Galeria - Wybór kategorii

Wrzesień 2023 - ⇅

BZT1 montaż stolarki drzwiowej zewnetrznej parteru
BZT1 montaż stolarki parteru
Humusowanie TG str P km 45+950
Humusowanie rowu TG str P km 44+790
Humusowanie rowu drogi dojazdowej do ZB1 str P km 0+180
KD4 montaż kanału DN200
KD4 montaż kanału DN200
KD4 obsypka kanału DN200
KT 53+980-54+160 KTu2
KT 54+160-54+340 KTu2
KT 54+160-54+340 TO
KT 54+160-54+340 odejście od st 140
KT 54+160-54+340 pakiet
KT 54+160-54+340 przygotowanie
Kucie skały załadunek 0_63 z TG km 53+800
MOP L roboty elewacyjne
MOP L roboty elewacyjne
MOP L roboty elewacyjne
MOP Zachód montaż kanału DN200
Montaż gum uszczelniających w studniach teletechnicznych - nawa zachodnia
Montaż gum uszczelniających w studniach teletechnicznych - nawa zachodnia
Układanie nawierzchni betonowej - nawa zachodnia
zas_pod_1 km od WD27
zas_pod_1 km od WD27
Odwodnienie Tunelu TS-32 zasypka ID.1-IWyl1 km 49+080
Odwodnienie Tunelu TS-32 zasypka ID.1-IWyl1 km 49+115
Oświetlenie folia
Oświetlenie wykop
Portal południowy - kosze gabionowe rząd 1 strona prawa
Portal południowy - materace gabionowe
Prace wykopowe TG str P km 53+900 54+000
Przyłącze W3 TS-26 wykop, montaż rur De90 3W.10-3W.11
TS-26 montaż okablowania
WS-36 Montaż schodów skarpowych w osi A (Strona L i P)
Wykonanie drenażu - portal południowy TS-26
Wykop TG str P km 53+900 54+000
Przygotowanie poboczy i pasów rozdziału
Kucie skały Cut cover
Nasyp TG km 42+270
Podbudowa zasadnicza D2 1+200
Profilowanie skarp przy przepustach
Stabilizacja GWN TG km 42+200
Skarpowanie nasypów TG km 50
TS32 spoinowanie desek gzymsowych + kosmetyka portali
Zagęszczanie pobocza TG km 46+890
Zasypka poboczy TG km 49+780
Rozbiórka rampy z d14 na mop lewy
TS32 izolacja zasypki inżynierskiej etap II_gi segmenty 14 - 27, zasypka inżynierska ponad izolacją segmenty 1 - 13_1
WS33 drenaż ustroju jezdnia prawa
Załadunek 0_63 z 48+500
Zasypka Cut cover
Zasypka TS-32
Nasyp warstwy GWN TG km 42+100
Podbudowa zasadnicza D2 w km 0+200
TS-26 montaż okablowania
TS-26 okablowanie
WS33 montaż kotew pod bariery wewnętrznych jezdnia prawa i lewa
km 38+200 WD-22
km 38+500
km 40+300
km 41+300 WS-24
km 41+700
km 41+850 MS-25
km 42+100TS-26 NW
km 42+100TS-26 NW
km 42+100TS-26 NE
km 42+100TS-26 NE
km 42+100TS-26 NE
km 42+100
km 42+100TS-26 NE
km 42+100TS-26 NE
km 42+100TS-26 NE
km 44+500 TS-26 SE
km 44+500 TS-26 SE
km 44+500 TS-26 SE
km 44+560 WD-27
km 45+400
km 46+600 PG-29
km 46+760 WS-30
km 47+200 WS-31
km 47+600 WS-31
km 48+000
km 48+200
km 48+400 TS-32
km 48+400 TS-32
km 48+500 TS-32
km 48+600 TS-32
km 48+600 TS-32
km 48+600 TS-32
km 48+500 TS-32
km 49+400 WS-33
km 50+200 MOP
km 50+500 WD-34
km 51+350 WS-35
km 51+350 WS-35
km 51+350 WS-35
km 51+400 WS-35
km 52+850 WS-37
km 53+660 WD-38
Montaż gum uszczelniających - nawa zachodnia
Montaż gum uszczelniających - nawa zachodnia
Montaż pokryw studni kanalizacyjnych
Montaż pokryw studni kanalizacyjnych
WD22 km 0+050 str p humusowanie rów
D1 km 0+350 str l humsowanie rów
D2 km 0+050 str l humusowanie rów
D2 km 0+150 str p humusowanie rów
KD4 montaż rury fi400 od st 4D6 do 4D7 wraz z zasypem i zagęszczeniem
KD4 montaż rury fi400 od st 4D6 do 4D7 wraz z zasypem i zagęszczeniem
KD4_montaż rury fi400 od st 4D6 do st 4D7
KD4 montaż rury fi400 od st 4D6 w stronę 4D7
MOP Zachód montaż kanału DN200 oraz wpustu DN500
