Galeria - Wybór kategorii

Maj 2021 - ⇅

TS-26 portal północny
TS-26 portal północny
TS-26 portal północny
TS-26 portal północny
TS-26 portal północny
TS-26 portal północny
TS-26 portal północny
TS-26 portal północny
Portal północny Tunelu TS-26 - święcenie figórki Św. Barbary
Portal północny Tunelu TS-26 - święcenie figórki Św. Barbary
Portal północny Tunelu TS-26 - święcenie figórki Św. Barbary
Portal północny Tunelu TS-26 - święcenie figórki Św. Barbary
Portal północny Tunelu TS-26 - święcenie figórki Św. Barbary
TS-26
TS-26
TS-26
TS-26
TS-26
TS-26
TS-26
TS-26
TS-26
TS-26
TS-26
TS-26
TS-26
TS-26
TS-26
TS-26
Tunel NE
Tunel NW TM9,8
Wodociąg na MOPie Jaczków
Wodociąg na MOPie Jaczków
Wodociąg na MOPie Jaczków
Wodociąg na MOPie Jaczków
Wodociąg na MOPie Jaczków
Wodociąg na MOPie Jaczków
Wodociąg na MOPie Jaczków
Droga między TS-32 a MOP Jaczków, TS-32
Droga między TS-32 a MOP Jaczków, TS-32
Droga między TS-32 a MOP Jaczków, TS-32
Droga między TS-32 a MOP Jaczków, TS-32
Droga między TS-32 a MOP Jaczków, TS-32
Droga między TS-32 a MOP Jaczków, TS-32
Droga między TS-32 a MOP Jaczków, TS-32
Droga między TS-32 a MOP Jaczków, TS-32
Droga między TS-32 a MOP Jaczków, TS-32
Droga między TS-32 a MOP Jaczków, TS-32
Droga między TS-32 a MOP Jaczków, TS-32
Droga między TS-32 a MOP Jaczków, TS-32
Droga między TS-32 a MOP Jaczków, TS-32
Droga między TS-32 a MOP Jaczków, TS-32
Droga między TS-32 a MOP Jaczków, TS-32
Gostków
MM-03
MM-03
Widok na Mop Jaczków z TS-32
Widok na Mop Jaczków z TS-32
Widok na Mop Jaczków z TS-32
Widok na Mop Jaczków z TS-32
Odwodnienie TS-26
Przejazd kolejowy
Lesk - budowa gurtu
Lesk - budowa gurtu
Lesk - budowa gurtu
Lesk - budowa gurtu
Lesk - budowa gurtu
Lesk - budowa gurtu
Lesk - budowa gurtu
Lesk - budowa gurtu
Lesk - budowa gurtu
P-01-3 zbrojenie płyty dennej wlotu i wylotu
PZ-30 montaż przepustów prefabrykowanych
WS31 Betonowanie fundamentu w osi I JL
WS31 Izolacja na zimno w osi C
WS31 Prace zbrojarskie na fundamencie w osi I
WS31 Wykonanie chudziaka w osi J
WS31 Wykonanie ścianek szczelnych w osi G
TG 40+870 nasyp W6
MM-03 beton podkładowy pod skrzydła wlotu
TG 38+600 odhumusowanie
WS-33 Beton podkładowy podpora C
Montaż wodociągu
Montaż wodociągu
Montaż wodociągu
Montaż wodociągu
Montaż wodociągu
Montaż wodociągu
Montaż wodociągu
Montaż wodociągu
Montaż wodociągu
Montaż wodociągu
Montaż wodociągu
Montaż wodociągu
Montaż wodociągu
Montaż wodociągu
Montaż wodociągu
MM-03 wykop pod skrzydła wlotu
MM-04.1 zbrojenie fundamentów skrzydeł wylotu
MOP_WSCH nasyp W5 PP7-PP27
MOP_WSCH nasyp W5 PP7-PP27
TG 45+700 nasyp W2
TG 46+600 odhumusowanie
TG 46+600 odhumusowanie
TG 51+500 odhumusowanie
TG km 50+300 wykop
WS-33 Zbrojenie i deskowanie podpory A
D14 km 0+850 do 1+020 w-wa mrozoochornna
D14 km 1+200_wykop
D9 0+580-0+620_odhumusowanie
MOP_WSCH km 50+300 wykop
TG 40+500 wykop
TG 40+500 wykop
TG 40+500 wykop
TG 41+290-41+320 nasyp W8
TG 47+200 wykop
TG 48+150 nasyp W22
TG 51+000 - 51+200 nasyp W15
TG 51+300 do 51+500 odhumusowanie
TG km 50+500 wykop
TG km 50+650 wykop
TG km 50+800 wykop
TG km 50+800 wykop
TG km 51+400 odhumusowanie
MOP Jaczków
MOP Jaczków
MOP JAczków
MOP Jaczków
MOP JAczków
TS-26
TS-26
TS-26
TS-26
TS-26
TS-26
TS-26
TS-26
TS-26
TS-26
TS-32
TS-32
TS-32
TS-32
Tunel TS-26
Tunel TS-26
Tunel TS-26
Tunel TS-26
Tunel TS-26
Tunel TS-26
Tunel TS-26
WS-31
Obiekt WS-31
Wodociąg
Tunel NE TM 20,9
Budowa KS na MOP Jaczków
Budowa KS na MOP Jaczków
Budowa KS na MOP Jaczków
Budowa KS na MOP Jaczków
Tunel NE TM 1,6
WS-31 Deskowanie do wykonania filarów w osi D
WS-31 Zabetonowane filary w osi C
WD-34 Wykonywanie wykopów w trasie głównej oraz pod podpory obiektu
Tunel NE tm 105,9
Tunel SE tm 401
Tunel SW tm 409,9
Widok z drogi na MOP Jaczków
Widok z drogi na MOP Jaczków
Nasyp W3 MOP L TG km 51+620
P-07.2 uszczelnienia i izolacje styków prefabrykatów
P-07.2 zbrojenie wlotu i wylotu ze skrzydłami
PG-11.1 Betonowanie fundamentu podpory A segmenty nr 1 i 3
PG-11.1 Montaż zbrojenia fundamentu podpory B segmenty nr 1 i 3
TG 39+355 stabilizacja podłoża
TG 47+050 odhumusowanie
TG km 40+500 wykop
TS 32 wykop
TS 32 wykop
TS 32 wykop
TS 32 wykop
WS-31 Chudziak w osi I
WS-33 Beton wyrównawczy
podpora A
WS-33 Nasyp pod podporą A
WS-33 Wymiana gruntu (na grunt - stabilizowany) podpora C
WS-33 Wymiana gruntu (na grunt - stabilizowany) podpora C
D6 1+500 wykop
D6 1+550 wykop
TG 39+550-39+720 stabilizacja podłoża
TG km 40+500 wykop
WS36 Wykonanie kolumn kruszywowych
Tunel SE
Tunel NE, łupek grafitowy
Kwiecień 2021 - ⇅
Marzec 2021 - ⇅
Luty 2021 - ⇅
Styczeń 2021 - ⇅
Grudzień 2020 - ⇅
Listopad 2020 - ⇅
Październik 2020 - ⇅
Wrzesień 2020 - ⇅
Sierpień 2020 - ⇅
Listopad 2018 - ⇅