Galeria - Wybór kategorii

Kwiecień 2024 - ⇅

Rozkładanie stabilizacji na d5
Załadunek humusu z hałdy na hałdę
Dogeszczanie poboczy dróg serwisowych
BZT1 powłoka antygrafiti
D19 pobocza
DP3465D profilacja chodnika i jezdni pod stabilizacje
KD 12 montaż prefabrykowanych korytek
KD 12 montaż prefabrykowanych korytek skarpowych
KT 48+560 studnia 80_1_TO
KT 48+560 studnia 80_2
MOP PN tereny rekreacyjne
PG-29 Montaż siatki ochronnej zabezpieczającej w pasie rozdziału
Profilacja przejazdu awaryjnego 49+000
Profilacja terenu za krawężnikami MOP WSCH
Profilacja terenu za krawężnikami MOP WSCH
Profilowanie terenu zielonego MOP WSCH
Przejazd awaryjny km 49+000
TS 32 makroniwelacja
TS 26 uruchomienie i konfiguracja szaf RIO
TS 32 instalacja ppoz
TS 32 liniowa czujka ciepła
TS 32 schody skarpowe
WS-30 montaż siatki ochronnej zabezpieczającej
WS-31 Prace porządkowe i niwelacja terenu
WS-37 Montaż siatki ochronnej zabezpieczającej w pasie rozdziału
Wykop DP3465
Wykop DP3465D
Stabilizacja GWN TS 32
Wykonywanie poboczy poboczarka
Załadunek humusu z transportem na hałdę km 41
Obniżenie D4 do modelu i uzupełnienie materiałem poboczy TG
Obniżenie D5 materiał na poletko
Profilowane makroniwelacji pod humus i nasadzenia przy WS 24
Załadunek humusu z transportem na hałdę
Kucie rowu na D11
Profilowane pasa makroniwelacji przy D9 km 47+300
Przygotowanie do wykonania zawrotki PP
Stabilizacja GWN TS 32
Sypanie poboczy D1
XXXV lecia PZ profilowane
km 38+200 WD-22
km 38+500
km 40+300
km 41+300 WS-24
km 41+500
km 41+850 MS-25
km 41+900
km 42+100TS-26 N
km 42+100TS-26 N
km 42+100TS-26 N
km 42+100TS-26 N
km 42+100TS-26 N
km 42+100TS-26 N
km 42+100TS-26
km 42+100TS-26
km 44+500 TS-26 SW
km 44+500 TS-26 SW
km 44+500 TS-26 SE
km 44+600 TS-26, WD-27
km 44+600 TS-26, WD-27
km 46+600 PG-29
km 46+760 WS-30
km 47+200 WS-31
km 47+700 WS-31
km 48+400 TS-32 N
km 48+600 TS-32
km 48+700 TS-32 S
km 48+700 TS-32 S
km 49+400
km 49+600 WS-33
km 50+200 MOP
km 50+200 MOP
km 50+500 WD-34
km 51+350 WS-35
km 51+800 WS-36
km 51+800 WS-36
km 52+800 WS-37
km 53+660 WD-38
km 54+000
Czyszczenie D12 i D16
D13 Wykop pod umocnienia
KD15 montaż wpustu
KT 51+630 przyłącze do 119.1
KT 51+630 studnia 119.1
Kruszywo D11
PZ_D13
Reprofilacja D12
Reprofilacja PZ D12
Reprofilacje D10
Szafa CZT
TS32 makroniwelacja
TS-26 Uruchmienia uziemienie
TS-26 drzwi z konstrukcjami
TS-26 szafa szs
WD22 Montaż reperów geodezyjnych na UN
WD34 Wykonanie powłoki odpornej na chlorki na filarach w osi B
WD38 Wykonanie powłoki odpornej na chlorki na filarach w osi B
WS31 Montaż poręczy schodów skarpowych
Wykop + kucie kaskada 49+020
Wykop D13 pod umocnienia wraz z kuciem
Załadunek kruszywa MOP WSCH na podbudowy
Kolizja nr9 W13 uporządkowanie terenu
Kolizja nr9 W13_zasypka wraz z zagęszczeniem warstwa 4
Uzupełnienie poboczy na D1 d2 pod poboczarke
Dosypka GWN TS-32
Dosypka PZ na D4
Załadunek humusu km 41+700
Reprofilacje d9
Załadunek humusu z transportem na hałdę km 41+700
Oczyszczanie serwisowki dd41
Reprofilacje D8
Marzec 2024 - ⇅
Luty 2024 - ⇅
Styczeń 2024 - ⇅
Grudzień 2023 - ⇅
Listopad 2023 - ⇅
Październik 2023 - ⇅
Wrzesień 2023 - ⇅
Sierpień 2023 - ⇅
Lipiec 2023 - ⇅
Czerwiec 2023 - ⇅
Maj 2023 - ⇅
Kwiecień 2023 - ⇅
Marzec 2023 - ⇅
Luty 2023 - ⇅