Galeria - Wybór kategorii

Maj 2023 - ⇅

D2 umocnienie rowu typ3
D2 umocnienie rowu typ3
DP2787D wykop
DP3466D frezowanie
Humusowanie pasa rozdziału TG km 45+050
Humusowanie przeciwskarpa D6 str P km 1+500
Humusowanie przeciwskarpa TG str P km 45+350 45+450
KT 48+00-48+110 wyjście ze st 75
KT 48+00-48+110 wypełnienie pakietem
KT 52+980 st 132
Odwodnienie Tunelu TS-26 studnia 5D.10
TS-26 - drenaż podłużny - nawa zachodnia
TS-26 - montaż membrany C&C portal północny
TS-26 - Przejazd CPV
TS-26 - przejście poprzeczne CPP5
TS-26 - układanie podbudowy BA - nawa wschodnia
Tunel TS-32 wodociąg DN150 strona lewa blok 1
Tunel TS-32 wodociąg DN150 strona lewa blok 27
WS-35 Przygotowanie powierzchni UN pod układanie hydroizolacji z papy termozgrzewalnej
Zbiornik 3a
Zbiornik 3a profilowanie
Zbiornik 3a wjazd
Zbiornik 5ZBp zasypka warstwa 5 i 6
Zbiornik 5ZBp zasypka warstwa 5 i 6
D10 km 0+056 rów kryty
D10 km 0+581 lawa wykop pod przepust DN800
DP3466D frezowanie
Kucie skały na D9
Montaż uchwytów
TS-26 prace montażowe uchwyty
TS-32 kalota, montaż dylatacji + montaż papy
TS-32 kapa 2 zbrojenie, montaż kanalizacji elektrycznej i teletechniczej + betonowanie faza I_sza jezdnia lewa oś B
Tunel TS-26 prace montażowe
WS-30 jezdnia prawa i lewa betonowanie kapy K1 i K2
WS-30 podpora A i E montaż dylatacji, zasypki
TG km 47+350 pobocze
WS-33 jezdnia prawa i lewa zbrojenie kap, montaż kotew tależowych, montaż kotew kompozytowych w krawężnikach
km 38+000
km 38+200 WD-22
km 40+000
km 40+200
km 41+300 WS-24
km 41+850 MS-25
km 42+100TS-26 NW
km 42+100TS-26 NW
km 42+100TS-26 NE
km 42+100TS-26 NE
km 42+100TS-26 NE
km 42+100TS-26 NE
km 44+500 TS-26 SW
km 44+500 TS-26 SW
km 44+500 TS-26 SW
km 44+500 TS-26 SE
km 44+500 TS-26 SE
km 44+500 TS-26 SE
km 44+500 TS-26 SE
km 44+560 WD-27
km 46+400
km 46+600 PG-29
km 46+760 WS-30
km 47+100 WS-31
km 47+500 WS-31
km 47+800 WS-31
km 48+400 TS-32
km 48+400 TS-32
km 48+400 TS-32
km 48+400 TS-32
km 48+500 TS-32
km 48+600
km 48+600 TS-32
km 48+600 TS-32
km 48+600 TS-32
km 49+400 WS-33
km 50+500 WD-34
km 50+700
km 51+350 WS-35
km 51+700 WS-36
km 52+000
km 52+850 WS-37
km 53+660 WD-38
km 53+200
D2 umocnienie rowy TYP3
D2 umocnienie rowy TYP3
DD53+798 krawężnik obrzeże
Humusowanie pasa rozdziału km 45+100 45+180
Humusowanie rów, pobocze km 53+200 53+400
Humusowanie rowu km 46+150 46+250
km 46+760 do 46+770 - Kanał technologiczny (pomiędzy studniami st 60.1 i st61 - zdj.3
km 49+100 do 49+150 - przyłącze do SZR 1
km 49+100 do 49+150 - przyłącze do SZR 3
Nawierzchnia na kapach - CPV - TS-26
Obsiew skarp km 50+900 51+070
Oświetlenie - MOP Jaczków bednarka
Oświetlenie - MOP Jaczków folia