Oświetlenie bednarka
Oświetlenie folia
TS32 zasypka inżynierska pod izolację (parasol) Segmenty S14 - S27
WS-37 Układanie asfaltu lanego
WS31 Montaż schodów na stożkach skarpowych w osi A
zas pod układanie rur
zas pod układanie rur
zas pod układanie rur
zas pod układanie rur
zasilanie rezerwowe układanie rur ts32
zasilanie rezerwowe układanie rur ts32
km 53+900 wykop
km 53+950 wykop
Makroniwelacja terenu TG L w km 42+250
Naprawa wymyć
Nasyp TG km 42+100
Odwodnienie Tunelu TS-32 wykop, montaz rur i studni ID.3-ID.2 km 49+050
Profilowanie stożka podpora A WD22
TS-26 układanie nawierzchni betonowej
TS-26 układanie nawierzchni betonowej
WS33 żywica na kapach na skrzydłach oraz na kapie K4
D2 km 1+450 str p humusowanie przeciwskarpa
Makroniwelacja pod PG 29
PZ DP 3466P
Profilowanie pasa rozdziału TG km 53
Profilowanie stożków PG 29
TG str p km 39+820 humusowanie teren płaski
Załadunek 0_63 na zasypkę TS 32
MOP Zachód zasypka kanału DN200 oraz wpustu DN500
Profilowane TS 32
Rozbiórka bypassu MS25
Stabilizacja MOP WSCH 4
WS30 montaz słupów, betonowanie głowic pod ekrany przeciwolśnieniowe
Wykonywanie poszerzeń tg km 50+000
Wykop rowu pod umocnienia D16
Zasypka parasola na TS 32
Zasypka pasa rozdziału TG km 53+000
D8 umocnienie rowu TYP 3
D8 umocnienie rowu TYP 3
D8 umocnienie rowu TYP 3
D8 umocnienie rowu TYP 3
D8 umocnienie rowu TYP 3
D8 umocnienie rowu TYP 3
D8 umocnienie rowu TYP 3
D8 umocnienie rowu TYP 3
KD4 montaż kanału DN315
KD4 montaż kanału DN315
KD4 montaż studni, montaż kanału DN315
KD4 montaż studni
KD4 montaż studni
KT 50+355 KTp2
KT 50+355 KTp2
KT 50+355 podsypka
KT 50+355 taśma
KT 50+355 TO
KT 50+355 wejście do st 105.2
KT 50+355 zasypka
KT 51+760 st 121.1
KT 51+760 st 121.2
KT 51+760 TO do SZR
Montaż ram w niszach utrzymaniowych - nawa zachodnia
Mrozówka MOP WSCH 4
Mrozówka MOP WSCH 4
MS-25 Układanie izolacji z papy termozgrzewalnej jezdnia lewa
MS-25 Układanie izolacji z papy termozgrzewalnej jezdnia prawa
Oświetlenie MOP_PP
Stabilizacja 54+000
Stabilizacja WUP MOP WSCH 4
TS-26 okablowanie
TS-26 prace montażowe
Układanie koszy gabionowych na portalu południowym
WD-22 schody skarpowe
WD-38 Układanie asfaltu lanego
WS-37 Układanie izolacji z papy termozgrzewalnej jezdnia lewa
WS-31 montaż wpustów odwodnieniowych
WS-31 Wykonanie drenażu z kruszywa
WS-36 Montaż barier ochronnych
Załadunek i kucie skały 54+000
Zasilanie podstawowe tuneli wykop
Zasilanie podstawowe tuneli folia
Zasilanie podstawowe tuneli folia
Zasilanie podstawowe tuneli folia
Zasilanie podstawowe tuneli wciąganie kabli
Zasilanie podstawowe tuneli wykop
Zasilanie podstawowe tuneli wykop
Zasilanie MOP
Zasilanie MOP
Zasypka TS-32
Odwodnienie Tunelu TS-32 wykopanie wykopu ID.4-IOS
Odwodnienie Tunelu TS-32 zasypka z zagęszczeniem i stabilizacją ID.23-ID.20
Układanie koszy gabionowych na portalu południowym
Nawierzchnia betonowa w nawie wschodniej
Odwodnienie Tunelu TS-32 kucie w skale, wykop ID.4-IOS
Portal poludniowy TS26 Zasypka cut cover
TS-32 Wykonywanie montażu izolacji membranowej tunelu
Zasypka pobocza TG km 46+700
KT 50+060 TO
KT 50+060 zasypka
Sierpień 2023 - ⇅
Lipiec 2023 - ⇅
Czerwiec 2023 - ⇅
Maj 2023 - ⇅
Kwiecień 2023 - ⇅
Marzec 2023 - ⇅
Luty 2023 - ⇅
Styczeń 2023 - ⇅
ZDJĘCIA Z ROKU 2022
ZDJĘCIA Z ROKU 2021
ZDJĘCIA Z ROKU 2020 I WCZEŚNIEJSZE