Galeria - Wybór kategorii

Wrzesień 2022 - ⇅

Prace na TS-23
Prace na WD-34
Tunel TS-26 - Nawa Zachodnia - C&C przygotowania
Tunel TS-26 przejścia poprzeczne
Tunel TS-26 przejścia porzeczne CPV
WS-30 deskownie, zbrojenie, wpychanie kabli sekcja II jezdnia lewa, sprężanie sekcja II jezdnia lewa
WS-36
WS-36 Zbrojenie i betonowanie płyty górnej segmentu 11L
WS-36 Zbrojenie segment 12L
TG km 46+009 - 46+600 pod zasadnicza AC22P
WS-37 Montaż rusztowań ustroju JL
DD 44+702 wykop rowu
KT 39+140-39+500 KTu2.1
KT 39+140-39+500 TO1
MOP_PN podb pomocnicza
TG km 46+050 - 46+600 pod zasadnicza AC22P
TG km 46+050 - 46+600 pod zasadnicza AC22P
TG km 53+600 wykop
TS-32 Aktualny stan zaawansowania robót
WS-33 Aktualny stan zaawansowania robót
WS-36 Aktualny stan zaawansowania robót
km 38+200 WD-22
km 40+000
km 40+200
km 40+700
km 41+300 WS-24
km 41+600
km 41+700
km 41+850 MS-25
km 41+850 MS-25
km 42+100 TS-26 N
km 42+100TS-26 NE
km 42+100TS-26 NE
km 42+100 TS-26 NW
km 42+100 TS-26 NW
km 42+100 TS-26 NW
km 42+100 TS-26 NW
km 44+500 TS-26 SW
km 44+500 TS-26 SW
km 44+500 TS-26 SW
km 44+500 TS-26 SE
km 44+500 TS-26 SE
km 44+560 WD-27
km 44+600 WD-27
km 46+000
km 46+500
km 46+600 PG-29
km 46+760 WS-30
km 47+100
km 47+300 WS-31
km 47+500 WS-31
km 47+800 WS-31
km 48+300
km 48+500 TS-32
km 48+500 TS-32
km 48+600 TS-32
km 48+600 TS-32
km 49+400 WS-33
km 50+000
km 50+500 WD-34
km 51+100
km 51+350 WS-35
km 51+600 WS-36
km 52+000
km 52+800 WS-37
km 53+700 WD-38
km 54+000
DD 41+443 wykop
KT 38+530-39+140 TO
KT 38+530-39+140 uporządkowanie
KT 38+530-39+140 wejście do st 7
TG km 49+780-50+060 nasyp w pasie rozdziału
D6 wykop
KD2 montaż kanału DN315
KD2 montaż studni
TG km 40+100 nasyp w pasie rozdziału
TG km 46+700 wykop
Tunel TS-26 - nawa wschodnia - betonowanie przyczółków
Tunel TS-26 - przejscie poprzeczne - betonowanie CPV
Tunel TS-26 - nawa wschodnia - podbudowa
Widok z obiektu WD-24 w kierunku Lubawki
Widok z portalu północnego tunelu TS-26
Postęp robót
Postęp robót
WS-37 Ustrój nośny JL
MOP_PN wykop
MS-25 podpora C JP - zasypki i drenaż
TG km 45+000 wykop
Zjazd do ZB_1 wykop rowu
39+614-40+051 Wykonanie drenażu
KT 38+530-39+140 rozciągnięcie pakietu
KT 38+530-39+140 wejście do studni nr4
TG km 45+000 wykop kucie skały
D8 nasyp
KT 38+530-39+140 rozciągniecie WMR
TG km 41+250 pod zasadnicza AC22P
TG km 41+250 pod zasadnicza AC22P
TG km 45+000 wykop kucie skały
TG km 46+700 wykop
TG km 54+000 wykop
WS36 Szalowanie płyty dolnej segmentu 9P
Zjazd do ZB_1 odhumusowanie
DD44+702 nasyp
KT 38+225-38+470 TO
P-07.3 geotkanina ława
WS30 sekcja I-sza jezdnia lewa betonowanie ustroju
Zjazd do ZB_1 odhumusowanie
Nawa wschodnia - zbrojenie sklepienia 1190
Betonowanie płyty fundamentowej 2920
Nawa zachodnia - zbrojenie sklepienia 2005
KD16 montaż studni DN1200
WS-33 Deskowanie ustroju sekcja III_cia jezdnia prawa
WS-37 montaż rusztowań pod UN
WS-37 zasypki inzynierskie +izolacje
ZB_14 Budowa zjazdu
ZB_14 humusowanie
TG km 46+019 rów kryty na melioracji
CGKT 38+255-38+355 prace
CGKT 38+255-38+355 wykop
Nawa Wschodnia - zbrojenie i deskowanie - CPP2 Vault Block 1160
Nawa zachodnia płyta bazowa zbrojenia
WS36 Zbrojenie płyty górnej segmentu 9 (JL)
Budowa kanału technologicznego
TG km 41+900 podb zasadnicza AC
TG km 46+400 podb zasadnicza
TS-26 portal północny
Budynek ZT wykop
TG km 41+400 podb zasadnicza
TG km 46+320 podb pomocnicza
Budynek ZT wykop
DD 38+491 nasyp
TG km 47+400 wykop kucie
TG km 47+500 nasyp w2
TG km 52+300 ściek trójkątny
Betonowanie C&C
Zasilenie tuneli TS-26 TS32 rura
CPV1
Przed tunelem
KD6 montaż osadnika 6OS
KD6 wykonanie płyty fundamentowej pod osadnik 6OS
Tunel isolation
TS32 Seg. 27 fundament betonowanie
WS33 ustrój deskowanie sekcja III jezdnia lewa
WS33 ustrój deskowanie sekcja III jezdnia lewa
ZASILENIE TUNELI TS-26 TS32 wykop
ZASILENIE TUNELI TS-26 TS32 zasypka
ZB14 geowłóknina geokrata geomembrana humus podsypka piaskowa balast wykop i profilacja
ZB14 geowłóknina geokrata geomembrana humus podsypka piaskowa balast wykop i profilacja
ZB14 geowłóknina geokrata geomembrana humus podsypka piaskowa balast wykop i profilacja
ZB14 geowłóknina geokrata geomembrana humus podsypka piaskowa balast wykop i profilacja
Budynek ZT wykop
Geosiatka PZ37_PZ38
KD2 montaż kratek
KT 41+400 do studni 22
KT 41+400 rura osłonowa
KT 41+400 rura osłonowa
MOP_PN wwa mrozoochronna
TG km 51+500 nasyp w2
TG km 40+000 pod zasadnicza AC
TG km 46+500 podb pomocnicza
TG km 47+350 wykop
TG km 47+400 wykop
WS36 zbrojenie segmentu 8 (jp)
WS36 zbrojenie segmentu 9 (jl)
Sierpień 2022 - ⇅
Lipiec 2022 - ⇅
Czerwiec 2022 - ⇅
Maj 2022 - ⇅
Kwiecień 2022 - ⇅
Marzec 2022 - ⇅
Luty 2022 - ⇅
Styczeń 2022 - ⇅
ZDJĘCIA Z ROKU 2021
ZDJĘCIA Z ROKU 2020 I WCZEŚNIEJSZE