Galeria - Wybór kategorii

Październik 2021 - ⇅

Tunel TS-26
Tunel TS-26 NW
Tunel TS-26 SW
Tunel TS-26
Sadówka - wykonanie wykopu
DD41+443 wykop
LS08 zagęszczenie zasypki wykopu
LS08 zagęszczenie zasypki wykopu
MOP A Posadowienie studni
PZ-33 zbrojenie betonu ochronnego
WS-31 betonowanie segmentu 3 (JL) etap 1
WS-31 Zbrojenie segmentu 5 (JP)
Zasilanie tuneli - wykonanie wykopu
Zasilanie tuneli - ułożenie rury osłonowej
Zasilanie tuneli - ułożenie taśmy ostrzegawczej
Zasilanie tuneli - zagęszczenie zasypki
DD38+491 nasyp W6
KD14 obsypanie rury DN800
KD14 Zagęczenie obsypki DN800
P-06.1 płyty przejściowe
TG km 39+900 nasyp W5
TG km 46+200 wykop
TG km 50+400 wykop
TS-32 betonowanie ściany w osi B segment 1
TS-32 zbrojenie i deskowanie segmentu 12
Zlewnia1 Montaż przykanalika 1Wp.14
KD14 Posadowienie studni oraz kanału
LS08 przygotowanie rur osłonowych
LS08 zgrzewanie rur
PG-10.1 Montaż konstrukcji z blach falistych
TG km 39+600 nasyp W1
TG km 39+900 nasyp W5
TG km 40+100 wykop
TG km 48+250 nasyp w4
TG km 52+300 wykop
TG km 52+300 wykop
WS-35 zawiniecie materaca podpora A
WS-35 Szalowanie filarów w osi C (JP)
Zlewnia1 Montaż przykanalik 1Wp.17
Zlewnia1 Montaż przykanalika 1Wp.15
WS-33 zasypka za przyczółkiem A
P-06.1 zbrojenie płyt przejściowych
TG km 40+600 wykop
TG km 46+200 wykop
TG km 48+200 nasyp w4
TG km 48+500 wykop
WS-31 nasyp podpora K
WS-31 Przygotowanie wózka stali do wjazdu
Zlewnia1 Montaż przykanalika 1Wp.18
Zlewnia1 Montaż przykanalika 1Wp.37
Tunel TS-26 NE TM 451.5
Tunel TS-26 NW TM 398.9
Tunel TS-26 SE TM 1019.4
Tunel TS-26 SW TM 458.4
Tunel TS-26 SW TM 987.2
TS-32 zasypka segment 8,9
TS-32 zbrojenie segment 11
WS-33 zasypka przyczółka A
Sadówka, wykonanie wykopu, nasypu
Sadówka, wykonanie wykopu, nasypu
Sadówka, wykonanie wykopu, nasypu
Sadówka, wykonanie wykopu, nasypu
KD15 Ułożenie kanału od 15OS
P-07.5 izolacje i uszczelniania styków przepustu
PZ-35 zamkniecie szalunków i zbrojenie obudowy przepustu (płyta zespalajaca)
PZ-36 zamontowane prefabrykaty skrzynkowe
TG km 48+500 wykop
WS-35 nasyp podpora A
ZB 11 odhumusowanie
Zlewnia1 Montaż wpustu 1Wp.30
Zlewnia1 Montaż wpustu 1Wp.34
PG-29 nasyp w1 podpora A
TG km 39+800 wykop rowu
TG km 40+000 wykop
TG km 45+560 nasyp w1
TG km 48+500 wykop
WS-35 nasyp podpora A
D8 km 0+200 odhumusowanie
LS06 montaż słupa KKpg2o12.28E
LS06 montaż słupa KKpg2o12.28EI
LS06 montaż słupa Opo 12.18E
MOP WSCHÓD Wykonanie kanału od separatora do wylotu
PZ-30 izolacje płyt przejściowych (N)
PZ-31 beton podkladowy pod przewód przepustu
PZ-33 hydroziolacja pozioma z papy
TG km 39+800 nasyp w7
TG km 41+200 nasyp w8
TG km 44+800 nasyp w5
TG km 45+580 nasyp w2
TG km 52+300 wykop
WS-35 georuszt podpora A
WS-36 nasyp podpora H
D6 1+400 wykop wraz z ogołoceniem skały
LS07 diagnostyka kabla
LS07 diagnostyka kabla
MOP WSCHÓD Posadowienie studni JcD5, JcD.6
PG-29 georuszt górny podpora A
TG km 39+700 nasyp w2
TG km 41+200 nasyp w9
TG km 45+550 nasyp w2
TG km 46+200 wykop odkryta skała
TG km 46+200 wykop odkryta skała
TG km 51+360 nasyp w14
TG km 53+400 wykop
WS31 Najazd segmentu 3 (JP) na podporę w osi C
Tunel TS-26 SW
Tunel TS-26
Tunel TS-26
Tunel TS-26 SE
Ciek Sadówka - wykonanie wykopu
Ciek Sadówka - wykonanie wykopu
Ciek Sadówka - wykonanie wykopu
Ciek Sadówka - wykonanie wykopu
LS07 zaciąganie kabla
TS-32 betonowanie ścian tunelu sekcja 2
WS-33 montaż podpór tymczasowych
WS-33 wykonwwanie podpór tymczasowych
WS-33 zasypki przyczółek A
Wrzesień 2021 - ⇅
Sierpień 2021 - ⇅
Lipiec 2021 - ⇅
Czerwiec 2021 - ⇅
Maj 2021 - ⇅
Kwiecień 2021 - ⇅
Marzec 2021 - ⇅
Luty 2021 - ⇅
Styczeń 2021 - ⇅
ZDJĘCIA Z ROKU 2020 I WCZEŚNIEJSZE - ⇅