Oświetlenie - MOP Jaczków wykop
PG-29 Zakończono montaż zbrojenia UN JP
TG 38+300 podbudowa z AC
TS-26 oprawy oświetleniowe
TS-26 - C&C - izolacja wodoszczelna
TS-26 - demontaż wózka do betonowania sklepienia
TS-26 - oprawy
WD-38 Wykonywanie kap
WS-30 kapa K1 i K2 montaż zbrojenie, montaż kotew talerzowych, montaż kotew kompozytowych
WS35 Betonowanie kap chodnikowych
WS35 Betonowanie kap chodnikowych
Zbiornik - ZB3a
Zbiornik - ZB3a wykop
WS35 Montaż kolektora odwodnieniowego
Wykonanie WM TG 53+800
Stabilizacja GWN TG 52+180
Stabilizacja WM D11a
D9 wykop
TG km 46+000 nasyp pas rozdziału
TG km 47+400 ściek trójkątny
TG km 47+400 ściek trójkatny zabudowa wpustu
Stabilizacja GWN TG 50+070 i 50+130
WD-27 drenaż podpory A
WS-36 Wykonanie warstwy z betonu niekonstrukcyjnego pod płyty przejściowe w osi H
Oświetlenie podłoże pod układanie przewodu
Oświetlenie wykop
PG-29 Zbrojenie UN JP
TG km 52+200 nasyp
TG km 49+400 wykop kucie skały
TS-26 - C&C strona zachodnia portal południowy
TS-26 - nisza przeciwpożarowa
TS-26 - Tuba wschodnia
TS-26 C&C - rozdeskowywanie sklepienia
TS-26 Nawa Wschodnia w-wa drenażowa 1 ćwiartka
TS-26 Nawa Wschodnia w-wa drenażowa 1 ćwiartka
TS-26 Nawa Zachodnia nasyp z betonu wałowanego w-wa 2 2_2 ćwiartka
TS-26 Nawa Zachodnia nasyp z betonu wałowanego w-wa 2 2_2 ćwiartka
WS-30 montaż kotew talerzowych jezdnia prawa i lewa
WS-33 betonowanie dylatacji podpora A i E jezdnia prawa i lewa
D2b nasyp zjazdy
D9 nasyp zjazd
D9 wykop kucie skały
D9 wykop załadunek
TG km 49+400 wykop kucie skały
TG km 49+400 wykop kucie skały
TS-32 kapa w osi B montaż zbrojenia
Wykop D9 z transportem na nasyp zjazdu z D9
CPP4 płyta chodnikowa
Humusowanie p.skarpa TG str L km 52+320 52+370
Obisew skarp p.skarpa TG str L km 40+310 40+575
Obisew skarp p.skarpa TG str P km 40+970 41+080
Oświetlenie bednarka
Oświetlenie piasek
Oświetlenie wykop
Rów kryty 1200 R_54+030
Rów kryty 1200 R_54+030
Rów kryty 1200 R_54+030
Rów kryty 1200 R_54+030
TS-26 - rura drenażowa
TS-26 demontaż wózka jezdnego
TS-32 zbrojenie kap chodnikowych oś B JP
WS35 Montaż deski gzymsowej
WS35 Układanie krawężnika
WS35 Zbrojenie płyt przejściowych w osi D
Zbrojenie sklepienia TS-26 C&C B-JL-1920
Odwodnienie tunelu TS-32 montaż studni ID.6
Odwodnienie tunelu TS-32 odcinek ID.22-ID.21 zasypka
Odwodnienie tunelu TS-32 wykop, montaż studni ID.6, ID.3.2
Odwodnienie tunelu TS-32 wykop, montaż studni ID.7 v2
Odwodnienie tunelu TS-32 wykop, montaż studni ID.20
Tunel TS-26 wodociąg nawa zachodnia_blok 2450 CPV
Warstwa GWN TG km 49+000
Kwiecień 2023 - ⇅
Marzec 2023 - ⇅
Luty 2023 - ⇅
Styczeń 2023 - ⇅
ZDJĘCIA Z ROKU 2022
ZDJĘCIA Z ROKU 2021
ZDJĘCIA Z ROKU 2020 I WCZEŚNIEJSZE