Galeria - Wybór kategorii

Czerwiec 2022 - ⇅

Tunel TS-26 CPP3
Portal Tunelu TS-26
Portal Tunelu TS-26
Tunel TS-26
WS-36 Zbrojenie segmentu 2 (JL)
SZR3 folia
SZR3 piasek
SZR3 folia
SZR3 piasek
SZR3 rura
TS-32 S23 i S24 izolacja + zasypki
WS-24 zasypki inż. podpory A
WS-35 Betonowanie poprzecznicy podporowej w osi B (JP)
WS-35 Zbrojenie poprzecznicy podporowej w osi B
ZB-6 profilacja wykopu
ZB-6 wykop
ZB_6 profilacja wykopu
ZB_6 wykop
ZB_7 podsypka, geomembrana
KT 48+500 montaż studni st79
KT 48+500 wykonanie zasypki
TG km 40+500 wykop
TG km 45+400 podbudowa pomocnicza
TG km 46+500 wykop
TG km 50+150 nasyp W5
WD-34 Zasypka podpory C
KT 48+500 ułożenie rur osłonowych
KT 48+500 wykonanie podsypki
TG km 40+500 wykop
TG km 44+900 GWN
TG km 46+200 wykop
TG km 50+400 warstwa mrozoochronna
TG km 52+600 wykop
KD2 montaż studni z zagęszczeniem
KD2 ułożenie rury
KD1 montaż kratek ściekowych
KD1 montaż kratek ściekowych
KD10 Montaż osadnika 10OS1
KD10 Płyta pod osadnik 10OS
KD10 Podsypka, obsypka osadnika 10OS1
KD13 Montaż kanalu DN315
KD9 Zasypka osadnika 9OS
km 45+737-46+053 drenaż w pasie rozdzialu
TG km 53+806 rów kryty DN800
Tunel TS-26
Tunel TS-26
Tunel TS-26
Portal Tunelu TS-26
Portal Tunelu TS-26
Tunel TS-26
KT WD27 ułożenie rur osłonowych i montaż st38
R 50+096 Gewóknina narzut kamienny
WS-33 podpora F i G montaz łożysk (JL_JP)
ZB_6 wykop profilacja
ZB_6 wykop profilacja
ZB_7 wykop profilacja podsypka
ZB_7 wykop profilacja podsypka
Tunel TS-26
KD14 Podsypka, obsypka rur DN800
KD16 Montaż kanalu DN 400
KD16 Podsypka, obsypka rur
KD9 Montaż płyty fundamentalnej pod OS9
KD9 Montaż zbiornika ZB9
TG km 45+140-45+408 drenaż
SZR7 kabel
SZR7 piasek
SZR7 piasek
SZR7 taśma
SZR7 wykop
KD1 regulacja pierścieni
KD2 układanie rur w wykopie
MS-25 Wykonywanie zasypki korpusu C JL
TG 44+950 wykop
TG 46+200 wykop
TG km 41+800 wykop
TG km 52+200 nasyp W3
WD-27 fundament D
WS-24 zasypki podpory B
KD1 regulacja pierścieni
KD3 układanie rur
KD3 układanie rur
KT WD27 osadzenie studni st37
KT WD27 wykonanie zasypki
TG km 40+500 wykop rowu
TG km 41+800 wykop
TG km 41+950 nasyp W3
WS-36 Zbrojenie segmentu 1 (JL)
Zasilanie TS-26 TS-32 Zadanie IV układanie kabla SN_01
Zasilanie TS-26 TS-32 Zadanie IV układanie kabla SN_02
Zasilanie TS-26 TS-32 Zadanie IV układanie kabla SN_03
Zasilanie TS-26 TS-32 Zadanie IV układanie kabla SN_04
KD1 regulacja studni
TG 46+200_wykop
TG km 40+500 wykop rowu
WS-35 Zbrojenie poprzecznicy w osi C
D8 km 0+600 roboty strzalowe
DD41+443 0+200 odhumusowanie
KD2 regulacja studni
PZ-41 geosiatka
TG 46+350 nasyp W9
TG 47+100 nasyp W7
TG km 40+550 wykop
TG km 41+300 makroniwelacja
TG km 41+800 wykop rowu
TG km 44+950 wykop
TG km 53+800 wykop rowu
ZB_6 makroniwelacja
Portal Tunelu TS-26
Portal Tunelu TS-26
Portal Tunelu TS-26
Portal Tunelu TS-26
KD12 Montaż studni wpadowej
KD13 Montaż kanału DN630
KD9 Montaż płyty fundamentalnej pod ZB9
TG km 45+408-45+638 drenaż
TG km 45+408-45+638 wykop pod drenaż
WS-33 podpora G zasypki
WS-33 sekcja II jezdnia prawa montaz podparcia i deskowan
ZB MOP 1 humusowanie
Zasilanie TS-26 TS-32 Zadanie IV ułożenie folii
Zasilanie TS-26 TS-32 Zadanie IV ułożenie rury oslonowej
KT WD34 wprowadzenie rur oslonowych
TG km 40+500 wykop
TG km 46+200 wykop
TG km 47+100 nasyp W8
TG km 53+200 podbudowa pomocnicza
Tunel TS-26 NE
Portal Tunelu TS-26
SZR1 piasek SN
SZR1 taśma ostrzegawcza SN
SZR1 wykop SN
KT WD34 montaż studni st109
MOP PN wykop
TG km 40+850 stabilizacja GWN
TG km 41+800 wykop
TG km 45+200 podbudowa pomocnicza
TG km 46+000 stabilizacja GWN i WUP
TG km 46+000 stabilizacja GWN
TG km 46+700 wykop ogołocenie skarpy
TG km 49+900 podbudowa pomocnicza
WS-24 zasypka podpory B z dolozona izolacja
WS-36 Zbrojenie segmentu 1 (JL)
D14 wykop rowu
KT 49+160 montaż st87
KT 49+160 montaż st87
KT 49+160 wykonanie zasypki
PZ-37 zbrojenie i szalunki warstwy ochronnej
TG km 40+800 nasyp W1
TG km 46+000 wykop
WD-27 zbrojenie i szalunki fundamentu D
PZ-30 geosiatki nad przepustem
TG km 40+800 nasyp GWN
TG km 44+750 wykop
TG km 52+200 nasyp W7
Maj 2022 - ⇅
Kwiecień 2022 - ⇅
Marzec 2022 - ⇅
Luty 2022 - ⇅
Styczeń 2022 - ⇅
ZDJĘCIA Z ROKU 2021
ZDJĘCIA Z ROKU 2020 I WCZEŚNIEJSZE