Galeria - Wybór kategorii

Styczeń 2023 - ⇅

Betonowanie kaloty tunelu TS-26
Zbrojenie kaloty tunelu TS-26
Montaż krawężnika szczelinowego
TS-26
Zbrojenie ścianki CPP5
KD10 montaż kanału DN630
Montaż membrany TS-26
WS33 makroniwelacja pod obiektem
Zas rezerwowe KM 47+960
Zas rezerwowe KM 47+960
Zas rezerwowe KM 47+960
km 38+200 WD-22
km 40+000
km 40+200
km 41+300 WS-24
km 41+600
km 41+850 MS-25
km 42+100 TS-26 N
km 42+100TS-26 NW
km 42+100TS-26 NW
km 42+100TS-26 NW
km 42+100TS-26 NE
km 42+100TS-26 NE
km 42+100TS-26 NW
km 44+500 TS-26 S
km 44+500 TS-26 S
km 44+560 WD-27
km 44+560 WD-27
km 45+800
km 46+400
km 46+760 WS-30
km 47+300
km 47+500 WS-31
km 47+800 WS-31
km 48+100
km 48+500 TS-32
km 48+500 TS-32
km 48+600 TS-32
km 48+700 TS-32
km 48+600 TS-32
km 49+400 WS-33
km 50+500 WD-34
km 51+100
km 51+350 WS-35
km 51+600 WS-36
km 51+700 WS-36
km 52+000
km 52+800 WS-37
km 53+700 WD-38
km 54+000
D6 1+447 Kucie zjazdu publicznego
D6 2+020 Kucie zjazdu publicznego
KT 47+720-47+900 posprzątanie terenu
KT 47+720-47+900 TO
Niwelacja terenu D2 w km 1+700
TG km 40+150 Skarpowanie
Tunel TS-26 docieplenie wodociągu nawa wschodnia blok 1085-1080 od CPP1
Tunel TS-26 wodociąg nawa wschodnia blok 1400 HN4.3
WS33 makroniwelacja
Wykop pod TS32 2 ściana oporowa
Wykop R 38+515
Wykop R 38+515
Wykop R 38+515
Wykop R 38+515
Wykop R 38+515
Zbiornik ppoż TS-32 wykop
KT 47+500-47+690 KTu2
KT 47+720-47+900 pakiet 1
TG km 39+200 Skarpowanie
WD-27 ustrój przed betonowaniem
WS33 makroniwelacja
Wykop pod TS32 2 ściana oporowa
TG 50+000 Skarpowanie nasypu i pobocza
BZT3 przygotowanie trzpieni i nadproży do betonowania
D8a km 0+110 rów kryty
KT 47+500-47+690 KTu2
KT 47+500-47+690 TO
KT 47+500-47+690 uporządkowanie terenu
MOP_PN wykop
Przyłącze W6 Kucie skały i wykop na odc. 6W.23-6W.24 km 48+390-430
Tunel TS-26 wodociąg nawa wschodnia blok 1365
Zbiornik ppoż TS-32 wykop
D2 km 2+820 wykop rowu
D6 km 1+659 rów kryty
D6 km 1+696 rów kryty
D6 wykop
KT 47+500-47+69 wykop
MOP PN wykop
Przyłacze W6 Kucie skały i wykop na odc. 6W.22-6W.24 km 48+400-440
Przyłacze W6 Kucie skały i wykop na odc. 6W.22-6W.24 km 48+400-440
TG km 40+100 Skarpowanie
Tunel TS-26 wodociąg nawa wschodnia blok 1340
WS33 makroniwelacja
Wykop pod TS32, 2 ściana oporowa
Betonowanie kaloty tunelu TS-26 - nawa wschodnia
Ściana w przejściu poprzecznym CPP
Układanie krawężnika szczelinowego w nawie zachodniej TS-26
D8 0+490 przepust DN600
Drenaż między MOP, a TG Wykonanie drenażu
KD16 montaż wpustu DN500
KD17 montaż kanału DN315
WD-38 demontaż deskowania UN
WS30 rozdeskowywanie ustroju jezdnia prawa sekcja II_ga
D8 0+335 rów kryty
D6 rowu
D6 wykop
D8 wykop
DD46+776 0+077 rów kryty wykop
DD46+776 0+077 rów kryty zasypka
KT 46+320 KTp2 + kabel lok
KT 46+320 st 55
KT 46+320 TO
Przyłącze W6 Podsypka, obsypka, taśma - rury PE SDR17 Dz90 km48+420
Przyłącze W6 Podsypka, obsypka, taśma - rury PE SDR17 Dz90 km48+420
Tunel TS-26, wodociąg nawa zachodnia blok 2310 HN4.20
Tunel TS-26, wodociąg nawa zachodnia blok 2330
WD-27 UN
Wykop pod TS32 2 ściana oporowa
D8 0+431 przepust ława
D8 0+431 przepust wykop
D8 0+431 przepust zasypka
Przyłącze W6, Kucie skały i wykop na odc. 6W.21-6W.22 km 48+390-400
Przyłącze W6, Kucie skały i wykop na odc. 6W.21-6W.22 km 48+400-410
Tunel TS-26, wodociąg nawa zachodnia blok 2300
Tunel TS-26 wodociąg nawa wschodnia, blok 1225-1230
D6 wykop
KT 49+320 TO
KT 49+320 wypełnienie pakietem
P-08.4 ława
P-08.4 zasypka
TG km 41+000 skarpowanie
TG km 50+000 skarpowanie
Tunel TS-26 wodociąg nawa wschodnia blok 1210_HN4.4
Zbiornik IZBp1 Zasypka warstwa 4
Zbiornik IZBp1 Zasypka warstwa 4
Zbiornik IZBp1 Zasypka warstwa 5
Zbiornik IZBp1 Zasypka warstwa 5
Tunel TS-26 nawa wschodnia
Tunel TS-26 nawa wschodnia
Tunel TS-26 CPP1
Tunel TS-26 nawa zachodnia
D6 km 2+013 rów kryty DN400
D8 km 0+325 rów kryty DN400
Przepust pod melioracją Zadanie III sekcja 2 zdj 1
R_46_570 wykop nasyp palisada narzut kamienny
TG 52+400
TS-26 portal północny
TS-32
TS-32 Stan aktualny
WD-22
WD-27 Szalowanie i deskowania utroju nośnego obiektu
WD-34
WD-38
Tunel TS-26 wodociąg nawa zachodnia blok 2220
Zbiornik IZBp1 Zasypka warstwa 2
Zbiornik IZBp1 Zasypka warstwa 2
Zbiornik IZBp1 Zasypka warstwa 3
Zbiornik IZBp1 Zasypka warstwa 3
Zbiornik IZBp1 Zasypka warstwa 1
MS-25 Szalowanie i deskowania utroju nośnego obiektu
Grudzień 2022 - ⇅
Listopad 2022 - ⇅
Październik 2022 - ⇅
Wrzesień 2022 - ⇅
Sierpień 2022 - ⇅
Lipiec 2022 - ⇅
Czerwiec 2022 - ⇅
Maj 2022 - ⇅
Kwiecień 2022 - ⇅
Marzec 2022 - ⇅
Luty 2022 - ⇅
Styczeń 2022 - ⇅
ZDJĘCIA Z ROKU 2021
ZDJĘCIA Z ROKU 2020 I WCZEŚNIEJSZE