Galeria - Wybór kategorii

Luty 2021 - ⇅

WS36 Palownica
Zbrojenie fundamentu
Portal południowy TS26
Portal północny TS26
Zbrojenie fundamentu
Portal północny TS26
Zbrojenie fundamentu
Portal południowy TS26
Zbrojenie fundamentu
Okolice Portalu północnego TS26
Okolice Portalu północnego TS26
Okolice Portalu północnego TS26
Portal północny TS26
Portal południowy TS26
Portal północny TS26
Portal północny TS26
Okolice Portalu północnego TS26
Okolice Portalu północnego TS26
Okolice Portalu północnego TS26
Okolice Portalu północnego TS26
Portal północny TS26
Okolice Portalu północnego TS26
Zbrojenie fundamentu
Portal południowy TS26
Portal południowy TS26
Zbrojenie fundamentu
Roboty ziemne
Portal południowy TS26
Zbrojenie fundamentu
Zbrojenie fundamentu
Zbrojenie fundamentu
Roboty ziemne
Roboty ziemne
WS36 Palownica
Tunel TS26
Tunel TS26
Tunel TS26
Tunel TS26
Tunel TS26
Tunel TS26
Tunel TS26
Okolice Portalu południowego TS26
Okolice Portalu południowego TS26
Okolice Portalu południowego TS26
Okolice Portalu południowego TS26
WS36 Palownica
WS36 Palownica
WS36 Palownica
Roboty ziemne, trudne warunki pogodowe na budowie
Roboty ziemne, trudne warunki pogodowe na budowie
Betonowóz - załadunek betonu
Okolice Portalu południowego TS26
Okolice Portalu południowego TS26
Okolice Portalu południowego TS26
Okolice Portalu południowego TS26
Trudne warunki pogodowe - Okolice Portalu południowego TS26
Trudne warunki pogodowe - Okolice Portalu południowego TS26
Trudne warunki pogodowe - Okolice MOP
Portal południowy TS26
Tunel TS26
Tunel TS26
Tunel TS26
Tunel TS26
Tunel TS26
Tunel TS26
Tunel TS26
Tunel TS26
Tunel TS26
Tablica informacyjna, Portal południowy TS26
Tablica informacyjna, Portal południowy TS26
Portal północny TS26
Roboty ziemne, warunki pogodowe na budowie
Roboty ziemne, trudne warunki pogodowe na budowie
Roboty ziemne, trudne warunki pogodowe na budowie
Wykop km 42+400
Wykop km 42+400
Wykop km 42+400
Wykop km 42+400
Wykop km 42+400
Wywóz urobku z hałdy portal południowy TS26
Wywóz urobku z hałdy portal południowy TS26
WS36 Mobilizacja palownicy w osi C
Tunel TS26
Tunel TS26
Tunel TS26
Tunel TS26
Tunel TS26
Tunel TS26
Portal południowy TS26
Tunel TS26
Tunel TS26
Tunel TS26
Tunel TS26
Tunel TS26
Tunel TS26
Portal południowy TS26
Portal północny TS26
Portal północny TS26
Tunel TS26
Tunel TS26 Wzmocnienie stalowe
Portal północny TS26
Portal północny TS26
Wywóz urobku z hałdy portal południowy TS26
Wykop R km 38+515
Wykop R km 38+515
Drenaż rolniczy R km 38+500
Drenaż rolniczy R km 38+500
Odśnieżenie DTD2
Wykop R km 38+515
Wykop torkret Portal Północny
Portal północny, zimowe warunki pogodowe
Portal północny, nasyp, magazyn materiałów wybuchowych
Portal północny, wykop pod torkret
Portal północny, wykop pod torkret
Portal północny, wykop pod torkret
Portal północny, wykop pod torkret
Południowo-wschodni tunel TM118, wypływająca woda
Betonowanie
Betonowanie
Betonowanie
Betonowanie
Dojazd do zaplecza tunelu
Portal północny wykop pod torkret
Południowo-wschodni przodek tunelu, zainstalowane ładunki wybuchowe
Południowo-wschodni przodek, woda w tunelu
Utrzymanie drogi D3
Kolizja 3 W5 oznaczenie wodociągu taśmą ostrzegawczą
Kolizja 3 W5 oznaczenie wodociągu taśmą ostrzegawczą
Kolizja 3 W5 oznaczenie wodociągu taśmą ostrzegawczą
Kolizja 3 W5 zagęszczenie obsypki
Kolizja 3 W5 zagęszczenie obsypki
Kolizja 3 W5 badanie zagęszczenia obsypki
WS36 Palownica
WS36 Palownica
WS36 kruszenie pali w osi A
WS36 kruszenie pali w osi A
Narzut kamienny - rów, km 40+714
Narzut kamienny - rów, km 40+714
Narzut kamienny - rów, km 40+714
Odhumusowanie S3 w rejonie PZ 32
PZ29 Beton podkładowy pod przewód przepustu
Południowo-zachodni tunel TM 82.5 Przodek tunelu
WS31 zbrojenie fundamentu w osi A
Wykop TS-32
Drenaż rolniczy km 38+500
Drenaż rolniczy km 38+500
Kolizja 3 W5 badanie zagęszczenia obsypki
Wykop TS-32
D6 km 1+205 - 1+440 Wykop rowu
Geowłóknina km 40+714
Geowłóknina km 40+714
Geowłóknina km 40+714
Kolizja 3 W5 odwodnienie wykopu
Kolizja 3 W5 oznaczenie wodociągu taśmą ostrzegawczą
Kolizja 3 W5 wykonanie obsypki
Kolizja 3 W5 zagęszczenie obsypki
Kolizja 3 W5 zagęszczenie obsypki
WS36 kruszenie pali w osi A
km 40+714 Wykop - rów
km 40+714 Wykop - rów
km 40+714 Wykop - rów
km 40+714 Wykop - rów
Wykop TS-32
D6 km 1+180 - 1+205 Wykop rowu
Wykop Portal Północny
Styczeń 2021 - ⇅
Grudzień 2020 - ⇅
Listopad 2020 - ⇅
Październik 2020 - ⇅
Wrzesień 2020 - ⇅
Sierpień 2020 - ⇅
Listopad 2018 - ⇅