal południowy
SW TM 680,9
TS-26 Portal południowy SE TM 740
TS-26 Portal północny NW TM 121,8
Kolizja LS-06
PG-10.1 Deskowanie fundamentu podpory B seg. 2 i 4
PG-11.1 Deskowania ściany podpory A seg. 4
PZ-38 Deskowania fundamentu przepustu seg. 2
PZ-41_Montaż deskowania ramy przepustu seg. 4
R 46+767 ułożenie narzutu kamiennego
R 46+767 ułożenie narzutu kamiennego
R 46+767 ułożenie narzutu kamiennego
Strzegomka umocnienie kiszką faszynową
Strzegomka umocnienie kiszką faszynową
WD-34 Wykonywanie zsypki fundamentu podpory B
WS-33 georuszt i nasyp podpora G
WS36 Kucie pali fundamentowych na podporach tymczasowych
Kolizja LS-05, UŁOŻENIE RUR
Kolizja LS-05, UŁOŻENIE RUR
Kolizja LS-05, wykonanie obsypki
TS-26 Portal północny NE
MS25 nasyp podpora A
P-06.1 zbrojenie i szalunki wlotu i wylotu z płytą zespalającą
P-07.2 zasypki inżynierskie przepustu
PZ-33 beton podkładowy pod przepust
TG 47+200 wykop
TG 47+300 wykop
TG km 38+290 do 38+470
Stabilizacja podłoża
WS31 Betonowanie filarów w osi G
WS31 Prace zbrojarskie na filarach w osi H
WS31 Szalunki ścian wytwórni do nasuwania
WS31 Wykonanie warstwy wyrównawczej pod dźwig wieżowy
WS36 Rozszalowanie filarów w osi D
Czerwiec 2021 - ⇅
Maj 2021 - ⇅
Kwiecień 2021 - ⇅
Marzec 2021 - ⇅
Luty 2021 - ⇅
Styczeń 2021 - ⇅
Grudzień 2020 - ⇅
Listopad 2020 - ⇅
Październik 2020 - ⇅
Wrzesień 2020 - ⇅
Sierpień 2020 - ⇅
Listopad 2018 - ⇅